Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  8,975 write android tcp app δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  I'm open game online and server use port 55975 tcp for connection. I want the program for monitor this port and waiting for client send some key authentication and then open this port. I want the code c++ For more detail please inbox.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  TCP tunnel Server and Local 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  hello i need some one who can config tcp tunnel server and local both side server is centos local also same linux like centos or debian or openwrt i need you to config both side like my server IP IS [login to view URL] and i have local a device ip is [login to view URL] so i need to FWD request like [login to view URL] hit to [login to view URL] and [login to view URL] hit to

  €86 (Avg Bid)
  €86 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Network Technology 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Packet switching, message switching, circuit switching Calculating t... Calculating tine taken to transfer data  under different switching schemes Application  layer protocols DNS, http, smtp, ftp Reliable protocols(sliding window schemes) TCP protocol details connection  setup and tear down RTT estimates flow control congestion control

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  C# Programmer Needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...already did a lot and are just stuck on the following tasks: 1. Update [login to view URL] to match new drone 2. Figure out why heartbeats are blocked (probably requires handshake type TCP or UDP messaging first, .pcap file of drone-phone conversation is included). 3. Check if the [login to view URL] are still valid (messages seemed to change after a while (message

  €233 (Avg Bid)
  €233 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  In this project, you need to replicate the echo client and server program and then you are required to enhance the ECHO client/server program. Choose either TCP or UDP version of the echo server/client, modify it to accomplish the following function: • Server side program should accept a parameter as the port number that it will listen on for incoming

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Internet Technology 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Packet switching, message switching, circuit switching Calculating tine... Calculating tine taken to transfer data  under different switching schemes Application  layer protocols DNS, http, smtp, ftp Reliable protocols(sliding window schemes) TCP protocol details connection  setup and tear down RTT estimates flow control congestion control

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Apache MINA Sever for TCP connection to IOT devices 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...an Apache MINA Sever for our current App system to communicate with a new range of IOT devices using TCP protocol. We need the Apache MINA Server designed so that we can connect it into our current App Software environment. These new IOT devices have LTE, GPS and BLE onboard. We currently have an iOS and Android App, along with the supporting ecosystem

  €447 (Avg Bid)
  €447 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  PHP Socket Connection using Proxy 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi! I am looking someone who have good knowledge of PHP Sockets and TCP Tunneling. I want make socket connection using proxy. My connection is like below [login to view URL] If You can do it, Please bid with word called "Tunneling" So I can know that You have understood what I am looking for

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  RPI Modbus TCP server 3 μέρες left

  We have a control system and a web api to fectch the data. Some customers would like to access o...control system and a web api to fectch the data. Some customers would like to access our data via ModBus TCP. We need sw for a RPI. The RPI must via our api fetch configuration and data from our server. It must then make the data available via Modbus TCP

  €1114 (Avg Bid)
  €1114 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Mirror Excel (cells/sheets) over TCP//IP 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  If you dont understand what has to be done from the title, please dont message. If you haven't done it in the past, please dont message. If you cant do it in less than ONE DAY, please dont message. Excel 2007

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...servidor. COMANDOS: 1:iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 3306 -j DROP 2:iptables -A INPUT -p tcp -s {ip_liberação} --dport 3306 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT 3:iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 3306 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED -j ACCEPT 4:iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 3306 -j REDIRECT --to-port ...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Implement MP-TCP in NS3 13 ώρες left

  I would like to implement MP-TCP in NS3. There will be traffic differentiation from source. I hope there will be measurement of delay, packet delivery ratio and jitter with graphs

  €598 (Avg Bid)
  €598 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  open-close socket connection 13 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  i want program for allow port for program connection to my server for use some port like tcp 5000 If that program send some correct key to server program then my server open port 5000 for that ip connection. For more detail please inbox.

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Windows Server Network Kernel module #1 (KMDF) 4 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...connections for a single IP ( if can be done per PORT as well, that is a bonus ) - Work without causing any issues or BSOD - Block/Allow certain packets ( optional ) - Block/Allow TCP or UDP completely ( optional ) That would be all for now, an experienced developer in windows kernel will be able to do this in swift time. More details will be disclosed via

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Mirror Excel (cells/sheets) over TCP/IP Λήγει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  If you dont understand what has to be done from the title, please dont message. If you haven't done it in the past, please dont message. If you cant do it in less than ONE DAY, please dont message. Excel 2007

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  SSH FORWARD REMOTE PORT. Έχει λήξει left

  Hi guys, I have no experience with tcp and I need to make some simple task... I want to make just a simple HTTPS Proxy... and I need help to forward port to a remote cliente between a tunnel..... I have this code: try { SshClient sshClient = new SshClient(str, 8080, "login", "pwd"); [login to view URL]();

  €505 (Avg Bid)
  €505 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Linux using Python. High Skills in tcp/ip and Network Engineering required

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  python networking project Έχει λήξει left

  simple photon networking project related to UDP and TCP

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...character to the server to acknowledge receipt of the file which server shows on its screen. When that is implemented please go through outline1. You will notice it mentions TCP but please stick with UDP for the file transfer program. Requirement 2 talks about a new bridge class that is provided. I have attached the new bridge class to be used. The

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I need to send and receive files over tcp with a client server setup.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Adding features to an existing app Έχει λήξει left

  An existing app that needs a few points done: 1- A screen with three tabs: Tab 1: This tab request a json file from backend server, transfer the data into switches and switches with a slider based on the data received. When clicked, an HTTP GET request will be sent to the backend server. Tab 2: That same json file contains different data. Here we

  €195 (Avg Bid)
  €195 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Fleet Management Project Manager Έχει λήξει left

  You would be responsible for communicating our business goals, with hardware vendors. Devising a QA strategy, implementing a QC validation to ensure the hardwa...business logic. -- Developing firmware as per business logic. -- Hardware Vendor A -> Model 1 -- -- MQTT for transport -- Hardware Vendor B -> Model 2 -- Java Web Sockets (TCP) for transport

  €1327 (Avg Bid)
  €1327 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  tcp server for teltonika GPS Έχει λήξει left

  Hi, im looking to develop a high end TCP server for teltonika GPS. Some functions that it need to have: - Java code - Threads - Multiple devices conected - Mysql Connection - Parse, decode Teltonika GPS Data - Run on Ubuntu - Send data to GPS AVL device Regards

  €219 (Avg Bid)
  €219 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  custom TCP Server Έχει λήξει left

  This is a TCP Server , you can use java, netty. The functions is: [login to view URL] can read data from Clients with different data definitions [login to view URL] protocols need a start marker, end marker, data separator [login to view URL] example, "#1.1,2.2#" starts from "#" and ends with "#", data separate with "," , so the data is 1.2 and 2.2 [l...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Must show all the clients in datagridview with real time status of their connection by requesting the date/time every x seconds from the server.(and keep the clients connected until network error occurred). This is a prototype.(client and the server are running on the same machine)

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  linux docker image wont start Έχει λήξει left

  ...SERVICE 22/tcp open ssh 139/tcp open netbios-ssn 443/tcp open https 445/tcp open microsoft-ds 465/tcp filtered smtps 631/tcp open ipp 995/tcp filtered pop3s 1025/tcp filtered NFS-or-IIS 3306/tcp open mysql 8080/tcp open http-proxy 8082/tcp open blackice-alerts 8085/...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...processing • Knowledge of Web debugging tools: DevTools, Charles, Fiddler • Awareness of cross-browser compatibility issues • Good understanding of communication protocols like IP, TCP, HTTPS • Understanding of authentication and authorization practices • Knowledge of Kubernetes, Mesos or other container orchestration platforms • AWS or GCP knowledge • ...

  €40 / hr (Avg Bid)
  €40 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  ...implement. 8. All server code must be within a winform application. No services allowed as a “middleman”. No extra packages without source code. (Basically like implementing a TCP server with TcpListener) 9. Must be able to whitelist and/or blacklist IP addresses. 10. When a client connects, the server needs to know (easy, but makes sense) 11. When a client

  €249 (Avg Bid)
  €249 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  machine control Έχει λήξει left

  ...running The machine is the server and can have several sensors, some are of type 1 some of type 2. A client program can talk with the server (the machine) through TCP/IP. The server has a TCP address and a port. What needs to be done We need a software which can control the machine and sensors. The software is the client and will talk to the machine

  €1041 (Avg Bid)
  €1041 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Java program of Server-Client TCP/IP socket application with some features. see attached file "[login to view URL]" for a full description. In addition, Server class source file and Client class source file were attached too as a base line to start from.

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  packet analysis with tcp dump Έχει λήξει left

  hello every one I want someone know how to use kali virtual machine

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  social media based home automation Έχει λήξει left

  we can automat...user is present or away by implementing this system, it is possible to explore a variety of different engineering challenge, including software programming, PCB design, WI-FI, TCP/IP protocols, web server logic design, and other aspects. This automation system provides great insights into the challenges of software and hardware design

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Qos implemenation DSCP values Έχει λήξει left

  Hel...Signaling, DSCP 28, source port TCP 5060:5079 Skype for Business Audio, DSCP 46, source port TCP/UDP 50020:50039 Skype for Business Video, DSCP 34, source port TCP/UDP 58000:58019 Skype for Business Application Sharing, DSCP 24, source port TCP/UDP 42000:42019 Skype for Business File Transfer, DSCP 14, source port TCP/UDP 42020:42059 Thank you,

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...remotely, works locally (Tomcat/RHEL 7.5). Can use GoToMeeting. [user@server-p01 ~]$ sudo lsof -i -P|grep :8080 java 2075 tomcat 49u IPv6 26191 0t0 TCP *:8080 (LISTEN) [user@server-p01 ~]$ netstat -anp | grep 8080 (No info could be read for "-p": geteuid()=121972354 but you should be root.) tcp6 0 0 :::8080

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Hello, My project is about creating - Small data java loaders tools for clients - Though the use of Talend open studio tools - csv to xml and tcp server - Watches for imcoming files and then converts the data to new types - The finish jar is placed on a linux server and run under a cron

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Currently my TCP/SOCKET C++ function sends messages at an interval of 100ms delay between each message. I want to change that to 50 ms / message (with an option to easily configure it when ever I want). The second thing would be, there is 1 specific function that I would like to have 1 ms delay (only for this specific function, the rest should be 50

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  IT Administrator Έχει λήξει left

  ...relevant certification - Hands on experience of installing IT software or updating/upgrading systems to latest version - Good knowledge of network concepts, protocols (DHCP, TCP etc..), routing and firewalls - Exercise security best-practices and monitor the servers - Should attend daily standup meeting over Skype call in morning - Good oral and written

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Packets generated in NS-3 may be 'dum...payload is generated from some buffer. I want to create a custom application (client/server) to read a file to a buffer, generate packets from that buffer, send them using TCP or UDP sockets, and then at the server side read the buffers, append the content to a buffer and hence reconstructing the original file.

  €480 (Avg Bid)
  €480 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Remove 100 ms delay from code - TCP connection c++

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...XMPP service can be used for each client (user) to know each other and start file transfering (as described in the link above), but this is not a requirement. Maybe a daemon TCP server could be used for the same result (I have root access to the server). XMPP service also has a built-in SOCKS5 proxy, that maybe can be used: [login to view URL]

  €482 (Avg Bid)
  €482 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Debug Linux TCP Multi thread Server Έχει λήξει left

  I have a Linux Multi thread TCP server which works but after a while does not accept new clients. I cannot find what is causing the problem. I need someone with experience in sockets and multi threading to stop it from failing. I have the server software in a codeblox project and a windows C# client to exercise the server

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I have a small project for VB.NET developers who have good knowledge of TCP/IP UDP multi-threading application using SQL server database. Its one form application and very simple , set , get record by client to database through server exe. multiple client use form to insert and get record.

  €49 (Avg Bid)
  €49 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  IT Support Engineer Έχει λήξει left

  ...desktop support with projects. WHAT YOU WILL NEED: The foremost quality for this position or any position at Blockchain is integrity. Security awareness. Basic knowledge of TCP/IP, networking, routing, firewalls. Superb fire-fighting and problem solving abilities. Confident, outgoing and whatever-it-takes attitude. COMPENSATION & PERKS: Accessible

  €38 / hr (Avg Bid)
  €38 / hr Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  wimax ieee802.16 ns2 Έχει λήξει left

  ) What are the fives scenarios for TCP and UDP protocols using ns2 simulator? 2) What is the number of nodes in every scenario to see the performance of the network? 3) What are the performance of the analyze using graphical representation to see how the Performance of the network is affected when the number of workstation connected to the

  €459 (Avg Bid)
  €459 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Specific requirements: 1. The monitoring data can be inquired through Internet explorer by adopting B/S f...and protocol should be brought, which can be integrated into the superior system. 9. Collect the data of the lower device and communicate with the lower data through modbus-tcp.12 lower devices, total number of 20,000-30,000, simple data format.

  SQL
  €14035 (Avg Bid)
  €14035 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  BACNet Stack over existing Hardware Έχει λήξει left

  ...this hardware. TCP/IP stack is working on the board. We have an existing software with which this code has to be integrated. Need someone with good experience in PIC32, TCP/IP Stack and BACNet Client implementation to get the code written, tested and integrated in C for us. Payment will be milestones based - You can independently write the code and

  €710 (Avg Bid)
  €710 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Java chat system using TCP protocol Έχει λήξει left

  The following system should use the TCP protocol and be coded in java. Need a chat system, with a chat client that can connect to a chat server. Client should at the start ask the user his/her chat-name(username) and then send a join message to the server. The server should accept clients to join the chat system. When a client joins, the server should

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Need a simple android app which will interface with a WiFi device and display the information provided by the device. Communications with the device will happen over TCP and UDP. The app should query the device for data and also receive periodic updates from the device. The data will be Energy parameters, Alarm flags. The source code should be well

  €264 (Avg Bid)
  €264 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Sviluppo applicativo QT Έχει λήξει left

  Agenzia cerca freelance QT per sviluppo semplice interfaccia grafica per dispositivi industriali. L'applicativo deve girare su [login to view URL] e su sche...[login to view URL] e su scheda [login to view URL] L'applicativo dovrà comunicare a PLC tramite Modbus. Dovrà tramite ethernet e wifi comunicare col gestionale tramite TCP.

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές