Συγγραφή Βιβλίων Δουλειές και Διαγωνισμοί

If writing is interesting to you, there are lots of opportunities to write stories, novels and books. You need not have to have a PhD in English to write well, ItâEUR(TM)s good to start writing as a hobby choosing topics or genres of writing that interest you. Some Book Writing Jobs require a complex understanding about an individual topic, and the employer will request that the writer have education or experience in the field.

Research is quite important for book writing jobs is. You need to know everything you can possibly know to adequately write a book for a writing job. Look online, or go to your local library. Find out what others have to say about what you are researching for your book writing job. This practice can help you to get a sense of what you want to write and where you want it to end.

Grammar and punctuation are also a vital part of becoming a writer. If you write, you should be well aware of grammar and punctuation. You should also allow for the employer to give you feedback regularly on your work, so you can be on the same page on the progress.

Becoming a writer does not happen overnight. You learn and grow with every new piece you write on each book job. Enjoy it and look into sites that offer book writing jobs as a freelancer, as this will give you additional practice while making a few extra bucks.
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Book Writer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Articles Writing About Cryptocurrencies Hello!! We are looking for someone who is highly experienced at writing articles about Cryptocurrencies and Blockchain and other relevant topics. All payments will be via [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] mileston... 19 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Jan 19, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €105
Lost Child of Ohio True story of a epic court battle, the pain stress, exasperation of losing a child. 6 Ghostwriting, Φαντασία, Συγγραφή Βιβλίων Jan 19, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €1385
Family Court Experience/Non Fiction Novel For Publishing Looking for ghost writer to write a non fiction novel based on my experiences as man fighting for my children within the secret family courts in the United Kingdom. It is my story to my children that I have not seen in 15years with a view to publishing. A book with similar lines to A family Heartbreak [A parents into to Parent Alienation] by Michael Jeffries or Family court Hell by Mark Harris is ... 9 Έκδοση, Ghostwriting, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Jan 19, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €3681
Create Question Bank We want to create Question banks for IGNOU and other State Open Universities in India. 8 Συγγραφή Βιβλίων Jan 19, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €300
Hindi to English Translation Of The Bright Rhythm I am working on a 70K words project that I want to translate into English. Right now I have 11k words so whoever interested can show their interest. But before I need the sample of my own work to know the quality of work. 80 Μετάφραση, Διόρθωση, Ghostwriting, Συγγραφή Βιβλίων, Αγγλικά (ΗΠΑ) Jan 18, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €251
Looking for an experienced ghost writer to assist in creating a nonfiction book on social justice. Looking for an experienced ghost writer to assist in creating a nonfiction book on social justice. It is going to be novel-length and should be very professional, and subsequently, publishable. The successful applicant should be able to weave research clearly into the book's narration. I have the ideas, cultural experience etc. and would be happy to provide the contents of the book via skype ... 7 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Φαντασία, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή Jan 18, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €1624
I need a book Writer Need assistance with writing children's book 36 Συγγραφή Βιβλίων Jan 18, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €87
Western tale any bid welcome need a basic tale written, screenplay format ideal but ignore the camera and most blocking just raw narrative and dialogue, I will give you examples and more detail about the story in chat 11 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Φαντασία, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή Jan 18, 2018 Σήμερα6μέρα €5
Looking for a writer, editor, researcher - WORKING ON A BOOK Hi! I'm working on a book and I'm looking for an assistant to help me finish it quickly. I'm looking for someone with flawless grammar. You'll need to help me send a ton of emails! You'll need to ghostwrite many parts of the book. You'll need to research facts and add them to the book according to my guidelines. And you'll need to help me organize the sect... 25 Έρευνα, Διόρθωση, Επεξεργασία, Ghostwriting, Συγγραφή Βιβλίων Jan 18, 2018 Σήμερα6μέρα €4
Love song I need a good love song done 40 Μουσική, Συγγραφή Βιβλίων, Καταιγισμός Ιδέων, Δημιουργικό Σχέδιο, Copy Editing Jan 18, 2018 Jan 18, 20185μέρα 12ώρα €41
