Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 website testing δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Junit developer Έχει λήξει left

  Θα ήθελα κάποιον για αύριο να μου επιλύσει κάποια ζητήματα σχετικά με το junit testing. Θα πρέπει να ειναι διαθέσιμος για αύριο 11/9 για δουλειά 1 ώρας.

  €8 - €29
  €8 - €29
  0 προσφορές
  medinNew improve -- 2 Έχει λήξει left

  Need to fix some bugs in a program made in Access 2003. The major bug is the absence of proper connections in some fields (need discussion) and after fixing this the fine tuning of the workstations in a network environment that consists of around 20 or more users. Access is sp...fields (need discussion) and after fixing this the fine tuning of the workstations in a network environment that consists of around 20 or more users. Access is split to front/back but I need the opinion of the programmer if sql is more safe/quick. I have installed sql on win server Program should need more improvements but this will be discussed, in a new project, with the chosen coder after testing the above basic steps I have to point out that I do not release any milestone until the coder do s...

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  GREECECOVERY Έχει λήξει left

  ...καινοτόμες λειτουργίες και βασίζεται πολύ στις εικόνες - οπτικό περιβάλλον) υπάρχει σχεδόν έτοιμος όλος ο custom σχεδιασμός (όχι template), όλος ο προγραμματιστικός &kapp...

  €1104 (Avg Bid)
  €1104 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Technical Video Course - Coding video 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...learners who already grasp the basic principles of software development and technology are prepared to move into more intermediate techniques and principles. Course Content • Put emphasis on practical applications and live coding examples to reinforce theoretical concepts. • The course should also cover key software development areas such as code writing and debugging, system design, and software testing. • The content should be geared towards an intermediate understanding, hence prior experience in teaching or tutoring at this level would be beneficial. Certifications and Skills Needed • Test-driven development • Knowledge in various software development languages (PHP, HTML, REACT, Java, Python, C++, etc.) • Excellent technical writing and co...

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  PHP 8 Installation and checking 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  php 8.3 downloaded from . I require an expert in PHP installation and testing on my Windows 10 LAPTOP. I do not need Xampp or Wamp.

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...mobile app design principles - Ability to work either remotely or in an office Your primary goal will be to improve the app's usability and user experience. This will involve: - Conducting user research and testing to understand the current user experience - Creating wireframes, storyboards, user flows, and site maps to effectively communicate interaction and design ideas - Developing and maintaining detailed user-interface specifications - Designing the overall functionality of the product, and in order to ensure a great user experience, iterate upon it in accordance with user-testing - Creating user-centered designs by understanding business requirements, and user feedback - Translating high-level requirements into interaction flows and artifacts, and transforming...

  €249 (Avg Bid)
  €249 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  ...**Extending Scripts**: Your tasks also include extending Codecanyon scripts by adding extra functionalities, ensuring consistent, flawless operation , implementing APIs and adding the functionalities in the existing flutter app, testing, fixing any bugs to ensure smooth operations of the system. Pay : 1. INR1200/day or fixed amount as decided by our project managers, for 8 hours of work on anydesk/github for adding functions 2. INR 2000/project for rebranding+testing+fixing 2 Apps systems of codecanyon like professional apps. 3. INR3000/project for rebranding+testing+fixing 3 Apps system of codecanyon like food and grocery. 4. We work from 6PM till 4AM in the morning in IST, so devs can join us after their regular working hours. We are seeking professional, o...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I'm currently testing the project listing system and would like to invite freelancers to share their past work for my virtual project. The goal of this project is to gather an understanding of how freelancers present their previous work. You can apply by simply sharing your past projects.

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Invigilator for Education Sector in Ceiba, Costa Rica 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking an exam invigilator assist for an on-site exam in La Ceiba. We provide test administration services to test-takers worldwide. For this purpose, we look for professionals who we contact on an "as-needed" basis work at professional centers administ...certifications. We provide complete training and assignments pay hourly for the entire scheduled time, even if the exam ends early. We have an assignment coming up where a test taker has been approved to have the exam read outloud to them. For this assignment, you are required to be present on-site, and read the exam content aloud to the test taker. The exam is taking place at a professional testing center in Ceiba, Costa Rica. Date: Wednesday, 24 April, 2024 Time: 7:30 am to 12:45 pm We provide full trai...

  €47 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό
  €47 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Evaluation of a Korean Dataset -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an experienced data scientist or AI specialist to assist with evaluating a Korean dataset using OpenAI API calls. my goal is to set up a good testing template I can repeat Key Aspects: - Inference Speed: Achieving a balance of optimal inference speed is vital for this project. The desired inference speed for the evaluation stands at a moderate level when considering 2000 users. - Total Processing Accuracy: I'm looking to ensure the total processing accuracy of this evaluation is high. - TPA (Total Processing Accuracy): Aspects of TPA are crucial for this project; we aim for a balanced importance between total processing accuracy and inference speed. - Implement this on a shared googleColab or Jupyternotebook for on-demand use of the application Ideal Skills and Experie...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Urgent Exam Invigilator Required - Truro, UK 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking an exam invigilator with at least a Bachelor's degree to administer an on-site exam in Bertrange, Luxembourg. This is a one-time gig with the potential for future opportunities. We provide test administration and accommod...hourly for the entire scheduled time, even if the exam ends early. We have a computer exam coming up where a test taker has been approved for a Reader and input assistance. For this assignment, you are required to be present on-site, sit with the test taker, and read the exam content aloud. You will then enter the answers as instructed by the candidate. The exam is taking place at a professional testing center in Truro, UK. Date: Tuesday, 23 April, 2024 Time: 9:30 am to 10:30 am We provide full training, and this assignment will pay $2...

  €21 - €24 / hr
  Τοπικό
  €21 - €24 / hr
  0 προσφορές

  ...address, phone number, etc. Most search results will include a link to the company’s website. For example, when I search on Google for… Jake The Plumber Minneapolis, MN … I see a link to Jake The Plumber’s website. Your script(s) will not submit the forms; rather, I will review each form and then manually submit each myself. In other words, I will click on, for example, the “Send” or “Submit” button. If I were to loop your script(s) X times, then your script(s) would open X tabs in Google Chrome. Each tab would contain a website for a particular business. For example, if I were to loop your script(s) 89 times, then your script(s) would open 89 tabs in Google Chrome. Each tab would contain a website for a ...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  JMeter Expert for a complex testing project. 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced QA Automation Engineer for solving some issues we have in a complex Jmeter script which we are using in our performance/load tests. This is a 1 week job at most and payment will be fixed at $500. Our JMeter script is not a simple one, so if you are not a real expert in JMeter please do not apply. You will fail to do the project. If you are an expert using JMeter for really complex projects, please apply by simply answering the below questions: 1- Tell us why you consider yourself a JMeter expert. 2- What were the most complex 2 projects that you did JMeter tests for and what made them complex. Please type "I can do it" at top of your reply so that I know you actually read the description.

  €440 (Avg Bid)
  €440 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Schema Markup Expert for Water Treatment 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...necessary markup for my water treatment business - uswater. The project involves targeting approximately 60-70 cities for 5 different water treatment services. The website I'm working on is built on WordPress. Key Details: - I require schema markup for 5 different water treatment services, namely water filtration, water softening, water purification, legionella testing & management. - The focus is on 60-70 cities, although the range may widen based on the most cost-effective approach. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in implementing schema markup, particularly for local SEO purposes. - Extensive experience with WordPress, as the website is built on this platform. - A deep understanding of water treatment services and local SEO requirements. - ...

  €407 (Avg Bid)
  €407 Μέση Προσφορά
  109 προσφορές

  Testing and Deployment Describe how the system will be tested and deployed. Discuss your operational security of the system with respect to the Identify, Protect, Detect, Respond, Recover categories of NIST Cybersecurity framework. Describe what you will be doing at each phase. what is needed: NIST framework document like what you can do here. Usability testing see my for test plan

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I require your expertise for an end-to-end testing of my Ruby on Rails application. Inclusive of all the components, which are Models, Controllers, and Views. Knowledge and usage of MiniTest, Simplecov, and Capybara for the testing frameworks are also required for this project. Key features for testing: - User Authentication - Database Queries - Form Validation The ideal candidate would be someone experienced with Ruby on Rails applications, fluent in the use of multiple testing frameworks, and specializes in identifying and rectifying potential pitfalls.

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  WooCommerce Developer & SEO Specialist Needed 13 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and overall user experience. • Collaborate with the team to achieve speed scores of 95+ on Google PageSpeed Insights and GTmetrix, focusing on performance, engagement, accessibility, and best practices. 4. Integration and Testing: • Integrate WooCommerce with Klaviyo for seamless email marketing automation, ensuring a cohesive customer experience across all touchpoints. • Transfer settings and configurations from Google Analytics, Google Search Console, and Google Tag Manager to the new WordPress/WooCommerce site for accurate tracking and analytics. • Perform thorough testing of all site functionalities, including Google Merchant Feed file integration, to ensure smooth operation and minimal downtime. 5. Content Migration and Optimization: • Ensure ...

  €28 - €235
  Επείγον Σφραγισμένο
  €28 - €235
  85 προσφορές
  Quality Analyst/ Quality Assurance/ Automation Testing/ SDET 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  • Experience with Testing tools Experienced using SQL Advanced experience developing test metrics and reports Experience with Automated Testing Five (5) • years of Testing experience in a Software Development Lifecycle environment Five (5) • SQL and PLSQL Programming in SQL Server ETL and Data warehouse process Informatica 10 • 20 Informatica Data Quality Profiles , Score Cards SQL Server RDBMS SQL Server Analytics Services SSAS SQL Server Reporting Services SSRS Tableau Reporting BMC Control M Scheduler Tool Data Analysis Data Profiling Application Life Cycle Management Complete Testing process SDLC, Agile Process, SAFE and Kanban methodologies, TFS Tool Good Communication Skills and Quick Learner Selenium Automation Unix Finance Domain Know...

  €298 (Avg Bid)
  €298 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Urgent: Senior UI/UX Design Team Leader 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...design deliverables to ensure adherence to design specifications, usability standards, and best practices. - Solicit feedback from stakeholders and end-users, incorporate feedback into design iterations, and advocate for user-centered design principles. - Collaborate with development teams to address design implementation issues and ensure the fidelity of the final product. - Perform usability testing and gather user feedback to validate design decisions and identify areas for improvement. 5. Collaboration and Communication: - Foster a collaborative and inclusive work environment, promoting open communication, constructive feedback, and knowledge sharing within the design team and across departments. - Collaborate closely with UX designers, developers, product managers, and...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Advanced MCU Programer & USB Electronic Designer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...proficiency in a wide array of electronics, specifically focusing on Microcontroller integration, PCB layout and USB connectivity. Key Aspects: - PCB Layout design - Microcontroller implementation - USB Connectivity solutions Additional Requirements: - Expertise in Circuit design - Experience in selecting suitable electronic components - Signal analysis knowledge - Ability to conduct thorough testing procedures This project demands an adept understanding of electronic systems and circuitry meant for consumer electronics. Candidates with a solid track record in crafting and refining consumer electronic designs are strongly preferred. Your task will be to convert my ideas into practical, functional electronic designs with your skills, knowledge, and creative problem-solving a...

  €34022 (Avg Bid)
  €34022 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I'm needing help with a GSAP animation project where a single element is not rotating as intended. Key Points: ...causing the rotation to fail. - Expertise Needed: You should have a strong understanding of GSAP and prior experience in fixing animation bugs in similar projects. Your responsibilities will include: - Reviewing the existing code and identifying the root cause of the rotation issue. - Implementing the necessary fixes to ensure the element rotates smoothly and correctly. - Conducting thorough testing to guarantee the animation works as expected across different devices and browsers. Looking for a professional who can swiftly address this problem and deliver a polished, fully functioning GSAP animation. Please include relevant examples of your previous GSAP work in...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Website Data Scraping Expert 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Create an executable scraper in Python that ...one category/sub_category, present the same SKU in different rows. Unit tests The scraper must include unit tests that cover main and error test cases, including optional parameters Submission The following must be submitted: - Scraper code and unit tests - README file for running and deploying the scraper - Output of all SKUs from the 3 online grocery apps specified above Project Acceptance Testing The scraper output will be manually verified within 24 hours of submission and SKU list must be 95% accurate. The SKU list is the most important aspect of the scraper output. Variations in other data for each SKU like stock count, popularity index and prices may vary and higher levels of discrepancy (~25%) during manual verification is a...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Data Flow Graph Coverage Web Application 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I aim to develop a web application that is centered around the generation of test cases from data flow graphs. This tool is primarily intended for software developers and will be used to aid in the effectiveness of testing processes. Key Features: - Capable of analyzing data flow graphs to generate test cases - Simplistic, user-friendly interface designed for software developers - Incorporation of Java programming language for analysis The ideal candidate for this project should have: - Proficiency in web application development - Strong understanding of data flow graphs and test case generation - Excellent command over Java programming - Previous experience in creating tools for software developers This project is a great opportunity to contribute to the efficiency and productiv...

  €462 (Avg Bid)
  €462 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  ...Risk Management: Ensure compliance with labor laws and regulations, as well as mitigate HR-related risks. 10. Timekeeping System: Integrate a timekeeping system to track employee attendance and manage work hours effectively. Deliverables: • Design and development of the All-in-One AI-Based HR Solution Platform. • Comprehensive documentation outlining system functionalities and user guides. • Testing and debugging to ensure the platform's reliability and performance. • Ongoing support and maintenance as needed. Skills and Experience: • Proficiency in AI development, particularly in natural language processing (NLP) and machine learning (ML). • Experience in HR software development and familiarity with HR processes and best practices. • Str...

  €1781 (Avg Bid)
  €1781 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  Social Ads Media Manager 6 μέρες left

  ... Finally, we have some events that we want to target with Geo fencing - about two events per month We have creative done for several ad sizes, but no video yet. We have a graphics person on staff to provide additional jpg ads as you request, and are willing to pay for video ads. We also will provide headline and description ideas, but you will also have to use some of your own knowledge and testing to find the right mix of messaging for conversions. Conversions mean people buy our product which is legal drafting through , such as AI drafting a lawsuit for $49. We have accounts set up, but no ads running as of now. You must have significant experience In managing these Types of campaign and will be expected to convert sales to remain our partner. We are looking for someone to

  €345 (Avg Bid)
  €345 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  System Security Testing Specialist Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As the creator of a new system aimed at improvin...simulate various hacking attempts and identify any potential weaknesses in the system's security. This includes: - Conducting penetration tests to find vulnerabilities in the network, applications, and data security. - Specifically, identifying and correcting any firewall misconfigurations to ensure our system is well-protected. Ideal candidates should possess: - Proven experience in system security testing. - Strong understanding of network, application, and data security. - A track record of successfully identifying and addressing firewall misconfigurations. If you're a skilled professional with a background in hacking and system security, and you're passionate about improving security measures, please consider ap...

  €183 (Avg Bid)
  €183 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I'm looking for a skilled web developer to assist in creating an integrated PHP/HTML code for integrating Star Micronics Cloud print. Your responsibilities will include: - Understanding the requirements of the Star Micronics Cloud print - Creating a detailed, clean, and functional code in PHP/HTML - Testing the code to ensure there is a smooth integration Ideal Skills: - Expertise in PHP and HTML - Experience with Star Micronics Cloud print integration - Skill in creating and integrating efficient codes. Please, only apply if you have a strong understanding of Star Micronics Cloud print and the ability to deliver a well-written, effective PHP/HTML code.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ...experienced mobile app developer with proficiency in PayPal API integration. The app is intended for an adult audience and the key functionality will be payment processing. Ideal Skills: - Experience in cross-platform mobile app development (both Android and Apple) - Expertise in PayPal API - A clear understanding of secure payment processing - Code Review will be carried out as part of the testing process Expected Output: - A smooth, intuitive cross-platform app - Seamless and secure payment processing utilizing PayPal. Candidates should have a strong portfolio showcasing similar projects. If this sounds like you, please bid with your plan of action and expected timeline. The Project: There is a requirement to develop a piece of code that; 1. Retrieves the names of four ...

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  LUXY US based project 6 μέρες left

  I’m a manual tester with 3 years of experience specializing in functional testing. I'm seeking new opportunities to collaborate and enhance software quality. Key Points: - Proficient in test case creation, execution, and defect tracking - Prior experience in testing software web applications - Skilled in testing on various web browsers like Chrome, Safari, and Edge Ideal skills and experience for this job: - Proficient in functional testing methodologies - Capable of creating comprehensive test cases - Expert in defect tracking tools - Experience in testing software web applications - Familiarity with different web browsers such as Chrome, Safari, and Edge If you have experience in these areas, I'd love to hear from you. Let's work...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Event-Driven AI Chatbot 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...full-stack developer to participate in building the backend of a chatbot, which is built using an event-driven microservices architecture. REQUIRED SKILLS: 1-Proven expertise in designing, implementing, and managing applications built using event-driven microservices architecture 2-Proficient in integrating and consuming RESTful APIs to enable seamless communication between microservices 3-Skilled in testing and debugging microservices to ensure high performance, reliability, and scalability Identity and Access Management (IAM) 4-In-depth knowledge and hands-on experience with at least one of the following IAM solutions: 1.1 -Keycloak. 1.2-Casdoor. 5- Strong proficiency in Python programming language 6- Expertise in developing RESTful APIs using the Fast API framework 7- Profic...

  €45 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον ΣΜΓ
  €45 / hr Μέση Προσφορά
  72 προσφορές

  ...specifically focused on AWS, and ideally, you should have experience with the following: - AWS EKS: The ability to create, manage and optimize a Kubernetes cluster on AWS EKS. - Argocd: Proficiency in configuring and deploying applications to Kubernetes using Argocd. - CI/CD Best Practices: Strong understanding of industry best practices for CI/CD, including infrastructure as code and automated testing. - Monitoring and Logging: Experience with setting up highly advanced monitoring and logging for CI/CD pipelines, ensuring real-time monitoring and comprehensive logging capabilities. Your role will be to design and implement a robust system that will automate the software delivery process, while ensuring the highest levels of monitoring and logging. The goal is to significa...

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Experienced ReactJS Developer Needed for Web Application 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As a client, I'm in need of a skilled ReactJS developer with no less than 10 years of experience in the field who can help me ...scratch. Essential Skills: - In-depth knowledge of React Component Development - Proficiency in Redux State Management - Experience with React Router Navigation The perfect candidate for this role should be well-versed in additional tools and technologies such as: - GraphQL - TypeScript - Jest testing framework. The main objective of this project is to build a robust and dynamic web application that meets our specific requirements and standards. Your role will be pivotal in designing, creating, testing and implementing this web application. So, if you're up for a challenge and willing to dedicate your time and skills to this project,...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  ...As a pivotal member of our technology team, you'll spearhead the design, implementation, and optimization of a robust software solution tailored to our retail operations. Responsibilities: Collaborate with stakeholders to gather requirements and translate them into technical specifications. Design, develop, and deploy scalable and reliable inventory management software. Conduct comprehensive testing to identify and resolve any issues or bugs. Optimize system performance for reliability, scalability, and security. Stay abreast of emerging technologies and industry trends in inventory management. Provide technical support and guidance to end-users as required. Requirements: Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field. Proven experien...

  €316 (Avg Bid)
  €316 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I'm seeking the expertise of a professional ethical hacker who specializes in: - Network security - Web application security - Wireless security Unfortunately, I forgot to mention whether I need penetration testing, vulnerability assessment, or both. I also didn't specify the exact purpose of this ethical hacking project. Ideally, you should possess a strong ability to uncover any underlying vulnerabilities and offer strategic direction on how to heighten security measures across different platforms. Your approach should not only identify these weaknesses but also provide solutions on how to rectify them. While it's not specified, it'd be beneficial if you could also assess the effectiveness of existing security measures and provide recommendations for impro...

  €289 (Avg Bid)
  €289 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Web Security web hacking 6 μέρες left

  I'm searching for an expert in web hacking and network penetration. The core task will involve identifying potential vulnerabilities within a website and working towards fixing these loopholes, while focusing on protecting and securing a database ID and password. A successful candidate should possess the following skills and experience: - Proficient understanding of web hacking and ethical hacking - Experience in network penetration testing to identify vulnerabilities - Knowledge of password recovery techniques - Proven record in enhancing website security The ultimate goal of this project is to strengthen the current security measures on my website, and to protect sensitive data. Your work will majorly revolve around securing the database ID and passwor...

  €294 (Avg Bid)
  €294 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...another Shopify plugin. MIGRATE data, lists and would like an all one one plugin that can send emails without charging per batch of emails. Acymailing uses my own server and able to send unlimited amount without paying per email. Best plugin would combine newsletter and click funnels. Need email capture, banners, landing pages. Please provide suggestions. PHASE 2 $300: website redesign, updates and final touches and testing to go live....

  €987 (Avg Bid)
  €987 Μέση Προσφορά
  87 προσφορές

  I'm looking for a professional who can develop a Pine script for me that will generate buy/sell trading signals on cryptocurrencies and any other stock or commodity market based on the diversion concept. The deliverables should give me the ability to change the indicator equitation or parameter as i want to toon up the peaks and valleys detection. also he should include the testing and functioning of Pine Script code and Elements to ensure its accuracy in generating Buy/Sell signals. Ideal candidates will have: - Familiarity with TradingView platform and Pine scripting. - A good understanding of trading signals and indicators. - Proven experience with cryptocurrencies and their market trends.

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  RF and Riggers 6 μέρες left

  ...Ensuring RF test equipment is calibrated to industry standards. • Testing, cleaning, and packing field equipment. • Traveling to customer locations and field sites. • Testing the performance of existing wireless networks. • Analysing RF broadcasting equipment and suggesting improvements. • Using computer software to design RF installations for new wireless networks. • Troubleshooting network issues. • Ensuring regulatory standards are met. RF Engineer Requirements: • Bachelor's degree or Diploma in electrical or Electronics engineering • 1-3 years' experience as an RF engineer in the mobile telecommunications industry. • Knowledge of LTE and RF networks. • Ability to travel when required. • Knowledge of ...

  €113 - €327
  €113 - €327
  0 προσφορές
  RF and Riggers -- 2 6 μέρες left

  ...Ensuring RF test equipment is calibrated to industry standards. • Testing, cleaning, and packing field equipment. • Traveling to customer locations and field sites. • Testing the performance of existing wireless networks. • Analysing RF broadcasting equipment and suggesting improvements. • Using computer software to design RF installations for new wireless networks. • Troubleshooting network issues. • Ensuring regulatory standards are met. RF Engineer Requirements: • Bachelor's degree or Diploma in electrical or Electronics engineering • 1-3 years' experience as an RF engineer in the mobile telecommunications industry. • Knowledge of LTE and RF networks. • Ability to travel when required. • Knowledge of ...

  €113 - €327
  €113 - €327
  0 προσφορές
  WordPress Server Migration to VPS 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a big wordpress website 56BG moving from a slow reseller account to a VPS. No configuration necessary as keeping same domain name Current website is very slow and couldn't take a back up using updraftplus plugin I need all files and Database copying to new server and testing that it function OK I am in need of a specialist with broad experience in WordPress platform to move my website from its current location to a Virtual Private Server (VPS). Requirements: - Comprehensive knowledge of WordPress site architecture and components. - Extensive experience in website server migration, particularly to VPS hosting. - Ability to ensure that no data is lost during the migration process. - Skilled in backup creation and restoration. - Familiari...

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  156 προσφορές
  Comprehensive Java and Oracle Testing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  The urgent need of a skilled programmer specialized in Java, JavaScript, and PL-SQL, as well as familiar with Oracle Database, PL-SQL Developer, Oracle SQL Developer, Eclipse. The project involves writing comprehensive tests for a range of technologies including: - Java and JavaScript. - Spring Framework. - Oracle Database. - XML and JSON. - Junit. - Eclipse/Intellij. - PL-SQL Developer. - Utilizing Github and other version control tools. The ideal candidate must have a deep understanding and practical experience with these technologies. The project has an urgent timeline, so the selected candidate must be able to work under pressure and deliver high-quality results quickly. Ideal Skills: - Proficient in Java, Spring Framework, Oracle, XML, JSON, Junit, and JavaScript. - Experienced wi...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  57 προσφορές
  Evaluation of a Korean Dataset 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an experienced data scientist or AI specialist to assist with evaluating a Korean dataset using OpenAI API calls. my goal is to set up a good testing template I can repeat Key Aspects: - Inference Speed: Achieving a balance of optimal inference speed is vital for this project. The desired inference speed for the evaluation stands at a moderate level when considering 2000 users. - Total Processing Accuracy: I'm looking to ensure the total processing accuracy of this evaluation is high. - TPA (Total Processing Accuracy): Aspects of TPA are crucial for this project; we aim for a balanced importance between total processing accuracy and inference speed. - Implement this on a shared googleColab or Jupyternotebook for on-demand use of the application Ideal Skills and Experie...

  €171 (Avg Bid)
  €171 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I'm seeking a skilled JavaScript developer to assist in the optimization and thorough testing of my code. Key Requirements: - Proficient in JavaScript, with a solid understanding of function testing and error handling. - Experience in identifying and optimizing performance issues in JavaScript code. - Ability to create and implement robust test cases. Your responsibilities: - Conduct in-depth testing for my existing functions. - Identify potential performance issues and suggest solutions. - Build upon the existing test cases to ensure a comprehensive coverage of the codebase. Ideal candidates will be able to enhance my code and ensure its reliability.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Python Script (OOP) for Video noise and sharpness quantification 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Skillset: - Proficiency in Python - Experience with video processing libraries (like OpenCV, PyAV, or MoviePy) - Experiences with OOP (classes and lists) - Familiarity with JSON output format. Milestones: MS1: provide python OOP module to measure the blurness & sharpness quantification of images and videos data will be written in same filename but with .json as extension we will share you testing images and videos 2 modes required - demo mode with showing the video+persisting the demo video - performance mode, which only processes the data MS2 same as MS1, except now you extract the different noises from the image. Also as json MS3 now detect faces and identify the noises and sharpness/bluryness of the faces. Also as json MS4: rest will be discusses and agreed mutu...

  €245 (Avg Bid)
  €245 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ...take on a challenge? I am in need of a well-experienced full stack developer who is adept in Wordpress, or another similar site-building system that can be easily modified in future for both design and SEO optimisation. Your expert ability to seamlessly combine front-end and back-end capacities will be crucial to the success of this project. The project encompases 3+ websites, new logo design, testing, and hosting capabilities. Key Requirements: - Mastery of Wordpress or similar. - A minimum of 5 years experience in full stack development. - Expert in UX/UI. - Integration of chat function. - Integration of ticketing system. - Integration of chat function. - Integration of advertising banner function. - A proven record in deploying and maintaining functional, secure and high-qu...

  €36 / hr (Avg Bid)
  €36 / hr Μέση Προσφορά
  125 προσφορές

  • Ability to define detailed acceptancecriteria • Experience in Requirement gathering for the user access effectively • Collaborate with all stake-holders to ensure all acceptance criteria have been met during the post- relea...work towards defining the sprint items along with the product stakeholders • Attend weekly status meetings and effectively communicate the same to the concerned stakeholders • Responsible for creating andmaintaining all requirementand project related requirement documentation including BRDs, FRDs • Prioritize requirements and create conceptual prototypes • Co-ordinate with development team for testing and implementations for various releases • Proven delivery experience working in a project environment with different me...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Implement IP Rotation for Business Needs 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking a freelancer with expertise in networking and cybersecurity to help implement IP rotation for our business. The purpose of IP rotation is to enhance testing capabilities, collect data from diverse sources, and improve security measures. This project requires: - Configuring IP rotation protocols (e.g., SOCKS proxies) to rotate IP addresses at specified intervals. - Managing IP ranges and ensuring seamless connectivity for business operations. - Implementing security measures to protect data and comply with industry regulations. - Providing documentation and training on IP rotation procedures. We emphasize that IP rotation is for legitimate business purposes and complies with all applicable laws and regulations. Interested freelancers should have experience with IP r...

  €24 - €47 / hr
  Σφραγισμένο
  €24 - €47 / hr
  3 προσφορές
  QA Tester for Mobile App & Web Portal 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a mid-level QA Tester from India, with experience in both mobile and web applications. The ideal candidate for the job should have: - Experience in testing iOS and Android platforms, as well as web portals - Capable of performing functional and design testing - Proficient in testing user registration, login/authentication, and other functionalities as per the logic - Ability to carry out thorough functionality testing as per the given requirements - Ability to report bugs and issues in the Google Spreadsheet with proper description and snapshots Please note that mid-level experience is a must for this role. The chosen candidate is expected to ensure the quality and performance of our mobile app and web portal.

  €105 (Avg Bid)
  €105 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Flutter App Developer with GraphQL 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled Flutter developer with experience in integrating GraphQL. The project involves building a customer-centric app compatible with iOS, Android, and Web platforms. Your primary tasks will include implementing a Model-View-Controlle...Previous experience with user authentication, push notifications, and in-app purchases Your previous work should demonstrate your ability to create efficient, bug-free, and user-friendly apps. The ideal candidate will be a proactive problem-solver, able to work independently and adhere to timelines. Your attention to detail and focus on user experience will be critical in this project. Experience in testing and debugging is a plus. If you're a skilled Flutter and GraphQL developer looking for an exciting project, I'...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  Website QC Environment Development 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a professional who can help in developing a quality control (QC) environment for our website. The primary aim of this QC environment will be to focus specifically on testing the user interface and experience of our website. Key Requirements: - Setting up a quality control environment for our website - Focusing the testing on the website's user interface and experience Ideal Skills and Experience: - Proficient in website testing - Experienced in developing quality control environments - Adept at identifying and fixing bugs in web applications The freelancer should be able to set up the environment and perform thorough testing to ensure that the website functions smoothly and provides an excellent user ...

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Κορυφαία website testing Άρθρα Κοινότητας