Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  143,184 twitter δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Έργασία 1: Γράψτε ένα κώδικα σε Python ο οποίος συνδέεται στο twitter (χρησιμοποιείστε το tweepy) και επιλέξτε τα 10 τελευταία tweets του χρήστη που θα σας δηλώσει ο χρήστης. Εμφανίσ...

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Python Help With 5 Tasks Έχει λήξει left

  Εργασία1: Γράψτε ένα κώδικα σε Python ο οποίος συνδέεται στο twitter (χρησιμοποιείστε το tweepy) και επιλέξτε τα 10 τελευταία tweets του χρήστη που θα σας δηλώσει ο χρήστης. Εμφανί...

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Υλοποίηση web εφαρμογής για την επισήμανση δημοφιλών θεμάτων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης βάσει τοποθεσίας Θα γίνει υλοποίηση μιας web εφαρμογής που θα επιτ&rho...

  €731 (Avg Bid)
  €731 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Η ιδέα είναι η εξής: Από μια ιστοσελίδα ή μια εφαρμογή ένας χρήστης ηλεκτρονικής συσκευής (κυρίως...ηλεκτρονικής συσκευής (κυρίως κινητό και tablet) να δημιουργεί έν&alpha...

  €633 (Avg Bid)
  €633 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...λόγου (Αγγλικά/Ελληνικά) Άνεση στη χρήση τεχνολογιών web, MS OFFICE Ταχύτητα διεκπεραίωσης Επικοινωνιακός χαρακτήρα Ομαδικό πνεύμα Επιθυμητά Προσόντα: Ευχέρια στη χρήσ...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Methodology: Data preprocessing: This involves tokenization and removing punctuations or any symbols within the sentence. Other elements removed are the stop words and the links to the websites or other social media platforms provided by the user. Transformati...wordlist for conducting sentiment analysis. Machine learning – TensorFlow, which is an open-source machine learning, and PyToch for social media deep learning of the sentiment analysis. Natural language processing (NLP) tools – this includes a wide range of tools such as the natural language toolkit (NLTK), and spaCY (to access advanced natural language processing using Python). Dataset – Twitter sentiment analysis dataset. BERT Pre-trained model to be used in the processing of different nat...

  €105 (Avg Bid)
  €105 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Watcher monitors Twitter Tags 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a simple app to follow a few Twitter accounts of my choice. I'm looking for new tweets that contain a hashtag or cachetag (e.g. #ADIDAS or $ADIDAS). Remember, today it could be #adidas, tomorrow it could be another #tag $tag or something else. If a user uses your hashtag/cashtag for the first time, send them a notification via Telegram's webhook. If it has been used in the past or we have received warnings about this tag from this specific user in the past, no action will be taken. You'll need Python, access to the code, and the final app must be built for Windows. If you can make it with a free scraper, great.

  €128 (Avg Bid)
  €128 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...Good attitude, weekly reports and assessment of finished projects. - Amazon PPC marketing: Managing Amazon PPC campaigns, optimizing keywords, monitoring performance, and implementing strategies to increase sales. - Social media marketing: Creating and scheduling posts, engaging with social site followers, managing social media accounts on platforms like Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, and Twitter. - WordPress updates: Updating and maintaining WordPress website, ensuring plugins and themes are up to date, fixing any issues that may arise. Preferred Platform for Social Media Marketing: - TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram Specific Goals or Objectives for Social Media Marketing: - Generate leads and conversions Ideal Skills and Experience: - Experience in setting up an...

  €372 (Avg Bid)
  €372 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Brand Coordinator 6 μέρες left

  ...journey/has “done the work” on themselves Knows how to check their ego at the door In a professional capacity, this person should be: Opportunistic, Innovative, High-energy Capable of thinking one step ahead Extremely detail-oriented Able to take initiative and make suggestions In love with all things social media and has a knack for interacting with people on different platforms: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, and YouTube Ready to come to work with a positive, supportive attitude and a friendly tone (GREAT communication skills!) Low-maintenance, KIND, easy to work with & trustworthy HIGHLY reliable and honest NOT in need of micromanaged and completes tasks in a timely manner (meets all deadlines!) A big believer in open/honest communication for the great...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I want someone to run my twitter and reddit acoounts to get more subs on my of page. The professional need to have past experience on it. If you have only experience in one of the channels that's fine.

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  We are looking for a marketing expert who specializes in web3 bitcoin to lead our social media campaign on Twitter. **This may last a long time.** Skills and Experience: - Extensive knowledge of cryptocurrency and web3 technologies - Proven track record in developing successful marketing strategies for cryptocurrency projects - Experience in managing and growing social media accounts, particularly Twitter - Excellent understanding of the cryptocurrency enthusiast community - Ability to create engaging and informative content specifically tailored to cryptocurrency enthusiasts - Strong communication skills and the ability to effectively convey complex concepts to a non-technical audience Responsibilities: - Develop and implement a comprehensive social media marketing strate...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  VA help with online tasks- NO AGENCIES. 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We're looking for a smart savvy VA to help our team. You are expected to work North American Hours. That will be 9-5 M-F on MDT. Your tasks will be many and you will get lots of support. Examples of tasks: - Reply to comments on reviews - Posting to Pinterest and Twitter (X) - Weekly reports on Google Analytics, Google Ads, Facebook/ Instagram Ads, TikTok Ads, etc. - Monitor backlinks, get backlinks (SEO) - Support with email campaigns - Create SEO blog outlines for our SEO team - Update YouTube video descriptions - Find influencers and many more. We communicate on Slack, email, Google Drive, and notion. You will do face-to-face video meetings. If you are interested- don't waste your time unless you answer the following in your reply: Am I available FT? Y/ N Am I wi...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Somos Burrito Wallet, una plataforma innovadora en el mundo de Web3 y las criptomonedas. Estamos busca...Descarga Burrito Wallet en tu dispositivo móvil. Este será tu herramienta para acceder a nuestras actividades. Sigue a Burrito Wallet en Twitter () para estar al tanto de nuestros eventos. ¿Qué Ofrecemos? Oportunidad de participar en Airdrops exclusivos. Ambiente educativo sobre criptomonedas y tecnología blockchain. Formar parte de una comunidad en crecimiento en el campo de las finanzas digitales. Esta es una gran oportunidad para aquellos interesados en explorar el mundo de las criptomonedas y ganar experiencia en un campo en rápida expansión. Si estás interesado, no dudes en descargar la aplicación y seguirnos e...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Somos Burrito Wallet, una plataforma innovadora en el mundo de Web3 y las criptomonedas. Estamos...Participar? Descarga Burrito Wallet en tu dispositivo móvil. Este será tu herramienta para acceder a nuestras actividades. Sigue a Burrito Wallet en Twitter WA y X para estar al tanto de nuestros eventos. ¿Qué Ofrecemos? Oportunidad de participar en Airdrops exclusivos. Ambiente educativo sobre criptomonedas y tecnología blockchain. Formar parte de una comunidad en crecimiento en el campo de las finanzas digitales. Esta es una gran oportunidad para aquellos interesados en explorar el mundo de las criptomonedas y ganar experiencia en un campo en rápida expansión. Si estás interesado, no dudes en descargar la aplicación y...

  €2 - €7 / hr
  €2 - €7 / hr
  0 προσφορές
  Social media marketing 5 μέρες left

  ...team that can produce/create social media posts and ads on a regular basis and can adapt for + distribute across various social media platforms. Also, they must be able to manage the marketing project that they are given and plan strategically for effective marketing. Skills and experience: - Extensive knowledge and experience in managing social media platforms such as Facebook, Instagram, and Twitter - Proven track record in creating engaging and compelling social media posts - Deep understanding of the target audience (parents aged 25-45) and ability to tailor content accordingly - Strong analytical skills to track and measure the effectiveness of social media campaigns - Excellent communication and writing skills to effectively engage with the target audience - Ability to s...

  €212 (Avg Bid)
  €212 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...help me make the Open Graph images display smaller in social media, particularly on Twitter. Skills and Experience: - Proficiency in web development and image optimization - In-depth knowledge of Open Graph protocol and social media platforms - Experience in working with Twitter's image display requirements and guidelines Project Requirements: - The Open Graph images should be resized to a specific dimension of 400x200 pixels. - The developer should ensure that the images display correctly and maintain their quality on Twitter. - The resized images should be optimized for fast loading and optimal performance on social media platforms. Deliverables: - Resized Open Graph images that display correctly on Twitter, with the dimensions of 400x200 pixels. - Optimi...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  PHP expert-APIs integration Expert 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a PHP expert who has experience in integrating payment APIs into ...for the project include: - Integration of payment APIs (API documentation and credentials will be provided) - Experience with Laravel framework - Knowledge of PHP and API integration - Ability to troubleshoot and debug any issues that may arise during the integration process Ideal skills and experience for the job include: - Strong understanding of payment APIs (Google Maps API, Facebook API, Twitter API) - Proficiency in Laravel framework and PHP programming - Familiarity with API documentation and credentials - Attention to detail and ability to follow instructions accurately If you have the necessary skills and experience, please provide examples of previous API integration projects you have ...

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  I am looking for a social media manager to handle my accounts on various platforms including TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, and Facebook. Skills and Experience Needed: - Proven experience in managing social media accounts, specifically on TikTok, YouTube, and Instagram - Excellent knowledge and understanding of the algorithms and best practices of each platform - Ability to create engaging and compelling content that resonates with the target audience - Strong analytical skills to monitor and track the performance of the accounts - Familiarity with social media management tools and software - Creative mindset and ability to think outside the box to drive follower growth Responsibilities: - Develop and implement a social media strategy to increase followers on all platforms ...

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can manage and market my social media platforms for my business. The ideal candidate will have expertise in Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, and Affiliate Platform. It would be a plus if she or he is familiar and with affiliate platforms and affiliate marketing as well. Goals: - Increase brand awareness - Drive traffic to my website - Build a community Responsibilities: - Create and curate engaging content - Schedule and post content three times a week - Monitor and respond to audience engagement - Analyze and report on social media performance Skills and Experience: - Strong knowledge of social media platforms and their algorithms - Experience in social media management and marketing - Excellent written and verbal communication skills - A...

  €415 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €415 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  social media manager 5 μέρες left

  Social Media Manager Needed for Weekly Content Posting and Engagement - I am in need of a skilled social media manager who can handle content posting and engagement on various platforms including Facebook, Instagram, and Twitter. - The ideal candidate will have experience managing social media accounts and be familiar with the specific requirements and best practices of each platform. - Content will need to be posted once a week, so the candidate should be able to create engaging and high-quality content that aligns with our brand and target audience. - Additionally, the social media manager should also be comfortable interacting with followers and handling comments and messages on all platforms. - It is important for the candidate to have strong communication and customer service ...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  57 προσφορές
  App promotion on social media 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: App promotion on social media Target Platforms: Facebook, Instagram, twitter, tiktok, LinkedIn, other apps, etc Primary Goal: Increase Downloads Target Audience: Adults, teens, etc Description: - I am looking for a freelancer who can help me promote my app on Facebook and other social media platforms. - The main objective of this promotion is to increase the number of downloads and user engagement for my app. - The target audience for the app is adults and teens. - The ideal candidate for this project should have experience in social media marketing, specifically on Facebook, twitter, tiktok, LinkedIn, Instagram and other platforms. - They should have a strong understanding of social media advertising and be able to create engaging and compelling content to...

  €49 (Avg Bid)
  €49 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am looking for a Flutter developer to integrate an API for my app. Here are the project details: API Integration: - Need to integrate the API for a Flutter app API Documentation and Credentials: - I have both the API documentation and credentials Ideal Skills and...developer to integrate an API for my app. Here are the project details: API Integration: - Need to integrate the API for a Flutter app API Documentation and Credentials: - I have both the API documentation and credentials Ideal Skills and Experience: - Experience with Flutter development - Proficiency in integrating APIs into Flutter apps - Familiarity with the chosen API (Google Maps API, Twitter API, or Facebook API) - Strong problem-solving skills to troubleshoot any issues that may arise during the integrati...

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Tracking hashtag 5 μέρες left

  Preciso de uma plataforma para realizar tracking de hastag das seguintes plataformas: Twitter, Instagram, Facebook e tiktok.

  €879 (Avg Bid)
  €879 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  We are looking for someone to set up agency accounts, campaigns, with niche audiences.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Build a Site like Pulselistings 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...some of the listings so you would need to know how to do this. If you notice when you click on a listing from the home page it takes you to a sub listing page for that particular listing. I would need my site to operate like this too with all the details and layout the same as pulselisting. On the sub listing page if you scroll down the page you will see that pulselistings even pulls in a tweets twitter feed from the listing. On the home page and sub there is an API that seems to pull in a live crypto price feed just under the header. These are all things i would need. As an example of Some of the changes i would need - one would be - the site needs to have categories implemented into the site somehow. This next page for example well on my

  €387 (Avg Bid)
  €387 Μέση Προσφορά
  132 προσφορές
  graphic designing 4 μέρες left

  I am looking for a graphic desig...someone who can create visually appealing graphics for my social media platforms. Requirements for the project: - Proficiency in graphic design software and tools - Strong understanding of social media platforms and their design requirements - Ability to create engaging and eye-catching graphics - Experience in designing graphics for various social media platforms such as Facebook, Instagram, and Twitter Specifics: - I will provide the details for the color schemes and branding guidelines that should be followed - I require more than 7 unique designs for my social media platforms If you have the skills and experience in social media graphic designing, and can deliver high-quality and creative designs, please reach out to me with your portfolio ...

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Frontend UI/UX Designer 4 μέρες left

  ...initiative aimed at developing a cybernetic agent for Client T, Cee Tan - a politician and business owner with multiple listed companies in Emerging Asia. This cutting-edge solution is designed for both personal and commercial use, focusing on automating and innovating social media engagements. Core Objectives Social Media Automation: Automating social media postings across various platforms (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok). Content Inspiration Generation: Leveraging OPENAI’s GPT and DALL-E for creative post ideas, tailored to user inputs. Analytics Dashboard: Providing real-time engagement metrics and visual data representation. Technical Specifications Primary Language: Python Framework: Flask Frontend: HTML, CSS, JavaScript, JINJA Dat...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Social Media Post using their API 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...platforms page (not individual pages) - Facebook - Twitter (X) I need this project to expose the APIs to help me post external data to post data to social media pages. Post the information on the Sources social media platforms (some form of one-off permission is required) - Platform technology: expected NodeJs or AngularJS or C# - DB: any DB (expected MongoDB or MySQL) to store credentials to access social media pages, because the page requires the user to give one-off permission. - The package: should be packed into a Docker container - The code and guide (how to use and build/deploy) is included in the proposal. One-off permission: Some social media platforms need one-off permission from users to post data to their pages (like FB, Twitter(X) …) so our project s...

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Youtube Promoter for my Bachata Dancer Channel with 300 4K videos 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...help me increase subscribers for my Bachata Dancer channel. Main Goal: Increase subscribers Preferred Promotion Strategy: Social Media Advertising Target Audience: Yes, but a broad demographic Skills and experience required: - Proven track record in increasing subscribers for Youtube channels - Expertise in social media advertising, particularly on platforms like Instagram, Facebook, and Twitter - Familiarity with the Bachata Dancer niche and ability to create engaging content for a broad audience - Knowledge of SEO optimization techniques to improve discoverability and visibility of my videos - Experience in influencer collaborations to further expand the reach of my channel Overall, I am seeking a Youtube promoter who can effectively utilize social media advertising to at...

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  Social Media Management/ marketing 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Social Media Management/ Marketing I am looking for a freelancer to handle social media platforms, specifically Instagram. Skills and Experience: - Experience in managing and creating content for Instagram - Familiarity with Facebook and Twitter is a plus - Strong knowledge of social media marketing strategies and trends Responsibilities: - Create engaging and high-quality content for Instagram - Manage the posting schedule and ensure consistent and timely posts - Monitor and respond to comments and messages - Implement social media marketing strategies to increase brand awareness and engagement Ideal Candidate: - Proven experience in social media management and marketing - Excellent communication and writing skills - Creative thinker with the ability to generate unique and app...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  83 προσφορές

  Hi there I am in need of a social media content creator for Facebook Instagram and Twitter living in Europe. The ideal candidate should have experience in creating content related to human rights and must be fluent in English. They should be able to engage with the community and raise the awareness through their content. Additionally, they should have a strong understanding of the platform and its algorithms to effectively promote products and excellent research skills in order to make interesting and unique posts. Skills required for this project include: - Proficiency in all platforms content creation - Knowledge and passion for human rights - Ability to engage with the community - Strong understanding of brand awareness strategies on social media - Fluent English -...

  €150 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €150 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  NFT Whitelisting Task Looking for someone with experience in getting whitelisted for NFT projects with good socail skills The purpose of this role is to help me get onto NFT whitelists for upcoming NFT drops. I will provide you the list of projec...skills The purpose of this role is to help me get onto NFT whitelists for upcoming NFT drops. I will provide you the list of projects I need whitelist for . Tasks required to get whitelists vary from project to project but can involve tasks such as: Talking and engaging in the discord community to level up Helping out others in the discord community Retweeting social media/tagging friends on twitter etc Winning quizzes or games in the discord Winning flash giveaway contests in the discord Various other tasks that vary with eac...

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Social media marketing 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Social Media Marketing Social Media Platforms: - Facebook - Instagram - Twitter - Linked in - Tik Tok Primary Goal: - Increase Sales Content Focus: - User-Generated Content Description: We are looking for a social media marketing expert to help us increase sales through our presence on Social Media. Our primary goal is to drive more sales for our products and services. We are a used car and van sales dealership and want create a successful presence on social media targeting the Northwest England UK only. Key Responsibilities: - Develop and implement a social media strategy to increase sales - Create engaging and compelling user-generated content that resonates with our target audience - Increase brand awareness and attract potential customers - Monitor and anal...

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  70 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can update the Twitter share link on my WordPress website. The link stopped working suddenly yesterday. Requirements: - The current Twitter share link stopped working and I can provide the current code for reference. - When trying to use the link to share a post on twitter this pops up at the top of twitter's website: .r-2cxzja{position:absolute;visibility:hidden;top:0;width:50px;pointer-events:none} .{visibility:visible;top:50vh;width:50px} Ideal Skills and Experience: - Proficient in WordPress and web development. - Experience with troubleshooting and fixing issues related to social media share links. - Familiarity with Twitter API and integration.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  Create a Telegram bot ...Telegram bot to send new tweets from Twitter ids to a Telegram Group. The bot needs to be deployed on the cloud. Requirements: - Develop a Telegram bot that can retrieve and send new tweets from mentionedTwitter accounts to a Telegram Group - The bot should be able to handle multiple Twitter accounts and multiple Telegram Groups - The bot should be deployed on the cloud for 24/7 availability Ideal Skills and Experience: - Experience in developing Telegram bots and integrating with external APIs - Proficiency in working with the Twitter API to retrieve tweets - Familiarity with cloud platforms for deployment, such as AWS or Google Cloud - Strong programming skills in a language like Python or Node.js - Knowledge of web scraping techniques to e...

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Seeking Short-Term Marketing Consultant for Agribusiness 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...crop production, seeks a dynamic Marketing Consultant for a short-term project. We're looking for a creative mind to drive our social media presence to new heights to help increase brand awareness, boost sales and customer engagement! Responsibilities: As a Marketing Consultant with us, you will: -Develop engaging and compelling content for social media platforms, including Instagram, Facebook, Twitter, and WhatsApp. -Craft interactive materials to boost sales and increase followership. -Create content for a six-month period, ensuring a variety of posts each day of the week. -Utilize different themes for each day, such as agricultural facts, health tips, and product profiles. -Showcase your skills in video creation and infographics. -Leverage your experience to tailor cont...

  €343 (Avg Bid)
  €343 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  promote links 3 μέρες left

  Project Title: Promote Discord Links Target Audience: General Audience Promotion Method: Social Media Marketing Skills and Experience Needed: - Social media marketing expertise with a focus on platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn - Creative and engaging content creation skills to attract and retain the attention of the target audience - Knowledge of Discord and experience in promoting discord links - Ability to analyze social media metrics and adjust strategies accordingly - Strong communication and collaboration skills to work with the client and understand their specific goals and requirements.

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  NFT Whitelisting Task Looking for someone with experience in getting whitelisted for NFT projects with good socail skills The purpose of this role is to help me get onto NFT whitelists for upcoming NFT drops. I will provide you the list of projec...skills The purpose of this role is to help me get onto NFT whitelists for upcoming NFT drops. I will provide you the list of projects I need whitelist for . Tasks required to get whitelists vary from project to project but can involve tasks such as: Talking and engaging in the discord community to level up Helping out others in the discord community Retweeting social media/tagging friends on twitter etc Winning quizzes or games in the discord Winning flash giveaway contests in the discord Various other tasks that vary with eac...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  NFT Projects Whitelist -- 3 μέρες left

  NFT Whitelisting Task Looking for someone with experience in getting whitelisted for NFT projects with good socail skills The purpose of this role is to help me get onto NFT whitelists for upcoming NFT drops. I will provide you the list of projec...skills The purpose of this role is to help me get onto NFT whitelists for upcoming NFT drops. I will provide you the list of projects I need whitelist for . Tasks required to get whitelists vary from project to project but can involve tasks such as: Talking and engaging in the discord community to level up Helping out others in the discord community Retweeting social media/tagging friends on twitter etc Winning quizzes or games in the discord Winning flash giveaway contests in the discord Various other tasks that vary with eac...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Content creator 3 μέρες left

  Project Title: Content Creator I am looking for a content creator who can help me with my social media posts on a weekly basis. Type of Content: - The content will primarily be social media posts for various platforms such as Instagram, Facebook, and Twitter. Theme/Style: - I am open to suggestions and flexible with the theme or style of the content. Frequency: - I will require new content on a weekly basis. Skills and Experience: - Strong understanding of social media platforms and their respective best practices. - Ability to create engaging and visually appealing content. - Proficiency in graphic design and/or video editing. - Knowledge of current social media trends and strategies. - Excellent communication and collaboration skills. If you have experience in creating...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  ppt example 3 μέρες left

  ...creative individual to join our team as a freelance Social Media Manager and Content Creator on a part-time basis. This role offers a fantastic opportunity to contribute innovative ideas, shape online presence, and engage our audience across various social media platforms. Responsibilities: Content Creation: Develop captivating and engaging content across social media channels (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc.) to promote brand awareness, drive engagement, and increase followers. Strategy Implementation: Execute social media strategies aligned with our brand objectives, ensuring consistency in messaging and tone while utilizing analytics to optimize content performance. Community Engagement: Foster and nurture relationships with our audience by actively engaging w...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Community Manager Spanish 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Community Manager Spanish - Social Media Platforms: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin - Tasks: Content creation and posting - Experience Level: Intermediate We are looking for a skilled Community Manager to join our team. As a Community Manager, you will be responsible for managing our social media presence on Facebook, Twitter, Instagram, and Linkedin. Responsibilities: - Create engaging and informative content for our social media platforms - Schedule and post content regularly to keep our audience engaged - Monitor and respond to comments, messages, and inquiries from our followers - Analyze social media data and provide regular reports on performance and engagement Requirements: - Previous experience in social media management and content creation - Strong writt...

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  I am looking for a freelancer to help with my podcast, digital, and social media marketing project. Here are the details: Target Audience: - Adults aged 35-54 Topic: - Healthcare education and discussion Platforms: - I want to focus on a mix of all platforms, including Facebook, Instagram, LinkedIn, Tiktok and Twitter. Podcast Episode Length: - Each episode should be less than 30 minutes. Skills and Experience Required: - Experience in podcast production and marketing - Strong knowledge of social media platforms and marketing strategies - Ability to create engaging content for different platforms - Understanding of the target audience and how to effectively reach them - Familiarity with analytics and tracking tools to measure the success of the marketing efforts If you have th...

  €1113 (Avg Bid)
  €1113 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Wordpress customization 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...our monthly or annual plan is flow to critically test karna hai so that we do not create any confusion or mess with the user PPTINFOGRAPHICS Site Social Media Marketing via CTXFEED Right now we installed free version of CTXFEED on a trial basis. We need to set up CTX Feed for the following Pinterest Facebook Instagram Twitter Linked in Any other platforms that we think are relevant to our site. Set up/review our social media accounts: Pinterest, Facebook, Instagram, Twitter, Linked in. We have not been able to do any updates or changes to our social accounts they are lying as it is. We need to revive them and post relevant infographics/posts on them regularly. We need to have different strategies for each of our social platform. PPTINFOGRAPHICS Site Email Campaigns and Pr...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  85 προσφορές

  ...Canva. Skills and Experience: - Proficient in using Canva to create visually appealing and engaging social media graphics - Ability to work with various design styles and adapt to different themes - Strong understanding of branding and the ability to adhere to specific brand guidelines if provided - Experience in creating graphics for social media platforms such as Instagram, Facebook, and Twitter - Creative mindset and the ability to generate fresh ideas for graphics - Strong attention to detail and the ability to deliver high-quality work within deadlines Project Requirements: - Creation of 6-10 social media graphics using Canva - No specific theme or style requirements, open to any design style - Graphics should be visually appealing, engaging, and aligned with the client...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  social media marketing 3 μέρες left

  Project Description: Social Media Marketing I am looking for a social media marketing expert to help me increase brand awareness on Instagram. Platforms: - Instagram, facebook, twitter, tik-tok Desired Outcome: - Brand Awareness Content: - The project will require a mix of both pre-existing content and new content creation. Skills and Experience: - Proven experience in social media marketing, particularly on Instagram - Strong understanding of Instagram algorithms and best practices - Creative skills for content creation - Excellent copywriting and graphic design abilities - Ability to analyze social media metrics and make data-driven decisions - Familiarity with social media management tools and scheduling platforms If you have the expertise and experience to help me achie...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Website Development, Design, and Content Creation 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Security: Implement necessary security measures. Performance Optimization: Optimize for faster loading times. Scalability: Develop with scalability in mind. Analytics Integration: Integrate Google Analytics or similar tools. Content Creation: Website Content: Develop and write compelling content for each page of the website. Social Media Content: Craft engaging content for LinkedIn, Facebook, and Twitter profiles. Delivery and Timeline: Project Timeline: Detailed timeline with milestones. Deliverables: Source code, design assets, documentation, and finalized content. Testing: Thorough testing for cross-device and browser compatibility. Training: Provide training for CMS management. Budget and Payment: Budget:Detailed project cost breakdown. Payment Schedule:Payment tied to ...

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  135 προσφορές

  Md Sahinur Weekly Work: Marketing Advisor, Social Media Manager, building contacts and followers on Linkedin, FB and Twitter, profile design and develop send and respond to posts

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...followers. The ideal candidate should have experience in social media management and be familiar with Facebook, Instagram, and Twitter. Content Type: - The content that I am planning to share includes both photos and videos. The freelancer should be skilled in editing both types of content to make it visually appealing and engaging. Upload Frequency: - The content should be uploaded once a day. The freelancer should be able to create a schedule and consistently upload content on a daily basis. Skills and Experience: - Experience in social media management and content creation - Proficiency in editing both photos and videos - Familiarity with Facebook, Instagram, and Twitter - Ability to create visually appealing and engaging content - Strong organizational skills to cre...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  We are looking for an experienced Social Media Manager to take charge of our social media accounts at KNK Miami. This includes platforms like Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, and YouTube. The ideal candidate should have knowledge of setting up and managing stores within these platforms, be skilled in creating effective sales campaigns and advertisements, and be responsible for content creation and posting. **Responsibilities:** - Manage and curate content on all social media platforms. - Create engaging and visually appealing posts. - Connect and maintain e-commerce stores on Facebook and other relevant platforms. - Create and execute marketing campaigns to drive sales and engagement. - Design and run effective advertisements. - Monitor and analyze the performance ...

  €180 (Avg Bid)
  €180 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Κορυφαία twitter Άρθρα Κοινότητας