2 Erotic Stories Needed I'm looking for a professional writer who can help me write steamy, hot and sexy erotic stories for me. I can give you some sample stories to read and then re-write with a twist so that the stories are not the same. These stories must pass copyscope and other such tests to make sure they are unique for me. We'll start with 2 stories first and then I'll buy more from you if these... 74 Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Jan 17, 2018 Jan 17, 20185μέρα 10ώρα €23
Ebook Needed I need Ebook 5000 words Asap please ping me for futher discussion 30 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Jan 17, 2018 Jan 17, 20185μέρα 6ώρα €113
Ghostwriters Wanted I am looking for a few quality freelance writers to produce eBooks on a wide variety of topics. Books typically range between 10,000 and 15,000 words and vary in content from how-to and self-help to romantic fiction. Qualified candidates must be able to research topics quickly and turn in non-plagiarized content within 7-days' time. Writers are free to pick up as many or as few topics as they... 29 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Jan 17, 2018 Jan 17, 20185μέρα 4ώρα €17
Writing an ebook about Agile Project Management I need a native English person who has expertise in ebook writing to create an ebook about Agile Project Management. I will provide that person with the basic outline of what has to be covered. That person has to do the research and write every chapter. The ebook is going to have around 18 000 words. I will prefer freelancers that have previous background in IT project management. 18 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Research Writing, Συγγραφή Βιβλίων Jan 17, 2018 Jan 17, 20185μέρα 3ώρα €1362
Proofred my article There are several English articles writings that I combined in one article and translated in German, but my employer didn't liked it and he insists that article is written like the native german writer wrote it. I'm student and my budget is not so high, therefore I can't offer bigger price then this and it is a big article. It is over 6000 words, but I do not need someone who is goi... 30 Διόρθωση, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Γερμανικά, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Jan 17, 2018 Jan 17, 20185μέρα 3ώρα €30
Write an Ebook Looking for a writer who can write a 10,000 word ebook on "how to become a camgirl". I will give you the Table of content, and also an excel sheet for reference links for your research. You need to write the complete ebook, while considering the proper structure and flow of the ebook I will need to see some sample work before i allot the project. People who have experience in wr... 13 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Jan 17, 2018 Jan 17, 20185μέρα 2ώρα €93
2 Short childrens stories Each story of 300 words. Thank you. 75 Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Jan 17, 2018 Jan 17, 20184μέρα 20ώρα €21
Write a illustrated book - The most complete guide to play minecraft The book must contain images, how-tos, guides, about every aspect of the game. The researcher can get all the information over blogs, forums, guides, instructables and must arrange all the topic from the beginner to the advanced player. I want a very comprehensive guide on how start and how to be a champion in minecraft. The book must have a version for Kindle and in a format proper do be publishe... 14 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων Jan 17, 2018 Jan 17, 20184μέρα 20ώρα €390
Ghost writing Hi Guys I am looking for some to write a book for a story I have. 25 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή Jan 17, 2018 Jan 17, 20184μέρα 15ώρα €450
write short stories I need short stories related to steampunk heros: Female airship pirate commander female explorer hunter Victorian age in a prehistoric dinosaur era Victorian sci fi Lord with his team in London during a mystery magic night. Victorian sci fi leader with fellows (military) in a dark adventure located in the docks of the East London Must be steampunk stories so respect the Victorian sci fi en... 44 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή Jan 17, 2018 Jan 17, 20184μέρα 13ώρα €39
SCREENPLAY RE-WRITER GHOSTWRITER I've written a 99 paged script and I need someone to make it seem professional written (taking out on-the-nose dialogue and putting in subtext, excellent character intros) I need the script to stay between 90-110 pages. You WON'T receive credit on the script. 27 Επεξεργασία, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Φαντασία, Συγγραφή Βιβλίων Jan 16, 2018 Jan 16, 20184μέρα 10ώρα €382
Screenplay Adaptation Independent film/television producer seeking a skilled screenwriter to develop a script based on the novel, Mind Games: Mazi and the Far Side, by Chike Nwasike. Mind Games is a fictional coming of age story about an intellectually gifted Nigerian boy who escapes his war-torn village for greener pastures in the United States only to find himself in a series of unfortunate conflicts that remind him ... 6 Ghostwriting, Φαντασία, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Σεναρίων, Δημιουργική Συγγραφή Jan 16, 2018 Jan 16, 20184μέρα 5ώρα €2271
Telugu ghost writers we are looking for Telugu ghost writers to write fiction in Telugu language. we will provide story plot and theme. candidate should be willing to provide previous examples and sign non-disclosure. Timeliness and clear communication is a critical requirement. 2 Ghostwriting, Article Writing, Φαντασία, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή Jan 16, 2018 Jan 16, 20183μέρα 22ώρα €269
