Βιολογία Δουλειές και Διαγωνισμοί

Biology refers to the study of life and living organisms. It is a vast subject and some parts of scientific documentation and research work related to biology can be outsourced. If your business needs help with work related to biology you can find freelance talent for handling the same. You can find expert freelance biology talent on this site. Simply post your biology task today to start receiving freelancer bids!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Biologist; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Need students to write articles need students and teachers who can write notes and arrticles for others and upload on my site 48 Τεχνική Συγγραφή, Article Writing, Βιολογία, Μαθηματικά, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Feb 18, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €72
Solution Authoring I need solution writers for School to college level textbooks on subjects like Accounting, Maths, Physics, Chemistry, Biology and Statistics. Need experts with good subject knowledge, graduation and post graduation preferred. You need a laptop with internet connection. Good knowledge in MS word preferred. 19 Λογιστικά, Στατιστικά, Βιολογία, Μαθηματικά, Φυσική Feb 17, 2018 Σήμερα6μέρα 8ώρα €4
Very Easy writing job Pakistanis preferred 2 Hi there Budget 300$ I am an ex freelancer who has done writing jobs on this very website, currently i am a professional in another field. I wanted some work done, so my first choice was to use freelancers! Pakistan Federal Board of Education, books for fsc (higher secondary school), 11th and 12th grade. The books contain exercises at the end of each chapter which contain questions pertaining ... 29 Blog, Τεχνική Συγγραφή, Article Writing, Βιολογία, Επανασυγγραφή Άρθρου Feb 16, 2018 Feb 16, 20185μέρα 1ώρα €238
Searching and Filling Animals Table I have a list of animals names (230) that I am collecting information about. For each species, I need the following details: Species name Common Names Biology Identifying Characteristics Length Size Weight Wing Span Nest Migration Line Diet Risk to Human Kingdom Phylum Class Order Family Genus The previous information Credit Habitat Distribution Habitat ... 100 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Web Scraping, Βιολογία Feb 16, 2018 Feb 16, 20184μέρα 19ώρα €114
Marketer/Writer with Life Science degree If you are a graduating or a recently graduated life science major who would like to leverage your degree, creativity, and entrepreneurial spirit, we would like to invite you to join our talented team of remote workers as a Digital Marketer/Writer. Requirements: - BS, MS or PhD degree with a major in Life Science - A minimum of 3.0 GPA in courses in Molecular Biology and Genetics - Strong wr... 23 Article Writing, Βιολογία, Συγγραφή Περιεχομένου, Digital Marketing, Writing Feb 15, 2018 Feb 15, 20184μέρα 7ώρα €17
Medical Expert Needed Need Expert on Medical and nursing domain expert 7 Επιστημονική Έρευνα, Ιατρική, Χημική Μηχανική, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία Feb 15, 2018 Feb 15, 20183μέρα 21ώρα €17
health care Medical billing presntation Medical belling BRD and Power point 35 Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία, Υγεία Feb 14, 2018 Feb 14, 20182μέρα 17ώρα €287
Essay Writing I need content writer for essay writing 77 Article Writing, Research Writing, Βιολογία, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου Feb 14, 2018 Feb 14, 20182μέρα 8ώρα €17
Biology Writer Wanted I need a biology writer/specialist. 24 Βιοτεχνολογία, Βιολογία Feb 13, 2018 Feb 13, 20182μέρα 1ώρα €95
Genetics Expert Needed I need a genetics expert with good English writing skills. 15 Βιοτεχνολογία, Βιολογία, Γενετική Μηχανική, Μικροβιολογία Feb 13, 2018 Feb 13, 20181μέρα 20ώρα €115
Study material (audio visual with teaching) for RBSE We want study material in audio-visual (recorded) form with teaching in very impressive manner. Board - RBSE Subjects- Science (Physics, Chemistry, Biology), Maths and English Classes - 8-12 15 Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Βιολογία, Μαθηματικά, Φυσική, Αγγλική Γραμματική Feb 12, 2018 Feb 12, 201812ώρα 41λ €107
c++ expert that knows biology c++ expert that knows biology must understand science concepts to program with c++ 20 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Βιολογία, Προγραμματισμός C++ Feb 12, 2018 Feb 12, 201811ώρα 58λ €6
c++ expert that knows biology c++ expert that knows biology must understand science concepts to program with c++ 19 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Βιολογία, Προγραμματισμός C++ Feb 11, 2018 Feb 11, 20186ώρα 31λ €376
Chemistry Article For Newspaper Someone who is good in Article write and can write chemistry related news articles thanks 44 Article Writing, Χημική Μηχανική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία Feb 11, 2018 Feb 11, 2018Έχει λήξει €6
Medical project 3000 words. Must have background in medical science. attached file contains all details. Due by sunday night. Pls attach samples and CV while replying. Pay is £55 30 Τεχνική Συγγραφή, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία Feb 10, 2018 Feb 10, 2018Έχει λήξει €88
Expert Witness Affadavit of Merit Needed Elderly Care I am Myron A. Grace. I am involved in a medical case in Ohio. I need someone to Review Medical Records and give an Affidavit of Merit. It does not involve a medical treatment. The Doctor failed to send my mother to the hospital with pneumonia and she died. He knew she had pneumonia and that the drugs she took for her heart could be ineffective without treatment. 12 Ιατρική, Χημική Μηχανική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία Feb 9, 2018 Feb 9, 2018Έχει λήξει €394
Looking for a Medical Coding Company A medical coding project that needs to be started in the next 1 week. Companies with certified coders will be given preference 0 Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία, Υγεία Feb 9, 2018 Feb 9, 2018Έχει λήξει -
Introduction to chemistry level 2-4 Looking for someone to fix my answers for assessment resubmission that is tommorow Chemistry based question and I would required someone with chemistry education. tutor feedback sheet will be provided 17 Βιοτεχνολογία, Χημική Μηχανική, Βιολογία, Μαθηματικά, Φυσική Feb 7, 2018 Feb 7, 2018Έχει λήξει €30
BioStatistics (Clinical Trial Data and test for significance) 3 sets of trial data with multiple confounding variables so need to determine whether there is a significant correlation. 23 Στατιστικά, Βιολογία, Γλώσσα Προγραμματισμού R Feb 7, 2018 Feb 7, 2018Έχει λήξει €34
Bioinformatics Toolbox - MATLAB - expert needed now Bioinformatics Toolbox - MATLAB - expert needed now must understand biology and matlab coding skills too are required 18 Python, Matlab and Mathematica, Επιστημονική Έρευνα, Βιοτεχνολογία, Βιολογία Feb 6, 2018 Feb 6, 2018Έχει λήξει €29
MATLAB Central - MATLAB for Biotechnology must know how to code in mat-lab for Biotechnology must know science and biology concepts 18 Matlab and Mathematica, Βιοτεχνολογία, Βιολογία Feb 6, 2018 Feb 6, 2018Έχει λήξει €334
Need help in Medical (Gynecology) - Doctors will be preferred Hello I need someone who can help me in writing something about medical ... more specifically gynecology... Someone with qualification of medical doctor will be preferred. Thanks 42 Copywriting, Ghostwriting, Article Writing, Ιατρική, Βιολογία Jan 30, 2018 Jan 30, 2018Έχει λήξει €5
medical research essay medical critical research method essay 112 Έρευνα, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία Jan 26, 2018 Jan 26, 2018Έχει λήξει €422
Bio-Mechanics Help Needed Details will be discuss in private message box. Thanks 11 Μηχανολογία, Βιοτεχνολογία, Ιατρική, Βιολογία, Υγεία Jan 25, 2018 Jan 25, 2018Έχει λήξει €39
Bio-mechanical engineer needed I need someone who is expert in bio-mechanics. Please apply only if u can start work right now No time wasters please If u will do this job good,,,,,,,,,,,,i will have much more work for you in future also Thanks 8 Μηχανολογία, Βιοτεχνολογία, Ιατρική, Βιολογία, Φυσική Jan 25, 2018 Jan 25, 2018Έχει λήξει €4
Can you Use engineering simulation software to model sensory in biomechanical project If you 5. Use engineering simulation software to model sensory in bio-mechanical project then bid here... I have a task.. 2000 words report and some calculations details will be share in chat don't forget to share your relevant sample Write "Yes, Yes" in your proposal.. otherwise your proposal will not be considered. Thanks 3 Επιστημονική Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Βιοτεχνολογία, Ιατρική, Βιολογία Jan 25, 2018 Jan 25, 2018Έχει λήξει €4
Need help in bio-mechanical project I need help in bio-mechanical project... Please bid only if u can complete 2000 words with calculations in 24 hrs... please mention your rate in your proposal 10 Έρευνα, Τεχνική Συγγραφή, Βιοτεχνολογία, Article Writing, Βιολογία Jan 24, 2018 Jan 24, 2018Έχει λήξει €6
Project for Roxane D. Hi Roxane D., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 6 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Βιολογία, , Ανθρωπιστικές Επιστήμες Jan 22, 2018 Jan 22, 2018Έχει λήξει €42
I need a Psychology project related to MMSC, BPRS, structure interview and scoring at LOW budget I need a Psychology Report related to neurotic patient. For example we can take the patient of social anxiety, phobia anxiety, depression etc. but the patient must be neurotic not psychotic. It is related to tests of MMSC, BPRS structure interview. It also need scoring. I need at LOW budget 15 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία Jan 20, 2018 Jan 20, 2018Έχει λήξει €5
medical genetics lab report design I need medical molecular lab result discussion and PCR result in medical and biotechnology 16 Μηχανολογία, Ιατρική, Χημική Μηχανική, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία Jan 19, 2018 Jan 19, 2018Έχει λήξει €159
nutrient formulation / organic chemistry I have a list of compounds, however require assistance in wanting to make a mix sheet in order to ensure that all elements dissolve and are made into a clear or semi clear solution with no chemical lock out. 20 Βιοτεχνολογία, Χημική Μηχανική, Βιολογία Jan 18, 2018 Jan 18, 2018Έχει λήξει €110
I need a powerpoint presentation of Asthma development progress and development in human body -- 2 Presenting the progress of a patient’s disease in his/her body using AR requires a computational 3D simulation model of the disease and its progress. I need something that looks like i simulated images in some software, and put together in slides for explanation. Sample template needed is attached 13 Powerpoint, Ιατρική, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία Jan 16, 2018 Jan 16, 2018Έχει λήξει €4
Count cells in ImageJ I need to count the number of apoptotic (fluorescent) cells in a Drosophila imaginal wing disc. I have a series of images, each consisting of a z-stack 19 Έρευνα, Βιολογία, Image Processing Jan 13, 2018 Jan 13, 2018Έχει λήξει €23
Urinary System Concept Map You are to create a concept map of the urinary system on a separate document. A list of terms will be provided that need to be incorporated into your assignment, although other words can and SHOULD be added. You will need to write in words on the connecting lines, the relationship between the two concepts that you linked together. Refer to the rubric below. 24 Βιοτεχνολογία, Ιατρική, Βιολογία Jan 10, 2018 Jan 10, 2018Έχει λήξει €48
Medical Writer We require a Medical writer to write patient educational material for medical procedures. 89 Τεχνική Συγγραφή, Ιατρική, Research Writing, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία Jan 9, 2018 Jan 9, 2018Έχει λήξει €104
Anatomy & Physiology C-MAP'S I need 3x C-MAPS relating to Human anatomy and physiology for an upcoming talk. Time poor. 9 Σχεδιασμός Γραφικών, Βιολογία Jan 4, 2018 Jan 4, 2018Έχει λήξει €53
Genome sequence analysis for NGS I need a molecular biologist and/or a bioinformatitian to create program with linux or others. Need a staff who has an experience of handring whole genome sequence data and NGS data, or who can at least understand those. I really need to talk directry to such a person to order my project. Someone who has a molecular biology background or experiences is essential. Extended budget could be accepted... 4 Linux, Βιοτεχνολογία, Ιατρική, Βιολογία, Ανάπτυξη Λογισμικού Jan 4, 2018 Jan 4, 2018Έχει λήξει €2131
Project for monikashpokayte Hi monikashpokayte, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 5 Research Writing, Βιολογία, Επανασυγγραφή Άρθρου, , Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Δημιουργική Συγγραφή Dec 30, 2017 Dec 30, 2017Έχει λήξει €210
I need a Writer I'm working on two personal statements for a graduate school application in biological science. The first is a general statement that needs to be 1000-2000 words. The second does not have a specified word limit but I'd like to keep it short and concise. I've got a lot of material for both essays, but I need help organizing my thoughts into essay form. The application is due the 13th... 55 Επεξεργασία, Βιολογία, Writing Dec 27, 2017 Dec 27, 2017Έχει λήξει €96
biologist, entomologist for a cricket farm We need someone for designing and architecture of a cricket farm. We need someone specialized in biology. someone who can create the day to day activities get the machinery needed discuss the program of taking care of crickets and much more! this will later lead to a full time position thank you! 12 Μηχανολογία, Βιοτεχνολογία, Χημική Μηχανική, Research Writing, Βιολογία Dec 16, 2017 Dec 16, 2017Έχει λήξει €261
Flawless Beauty Hi I am looking for a Chemist to formulate a skin care line that target black skin issues like large pores, ugly hair ingrown bumps, acne, blackheads and discoloration. I live in small Island where many women and man are facing the same problems. My 10 year old son is now facing the very same problem. I want to start a natural skin line that tackle all these problem on African skin tones. I wil... 7 Παραγωγή, Βιοτεχνολογία, Χημική Μηχανική, Βιολογία, Μικροβιολογία Dec 16, 2017 Dec 16, 2017Έχει λήξει €905
bio presentation it is a presentation in bioinformatic and 23 Βιοτεχνολογία, Βιολογία, Γενετική Μηχανική Dec 15, 2017 Dec 15, 2017Έχει λήξει €24
Biology Tutor Help Need help understanding - completing bilology questions based on genetics - punnet squares etc I can only pay from 10-30 CAD only 12 Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Research Writing, Βιολογία, Γενετική Μηχανική Dec 14, 2017 Dec 14, 2017Έχει λήξει €19
genetics lab report medical lab report which should discuss lab result 14 Βιοτεχνολογία, Ιατρική, Χημική Μηχανική, Ιατρική Συγγραφή, Βιολογία Dec 12, 2017 Dec 12, 2017Έχει λήξει €129
Project for joelgohmain - Repost - open to bidding Project for joelgohmain. I saw your profile and am interested in giving you the project. details can be discussed over chat 3 Βιοτεχνολογία, Βιολογία, Γενετική Μηχανική, Μικροβιολογία Dec 11, 2017 Dec 11, 2017Έχει λήξει €52
Project for Debora Lucia J. Hi Debora Lucia J., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 8 Article Writing, Βιολογία, Υγεία, Γαλλικά, Αγγλικά (ΗΠΑ) Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει €23
need teacher at my home place I need a professional teacher for class 1-10 who can teach English,math and science at my home place in evening. 15 Εκπαίδευση & Εκμάθηση, Βιολογία, Μαθηματικά, Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Αγγλικά (ΗΠΑ) Dec 8, 2017 Dec 8, 2017Έχει λήξει €101
Create A IR pulsed therapeutic Laser 830nm 90mw power density! Create A IR pulsed therapeutic Laser 830nm 90mw power density! needs a mini computer for frequency to be constant and can be pulsed or sweeped. spread area about 3mm at a single point with 1-3 laser diodes pointing in that region. within that 3mm single point the outer rim is 10mm spread area! Looking for someone who knows something already about thereputic lasers Would like someone to bu... 5 Μηχανολογία, Βιολογία, Arduino, Φυσική Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €292
1 Page Single Spaced Critical review (Synopsis) on the Article: Progressive Loss of Function in a Limb Enhancer during Snake Evolution. (FULL ARTICLE WILL BE SUPPLIED TO YOU) (SOMEONE WELL VERSED IN MOLECULAR BIOLOGY, NOT SIMPLY READING COMP) Critical review (synopsis) on the research article Length: 1-page Single spaced, Times New Roman, Size 12pts Content needs to include all points highlighted in the breakdown below and answer all questions: Introduction – What is the purpose of the study or what problem are they trying to solve? Is a testable scientific hypothesis stated (often located at the end of the introduction)?... 34 Επιστημονική Έρευνα, Βιοτεχνολογία, Research Writing, Βιολογία, Μικροβιολογία Dec 5, 2017 Dec 5, 2017Έχει λήξει €24
expect on chemistry i need expert on chemistry to complete this task. i need to use it for my firm. 29 Βιοτεχνολογία, Χημική Μηχανική, Research Writing, Βιολογία, Φυσική Dec 4, 2017 Dec 4, 2017Έχει λήξει €17
Showing 1 to 50 of 129 entries
« 1 2 3 »