App Developer Δουλειές και Διαγωνισμοί

-
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an App Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
building an app for andriod and apple it is basically an app which is compatible for both andriod and apple devices. it is very simple. all the app does is trolls people. when some one opens the app a troll face pops up to scare them or something else like Donald trumps face on a bad day. every time the user opens the app something different should appear but the same thing can be repeated (not to many times) but after a different pic... 11 Mobile App Development, Android, Σχεδιασμός Photoshop, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €33
Integrate Coinhive into Chrome Extension or App We want to implement [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] in our Chrome Extension or Chrome App if it's not possible in extension. We would like following functionalities coded in JavaScript (Start(max_cpu_usage_perce... 11 Mobile App Development, Firefox, Google Chrome, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €515
I would like to hire an Android Developer I need a android app developed Paido meter which can monitor realtime daily activity. and 1 Prayer timing and Qibla Direction 7 Mobile App Development, Android, Ανάπτυξη Λογισμικού, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €40
Android-based voting system To create an app to run on android tablets. These tablets will be attached to a serial device which will in turn transmit and receive a series of commands. - Menu Screen (TBC) - Voting screen -- Users are presented with "Yes" or "No" buttons. -- When the device is polled over serial, it will provide the voting state (Yes/No/Not Voted) -- When a new serial command is r... 40 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €724
building an app which is compatable for both andriod and apple i am looking for someone who can create a gaming app for both android and apple. the app is basically a game where it tests your reflexes. an object would appear on the screen and the player must click on it quickly (it should get harder and require much faster clicking speed as the time goes on). it should have a scoring system which displays the users score on top of the screen. the background s... 19 Mobile App Development, iPhone, Android, iPad, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €135
Create a mobile app Hi I want to create a iOS/Android app. It's dating app. I'm looking for a experience developer have experience with dating app. To check spam bids, put "dating" at first. Regards 33 Mobile App Development, Android, Ανάπτυξη Λογισμικού, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €3471
Need a Digit Recognition Android App My health machine have a screen that displays 2-4 digits, e.g 8.9 or 13.4 The app should have a Digit Recognition Engine. Maybe the engine will be written by C++ in *.so file, called by jni interface. If I open my application and then click the Recog button, the app will call the phone camera and start digit recognizing. (e.g. 3.4 , 18.7) note: it does not mean recognizing after taking pictur... 9 Mobile App Development, Android, Ταύτιση Μοτίβων, App Developer, Image Processing Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 23ώρα €183
Stripe Integration iOS app This project takes an existing app and integrates Stripe payments to enable credit card transactions 22 Mobile App Development, PayPal API, Stripe, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €152
Hire a Mobile App Developer to revent automated bids any bid with OUT the words "i have read the bid " will be IGNORED/DELETED instantly ! have you done a COMPLETE android app ? im interested to buy it im looking for COMPLETE apps and not the ones that need additional work to complete it . i prefer small apps but big ones also welcomed ! 26 Mobile App Development, Android, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €161
Online & App Magazine Developer (subscription) Hi, I own a weekly TV Listings magazine and I want to move it into digital format. We have the magazine in PDF format and I would like to sell subscriptions for an APP and Online viewing. The magazine has puzzle pages so it is important that the readers can print the puzzle pages or complete them online. We are a very small business so the budget is limited. Thank You Brian 20 App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €536
Ongoing Application Development BL0917 Looking for independent software developer for long term coding and maintenance project to be paid hourly rate. This project can become 40 hours per week once you have proven your ability. You will work with our local english speaking developer, and must be dependable and available during assigned work times. We only work directly with the individual who will perform the work...not a company wi... 8 Mobile App Development, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 22ώρα €28
Hire a Mobile App Developer Please refer the Document attached. 89 PHP, Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, HTML, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €3240
Build an app An app require for Ladies boutique having features for online booking, measurement of dresses facility, delivery management. 19 PHP, Mobile App Development, Android, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 21ώρα €160
I need a Shopify app built I am needing to have a Shopify app built that will be in their app marketplace. I am a dropship supplier and I want an app that will allow retail store owners to install the app, be able to click items that I sell to quickly add to their stores. I need it to update their inventory, and I need the ability to see and fulfill their orders. 44 App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €517
E commerce Grocery Android Application E commerce Grocery Android Application. i have developed B2C & B2B Grocery Application . which can grew your business up to 70% more. It contains : Admin panel Login Section Inventory Inside Stock Management Payment Gateway Integration Male Intregation UI Design Grocery App Charge : Development charge : 500USD Hosting Charge : 20$ Maintenance Charge : 50$/year tota... 47 Mobile App Development, Android, Ηλεκτρονικό εμπόριο, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €775
Small Customer ERP Android APP we need small android app where user can login , register , search product , place order and see old order history. 22 Mobile App Development, Android, ERP, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €222
build an application yo sham remeber to come back to this. 54 Mobile App Development, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €514
UI/UX + CLICK TABLE FOR ANDROID Design for a travel/ leisure/ spare time app 67 Mobile App Development, Android, App Designer, App Developer, Σχεδίαση Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 20ώρα €465
Build IPTV app for android and IOS i want to build an iptv app linked with xtream codes panel '- compatible with all android version 4,5,6,7 -compatible with latest versions of IOS -player with best quality possible with all video and audio codecs - epg support of xtreamcodes panel - support of vod subcategory ´- I need my m3u lists to be hidden. ( I don`t want my customer to be able to se the URL`s ext... 23 Mobile App Development, iPhone, Android, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €188
Android Flip Book Need Native Android app for reading Arabic books (PDF Format). Page turn will have curl effect in RTL fashion. Show current page number. Show total number of pages. Show progress using progress bar regarding % of Book read. Pinch Zoom to read clearly. 4 Mobile App Development, Android, PDF, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €3
Image Capture IOS app that can use the camera to scan a 2D barcode (QRCode); then enable the user to take pictures or select pictures from the library to send to a designated IP/Port No. Communications to use JSON and a format/settings to be agreed; and/or recommendations on how to deliver the picture files. The barcode will be attached to the pictures so that the destination can automatically handle the inc... 52 Σχεδιασμός Γραφικών, Mobile App Development, Ανάπτυξη Λογισμικού, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €521
Mobile Application - Android & iPhone a simple two way messaging app is required in which clients have to register themselves as a user or the administrator is able to create username and passwords for the end users. It is going to be an app between an accountant and his clients (all new clients). Features for Administrator: * Able to create a new user and send the login credentials to a client using SMS/Whatsapp * Able to... 130 Mobile App Development, iPhone, Android, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €615
Make a Mobile App Hello, guys I hope shopping app(ios and native). Please show to me your experiences for e-comm 112 PHP, Mobile App Development, Android, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €720
MOBILE APP I HAVE A GOOD MOBILE APP IDEA AND IT CAN BE REALLY GOOD OPURTUNITY.. I NEED A GOOD TRUSTABLE PERSON TO SHARE MY INFO AND I COULD GIVE SOME PERCANTAGE IF HE CAN BUILD IT WITHOUT MONEY OR I CAN PAY .. BUT I NEED ALSO MAINTANCE... IT IS ONE OF MY MAIN PROJECT. I NEED PROFESIONALS AND TRUSTABLE DEVELOPERS. 87 PHP, Mobile App Development, Android, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €450
Labour recruitment apps design apps for labour employment for specific jobs 123 Mobile App Development, iPhone, Android, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 18ώρα €1794
Build a hyperlocal andriod app for shopping I need an Android shopping App which would be in the hyper-local segment. Most of the features would be similar to most of the existing apps like grofers or amazon now. Fist time registration would have the following two links - *I am customer *I am seller Two login is required, User/Customer Login and Seller Login. After the user is logged in they would be prompted to enter the pin co... 31 Mobile App Development, Android, Ψώνια , App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €407
Need an app for vale parking Send me proposal and quotation for Vale parking mobile apps application iOS and Android App [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 28 PHP, Mobile App Development, Android, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €320
Group Pet Feeder I would like an APP that helps me and my housemates monitor if we've fed our cat. The idea being that it would be an APP that can be used by other people as well to feed any pets. 44 App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €702
Android application for gebrsh I need android application for e-com. We will talk on chat 34 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €245
HuletKelbet Hi it is dating app a user will registered based on the requested when a match is found it will notify the user then when the user will pay to the bank the bank will send a payment notification via mobile then the app will send the time and location to the user 28 Mobile App Development, Κοινωνική Δικτύωση, Ραντεβού, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €724
ENHANCE AN ANDROID APP TO BE FUNCTIONAL ON PRESTIGIO TABLET We need a basic android application that can function in a prestigio tablet. Below are the specifications of prestigio tablet. We also have some sample source codes to be made functional on the prestigio tablet. Currently the source codes only function in other tablets. We need these source codes to be able to perform a write command on a Mifare ultralight c NFC tag. Currently, we are only able ... 19 Mobile App Development, Android, Μηχανολογία Υλικών, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 17ώρα €164
MQTT Chatting Android App I want to build an Android chatting application based on MQTT. For Broker Server side, every thing is ready.. so the programmer don't need to do any configuration for the server, i will give him server IP and Port for connection. I prefer a Programmer who work on MQTT protocol before.. IT is very easy, there are a lot of ready examples online for connection .. 52 Mobile App Development, Android, MQTT, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €472
Build an android app I want one android app where people can upload photos and details including location. and want to display all the images in slider based on filtered [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] someone clicks on photo that should... 33 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €167
I want android chat app i want android chat app. it includes video, text and so on. Let's talk on chat. 94 Mobile App Development, Υπηρεσίες Βίντεο, Android, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €556
Shopify Promotion App I want someone with experience in shopify app development. I need a public app built on a standalone website. Please also provide me with your portfolio and experience, inexperienced shopify developer will not be entertained. Something like this but with a bit of modifications, with more discount modules. [το url αφαιρέθηκε, &sigm... 22 PHP, Mobile App Development, Shopify, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 16ώρα €119
Build a Website We are a startup tech co, developing manless shop and online biz. We are looking for a professional web designer who is good in using web 2.0 to create a website where it can auto scale between mobile and computer, person interested has to propose the design first before we award. He/she will be in charge of content creation / website design and presenting the site in professional manner a... 129 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €338
Hire Spanish translator We need to get app translated to Spanish. 58 Μετάφραση, Mobile App Development, Ισπανικά, Ισπανικά (Ισπανίας), App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 15ώρα €7
Hire a Mobile App Developer I have a very simple application running in the Android Market. Several people have asked me to deliver an IPad/Phone version. So, I want to find a Cross-Platform App developer or an iOS developer that can do the job. 58 Mobile App Development, App Developer, iOS Development Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €172
School Management Android App I need an app for School Management Package which should have the following functionalities:- Admission Management Student Management Staff Management Fees Management Exam & Result Management Messages & Notifications Attendance Management Smart Homework TimeTable ___ The system will have parent login, Staff Login and School Administration Login. 74 Mobile App Development, Android, Διαχείριση, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €491
A ready app (Application that is developed!!) Hello, i am looking for someone who has developed an app for Sports leagues. where it's like an MVP (multiple vendor platforms) For users, Facility owners, Vendors, Admin, Event organizer, and to buy tickets online and set your seats etc functions. It will be customized later but we are looking for something professional and well done from UI/UX design to coding. if you're not there ple... 86 Mobile App Development, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €25900
looking for Desktop Application developer looking for Desktop Application developer who are more familiar with wmic command work. 21 Mobile App Development, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 14ώρα €228
Android Application Developer We are looking for a Smartphone Application Developer, adept at Android Mobile Application development. Detail your smartphone app coding experience and show samples of your work. You will be expected to work full-time on this project until completed (i.e., work is expected for 40 hours per week until project completes). You will need to be online to instant message for the 8 hours/day that you wo... 89 Mobile App Development, Android, Ανάπτυξη Λογισμικού, App Designer, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €5
Web API ADFS Authentication to Office 365 Hi We developed a mobile App using Xamarin and Web API . Currently implemeneted forms Authentication. Require to Authenticate using ADFS with Office 365. Need to help on the unfinished areas. 10 .NET, Mobile App Development, Active Directory, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 13ώρα €152
Create a Mobile Website This mobile related [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] is advanced technology coming generations .How to use the [το url αφαιρέθηκε, συν&delta... 22 PHP, Java, Mobile App Development, HTML, App Developer Sep 21, 2017 Σήμερα6μέρα 12ώρα €47548
Mobile App Designer I am looking for an experienced full time Ionic developer who can work for my app development, if you done great work for first job, we can have a long term relationship with you, I will share project detail to right candidate. 63 PHP, Mobile App Development, Ανάπτυξη Λογισμικού, App Designer, App Developer Sep 20, 2017 Σήμερα6μέρα 11ώρα €427
Sleep Cycle Monitoring Application Create an app that can monitor and record one's sleep cycle. Ideally this will be completed by a programmer who has completed a sleep cycle project before. We are also open to licensing existing sleep cycle algorithms. 1.) The app MUST be able to recognize the beginning of REM cycles in real time. 2.) The logic behind monitoring one's sleep cycle will not be provided by me, but t... 60 Mobile App Development, Android, Ανάπτυξη Λογισμικού, App Designer, App Developer Sep 20, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €649
Write an Android application -- 2 We want to build an application that creates a QR code from a set form that users fill in. 1. Using code that we will provide - - inn-bed this existing code that will scan data from a document (we will provide this code) into a for format, add a second form where additional information is added manually. [το url αφαιρέθηκε, σ&ups... 62 Mobile App Development, Android, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, App Designer, App Developer Sep 20, 2017 Σήμερα6μέρα 10ώρα €291
Develop an app to help people donate to earthquake relief efforts in Mexico. Mexico has declared a state of national emergency in the wake of the two major earthquakes that devastated the center and south of the country yesterday, Sept 19th. Currently the death toll is estimated at 200+ people, while thousands of others are still missing, injured, destitute, or trapped in the debris. Thankfully, a number of initiatives have made it possible for ordinary civilians to con... 18 PHP, Mobile App Development, Ενέργεια, App Designer, App Developer Sep 20, 2017 Σήμερα6μέρα 9ώρα €275
Android app bug fix(kotlin) Hello, I have a android app, I need update and bug fix of my android app. It is using Kotlin. If you can do it, please bid. thanks 20 Mobile App Development, Android, Τηλέφωνο Windows, App Designer, App Developer Sep 20, 2017 Σήμερα6μέρα 8ώρα €126
Build Apple application We will provide a detailed description of an Apple app that we would like created for us. 70 PHP, Mobile App Development, Apple Watch, App Designer, App Developer Sep 20, 2017 Σήμερα6μέρα 6ώρα €513
Showing 1 to 50 of 1010 entries
« 1 2 3 4 5 »