Traditional chinese hong kongεργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 traditional chinese hong kong δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Plain Text Decoding Έχει λήξει left

  To decode a plain text file and let me know what the encoding is, including how to decode it on my end (I am using a Mac). The fol...xπ˙◊”≤© ø≥º∏fl±£∫‚…– ÈÕÕÃÔ¿…÷–≥ºÀÔ∆Êπ‚¬ª«‰÷±√ÿ∏Û≥º¡÷“⁄µ»…œx This excerpt is part of the text file of ‘The Inauguratory Classic of Acupuncture and Moxibustion’《针灸甲乙经》, which I have and to know if you happen to decode the text correctly, I believe ƒÍ∑›£∫π´‘™256ƒÍ should be 年份:公元256年 or ...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ASAP I need a Greek-Chinese Interpreter for signing POA at the Greek Consulate in Beijing this week. Διερμηνέα Ελληνικά-Κινεζικά για διερμηνεία στην Πρεσβεία στο Πεκίνο αυτη την εβδομάδα.

  €27 - €226
  €27 - €226
  0 προσφορές

  I can only pay with wechat account right now (also only chinese yuan is available) I'm seeking a skilled social media specialist who can establish many WeChat accounts ( maybe 3-6) for my business purposes. Mainly, the account will be used for international marketing, customer engagement, and promotions. Key tasks will involve: - Setting up a professional WeChat business account ( just a normal account will do it ) - Implementing strategies to attract and retain international audience - Creating engaging content focused on promotional campaigns Ideal candidate should have: - Proven experience in creating and managing WeChat accounts for businesses - Strong understanding of international digital marketing strategies - Proficient in creating engaging promotional content. Th...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Trophy icon Logo Design - Baker Street Electric 15 μέρες left

  ...with creative solutions to our customer's electrical needs. Here are the specific details I'm after: Color Palette: - No yellow. Style: - The logo should have a modern, clean and minimalistic style: sleek, simple, and versatile. Nothing busy. The image should convey confidence and professionalism in the electrical field. Imagery: - Possible elements to include: a street light (could be traditional or modern) , and/or a font stylized to appear made from electrical wire. However, the font should still be modern, clean, impactful and easily readable. We have included a couple of ideas in the attached photo. Don't feel limited by these, we are curious what you will come up with, but do play around, improve and experiment with them if you feel inspired. ...

  €92 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €92
  221 συμμετοχές
  Trophy icon Residential Remodel Design 20 μέρες left

  We are seeking an interior remodel design of the kitchen, laundry room, walk-in pantry and breakfast room areas of an existing home in an open concept. The main focus will be enlarging the kitchen area with a much larger island and adding a walk in pantry. A reasonab...plans of the redesigned areas 3D animations of the redesigned areas are encouraged but not required Winner will also need to submit the following prior to awarding the payment:: Final changes to submitted renderings and/or plans PDF Drawings of the floor plans with measurements. PDF Elevations of each area designed with measurements dwg Cad Files of all areas redesigned. Skills required: - Traditional kitchen and home design - Photo-realistic 3D Rendering - 3D Animation if the designer chooses to provide -Auto...

  €462 (Avg Bid)
  Εγγυημένος Σφραγισμένο Κορυφαίος Διαγωνισμός
  €462
  1 συμμετοχές
  Trophy icon EverythingManx Logo Creation 6 μέρες left

  I'm looking for a talented designer to create a logo for EverythingManx, a brand that embodies the spirit of the Isle of Man. Although the purpose of the logo wasn't specified as per the skipped question, potential users should consider it fo...Use the attached pocture for the X, MAKE ALTERATIONS ID NEEDED OR IF YOU CAN IMPROVE IT THATS OK. Although color schemes weren’t specifically outlined, freelancers should propose what they think suits the brand best - Freelancers should provide some examples of their past work and detailed project proposals with their application. Please note that it's not mandatory to strictly stick to the traditional colors and symbols associated with the Isle of Man. The logo should be innovative, capturing the uniqueness and stand-...

