Αναλύσεις Δουλειές και Διαγωνισμοί

Analytics is an important part needed in finding out how websites are performing. If you are an expert on the topic, you can find jobs at Freelancer.com.

Analytics refers to the discovery and the communication of data patterns. In computing, it is the technology used in tracking the performance of a website in relation to traffic statistics. Most websites online are using analytics in recording the traffic to their site in order to make the necessary changes to increase traffic or target a more specialized group of users.

If you are an analytics expert, you can earn money working online doing what you know how to do best. Freelancer.com offers a platform where freelancers can view different jobs and bid on the ones they can handle. There is a boatload of analytics jobs posted on the site every day and this provides an opportunity for freelancers good in this profession to earn extra income and work on projects that they want to. With projects going from an average of $200, there is a chance that you will get an analytics project that will not only earn you money, but will also be something you will enjoy doing as well as use in expanding your portfolio.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Analytics Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
contractor lien case law Georgia ocga case law to refute and rebut specific statues of Georgia case law on the subject of contractor liens on property. counter law on 10 statues of ocga on this subject. simplicity is important ,clear simple arguments for the defense of our position as lien holder. 1 Αναλύσεις Jun 19, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €134
(C# and NUnit test) Analyse code and give me feedback. I've written a (small) game in C# and I need someone to analyse the code and "just" give me ideas to what I could have done better. This includes: Mistakes that I've made in the code. What design pattern I just have used. What things I should have tested for. The job requires that you have experience with C# and with NUnit testing - and VERY important: You should know the dif... 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Δοκιμή Λογισμικού, Αναλύσεις Jun 18, 2018 Σήμερα6μέρα 6ώρα €93
Due Diligence for a variety of investment projects I am looking for people who can provide due diligence on mainly start up businesses with a view to presenting them to the investor. I need you to have experience and please submit an example when applying. 5 Αναλύσεις, Έρευνα Επενδύσεων Jun 17, 2018 Jun 17, 20184μέρα 21ώρα €14
Research and site mapping of a single site I need to know what pages are in a website and what features/options/functions are on each page. You sign up and go through the site, list down pages and features. Should not take more than 1 hr. Example: URL/[login to view URL]: sign up form with all country drop down. Other fields are normal. URL/[login to view URL]: fill out form, upload a video or record a video using a video plugin. So... 20 Εισαγωγή Δεδομένων, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Αναλύσεις, Διαδικτυακή Έρευνα Jun 17, 2018 Jun 17, 20184μέρα 17ώρα €22
Set up Power BI for our business We are looking for someone to create relevant dashboards for our systems within the business so that staff can see what their KPI's, business performance etc will be 21 Αναλύσεις, Business Intelligence Jun 15, 2018 Jun 15, 20182μέρα 17ώρα €14
SmartSheet Consultants We are a management consulting company looking for a number of SmartSheet experts. You must be based in North America. Have a secure working environment and be available for contract work. We need extensive knowledge of smartsheets and how to implement in various verticals. Please reply with a summary of your experience and an overview of the projects you have implemented in SmartSheets. 3 Αναλύσεις, Excel VBA, Excel Macros Jun 14, 2018 Jun 14, 20182μέρα 2ώρα €1208
making workflow by Alteryx there is data set available with boundaries , data need to be analyzed through Alteryx . Only Alteryx please 4 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Αναλύσεις, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων Jun 13, 2018 Jun 13, 20181μέρα 9ώρα €19
Looking for a virtual assistant to handle some SEO and Digital Marketing Tasks Hi , I need a Competent freelancer to assist our team with digital Marketing related tasks Looking for a Long term working relationship regards What we want is all the basic 57 SEO, Εικονικός Βοηθός, Google Analytics, Αναλύσεις, Digital Marketing Jun 13, 2018 Jun 13, 201815ώρα 38λ €59
Looking for a virtual assistant to handle some SEO & Digital Marketing Tasks Hi , I need a Competent freelancer to assist our team with digital Marketing related tasks Looking for a Long term working relationship regards What we want is all the basic 72 SEO, Εικονικός Βοηθός, Google Analytics, Αναλύσεις, Digital Marketing Jun 13, 2018 Jun 13, 201815ώρα 37λ €32
Build a custom social networking website and mobile app We are looking to have a custom social media website built. We currently have a beta site up that describes our idea, and the website details and requirements are in the document we have uploaded. 56 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Mobile App Development, HTML5, Αναλύσεις, Data Warehousing Jun 12, 2018 Jun 12, 201810ώρα 45λ €941
Showing 1 to 10 of 10 entries
« 1 »