Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 usability testing δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Junit developer Έχει λήξει left

  Θα ήθελα κάποιον για αύριο να μου επιλύσει κάποια ζητήματα σχετικά με το junit testing. Θα πρέπει να ειναι διαθέσιμος για αύριο 11/9 για δουλειά 1 ώρας.

  €8 - €29
  €8 - €29
  0 προσφορές
  medinNew improve -- 2 Έχει λήξει left

  Need to fix some bugs in a program made in Access 2003. The major bug is the absence of proper connections in some fields (need discussion) and after fixing this the fine tuning of the workstations in a network environment that consists of around 20 or more users. Access is sp...fields (need discussion) and after fixing this the fine tuning of the workstations in a network environment that consists of around 20 or more users. Access is split to front/back but I need the opinion of the programmer if sql is more safe/quick. I have installed sql on win server Program should need more improvements but this will be discussed, in a new project, with the chosen coder after testing the above basic steps I have to point out that I do not release any milestone until the coder do s...

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  GREECECOVERY Έχει λήξει left

  ...καινοτόμες λειτουργίες και βασίζεται πολύ στις εικόνες - οπτικό περιβάλλον) υπάρχει σχεδόν έτοιμος όλος ο custom σχεδιασμός (όχι template), όλος ο προγραμματιστικός &kapp...

  €1104 (Avg Bid)
  €1104 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Technical Video Course - Coding video 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...learners who already grasp the basic principles of software development and technology are prepared to move into more intermediate techniques and principles. Course Content • Put emphasis on practical applications and live coding examples to reinforce theoretical concepts. • The course should also cover key software development areas such as code writing and debugging, system design, and software testing. • The content should be geared towards an intermediate understanding, hence prior experience in teaching or tutoring at this level would be beneficial. Certifications and Skills Needed • Test-driven development • Knowledge in various software development languages (PHP, HTML, REACT, Java, Python, C++, etc.) • Excellent technical writing and co...

  €7 (Avg Bid)
  €7 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  PHP 8 Installation and checking 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  php 8.3 downloaded from . I require an expert in PHP installation and testing on my Windows 10 LAPTOP. Specific tasks include: - Verifying the proper installation of my current PHP 8.3, correctly downloaded from php.net. - Disposing of any inconsistencies or issues encountered within the downloaded PHP 8.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...previous works in the field - Familiarity with mobile app design principles - Ability to work either remotely or in an office Your primary goal will be to improve the app's usability and user experience. This will involve: - Conducting user research and testing to understand the current user experience - Creating wireframes, storyboards, user flows, and site maps to effectively communicate interaction and design ideas - Developing and maintaining detailed user-interface specifications - Designing the overall functionality of the product, and in order to ensure a great user experience, iterate upon it in accordance with user-testing - Creating user-centered designs by understanding business requirements, and user feedback - Translating high-level requirements ...

  €242 (Avg Bid)
  €242 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Trophy icon Minimalist Webpage Redesign in Figma 29 μέρες left

  ...* Proficiency with Figma. * A keen eye for minimalistic design. * Experience in web page and web app redesign. Essentials: * Harmonize designs while adhering to minimalistic principles. * Rework on layout structure and UI components. * Ensure the website maintains user-friendly navigation. The primary intent is to furnish the website with a minimalist personality, without compromising on usability and navigation ease. The renovated designs must encapsulate a clean and compelling digital experience, which the brand aims to offer to its users. Webapp is: Login info: User: supertech Pass: jqwiIJ99WHFi3 Website is: Mainly redesign the webapp. Figma File will be provided soon. Working from the current site screenshots is fine

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  ...**Extending Scripts**: Your tasks also include extending Codecanyon scripts by adding extra functionalities, ensuring consistent, flawless operation , implementing APIs and adding the functionalities in the existing flutter app, testing, fixing any bugs to ensure smooth operations of the system. Pay : 1. INR1200/day or fixed amount as decided by our project managers, for 8 hours of work on anydesk/github for adding functions 2. INR 2000/project for rebranding+testing+fixing 2 Apps systems of codecanyon like professional apps. 3. INR3000/project for rebranding+testing+fixing 3 Apps system of codecanyon like food and grocery. 4. We work from 6PM till 4AM in the morning in IST, so devs can join us after their regular working hours. We are seeking professional, o...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I'm currently testing the project listing system and would like to invite freelancers to share their past work for my virtual project. The goal of this project is to gather an understanding of how freelancers present their previous work. You can apply by simply sharing your past projects.

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Invigilator for Education Sector in Ceiba, Costa Rica 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking an exam invigilator assist for an on-site exam in La Ceiba. We provide test administration services to test-takers worldwide. For this purpose, we look for professionals who we contact on an "as-needed" basis work at professional centers administ...certifications. We provide complete training and assignments pay hourly for the entire scheduled time, even if the exam ends early. We have an assignment coming up where a test taker has been approved to have the exam read outloud to them. For this assignment, you are required to be present on-site, and read the exam content aloud to the test taker. The exam is taking place at a professional testing center in Ceiba, Costa Rica. Date: Wednesday, 24 April, 2024 Time: 7:30 am to 12:45 pm We provide full trai...

  €47 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό
  €47 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Evaluation of a Korean Dataset -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an experienced data scientist or AI specialist to assist with evaluating a Korean dataset using OpenAI API calls. my goal is to set up a good testing template I can repeat Key Aspects: - Inference Speed: Achieving a balance of optimal inference speed is vital for this project. The desired inference speed for the evaluation stands at a moderate level when considering 2000 users. - Total Processing Accuracy: I'm looking to ensure the total processing accuracy of this evaluation is high. - TPA (Total Processing Accuracy): Aspects of TPA are crucial for this project; we aim for a balanced importance between total processing accuracy and inference speed. - Implement this on a shared googleColab or Jupyternotebook for on-demand use of the application Ideal Skills and Experie...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Urgent Exam Invigilator Required - Truro, UK 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking an exam invigilator with at least a Bachelor's degree to administer an on-site exam in Bertrange, Luxembourg. This is a one-time gig with the potential for future opportunities. We provide test administration and accommod...hourly for the entire scheduled time, even if the exam ends early. We have a computer exam coming up where a test taker has been approved for a Reader and input assistance. For this assignment, you are required to be present on-site, sit with the test taker, and read the exam content aloud. You will then enter the answers as instructed by the candidate. The exam is taking place at a professional testing center in Truro, UK. Date: Tuesday, 23 April, 2024 Time: 9:30 am to 10:30 am We provide full training, and this assignment will pay $2...

  €21 - €24 / hr
  Τοπικό
  €21 - €24 / hr
  0 προσφορές
  Java 17 .jar File Creator 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a professional who can make a .jar file in Java 17 for me. It is intended to be a software product which I want to package and distribute. Here are the specifics: - Purpose: The main goal of this project is to create a .jar file that is user-friendly and easy to use for ...anyone who downloads it. - Platform: The .jar file should be compatible specifically with Windows operating systems. It should be tested and guaranteed to run smoothly on those systems. You should have: - Proficient in Java 17 and Eclipse. - Prior experience in creating .jar files for software products. - A good understanding of user experience and interface design to ensure the .jar file's usability. I'm open to suggestions on how to improve this project. Your creativity and exp...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...calculates furiously for a few minutes] 120 websites. That limitation would not bother me because I plan to scrape not more than a hundred pages each day. In other words, I do not plan to scrape hundreds of thousands, nor tens of thousands, nor even thousands of websites each day. I plan to use your scripts on a relatively small scale of not more than one hundred websites each day. ******* TESTING ******* You must test your script on Linux Mint 21.3 Cinnamon Edition to ensure that it runs properly on Python 3.10.12, on the current stable version of Google Chrome, on Linux Mint 21.3 Cinnamon Edition. I do not care if your script runs on any other operating systems or any other browsers. If you typically use Microsoft Windows, please consider setting up a virtual machine to ...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  JMeter Expert for a complex testing project. 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced QA Automation Engineer for solving some issues we have in a complex Jmeter script which we are using in our performance/load tests. This is a 1 week job at most and payment will be fixed at $500. Our JMeter script is not a simple one, so if you are not a real expert in JMeter please do not apply. You will fail to do the project. If you are an expert using JMeter for really complex projects, please apply by simply answering the below questions: 1- Tell us why you consider yourself a JMeter expert. 2- What were the most complex 2 projects that you did JMeter tests for and what made them complex. Please type "I can do it" at top of your reply so that I know you actually read the description.

  €436 (Avg Bid)
  €436 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Schema Markup Expert for Water Treatment 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...level of proficiency to implement necessary markup for my water treatment business - uswater. The project involves targeting approximately 60-70 cities for 5 different water treatment services. The website I'm working on is built on WordPress. Key Details: - I require schema markup for 5 different water treatment services, namely water filtration, water softening, water purification, legionella testing & management. - The focus is on 60-70 cities, although the range may widen based on the most cost-effective approach. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in implementing schema markup, particularly for local SEO purposes. - Extensive experience with WordPress, as the website is built on this platform. - A deep understanding of water treatment services and local ...

  €405 (Avg Bid)
  €405 Μέση Προσφορά
  107 προσφορές

  Testing and Deployment Describe how the system will be tested and deployed. Discuss your operational security of the system with respect to the Identify, Protect, Detect, Respond, Recover categories of NIST Cybersecurity framework. Describe what you will be doing at each phase. what is needed: NIST framework document like what you can do here. Usability testing see my for test plan

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Creation of Template for ERP Online System 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...template and logo for our online ERP system, maintaining the visual identity and functionalities of the website layout provided above. Layout Details: The website layout provided will be made available to the selected freelancer for reference and inspiration. Technical requirements: The template must be compatible with our ERP system and easily integrated. It must follow best design and usability practices. Be responsive, ensuring a consistent experience across different devices. Deliverables: Design files (Figma, PSD, etc.). Code files (HTML, CSS, etc.). How to apply: Interested parties must submit a detailed proposal that includes: Relevant experience in designing templates for web systems. Portfolio of previous work. Estimated deadline for completing the project. D...

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  I require your expertise for an end-to-end testing of my Ruby on Rails application. Inclusive of all the components, which are Models, Controllers, and Views. Knowledge and usage of MiniTest, Simplecov, and Capybara for the testing frameworks are also required for this project. Key features for testing: - User Authentication - Database Queries - Form Validation The ideal candidate would be someone experienced with Ruby on Rails applications, fluent in the use of multiple testing frameworks, and specializes in identifying and rectifying potential pitfalls.

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  WooCommerce Developer & SEO Specialist Needed 14 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and overall user experience. • Collaborate with the team to achieve speed scores of 95+ on Google PageSpeed Insights and GTmetrix, focusing on performance, engagement, accessibility, and best practices. 4. Integration and Testing: • Integrate WooCommerce with Klaviyo for seamless email marketing automation, ensuring a cohesive customer experience across all touchpoints. • Transfer settings and configurations from Google Analytics, Google Search Console, and Google Tag Manager to the new WordPress/WooCommerce site for accurate tracking and analytics. • Perform thorough testing of all site functionalities, including Google Merchant Feed file integration, to ensure smooth operation and minimal downtime. 5. Content Migration and Optimization: • Ensure ...

  €28 - €235
  Επείγον Σφραγισμένο
  €28 - €235
  84 προσφορές
  Quality Analyst/ Quality Assurance/ Automation Testing/ SDET 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  • Experience with Testing tools Experienced using SQL Advanced experience developing test metrics and reports Experience with Automated Testing Five (5) • years of Testing experience in a Software Development Lifecycle environment Five (5) • SQL and PLSQL Programming in SQL Server ETL and Data warehouse process Informatica 10 • 20 Informatica Data Quality Profiles , Score Cards SQL Server RDBMS SQL Server Analytics Services SSAS SQL Server Reporting Services SSRS Tableau Reporting BMC Control M Scheduler Tool Data Analysis Data Profiling Application Life Cycle Management Complete Testing process SDLC, Agile Process, SAFE and Kanban methodologies, TFS Tool Good Communication Skills and Quick Learner Selenium Automation Unix Finance Domain Know...

  €292 (Avg Bid)
  €292 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Urgent: Senior UI/UX Design Team Leader 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...identify opportunities for process improvement and efficiency optimization within the design team. 4. Quality Assurance: - Conduct thorough quality assurance reviews of design deliverables to ensure adherence to design specifications, usability standards, and best practices. - Solicit feedback from stakeholders and end-users, incorporate feedback into design iterations, and advocate for user-centered design principles. - Collaborate with development teams to address design implementation issues and ensure the fidelity of the final product. - Perform usability testing and gather user feedback to validate design decisions and identify areas for improvement. 5. Collaboration and Communication: - Foster a collaborative and inclusive work environment, promoting op...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Advanced MCU Programer & USB Electronic Designer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...proficiency in a wide array of electronics, specifically focusing on Microcontroller integration, PCB layout and USB connectivity. Key Aspects: - PCB Layout design - Microcontroller implementation - USB Connectivity solutions Additional Requirements: - Expertise in Circuit design - Experience in selecting suitable electronic components - Signal analysis knowledge - Ability to conduct thorough testing procedures This project demands an adept understanding of electronic systems and circuitry meant for consumer electronics. Candidates with a solid track record in crafting and refining consumer electronic designs are strongly preferred. Your task will be to convert my ideas into practical, functional electronic designs with your skills, knowledge, and creative problem-solving a...

  €34058 (Avg Bid)
  €34058 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I'm needing help with a GSAP animation project where a single element is not rotating as intended. Key Points: ...causing the rotation to fail. - Expertise Needed: You should have a strong understanding of GSAP and prior experience in fixing animation bugs in similar projects. Your responsibilities will include: - Reviewing the existing code and identifying the root cause of the rotation issue. - Implementing the necessary fixes to ensure the element rotates smoothly and correctly. - Conducting thorough testing to guarantee the animation works as expected across different devices and browsers. Looking for a professional who can swiftly address this problem and deliver a polished, fully functioning GSAP animation. Please include relevant examples of your previous GSAP work in...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Website Data Scraping Expert 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Create an executable scraper in Python that ...one category/sub_category, present the same SKU in different rows. Unit tests The scraper must include unit tests that cover main and error test cases, including optional parameters Submission The following must be submitted: - Scraper code and unit tests - README file for running and deploying the scraper - Output of all SKUs from the 3 online grocery apps specified above Project Acceptance Testing The scraper output will be manually verified within 24 hours of submission and SKU list must be 95% accurate. The SKU list is the most important aspect of the scraper output. Variations in other data for each SKU like stock count, popularity index and prices may vary and higher levels of discrepancy (~25%) during manual verification is a...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  I aim to develop a web application that is centered around the generation of test cases from data flow graphs. This tool is primarily intended for software developers and will be used to aid in the effectiveness of testing processes. Key Features: - Capable of analyzing data flow graphs to generate test cases - Simplistic, user-friendly interface designed for software developers - Incorporation of Java programming language for analysis The ideal candidate for this project should have: - Proficiency in web application development - Strong understanding of data flow graphs and test case generation - Excellent command over Java programming - Previous experience in creating tools for software developers This project is a great opportunity to contribute to the efficiency and productiv...

  €462 (Avg Bid)
  €462 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  ...Risk Management: Ensure compliance with labor laws and regulations, as well as mitigate HR-related risks. 10. Timekeeping System: Integrate a timekeeping system to track employee attendance and manage work hours effectively. Deliverables: • Design and development of the All-in-One AI-Based HR Solution Platform. • Comprehensive documentation outlining system functionalities and user guides. • Testing and debugging to ensure the platform's reliability and performance. • Ongoing support and maintenance as needed. Skills and Experience: • Proficiency in AI development, particularly in natural language processing (NLP) and machine learning (ML). • Experience in HR software development and familiarity with HR processes and best practices. • Str...

  €1785 (Avg Bid)
  €1785 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές
  Social Ads Media Manager 6 μέρες left

  ... Finally, we have some events that we want to target with Geo fencing - about two events per month We have creative done for several ad sizes, but no video yet. We have a graphics person on staff to provide additional jpg ads as you request, and are willing to pay for video ads. We also will provide headline and description ideas, but you will also have to use some of your own knowledge and testing to find the right mix of messaging for conversions. Conversions mean people buy our product which is legal drafting through , such as AI drafting a lawsuit for $49. We have accounts set up, but no ads running as of now. You must have significant experience In managing these Types of campaign and will be expected to convert sales to remain our partner. We are looking for someone to

  €345 (Avg Bid)
  €345 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  WordPress Website Enhancement 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  My current WordPress site is functional, but feels outdated. I'm looking for a skilled WordPress developer t...enhancing the website's content and SEO. This will involve reviewing and potentially rewriting content for better engagement and search engine visibility. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in WordPress web development, with a strong portfolio showcasing website redesigns and feature enhancements. - Proficiency in SEO best practices and content optimization. - Strong eye for design and usability, with the ability to create a modern, visually appealing layout. This project is a great opportunity for a WordPress expert to showcase their skills and make a tangible impact on a live website. If you're up for the challenge, I look forward to discuss...

  €402 (Avg Bid)
  €402 Μέση Προσφορά
  286 προσφορές
  System Security Testing Specialist Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As the creator of a new system aimed at improvin...simulate various hacking attempts and identify any potential weaknesses in the system's security. This includes: - Conducting penetration tests to find vulnerabilities in the network, applications, and data security. - Specifically, identifying and correcting any firewall misconfigurations to ensure our system is well-protected. Ideal candidates should possess: - Proven experience in system security testing. - Strong understanding of network, application, and data security. - A track record of successfully identifying and addressing firewall misconfigurations. If you're a skilled professional with a background in hacking and system security, and you're passionate about improving security measures, please consider ap...

  €182 (Avg Bid)
  €182 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I'm looking for a skilled web developer to assist in creating an integrated PHP/HTML code for integrating Star Micronics Cloud print. Your responsibilities will include: - Understanding the requirements of the Star Micronics Cloud print - Creating a detailed, clean, and functional code in PHP/HTML - Testing the code to ensure there is a smooth integration Ideal Skills: - Expertise in PHP and HTML - Experience with Star Micronics Cloud print integration - Skill in creating and integrating efficient codes. Please, only apply if you have a strong understanding of Star Micronics Cloud print and the ability to deliver a well-written, effective PHP/HTML code.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ...experienced mobile app developer with proficiency in PayPal API integration. The app is intended for an adult audience and the key functionality will be payment processing. Ideal Skills: - Experience in cross-platform mobile app development (both Android and Apple) - Expertise in PayPal API - A clear understanding of secure payment processing - Code Review will be carried out as part of the testing process Expected Output: - A smooth, intuitive cross-platform app - Seamless and secure payment processing utilizing PayPal. Candidates should have a strong portfolio showcasing similar projects. If this sounds like you, please bid with your plan of action and expected timeline. The Project: There is a requirement to develop a piece of code that; 1. Retrieves the names of four ...

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  LUXY US based project 6 μέρες left

  I’m a manual tester with 3 years of experience specializing in functional testing. I'm seeking new opportunities to collaborate and enhance software quality. Key Points: - Proficient in test case creation, execution, and defect tracking - Prior experience in testing software web applications - Skilled in testing on various web browsers like Chrome, Safari, and Edge Ideal skills and experience for this job: - Proficient in functional testing methodologies - Capable of creating comprehensive test cases - Expert in defect tracking tools - Experience in testing software web applications - Familiarity with different web browsers such as Chrome, Safari, and Edge If you have experience in these areas, I'd love to hear from you. Let's work...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Event-Driven AI Chatbot 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...full-stack developer to participate in building the backend of a chatbot, which is built using an event-driven microservices architecture. REQUIRED SKILLS: 1-Proven expertise in designing, implementing, and managing applications built using event-driven microservices architecture 2-Proficient in integrating and consuming RESTful APIs to enable seamless communication between microservices 3-Skilled in testing and debugging microservices to ensure high performance, reliability, and scalability Identity and Access Management (IAM) 4-In-depth knowledge and hands-on experience with at least one of the following IAM solutions: 1.1 -Keycloak. 1.2-Casdoor. 5- Strong proficiency in Python programming language 6- Expertise in developing RESTful APIs using the Fast API framework 7- Profic...

  €45 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον ΣΜΓ
  €45 / hr Μέση Προσφορά
  71 προσφορές

  ...specifically focused on AWS, and ideally, you should have experience with the following: - AWS EKS: The ability to create, manage and optimize a Kubernetes cluster on AWS EKS. - Argocd: Proficiency in configuring and deploying applications to Kubernetes using Argocd. - CI/CD Best Practices: Strong understanding of industry best practices for CI/CD, including infrastructure as code and automated testing. - Monitoring and Logging: Experience with setting up highly advanced monitoring and logging for CI/CD pipelines, ensuring real-time monitoring and comprehensive logging capabilities. Your role will be to design and implement a robust system that will automate the software delivery process, while ensuring the highest levels of monitoring and logging. The goal is to significa...

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Experienced ReactJS Developer Needed for Web Application 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As a client, I'm in need of a skilled ReactJS developer with no less than 10 years of experience in the field who can help me ...scratch. Essential Skills: - In-depth knowledge of React Component Development - Proficiency in Redux State Management - Experience with React Router Navigation The perfect candidate for this role should be well-versed in additional tools and technologies such as: - GraphQL - TypeScript - Jest testing framework. The main objective of this project is to build a robust and dynamic web application that meets our specific requirements and standards. Your role will be pivotal in designing, creating, testing and implementing this web application. So, if you're up for a challenge and willing to dedicate your time and skills to this project,...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  ...website will involve delivering a variety of educational materials designed to support learning. Required Skills and Experience: - Proven experience in web development, specifically for educational or informational purposes. - Strong familiarity with handling educational content and structuring it in a way that's easy-to-navigate for students. - A rigorous understanding of web accessibility and usability standards in order to appeal to the broad student demographic. Role and Responsibilities: - Design an aesthetically appealing, user-friendly website interface. - Develop a website with features for uploading and accessing educational material. - Implement methods for intuitive navigation through various educational content. - Ensure the website is mobile-responsive and cr...

  €232 (Avg Bid)
  €232 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  ...returns to slowness. - I have already added server side compression and 2 caching plugins. Ideal Skills: - Proficiency in web design and development specifically in Divi theme design. - Experience with UI/UX design and responsive web development - Strong attention to detail and design aesthetics - Good understanding of user experience and user interface design - Ability to enhance website usability and readability - Proven page speed improvement results - Strong tracking and reporting of work steps completed. If you have the right skills and experience, please bid with your best hourly rate for these tasks and include an estimate of the total time you will need to complete these tasks. Also, please include a time to completion. Also, please visit my website and list all the...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  78 προσφορές
  Need Senior Reviewer needed for content filtering (Pakistan only) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...reviewer to evaluate the user experience and interface design of my Android app. The primary goal is to provide actionable insights that can enhance its overall usability and appeal to users. Key Responsibilities: - Conduct a thorough review of the app's user experience and interface design. - Identify any pain points, inconsistencies, or obstacles that may impact user engagement. - Suggest practical, constructive recommendations for improvement. It's important that you have: - Proven experience in conducting UX reviews for Android apps. - A keen eye for design and user interaction. - Strong analytical skills to assess the app's usability objectively. - Excellent communication skills to articulate feedback in a clear and concise manner. Please provide a w...

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Need Senior Reviewer for my app 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...to evaluate the user experience and interface design of my Android app. The primary goal is to provide actionable insights that can enhance its overall usability and appeal to users. Key Responsibilities: - Conduct a thorough review of the app's user experience and interface design. - Identify any pain points, inconsistencies, or obstacles that may impact user engagement. - Suggest practical, constructive recommendations for improvement. It's important that you have: - Proven experience in conducting UX reviews for Android apps. - A keen eye for design and user interaction. - Strong analytical skills to assess the app's usability objectively. - Excellent communication skills to articulate feedback in a clear and concise manner. Please provide...

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I'm looking for a competent professional with a knack for creating engaging and efficient lighting plans to work on the lighting design for the workspaces in a commercial/residential environment. Specifically, these workspaces are predomi...style to form a productive ambiance. - Skillset: Lighting Design, Interior Design, Human-Centered Design - Experience: Projects focusing on commercial space design, particularly on the lighting plan - Task: You will need to develop a lighting plan that effectively illuminates the workspace. Candidates should demonstrate an understanding of commercial lighting design and its impact on space usability and perception. Your proposals should also indicate how your recommended lighting setup will benefit client meetings in terms of comfort an...

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ...As a pivotal member of our technology team, you'll spearhead the design, implementation, and optimization of a robust software solution tailored to our retail operations. Responsibilities: Collaborate with stakeholders to gather requirements and translate them into technical specifications. Design, develop, and deploy scalable and reliable inventory management software. Conduct comprehensive testing to identify and resolve any issues or bugs. Optimize system performance for reliability, scalability, and security. Stay abreast of emerging technologies and industry trends in inventory management. Provide technical support and guidance to end-users as required. Requirements: Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field. Proven experien...

  €316 (Avg Bid)
  €316 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I'm seeking the expertise of a professional ethical hacker who specializes in: - Network security - Web application security - Wireless security Unfortunately, I forgot to mention whether I need penetration testing, vulnerability assessment, or both. I also didn't specify the exact purpose of this ethical hacking project. Ideally, you should possess a strong ability to uncover any underlying vulnerabilities and offer strategic direction on how to heighten security measures across different platforms. Your approach should not only identify these weaknesses but also provide solutions on how to rectify them. While it's not specified, it'd be beneficial if you could also assess the effectiveness of existing security measures and provide recommendations for impro...

  €290 (Avg Bid)
  €290 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for a skilled web developer to create a professional and engaging wedding website for my celebrant services. The website should have the following features: - RSVP functionality: A feature that enables guests to confirm their attendance. - Photo gallery: A space to showcase my previous ceremonies and happy couples. - Event information: A section that provi...my services. The website should comprise 6-10 pages in total, ensuring that all necessary content is effectively communicated to visitors. Prior experience with wedding websites is highly preferred. The ideal candidate should have a keen eye for design, an understanding of celebrant services, and the ability to create a user-friendly experience. Delightful, aesthetic design with a focus on usability is key for thi...

  €505 (Avg Bid)
  €505 Μέση Προσφορά
  200 προσφορές
  Web Security web hacking 6 μέρες left

  ...and network penetration. The core task will involve identifying potential vulnerabilities within a website and working towards fixing these loopholes, while focusing on protecting and securing a database ID and password. A successful candidate should possess the following skills and experience: - Proficient understanding of web hacking and ethical hacking - Experience in network penetration testing to identify vulnerabilities - Knowledge of password recovery techniques - Proven record in enhancing website security The ultimate goal of this project is to strengthen the current security measures on my website, and to protect sensitive data. Your work will majorly revolve around securing the database ID and password. Please, come prepared to highlight your experiences and plans f...

  €298 (Avg Bid)
  €298 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...MIGRATE data, lists and would like an all one one plugin that can send emails without charging per batch of emails. Acymailing uses my own server and able to send unlimited amount without paying per email. Best plugin would combine newsletter and click funnels. Need email capture, banners, landing pages. Please provide suggestions. PHASE 2 $300: website redesign, updates and final touches and testing to go live....

  €986 (Avg Bid)
  €986 Μέση Προσφορά
  87 προσφορές

  I'm looking for a professional who can develop a Pine script for me that will generate buy/sell trading signals on cryptocurrencies and any other stock or commodity market based on the diversion concept. The deliverables should give me the ability to change the indicator equitation or parameter as i want to toon up the peaks and valleys detection. also he should include the testing and functioning of Pine Script code and Elements to ensure its accuracy in generating Buy/Sell signals. Ideal candidates will have: - Familiarity with TradingView platform and Pine scripting. - A good understanding of trading signals and indicators. - Proven experience with cryptocurrencies and their market trends.

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Plumbing Maintenance WordPress Site 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a WordPress website for my plumbing maintenance business, targeting residential homeowners. 10 TO 12 PAGES WORDPRESS WEBSITE. - The site should prioritize usability and user engagement, to attract and retain primarily residential homeowners. - It should have a professional and clean design, reflecting the trustworthiness and reliability of our services. - As the main goal is to provide information about our plumbing maintenance services, the site must be well-structured and easy to navigate. - I require integration of an appointment booking system, to make it easy for homeowners to schedule services. - Basic SEO for local search optimization is a plus. Ideal Freelancer: - Proven experience with WordPress website development, especially for service-based businesses. - Famil...

  €174 (Avg Bid)
  €174 Μέση Προσφορά
  94 προσφορές
  Excel Tracker Repair 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm currently facing some issues with my Excel tracker. - The tracker contains a VBA macro file which seems to be causing formula errors and formatting issues. I'm unsure of the exact nature of these errors, but it's clear they are impacting the accuracy and usability of the tracker. I need a freelancer who can review and rectify these issues in the tracker. An ideal candidate would have strong experience with VBA and Excel, able to handle complex formulas and troubleshoot formatting problems swiftly. Your goal is to ensure that the tracker is fully functional and error-free. Experience with similar projects will be a plus.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  RF and Riggers 6 μέρες left

  ...Ensuring RF test equipment is calibrated to industry standards. • Testing, cleaning, and packing field equipment. • Traveling to customer locations and field sites. • Testing the performance of existing wireless networks. • Analysing RF broadcasting equipment and suggesting improvements. • Using computer software to design RF installations for new wireless networks. • Troubleshooting network issues. • Ensuring regulatory standards are met. RF Engineer Requirements: • Bachelor's degree or Diploma in electrical or Electronics engineering • 1-3 years' experience as an RF engineer in the mobile telecommunications industry. • Knowledge of LTE and RF networks. • Ability to travel when required. • Knowledge of ...

  €113 - €326
  €113 - €326
  0 προσφορές

  Κορυφαία usability testing Άρθρα Κοινότητας