  €17 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €17
  54 συμμετοχές

  Hello and thank you for your interest! I am a real estate agent in need of a WordPress website for my real estate vlog. The site I envision is simple (with no real estate plug-ins, searches or listings!). I'm chiefly looking to connect with a freelancer who can demonstrate they vibe with my style and moodboard. I do NOT want the traditional aesthetic of real estate websites where it feels like a corporate financial institution, NOR do I want the sleek, generic "LUXURY" vibe. I really hope to incorporate my style enough to stand out while keeping it professional facing enough where potential clients wouldn't be put off hiring me for serious real estate transactions. Video Blog: • Capability to post, categorise, and manage a video blog for city guides, wh...

  €38 / hr (Avg Bid)
  €38 / hr Μέση Προσφορά
  107 προσφορές

  I'm looking to add a traditionally styled bedroom to my property and require professional sketch drawings of the proposed addition. It has to include an en suite bathroom, fulfilling both functional and aesthetic needs. Ideal candidates should possess the following qualities: - Experience in architectural design, particularly traditional styles - Strong understanding of space utilization for bedrooms and en suite bathrooms - Ability to translate customer ideas into clear, detailed sketches. Share your portfolio links to similar projects along with bids. Looking forward to collaborating with you!

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  TEDx Talk Animated Short on Leadership 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I require a seasoned graphic designer to produce a 6-8 minute long, 2D traditional animated movie. The animation will be a creative, and engaging reflection of leadership and changemaking. The attached picture that shows the animation that I want (all in one slide) I need the designer to create an animation that goes in the following order: transition 1: the arrows with the words joy and ease. transition 2: the face comes in top left (with a bored expression), then the word boredom, then 30 seconds later, the word Distraction. Transition 3: the face comes in again with a burnt out expression, then the word burnout and then 30 seconds later the word dogma. Transition for the face comes in again in the bottom right this time accompanied by two or three other faces of different peo...

  €503 (Avg Bid)
  €503 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Παρακαλούμε Κάνε Εγγραφή ή Κάνε Είσοδο για να δεις λεπτομέρειες.

  Προεξέχον Σφραγισμένο Κορυφαίος Διαγωνισμός

  I'm searching for a capable developer who can create a comprehensive, blockchain-powered Dapp for social networking. Key functions of this Dapp should include: - **User profiles:** The profiles should comprise basic information such as name, age, location,...There should be a newsfeed, similar to common social networks. Ideal freelancers should have rich experience working with blockchain technology, ideally Ethereum or other similar platforms. A strong track record in the development of DApps would definitely be a bonus. The freelancer should also possess a strong understanding of modern social networking dynamics, and be proficient in integrating traditional social networking features into blockchain-based applications. Proficiency in Solidity, , and React.js would be prefe...

  €682 (Avg Bid)
  €682 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Website for used goods Donation management for NGOs(urgent) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...timelines for each stage (e.g., expected pick-up date, verification duration). Share updates on the donation's progress through push notifications, emails, or SMS. Offer a way for donors to track their donation journey via a personalized dashboard. Flexibility and Convenience: Allow donors to choose preferred pick-up dates and times (within available options). Offer multiple pick-up options beyond traditional methods (e.g., drop-off points, self-scheduling). Provide clear instructions on acceptable items and how to prepare them for donation. Additional Features: Enable image uploads for donors to showcase their items' condition and details. Integrate a chatbot to answer FAQs and guide them through the process. Allow donors to leave feedback on their experience for conti...

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Website for used goods Donation management for NGOs 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...timelines for each stage (e.g., expected pick-up date, verification duration). Share updates on the donation's progress through push notifications, emails, or SMS. Offer a way for donors to track their donation journey via a personalized dashboard. Flexibility and Convenience: Allow donors to choose preferred pick-up dates and times (within available options). Offer multiple pick-up options beyond traditional methods (e.g., drop-off points, self-scheduling). Provide clear instructions on acceptable items and how to prepare them for donation. Additional Features: Enable image uploads for donors to showcase their items' condition and details. Integrate a chatbot to answer FAQs and guide them through the process. Allow donors to leave feedback on their experience for conti...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  HCB door frame project 10 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Objective: This project is at the forefront of door design innovation, aiming to revolutionize traditional manufacturing processes and establish new benchmarks within the industry. By integrating Hollow Concrete Blocks (HCB) into the construction of door jambs and refining the design of the door leaf, our ambition is to significantly enhance the structural integrity, longevity, and visual appeal of doors. Our approach is grounded in first-principle thinking, targeting a radical shift in door production towards greater efficiency and sustainability. Urgency: The completion of CAD drawings and engineering designs for this project is of the utmost urgency, with a strict deadline of 2 days from the date of assignment. This accelerated timeline is critical to maintaining project momentu...

  €100 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον
  €100 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Objective: This project is at the forefront of door design innovation, aiming to revolutionize traditional manufacturing processes and establish new benchmarks within the industry. By integrating Hollow Concrete Blocks (HCB) into the construction of door jambs and refining the design of the door leaf, our ambition is to significantly enhance the structural integrity, longevity, and visual appeal of doors. Our approach is grounded in first-principle thinking, targeting a radical shift in door production towards greater efficiency and sustainability. Urgency: The completion of CAD drawings and engineering designs for this project is of the utmost urgency, with a strict deadline of 2 days from the date of assignment. This accelerated timeline is critical to maintaining project momentu...

  €75 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον Επείγον
  €75 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am look...checkout system Ideally, the freelancer should possess prior experience in the e-commerce genre. Knowledge of industry standards and the capacity to proactively include necessary features based on professional judgment will be highly appreciated. Regarding design, no specific elements have been given as of yet. Therefore, creativity and a well-guided artistic approach with understanding of traditional e-commerce design will be a crucial asset for this project. The website should be user-friendly and intuitive. While the project details are broad, a proposal outlining your suggested approach, preferred technologies, and a timeline will be incredibly beneficial. Past work samples, especially in the e-commerce sector, will be valuable for understanding your capabilities ...

  €349 (Avg Bid)
  €349 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  ...to accentuate an elegant and clean look. - Key Elements: Though minimalist, the design must incorporate a representation of a "Caftan". the goal is to refresh the brand's image with a design that is both elegant and simple. The logo should incorporate the shop's name in both Arabic and English. A key element of the new logo should be the use of calligraphy, reflecting the elegance and traditional craftsmanship associated with Moroccan caftans....

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  182 προσφορές

  ...Incorporate a library of lesson videos for various driving topics and maneuvers. These should be accessible for revision and as introductory material before practical lessons. Interactive Learning Tools: Develop engaging, interactive games and simulations for practice scenarios such as navigating roundabouts, proper signaling, and hazard perception, enhancing the learning experience beyond traditional methods. Progress Tracking: A feature to monitor and report the learner’s progress through both practical lessons and theory preparation. This should include a dashboard displaying completed lessons, quiz scores, and areas needing attention. User Account Management: Users should be able to create personal profiles to manage their lessons, track progress, receive notif...

  €13789 (Avg Bid)
  €13789 Μέση Προσφορά
  107 προσφορές

  I’m looking for an adept graphic designer to create a logo for my study consultancy business. The logo needs to embody the dynamic spirit of the UK, using the red, white and blue of the flag. The design should be professional yet vibrant, without inclusion of traditional symbols like crown, Union Jack or lion. A clever interplay of color symbolism and concept of education consultancy would be appreciated. Freelancer's proficiency in Adobe Illustrator and past experience in logo design are required. Familiarity with academia or education consultancy branding could be a plus. Please note that this project specifically involves: - Consulting on design and color choices - Designing a logo incorporating UK flag colors - Final files should be provided in vector format The id...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  I'm looking for a skilled architect who can provide me with a traditional home plan. * The home needs to be small, having 3bhk * An important feature of the plan must be a well-thought-out layout for a 3BHK (3 Bedroom, Hall, Kitchen) structure and if Pooja hall also separately or in the kitchen or some other place traditionally. * I would prefer someone who has substantial experience with traditional home designs and can deliver a unique and functional space that adheres to the quintessential aesthetics of such designs. * Use of natural materials, craftsmanship detailing and a harmonious bond with surroundings should be the key elements of this project. I value creativity and am open to any kind of suggestions. Looking forward to witnessing some amazing concepts! I g...

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...Freight Management under Shipping Documents just like “Booking Information”. Add search features, group by…. And Tab in Project/Task, fields, related based on customer and project , just exactly like what we are doing for Booking Information. Put three of them into the Shipping Documents menu in Freight Management and in Documents in Project. Create a translations file, then we can just put the Chinese name in the file. Permission rules like SO, project/task, etc…, Add history/log file upload and send message features like Project and Task. - [ ] 2. Put Shipping Order and all new three modules into "Shipping Documents" in Freight Management, create a submenu "Documents" in Project and put Shipping Order, Booking Information and new th...

  €491 (Avg Bid)
  €491 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  I want a creative professional to create an eye-catching packaging design for my incense stick business. As a priority, I'm looking for someone who can seamlessly incorporate: - Our brand logo - The product name - Our slogan/tagline into the design. ...professional to create an eye-catching packaging design for my incense stick business. As a priority, I'm looking for someone who can seamlessly incorporate: - Our brand logo - The product name - Our slogan/tagline into the design. My preference leans towards vibrant colors which includes teal blue that will captivate customers. At the same time, the aesthetics should remain rooted in the traditional Indian design style yet modern and minimalist. If you have experience in this niche and a keen eye for details, I'd...

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I'm looking for an experienced kitchen designer to create a traditional-style kitchen design incorporating specific elements and neutral tones.

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές

  Greeting from Freelancer.com!! One of our tech giant client has an immediate need of professional content reviewers fluent in German and En...for content evaluation, we encourage you to apply. Ideal Candidates Should Possess: - Bilingual Fluent in German and English language skills. - Strong background in content review, editing, or a related field. - Ability to adapt to varied content lengths and types. - Language Proficiency: Native read, write and speak - Cultural Affinity: Must have native knowledge on the cultural and other traditional aspects about the country - Computer Skill: Basic computer skills. Minimum typing speed of 25 words/ minute - Logical reasoning skills and decision making skills - Should be open to work in 24/7 environment - Prior content experience is an added...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Greeting from Freelancer.com!! One of our tech giant client has an immediate need of professional content reviewers fluent in Spanish to ...eye for content evaluation, we encourage you to apply. Ideal Candidates Should Possess: - Bilingual Fluent Spanish and English language skills. - Strong background in content review, editing, or a related field. - Ability to adapt to varied content lengths and types. - Language Proficiency: Native read, write and speak - Cultural Affinity: Must have native knowledge on the cultural and other traditional aspects about the country - Computer Skill: Basic computer skills. Minimum typing speed of 25 words/ minute - Logical reasoning skills and decision making skills - Should be open to work in 24/7 environment - Prior content experience is an added...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Greeting from Freelancer.com!! One of our tech giant client has an immediate need of professional content reviewers fluent in Indonesia ...for content evaluation, we encourage you to apply. Ideal Candidates Should Possess: - Bilingual Fluent in Indonesia and English language skills. - Strong background in content review, editing, or a related field. - Ability to adapt to varied content lengths and types. - Language Proficiency: Native read, write and speak - Cultural Affinity: Must have native knowledge on the cultural and other traditional aspects about the country - Computer Skill: Basic computer skills. Minimum typing speed of 25 words/ minute - Logical reasoning skills and decision making skills - Should be open to work in 24/7 environment - Prior content experience is an added...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Greeting from Freelancer.com!! One of our tech giant client has an immediate need of professional content reviewers fluent in Arabic and En...for content evaluation, we encourage you to apply. Ideal Candidates Should Possess: - Bilingual Fluent in Arabic and English language skills. - Strong background in content review, editing, or a related field. - Ability to adapt to varied content lengths and types. - Language Proficiency: Native read, write and speak - Cultural Affinity: Must have native knowledge on the cultural and other traditional aspects about the country - Computer Skill: Basic computer skills. Minimum typing speed of 25 words/ minute - Logical reasoning skills and decision making skills - Should be open to work in 24/7 environment - Prior content experience is an added...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  groundbreaking initiative in door design Έχει λήξει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Objective: GM Furniture is embarking on a groundbreaking initiative in door design innovation, aimed at reshaping traditional manufacturing processes and setting new industry benchmarks. Our vision is to seamlessly integrate Hollow Concrete Blocks (HCB) into door jambs and elevate the design of the door leaf, enhancing structural integrity, durability, and aesthetic appeal. Guided by a commitment to efficiency and sustainability, we seek to pioneer a transformative approach to door production. Urgency: The timely completion of CAD drawings and engineering designs is paramount for the success of this project. With a stringent deadline of 2 days from the date of assignment, GM Furniture emphasizes the critical nature of this task in maintaining project momentum and achieving stra...

  €36 / hr (Avg Bid)
  Επείγον
  €36 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...user the state of charge of the handheld electrical device. For example, the light is red while charging. With this system, user doesn’t have to look directly at the electronic device to check the state of charge. The lighting device is attached to the car as part of the car and is not built into the electronic device.” <<NOTICE>> The target car brands in this search are limited to US, European, Chinese, and South Korean brands. <Requirements for Payment> ・Submit documentary evidence that clearly states the details of the subject product, the name of the company selling the product, and the company that plans to sell the product. Documentary evidence includes websites, YouTube videos, repair manuals, photos of the actual product, vehicle owner'...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...the charging point battery, which charging efficiency can be improved. More specifically, while driving the route to reach the charging point, the battery is controlled to reach the targeted temperature, considering the temperature and the navigation driving route. *) electric vehicle includes plug-in hybrid vehicle. <<NOTICE>> The target car brands in this search are limited to US, European, Chinese, and South Korean brands. <Requirements for Payment> ・Submit documentary evidence that clearly states the details of the subject product, the name of the company selling the product, and the company that plans to sell the product. Documentary evidence includes websites, YouTube videos, repair manuals, photos of the actual product, vehicle owner's manuals etc....

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...smartphone from inside the cabin, it may not be possible to fully check the safety of the car's surroundings. To solve this problem, this technology prohibits the movement of the car by remote control when a remote control mobile device such as a smartphone is in the cabin. Please search for this technology in this project. <<NOTICE>> The target car brands in this search are limited to US, European, Chinese, and South Korean brands. <Requirements for Payment> ・Submit documentary evidence that clearly states the details of the subject product, the name of the company selling the product, and the company that plans to sell the product. Documentary evidence includes websites, YouTube videos, repair manuals, photos of the actual product, vehicle owner's...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...user the state of charge of the handheld electrical device. For example, the light is red while charging. With this system, user doesn’t have to look directly at the electronic device to check the state of charge. The lighting device is attached to the car as part of the car and is not built into the electronic device.” <<NOTICE>> The target car brands in this search are limited to US, European, Chinese, and South Korean brands. <Requirements for Payment> ・Submit documentary evidence that clearly states the details of the subject product, the name of the company selling the product, and the company that plans to sell the product. Documentary evidence includes websites, YouTube videos, repair manuals, photos of the actual product, vehicle owner'...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...the charging point battery, which charging efficiency can be improved. More specifically, while driving the route to reach the charging point, the battery is controlled to reach the targeted temperature, considering the temperature and the navigation driving route. *) electric vehicle includes plug-in hybrid vehicle. <<NOTICE>> The target car brands in this search are limited to US, European, Chinese, and South Korean brands. <Requirements for Payment> ・Submit documentary evidence that clearly states the details of the subject product, the name of the company selling the product, and the company that plans to sell the product. Documentary evidence includes websites, YouTube videos, repair manuals, photos of the actual product, vehicle owner's manuals etc....

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...smartphone from inside the cabin, it may not be possible to fully check the safety of the car's surroundings. To solve this problem, this technology prohibits the movement of the car by remote control when a remote control mobile device such as a smartphone is in the cabin. Please search for this technology in this project. <<NOTICE>> The target car brands in this search are limited to US, European, Chinese, and South Korean brands. <Requirements for Payment> ・Submit documentary evidence that clearly states the details of the subject product, the name of the company selling the product, and the company that plans to sell the product. Documentary evidence includes websites, YouTube videos, repair manuals, photos of the actual product, vehicle owner's...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm looking to get detailed architectural plans for a traditional style addition to my home. My sketches, which are ready for conversion, outline a new bedroom along with a master bath build. Additionally, I'm also looking to add a covered front porch. The total size of the planned addition is between 200 and 500 square feet. Ideal skills and experience: - Extensive experience in residential architecture - Expertise in creating detailed building plans - Understanding and ability to incorporate a traditional stylistic approach - Knowledge of bedroom, bathroom and porch designs - Ability to work from existing sketches and initial concept ideas.

  €370 (Avg Bid)
  €370 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  I'm looking to have professional la...crafted for an addition to my house. The designs should reflect a traditional style, based on concepts I've created on graph paper. For freelancers interested in this project, here are a few key elements: Specifics: - The addition is in a traditional style. Skills and Experience: - The ideal candidate will have experience in architectural design, preferably with traditional-style homes. - Proficiency in drafting software is crucial for delivering clean and precise design plans. Timeline: - I need this project done within a month. Please note that I did not specify certain elements, such as wooden beams, built-in cabinetry, or fireplaces in the addition. Feel free to showcase your creative intuition based on a tr...

  €390 (Avg Bid)
  €390 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  I need someone adept at navigating postgraduate university applications in Australia, who can also manage student visa applications as well. Proficiency in English and Chinese is essential to this role. Here is what I am looking for: - Expertise in the Australian university application process, specifically for postgraduate applications. - Familiarity with Australian student visa application procedures. - Proficiency in Chinese and English to act as a reliable communicator throughout the process. what you have to do is -do the application paper- work -follow along the procedure Therefore, previous experience in similar roles is highly desirable.

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...provide lucidity for viewers, the perfect freelancer for this job should be adept in: - Adding Chinese subtitles - The lectures are delivered in Chinese, and thus, subtitles are necessary for non-speakers. Although the subtitles can be formed through 剪映 automatically, your expertise in the Chinese language will guarantee their accuracy. - Editing out mistakes - Any errors or unwanted segments need to be seamlessly removed to maintain a professional teaching environment. - Embedding these subtitles - The generated subtitles need to be directly attached to the video, ensuring they cannot be removed for viewing. Alongside the above tasks, fluency in Chinese is critical as the lectures are in Chinese. Experience in educational video editing will also be a...

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I'm in need of a skilled traditional artist who can create branding artwork for my antiques business. This task is centred around creating art pieces that embody the timeless and tasteful aesthetic that is core to my business. We are starting a Online antique marketplace and we want to honor our past kitty 'Streak' in the logo we want her on an antique desk or dresser with a off centered mirror and other objects on the desk compass or globe or books etc. we want gold in the art an logo like framing or piping the rest black and white with shades of gold in the objects. streak of course black and white. Not super realistic but not silhouette either. Key details: - Style: The art needs to follow a traditional approach, reflecting our array of carefully coll...

  €263 (Avg Bid)
  €263 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  ALL SUBMISSIONS MUST BE ORIGINAL Please note the full name of the business is" "Ekiese Medical Professional Services" We a...logos to design a high impactful logo for our medical professional services. Key aspects of the Job: - Colors which best represent the field of medical services shall be used for the logo. Despite skipping the color choice question, the freelancer is expected to deliver suitable options. - The ideal candidate must have significant experience in designing logos, preferably those containing a traditional aesthetic. - Upon application, please highlight examples of previous projects showcasing a similar style of design. Your creativity and understanding of the medical services field will be highly valued in this project. Let's create...

  €65 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €65
  309 συμμετοχές

  I am in need of a talented caricature artist with a flair for traditional style drawings to provide entertainment for my upcoming anniversary celebration. - Number of Guests: We're expecting attendance from 50 to 100 guests, and they will need to be periodically engaged throughout the event. - Style Preference: The artist would need to create captivating, traditional-style caricatures. - Skills and Experience: The perfect candidate should have experience working at social events and have a good understanding of time management. Demonstrated expertise in traditional caricature drawing is a must. Not only will you be showcasing your talent, but also, your art will serve as unforgettable mementoes for our guests. Therefore, your ability to capture a person's...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Maryland Photographer for Sweet 16 Event 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a skilled photographer to capture the joy of my daughter's sweet 16 birthday party at our home in Maryland. Unfortunately, I forgot to specify the style of photography I desire. However, it would be great if you could offer me some versatility with traditional, candid and artistic shots. Since no preference was mentioned for what should be included in a freelancer's application, let's keep it simple: - Previous experience in event or birthday photography - A portfolio showcasing their past work - A brief summary of their ideas for this event, including a flexible schedule for the day and any creative ideas that could make this birthday special. Feeling confident in your skills, availability, and creativity? Let's capture a teen's sweet 16 and make ...

  €143 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €143 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Residential Cabin Design with Outdoor Deck 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...specializes in residential designs. The project involves creating a cabin for residential use TO BE BUILT ON LAKE FORK IN EAST TEXAS. Here are some additional details: - Cabin Layout: I'm interested in a traditional layout with separate rooms. The design should be well-thought-out, providing maximum comfort and privacy. - Cabin Features: The design must include an outdoor deck. A unique requirement for this project is a high viewing deck. This aspect should be creatively incorporated into the design without compromising on the overall aesthetic and functionality. Experience with designing traditional-residential structures will be an added advantage. Logistic, precise modeling, and excellent creative thinking skills are essential for this job. Ability to work withi...

  €24663 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €24663 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  I'm in need of a highly skilled freelancer to craft a traditional and professional leasing brochure that unmistakably stands out in the commercial real estate market. This brochure is pivotal for attracting potential tenants, engaging real estate agents, and intriguing investors. Here are the essential details and requirements for this project: **Core Information to Include:** - **Property Details:** A detailed overview, emphasizing unique selling points. - **Floor Plans:** Clear, detailed renderings to give viewers a grasp of layout and possibilities. - **Rental Rates:** Transparent, up-to-date pricing information for all leasing options. **Target Audience:** The content and design should resonate with: - Potential tenants looking for their ideal space - Real estate agents ...

  €342 (Avg Bid)
  €342 Μέση Προσφορά
  81 προσφορές
  Food one in the Cuu 5 μέρες left

  ...crafting a variety of desserts, rooted deeply in local/traditional cuisines while taking our patrons on a global taste journey with French pastries, Italian gelato, and Japanese mochi. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in diverse dessert preparation techniques. - Prior experience in local/traditional cuisine. - Knowledge or interest in learning about French, Italian, and Japanese dessert recipes. - Ability to work creatively and efficiently under pressure. - Excellent hygiene and food safety knowledge. Responsibilities Include: - Assisting in the preparation of various desserts including but not limited to French pastries, Italian gelato, and Japanese mochi. - Collaborating on menu development to incorporate local/traditional elements with international d...

  €9 - €28
  Τοπικό
  €9 - €28
  0 προσφορές

  I need assistance with developing my fencing website aiming to sell a variety of fencing products. The site should highlight the diverse styles of fencing work we offer such as Wooden, Contemporary, Traditional, and Security Fencing. KEY FEATURES: - Product Page: Each product page must carry detailed specifications and related product suggestions to guide the customer's purchase. IDEAL CANDIDATE: The perfect freelancer for this task should have a strong eCommerce background, with a particular focus on website development for product sales. Experience in working with business websites that showcase specific services, such as fencing, would be a considerable advantage. Proficiency in web design to highlight our unique fencing styles in an engaging manner is a must.

  €201 (Avg Bid)
  €201 Μέση Προσφορά
  125 προσφορές
  Innovative New Home Construction Website 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As an entrepreneur in the new home construction industry, I'm seeking a proficient web developer who can bring a splash of uniqueness to the website design. The primary feature of this website will be a photo gallery showcasing various homes. The creative challenge here is to design this gallery to stand out from the traditional grid, slideshow, and collage layouts, something atypical and innovative. More so, not the readily available options like interactive 3D galleries, infinite scroll or parallax scrolling galleries. Ultimately, I'm seeking a fresh, inventive solution that will retain the attention and admiration of my visitors. Ideal candidates must have: - Proven experience in unique web design, with portfolio to show for it. - Working knowledge of website optimi...

  €305 (Avg Bid)
  €305 Μέση Προσφορά
  264 προσφορές

  I'm seeking a highly skilled caricature artist proficient in creating traditional style caricatures. This would be for an event called Donkey Derby Days in Cripple Creek, CO. We are the longest running non profit event in the entire state of Colorado. We can have upwards of 20K people a day at the event. We want to add this unique entertainment aspect to our kid's zone area. Artists who have previously worked in event settings will be given priority. The vendor will purchase a vendor space, 12x12, $300 for the entire weekend, and will keep all of their profits. You can click on the link below to find out about our organization and the festival. Key Details: - Style: Traditional Caricature - Purpose: Event entertainment - Quantity: More than 20 caricatures

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I'm seeking a seasoned architect or exterior designer to overhaul the facade of an existing building, incorporating a striking mix of modern, traditional, and contemporary styles. The design must pay homage to the rich ornate architectural details of yesteryears, subtly blended with contemporary aesthetics. Key Aspects: - Facade Redesign: Craft an exterior makeover strategy that seamlessly integrates traditional and contemporary styles. The design should feature classic ornate details, giving a timeless appeal to the building. - Additional Floor: Add an extra floor purely designed for commercial use. The design should coherently align with the hybrid exterior theme without compromising on functionality. - The old building is built in 1908, and will have to be well recog...

  €166 (Avg Bid)
  €166 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές