Μαζική Διαφήμιση Δουλειές και Διαγωνισμοί

Bulk Marketing is a way of marketing products or services by sending an email, SMS or other non-traditional forms of marketing to the existing or future customers. It could be the most effective way for marketing. A lot of goals could be achieved through bulk marketing like reducing costs, reaching more of your clients by sending emails or SMSes, increasing sales, building brand awareness, and strengthening customer relationships when they tell you about their opinion online.

Start bidding on bulk marketing jobs if you are creative, professional, and talented. Freelancer.com offers you many clients who need your help with bulk marketing sales, email marketing campaigns, bulk marketing articles, and bulk marketing software development.

If you believe you can do that, then start bidding on bulk marketing projects and get paid with an average of $200 per project depending on the size and nature of your work.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Bulk Marketer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
increase website traffic, leads, seo and also sales i need someone who can find leads, sales, seo. i need for website sales and ranking. let's discuss more if you are interested. i will give you targets. 5 Διαδικτυακή Διαφήμιση, SEO, Κατασκευή Συνδέσμων, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 23ώρα €69
Leads required for BANT campaign USA and CANADA I want lead generators for the BANT campaign for USA and CANADA. The script will be provided as the things gets finalized. Kindly bid for per lead 2 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €55
Project for Kuldeep N. Hi Kuldeep N., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 PHP, Linux, Μαζική Διαφήμιση, MySQL, , Διαφημίσεις email Feb 21, 2018 Σήμερα9μέρα 16ώρα €42
Marketing Training One day training course related to principles of marketing 10 Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €377
Send bulk email to a huge subscriber 01 We have a large list of emails collected and an HTML flyer is ready to send. You need to create a list or Data extension and send it from your account. This must 100% guarantee my email safety from any blacklist. 16 Μαζική Διαφήμιση, HTML, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email, Mailchimp Feb 21, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €25
Email marketing bulk I've 65,000 emails, and simple HTML email template. Looking forward bulk email marketer. 14 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Web Development Feb 20, 2018 Σήμερα13μέρα 9ώρα -
Email marketing I've 65,000 emails, and simple HTML email template. Looking forward bulk email marketer. 3 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Feb 20, 2018 Σήμερα13μέρα 9ώρα -
Email marketing i need a Long term email marketer to be sending emails for me 50k emails weekly.a test will be required to 100 emails before giving the job out 22 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €356
I Need An Experienced Bulk E-mailer - Ongoing Projects I'm purchasing an opted in email list of Canadian email addresses. I need someone experienced in sending out bulk e-mails with as much inbox success rate as possible. . Please also explain your strategy to avoid the spam folder. Can you please let me know your experience and give me a quote on the following bulk e-mails sent 25,000 sent 50,000 sent 100,000 sent thanks, 8 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €109
Kijiji.ca Advertising on behalf of my company I am looking to hire a freelancer to advertise on my company behalf on [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] with multiple accounts and different names. Adverting must be placed in different interval like every 3 hours sta... 3 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση, Οδηγίες Feb 20, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €69
LATEST upgrade version of Interspire Email Marketer Version 6.1.8. I'm looking for a provider that has the LATEST upgrade version of Interspire Email Marketer Version: 6.1.8. PM - ONLY if you have the latest IEM Version: 6.1.8 or 6.1.7 4 PHP, Linux, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Feb 20, 2018 Feb 20, 20185μέρα 23ώρα €46
finding clients in your country (long term cooperation) We like to find long term cooperation with private person or companies in your country. We help companies in different countries to find the real right manufatures in China and supply high quality produts. We can hel you rent office, finding warehouse and eatablish company in China. At the same time, we can also help you explore your good products selling channles in China. Now we like to fi... 8 Πωλήσεις, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες, Έρευνα Αγοράς, Διαφήμιση Μέσω Συνεργατών Feb 20, 2018 Feb 20, 20185μέρα 21ώρα €559
Project for Muhammad Y. I buy and sell these leads, I need you to target people who are interested in crypto invite I will be able to pass leads on, and provide you with a lot of work. I can buy 5 - 20 for it to be quality, it 's up to you. "5 EURO/15 QUALITY LEADS" 2 Εισαγωγή Δεδομένων, Μαζική Διαφήμιση, Web Scraping, Οδηγίες, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Feb 20, 2018 Feb 20, 20188μέρα 19ώρα €10
Project for Jannatul N. I buy and sell these leads, I need you to target people who are interested in crypto invite I will be able to pass leads on, and provide you with a lot of work. I can buy 5 - 20 for it to be quality, it 's up to you. "5 EURO/15 QUALITY LEADS" 1 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση, Οδηγίες, , Διαφημίσεις email Feb 20, 2018 Feb 20, 20188μέρα 19ώρα €7
I need leads, INTRESTED IN CRYPTO CURRIENCIES. ANY COUNTRIES LEADS EXPECT U.S.A I buy and sell these leads, I need you to target people who are interested in crypto invite I will be able to pass leads on, and provide you with a lot of work. You see, I can buy from you 100-200 a day and I can buy 5 - 20 for it to be quality, it 's up to you. "5 EURO/15 QUALITY LEADS" 3 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες Feb 20, 2018 Feb 20, 20185μέρα 19ώρα €25
Create Email Marketing Promotion I need someone to create an email marketing promotion for a cryptocurrency initial coin offering. 6 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Feb 20, 2018 Feb 20, 20185μέρα 15ώρα €201
Trafficking DoubleClick DCM SetUp of Ad-campaign in DoubleClick for Advertisers (DCM), shortcut creatives with line items ... 4 Εισαγωγή Δεδομένων, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Εξόρυξη Δεδομένων Feb 20, 2018 Feb 20, 20185μέρα 15ώρα €2829
Generate lead for health and beauty products and contract manufacturing I want more lead: 1. to find distributors for our products in different countries 2. people to buy our products 3. manufacturer their health and beauty products in our factory Our Factory is of international standard. we produce natural skincare, supplement, medicine using plant extracts. we combine with advance technology. 16 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες Feb 20, 2018 Feb 20, 20185μέρα 13ώρα €366
Need a marketer I need some help with selling something. 8 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Εικονικός Βοηθός Feb 20, 2018 Feb 20, 20185μέρα 12ώρα €19
Email Leads Blasting if you can broadcast email leads to inbox for high response, contact 13 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Τηλεπωλήσεις, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες, Διαφημίσεις email Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 9ώρα €201
Help me obtain a premium account on exporters.sg I need a freelancer who can help me get a premium account on [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] for the sale and advertisement of frozen chicken in Brazil. I work as a direct mandate to a company that supplies frozen chi... 1 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 6ώρα €252
Telemarketer for a PV permit drawings provider We are a small CAD drafting and design firm looking for telemarketer to provides us a leads to solar companies that is looking for a PV permit package drawings provider. Visit us at [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] ... 2 Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 6ώρα €108
Whatsapp Bulk Sender, Script Web based panel script whatsapp sender and creator channels 1 - auto wart (creat numbers) with API in services online SMS websites with proxies 2 - make the channels simulating a lot of models of mobiles android and iphones, maybe more than 50 diferent mobiles. 3- make autoresponder for each channel 4 - customize image and name of each channel or all, for example need channel 1 to 1000 put ... 10 Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Programming, Scripting Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 5ώρα €1056
Email List Management Expert - Email Mass Sending Setup Looking for an email list management expert who can find a solution for us to send emails to our list of emails efficiently and professionally ensuring good inbox rates etc. YOU WILL NEED TO HAVE PREVIOUS EXPERIENCE 9 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 3ώρα €155
Marketing help Need marketing and promotion help for my brand. 10 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 2ώρα €2738
expert in sales funnel I am looking for Affiliate Marketing Specialist, Digital Marketing, Geo location, Lead Generation and Forum Marketing specialist creator, Pinterest Marketing Specialist, Email marketing specialist, Technical Virtual Assuistant's, Ebook formatters and Workbook Graphic Designer, Online Business Manager's, Sales Marketing funnel builders and automation specialists. To help 10 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Twitter, Διαφήμιση μέσω Facebook , Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση μέσω Κοινωνικών Μέσων Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 2ώρα €443
MASS EMAIL TO DNA RESEARCH LABS WE NEED HELP WITH SENDING MASS EMAIL TO DNA RESEARCH LABS AROUND U.S. WE HAVE ABOUT 12,000 EMAIL ADDRESSES ON AN EXCEL FILE THAT WILL BE USED TO PERFORM THIS TASK. CONTENT FOR EMAIL WILL BE PROVIDED BY US. WE MUST USE FUNCTION TO MAKE SURE EACH CLIENT RECEIVING EMAIL IS NOT ABLE TO SEE ANY OF THE OTHER EMAIL CONTACTS, SO IT MUST NOT BE SENT BY CC. 25 Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Feb 19, 2018 Feb 19, 20185μέρα 1ώρα €119
Need help for bulk message Need help for bulk message. To send bulk sms via [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Thank you! 6 Μαζική Διαφήμιση, Τηλεφωνική Υποστήριξη, PhoneGap Feb 19, 2018 Feb 19, 20184μέρα 23ώρα €106
Can someone help me sending postcard/Direct Mail from US address to my US customer base ? Can someone help me sending postcard/Direct Mail from US address to my US customer base? 7 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση, Διαφημίσεις email Feb 19, 2018 Feb 19, 20184μέρα 23ώρα €105
Make Bulk Calls. I need to run Bulk Call campaigns using Twilio. If you know of any other way to do it, we can check if it will be useful for our company. 11 PHP, Τηλεπωλήσεις, Πωλήσεις, Μαζική Διαφήμιση, Asterisk PBX Feb 19, 2018 Feb 19, 20184μέρα 22ώρα €20
E-mails of indegogo super backers I want a database emails for indegogo super backers at least 1000 email. 10 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Εισαγωγή Δεδομένων, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες, Διαφημίσεις email Feb 19, 2018 Feb 19, 20184μέρα 22ώρα €98
Email, SMS and Whatsapp Marketing We are looking for someone who can do Email, SMS and Whatsapp Marketing for Bhubaneswar City. Please send the sample database you would be using for the same. Please message your pricing for Email, SMS and Whatsapp along with the number of records in database you have. Please only bid if you have updated data. We might even consider buying the database, so include the pricing as well. Entrie... 28 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Εισαγωγή Δεδομένων, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email Feb 19, 2018 Feb 19, 20184μέρα 19ώρα €2331
Actractive Advertisements Make an online Marketing of any branded or non-branded goods. 9 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση, Σχεδιασμός Διαφήμισης Feb 19, 2018 Feb 19, 20184μέρα 18ώρα €330
Export Marketing Export Marketing for Europe, Middle East and Africa 8 Διαδικτυακή Διαφήμιση, SEO, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση Feb 19, 2018 Feb 19, 20184μέρα 17ώρα €2918
I need an expert for email marketing ecommerce - 4 I need an expert in email marketing for ecommerce. It is necessary to have good writing to write the emails. It is necessary to experience at least 2 years. "Only for experts who have done this type of work and can demonstate it with examples" 28 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Feb 19, 2018 Feb 19, 20184μέρα 16ώρα €869
I need an expert for email marketing ecommerce - 3 I need an expert in email marketing for ecommerce. It is necessary to have good writing to write the emails. It is necessary to experience at least 2 years. "Only for experts who have done this type of work and can demonstate it with examples" 12 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Feb 19, 2018 Feb 19, 20184μέρα 15ώρα €63
Creative and knowledgeable individual of business and app development, that can get the job done, maybe later for the touch n go on the next one. I need an Android app. I would like it designed and built. Partnering for further projects. 77 Mobile App Development, Android, Μαζική Διαφήμιση, Επαγγελματικά Σχέδια Feb 19, 2018 Feb 19, 20184μέρα 13ώρα €993
Lead generator and email marketing I am looking for someone who can get the data for us and run email marketing campaigs 15 PHP, Διαδικτυακή Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 9ώρα €22
Fix Pepo Campaign - Verifying Domain Name issue Hello, I use Pepo Campaigns to send bulk emails. I have been receiving emails from Amazon Web Services regarding issue with verifying the domain name. An example email is below: 5 days ago we detected that the TXT record information required to confirm ownership of the domain [το url αφαιρέθηκε, συνδε&th... 7 Linux, Μαζική Διαφήμιση, DNS, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Χειρισμός Email Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 6ώρα €14
Need a bulk mailer expert! VPS or dedicated server with minimum 2GB RAM and 20GB HDD I need someone who has a: 1. A VPS or dedicated server with minimum 2GB RAM and 20GB HDD with Centos 6 64bit OS And installed: 1. Webmin/Virtualmin Control Panel OR 1. VESTA CP Control Panel 2. PowerMTA 4.5 SMTP server 3. Interspire mail software OR 3. Mailwizz mail software I need access to it/make me a login. I need to send 15.000 emails TO INBOX in 30 minutes MAX! This can l... 18 Linux, Μαζική Διαφήμιση, Interspire, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 5ώρα €294
I need an expert for email marketing ecommerce - 2 I need an expert in email marketing for ecommerce. It is necessary to have good writing to write the emails. It is necessary to experience at least 2 years. "Only for experts who have done this type of work and can demonstate it with examples" 7 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Feb 18, 2018 Feb 18, 20184μέρα 4ώρα €5
Need Sales Reps for Internet / Regular Marketing and Sales of Educatinal Products - Commission Based Project Dear All, We are in requirement of sales reps who are proficient in internet or regular marketing and can generate sales of Educational products that we have to offer. The sales are to be completed on a completely online platform, hence, can also be done on part time basis from home if someone has good network and can generate results out of their approach. Products to be marketed / sold ... 6 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες Feb 18, 2018 Feb 18, 20183μέρα 18ώρα €78
Need Sales Reps for Internet / Regular Marketing and Sales of Insurance Products - Commission Based Project Dear All, We are in requirement of sales reps who are proficient in internet or regular marketing and can generate sales of insurance products that we have to offer. The sales are to be completed on a completely online platform, hence, can also be done on part time basis from home if someone has good network and can generate results out of their approach. Products to be marketed / sold th... 3 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες Feb 18, 2018 Feb 18, 20183μέρα 16ώρα €17
Economic and Environmental Solutions Our company is engaged in manufacturing of Hydro Dynamic Magnetic water treatment systems and production of Super Harvest. a visit to: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] will provide the information required for water t... 23 SEO, Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφήμιση Feb 17, 2018 Feb 17, 20183μέρα 4ώρα €13
Products Marketer Required. Canadian and Australian, European only Simple steps required to do 1. Connect us with local merchants 2. get deal done 3. have your earning 0 Πωλήσεις, Μαζική Διαφήμιση Feb 17, 2018 Feb 17, 20183μέρα 4ώρα -
Business Partnership USA, UK, Europe, Canada, Japan, Korea We are looking for vibrant partners in order to expand our import export business. 6 Πωλήσεις, Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Εικονικός Βοηθός, Salesforce.com Feb 17, 2018 Feb 17, 20183μέρα 4ώρα €996
Urgently Need Sales Representative , only US, UK, Canada, Australia and Europe I need some help with selling something. 3 Πωλήσεις, Μαζική Διαφήμιση Feb 17, 2018 Feb 17, 20182μέρα 23ώρα €1488
Email Marketing Setup with High Inbox delivery I need to setup Email Marketing System that gives high Inbox Ratio "primary Tab". Should have Excellent knowledge of DKIM, SPF, Aweber, PowerMTA, etc We will provide you with VPN. 8 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Interspire, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Feb 17, 2018 Feb 17, 20182μέρα 22ώρα €42
Mailchimp expert needed 1. Mailchimp account set up for inbox delivery 2. Schedule, review reports and manage email marketing campaigns 16 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Μαζική Διαφήμιση, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email, Mailchimp Feb 17, 2018 Feb 17, 20182μέρα 22ώρα €32
Need 120 Life & Health Insurance leads in 30 days - READ CAREFULLY Need around 120 Life &Health Insurance leads per month for State of Tamilnadu area in INDIA. We're looking for SUM ASSURED INR/Rupees 20Lac+ Policy Values or Premium payment capacity of atleast Life Rs.36,000 & Health Rs.25,000 per annum. Above Rs 50Lac sum assured Preferred and premium of above Rs 60000 per annum preferred. The first 15 leads will be to ensure that the chos... 3 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Τηλεπωλήσεις, Μαζική Διαφήμιση, Οδηγίες, Δημοσίευση Προσωπικών Αγγελίων Feb 17, 2018 Feb 17, 20182μέρα 17ώρα €127
Showing 1 to 50 of 1087 entries
« 1 2 3 4 5 »