Οικονομική Έρευνα Δουλειές και Διαγωνισμοί

Finance research analysts and experts study companies and organizations to arrive at estimates of their financial value. It is normally done by analyzing financial reports and following up with reading annual reports and published interviews from company representatives and industry experts. You or your business can take the help of freelance finance research analysts to help in your market research and analysis tasks. Simply post a job today in order to connect with such freelance finance research specialists!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Financial Research Analyst; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Financial Manager Needed I need a financial manager to handle my financial affairs today. 11 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Research Writing, Οικονομική Ανάλυση May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €31
Project J2: Write equity research article We are looking for someone who can write equity research articles. Candidate should have background of equity or fundamental equity research and knowledge of stock markets. We need two articles 1300 words each. We are willing to pay $40 for both the articles or $20 each. The candidate will have to submit the first article in two days from the date of award. Candidate must have knowledge/experience... 8 Οικονομική Έρευνα, Article Writing, Οικονομικά, Research Writing May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €32
Project J2: Write equity research article We are looking for someone who can write equity research articles. Candidate should have background of equity or fundamental equity research and knowledge of stock markets. We need two articles 1300 words each. We are willing to pay $40 for both the articles or $20 each. The candidate will have to submit the first article in two days from the date of award. Candidate must have knowledge/experience... 10 Οικονομική Έρευνα, Article Writing, Οικονομικά, Research Writing May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €34
E-FINANCIAL MARKET INFORMATION... - 21/05/2018 07:21 EDT I Seek a freelancer to develop electronic financial market information, research and pricing. Each requirement is separated into the following scopes and Suppliers may quote for all the scopes or only certain scopes. Scope 1  Access a full suite of FX swap, outright, and option calculators, and customizable analysis tools  FX calculator calculating whole and broken dates forex cross rates  Fix... 5 Excel, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €41
E-FINANCIAL MARKET INFORMATION I Seek a freelancer to develop electronic financial market information, research and pricing. Each requirement is separated into the following scopes and Suppliers may quote for all the scopes or only certain scopes. Scope 1  Access a full suite of FX swap, outright, and option calculators, and customizable analysis tools  FX calculator calculating whole and broken dates forex cross rates  Fix... 0 Excel, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα -
Looking for a Grant/Equity funding Expert I am looking for a grant expert to help me seek funds 6 Λογιστικά, Διαφήμιση, Οικονομική Έρευνα, Επαγγελματικά Σχέδια, Οικονομικά May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €48
Equity Analysis - Equity Analysis- Financial Analysis- Story Reporting 15 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση May 21, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €16
Real estate financial modelling I need your help to answer some questions on real estate financial modelling, specifically: 1) Create a cash flow model to ascertain a minimum cost price for purchase of land. 2) Compute require IRR to each of the partners in a joint venture into a real estate project, with a mix of equity and debt. 3) Create sensitivity analysis table on IRR. More information will be provided upon contact. Tha... 17 Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση May 20, 2018 May 20, 20185μέρα 21ώρα €49
eBook writing Title: 15,000-Word e-Book on a Finance, Investment, Debt and Budget Management Topic Description: Do you love talking or writing about personal financial management? Can you create content in the first person, friendly style that’s popular with bloggers? If you answered “yes” to both questions, then here is a project that’s perfect for you: Niche Topic: Finance, Debt an... 9 Οικονομική Έρευνα, Εργατικό Δίκαιο, Δημιουργική Συγγραφή, Έρευνα Επενδύσεων May 20, 2018 May 20, 20185μέρα 20ώρα €327
Business Plan for a Nightclub & Loan I need a business plan for my new nightclub. I want to get a loan from the bank. and business forecast, Answer question. why am i likely to succeed. Executive summary: Introduction to ur b.p company analysis industry analysis customer analysis competitive analysis market plan operations plan management team financial plan: a forecast of how much u will make. Appendix 40 Οικονομική Έρευνα, Επαγγελματικά Σχέδια, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Επιχειρησιακή Συγγραφή May 20, 2018 May 20, 20185μέρα 12ώρα €322
Research digital banking in India I would like a freelancer to help me research three questions: 1. What banks in India allow customers to open accounts digitally, e.g. via a smartphone rather than by visiting a bank branch? I would like you to list every bank that provides these services. 2. What banks in India, if any, are "digital only" - i.e. customers can only access banking services via an app/website rather than ... 26 Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Research Writing, Διαδικτυακή Έρευνα May 20, 2018 May 20, 20185μέρα 10ώρα €36
Uncertainty analysis Need someone from financial background who can perform uncertainty and senstivity analysis for the given project. 5 Οικονομική Έρευνα, Οικονομική Ανάλυση, Οικονομικός Προγραμματισμός May 19, 2018 May 19, 20185μέρα 6ώρα €17
I need a writer. I am looking for an academic writer who can write literature on various niche mostly related to business and has a firm knowledge of accounting/finance. It's a long term work. Only people from Pakistan apply please. 24 Έρευνα, Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Research Writing May 19, 2018 May 19, 20184μέρα 23ώρα €94
E-FINANCIAL MARKET INFORMATION I Seek a freelancer to develop electronic financial market information, research and pricing. Each requirement is separated into the following scopes and Suppliers may quote for all the scopes or only certain scopes. Scope 1  Access a full suite of FX swap, outright, and option calculators, and customizable analysis tools  FX calculator calculating whole and broken dates forex cross rates  Fix... 6 Excel, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση May 19, 2018 May 19, 20184μέρα 19ώρα €292
Coorporate Finance Conduct a cash flow valuation, a dividend discount valuation, a multiples-based valuation and a valuation based on book values. The company that needs to be analyzed is given. 40 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Αγορές Οικονομικών, Οικονομική Ανάλυση May 19, 2018 May 19, 20184μέρα 19ώρα €69
Filter Needle Research I am doing research on the global filter needle market. I need the following, within 2 weeks. Custom Scope: Filter Needles Market, By Region, Units Sold, 2017 North America Europe Asia Pacific RoW Filter Needles Market, Pricing Analysis, By Region, (USD) 2017 2.1 Filter Needles Manufacturing Cost (USD), By Region, 2017 North America ... 20 Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Επιχειρηματική Ανάλυση, Έρευνα Αγοράς May 19, 2018 May 19, 20184μέρα 18ώρα €465
Market Research I'm looking for someone in USA to do a comprehensive market research about shared economy (Collaborative consumption) about uber and Airbnb. I'm willing to pay high for quality [login to view URL] work should be completed in 5 days Thanks in advance. 25 Έρευνα, Διαφήμιση, Οικονομική Έρευνα, Επιχειρηματική Ανάλυση, Έρευνα Αγοράς May 19, 2018 May 19, 20184μέρα 18ώρα €382
Project for Jamal A. Hi Jamal A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 2 Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Research Writing, LaTeX, , Γαλλικά May 18, 2018 May 18, 20186μέρα 21ώρα €179
extract financial data from pdf (Annual Reports) to excel It is a very hard and time consuming work to copy financial data and director information from a annual reports to excel sheet. Previously data are collected for 5 years. Now want to extend it for another 3 years and complete some missing data on previous 5 years. Other than that want to collect 3 more data for previous years as well. 110 Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Οικονομική Έρευνα, PDF, Οικονομικά May 18, 2018 May 18, 20183μέρα 15ώρα €103
Project K2: Financial modeling expert We are looking for someone who can make detailed financial projection of a company P&L, balance sheet, Cash flows, ratio etc. The candidate should have expertise to make unit wise projects for each of the parts like sales, cost components, etc. Prior experience is must you will have to share the related work done in the past. 12 Excel, Οικονομική Έρευνα, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση May 18, 2018 May 18, 20183μέρα 14ώρα €48
Financial Revolver Repayment and Debt Repayment Update Current Financial Model 1. Long-Term Debt Issuance / (Repayment) 2. Revolver Issuance / (Repayment) 18 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση May 18, 2018 May 18, 20183μέρα 10ώρα €101
Project for Subhan G. Hi Subhan G., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 4 Οικονομική Έρευνα, Metatrader, Αγορές Οικονομικών, , Οικονομική Ανάλυση, Οικονομικός Προγραμματισμός May 17, 2018 May 17, 20186μέρα €274
Developing an Audit Program for a ANSELL Company. Developing an Audit Program for a ANSELL Company. 6 Οικονομική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Λογιστικός έλεγχος May 17, 2018 May 17, 20182μέρα 18ώρα €44
