Αναλύσεις Δουλειές και Διαγωνισμοί

Analytics is an important part needed in finding out how websites are performing. If you are an expert on the topic, you can find jobs at Freelancer.com.

Analytics refers to the discovery and the communication of data patterns. In computing, it is the technology used in tracking the performance of a website in relation to traffic statistics. Most websites online are using analytics in recording the traffic to their site in order to make the necessary changes to increase traffic or target a more specialized group of users.

If you are an analytics expert, you can earn money working online doing what you know how to do best. Freelancer.com offers a platform where freelancers can view different jobs and bid on the ones they can handle. There is a boatload of analytics jobs posted on the site every day and this provides an opportunity for freelancers good in this profession to earn extra income and work on projects that they want to. With projects going from an average of $200, there is a chance that you will get an analytics project that will not only earn you money, but will also be something you will enjoy doing as well as use in expanding your portfolio.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Analytics Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Freelance Customer Service Representative The Jr. Customer Service Representative’s role is to facilitate the communication between Lamudi, the organisation, and it’s end-users and clients. The customer service representative is responsible for handling inquiries or complaints and provide solutions in the most-effective and timely manner to represent the company in the best possible way. The CSR will also be responsible for... 4 Αναλύσεις, Επικοινωνίες, Εξυπηρέτηση Πελατών Nov 21, 2017 Σήμερα6μέρα 19ώρα €365
Write Price Analysis for Cryptocurrencies Hi We are looking for a writer to write price analysis like here - [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] For now we plan to have such analysis every Monday and Thursday. (Writing about the ascending and descending tren... 4 Research Writing, Αναλύσεις Nov 20, 2017 Σήμερα6μέρα 4ώρα €82
Informal report I need you to write an informal analytical report 47 Συγγραφή Αναφοράς, Αναλύσεις, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Nov 20, 2017 Nov 20, 20175μέρα 23ώρα €79
Proposal to set up of Convenience Stores A project to open a chain of convenience stores around KL , PJ , Klang Valley area. Main focus is on fresh and perishable food products. 0 Αναλύσεις Nov 19, 2017 Nov 19, 20175μέρα 12ώρα -
impact of globalisation on business organisations report on the impact of globalisation on business organisations, review of the techniques to analyse the environment and an assessment of their suitability, analysis on how the internationsl business environment impacts on organisation 22 Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Επιχειρηματική Ανάλυση, Αναλύσεις, Οικονομική Ανάλυση Nov 19, 2017 Nov 19, 20174μέρα 22ώρα €28
Dash board_dynamic I have a set of questions to be put in a slicer. Each time I select a question, a different graph should get generated. If I am selecting 2 questions, then 2 graphs should get generated and if I am selecting 4 questions, then 4 graphs should get generated. The number of question in the dataset will keep on increasing, so the dashboard has to be flexible enough to handle. 4 Αναλύσεις, Data Warehousing, Business Intelligence Nov 17, 2017 Nov 17, 20173μέρα 12ώρα €114
Creating flowcharts for Instagram, Twitter, Facebook, Website We need a few flowcharts documenting how we can direct users from our Instagram, Facebook, Twitter and Website to an online catalogue. 2 Αναλύσεις, Διαγράμματα Ροής Nov 17, 2017 Nov 17, 20173μέρα 7ώρα €129
Analytics expert, RSS-feed with pre-fix URL system -- 2 By taking this job you as a firm/programmer agree to be done within the agreed upon deadline. If the work is not done by this date we 100% will cancel this job. Be 100% sure when you say a date. The job: Create a backend system that automaticlly gives users a URL that podcasters can use as a pre-fix in their RSS-feed to be able to meassure statistics and analytics. The listener request pretty ... 0 Στατιστικά, Infographics, Αναλύσεις, Data Analytics, Data Extraction Nov 17, 2017 Nov 17, 20172μέρα 19ώρα -