Write a 7000 to 8000 words eBook. I'm looking for a writer who can write a 7000 - 8000 words eBook on Creative Tips to Overcome Challenges. 81 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή Jan 15, 2018 Jan 15, 20183μέρα 10ώρα €146
Write me a book Am Victor an on-line enthusiast, i would like a book written for me to be sold on-line, the book is to be a suspense filled story that is captivation yet easy to comprehend by the reader it should be a 150 pages full content book with pictures in atleast one per chapter. the book is supposed to an original story line not copyrighted work. 11 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Jan 15, 2018 Jan 15, 20183μέρα 4ώρα €98
i need a book writer i need somebody to listen to me about my life and write a book about it 21 Συγγραφή Βιβλίων Jan 15, 2018 Jan 15, 20183μέρα 2ώρα €137
Writing a book I am a very busy mom, a student and a worker. I want to write a book about my culture and people. I want to tell people about my people and our history. I have great ideas and plans of how to go with this and how to get this done. I need a native english speaker who can help write all these plans that i have into a great book starting with writing articles. English is not my native language but a... 17 Ghostwriting, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Jan 15, 2018 Jan 15, 20182μέρα 22ώρα €2316
Ghostwriter Wanted i will like to have a ghostwriter for my children's book for ages 8 to 14. this will be a chapter book with humor, adventure and its fiction. it will be the continuation of the first series. 34 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Φαντασία, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή Jan 15, 2018 Jan 15, 20182μέρα 21ώρα €315
Ghostwriter needed for Kindle ebook I am looking for a ghostwriter to write an ebook that will be published on kindle store. The ebook should have at least 20,000 words and is to be about overcoming addition, codependence and getting motivated. Only NATIVE English speakers are desired and should preferably from the United States of America. Previous experience writing in a similar area would be preferred. You will be asked fo... 19 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Amazon Kindle, Συγγραφή Βιβλίων Jan 15, 2018 Jan 15, 20182μέρα 19ώρα €140
I need a book publisher I am a professor in University of Mumbai. I would like to use my knowledge and spread it throughout my 1000+ students by writing a book in my subject. I specialize in Botany - Plant Taxonomy and need help in publishing my book by June 2018 13 Έκδοση, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου, Ακαδημαϊκή Συγγραφή, Editorial Writing Jan 15, 2018 Jan 15, 20182μέρα 13ώρα €313
Ghostwriter funny story for kids Ghostwriter funny story for kids Hi there, I am looking for Ghostwriter funny story for children (age 3-5) 20 stories . English as a 1st language is required. This is a fixed-term trial job. ---------------------------------------- IMPORTANT!!! This is REALLY IMPORTANT!! WE DO NOT ALLOW PLAGIARISM! You can't just copy content from internet and paste as your work. We will check... 16 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Φαντασία, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή Jan 14, 2018 Jan 14, 20182μέρα 10ώρα €21
Need Experienced e-Book Writers Hi everyone! I need few experienced e-book writers for my current project. I need only Those who can respect deadlines and deliver quality work. New Freelancer are requested not to bid here as currently m not hiring fresher guys. Additionally, if you can not provides updates timely please do not bid. More details in PM. Thanks! Happy Bidding! 19 Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Jan 14, 2018 Jan 14, 20182μέρα 4ώρα €4
Write a book I want to write a story about my life. 33 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή Jan 14, 2018 Jan 14, 20181μέρα 20ώρα €1188
Help me write my book Hi, I'm working on an adventure novel set two hundred years in the future. I am three chapters in but am unsure where to go from here. I am looking for a capable writer that is into science fiction to edit my book and possibly continue the story (NOT finish it). I need a base from where to go forward and am open to new ideas or completely new directions. Will send the document once you apply. 45 Ghostwriting, Συγγραφή Βιβλίων, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Αγγλικά (ΗΠΑ), Δημιουργική Συγγραφή Jan 14, 2018 Jan 14, 20181μέρα 18ώρα €132
write an ebook - 14/01/2018 04:26 EST I'm looking for a writer to research and write a 7,000 words "how-to" eBook and my budget is $70 USD. Payment conditions: Full payment upon completion (No upfront fees) Deadline: 14 days upon project acceptance. Upon project completion, you agree to me having the full rights to the eBook and its content. To apply, please send me your past work samples so i can better evaluate yo... 31 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Jan 14, 2018 Jan 14, 20181μέρα 15ώρα €92
i am compeleted your work. - open to bidding i need some money.i want to work your [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] want to discuss plz cintact and massage [το url αφαιρέθηκε, συν&delta... 3 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Jan 14, 2018 Jan 14, 20181μέρα 12ώρα €20
Need someone to change format from Ebook to book for Amazon KDP I have written an Ebook on Amazon but I need it formatted correctly in a book format specifically for KDP amazon. Thank you so much! 13 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Amazon Kindle, Συγγραφή Βιβλίων Jan 13, 2018 Jan 13, 20181μέρα 9ώρα €70
Looking for a talented writer to write 2 self-help books for a husband and wife team. Looking for a talented writer to write 2 self-help books for a husband and wife team. The books is a little back story about the us as an individual, Money and Love. If you love to discuss or writing Relationships, Money and love, this may be the project for you. Looking for the individual to create content in the first person, friendly style easy to read? 1) I need a good English writer w... 21 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Jan 13, 2018 Jan 13, 20181μέρα 8ώρα €772
Write a short book on dating I need a writer to write a short book on long distance dating/ social media relationships. Stating the advantages and disadvantages on the book and yet interest the readers. 48 Ghostwriting, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή, Writing Jan 13, 2018 Jan 13, 201821ώρα 46λ €121
write an ebook I'm looking for a writer to research and write a 7,000 words "how-to" eBook and my budget is $70 USD. Payment conditions: Full payment upon completion (No upfront fees) Deadline: 14 days upon project acceptance. Upon project completion, you agree to me having the full rights to the eBook and its content. To apply, please send me your past work samples so i can better evaluate yo... 38 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Συγγραφή Περιεχομένου Jan 13, 2018 Jan 13, 201821ώρα 10λ €83
Write Arabic Story We are looking for a native Arabic writer to write " Love Story " in Arabic language. we need it to be a romantic novel and it's up to you to create the suitable idea for the whole story. we need it to be exclusive . number of pages : 70 pages. the font size : 14 Arial . we need the story to be written within 7 days . Please attach a sample of your previous work in writing novels. ... 4 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Αραβικά Jan 13, 2018 Jan 13, 201816ώρα 52λ €395
book on personality development ghost writing - book on personality development 26 Επεξεργασία, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή Jan 13, 2018 Jan 13, 201816ώρα 51λ €314
Poem for girlfriend Need to write a short poem for my girlfirend 98 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Ποίηση, Δημιουργική Συγγραφή Jan 13, 2018 Jan 13, 201813ώρα 18λ €10
ghost writer i need someone to write a book for me and maybe publish it i have photographs of what i want and want to send them to the freelancer to get an idea of what I want done 51 Ghostwriting, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή Jan 12, 2018 Jan 12, 201810ώρα 34λ €312
Write an unique content e book for the given topic (3500 to 4000 words) This project is unique, high quality, grammatically correct e-book that will be featured on Kindle. The book must be proof-read and contain proper grammar and spelling. It also must provide well researched information based on the title of the book below. It must be a book that will help people and get good reviews on Kindle. Number of words should be between 3500 and 4000. NOTE : 1. ... 17 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων Jan 12, 2018 Jan 12, 20186ώρα 45λ €37
E-book about the topics personality/ finances and Online Marketing for the german Market Hello Freelancers, i am looking for a ghostwriter for the german market. The topic are about the topics financial, Online Marketing etc. I am looking for a long term cooperation of this topics. You should be great german language for writing, grammar and a nice writing style in a good timeline. When you have samples of this topic, please send me link or a upload of your text. You should ready ... 18 Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή, Συγγραφή Περιεχομένου Jan 12, 2018 Jan 12, 2018Έχει λήξει €91
Submit some articles I need someone to submit some articles for me. 25 Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Microsoft Office, Τήρηση Βιβλίων, Book Artist Jan 12, 2018 Jan 12, 2018Έχει λήξει €17
Looking for a copy-writer to write/edit the copy of a simple ebook I'm looking for someone to write/edit the copy for a simple ebook. (about 3000 words) The content will be given and would like to have this completed ASAP. 48 Έρευνα, Επεξεργασία, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων Jan 12, 2018 Jan 12, 2018Έχει λήξει €9
Re-write a already purchased study guide Hi I am looking for someone to re-rewrite a few books for me. preferably someone with a degree in science/medicine etc. Looking to pay good money to someone who can do this well. Lots of money on offer for the write person over $5k 9 Ghostwriting, Article Writing, Research Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Βιβλίων Jan 12, 2018 Jan 12, 2018Έχει λήξει €4617
hi want to write a ebook about old school discipline hi i need help to write a ebook about old school discipline specifically i'm interested in disciplining older people such as the effect of taking away privileges please write writing experience and qualifications needed in 30 days about 5000 words 25 Έρευνα, Ghostwriting, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή Jan 11, 2018 Jan 11, 2018Έχει λήξει €123
Showing 1 to 50 of 1046 entries
« 1 2 3 4 5 »