User experience designεργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  88,000 user experience design δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Εφαρμογή jquery-ui plugin (jquery-ui autocomplete / )σε html φόρμα για καλύτερο user experience. Το plugin αντλεί πληροφορίες από βάση δεδομένων mysql μεσω jquery/ajax. Το backend ειναι σε php.

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Ψάχνω άτομα κάνουν την εξής απλή (αλλά χρονοβόρα δουλειά): Να κάνουν πολλαπλές εγγραφές στην ιστοσελίδα μου. Αναλυτικά η διαδικασία της δουλειάς είναι η εξής:...

  €479 (Avg Bid)
  €479 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Ψάχνω άτομα κάνουν την εξής απλή (αλλά χρονοβόρα δουλειά): Να κάνουν πολλαπλές εγγραφές στην ιστοσελίδα μου. Αναλυτικά η διαδικασία της δουλειάς είναι η εξής:...

  €472 (Avg Bid)
  €472 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  ...managers, UX/UI designers and data scientists to ensure the platform meets user requirements and specifications - Design and implement the front-end and back-end of the platform using the latest web technologies and programming languages - Develop and integrate social media APIs for Instagram and other platforms to provide predictive analytics - Implement features such as chat functionality, appointment booking, and automated messaging to enhance customer engagement - Develop and integrate payment processing and split billing functionality for ad spend management - Implement project management tools to replace Slack and Asana and allow users to manage their teams and projects more effectively Requirements: - 5+ years of experience in full-stack web development - Pr...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  built a Directory platform website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...the artist will be performing. The ideal candidate will have experience in website development, with a focus on directory websites and database management. They should be comfortable with designing a user-friendly interface that allows visitors to easily search for specific artists or events, and display relevant information in an organized and visually appealing way. Key features that the website should include are a comprehensive database of artists, tour dates and venues, an easy-to-use search function, and a responsive design that works well on all devices. Additionally, we are looking for a freelancer who can provide ongoing technical support and maintenance for the website after its initial launch. If you have experience in directory website developm...

  €468 (Avg Bid)
  €468 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  BUILD SHOPIFY STORE SINGLE PRODUCT 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for an experienced freelancer who can help us build a Shopify store to sell a single product. The product is a high-quality, and we want the store to be visually appealing, easy to navigate, and optimized for conversions. We need the freelancer to handle the following tasks: Custom Shopify Store Design: Create a unique and visually appealing store design that aligns with our brand and target audience. This includes designing a custom logo, selecting a suitable theme, and creating a layout that is easy to navigate. Shopify Store Setup: Set up the store and configure all the necessary settings to ensure that the store is running smoothly. This includes setting up payment gateways, shipping options, and taxes. Product Upload: Upload the product and optimize it...

  €164 (Avg Bid)
  €164 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...analyze project requirements Design, develop, and implement a fully functional BNPL platform Create APIs for seamless integration with e-commerce websites and payment gateways Ensure compliance with relevant regulations and industry standards Develop user-friendly interfaces for customers, merchants, and internal staff Conduct thorough testing and quality assurance Provide technical support and maintenance post-launch Requirements: Proven experience in developing fintech applications, preferably with a focus on BNPL solutions Strong knowledge of programming languages and technologies relevant to web application development (e.g., JavaScript, Python, Java, or other suitable languages) Familiarity with frontend and backend frameworks, as well as database systems ...

  €6148 (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον
  €6148 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Data warehouse Consultant needed with Banking experience 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced Data Warehouse Consultant with banking knowledge and experience to provide Ongoing Support for a project I am working on. I have selected the SQL Server platform but it is not absolutely necessary should you have other options that can serve my needs better. I am aware that regulation in the banking industry may be an issue, but for this particular project, no specific regulations are necessary. This is an ongoing support role and looking for someone who can provide expertise and insight into the design, development and maintenance of the data warehouse.

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Entrepreneur / Programmer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...software This is a flexible job where you can work from home. Perfect for someone with a steady gig looking to get on something new that you can be a big part of from the beginning Experience: o Programming languages JavaScript, Python, and Java o Experience with Web Development and App Development a plus o Good with lay-out and balance with created User Interfaces o Implementing software from third parties such as Payment systems - Responsibilities: - Design and develop new features for the platform including integrating graphics as needed - Collaborate with the development team to ensure the product meets user needs - Maintain and improve the platform’s codebase - Document Work to facilitate future work with others - Potentially help bring o...

  €952 (Avg Bid)
  €952 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  €35 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Flutter app 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...unique user experience. The app should also be built with performance in mind. The project is something I feel passionate about and want to ensure that it is well-built so I need someone with experience in mobile application design and development. The app should be professional, functional, and user-friendly. Although the basic functionality should remain relatively simple, the app should have interactive elements that showcase my business in a creative and impressive way. The ideal candidate will have a proven track record of delivering projects on time, within the budget and with great attention to detail. If you think that you have the skills, experience and expertise to produce a high-quality app, then I would love to hear from you. Plea...

  €2027 (Avg Bid)
  €2027 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  I'm looking for a skilled DIVI WEBSITE BUILDER to create a website for my company, which prim...parts for power engineering and generators. The website should be built using WordPress, and will not require e-commerce capabilities. The design of the website should be modern, professional, and user-friendly. The website should also be stable, secure, and optimized for SEO. We are looking for someone who can develop a clean and professional website that objectifies our company philosophy and meets our target audiences’ needs. If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss this job further. The old website can be found on :// This is the structure, logo and general design that has to stay exactly the same.

  €147 (Avg Bid)
  €147 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  1. We need to find ways to exclude most dynamic pages while keeping caching on static pages when users are logged in. 2. Some pages can be fully cached. If we can do this without affecting the more dynamic pages, that would be a huge accomplishment and the goal of this project. 3. We has a page with one small area that is affected by user data. If we can use some <no-cache> headers for particular DIVs on this page, that would be a phase 2 project.

  €135 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €135 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I would love to start this project as soon as possible. it's simple. and urget. Thanks, Massimo

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Need laravel ecommerce 6 μέρες left

  ...Laravel framework and optimized for mobile devices so customers can access the store wherever they are. I also need the store to be user friendly, with a clear, organized layout and clean design. Security is the top priority for this store, so it must be secure and include checkout verification systems. The inventory system should make it easy to manage products and orders. It should allow us to track stock levels, add/remove/update products, and manage product pricing. Finally, I need a secure payment system. It should be able to process credit and debit card payments, as well as offer alternate payment methods such as PayPal or similar services. If you have experience in creating ecommerce solutions with Laravel and you think you would be the ideal programmer f...

  €622 (Avg Bid)
  €622 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I'm looking to have a rental panel billing website developed with a strong focus on accepting one time payments. I plan to accept payments through bank transfers and existing PayPal & Stripe integrations. I currently have an existing website to integrate with, but I'm open to accommodating additional features and design layouts to enhance the user experience. This billing system will need to be set up to accommodate single one-time payments, without any recurring monthly billing.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Google ads work 9 μέρες left

  ...my 9 Years of experience, I have handled over 500+ campaigns for different industries and locations so I understand you are looking for someone who can help you manage your Google AdWords campaigns and setup, and if you have already google AdWords Account so I will give a free audit that explains the mistakes and the scope of improvement. Things to be done in Google AdWords: Regarding Google Ads: 1) Setup Search Campaign 2) Keywords research 3) Budget & Bidding Optimization 4) Add keywords in the campaign with keywords match types 5) Keywords bids optimization 6) Set up conversion tracking 7) Setup & Manage All Ads. 8) Create Multi Groups and campaigns And More... 1. Analyze your website and make it compatible to google policy & user friendly. 2. Improving th...

  €186 (Avg Bid)
  €186 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Mobile app 6 μέρες left

  I am looking to have a mobile app developed on Android. I already have a rough idea of what the app should look like, but am open to creative suggestions on the design and user experience. After the initial launch, I will need regular updates and support to ensure the best customer experience. I appreciate any help I can get in getting this project completed.

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...can be searched. A running prototype (with in a Node.js environment) is already existing but requires front-end works and some associated back-end works. First some general design conception needs to be done to create a good user experience and a branding effect. The developed overall design/layout should be implemented in the existing pages using bootstrap as the main front-end framework and Sass to define styles for elements on a higher level. Further, various front-end features (mobile optimization, spacing, form validation, …) should be implemented in accordance with the developed overall design. On the back-end handling for all implemented requests should be prepared for future usage. Further a CMS, CSS purger and an overall error handl...

  €759 (Avg Bid)
  €759 Μέση Προσφορά
  86 προσφορές

  have a full flutter application needs to change UI of the project

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  UX and UI Designer 6 μέρες left

  ...be taught, the duration of the sessions, the corresponding prices, the nature of the sessions (individual or group), choose his availability, and manage his lessons, his calendar, his students and his payments from his private space. On the other side, the student can select the subject they wish to learn, search and select the teacher they prefer (based on the teacher's background, training, experience, popularity, rating and comments given by other students,.... ), choose the duration of the lesson and the nature of the sessions (individual or group), book a lesson or several lessons at a time directly on the teacher's calendar according to the teacher's availability, pay online, manage his lessons, teachers and calendar from his private space, attend the lesson ...

  €971 (Avg Bid)
  €971 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές
  Experience Angular Material Developer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We're looking experience Angular Material Developer We are going to implement an inbox/live chat module in our platform, design will be provide in chat message. Thanks!

  €335 (Avg Bid)
  €335 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Android and IOS App Devloper for payment solution application 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking to hire an experienced Android and IOS app developer to create a payment solution application that supports online & offline transactions with credit limit/ loan and wallet option . The app needs to be optimized for both mobile platforms, Android and IOS, and I will provide all necessary design assets and API’s too. My goal is to develop a user-friendly, secure, and reliable payment solution app so customers can have a seamless experience when making payments. The app must be able to easily access and connect with industry-standard payment processing solutions. I'm looking for a professional developer who is up to date on the latest technologies and can complete the project according to the timeline.

  €1047 (Avg Bid)
  €1047 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Plc programmer with iO link experience 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, we're looking for a PLC programmer with intermediate-level experience with IFM iolink masters. The project requires machine control programming in particular. If you have experience in programming Factory Automation or Machine Control, and have experience in connecting PLC applications with IFM iolink masters, then please reach out to us. We look forward to hearing from you!

  €24 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Mobile App for events 6 μέρες left

  ...freelancer to help me create a mobile app and website for which user can post their events, user can search near by events, user can buy tickets for near by events. My app should be a hybrid app designed to be publicly accessible. I'm hoping to have users able to register for events via the app - so this should be an integrated feature like live chat ,push notifications etc etc. The app should be designed to look great, be easy to use, and should run well on all devices. All source code should be provided with the project. The goal is to provide a great user experience to my guests and help them easily access event information and register for events in a smooth and efficient manner. I need help with design, development, testing and provi...

  €623 (Avg Bid)
  €623 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Trophy icon Flask Web App UX Designer 6 μέρες left

  ...detailed mockups and a style guide. This project is for a web-based application that uses the Flask framework. Ideally, the UX design should be fully comprehensive, intuitive and easy to use. The chosen designer should have knowledge of the Flask framework, as well as up-to-date experience in designing web applications with modern UX principles. This includes creating end-to-end solutions to complex design challenges. The ability to think strategically and creatively is key, enabling the designer to come up with persuasive solutions that address user needs. The designer should also be able to provide insights into the benefits of their solutions. If your design and UX skills are up to the task, and you are familiar with working with the Flask framew...