Analytics expert, RSS-feed with pre-fix URL system By taking this job you as a firm/programmer agree to be done within the agreed upon deadline. If the work is not done by this date we 100% will cancel this job. Be 100% sure when you say a date. After accepting the deal there is no more negotiations. If this is tried, same rules apply as above. Understand the job and don't take it without asking questions before so we 100% know you underst... 2 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Αναλύσεις, Data Analytics, Website Analytics, Backend Development Nov 17, 2017 Nov 17, 20172μέρα 19ώρα €506
Cognos reports - current, previous month, previous to previous month, QTD, YTD with graphs Hi, I need to develop a report with a list, donut chart and a bullet chart 1. List Report - For each category (dim) and sub category (dim) showing measures (current month, previous month, Prev to previous month, QTD, YTD) 2. A pie chart for current month measure. If measure>value then in green else if measure>value2 then red else blue 3. A bullet chart to show the measure for selecte... 5 Oracle, Αναλύσεις, Data Warehousing, Business Intelligence Nov 16, 2017 Nov 16, 20172μέρα 5ώρα €23
Develop Dashboards & Reports using Power BI I need someone who is professional in Power BI, to design and develop a set or Executives dashboards on top of MS-EPM. dashboards for portfolio and projects management, the look and design is very important. 8 Microsoft, Αναλύσεις, Business Intelligence Nov 16, 2017 Nov 16, 20171μέρα 23ώρα €2055
Market research (Myanmar Residents ONLY) - 16/11/2017 04:25 EST I am looking for part time assistant who speak english. You will do tasks: 1. Make research about different market. 2. Analyze market situation 3. Make presentations and reports 4. Make a phone calls 5. Mailing with partners 6. Meet our delegation in Myanmar We are international company and we going to open office in Naypyidaw. If you are goal oriented and looking for international ... 3 Έρευνα, Εικονικός Βοηθός, Αναλύσεις Nov 16, 2017 Nov 16, 20171μέρα 19ώρα €4
Market research (Myanmar Residents ONLY) I am looking for part time assistant who speak english. You will do tasks: 1. Make research about different market. 2. Analyze market situation 3. Make presentations and reports 4. Make a phone calls 5. Mailing with partners 6. Meet our delegation in Myanmar We are international company and we going to open office in Naypyidaw. If you are goal oriented and looking for international ... 3 Έρευνα, Εικονικός Βοηθός, Αναλύσεις Nov 16, 2017 Nov 16, 20171μέρα 19ώρα €4
Usability testing for Academic Research The project is going to test three software we need to formulate all paper works for the participant from consent sheets up to the survey and scenarios Further details will be upon the right candidate 35 Δοκιμή Λογισμικού, MySQL, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Αναλύσεις, SPSS Στατιστική Nov 14, 2017 Nov 14, 2017Έχει λήξει €431
10 slides on recommender systems/collaborative filtering I need someone to generate 10 high quality slides on basic recommender systems/collaborative filtering. All research must be properly cited. If images are used, they must also be properly cited. The formatting of the slides is not important (I will likely reformat them), but sentence structure and grammar must be of a high standard. [το url αφαιρέθ&eta... 19 Έρευνα, Μάθηση μηχανής, Αναλύσεις, Επιστήμη Δεδομένων, Computer Science Nov 13, 2017 Nov 13, 2017Έχει λήξει €91
Plastic material We need to fix the material and mixing ratio for our product Strapping band 2 Αναλύσεις Nov 12, 2017 Nov 12, 2017Έχει λήξει €450
Angola Market Study Study of Angola trade market with special focus on import of passenger cars. 2 Αναλύσεις Nov 12, 2017 Nov 12, 2017Έχει λήξει €321
Python analytics code Hi, 1) write a code in python to filter fake data from datasets or 1000 records and also there is second question which i can discuss later. 24 Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Big Data, Αναλύσεις Nov 12, 2017 Nov 12, 2017Έχει λήξει €26
Analysis, Reporting and Presenting Use data repository, dashboards to create reports MIS reporting Trend analysis Generate insights Produce high impact presentations 16 Excel, Powerpoint, Συγγραφή Αναφοράς, CRM, Αναλύσεις Nov 12, 2017 Nov 12, 2017Έχει λήξει €25
Integrate Mixpanel into a Prestashop 1.7.1 website We would like to integrate mix panel to work with our prestashop website. We would like to integrate the people analytics side of mix panel into the website to track all customers who have accounts with us, including, creating, updating and deleting. In this section we would like to track the following: First Name Last Name Email address Date created account Date updated information Accoun... 11 PHP, Javascript, Prestashop, Αναλύσεις Nov 8, 2017 Nov 8, 2017Έχει λήξει €226
Data Analysis Looking for someone to take company sales data and extroplate into legible tables/graphs/charts. Preferred Platform Microsoft Power BI or Similar. 22 Αναλύσεις Nov 7, 2017 Nov 7, 2017Έχει λήξει €108
Adjust and HasOffers Integration Expert We are looking for an expert in Adjust and HasOffers integration. We have an e-commerce mobile application (Native iOS & Android) that already has relevant revenue events setup on adjust, we also have an affiliate program running on HasOffers. We want to link the revenue conversions from Adjust to HasOffers. The selected freelancer will provide a detailed and customized guide based on our c... 6 Android, Αναλύσεις, Digital Marketing, iOS Development Nov 6, 2017 Nov 6, 2017Έχει λήξει €21
google adwords I need a google adwords expert for my current project. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the selected freelancers. 26 Google Adwords, Google Analytics, Αναλύσεις Nov 6, 2017 Nov 6, 2017Έχει λήξει €53
benefit analyst Providers use the AHIN system to check eligibility and to verify the benefits, deductibles, co-insurance etc. for specific service types that members have based on their medical plan. Each contract has benefit details that are somewhat unique based on the preferences of the employer within the guidelines of our health insurance laws and regulations. The benefit intricacies of each plan are det... 10 Έλεγχος / Ανάλυση Ποιότητας, Αναλύσεις Nov 6, 2017 Nov 6, 2017Έχει λήξει €32
Linnworks Software Specialist Our company requires a freelancer or team with full knowledge on Linnworks Software to help assist us with keeping track of our eCommerce website sales and records. We have a large product range and struggle to be able to create reports of our sales. If you believe that you or your team are fully literate in the Linnworks software and the analytical side of Linnworks, then please apply for this pr... 1 Αναλύσεις, Στατιστική Ανάλυση, Linnworks Order Management Nov 3, 2017 Nov 3, 2017Έχει λήξει €9
Cognos Reports Development Looking for Cognos Reports Development 12 Αναλύσεις Nov 3, 2017 Nov 3, 2017Έχει λήξει €472
comparing local authorities in england have to use ratios and do detailed research about each of the local authorities only comparing 2 but in detail 23 Research Writing, Αναλύσεις, Business Intelligence, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Oct 31, 2017 Oct 31, 2017Έχει λήξει €105
I need a Google Analytics Specialist to Setup Conversion Tracking and Goals I have a number of clients that I work with and would like an Analytics Specialist to help audit analytics accounts, setup goals, and ensure conversion tracking! You must have thorough experience with Google Analytics and be familiar with Auditing an Analytics account to ensure it is tracking correctly. Recommendations around dashboards to review for SEO and Paid search a big plus. Please resp... 11 Google Analytics, Αναλύσεις Oct 31, 2017 Oct 31, 2017Έχει λήξει €11
capsim 2017 I am on round 4 of capsim and really need help saving the simulation please help 2 Αναλύσεις, Business Intelligence Oct 31, 2017 Oct 31, 2017Έχει λήξει €107
Andrew Tasker Google - analytics. To increase traffic to my website. 0 Αναλύσεις Oct 30, 2017 Oct 30, 2017Έχει λήξει -
Google Spreadsheets expert We are looking for an expert in the following: - Google sheets (high knowledge of complex formulas and data entry.) - Data studio (to manage and organize our database along with generating reports.) Data entry degree or Bachelors in Information Technology preferred High level of English communication required. [REMOVED BY [το url αφαιρέθηκ&eps... 16 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Εξόρυξη Δεδομένων, Αναλύσεις Oct 30, 2017 Oct 30, 2017Έχει λήξει €14
Job application requirement (US only ) I need someone who can write the legal job application fields requirement to be added to a website 5 Ανθρώπινο Δυναμικό, Google Analytics, Διαχείριση Ιστοσελίδων, Αναλύσεις Oct 29, 2017 Oct 29, 2017Έχει λήξει €435
Partial TPs - open to bidding I want to start milestone of 65$ for my project. Sp please confirm me about my projecy after check attached file. 7 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Metatrader, Αναλύσεις Oct 29, 2017 Oct 29, 2017Έχει λήξει €81
Find real example to Queuing theory in M/M/1 and M/M/S and G/G/1 and G/G/S then how i can used in Disgin maker Find real example to Queuing theory in M/M/1 and M/M/S and G/G/1 and G/G/S then how i can used in Disgin maker 4 Στατιστικά, Αναλύσεις, Economics, Computer Science, Ακαδημαϊκή Συγγραφή Oct 27, 2017 Oct 27, 2017Έχει λήξει €146
R Programmer and Shiny Developer Required Details will be shared in chat. 15 Εξόρυξη Δεδομένων, Αναλύσεις, Γλώσσα Προγραμματισμού R, Επιστήμη Δεδομένων, Data Analytics Oct 27, 2017 Oct 27, 2017Έχει λήξει €51
sales dashboard Good day, I am looking for a excel expert that can set up a sales analysis dashboard that can be preferably automatically updated when our ERP system sends the daily and monthly sales report for specific sales people 9 Αναλύσεις Oct 26, 2017 Oct 26, 2017Έχει λήξει €259
Word Cloud - Analytics Report I'm working on a Research presentation for my client (a sports nutririon/suppliment company). I have their top 5 compeititors and want to show a word cloud in the presentation where the brand and the competitors fall, and what people are saying about them. Just a few slides needed. Need someone who uses Netbase or a similar tool. Thanks, 3 Διαφήμιση, Αναλύσεις Oct 26, 2017 Oct 26, 2017Έχει λήξει €323
business transformation consultants We are a small Business Process Improvement Consulting company www.sahajsolve.org. We are driving Lean and Six sigma projects as a consulting assignments for large companies. We need Six Sigma Trained / Certified Associates with 1 - 5 Years of experience in the area of Six Sigma and Lean 9 Στατιστικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Αναλύσεις Oct 24, 2017 Oct 24, 2017Έχει λήξει €772
coloured colonials genealogy - 24/10/2017 02:47 EDT design database from NAA records must be able to read chinese characters 0 Αναλύσεις Oct 24, 2017 Oct 24, 2017Έχει λήξει -
coloured colonials genealogy design database from NAA records 2 Αναλύσεις Oct 24, 2017 Oct 24, 2017Έχει λήξει €87
Petrol Station business An analysis of the current status of the petrol station channel in spain 3 Αναλύσεις Oct 23, 2017 Oct 23, 2017Έχει λήξει €191
Google Analytics API I would like to automate moving data from Google Analytics into specific Google sheets on the 1st of every month. The data will come from custom google analytic reports. I would need to be able to duplicate the script/solution as I will need to apply this to other reports in the future. Example. On the 1st of November, I would like the data to automatically move into a new cell within Google She... 10 Google Analytics, Αναλύσεις, Υπηρεσίες Δικτύου, Εργαλεία Google Webmaster, OAuth Oct 23, 2017 Oct 23, 2017Έχει λήξει €155
Contact Potential Clients Create a list of potential clients, verify contact details and obtain leads 3 Μαζική Διαφήμιση, Εξόρυξη Δεδομένων, Αναλύσεις, Διαφημίσεις email, Brand Marketing Oct 21, 2017 ΣήμεραΈχει λήξει €36
Hedging Set File - open to bidding All descriptions are mentioned in attached file. I hope you will understand all my points. If need more details , can contact 9 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Metatrader, Αναλύσεις Oct 21, 2017 ΣήμεραΈχει λήξει €171
Web Analylical Measurment I'm in the self storage business and want analysis done to determine the effectiveness of our web compared to our competitors. 5 Αναλύσεις Oct 20, 2017 ΣήμεραΈχει λήξει €126
The new smartphone Infinix Recently, a phone company that invaded the market has become very big due to the shape of the phone and many features and the most important is the appropriate price. This company is named Infinix , a Chinese company headquartered in Shenzhen, founded in 2012. This company is known for its excellent phones, Its mother has launched many versions and has been sold very much. These phones are charact... 4 Σχεδιασμός Οικίας, Article Writing, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Αναλύσεις Oct 20, 2017 ΣήμεραΈχει λήξει €105
data analyst analysis using sas, excel, access, r programming 15 Αναλύσεις Oct 19, 2017 Oct 19, 2017Έχει λήξει €126
Project for Dusan Task already completed...........Thanks 1 Στατιστικά, Μάθηση μηχανής, Αναλύσεις Oct 19, 2017 Oct 19, 2017Έχει λήξει €56
Hire a service now specialist -- 2 Need someone to take a interview for service now job that requires 2 years of experience. 2 Cloud Computing, Επιχειρηματική Ανάλυση, Αναλύσεις, Microsoft SQL Server, Business Intelligence Oct 18, 2017 Oct 18, 2017Έχει λήξει €21
Data analytics Looking for assistance with various projects 10 Αναλύσεις Oct 18, 2017 Oct 18, 2017Έχει λήξει €75
Showing 1 to 50 of 169 entries
« 1 2 3 4 »