Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  4,958 string search in c δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  I have a serialized string that I will get from a data base in the following structure [{"name":"fromYear","value":"1998"}, {"name":"toYear","value":"2000"},{0"name":"position","value":"Fellow"},{"name":"department","value":"Divis...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...PERMANENT BACKLINKS for INDIAN ADULT SITE. The links should to be from sites about Porn, Adult Content, etc... NO Gambling or Pharma. All links must be PERMANENT and sites indexed in Google guaranteed!! Also should to be dofollow. REQUIREMENTS: - Backlinks 100% white hat techniques only! NO BLACKHAT!!!! - Links must be from a sites about Adult Content

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...PERMANENT BACKLINKS for INDIAN ADULT SITE. The links should to be from sites about Porn, Adult Content, etc... NO Gambling or Pharma. All links must be PERMANENT and sites indexed in Google guaranteed!! Also should to be dofollow. REQUIREMENTS: - Backlinks 100% white hat techniques only! NO BLACKHAT!!!! - Links must be from a sites about Adult Content

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  a code/program running which splits a big PDF into small PDFs, where a specific word/string (selected by the user) is found in the page. At each splitted file, the page containing the word/string is to be the first page in that file. ideally, the file runs without any need of any specific interface. I need it fairly quick. The PDF files are confidential

  €40 (Avg Bid)
  €40 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...PERMANENT BACKLINKS for INDIAN ADULT SITE. The links should to be placed at MAIN page and NOT in any subdomain or subpage. The links should to be from sites about Porn, Adult Content, etc... NO Gambling or Pharma. All links must be PERMANENT and sites indexed in Google guaranteed!! Also should to be dofollow. REQUIREMENTS: - Backlinks 100% white hat

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...PERMANENT BACKLINKS for INDIAN ADULT SITE. The links should to be placed at MAIN page and NOT in any subdomain or subpage. The links should to be from sites about Porn, Adult Content, etc... NO Gambling or Pharma. All links must be PERMANENT and sites indexed in Google guaranteed!! Also should to be dofollow. REQUIREMENTS: - Backlinks 100% white hat

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I will give you a website and set of instructions. I will require you to create a list of binary string from the link that i will share with you.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Hi i need to update the url based on which bootstrap tab is selected, i have it workign except that i already have a #string at the end of the url and it must appear after that string but it appears before it.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  "email pop3 to get message with impa idle" and "convert that to a string" + "Build in chrome extension" and "convert that to a string" and added to electron . I have the code and you use it to modify and get it done fast load it in VS2017 community

  €49 (Avg Bid)
  €49 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Search a specific folder and all of the subfolders for a string, and then print out the line in a separate file

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Convert the getText String to Hex Έχει λήξει left

  In the project, most is done. The encryption uses Vignere cipher to Encrypt the text into different text, and it then converts it to Hex. I want the Hex value to turn into Text when put into the top box. You will see when you run the Java program. The only issue I have is converting a Hex into text. In the image as seen, I want that Hex value to be

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I need a full breakdown and comparison of three different inverters. Pros and cons of all three. Charts supporting data. These inverters are used in residential solar. I'm biased towards Micro inverters as the research will show they are superior. This will be published on a website represented as its own page.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  JS Script generate valid string Έχει λήξει left

  ...generate two types of valid string First Example: AAAA10 Second Example: AA0100 The script should be able to generate correlative strings start of First type: AAAA10 Output example: AAAA10, AAAA11, AAAA12 ... AAAA99, AAAB10 ... AAAB99, AAAC10 When the correlative get to 99 the last char must be change to the next char in the alphabet The end of the

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I have migration DB from 2008 to 2014 sql server and all seem ok. now i want to edit the connection string in asp file and here is the old working well : Const MM_conn_AdminInfoLab_STRING = "driver={SQL Server};Server={OLDIP};database=BDNAME;uid=USER;pwd=PWD;" Doesnt seem to work when I change OLDIP for new one. thanks!

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Template String for chat bot Έχει λήξει left

  We are building chat project. We should make many bot string. We need good idea with bot string. If you can do it, please let me know. Thank you.

  €289 (Avg Bid)
  €289 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...that are to be modified will contain alphanumeric characters and will be unique among the other strings in the file, and the editing function of the program will either prepend a string to all strings in the file, or append a string to all strings in the file. The format of the output file should be: originalString=[prependedString]originalString[appendedStrin...

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...any of the arguments provided, to be anywhere in the string generated from generateAddress() ([κάνε είσοδο για να δεις το URL]). Output should highlight in blue the same way. At the moment it just checks for the arguments to be at the start or finish. I want ...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am looking for a basic string editing program that receives input from and outputs to the terminal. These strings will have alphanumeric characters with the last characters of the string being integers. The ideal program would have the user supply the first string element and define the total number elements to be modified. The program should then

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Hi so this is a python job -> casting an address to a table with: [street_number,street_n...States") returns [36,"Washington avenue","New York",11238,"United states"] complete task-description and help found in [κάνε είσοδο για να δεις τ&omicr...

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  parse web page and extract data Έχει λήξει left

  I need somebody to login to web page with username and password, perform Search and then extract data as text you should implement function static DataTable Get(string username, string password, string searchExpression) there is description in [κάνε είσοδο για να δε&iota...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...Use ASP.NET MVC, C#, and a SQL Azure database. The most interesting feature of this web based email client is that it will need it to be opened from another website. This other site (which you do not have to work on) will pass query string parameters to be used by the site you create to pre-fill emails. Example: A user clicks a link in our website which

  €487 (Avg Bid)
  €487 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  ...goal… load several email list into a database and later, extract all of the email addresses that have the same email domain as a URL in my domain list. Example domain [κάνε είσοδο για να δεις το URL] [κάνε είσοδ&omicr...

  €177 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €177 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Given string "[field1 = [field 2 = [field3 = value3 field4 = value4 field5 = value5 field6 = [field7 = value7 ] ] ] field8 = [field9 = value9] ]" I want to create dictionary with { "field1/field2/field3" : value3 , "field1/field2/field4" : value4 , "field1/field2/field5" : value5 , "field1/field2/field...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  PHP SoapClient - send xml string Έχει λήξει left

  I need to post xml content from a string using PHP SoapClient It looks like SoapClient accepts arrays only, like this $soapClient->method(array()); Here is a sample xml file to be used ?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <Data xmlns:xsd="[κάνε είσοδο για να δ&epsilon...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Post data from string PHP Έχει λήξει left

  HI, I want to post slice string and make data out of it to post in in below method How to make the post fields dynamic in PHP ? <? $url = '[κάνε είσοδο για να δεις το URL]'; $string = "name=John|age=33|country=USA|..............

  PHP
  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  A simple Javascript file to copying a path name from another file and insert part of that pathname into a generated string. This generated string will then be inserted into selected HTML elements with unique ID numbers. A sample file will be provided. A detailed description will be provided with all the defined variables and classes. I am available

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...have fun doing it! OUTLINE OF THIS MICRO-JOB: Code for a minimally-simple Add-on for Google Docs, and a tiny C# method that can send a text string to it, which the Add-on then pastes it into a Doc. SKILLS REQUIRED: - Google Drive REST API - C# REQUIRED FUNCTIONALITY (COMPLETE): - User installs the Docs utility by clicking the "Add-ons" menu item and

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  website db connection string repair Έχει λήξει left

  hi everyone i forgot my email password so i asked my hosting company to reset my cpanel login, doing so has now knocked my website [κάνε είσοδο για να δεις το URL] offline can someone repair this, thanks

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  do a computer science program Έχει λήξει left

  HAS TO BE DONE IN C++ Create a program that finds shortest flight routes between two cities . If a route is found the program outputs the list of connecting cities. (Think of these as flight stops at corresponding airports.) Otherwise the program indicates that no route was found. The sense in which a route is shortest is simply having the least number

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...Use ASP.NET MVC, C#, and a SQL Azure database. The most interesting feature of this web based email client is that it will need it to be opened from another website. This other site (which you do not have to work on) will pass query string parameters to be used by the site you create to pre-fill emails. Example: A user clicks a link in our website which

  €492 (Avg Bid)
  €492 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  ...with: 1. using Levenshtein (edit) distance in stringdist library (at least that is were it used to be...) 2. R Program's clustering functions to test clustering on variety of factors. To get started and demonstrate basic capability, complete R program hierarchical cluster analysis on State1 factor in the attached file. Looking for someone who we

  €216 (Avg Bid)
  €216 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  GPU string sorting Έχει λήξει left

  need a program to run on GPUto read text from file,sort it and find a pattern

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  i need extract some data from string by using Regular Expressions

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  App-string translator needed Έχει λήξει left

  We are looking for native speakers with a...app strings for a coloring app into German. The word count is 40 words. Requirements: - Excellent language writing skill is a MUST - Serious, careful and responsible - App-string translation experience preferred Interested, please apply. We will provide you with further details about the content documents.

  €531 (Avg Bid)
  €531 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Adult site referring domain SEO Έχει λήξει left

  ...BACKLINKS for ADULT SITE per month. The links should be placed at MAIN page PR5+ and NOT in any subdomain or subpage. The links should be from sites about "Porn, Adult Content, etc... "NO "Gambling" or "Pharma". All links must be PERMANENT and sites indexed in Google guaranteed!! Also should be dofollow. Please DON’T BID until reading the RE...

  €228 (Avg Bid)
  €228 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  String manipulation c# Έχει λήξει left

  ...Windows forms written in c# which will change/remove specific strings in a text file. The application will be used on Windows 10 The extensions of the files to be manipulated are: .tap, .nc, .txt I would prefer the file to be dropped in a box rather than to have to select the file. I would like to have 2 textboxes side to side scrolling in parallel showing

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  String Matching Algorithms Έχει λήξει left

  Plagiarism is a serious problem in research. please implement a very simple string matching algorithms. the input will be a corpus of existing documents and a pattern you are looking for. the output will be the set of documents that contain your query pattern.

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I need a simple python script that I can run on my end. Them emails look like this: ==== CUSTOMER BILLING INFORMATION === Customer ID : 3333 First Name...State/Province : Missouri Zip/Postal Code : 88888 Country : United States Phone : 8888888888 Fax : E-Mail : test@[κάνε είσοδο για να δεις &...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Blog article about string art Έχει λήξει left

  I need a ghostwriter to write a blog article about the basics of (nail) string art. It would need to be between 300-500 words and directed at creative people. The article would need to contain at least information about what string art is and the materials and tools you need.

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  See the attached file and I need some Javascript code that will put the idList values into a comma separated string. Nothing fancy just some good code. The text is created from a javascript function. No PHP function readPMIDList() { $.getJSON("[κάνε είσοδο για να δει&sig...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  string matching algorithms Έχει λήξει left

  Plagiarism is a serious problem in research. In this project, you will implement a very simple string matching algorithms. Your input will be a corpus of existing documents and a pattern you are looking for. Your output will be the set of documents that contain your query pattern.

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I need help create a small utility to exchange JSON string between C++ and C# - C# 4.5 or higher as a WebSocket server. C# can push JSON serialized as string data to clients. - C++ code (11+) can be WebSocket client. C++ must be independent and compile-able to a single executable file on Linux and Android 4.4+. No library dependency accompan...

  €205 (Avg Bid)
  €205 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I NEED TODAY WORK START IMEADIATLY i have a list of numbers i excel i need the, organised for use in database. list looks like 0015 0037 0050 0139 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0180 i need this to be changed into 0015,0037,0050,0139,0150-0155,0180 so every time there are a numbers serie the system returns Start nr - end nr , all single numbers

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I need a software developer who can write a program which will write sentences composed of random words using all words in the English language. The sentences are to adhere to the rules of English grammar and syntax, as you can see on the example page provided. The sentences should make no sense. The program is to run continuously generating these sentences

  €278 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €278 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...the code of this ".exe". file, my goal is changing that IP address string "[κάνε είσοδο για να δεις το URL]" to " to "[κάνε είσοδο για να δει&sig...

  €40 (Avg Bid)
  €40 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...address it was billed for. We have about 5 years worth of invoices from 400 different subcontractors. Some pdfs only have about 5 bills per year and others have 100 per year. In the 5 year time span we have built close to 300 houses that these invoices would have been billed for. There could be 35,000 to 40,000 separate invoices. We want to organize

  €397 (Avg Bid)
  €397 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Hello, I'm looking to have a script/cmd for Azure environment that will crawl any page no matter the file extension and create a print out with directory path Ex. If I wanted to find all pages that contain 'health' I can run the script and create a txt or excel file so I can view

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  ajax post string to c# Έχει λήξει left

  I have: var param = escape(param); $.ajax({ type: "POST", ... contentType: "application/json", success: function (response) { } }); [HttpPost] public string GetCorrection([FromBody]string text,string id) { } rhe problem is var text is null

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Quick Gui to produce a string Έχει λήξει left

  Need a quick GUI made that builds string based on the buttons the user has input. Design example for GUI to be given along with examples of how the strings should be built

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  PHP string formatting issue Έχει λήξει left

  We need a PHP programmer to fix some issues with our app. Hourly only, $3-$5/hour.

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές