Μαζική Διαφήμιση Δουλειές και Διαγωνισμοί

Bulk Marketing is a way of marketing products or services by sending an email, SMS or other non-traditional forms of marketing to the existing or future customers. It could be the most effective way for marketing. A lot of goals could be achieved through bulk marketing like reducing costs, reaching more of your clients by sending emails or SMSes, increasing sales, building brand awareness, and strengthening customer relationships when they tell you about their opinion online.

Start bidding on bulk marketing jobs if you are creative, professional, and talented. Freelancer.com offers you many clients who need your help with bulk marketing sales, email marketing campaigns, bulk marketing articles, and bulk marketing software development.

If you believe you can do that, then start bidding on bulk marketing projects and get paid with an average of $200 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Bulk Marketer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Good email leads i need to meet someone who is very good in handling and getting good email leads 21 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Εισαγωγή Δεδομένων, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες, Διαφημίσεις email Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €904
Email Marketing We want a bi-monthly newsletter sent out to clients, we need somebody who can do EDM's for us as well. There's also an existing client database but would be good if you can add more clients 31 PHP, Διαδικτυακή Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Apr 20, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €284
Google My business Verification | Central Los Angeles Address Only I Will Pay Someone $100 To Receive A Post Card By Mail (Los Angeles) If you rent or own an address in central Los Angeles I will pay you $100 to receive a google my business post card on my company's behalf. I operate a digital marketing business and occasionally I need to receive a postcard from Google to verify ownership of certain domain names. It is the only piece of mail that will ... 2 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €82
Email Marketing to 1 Million Emails I need help to do Email Marketing to 1 Million Emails I have the Email database Please bid Only if you can send our emails to Inobx 18 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €22
Hoobly poster I need someone that can post ads for me daily to advertise my puppies for sale. I will require 1 free ad for confirmation before we can proceed. Looking forward to working with willing persons on a long term business relationship. 9 Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €4
Doing mass mailing I want a step by step instructions on what I need for sending bulk/mass emails. Ex. Servers, PowerMTA, stuff like that. I will also need some tips and tricks on how to configure the servers. What software to use, etc. etc. Tips on changing, adding email headers for delivering in inbox. 3 Linux, Μαζική Διαφήμιση, Interspire, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Apr 19, 2018 Σήμερα7ώρα 41λ €80
need to promote my company Need telemarketers to promote my business and qualify decision makers for USA businesses 17 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €5
Project for Jubayer R. Hi Jubayer R., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Μαζική Διαφήμιση, Web Scraping, Οδηγίες, Εξόρυξη Δεδομένων, , Διαφημίσεις email Apr 19, 2018 Σήμερα9μέρα 4ώρα €216
post me adds Hello,i am looking for an experienced poster to help in my projects.I have two projects to promote my business [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] i need a poster who can 24 Σχεδιασμός Γραφικών, Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €328
Posting ADS Posting ads, long term business! only serious 26 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση, Δημοσίευση Προσωπικών Αγγελίων Apr 19, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €346
Fix & Optimize All Issues on our Mailwizz Email Blast We have a mailwizz server that we use to send out eblasts. For some reason, our response rate has dramatically dropped and it seems we are not seeing peoples replies. Everything is already set up but there is something that might have went wrong either with the email, domain, server, or Mailwizz. Your job: 1. Fix any issues on mailwizz, powermta, server, or email. 2. Optimize mailwizz to m... 9 PHP, Linux, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Mailwizz Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 22ώρα €31
Email lists We need email lists for students at US universities. 17 Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Data Extraction Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 22ώρα €24
Maintain update keep fresh Facebook, LinkedIn, and my real estate web page Maintain, update, develop my social media platforms up to date styles and standards with creativity that draws all ages to my pages. Target the DFW market and draw home buyers and sellers to my real estate website and social media. Goal: build and grow my clientele. Initial set up Upon completion 200.00 should be a 2 to 3 day job Monthly maintenance and fresh updates 25.00 completed 3rd day... 2 Μαζική Διαφήμιση, Κτηματομεσιτικά, Δημιουργικό Σχέδιο, Social Media Management, Brand Marketing Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 19ώρα €22
email marketing email marketing - interspire set up I have a new domain(bluehost), 8 ips and 1 vps dedicated server 6centos 64 bit actually, interspire set up was done but there is an issue some time I don't get emails or email goes to spam. I want someone who can solve the issue 13 Linux, Μαζική Διαφήμιση, DNS, Interspire, Διαφημίσεις email Apr 19, 2018 Apr 19, 20185μέρα 18ώρα €57
Email Marketing Sales Funnel I need to send 1000s of emails a month to small businesses, specifically in the construction industry. I can get the email addresses but need help setting up the best email marketing tool to handle this level of emails as well as be able to to A B Testing and see the stats on all the emails. Implementing this tool and teaching me how to use it would be the goal and then I would hire someone to mai... 20 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 13ώρα €47
i need a webmail that can send over 500,000 emails a month and up to 100,000 emails a day, rouncube or horde, Not looking for php mailer but a webmail like round cube that can send large amount of mails 11 Μαζική Διαφήμιση, HTML, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 11ώρα €136
Gumtree Messages for Australia Based Company We Required a Go Getter to Send a Select Group of Gumtree Users a Message for Leads to our Business. Must have Own Computer with the Ability to access The Australian Version of Gumtree. 9 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 9ώρα €4
Find me Email leads I am into email marketing and i need as much email leads as i can get.I have done this myself in the past but its been very hectic for me 26 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες, Διαφημίσεις email Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 9ώρα €290
Sales Marketing & Lead Generation We require someone to assist us wit sales marketing for a Wedding Directory. We want to gain more registrations on our site, as we'll be launching this product in a few months. 15 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 8ώρα €14
Dkim Expert I want to use dkim for smtp. if you have many experience about smtp and dkim, plz bid on this project. I want good job. 16 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Μαζική Διαφήμιση, DNS, Χειρισμός Email Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 7ώρα €24
I need to establish an automated marketing campaign My company [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] is trying to expand. We would like to start marketing to companies in the San Francisco California area. 15 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Google Adwords, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 5ώρα €14
Web Development Leads We work in web and app development industry. we also do graphic designs. I want someone who can give me qualified leads 5 Σχεδιασμός Γραφικών, Διαδικτυακή Διαφήμιση, Πωλήσεις, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 4ώρα €16
I want to buy CEO , CFO Leads I want to buy CEO , CFO Leads, Business Networking 18 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 3ώρα €303
Marketing & Promotion Hi, We are looking for assistance in setting up the followings. (1) MailChimp - the account is setup, we need help with a campaign & templates. (2) Facebook - The account is also setup, but never really used. We are looking for someone to help setup all this and then help manage it on an ongoing basis for us. We are based in Ireland, and English is our first tongue so we need someone w... 35 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Facebook , Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 3ώρα €17
want real leads and sales - promote the affiliate link i want real leads and sales for the link i will give you total budget is now 10$ 4 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες Apr 18, 2018 Apr 18, 20185μέρα 2ώρα €16
email marketing platform setup we are running a high volume e-commerce bussiness over serveral online stores. we need to setup an independant email marketing system with high deliverability & scalability. needs to be setup with a hosting service that will tolerate high volume, non segmented email marketing campaigns. needs to be able to send 100k+ mails daily. system needs to be highly configurable with rotating ip... 12 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Interspire, Διαφημίσεις email Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 22ώρα €1515
Project for Kuldeep N. -- 3 Hi kuldeepvk, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 PHP, Linux, Μαζική Διαφήμιση, MySQL, , Διαφημίσεις email Apr 18, 2018 Apr 18, 20187μέρα 22ώρα €11
Generate leads through digital marketing PPC, popups and more we have several clients and each client has a specific requirement but we need someone who is very experience in digital campaigns that can for sure generate leads and who will be able to suggest to us what to do for each client depending on the demands. 25 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 21ώρα €9
EARN ONLINE This is not a project or other scam process to have a short term, This is going to be totally in Sales & Marketing which you can be the boss, In return you are going to earn high commission depends on how energetic you are. 0 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Πωλήσεις, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση, Οδηγίες Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 20ώρα -
Looking for Credit Repair Leads Looking for legitimate leads for a new credit repair company, I'm launching. Once lead is generated and signed you could make up to 25-50 per lead. 6 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 19ώρα €20
Email Marketing email template - Mail chimp automated process I am looking for someone who can setup a email marketing campaign in Mail Chimp. I have a large excel sheet of potential customers approx 1600. I need someone who can write up an effective professional email template. I want the process to be automated where mail chimp will send the template email to 10 - 30 customers on the list every week. We dont want to be inundated with too many customers... 26 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Apr 18, 2018 Apr 18, 20184μέρα 19ώρα €115
Email Cleaning service hello I need to clean 5 million email list .Let me know how much does it cost per a 1 million . most of emails are business and there are consumer emails such as yahoo ,hotmail as well as . 35 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 13ώρα €155
Create Email List Looking for contact emails for the listed companies, 26 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 12ώρα €24
Gmail Deliverability Expert Hi We are looking for feedback on using Power MTA and sending emails to gmail with success. We are currently facing issues with deliverability and being blocked. What can you specifically do to help us with this and what is your rate? Thanks, 6 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 8ώρα €21
Mailing List(NOT Emails) for local houses with Swimming Pools Hi, I need someone to provide a mailing list with address and other basic info for houses with Swimming Pools in my local City. 1 Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 7ώρα €24
Web Marketing (Paid Ads) Hi I need to hire someone who can do digital advertising for my website. DON'T NEED SEO or GOOGLE ADWORDS. All other suggestions are [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] a bid and we can chat and discuss further ... 9 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση, Οδηγίες Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 6ώρα €105
Improved web authentication over a CA compromise - open to bidding am currently working on a paper. I am trying to improve on the work the author did. It is basically on https Man-in-the-attack. His proposed framework will collect additional certificates from different sites and verify it before authenticating the user against the server. 2 PHP, Linux, Μαζική Διαφήμιση, MySQL, Διαφημίσεις email Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα 4ώρα €126
Email Marketing Executive I am looking for someone who can provide me quality leads for my web/IT business. 14 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες, Διαφημίσεις email Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα €371
email marketing I have several lists of active emails that I'd like to sell (over 500K active emails), anybody interested? 16 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα €514
Setup email marketing server to send emails but not to junk. We have Database we need someone to setup the best email server so we can senk bulk emails from it. and if there is some tools to verify that the email is being sent to junk or not working. Size of DB is around 500k. 18 PHP, Linux, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Apr 17, 2018 Apr 17, 20184μέρα €142
Stove shops B2B Leads -UK I require as many relevant leads as possible for stove suppliers within the UK. I just require the company name and telephone number. There is no budget set for this Regards Isaac 12 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες Apr 17, 2018 Apr 17, 20183μέρα 23ώρα €60
Looking for B2B COLD CALLING SALES PERSON for cleaning company Looking for aggressive person who can do B2B cold calling for me, Generate good leads and close sales. Looking for somebody who know how to self prospect and is not afraid of picking up phone and start calling. NEED TOP CUSTOMER SERVICE SKILLS 14 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες Apr 17, 2018 Apr 17, 20183μέρα 17ώρα €4
help me to install software for bulk emailers help me setup system for bulk mailing like MailChimp or another one. 10 Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email Apr 16, 2018 Apr 16, 20183μέρα 17ώρα €21
Find Buyers for a distribution Website-Commission Find buyers for a distribution Website First Goal is to sell for 1000$ per months - You will get 15% of commision More than 8000 products to market. Marketing Material to work on together 2 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση Apr 16, 2018 Apr 16, 20183μέρα 12ώρα €98
Help me get more leads I need some tasks done, so I can get some more leads. Paying 30 USD 12 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Τηλεπωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες Apr 16, 2018 Apr 16, 20183μέρα 12ώρα €22
Looking for professional ads poster teams Hey how are you doing all, I'm looking for professional ads posting teams to post ads in Canada,Uk, & Australia, Unlimited and long time posting project, i will not provide any tools You must have your own tools ips and pva and must needed 2-3 sample ads to make sure you can make ads live or not ,Thanks! (Daily Payment) 21 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Google Adwords, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση, Δημοσίευση Προσωπικών Αγγελίων Apr 16, 2018 Apr 16, 20183μέρα 11ώρα €338
more traffic i need more traffic to my account 64 Διαδικτυακή Διαφήμιση, SEO, Κατασκευή Συνδέσμων, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση Apr 16, 2018 Apr 16, 20183μέρα 3ώρα €73
Sell my services (commission based) I am looking for native English level speaking sales people who would want to help me with selling my product, earning on commission. Amount per sale would be roughly $30-$300 depending on the package you manage to sell. Preferably cold-callers but other sales techniques may also be welcome. Feel free to respond. 13 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες Apr 16, 2018 Apr 16, 20183μέρα 1ώρα €124
software for adding telegram 1000 members in a day can you make a software that can add 1000 members per day into my telegram channel and group 1 Διαδικτυακή Διαφήμιση, SEO, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση Apr 16, 2018 Apr 16, 20182μέρα 21ώρα €96
Lead generation for My Company Hi i am looking for email marketing guys they can generate leads for my company 16 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Τηλεπωλήσεις, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες, Διαφημίσεις email Apr 16, 2018 Apr 16, 20182μέρα 21ώρα €11
Showing 1 to 50 of 1295 entries
« 1 2 3 4 5 »