Finance Analysis 3 need help on yahoo financial task 47 Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Οικονομική Ανάλυση, Στατιστική Ανάλυση, SPSS Στατιστική May 17, 2018 May 17, 20182μέρα 15ώρα €13
Research transaction costs baggage check-in with airline Hi, I'm looking to find the costs associated with checking in a piece of baggage with an airline. To check in a suitcase with an airline, passengers have to go to a staffed counter or a self-service bag drop. I am looking to find the total costs per transaction, as well as the costs per suitcase that is lost. Preferably results in excel with clear indication of the assumptions. Mind, this ... 23 Εισαγωγή Δεδομένων, Έρευνα, Excel, Οικονομική Έρευνα, Έρευνα Αγοράς May 17, 2018 May 17, 20182μέρα 14ώρα €119
A framework for trading at financial markets (python/c#) The goal is to develop python/c# framework for development and optimization of trading systems (bots) for financial markets. Several open frameworks such as lean, zipline, backtrader, pyalgotrade etc are available but they are complicated for quantitative analysts. We need simple library for users with basic programming skills. It should include the following modules: venues integration&market... 15 Python, Οικονομική Έρευνα, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, API May 16, 2018 May 16, 20182μέρα 2ώρα €1897
Content Provider for Forex portal We need some team or person to keep our website updated with news and analysis of Forex. 24 Οικονομική Έρευνα, Article Writing, Οικονομική Ανάλυση May 16, 2018 May 16, 20182μέρα 2ώρα €297
Crypto Currency Analyst Required To Produce Long/Short Reports You must have demonstrable and in depth knowledge in the field of Crypto Currencies. We require an analyst to produce 2 crypto coin analyst reports as part of this job. The reports can be relatively short i.e 2-3 pages max but must be very in depth and include your recommendation and analysis of several key criteria for each coin you report on. We will of course provide further details on the pr... 12 Οικονομική Έρευνα, Bitcoin, Συγγραφή Περιεχομένου, Οικονομική Ανάλυση, Έρευνα Επενδύσεων May 16, 2018 May 16, 20181μέρα 16ώρα €52
Accounting Help needed in research writing in accounting 34 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Research Writing, Οικονομική Ανάλυση May 15, 2018 May 15, 20181μέρα 2ώρα €19
Help with financial analysis project Looking for some one who understands concepts like Activity-Based Costing and profit-maximization analysis 8 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση May 15, 2018 May 15, 20181μέρα 1ώρα €25
Financial Project A financial statements on the company Johnson & Johnson. I provided a file which will help you out. 44 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Research Writing, Οικονομική Ανάλυση May 15, 2018 May 15, 201823ώρα 35λ €106
Build Property Investment Case I have rough research on the property market and need help on get a more solid investment case together. A one to two pager for now 10 Οικονομική Έρευνα, Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας, Έρευνα Επενδύσεων May 15, 2018 May 15, 201820ώρα 45λ €68
E-FINANCIAL MARKET INFORMATION - Forex dealing platform with the big 5 local South African banks We need a freelancer to develop electronic financial market information, research and pricing. Each requirement is separated into the following scopes and Suppliers may quote for all the scopes or only certain scopes: i.e. Access a full suite of FX swap, outright, and option calculators, and customizable analysis tools  FX calculator calculating whole and broken dates forex cross rates  Fixe... 3 Excel, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση May 15, 2018 May 15, 201820ώρα 27λ €12
Auditing accounting standards Need someone who has experience in academic and content writing and background of financial, accounting, and corporate accounting concepts and standards. 28 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Research Writing, Οικονομική Ανάλυση May 15, 2018 May 15, 201812ώρα 57λ €15
small financial report need to send an a small and simple event plan to a big business partner. Has to be in PDF format and needs to have all financial details. Expertise in financial report is an asset 23 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση May 14, 2018 May 14, 20188ώρα 24λ €39
Accounting Will require you to sign an NDA before we can work together. Essentially looking for someone to complete a 10-15 page financial statement worksheet within 3-4 hours. It's very fundamental accounting so it shouldn't take too long. Will provide all necessary information 50 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Research Writing, Οικονομική Ανάλυση May 14, 2018 May 14, 20184ώρα 56λ €105
Corporate Accounting Project (Financial Statement Analysis) Respected Writers I am looking for some professional writer for analysis of Financial Statements for ASX listed company. The more details about the analysis requirements will be shared with the selected candidates. Kindly place your bids for further discussion. 38 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Research Writing, Οικονομική Ανάλυση May 14, 2018 May 14, 2018Έχει λήξει €96
Classification in the IFRS World Classification in the IFRS World Read: CIA, chapters 3, 7 and 14; and references as needed from the end of Chapter 3. REQUIRED: 1. Explain what would make a “good” classification in the context of international accounting. 2. Are the classifications made before 2005 still relevant for some purposes in the new IFRS world? 3. Think of how things could be classified in the... 20 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση May 14, 2018 May 14, 2018Έχει λήξει €93
Linked in articles - 1 Write ONE Linked In article (up to 1000 words). Topics are 1 of the 5 following topics - (you choose which is best for you, do a great job and you'll get work for the rest): 1) Uses and benefits of Neuro Linguistic Programming in the workplace / for businesses. See: [login to view URL] or [login to view URL] or [login to view URL] or do your own research. 2) Benefits of using... 40 Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση, Επιχειρησιακή Συγγραφή May 14, 2018 May 14, 2018Έχει λήξει €340
Create a research for a financial B2B marketplace with blockchain elements I am looking for a researcher who has experience designing financial marketplaces Experience/ Convenience to understand operations and methods of blockchain technology Experience in supply chain/logistics/maritime industries is a prerequisite 41 Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Επαγγελματικά Σχέδια, Οικονομικά, Επιχειρηματική Ανάλυση May 14, 2018 May 14, 2018Έχει λήξει €1087
We need a writer who is proficient in Taxation Project has 3 Parts: 1. Enter year - end adjusting journals. 2. Prepare 2017 Annual report 3. Prepare 2017 Trust Income Tax return and Tax reconciliation ========= more details will be provided 12 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Οικονομικά, Research Writing May 13, 2018 May 13, 2018Έχει λήξει €24
Market Research for Taiwan's Web Application on Health I need someone who is familiar with the health market in Taiwan and able to sum up a report about what type of web application on health might be the go-to option. Please bid if you'd like to know more about this project. 11 Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Συγγραφή Αναφοράς, Επιχειρηματική Ανάλυση, Έρευνα Αγοράς May 13, 2018 May 13, 2018Έχει λήξει €122
Financial Analysis 2 need to do analysis based on yahoo financial stock. will give more details in PM 17 Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Έρευνα Αγοράς, Οικονομική Ανάλυση, Ακαδημαϊκή Συγγραφή May 13, 2018 May 13, 2018Έχει λήξει €22
Financial Modeling and Analysis of private equity projects Financial Modeling and Analysis of various private equity projects 29 Οικονομική Έρευνα, Οικονομική Ανάλυση May 13, 2018 May 13, 2018Έχει λήξει €31
Urgent Finance expert Needed I have a finanace task to be done by tomorrow. Bid only if u can provide work by tomorrow 1pm IST 36 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Αγορές Οικονομικών May 13, 2018 May 13, 2018Έχει λήξει €34
Ethical Corporate Finance Scandal The essay should be between 1500 to 2000 words. On it, it has to be identified the culture of the Company, the rationalizations as well as the moral biases. Finally state a position that personally should be taken as the right one. 19 Οικονομική Έρευνα, Article Writing, Οικονομικά, Research Writing, Επιχειρηματική Ανάλυση May 12, 2018 May 12, 2018Έχει λήξει €28
Acad emic Writ er Needed for Long Term We do assi gn men ts for stud ents and I am looking to increase my workforce so I decided to hire someone who have background in academic writing like writing as si gn me nts for stu d ent s Indians preffered Fil l the f o r m for di rect cont act. [login to view URL] 14 Έρευνα, Επιστημονική Έρευνα, Οικονομική Έρευνα, Research Writing, Ακαδημαϊκή Συγγραφή May 12, 2018 May 12, 2018Έχει λήξει €15
Analysis stock need to do analysis based on yahoo financial stock. will give more details in PM 15 Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Αγορές Οικονομικών, Οικονομική Ανάλυση, Ακαδημαϊκή Συγγραφή May 12, 2018 May 12, 2018Έχει λήξει €12
English Accounting Task I need someone to solve English Accounting task 40 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Research Writing, Οικονομική Ανάλυση May 12, 2018 May 12, 2018Έχει λήξει €4
Risk Management need help to analysis based on using Yahoo Finance . more details will be given in PM 19 Λογιστικά, Οικονομική Έρευνα, Οικονομικά, Διαχείριση Κρίσεων, Οικονομική Ανάλυση May 12, 2018 May 12, 2018Έχει λήξει €13
Showing 1 to 50 of 615 entries
« 1 2 3 4 5 »