Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  4,913 string search in c δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  scrape name from website and place buy order and sell order for that crypto/stock name using binance and bittrex api wrapper . telegram bot as interface for input/output .

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  €21 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...own signup page c)Main screen Ask for device local Option to change local, asking for postal code in case of user denies the access to local device gps One Search field where user can search by the stores, the nearest stores or products In response to the searches: Stores - show the stores that match to the string searched on our databa...

  €460 (Avg Bid)
  €460 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  My code is below. My aim is to take list of ordernumbers to the sp to process. Then have the return data viewed in a datagridview. string connstr = @" Data Source = GNC7; Initial Catalog = ONYX; Integrated Security = True"; SqlConnection conn = new SqlConnection(connstr); try {

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  My code is below. My aim is to take list of ordernumbers to the sp to process. Then have the return data viewed in a datagridview. string connstr = @" Data Source = GNC7; Initial Catalog = ONYX; Integrated Security = True"; Security Info = True; User ID = Test; Password = Test"; SqlConnection conn = new SqlConnection(connstr);

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Need a batch script to change a line in XML file that is exported to a static string Any XML file in the folder so *.xml ie. <import_batch xmlns:xsi="[login to view URL]"> changed to <import_batch version_number="1.0" xmlns="[login to view URL]" xmlns:xsi="[login to view URL]" xsi

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...calendar) (c) The dashboard shall also have general listing of all lesson plans scheduled by the teacher. (d) Following the general list of all lesson plans (multiple author) will be a list of all lesson plans with their scheduled dates made by the teacher himself/ herself (e) The side bar of the dash board shall have contractible widgets explained in the

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm looking for someone who could build the software that takes SHIFT_JIS string and convert them to UTF-8. The project is preferred to be based on nodejs but other language is possible. Keep in mind that, I plan to deploy it on google cloud function as a part of REST API.

  €196 (Avg Bid)
  €196 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...Dates should be date data type not string 4. Data access layer: SQLAlchemy B. WebApi(Json) -token(64bit) -ObjectInfo[{CompanyName:ABC limited,Address:[Type:'', value:'']}, Director:[{Name:abc,AppointmentDate:},{Name:bcd}],ShareAllocation:[{},{}]] -scurity: SSL/https C. admin pages to manage scrapers

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I need to parse a comma separated string and pull out the first value, remove it from the string and loop again to pull the next value. So if I have id = '12345,NON23456,345678,NON45678' I need to loop 4 times and pull the first value '12345' do something with the id and then loop again and pull '23456' loop again and pull '345678' and then ...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Issue with adding orders to a cart within android studio.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  €26 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  ...assignments and up to 40 students. Details will be provided in the class From this code - You have a Printable interface - used by Student. Steps for completing Lab 7 - 1. Create a new interface for Faculty to use: package adapter; public interface Createable { public void createGradeBook(String fname); public void printGradeBook(); } 2. Create a class

  €178 (Avg Bid)
  €178 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I need two functions, ExcelXMLSpreadsheetToVbArray(strstrExcelXML,arrVB) and VbArrayToExcelXMLSpreadsheet(arrVB) pseudocode: Function ExcelXMLSpreadsheetToVbArray(strstrExcelXML,arrVB) .... Redim arrVB(intRowCount,intCellCount) .... ....Fill array with Text from Row,Cell End Function Function VbArrayToExcelXMLSpreadsheet(arrVB) Dim strXML strXML="<?xml version="...

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  What we need: A DLL written in C++ that contains following functions: 1. Gets a 2 byte hex value like 3B or EA and converts it into a 1 byte array and returns the array 2. Gets a 4 byte hex value like 3BEA and converts it into a 2 byte array and returns the array 3. Gets a 1 byte array and converts it into a 2 byte hex value and returns the

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ... We are creating an alphanumeric string in excel with 12 characters (see enclosed excel sheet). The 12 digit alphanumeric string is in cell E18 of the enclosed excel sheet. This alphanumeric string consists only of characters (A-Z) and numbers (0-9). This string will be saved onto a 2D barcode. In order to be able to check the c...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...are creating an alphanumeric string in excel with 12 characters (this exists) This alphanumeric string consists only of characters (A-Z) and numbers (0-9). This string will be saved onto a 2D barcode. In order to be able to check the correct readout by the barcode reader we want to create a checksum. In order to have a simple process

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Hi, I have a string, I want to compress it with base64 with deflate algorithm.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Hi, I have a string, i want to compress it with base64 with deflate algorithm. exactly like this website: [login to view URL] as simple as that.

  PHP
  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I want to know how to convert a string for example "0.0003000" to double without result in a scientific notation, the output should be double not string.

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ... string [] newelements = new string[newsize]; Next you copy from elements[i] to newelements[i], for i<currsize. This is done with a straightforward for or while loop. Finally, you replace elements by newelements: elements = newelements does it. Note that in Java there is no need to do anything with the "old" elements. In C++ you...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...uses the [login to view URL] file as and input alongside a string. It simply needs to visit each webspage in the sitemap file and search the raw html for a match with the string value. If it finds a match it needs to add that webpage url to a log file output. For example "<h2></h2>" might be the string to find on each page... I...

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...addresses and different Class-C IP addresses. - Links must be from Germand language Swiss (Switzerland) websites only. - Link pages and our text links must be visible, readable, indexable and do-follow. - Link pages must be indexed and cached by Google, Yahoo and Bing within last 40 days. - Backlinks must be search engine friendly, that is no

  €341 (Avg Bid)
  €341 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...addresses and different Class-C IP addresses. - Links must be from Germand language Swiss (Switzerland) websites only. - Link pages and our text links must be visible, readable, indexable and do-follow. - Link pages must be indexed and cached by Google, Yahoo and Bing within last 40 days. - Backlinks must be search engine friendly, that is no

  €326 (Avg Bid)
  €326 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  We're looking to build a simple service that uses an existing library we have as training content, to return AI-calculated string comparisons.

  €1693 (Avg Bid)
  €1693 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Muscular female string bean

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...China - 30 blockchain media (i provide 10 of them and you should search other by youtself) (you should search it by yourself) - 20 Classic business media with blockchain news onCHINISE! (you should search it by yourself) NB. Try to search into baidu, not in google Sample in attach Actions 1. Find new media. No duplicates! 2. Example fil...

  €105 (Avg Bid)
  €105 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...an application where we can search for events. The search form has various parameters that can be saved to the db. For example: Date and Keyword plus multi selections of countries and states. Please can you design the code first models and db configuration for Entity Framework using C#. Models Each saved search is stored into this table SavedSearch

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Given a list format input of strings, shuffler will need to move the 3 last characters from each string (contained in each line), after the 6th character of the string. Example: ABCDEFGHIJKLMNOPQRS will transform to ABCDEFQRSGHIJKLMNOP

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  need help to see result from callback i have api the compeny say all detils send good and they send back the value to my file... but i not see them... ...to see result from callback i have api the compeny say all detils send good and they send back the value to my file... but i not see them... the result come with query string - i need see them

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  using win32 textmessage to print a string, the function to be modified will be given.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...need to connect at least 12 temperature probes 0.1 degree accuracy to Arduino uno and then send a data string out the ethernet port of the 12 values every 60 seconds. The Arduino will be connected via local network to pc with a program developed in C# to capture this data. The bidder must advise what temperature probe they wish to develop on. the application

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  my website problem pass query string in url like [login to view URL] Google Adsense work perfectly but [login to view URL] ?hsg1245 not work perfectly all google ad run perfectly but with query string url google all ads block run some ads but this is not google ads these ads are adrool third-party

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  my website problem pass query string in url like [login to view URL] Google Adsense work perfectly but [login to view URL] ?hsg1245 not work perfectly all google ad run perfectly but with query string url google all ads block run some ads but this is not google ads these ads are adrool

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  my website problem pass query string in url like [login to view URL] Google Adsense work perfectly but [login to view URL] ?hsg1245 not work perfectly all google ad run perfectly but with query string url google all ads block run some ads but this is not google ads these ads are adrool

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...Requirements are as following but not limited to:- 350 Permanent/ live Quality back links 1) Keywords Search/Selection (10 keywords ). 2) Off page seo 3) 2 quality articles written 450 words each one ( to be approved by employer) 4) 2 posts for SMO in FaceBook, Twitter, G+ and Instagram.( to be approved by employer) 5) To get at leadt 3 back links

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  Visual Studio 2017 Project C# MVC Asp.Net This app is used to “checkin” a Guest at the time of their arrival for a special event or party. At the time of their checkin, a PartyDate should be created that is keyed to the Guest establishing the date of their attendance. if this is the second time the Guest has attended an event, then the record PartyDate

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  i want a simple mips (assembly language) to read user string, find the length and print the reverse in a simple way. nothing complicate so i can explain it to my son

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I need a line of code so that I can build a Name Value JSON string to store in a MS SQL Database. The problem is in the amount of double quotes that must be preserved. The Values will be updated by the parameters that are passed to the procedure. I just need the line of code with the proper way to escape out/encode the double quotes [{"name":"FirstName&quo...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  my website problem pass query string in url like [login to view URL] all google ad run perfectly but with query string url google all ads block run some ads but this is not google ads these ads are adrool third-party ads we pay solved problem one day project send the code we pay provide solution [login to view URL]

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Hello, Program should automatically download files from the web sites when new data i...the web sites when new data is available (e.g. [login to view URL]) and dump in to MariaDB. Program should be easily extensible for other web sites based on criteria.

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  my project based on a technical solution. normal URL like [login to view URL] normal url run all google ads perfectly on my website but query string url block google adsense ads like [login to view URL] my website run perfectly but all google ads block this is one day project if provide code or solution mange

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Provide String validation Leave the issues with tag (false) Use this class to provide validation java/com/wellsfargo/risksystems/util/[login to view URL] methods for validation are given in this class. Example: pulic static boolean validateStringInput(String userInput)

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Provide String validation Leave the issues wich tag (false)

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  i need expert you can able to redirect the url query string in .htacess file apache server

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I need to get only the emails out from a multidimensional clumsy array result, such like looping through the whole array and extracting the em...out from a multidimensional clumsy array result, such like looping through the whole array and extracting the emails out alone as result. the result of the array is included in an attachment to this project.

  PHP
  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  we want to hair string artist for design

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Hi, I need a function in C/C++ that parses a simple string with delimiters. Example input string: [[login to view URL],LoadLibraryA][[login to view URL],MessageBoxA][..., ...] I want that the function returns a vector with information about each pair. Returns: Function[0].dll = [login to view URL] Function[0].name = LoadLibraryA Function[1].dll ...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Write a code in VB.NET 2015 .NET 4.5.2 to do the following: - establish tcp connection with the server (complete tcp three way handshake of tcp syn - tcp syn ack - tcp ack) - Reply to the server with the network address request. - send request string, display response, disconnect. - use tls1.2 , SHA-256 certificate - use native .net code

  €68 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €68 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  This is micro work for 1-2 Hours The code AES is an open source. I just want to fix an error source : [login to view URL]

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές