Συμβουλευτική Επιχειρήσεων Δουλειές και Διαγωνισμοί

Business coaching is about helping employees become more effective, supporting, and involving your employees in the process. Coaching influences employee adaptability, productivity, and retention. It helps you make better use of your time. Although business coaching is regularly used when companies are not performing well, it is also extremely beneficial when a company is successful to build on the success and take to an even high level.If you can work under pressure, expert at working on Business Coaching projects, Freelancer.com supplies freelancers with thousands of projects and clients from all over the world looking for using your expertise to have their jobs done professionally and settling for nothing but the best.If you believe you can do that, then start bidding on Business Coaching projects and get paid with an average of $200 per project depending on the size and nature of your work.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Business Coach; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
mentor needed for increasing sales I have a new product that I am selling to retailers and it has a lot of potential. I am looking for someone with the maturity and insight and business experience to focus my mind on selling. I plan to hire telemarketers and there are other strategies like advertisin or mailings or email blasting or setting up a distributor network to do selling face to face that I could employ. I am looking for... 8 Πωλήσεις, Διαφήμιση, Business Catalyst, Συμβουλευτική Επιχειρήσεων, Marketing Strategy Jun 23, 2018 Σήμερα6μέρα €24
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »