Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  4,755 verilog vhdl δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Gauss filter in VHDL Έχει λήξει left

  Έχω μια εργασία στην οποία πρέπει να φτιάξω σε κώδικα VHDL ένα φίλτρο Gauss, και το οποίο θα έχει είσοδο μια εικόνα και στην έξοδο θα δίνει την εικόνα φιλτραρισμένη. Μετά τον &ka...

  €201 (Avg Bid)
  €201 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...20ms/20ns = 1000000 παλμοί των 20ns ισοδυναμούν σε μια περίοδο των 20ms. Στην συνέχεια πρέπει να ορίσουμε τα άνω και κάτω όρια του duty cycle τα οποία είναι 0.5ns έως και 2.5ns. dcycle_min = 0.5ms / 20ns = 25000 dcycle_max = 2.5ms / 20ns = 125000 dcycle_mid = (dcycle_max – dcycle_min) / 2 = 75000 Γ&...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Μπλογκερ που ασχολείται με την Τεχνολογία- Υπολογιστές - Διαδίκτυο - Διαστημικό Περιβάλλον. Συγγραφή άρθρων σε σελίδες διαδικτύου όπως 1) 2) a) Άριστος γνώ&sig...

  €227 - €680
  €227 - €680
  0 προσφορές

  Project Title: Need help in creating resume for RTL design engineer Role/Position: RTL Design Engineer Skills/Experiences to Highlight: - Knowledge of RTL design principles and methodologies - Proficiency in hardware description languages such as Verilog or VHDL - Familiarity with ASIC/FPGA design flow and tools - Understanding of digital design concepts and logic synthesis - Experience with simulation and verification tools - Strong problem-solving and analytical skills - Ability to work in a team and meet project deadlines Level of Experience: Entry Level Ideal Skills and Experience for the Job: - Bachelor's or Master's degree in Electrical Engineering or related field - Coursework or projects related to RTL design - Internship or co-op experience in the field...

  €6 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  Project Title: Need help in creating resume for RTL design engineer Role/Position: RTL Design Engineer Skills/Experiences to Highlight: - Knowledge of RTL design principles and methodologies - Proficiency in hardware description languages such as Verilog or VHDL - Familiarity with ASIC/FPGA design flow and tools - Understanding of digital design concepts and logic synthesis - Experience with simulation and verification tools - Strong problem-solving and analytical skills - Ability to work in a team and meet project deadlines Level of Experience: Entry Level Ideal Skills and Experience for the Job: - Bachelor's or Master's degree in Electrical Engineering or related field - Coursework or projects related to RTL design - Internship or co-op experience in the field...

  €6 (Avg Bid)

  Project Title: NTT hardware implementation verilog I am looking for a freelancer who can help me with the implementation of a Radix-2 NTT hardware in Verilog. Requirements: - Strong experience in Verilog programming - Knowledge of Radix-2 NTT algorithm - Familiarity with cryptography and encryption techniques The ideal candidate should: - Have experience in FPGA or ASIC technology - Be able to suggest suitable FPGA or ASIC technology for the implementation - Understand the specific requirements of cryptography in the context of NTT implementation This project is focused on the implementation of a Radix-2 NTT hardware for the purpose of cryptography. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Rtl implement 1 μέρα left

  I am looking for a freelancer who can assist me with the RTL implementation for my digital circuit design project. Requirements: - Experience in digital circuit design and RTL implementation - Familiarity with Verilog programming language - Ability to work with limited guidance and rough design ideas Skills and Experience: - Proficiency in Verilog programming language - Strong knowledge of digital circuit design and RTL implementation - Ability to interpret and work with rough design ideas - Attention to detail and ability to problem-solve If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal.

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  O trabalho segue em anexo, porém uma breve descrição é: O trabalho aborda a implementação de sistemas eletrônicos digitais de tempo real, destacando a necessidade de utilizar dispositivos ló...FPGAs e CPLDs, para reduzir latências e tempo de resposta. A proposta inclui o uso de interfaces adequadas, como conversores série-para-paralelo e paralelo-para-série, para gerenciar o processamento em paralelo em aplicações de filtragem e equalização, com ênfase na eficiência computacional. O projeto de simulação em VHDL, compatível com o Vivado 2015.3, envolve a configuração de parâmetros como N=8 bits, K=16 bits, e i,j=1,...,2, com a en...

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I am looking for an experienced Verilog coder to help me design a simple digital circuit. I have a rough idea of what I want the circuit to do, but I am open to suggestions and input from the freelancer. The ideal candidate should have experience in designing digital circuits using Verilog and be able to work with a simple level of complexity.

  €80 (Avg Bid)
  €80 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Description: Create a Hardware-Software Codesign version of the k-mean clustering algorithm K-means clustering is a popular data mining algorithm that partitions n samples into k clusters (note: the k-nearest neighbor classifier algorithm used in machine learning can leverage the cluster centers produced by the k-means clustering algori...algorithms have been developed that quickly converge to a local optimum solution. We will consider one of those algorithms in this project. I have provided a C code version of the k-means clustering algorithm, and a Vivado block diagram and memory layout (explained below) that you will use as a starting point. You will need to study the C version and then decide which components to implement as a VHDL module using the BRAM (you also used BRAM in HI...

  €28 - €232
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €28 - €232
  3 προσφορές
  verilog programmer Έχει λήξει left

  I am looking for a Verilog programmer who can assist me with designing circuits. Although I have a rough idea of the type of circuit I want, I am open to suggestions and creative input. The ideal candidate should have experience in Verilog programming and be able to design circuits efficiently and accurately. This project does not have a specific timeframe mentioned.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am looking for someone who is good with verilog and system veriliog who can do the following : The idea of this application is to equifill rectangles in individual rows based on comparing strip heights and program heights. The design should use a decoder. for example : if you have row of height strip 8, it is checking 9, and 10 so it will compare 8 and 9 and then it will compare the minimum of 8 and 9 with 10. A table on page 2 of the attached document explains these comparisons with further examples. But, each time the program should only perform 3 comparisons. The program needs to use 8 clock cycles strictly. It needs to be a design that can be optimized. It needs to fit in the top level module (M216A_TopModule (2).v) that I have attached and it needs to work for all cases in...

  €487 (Avg Bid)
  €487 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  need to implement neural networks in vhdl. More details will be shared in discussions

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  using Artix 7 implement Master UFS protocol design for the UFS Host device, Feel free to contact who's have experince on Stroage's(emmc, ufs, nand e.t.c) Skills required : Verilog , VHDL , C

  €30949 (Avg Bid)
  €30949 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Vhdl code designing Έχει λήξει left

  I'm looking for a Freelancer to help me find out VHDL code for designing crossy road game. I already have a detailed plan that I'd like to have implemented, so I need someone who can understand what I'm looking for and execute the plan quickly and accurately. This is a micro project ,so I need someone who is willing to help me to get a vhdl designing code for crossy road game. If you think you have the expertise to handle a project like this, please reach out to me and let me know how you can help. Thank you for your time and consideration.

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for a freelance developer to help me with a project involving writing to a LCD 16x2 display on a basys 1 FPGA with an i2c interface (PCF8574A). I would like the programmer to use Verilog, but I don't have experience with FPGA programming and I am open to suggestions for content and/or functionality for the display. If you have experience with FPGA programming and think you are a good fit for this project, I'd love to hear from you!

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  ALU and Memory Έχει λήξει left

  I am seeking assistance with designing both an ALU and memory modules for my project. I require help with both coding and design aspects. Specific tasks for this project include: - Designing ...assistance with designing both an ALU and memory modules for my project. I require help with both coding and design aspects. Specific tasks for this project include: - Designing an ALU - Designing memory modules Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in VHDL programming language - Strong knowledge and understanding of ALU and memory module design - Experience in both coding and design aspects of similar projects If you have experience in designing ALU and memory modules and are proficient in VHDL programming language, I would like to discuss this project ...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  UART Transceiver to receive input and transmit output to and from text file. The UART transceiver has start and stop bits, no parity and has configurable baud rate. Receiver will receive a 45-bit input from a text file and placed in a fifo buffer. Input will be test vectors which will be operands for the unit in which it will be processed. The unit is already done. Fifo buffer will preferably be a DPRAM (or any type of RAM available in IPExpress that will be suitable). The unit will then get to instantiate the inputs needed from the fifo buffer. The unit will produce 21-bit output for each operation. The 21-bit output will be stored to another fifo buffer. The transmitter will then get the 21-bit output from the fifo buffer and will transmit it to an output text file where all output...

  €93 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €93 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create a function using Verilog that will determine falls and output them in an LED display. The function will be used with the iCE40 UltraPlus and LSM6DSOX. Requirements: - The function must be written in Verilog. - The freelancer should be familiar with the iCE40 UltraPlus and LSM6DSOX. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Verilog programming. - Familiarity with the iCE40 UltraPlus and LSM6DSOX is highly preferred. I already have code for the LSM6DSOX and iCE40 UltraPlus 5K communicate through SPI. You are using LSM6DSOX (3D accelerometer and 3D gyroscope) and iCE40 UltraPlus 5K and the software lattice radiant 2023 to finish this project. Basically, all you need to do is to create a function to determine f...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking for someone who can provide me with an FPGA project in Verilog within a day, which should include the use of peripherals. Here are the details: Specific Peripherals: - UART - SPI - I2C Requirements and Constraints: - No specific requirements or constraints for the FPGA project Target Application: - Any application, such as data processing, signal processing, or control systems Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Verilog and FPGA development - Experience with integrating peripherals into FPGA projects - Knowledge of UART, SPI, and I2C protocols If you have a Verilog FPGA project that includes the use of peripherals, please reach out to me. Thank you!

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  FPGA VHDL Designer needed Έχει λήξει left

  I am in need of an intermediate FPGA VHDL designer who can assist me with designing a small module. This project requires someone with experience and expertise in VHDL programming for FPGAs. Skills and Experience: - Proficiency in VHDL programming for FPGAs - Experience with designing small modules - Strong understanding of FPGA architecture and design principles The project has a tight deadline, with completion expected within the next 1-2 weeks. Therefore, it is important for the freelancer to be able to work efficiently and deliver high-quality work within this timeframe. If you have the necessary skills and experience in FPGA VHDL design, and are able to meet the project requirements within the specified timeframe, I encourage you to apply for this proj...

  €150 (Avg Bid)
  €150 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  DMA logger Έχει λήξει left

  design of a VHDL synthesizable module to implement data exchange between firmware and software on a KRIA SOM module

  €411 (Avg Bid)
  €411 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I would like to implement a numerical interpolation in Verilog, more information will be supplied for the candidate

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  KP4-FEC ENCODER DECODER RS (544,514) including documentation and explanation. Verilog files and simple testbench to prove the run on Quartus II. 514 data symbols per codeword 544 data plus parity symbols per codeword Codeword size = 10 * 544 = 5440 bits Correcting capability up to 15 symbols within a codeword PAM4 modulation

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I need a simple Verilog code (that it's not too complex, understandable for a begginer) written in Vivado which will connect camera OV7670 to board Nexys 4DDR and output video on a monitor through the VGA port. I will also need the .xdc completed based on the inputs and outputs used (constraints file) and an explanation for the code. I am looking for someone who can complete this project in 1 - 2 months. Thank you for your help!

  €166 (Avg Bid)
  €166 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Fpga implementation of SHA 512 Έχει λήξει left

  I need help with the implementation of SHA 512 on an FPGA platform. I prefer to use the Xilinx platform, and I would like the programming language to be Verilog. I need the project to be completed in 2-3 days. I know this is a short timeline but I'm confident that with the right expert, it can be done. Please let me know if you have any questions or require more information.

  €387 (Avg Bid)
  €387 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Beer-pong game Έχει λήξει left

  For this project, am looking to create a system design for the game Beer-Pong using a combination of BASYS 3 and additional components compatible with BASYS 3 and VHDL. I want the system design to have a basic level of complexity with a specified deadline of 3 weeks for completion. Different components like switches, LEDs and sensors. The aim of this project is to design a system for the game Beer-Pong using BASYS 3 and components that are compatible with BASYS 3. In this project, we will be able to play advanced beer- pong. Our setup will consist of 6 cups in total, and the aim is to throw three balls out of 5 into adjacent 3 cups Balls must perform a straight line). Thus, at that point, our game differs from the classical game. Positions of the cups can be adjusted since the playe...

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...assist me with an Axi Ethernet 1G base project for Xilinx KCU116, which is a Kintex Ultrascale. Project MUST NOT CONTAIN Microblaze, only soldi VHDL code. Target Device: Target device is Kintex Ultrascale+, as KCU116 board will be the target device for the project. Intended Functionality: The main objective of this project is to develop a networking solution using Ethernet. The freelancer should be experienced in VHDL developments and in networking functionalities for Xilinx KCU116. Specific Requirements: - 1/2.5GB Axi Ethernet Core (not provided, but free trial is available by Xilinx) based - 1Gb speed required - No Microblaze or MPSoC, only VHDL code. - Configuration must be done by AXI-Lite bus (No Configuration vector) - Ethernet frames must be sent by AXI-St...

  €345 (Avg Bid)
  €345 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Need to complete a VHDL Coding Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced VHDL coder to complete a project with an intermediate complexity level. The project requires the inclusion of specific requirements and features in the code. The timeline for this project is long-term, which means it will take more than a month to complete. Ideal skills and experience: - Proficiency in VHDL coding - Experience with intermediate level projects - Experience with SPI communication - Ability to incorporate specific requirements and features into the code - Strong understanding of project timelines and ability to work on long-term projects

  €254 (Avg Bid)
  €254 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  For this project, I am looking to create a system design for the game Beer-Pong using a combination of BASYS 3 and additional components compatible with BASYS 3 and VHDL. I want the system design to have a basic level of complexity with a specified deadline of 3 weeks for completion. Different components like switches, LEDs and sensors. The aim of this project is to design a system for the game Beer-Pong using BASYS 3 and components that are compatible with BASYS 3. In this project, we will be able to play advanced beer- pong. Our setup will consist of 6 cups in total, and the aim is to throw three balls out of 5 into adjacent 3 cups ( Balls must perform a straight line). Thus, at that point, our game differs from the classical game. Positions of the cups can be adjusted since...

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Verilog code for a Karatsuba multiplier with parallelism - Desired bit width for the multiplier: 32 bits - Test-bench verification required: Yes - Specific deadline for the project: Within 1 week preferably in 3 days Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Verilog coding - Experience in designing and implementing Karatsuba multipliers - Knowledge of parallelism in Verilog - Ability to create and execute test benches for verification - Strong understanding of digital logic and arithmetic operations

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Smart Home Energy Monitor Έχει λήξει left

  Create a simple yet effective Smart Home Energy Monitor using your expertise in electrical engineering and FPGA/VHDL. This project aims to help working individuals monitor and optimize their home energy consumption. It can be both fun and practical.

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I'm looking for an experienced engineer to write a Verilog code that implements the behavior of a single neuron. The input signals required will be 4, so the complexity should be intermediate. As for design constraints or requirements, I don't have any specific ones, but I do have some preferences for the implementation. The activation function should be a sigmoid function. Any other details, to be discussed when you bid.

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am looking for a skilled FPGA designer with experience in Xilinx Zynq7010 EBAZ Verilog to develop a permutation enumeration counter. The counter should have the following functionality and requirements: Functionality: - The counter should be able to increment indefinitely. - The counter shall initialize to the starting position on reset. - The counter shall toggle a minimum number of bits, like Grey Code. Requirements: - The project should be implemented using Verilog for Xilinx Zynq7010 EBAZ board. The Verilog function shall be parameterized PermCtr(K, N) - The counter should be designed to efficiently handle permutation enumeration. - The design should be optimized for performance and resource utilization. - If possible, I would like the counter to only enumerat...

  €177 (Avg Bid)
  €177 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Verilog hoemwork Έχει λήξει left

  Verilog Homework Project I am looking for a freelancer to help me with my Verilog homework. I need assistance with a specific Verilog task, which could involve designing a circuit, writing testbenches, or debugging existing code. Deadline and Complexity: - Unfortunately, the client did not provide information regarding the deadline or the level of complexity for the Verilog task. Therefore, it is important for interested freelancers to clarify these details with the client before proceeding. Skills and Experience: - Proficiency in Verilog programming language - Experience with designing circuits, writing testbenches, and debugging Verilog code - Strong problem-solving and debugging skills - Attention to detail and ability to follow specificati...

  €362 (Avg Bid)
  €362 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  VHDL brushless motor model Έχει λήξει left

  We are currectly looking for support to write a simple motor model in VHDL, that will be used to test our motor controller in FPGA. The motor model shall be as simple as possible and an equivalent Matlab/Octave/Python/C/C++ model would be desiderable and used to validate the VHDL model

  €178 (Avg Bid)
  €178 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  incremental encoder interface Έχει λήξει left

  requiring the design of a VHDL synthesizable module to interface an incremental encoder. This is generic ABZ quadrature decoder, some code woulc also be found on the net already, that requires integration and testing () The encoder is the Z is for homing (it marks the zero position of the encoder) specs and deliverables in the attached document

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am in need of an expert with FPGA Verilog/VHDL experience in Xilinx. The project requires advanced programming skills in Verilog/VHDL and must be completed within a week. You should have a Xilinx board to work on this project. Tasks: - Programming in Verilog/VHDL Ideal Skills and Experience: - Expertise in FPGA Verilog/VHDL - Strong knowledge of Xilinx - Advanced programming skills in Verilog/VHDL Deadline: - Within a week

  €157 (Avg Bid)
  €157 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Looking for Xilinx VHDL Experts. Έχει λήξει left

  I am looking for experts in Xilinx VHDL to be a part of my team and work with me on various projects. I need dedicated experts who can work in tight deadlines too I would encourage new freelancers too to place bid and have a communication with me

  €180 (Avg Bid)
  €180 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Looking for Xilinx VHDL Experts Έχει λήξει left

  I am looking for experts in Xilinx VHDL to be a part of my team and work with me on various projects. I need dedicated experts who can work in tight deadlines too I would encourage new freelancers too to place bid and have a communication with me

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  VHDL test pattern generator Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who can develop a VHDL test pattern generator with the following requirements: Configurable output order configurable pattern configurable pixel per clock test in simulation only

  €171 (Avg Bid)
  €171 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  hi, i'm searching for an experienced in Matlab and VHDL i have a code written in matlab and it's calling some functions that also written in matlab and i want to convert the code into VHDL if you can convert it please bid on this project

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Convert matlab code to VHDL Έχει λήξει left

  Hello I have a project written in Matlab, I need to convert this code to VHDL by using Vivado.

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Xilinx FPGA development Έχει λήξει left

  ...to help with a project involving Xilinx FPGA development. I am using the Xilinx Zynq-7000 board and the main function of the board in my project is to process data. I need help with both hardware design and software development for this project. The qualified candidate should have significant expertise in hardware design and software development for FPGA systems. Excellent knowledge of C/C++ and VHDL for FPGA design/programming is also necessary. The candidate should be able to understand and utilize various types of FPGA peripherals and interfaces including, but not limited to, SPI, I2C, UART and Ethernet. Working knowledge of the Zynq-7000 series FPGA board and its associated software/tools (e.g. the Xilinx Vivado Design Suite) is also a requirement. Finally, the qualified cand...

  €14764 (Avg Bid)
  €14764 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Verilog Ethernet protocol. Έχει λήξει left

  I want to implement the Ethernet connection between FPGA board to PC. The deliverables are as follows - Verilog code to run on a Spartan 6 Board - (xc6slx100) - Simulation time diagrams (more details will be given to the winner) - The code should be able to transmit and receive data at 1000mbs.

  €344 (Avg Bid)
  €344 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  VHDL PRograming Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced VHDL programmer to help with a complex project. The timeline for this project is within a week, so it will require an experienced programmer who is able to work very quickly. I have detailed requirements that need to be satisfied, and I will be expecting a high-quality result. The project is an advanced level project, so I need someone who is comfortable working with complex VHDL code. If you think you can complete this project in the timeline given, please message me!

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  FPGA/VHDL Expert Required Έχει λήξει left

  Project Description: Can you help me with a mini spectrum analyzer using FPGA the results will be on a pc screen with GUI that the user can put markers on and change the resolution, to make a spectrum analyzer with FFT algorithm on FPGA Using UI the user can control the span a put markers. The user will be able to change parameters in a user interface. The ADC is the sampling. The FPGA is going to calculate the FFT. The all idea is to mini spectrum analyzer (the measurement device). Block chain 1. ADC for sampling 2. FPGA to calculate the FFT and sent it to the pc display

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Hardware verification Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer to help with hardware verification. Specifically, I would like someone to verify a VHDL model od SHA3 in SystemVerilog using the UVM (Universal Verification Methodology). This project will also require executing fewer than 10 verification test cases. I have semi-built UVM template to send.

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Verification environment Έχει λήξει left

  Hi I am writing the code for UVM verification environment for the AMBA AHB. I have all the code but facing problems integrating it with errors. It's to be done in vivado or questasim. It's in system verilog language. I need it in 2 days. We could discuss the price based on the difficulty and time you have to give on this.

  €119 (Avg Bid)
  €119 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές