Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  19,972 unix δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  PHP Developer is required 6 μέρες left

  We need As a PHP Full Stack Developer you will work closely with other developers, DB developers, business analysts and QA analysts on features and watch them go from conception to deployment in weeks. You will be responsible for developing & implemen...conception to deployment in weeks. You will be responsible for developing & implementing projects required to deliver committed customer enhancements, migrations and new program launches, including interfaces to clients, hubs, data aggregator/analysis companies, payment processors while ensuring data accuracy and data integrity. PHP Full Stack, jQuery, JavaScript Developer required Experience with Unix/Linux command line are desirable Understanding of process models and methodologies Python experience is desirable Data normal...

  €1058 (Avg Bid)
  €1058 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  I need to use unix operating system and C language for the program

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  assit in installing oracle forms 12c in solaris 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  hi am looking form oracle specialist to do the following no third party allowed independent developer you must have access to oracle support assit in installing oracle forms pl/sql weblogic unix/linux oracle forms12c oracle weblogic ohs

  €208 (Avg Bid)
  €208 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...Maven, JFrog, UDeploy 5. Expertise developing enterprise-level web applications and RESTful APIs using MicroServices, with demonstrable production-scale experience. 6. Working experience in Industry Standard protocols related API Security including OAuth is a must. 7. Demonstrate strong design and programming skills using JSON, Web Services, XML, XSLT, PL/SQL in Unix and Windows environments. 8. Strong background working with Linux/UNIX environments. 9. Strong Shell scripting experience. 10. Working knowledge with Oracle, DB2 or Mongo DB databases. 11. Passion to stay on top of the latest happenings in the tech world and an attitude to discuss and bring those into play. 12. Strong agile/scrum development experience 13. Strong collaboration and communication skills within d...

  €908 - €1815
  Σφραγισμένο
  €908 - €1815
  14 προσφορές
  cloud based streaming app 4 μέρες left

  Software/cloud base streaming app. which will transcode inputs, and sends out an HLS UDP and RTMP stream. Run's on unix / linux

  €1862 (Avg Bid)
  €1862 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  (1) Why does this command not work? curl -L | tar -zx && sudo mv forge /usr/local/bin/ | chmod +x forge I get the following: 5:46 PM % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 0 4462k 0 38846 0 0 55528 0 0:01:22 --:--:-- 0:01:22 55528LICENSE: Can't create 'LICENSE' : Can't create '' forge: Can't create 'forge' 100 4462k 100 4462k 0 0 5006k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 22.6M tar: Error exit delayed from previous errors. thaidi@Dianas-MacBook-Air / % kubectl get pods (2) this command also doesn't work for me: kustomize build | kubectl apply -f - The results I get are: Error: unable to find one of '', '' o...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Seeking re...issued, appropriate accesses have been granted, and software is installedEnsuring analyst complete any required compliance trainings Requirements Ability to write and understand SAS code; This includes but not limited to proc SQL, data step, macros, other techniques to manipulate and join dataAbility to be given code, analyze it, and make any necessary updatesAbility to schedule batch jobs in Unix/ Linux environments utilizing CRONVery helpful to have a health care backgroundWorking with ETL Developers to load data into SQL ServerAbility to work well with others and network with business partners throughout the department and organizationHealthcare - Claims, Membership, Provider, and Encounters experience preferred Please send resume_portfolio to me to be considered....

  €37 / hr (Avg Bid)
  €37 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Construction of Interactive Network Servers which stores user names, message data and few other interactions in a bulletin board file. Network structure should be robust and it is to be scaled to multiple servers to support concurrency. you must implement the server as a UNIX service (“daemon”) and you further must use the POSIX API provided by the UNIX standard C library. Therefore your server must be written in C or C++. You will have to implement a replicated database management system. Use the bulletin board file as our database. This file is now kept replicated (and synchronized) on multiple servers.

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Interactive Network Servers Έχει λήξει left

  Cunstruction of Interactive Network Servers which stores user names, message data and few other interactions in a bulletine board file. Network structure should be robust and it is to be scaled to multiple servers to support concurrency. you must implement the server as a UNIX service (“daemon”) and you further must use the POSIX API provided by the UNIX standard C library. Therefore your server must be written in C or C++. You will have to implement a replicated database management system. Use the bulletin board file as our database. This file is now kept replicated (and synchronized) on multiple servers.

  €198 (Avg Bid)
  €198 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  A bulletin board server Έχει λήξει left

  This challenge consists of two phases. In the first phas...before starting any coding; everything in the document is part of the specification and it is your responsibility to ensure that you have implemented the whole server as specified. 1 The challenge is set up so that it gives you the opportunity to showcase your skills at system programming in a POSIX1 environment. Indeed, you must implement the server as a UNIX service (“daemon”) and you further must use the POSIX API provided by the UNIX standard C library. Therefore your server must be written in C or C++ You must build a concurrent server, which is able to serve many clients simultaneously. You must provide an implementation based on POSIX threads, using concurrency management and thread preallocation ...

  €22 - €184
  Σφραγισμένο
  €22 - €184
  3 προσφορές

  I am looking for experienced Java Developer for one of my projects . Please check the details below - - Experience developing web applications using J2EE. - Experi...Experience working with tools like Git, Maven, JFrog, UDeploy. - Expertise developing enterprise-level web applications and RESTful APIs using MicroServices, with demonstrable production-scale experience. - Working experience in Industry Standard protocols related API Security including OAuth is a must. - Demonstrate strong design and programming skills using JSON, Web Services, XML, XSLT, PL/SQL in Unix and Windows env...

  €907 - €1814
  Σφραγισμένο
  €907 - €1814
  25 προσφορές
  WordPress features dev Έχει λήξει left

  ...activity | Replace "my order" > "medical certificat » in user dashboard > add downloadable file in back office « User » 4. Export booking to CSV or Excel : we would like to export « entries / booking » informations with those data : client first name, client last name, client email, client birthday, client phone number, client address (street, zip, city), listing date, checkin date (actually in UNIX | we need human date, ex: 20/04/2022), medical certificat link....

  €480 (Avg Bid)
  €480 Μέση Προσφορά
  182 προσφορές
  Build me a Information board -- 4 Έχει λήξει left

  Need a simple network server in phase one and a convincing multiple servers that work together. What I need is UNIX service (“daemon”),POSIX API provided by the UNIX standard C library, server must be written in C or C++,port number, client-server communication ,inter-server communication, threads,

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Oracle VCP Architect Έχει λήξει left

  ...development experience. 2-3 complete Oracle EBS end to end projects/deployments Hands on experience in designing conversions, integrations and extensions in EBS R12 using Forms, Reports, Java & HTML Forms Personalization/Development Proficiency in development tools like HPPPM, Github, Sonarqube, Appworx Ability to work effectively across time zones in an agile work environment Basic knowledge of unix and good understanding of Oracle database concepts. Basic knowledge of Oracle modules like Order Management, Purchasing and Inventory. Excellent knowledge of Oracle EBS technical best practices. Good communication and influencing skills. Other Examples: Industry standard technology skills (i.e. personal computer skills, OS familiarity, Web, etc.) Strong organizational, written a...

  €2425 (Avg Bid)
  €2425 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Unix Command Task Έχει λήξει left

  Attached is the assignment which is in pdf formal with the filename named as Unix command activity assignment. Also reference for the assignment are attached as well. The lecture videos for reference are as belows: The commands need to be done in VNC for Unix. The unix username for vnc

  €44 (Avg Bid)
  €44 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Looking for a DevOps Engineer that has strong experience with Docker, Kubernetes, Linux Red Hat (Operating Systems Management and Administration), Ansible and Scripting. They have a POC already drawn up for Docker and Kubernetes and implement it into their environment. Top Skills' Details Core Technical ...implement it into their environment. Top Skills' Details Core Technical Experience: •Expertise with Red Hat 7 & 8 Operating System Management and Administration •Expertise Rancher , Kubernetes, Ansible for cloud infrastructure. Working knowledge of chef is an advantage. •Expertise with Shell Scripting •Working Experience with VMware Vsphere & Vcenter •Working Experience with Nagios Splunk or other unix monitoring tools Minimum experi...

  €617 (Avg Bid)
  €617 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...script and not required to be coded. There should be three types of access permissions ================================================= Administrator: Access to every part of the site. Support: Access to read and reply to support tickets. Resolving disputes, only access to funds placed in escrow. User: Access to own account only There should be no captcha on the site. A user should instead be UNIX-like blocked from access after 5 failed login tries for 20 min. All EXIF data should be removed from JPG's when uploaded to the site. [2] The menu and sub-menu items =========================== Logout My Account - Become a seller - Balance - Deposit - Withdraw - Withdraw to account - Feedbacks Categories + Possibility to filter -Sorting -Domestic -from- -to- Shopping Car...

  €5000 (Avg Bid)
  €5000 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Unix Programming Task Help Έχει λήξει left

  Need help on my small project to complete unix programming task

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  We are looking for a perl developer for a long term payment gateway project. Primary skills: - Proficiency with Perl 5. Optional/additional skills: - 2+ years of experience with SQL (PostgreSQL 9/10) - Base knowledge of Linux/Unix - ElasticSearch 6/7 - Apache FOP is a plus - Experience with version control systems (Git) - Experience with automated testing (unit, functional etc.). Project work includes payment gateway related coding and integration, and internal optimization work on existing project. Compensation rate can be discussed individually as will depend on the skills of the developer. It can be higher as in the job description if the developer proves his/her qualification. Before you post your reply, please note that Perl is an obligatory and primary expertise th...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  Looking for a DevOps Engineer that has strong experience with Docker, Kubernetes, Linux Red Hat (Operating Systems Management and Administration), Ansible and Scripting. They have a POC already drawn up for Docker and Kubernetes and implement it into their environment. Top Skills' Details Core Technical ...implement it into their environment. Top Skills' Details Core Technical Experience: •Expertise with Red Hat 7 & 8 Operating System Management and Administration •Expertise Rancher , Kubernetes, Ansible for cloud infrastructure. Working knowledge of chef is an advantage. •Expertise with Shell Scripting •Working Experience with VMware Vsphere & Vcenter •Working Experience with Nagios Splunk or other unix monitoring tools Minimum experi...

  €418 (Avg Bid)
  €418 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Spark Scala Based -- 4 Έχει λήξει left

  Design, code, test Hive, Sqoop, HBase, Yarn, UNIX Shell scripting Spark and Scala mandatory You should have working experience in previous projects not a beginner level projects so please be ready to design develop and fix the bugs. Working hours and all We can decide over the chat.

  €52 / hr (Avg Bid)
  €52 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  unix/linux shell scripting Έχει λήξει left

  For this project you will need to be very familiar with shell scripting. Experience with unix/linux and writing shell scripts is a must. We will discuss more in detail in chat.

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I need a client-server socket based application where a client uploads a file(from stdin input, full path or the name of the file), then the file is transfered to the...The client needs to create an account and login before doing the file conversion. All the accounts should be saved in a text file. The server is written in C(server.c for example) and needs to be multithreaded. Two threads should be for INET regular clients, and 1 thread for a UNIX administrator client. The 2 INET clients are the regular users, which login to an account and then converts a file. 1 client should be written in C(inetclient.c) and 1 in python(), but both of them should do the same thing. The UNIX client will be coded in C(admin.c), and has administrative functions, like adding or deleting an acco...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Full Stack Python Developer Έχει λήξει left

  Need new full time (or mostly full time) Python developer to take over and extend a retail ecommerce system. The backend is Python and Django and Pandas. The front end React with Material. The database is postgress. MUST be able to read and update database using Python postgress libraries without Django System runs on Unix and use Docker Containers.

  €34 / hr (Avg Bid)
  €34 / hr Μέση Προσφορά
  88 προσφορές

  We are looking to hire resources for inhouse project. Position Title: Java Full-Stack Developer Experience: 4-10 years Duration: 6 Months Location: Airoli (Navi Mumbai)/ Remote Job Description • Hands on experience in o Backend technologies like Core Java, Spring, SpringBoot, REST web services o UI technologies like JavaScript, Angular/React JS or other JS framewor...be added advantage. • Have used CI/CD tools like Jenkins. • Have written Unit test cases and integration test cases • Should have the ability to derive logic and carry out development based on design artifacts. Desired Experience: • Experience with micro services and containers • Worked on Node.JS client or server side • Hands on experience on workflow engines like Camunda • Rec...

  €1789 (Avg Bid)
  €1789 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Project for Iftimie S. Έχει λήξει left

  Salut - caut pe cineva pentru un foarte simplu UNIX script. Am un program (PL1) care creeaza a file. File trebuie split in my multe smaller files -sunt 2 tipuri de records in file, DTL si SUM plus fiecare file belongs to 1 of 6 warehouses. Vreau intai a file with all DTL, records, one with all SUM records, si pe urma la fel, one of each, but split by warehouse, deci cu totul ar trebui 14 file. Acm o facem manual, cu grep, dar vreau un script simplu. Spune-mi te rog daca te intereseaza si pretul.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Vlad T. Έχει λήξει left

  Salut - caut pe cineva pentru un foarte simplu UNIX script. Am un program (PL1) care creeaza a file. File trebuie split in my multe smaller files -sunt 2 tipuri de records in file, DTL si SUM plus fiecare file belongs to 1 of 6 warehouses. Vreau intai a file with all DTL, records, one with all SUM records, si pe urma la fel, one of each, but split by warehouse, deci cu totul ar trebui 14 file. Acm o facem manual, cu grep, dar vreau un script simplu. Spune-mi te rog daca te intereseaza si pretul.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Gheorghe Z. Έχει λήξει left

  Salut - caut pe cineva pentru un foarte simplu UNIX script. Am un program (PL1) care creeaza a file. File trebuie split in my multe smaller files -sunt 2 tipuri de records in file, DTL si SUM plus fiecare file belongs to 1 of 6 warehouses. Vreau intai a file with all DTL, records, one with all SUM records, si pe urma la fel, one of each, but split by warehouse, deci cu totul ar trebui 14 file. Acm o facem manual, cu grep, dar vreau un script simplu. Spune-mi te rog daca te intereseaza si pretul.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Bogdan Mircea S. Έχει λήξει left

  Salut - caut pe cineva pentru un foarte simplu UNIX script. Am un program (PL1) care creeaza a file. File trebuie split in my multe smaller files -sunt 2 tipuri de records in file, DTL si SUM plus fiecare file belongs to 1 of 6 warehouses. Vreau intai a file with all DTL, records, one with all SUM records, si pe urma la fel, one of each, but split by warehouse, deci cu totul ar trebui 14 file. Acm o facem manual, cu grep, dar vreau un script simplu. Spune-mi te rog daca te intereseaza si pretul.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...+Bowen+Davies&order=similar HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/run/php/:", host: "" 2022/06/01 04:16:17 [error] 101085#101085: *5284 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: file_get_contents(;RefArticle=AQU76P&LangueV=cn): failed to open stream: Connection refused in /home/www/htdocs/wikioo/ on line 146" while reading response header from upstream, client: , server: , request: "GET /cn/...%3C/(%2BLiparis%2Bliliifolia%2B)&artistname=Mary%2BMorris%2BVaux%2BWalcott&order=similar HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/run/php/:", host: "", referrer: "https://wikioo

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Solve a Problem Έχει λήξει left

  Fortune programs have been around on Unix systems for quite a while. If you type fortune, you will get a random “nugget of information” that is intended to brighten your day. This involves you creating your own Fortune program that is implemented using Sockets. There is a file, , contained as part of this that contains quotes that will be used as “source” quotes for the fortune server. Each quote is presented in a section started with the “%” Symbol. The quote itself may or may not be surrounded by quotation marks and may run over several lines. In addition if an author is provided for the quote – this is specified on a separate line that starts with a hyphen “-“and then details the author information.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for Andreea-Carina D. Έχει λήξει left

  Buna - caut pe cineva pentru un foarte simplu UNIX script. Am un program (PL1) care creeaza a file. File trebuie split in my multe smaller files -sunt 2 tipuri de records in file, DTL si SUM plus fiecare file belongs to 1 of 6 warehouses. Vreau intai a file with all DTL, records, one with all SUM records, si pe urma la fel, one of each, but split by warehouse, deci cu totul ar trebui 14 file. Acm o facem manual, cu grep, dar vreau un script simplu. Spune-mi te rog daca te intereseaza.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Data Pipeline (ETL) Έχει λήξει left

  Python, SQL, Docker ,Unix

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  2 Storage/Solaris Administrator Έχει λήξει left

  ...VXVM and other migration tools 3. Should have experience in Solaris Zones/LDOM/CDOM 4. Should have experience on Solaris cluster /Veritas cluster 5. Should have troubleshooting skills on OS and LVM issues 6. Should have sound knowledge on storage and SAN 7. -Design and implement SAN fabric environment with multiple SAN switches 8. Should have knowledge on Unix shell scripting 9. Sound knowledge documents and should possess good communication skills ...

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Desarrollo shell en C -- 2 Έχει λήξει left

  Se deberá diseñar y codificar, en lenguaje C y sobre sistema operativo Unix, un programa que actúe como intérprete de mandatos. El minishell utiliza la entrada estándar (descriptor de fichero 0), para leer las líneas de mandatos que interpreta y ejecuta. Utiliza la salida estándar (descriptor de fichero 1) para presentar el resultado de los mandatos internos. Y utiliza el estándar error (descriptor de fichero 2) para mostrar las variables especiales prompt y bgpid (vea el epígrafe Variables especiales) así como para notificar los errores que se puedan dar. Si ocurre un error en alguna llamada al sistema, se utiliza para notificarlo la función de librería perror. El programa deberá seguir estr...

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Looking for UI/UX designers Έχει λήξει left

  We are looking to create a staffing platform to bridge the gap between vendors and this, we need a talented UI/UX designer who would be able to re-envision UX aligned with the key value propositions of the product and create exemplary wireframes, mockups, and designer should be u...a talented UI/UX designer who would be able to re-envision UX aligned with the key value propositions of the product and create exemplary wireframes, mockups, and designer should be up-to-date with the latest UI/UX trends, techniques, and technologies. Skills Required- * Knowledge of User Interface (UI) Design, User Experience (UX) Design ,Mobile App Design, Web design and Linux/Unix * Proficiency in Sketch, Adobe XD, Illustrator or any Visual design and Wire-framing tools

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Desarrollo shell en C Έχει λήξει left

  Se deberá diseñar y codificar, en lenguaje C y sobre sistema operativo Unix, un programa que actúe como intérprete de mandatos. El minishell utiliza la entrada estándar (descriptor de fichero 0), para leer las líneas de mandatos que interpreta y ejecuta. Utiliza la salida estándar (descriptor de fichero 1) para presentar el resultado de los mandatos internos. Y utiliza el estándar error (descriptor de fichero 2) para mostrar las variables especiales prompt y bgpid (vea el epígrafe Variables especiales) así como para notificar los errores que se puedan dar. Si ocurre un error en alguna llamada al sistema, se utiliza para notificarlo la función de librería perror. El programa deberá seguir estr...

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I have a working unix script which i would want to write ansible playbook for

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I need a client-server socket based application where a client uploads a file(from stdin input, full path or the name of the file), then the file is transfered to the...The client needs to create an account and login before doing the file conversion. All the accounts should be saved in a text file. The server is written in C(server.c for example) and needs to be multithreaded. Two threads should be for INET regular clients, and 1 thread for a UNIX administrator client. The 2 INET clients are the regular users, which login to an account and then converts a file. 1 client should be written in C(inetclient.c) and 1 in python(), but both of them should do the same thing. The UNIX client will be coded in C(admin.c), and has administrative functions, like adding or deleting an acco...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Hi, I am looking for few Java/Spring Boot resources for long time submit your quote. 1. 4+ years of experience developing web applications using J2EE, Spring Boot. 2. Good knowledge of Microservices is added advantage. 3. Expertise in developing enterprise-level web applications and RESTfu...added advantage. 3. Expertise in developing enterprise-level web applications and RESTful APIs using Microservices, with demonstrable production-scale experience. 4. Working experience in Industry Standard protocols related API Security including OAuth is a must. 5. Demonstrate strong design and programming skills using JSON, Web Services, XML, XSLT, PL/SQL in Unix and Windows environments. 6. Strong background working with Linux/UNIX environments. 7. Quality and delivery commitmen...

  €777 (Avg Bid)
  €777 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Senior Java Developer (6-8 years Έχει λήξει left

  JD for JAVA Skills and work experience required for Senior Java Developer (6-8 years) - JavaServer pages (JSP) and servlets - Web frameworks (e.g., Struts and Spring) - Service-oriented architecture/web services (SOAP/REST) - Web technologies like HTML, CSS, JavaScript, and JQuery - Markup la...on software and applications - Remain informed of current trends and technology developments - Participating in on-call application support and responding to business support calls. - Excellent communication and ability to work within a distributed team with time management skills. - Bonus Points for micro service design and development experience - Bonus Points for experience working on Unix, shell scripting & Build Systems - Experience in performance optimization is an ad...

  €1568 (Avg Bid)
  €1568 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Unix system server-client project. Έχει λήξει left

  you have to implement software that will work between clients and server, using Linux system calls and c language. more details will be discussed in the chat. Please I need professionals, don't bid if you don't know C and Unix system calls so it won't waste my time and please start your bid with: [Linux System Call & Networking] bids without this won't be considered.

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I need a client-server socket based application where a client uploads a file(from stdin input, full path or the name of the file), then the file is transfered to the...The client needs to create an account and login before doing the file conversion. All the accounts should be saved in a text file. The server is written in C(server.c for example) and needs to be multithreaded. Two threads should be for INET regular clients, and 1 thread for a UNIX administrator client. The 2 INET clients are the regular users, which login to an account and then converts a file. 1 client should be written in C(inetclient.c) and 1 in python(), but both of them should do the same thing. The UNIX client will be coded in C(admin.c), and has administrative functions, like adding or deleting an acco...

  €44 (Avg Bid)
  €44 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Java Developer Έχει λήξει left

  Role : Java Developer Client: BMO Location : New York City ( remote) Experience : < 9+ years One of our clients is looking for Java candidates with Java 11, Market Data and O...various sorting and searching algorithms and complexity of operations - .NET platform basic features and libraries - Participation in non-trivial architectural decisions on prior projects - Familiarity with a CI/CD pipeline - Advanced SQL development experience - Knowledge of Fixed Income products is preferred - Rigorous attention to detail Mandatory Skills Description: - Java: SQL; XML; MxML; UNIX; Scripting languages (Shell, Java, C#, etc.) - Must have strong personality, logical and analytical skills - Be detailed-oriented, a quick learner and self-starter - Possess good verbal and written communi...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I need a client-server socket based application where a client uploads a file(from stdin input, full path or the name of the file), then the file is transfered to the...The client needs to create an account and login before doing the file conversion. All the accounts should be saved in a text file. The server is written in C(server.c for example) and needs to be multithreaded. Two threads should be for INET regular clients, and 1 thread for a UNIX administrator client. The 2 INET clients are the regular users, which login to an account and then converts a file. 1 client should be written in C(inetclient.c) and 1 in python(), but both of them should do the same thing. The UNIX client will be coded in C(admin.c), and has administrative functions, like adding or deleting an acco...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...SDLC models and their significance Principles of Software Quality & Testing Introduction to Test Strategy & Planning Fundamentals of Requirements Engineering Requirement Traceability Matrix Test Case Design - Methods and Techniques Effective Test Case Writing Test Execution and Defect Reporting Test Measurement and Metrics Test Management & Defect Tracking Tool - Microfocus ALM Fundamentals of UNIX OS & Shell Scripting Basic concepts of ETL & Datawarehouse Basic Concepts of Mobile Testing Configuration Management - TFS Foundation Oracle SQL Contents(16hrs) SQL fundamental Retrieving Data Using the SQL SELECT Statement Java Java Java Unit Testing Servlets,JSP,Webservices Data connection pool Build tool -Maven jQuery,Ajax,Javascript Callback function Introducti...

  €65 / hr (Avg Bid)
  €65 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Requirement for UNIX App Έχει λήξει left

  ...Information/Cyber Security External and Internal Security of Organization Detection and Prevention Mechanism Application & Device Programming Difference between Computer and Server Generic Booting Process , Software Development Life Cycle (Agile)" "Setting up Operating System Enviornment Basic Architecture & Components of Operating System Opensource Concept Types of Operating System ( Unix vs Linux) Linux|Unix Features Introduction to Hyperviosers Installation of Hypervioser Installation Virtual machine using Hypervisor Installation of Operating System Cloing and taking backup of VM Deleteing Virtual machines" "File and Directory creation commands Block, piped and character file creation Input output directions ------------------------------ R...

  €15 - €31 / hr
  €15 - €31 / hr
  0 προσφορές
  Requirement for foundation ITO Έχει λήξει left

  Basic Computer Science Introduction to OS and Hardware Basics Unix Server OS & Desktop OS Overview Network basics Storage basics Virtualization Data Base Fundamentals Backup Fundamentals Cloud Analytics

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  [client] -> [automatic domain letsencrypt ssl cert with using hyper monoio as reverse proxy] -> [unix domain socket server] autocert must be terminated as http2 care to take on the challenge? we hv long term project if u are able to complete this

  €332 (Avg Bid)
  €332 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...and post it to the Twitter account using the Twitter v2 API. I was thinking the quotes could all be stored in a UTF8 CSV file (but separated by ~ instead of a comma because commas can appear in quotes) but if you have a better suggestion for a very easily editable file I will consider. I don’t expect more than 1000 quotes so it won’t be a big file. Obviously the Tweets will contain line breaks (Unix LF) so factor that in. The attached is an example of how such a file could look....

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Κορυφαία unix Άρθρα Κοινότητας