Statistical analysisεργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  144,744 statistical analysis δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  - need to talk about T-test in FF5F : H0 : α = 0 against H1 : α ≠ 0 - need to talk about H0 :β=1 against H0 :β≠1 - talk about backwards elimination around 150-300 words

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...αρχεία που διαθέτω με τους ισολογισμούς και δύο επιπλέον αρχείο word στο ένα περιλαμβάνετε η έρευνα που έκανα στο ΚΤΕΛ δυτικής Μακεδονίας και στο δεύτε&rho...

  €241 - €724
  €241 - €724
  0 προσφορές

  Διεθνές Πανεπιστημίου Ελλάδας, τμήματος επιστήμης τεχνολογίας. Το θέμα είναι "Life Cycle Analysis and Life Cycle Costs of green roofs in Southern Europe". Την όλη δομή-κεφάλαια θεματολογίας θα τα οργανώσω και σε &sig...

  €509 (Avg Bid)
  €509 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Systematic review and meta analysis Έχει λήξει left

  Cochran me metabolism analysis. Όχι συγγραφή. Μόνο στατιστική ανακυση

  €225 (Avg Bid)
  €225 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...σε εξυπηρέτηση πελατών Εμπειρία σε marketing ή social media Αρμοδιότητες: Assisting and running a number of integrated social media campaigns Γενική Έρευνα Data Mining/entry Άρθρα Δημιουργία διαγωνισμών και διαχείριση Δημιουργία social campaigns (including Pinterest, Twitter, Facebook etc) ...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Google Ads Manager - Freelancers Only 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are...issues Produce reports for management (e.g. dashboards) Write attractive and concise copy for adverts Suggest and develop new campaigns across multiple channels Maintain partnerships with PPC ad platforms and vendors Find ways to reduce risk of click fraud Keep abreast of PPC and SEM trends Requirements and skills Proven experience as a PPC Manager or Digital Marketing Specialist Experience in data analysis and reporting Knowledge of SEO and digital marketing concepts Familiarity with multiple platforms (e.g. AdWords, Facebook, Yahoo) is preferred Working knowledge of analytics tools (Google Analytics, Tableau, WebTrends etc.) Understanding of HTML and XML is a plus Proficient in MS Office (particularly Excel) Excellent communication skills Analytical thinking with strong m...

  €2458 (Avg Bid)
  €2458 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  We are seeking a skilled freelance Systems Analyst with expertise in infrastructure architecture to create a design document for a Microsoft Analysis Services Tabular Server. This one-time job requires the ability to design both the server configuration and the underlying infrastructure. Join us in this project to establish a robust foundation for our data analysis needs. Responsibilities: Create a comprehensive design document outlining the configuration details for the Microsoft Analysis Services Tabular Server. Design the infrastructure architecture to support the server, considering factors such as scalability, security, and performance. Understand the business requirements and translate them into technical specifications for both the server and infrastructure. S...

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Looking for Data scientist with NLP experience expert level 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a data scientist with expert level experience in Natural Language Processing to help me achieve the specific goal of natural language understanding. Need someone who can help with processing the text data. I have multiple logs from past regarding different events of system failure for different parts. Rather t...regarding different events of system failure for different parts. Rather than finding the most frequent, I am interested in getting the most important keywords and phrases from the log to find the real cause (which specific part) behind the system failure. Skills and experience required: - Expert level knowledge in Natural Language Processing (NLP) - Proficiency in Python - Experience in sentiment analysis and topic modeling - Ability to work within a tigh...

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...pre-defined legal templates, and make it easy for users to create, save, and export documents in various formats. 4. Incorporate additional features into the website. We are looking to add more legal templates and expand the AI's capabilities. We would like the AI to be able to handle more complex tasks, such as aiding in legal research and study, providing negotiation strategies, and offering legal analysis. 5. Ensure the website has a user-friendly, clean, and professional design that is responsive and works well on all devices. 6. Set up a tiered subscription model for users, similar to the current website, but with some adjustments according to our business model. 7. Prioritize security and privacy, ensuring that user data is protected at all times. Key Qualificatio...

  €542 (Avg Bid)
  €542 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Google Spreadsheet Expert 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for a Google Spreadsheet expert to help with a data analysis project. Specifically, I need assistance with recreating the current spreadsheet that we are using and make it more efficient and add other functionalities that we need. We need the spreadsheet to provide us with live numerical values instead of estimates.

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  MongoDB Aggregation Expert required. 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a MongoDB Aggregation Expert who can help me optimize my existing pipeline. The purpose of the aggregation is to create GraphQL APIs for data analysis. I need specific collections or documents included in the aggregation and require assistance with optimizing the pipeline. Ideal skills for this job include expertise in MongoDB Aggregation Framework, experience in creating GraphQL APIs, and knowledge of optimization techniques.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Full Stack Developer 6 μέρες left

  ...Designing user interactions on web pages. Developing back-end website applications. Creating servers and databases for functionality. Ensuring responsiveness of applications. Working alongside graphic designers for web design features. Seeing through a project from conception to finished product. Designing and developing APIs. Meeting both technical and consumer needs. UML diagrams and requirement analysis Staying abreast of developments in web applications and programming languages. Full Stack Developer Requirements: Degree in computer science. Strong organizational and project management skills. Proficiency with fundamental front-end languages such as HTML, CSS, and JavaScript. Familiarity with JavaScript frameworks such as Angular JS, React, and/or Amber. Proficiency with serv...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  ...Responsibilities: Design and develop AI models to meet project requirements Convert AI/ML models into APIs that other developers can use Perform statistical analysis on big data sets Manage project infrastructure and the development of AI models and projects Work with Full stack developer, project manager, and consultant to develop machine learning models AI Engineer Requirements: Bachelor’s degree or several years of experience in computer science, data science, software development, or another related field; a master’s degree is recommended Solid understanding of common programming languages used in AI, such as Python, Java, C++, and R Advanced knowledge of statistical and algorithmic models as well as of fundamental mathematical concepts, such as line...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I am seeking a freelancer to conduct an in-depth analysis of a derivative of the System Usability Scale (:~:text=The%20System%20Usability%20Scale%20(SUS)%20was%20invented%20by%20John%20Brooke,practically%20any%20kind%20of%20system.) that I am calling the System Accessibility Scale in the form of a research paper. The paper should be between 3,000-5,000 words in length. I have a list of specific sources and references that I would like included in the paper. The ideal candidate for this job should have experience in conducting research and writing academic papers. A background in accessibility and technology would also be beneficial. I need to construct a study and need help defining

  €155 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €155 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Image Description Writer for Digital Paintings 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a talented freelancer to write descriptive paragraphs for a collection of 100 digital paintings, with a strong likelihood of further similar assignments in the future...collection, non-negotiable. Payment will be delivered upon successful completion of the project. Expectations: This is a freelance project with a set timeframe. The selected freelancer will be expected to deliver descriptions for batches of 10 images every 2 days. Prior experience in descriptive writing or art analysis is beneficial but not required. Please note that I will be using your descriptions as a foundation for further work, involving rewriting by an AI language model and color analysis via image recognition software. If you're interested in being part of this unique project,...

  €80 (Avg Bid)
  €80 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  design a report on accsses 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Report on Accesses I need a report designed that will analyze data on Microsoft Access . The report should contain a list of names and their information. i m attaching a excel file with the field names Ideal Skills and Experience: - Experience in data analysis and visualization - Proficient in designing reports - Attention to detail The report should be concise and visually appealing.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  optimization in python for sports betting 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Optimization in Python for Sports Betting The project aims to optimize odds selection for football betting using non linear optimization. The ideal candidate for the job should have experience in data analysis, machine learning, and sports betting. Specifically, the project requires the following skills and experience: - Strong proficiency in Python and its data analysis libraries (e.g., Pandas, NumPy) - Knowledge of statistical modeling and machine learning algorithms, particularly those related to optimization - Experience in sports betting, particularly in football - Familiarity with sports betting data sources and APIs The project will involve the following tasks: - Providing recommendations for optimizing the algorithm's performance - needs to be fast ...

  €173 (Avg Bid)
  €173 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Google Analytics GA4 Migration I am currently using Google Analytics and need assistance with both setting up GA4 and migrating data. Ideal skills and experience: - Experience with Google Analytics and GA4 migration - Understanding of website tracking and data analysis - Ability to set up and configure GA4 properly - Familiarity with data migration and best practices I am not sure if I will need ongoing GA4 support after the migration is complete, but it would be a plus if the freelancer is able to provide this service.

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Excel and editing 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can help me with Excel and editing. The purpose of the Excel sheet is data management, specifically for customer information. I need assistance with both dat...for a freelancer who can help me with Excel and editing. The purpose of the Excel sheet is data management, specifically for customer information. I need assistance with both data entry and data analysis. Ideal Skills and Experience: - Advanced Excel skills - Experience with data management and analysis - Attention to detail - Good communication skills - Ability to meet deadlines The freelancer must be able to work efficiently and accurately, ensuring that all data is entered and analyzed correctly. They should also be able to provide valuable insights and recommendations based o...

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me with a Multiple Regression Analysis project. My objective is to test hypotheses, and I have a complete dataset available for the analysis. I prefer to use Excel for the analysis. Ideal skills and experience: - Strong knowledge of Multiple Regression Analysis - Experience in hypothesis testing - Proficient in Excel - Excellent data analysis and visualization skills

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  data scientists 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...a skilled data scientist to assist me with statistical analysis and modeling for my project. The ideal candidate should have experience in data analysis, machine learning, and statistical modeling. This is for a particular industry that does not have much as far as a template goes, however we will be able to provide guidance and our own program to parse the data as a rough draft. It's not the execution we are looking for more, so we need a guide to help come up with ways to parse our data and apply it to our purchasing decisions. Tasks: - Perform statistical analysis and modeling on a small dataset (less than 1GB) - Develop predictive models for the project - Identify trends and insights from the data Skills: - Proficient in statistic...

  €1003 (Avg Bid)
  €1003 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  ...company, in search of a Virtual Assistant (VA) with a strong background in SaaS marketing and experience in SaaS validation. Responsibilities: marketing strategies for our SaaS product. social media platforms to drive traffic to our landing page. market research and assist in SEO efforts. in validating our SaaS product through customer feedback and market analysis. Qualifications: experience in SaaS marketing and validation. of digital marketing strategies including SEO, email marketing, and social media marketing. communication skills and ability to work independently. If you're a proactive, tech-savvy professional with a passion for SaaS marketing and validation, please reply with your resume and a brief description

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am seeking an experienced freelancer to complete an analysis of which horse is the shortest favourite at each horse racing meeting and also which horse has the highest win % using Racenet. The analysis should cover all regions, including NSW, VIC, and QLD, WA, TAS, thats all selections on a daily bases in Australia early mornings should include both Flat races and Jumps races. We are looking for a comprehensive results presentation, such as a downloadable spreadsheet format and/or a written summary and/or visual representations using charts or graphs. All results must be safely downloadable to computers to ensure the utmost privacy and confidentiality. I would like all meetings states for that day on a daily bases also i only want to send the download to certain people ...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  qliksense report creation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Qliksense expert to create a fully custom marketing analytics report for my business. I will provide the data source for the report. The ideal freelancer should have experience in Qliksense report creation and customization. The report should include the following: - Customized visualizations for marketing analytics - Advanced data modeling and analysis - Detailed insights and recommendations based on the data - Integration with other business intelligence tools for a comprehensive view of our marketing performance The freelancer should also be able to provide ongoing support and maintenance for the report.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Operations research having non linear Programming numericals 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a freelancer who can help me with my personal project in operations research. The primary objective of the numerical analysis is optimization, and I require a step-by-step explanation alongside the numerical solutions. Ideal skills and experience for the job include: - Strong background in operations research and non-linear programming - Experience with optimization software such as Gurobi or CPLEX - Ability to provide clear and concise explanations - Good communication skills to ensure a smooth project collaboration The project will involve solving non-linear programming numericals and providing a step-by-step explanation of the solution process. If you have the necessary skills and experience, please bid on the project and provide examples of relevant work.

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am seeking a skilled freelancer who can assist me in creating a high-level presentation with a clear narrative on annual plan management and a comprehensive framework. The presentation should effectively convey the key elements of the framework, including people, process, policy, system, and communication. The freelancer should have expertise in strategic planning and be able to craft a compelling narrative that highlights the importance of each element in achieving successful annual plan execution. They should have strong visual design skills and excellent storytelling abilities to ensure the presentation engages and captivates the audience. The ideal candidate will collaborate closely with me to understand the organization's specific needs and goals, ensuring that the present...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  electronics circuits 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking a highly skilled individual capable of effectively solving complex Electronics Circuit questions within a tight deadline. The following topics are of utmost importance for these questions: red ones rectifiers diode circuits Zener diode Fixed Base Bias Circuit Fixed Base Bias with emitter resistor (Emitter stabilized bias circuit) Voltage-Divider Bias Circuit AC analysis and DC analysis Operational amplifier If you possess expertise in these areas and have a proven track record of delivering accurate and timely solutions, we invite you to apply for this project. The successful candidate will be expected to demonstrate proficiency in tackling intricate Electronics Circuit problems and providing comprehensive solutions. Please note that a short deadline is in...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  decision making assignment 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  My project requires a freelancer to analyze a specific decision made in a personal context. The ideal candidate should have experience with multi-criteria decision-making models. The main objective of the assignment is to provide an in-depth analysis of the decision and its outcomes. The analysis should include recommendations for future decisions. The candidate should have experience in analyzing personal decision-making models.

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  Table to graph + data analysis 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me with my project on converting data in a table to a graph. The project involves analyzing both numerical and categorical data and creating a line chart for data visualization. The ideal candidate should be proficient in Microsoft Excel for data analysis and visualization. Additionally, the candidate should have experience in creating line charts for data visualization.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές

  Use Python to analyze the association between two datasets: jobs near : Weekly search interest for the phrase 'jobs near me' on Google in the UK) Unemployment rate (aged 16 and over, seasonally adjusted) %.csv: The monthly unemployment rate in the UK. Require: Unify the time axis and frequency, and calculate indicators including but not limited to correlation. Provide well-commented source code. The csv data files cannot be modified.

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  environment 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer to conduct a research study on climate change....freelancer to conduct a research study on climate change. The focus of the project will be to identify the key factors contributing to climate change. The ideal candidate should have a strong background in environmental science and research methodologies. Skills and experience required: - Expertise in climate change and related environmental issues - Proficiency in research design and data analysis - Strong writing and communication skills - Experience with scientific writing and research publications - Ability to work independently and meet project deadlines The final deliverable will be a comprehensive report detailing the findings of the study, with actionable recommendations for combating clima...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  Position: Software Engineer (iOS) Location: Chennai Mandatorily Work from office. Willing to relocate. Years of Experien...mobile platforms, device manufacturers, and mobile browsers. • Experience in client-side coding using HTML5, CSS3, JavaScript and responsive design frameworks. • Experience with building UI/UX design and interactions. • Experience with AJAX, REST API concepts, JSON and useful Design Patterns. • Experience with multi-threaded programming • Demonstrated teamwork skills with a solid analytical and statistical background. • Excellent organizational, communication, presentation, and facilitation skills. • Experienced in Banking and Financial domain is a must, preferably in Corporate or Retail Internet Banking. • Experienced i...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Statistical Learning 6 μέρες left

  Project is based on Multinomial Logistic Regression & statistical learning

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  Adaptive supply chain networks: a case study analysis of reconfiguration strategies in response to global crises.

  €578 (Avg Bid)
  €578 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Business Plan Draft 9 μέρες left

  Business Plan for a new company providing marketing and content management services. The business plan is for the UK market. The business plan will be around 30 pages with the following structure: Executive Summary Business Profile Global Market Trends Local Market Trends SWOT Analysis Competitos Analysis Sales & Marketing Plan Operational Plan Financial Summary Total price $500. This quote is for $250. After the draft, the employer will deposit the balance ($250).

  €233 (Avg Bid)
  €233 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Analysis of site to get capxa behavior and parameters 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a freelancer who can perform an analysis of a website to identify a certain provider throttling measures (capxa). Ideal Skills and Experience: - Javascript - InvisibleCapxaV2 and CapxaV3 Steps: 1. -> fill the form 2. -> press first register and the press first register again 3. -> this is the objetive

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I am in need of a freelancer who can perform data analysis for performance analysis purposes. I have a specific statistical method and visualization technique that I prefer to be used. The project needs to be completed ASAP. Ideal skills and experience: - Expertise in data analysis and statistical methods - Proficiency in visualization techniques - Strong knowledge of Excel and other relevant tools - Ability to work efficiently under tight deadlines - Excellent communication skills to keep me updated on the progress of the project.

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  I need a writer. 10 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...pages, no more than five pages, using the principles of mission command to appraise the Operation Anaconda Case Study IAW the APA Writing Style. Constructing essay IAW the APA Writing Style. Analyze and evaluate the major points of your case study for research utilizing the Six Principles of Mission Command. Use your time to develop a deep understanding of your topic to fully explain your analysis. You are required to give an in depth introduction of your topic using an abstract based on the APA writing style. Then, develop the body of the paper using not less than 3 full pages, and no more than 5 pages. Provide transitional sentences from one topic to the next. You are required to provide at least one scholary or doctrinal reference on a properly APA formatted reference page...

  €25 (Avg Bid)
  Επείγον
  €25 Μέση Προσφορά
  81 προσφορές

  Lottery Results Analyzer Project I am looking for a freelancer who can help me analyze the results of various lotto games across the world. The statistical analysis of the data should be able to identify any patterns or trends that could improve the chances of winning. A good example of such project is PHP is my preferred programming language for this analysis. Ideal Skills and Experience: - Strong background in statistical analysis - Excellent understanding of PHP programming language - Familiarity with lottery games and data analysis - Creative problem-solving abilities to identify and interpret patterns in the data - Ability to communicate findings clearly and concisely If you have experience in this area and are confident in your abili...

  €13746 (Avg Bid)
  €13746 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I am looking for an expert who can help me determine whether a handwritten signature is real or fake. I do not have a reference or original signature for comparison, so I need someone who is skilled in analyzing handwriting and c...authenticity. The level of certainty I require is high, so I need someone with experience in this field who can provide accurate results. The main job of the freelancer to find out if the signature on the document was transferred / scanned from another file to this file or it is not scanned and the signature was on the document originally? Ideal skills for this project include: - Handwriting analysis - Expertise in determining the authenticity of signatures - Attention to detail - Ability to provide accurate results - Experience with forensic document e...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  i am doing a reserch on factors influencing green innovation adoption for SMEs

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Writing a Review Paper 6 μέρες left

  I am looking for a skilled writer to help me write a review paper on the topic of Life Cycle Assessment Methods Progression of Domestic Waste. The paper should focus on the early and current research trends in this area, and will be aimed at academic researchers. Ideal skills and experience: - Strong academic writing skills - Experience in research and analysis - Familiarity with Life Cycle Assessment Methods and domestic waste management - Ability to synthesize complex information into a clear and concise paper.

  €532 (Avg Bid)
  €532 Μέση Προσφορά
  113 προσφορές
  Digital marketing specialist 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a digital marketing specialist who can help me increase sales and conversions through a Google Ads campaign. The ideal candidate should have experience in managing Google Ads campaigns and be able to provide measurable results. Platforms: - Google Ads Content: - Images The focus of this campaign is to increase sales and conversio...campaign. The ideal candidate should have experience in managing Google Ads campaigns and be able to provide measurable results. Platforms: - Google Ads Content: - Images The focus of this campaign is to increase sales and conversions, so the specialist should have experience in creating and optimizing ad campaigns for maximum ROI. They should also be able to provide regular reports and analysis to track the success of the...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  71 προσφορές
  PyAnsys - PyMapdl -- 5 6 μέρες left

  I am seeking a freelancer who can help me with the PyAnsys-PyMapdl project. The main goal of the project is to automate Ansys simulations, specifically in the field of structural analysis. I am looking for someone who has experience in this area and can provide guidance on the specific requirements and features that would be necessary for this automation. Ideal skills and experience: - Expertise in Ansys simulations, particularly in structural analysis - Proficiency in Python programming language - Experience in developing automation tools and scripts - Strong communication and collaboration skills to work with me on defining specific requirements and features.

  €44 (Avg Bid)
  €44 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Biostatistician 6 μέρες left

  ...biostatistician who can assist me with data analysis for my research project. The ideal candidate will have experience with SAS and be able to work with other research data. Some of the key requirements include: - Conducting data analysis using SAS - Cleaning and preparing data for analysis - Developing statistical models and interpreting results - Providing statistical consulting and recommendations on study design Skills and experience required for this project include: - Expertise in SAS and other statistical software - Strong knowledge of biostatistics and data analysis - Experience working with other research data - Ability to communicate technical information to non-technical stakeholders If you are a biostatistician with experi...

  €342 (Avg Bid)
  €342 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Daily Trending Products Detection Program 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Acquisition**: You are responsible for developing a system that retrieves product data from the provided list of e-commerce websites. This may involve web scraping or API integration, depending on what each platform allows and provides. Python, with libraries such as BeautifulSoup and requests for web scraping, or requests alone for API integration, is our preferred language for this task. 2. **Data Analysis**: The program should analyze the retrieved data to identify trending products. A product's trendiness can be determined by factors such as a high number of recent sales, a spike in social media mentions, or a rapid climb in the sales rank. Tools like pandas, NumPy, or SciPy in Python can be used for this task. 3. **Automation**: This entire process needs to run autom...

  €530 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €530 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  data connection from postgres to analysis service -- 3 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me connect my postgres database to Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS). Specifically, I require assistance with data modeling and query optimization to ensure efficient data processing. The ideal candidate should have experience with both postgres and SSAS. There are no specific performance requirements or limitations, but I would appreciate someone who can provide recommendations for real-time or near real-time data processing.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  data connection from postgres to analysis service -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  change the data connection oracle DB to Postgrase DB and also Powershell syntax

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Κορυφαία statistical analysis Άρθρα Κοινότητας