  €122 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €122
  21 συμμετοχές
  Graphic User Interface 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a talented graphic user interface designer to help bring my project to life. I have specific requirements and am looking for someone who can deliver a high-quality product in a timely fashion. The task I need completed is the design of icons for my project. Specifically, I am looking for an expert who is adept at creating icons that are aesthetically pleasing and exude a professional feel. I prefer the use of Qt file formats for this specific project, as I feel it will best complement the overall look and feel of my project. As for the color scheme, I am leaving that to the discretion of the designer, as I think a creative eye will be essential to creating beautiful icons. The candidate that I'm looking for must possess the necessary technical experti...

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...Freelancer Needed for OmniJet Nozzles E-commerce Website Creation Description: Hello, skilled freelancers! I am in search of a proficient web developer with a keen eye for design to help me develop a top-notch e-commerce website for our innovative product, OmniJet nozzles. The nozzles are currently sold under the FarrPro brand for cleaning barns, but there is much more demand for them from outside the animal ag industry. Hence, the spin-off distribution company to handle all other markets. The website should be built using the Squarespace platform. Key requirements for the website include: A visually appealing, user-friendly layout that highlights the features and benefits of OmniJet nozzles. Seamless integration of an e-commerce platform, allowing customers to easi...

  €186 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €186
  46 συμμετοχές
  Web design 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...existing pages and design new ones You will manage web development projects from start to finish You will collaborate with other team members to go over user experience features and potential website designs You will review prototypes, code visual features, test color schemes, and help us to create a new website that embodies our new brand You have good time-management skills and can adhere to deadlines You are a good communicator You are proficient in HTML, CSS, and Javascript You have an understanding of user testing, A/B testing, and collecting/reporting data You have experience using design software You have an understanding of UX/UI design You are comfortable with the ambiguity and pace of an early-stage startup We typically expect ...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  Hi Mohammed Ibrahim, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  We are seeking talented content writers and editors with extensive experience in SEO and a deep understanding of the software development industry. As a content writer, you will be tasked with reviewing and editing a set of human-written articles related to software development, software developers recruiting, and software management. The ideal candidate will have experience working, writing, or researching in the software development industry. As an editor, you will need to be willing to appear as the editor of the content and a profile will be created for your persona on our website. Each article that you edit will be linked to your profile, giving you exposure and an opportunity to showcase your work. To be considered for this position, you must be willing to provide you...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  need to make a time table for prayer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...The type of time table I need is an individual one. I am looking for someone to design a prayer time table which will be easy to understand and follow by users, and to ensure that users are following a clearly-defined prayer regimen with precise times for various prayer activities. Ultimately, I need this time table to provide clarity over when different prayer-related activities should be conducted. This project requires an understanding of the different prayer-related activities that will be conducted throughout the day, as well as familiarity with how to craft a well-structured daily prayer routine. This individual must have a strong experience in prayer-related work and an eye for creating attractive, user-friendly timetables. The end goal is for all users t...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές
  UX UI Mobile application 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  My project is a UX UI mobile application with a focus on entertainment. I am looking for design assets and user interfaces to bring my idea to life. This app will make use of engaging entertainment features for its users to enjoy. I'm looking for someone with extensive experience in bringing software to the market to help develop the aspects of my mobile application.

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  ...experienced mobile app developer to create a new app for Android devices that is focused on the unity world and has a single goal. The design should be simple and minimalist and I can provide content for it. The app should be able to reliably and flawlessly run on Android devices and be optimized for the best user experience. Working with me, the developer must be able to take into account the scope of the project and be able to bring the project to completion. This will require excellent communication and cooperation between us. The developer must have a great amount of experience in building apps for Android devices, as well as experience in designing user interfaces and creating content. Additionally, the developer should have knowledge in ...

  €592 (Avg Bid)
  €592 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  3d Game demo development 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an exp...action-based game. This project will involve creating an interactive and engaging environment that captures users’ attention. Currently the game should be built solely for the PC platform, without utilizing any VR or AR technology. It should incorporate 3D graphics, sound design, and animation to provide an immersive experience. The developer will be expected to provide a polished demo demonstrating the key mechanics of the game. This must include character movement and interaction, level design, and the ability to save user progress. The desired outcome will be a fun and engaging 3D action game that meets the client’s requirements and specifications. I am eager to find a passionate developer to help create a game that ca...

  €3703 (Avg Bid)
  €3703 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  ...clients. They are looking for a freelancer with experience in 3D modeling, animation, rigging, and texturing. // YOUR TASKS // - You create real-time interactive scenes for augmented and virtual reality in Unity 3D. - You work with 3D modeling, animation, rigging, texturing. - You prepare CAD models. - You are responsible for co-designing visual concepts. // THAT'S YOU // - You have a degree in computer visualisation, 3D design or a comparable field. - You bring experience with 3D game engines, preferably Unity 3D. - You have outstanding skills in at least one 3D modeling software, preferably Blender or Maya. - You have experience creating PBR materials in, for example, Substance Painter and Designer or comparable software. - You bring experience...

  €35 / hr (Avg Bid)
  €35 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Scrap data available on the user side of a WebGL app. 2:34 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a script that scraps the browser code/files of the user side of the WebGL app in order to find and extract the required data to a file (JSON, CSV etc.) No project files, only user login access to the WebGL app. The data that needs to be scrapped can be seen visually by a user when accessing the WebGL app. The data consist of various inventories that are in a name/quantity format.

  €180 (Avg Bid)
  €180 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  AI-based Product Matching System for Medical Devices 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...develop a user-friendly interface where customers can input product descriptions or paste lists of product codes, and the AI system will automatically match them with the most suitable options in our catalog. Project Scope: Integration of the OpenAI API to provide AI-powered product matching capabilities. Development of a backend system to manage product data and interact with the AI model. Creation of a frontend user interface for customers to input product information and view matching results. Implementation of thorough testing and quality assurance processes to ensure system reliability and accuracy. Deployment and maintenance of the product matching system on our company website or a dedicated platform. Deliverables: A fully functional AI-powered product matching s...

  €1184 (Avg Bid)
  €1184 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  SQL + vb.net projekt 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced professional to help me with a SQL + VB.net project. The main language for the project will be SQL and I am unsure if I will need help setting up the database. User interface design assistance is not needed, but I am open to suggestions from the successful freelancer. The project requires knowledge of the latest SQL coding techniques, as well as experience working with VB.net and developing user-friendly interfaces. Successful completion of this project demands a high level of organisation and communication between invited freelancers and me. If you have the experience and skills, please consider bidding on the project.

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...purses, shoes, laptop bags, and more. The second website will be for Luxerra Exports, an export business that will showcase our work and presence in the global market. For the Luxerra website, I am looking for a first-class minimalist design that truly showcases the luxury of our brand. The website must be visually stunning and easy to navigate, with a modern and sleek design that truly captures the essence of our brand. I am looking for a website that is both aesthetically pleasing and user-friendly, ensuring that our customers have a seamless shopping experience. In terms of functionality, the Luxerra website should have all the features of a standard ecommerce site, such as a shopping cart, checkout process, and secure payment gateway. It should also hav...

  €161 (Avg Bid)
  €161 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  Website for new platform 5 μέρες left

  I require a dynamic content system website for my new platform that is search engine visible and offers interactive content catered to my audience. This website will have simple navigation, clear visuals, and interesting content and should offer a seamless, interactive user experience. In order for my website to look great, load quickly, and be optimized for mobile devices, I realize how important it is to use the most recent technology and design trends. Additional services are also required, such as search engine optimization and social media integration, as these are crucial tactics to guarantee that my website receives the most visibility possible. I'm willing to provide all content and materials, but I also expect the website developer to help with proper co...

  €50418 (Avg Bid)
  €50418 Μέση Προσφορά
  96 προσφορές

  I am looking for a full-stack developer for my upcoming product, person should have the ability to handle complex work and codes it can be a custom code website or also can make in WordPress and add those features, but it should be very safe, load very last, and should be responsive I can give you an idea, the website will be like a combination of , , and where people can search for their health-related issues, find medicine or product online, and also can book a consultation Please share your quote price along with timeline and details

  €352 (Avg Bid)
  €352 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Video Editor with experience in Real Estate Niche 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...an editor with experience in the Real Estate niche. Per client pay with potential move to full time employment with us! About us: * We are a creative agency that focuses on Video Production Services for Real Estate Business and Agents. * We are currently looking to outsource some of the work to an experienced video editor and potentially develop this relationship into a part-time/full-time work opportunity depending on the reliability and results. Description: * After closing a deal with a client we will pass all necessary information about the client onto you and expect you to also do some research to ensure you fully understand their client base. * You will be responsible of editing short-form and long-form content. * You will be responsible of doing montage, sound design...

  €447 (Avg Bid)
  €447 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  App Developer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...code - 2+ years of experience with the full mobile development process (coding, testing, submission, repeat) - Extensive knowledge of mobile APIs, SDKs, and UI standards - Understanding of REST APIs, the document request model, and offline storage - Experience with automated testing suites, like Jest or Mocha - Ability to perform rapid iterations on existing components and workflows based on user feedback - A commitment to leaving code/processes/people better than when you got there - Solution driven with strong problem solving skills - Ability to work independently and communicate effectively within a small team - Work on bug fixing and improving application performance Desirable Skills: - Experience with location based technologies - Experience with...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  175 προσφορές

  I am looking for an electrical engineer for condo drawings. We are updating construction drawing for a condo and need a stamped electrical plan and load calculation. It should be straightforward, as the renovation. It includes completely replacing existing panel and all new electrical in the unit. It needs to be done in Revit.

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...modules for Odoo and experience integrating e-invoicing into existing software systems. Responsibilities: - Design, develop, and test new modules to integrate electronic invoices into the Odoo invoicing module - Create code to read and interpret electronic invoices - Define and implement system configuration settings to ensure the correct data is captured - Develop a user interface to allow users to view, edit, and manage electronic invoices - Create a database to store electronic invoices - Monitor and troubleshoot system performance and reliability - Work closely with other team members to ensure all requirements are met Requirements: - Bachelor’s degree in Computer Science or a related field - 3+ years of experience developing custom modules for Od...

  €380 (Avg Bid)
  €380 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  SPORTS BETTING Dashboard 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...with the user experience in mind with emphasis on quickly and accurately displaying complex data. The scope of this project includes the design, development and testing of a dashboard that will be compatible with laptop or desktop devices. Ideally the dashboard should look great across multiple screen sizes and resolutions, however mobile compatibility is not a requirement. This dashboard needs to support the presentation of game results in an accurate, concise, and well-structured format. I am looking for a solution that can summarize comprehensive game data while being intuitive and visually appealing. It should be fast and responsive at all times. I am open to any creative idea that could help improve the functionality of the dashboard. If you believe you ha...

  €185 (Avg Bid)
  €185 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  IA VIDEO GENERATOR 4 μέρες left

  ...final product must be modern, professional, and aesthetically pleasing. Experience with using creative design elements to create an engaging look and feel is a must. The completed video should have an impactful visual appeal, and be a showcase piece that I can be proud to share with my target audience. We are looking for a Machine Learning engineer to join our Deepfake technology development team. This professional will be responsible for developing and improving the machine learning algorithms that are used to create Deepfakes, as well as training and improving the model video. Responsibilities: Develop and improve the machine learning algorithms that are used to create Deepfakes. Work closely with the graphic design team to create high-quality visual content th...

  €19074 (Avg Bid)
  €19074 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...website will prioritize a modern, tech-forward aesthetic and will be geared towards the fields of cybersecurity, AI, and programming. I envision an innovative 3D design with an AI-powered voiceover introduction from myself, providing visitors with an engaging and personalized experience. This cutting-edge technology will enable me to introduce myself in a way that's both innovative and informative, and will help to create a lasting impression on anyone who visits my website. It's important to note that my website will be continuously updated with new projects and accomplishments, which means that user-friendliness is key. The design and functionality of the website must allow for easy navigation and seamless updates to ensure that visitors always h...

  €183 (Avg Bid)
  €183 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Κορυφαία user experience design Άρθρα Κοινότητας