Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  666 sql report write δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  .Net Architect 7 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...system specification. 2. Maintain and evolve software architecture documents based on evolving system requirements and industry trends and technologies. 3. Analyze risk and report problems in meeting system requirements. 4. Provide supporting information to the Engineers to aid in the creation of a system specification. 5. Assist Software Designer/Implementers

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Database Systems Έχει λήξει left

  ...attributes, primary keys and foreign keys. This needs to fit on one page of the report. 2. Provide a step-by-step guide explaining how you produced the Futurity logical ERD i.e. how you mapped the Futurity conceptual ERD into a full logical relational schema. To achieve this, write a series of numbered bullet points (e.g. [1], [2], [3], etc.) to explain how

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Build A Software Έχει λήξει left

  ...python to programming. - Using sql database. - Pages Design should related to cybersecurity design. - The software should have specific page to search in any field. - Some users can add new cases and some users can only search. - Should have control panel to create and add user and give the right resources. - You can print report that show all your cases

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Build A Software Έχει λήξει left

  ...python to programming. - Using sql database. - Pages Design should related to cybersecurity design. - The software should have specific page to search in any field. - Some users can add new cases and some users can only search. - Should have control panel to create and add user and give the right resources. - You can print report that show all your cases

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Build a SQL in Excel Έχει λήξει left

  Need help building a report using SQL in Excel. Here is the problem I am trying to solve: I am generating an excel for reporting by querying SQL databases. Here is what I am trying to achieve: I want a way to Use Column A from Sheet 1 in a SQL query in Sheet 2 within an IN operation. Eg: In sheet 1-> column A, I have a few values A1: 'ABC' A2:'...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I have completed web application and mobile app wr...web application and mobile app written by developers, I need expert to review codes, highlight, and write for me a comprehensive report for each module, total of 5 modules, on aspect of security, quality, performance. Codes are written in C# .NET with SQL database. Only qualified will be notified.

  €344 (Avg Bid)
  €344 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...AND PEOPLE WHO READ THE APP DESCRIPTION PLEASE I need a self-assessment model for DevOps which I can host locally on my machine. You may use any tech stack, be it asp.net, MS SQL, Angular or whatever you prefer. The idea of this assessment would be based on this picture: [κάνε είσοδο για να δε&...

  €395 (Avg Bid)
  €395 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...Briefly - we are given a sql script with some data - design ERD for current database - normalize/improve the database according to requirements given in Appendix B and update ERD - write a report about the flaws in current database and details about how did you improve it according to the requirements mentioned in the pdf doc. - Write Python code to generate

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Enhance an existing Android App Έχει λήξει left

  ...complete the project. Summary The person will be working on a functional App developed to work with a device over the NFC interface (BLE interface to be added). It will read and write data from the device based on specific conditions and then store the data locally on a MySQL database on the phone. On command the database information will be uploaded to our

  €495 (Avg Bid)
  €495 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Ongoing help with database report Έχει λήξει left

  ... I'll need one to three reports generated every month, from easy to medium complexity. Pays between $20 to $50 each. You can write the sql queries and I'll need you to be on teamviewer on me so we can run/test your report. I'll prefer someone who can start asap. To demonstrate that you have read everything in the post, please let me know when you

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Unmatched records report Έχει λήξει left

  I need a plsql block or SQL query to compare between sets of data from same table and filter out records based on nested conditions and write into a report.

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Write a C# , MS SQL- LocalDB application for simple invoice application for the following specification. Must be use Microsoft framework Controllers and Componats only. Only use Microsoft report viewer. Database : LocalDB [κάνε είσοδο για να δεις το URL] form- ...

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Car rental system Έχει λήξει left

  . Design an Entity-Relationship-Model of...tables in a MySQL database (can be done with tools like phpmyadmin) 7. Fill in some meaningful data 8. Show by example with SQL statements, that some useful issues can be answered by the system Please write an additional report, where all stages and decisions of the development are explained and reasoned..

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I have mysql database with a relational table. I have Microsoft JET REPORT on my system. I want to use JET-REPORT to design my report but the data i want to use is stored in a relational table on MYSQL Database. I should be able to write SQL on jet report to design my report using mysql data source from the relational table

  €128 (Avg Bid)
  €128 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Create a SQL data base schema Έχει λήξει left

  ...monthly basis, a monthly csv report will be generated which contains data. I am seeking to load this CSV file into a SQL database with separate tables for each key area. I require someone to map out and create the database (e.g determine the appropiate number of tables and design) and then sunsequently write the SQL code to create such a database

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  Write a technical report Java,Html Έχει λήξει left

  I need someone with java and html and database sql expertise to write a report please get in touch if you have the expertise above. It has to be technical

  €179 (Avg Bid)
  €179 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  I have a portal on my website to show usage data to our customers, I need to add a "download report" button that could download a pdf document from that report page. The format of the PDF report is attached, you might also need to write some extra sql queries for the data.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Re-design, rewrite in C# Έχει λήξει left

  I need you to develop software in C#.NET. Re-design, Re-write a Microsoft Access VBA application in C#, SSRS rdl/Rdlc report using SQL...Application has approximately 12 forms and 12 small to medium sized reports. SQL server 2012.

  €489 (Avg Bid)
  €489 Μέση Προσφορά
  86 προσφορές
  Write a Technical report Έχει λήξει left

  If you know Java, SQL, Web Application, HTML, please get in touch I need someone who can write a technical report for webpage application.

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Doing Perl coding in bioinformatics Έχει λήξει left

  1) Prepare a system development methodology report 2) Sequence databases in fasta fromat  Write a parser that can extract the relevant data (id, description, sequence, etc.) from the Genbank files and store it into few flat files in fasta format for different molecular types and organisms. 3) Database development using MySQL  Develop a relational

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  a part of database project Έχει λήξει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...expressed as integrity rules in the relational schema. These rules are to be programmed in your implementation. 2. Design the user interface for input forms, output and report request screens for your database. a. Screens must be designed to be useful, clear and easy to use. A single screen may show data from many tables or may look like a

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  write a report on data mining. Έχει λήξει left

  I need you to write a report containing each of the cyberattack discussed below, propose data mining technique(s) that you would use to eliminate or alleviate such attack. 1- ‘Password Attacks’ q Cracking a user’s password 2- Cross-Site Scripting Drive-by attack 3- Denial-of-Service Distributed DoS- Attacks by multiple computers (some

  €98 (Avg Bid)
  €98 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...availability of the necessary tables and data. - Change each graph to represent an arbitrary data from a table ( so get a grip on how the table can be updated from a db via sql queries) - Make this change time based : Use python to get this to work ( or javascript) - Start working on actual elements: BreadCrumbs - Display breadcrumbs from the

  €1529 (Avg Bid)
  €1529 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  SMS Sender Έχει λήξει left

  ...You will write an application that will run on a Windows / Linux machine (please specifiy your choice). The Modem will be connected to the serial ports. You are expected to identify the AT commands that are required you will do the following. You will do all configuation work, creation of database etc. 1. send message you find in a MY SQL database

  €492 (Avg Bid)
  €492 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I am looking for an Oracle DBA / RAC dba who can write blog posts on below topics: 1. Oracle database cloning using RMAN - Hot cloning (with same name cloning, with different name cloning) 2. ASM queries you must always have as a RAC DBA (check no or disk groups, disks, online, offline, redundancy, mount/dismount diskgroup, add/remove disks, rebalancing

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  i need some one familiar with queries and database forms such as XML, SQL and so forth, to convert from one form to anther through passing the rational algebra , build an automatic conversion, write a full report of the basic and standard on how it converted with further explanation

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Odoo project Έχει λήξει left

  the client want the below: · Migrate the Old SQL to the new DB · Customized orders screen with the same old design · Tracking cash with the delivery guy. Objectives The main objective is to automate the main process areas in order to overcome the above-mentioned challenges. This should lead us to: · They Need custom software(POS)for

  €1270 (Avg Bid)
  €1270 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  ...they can find an employee that matches their requirements Part I: 1. Explore some of the online staffing sites on the Web to collect the basic facts and requirements. Write down the information and requirements you gathered. Give the URLs for the sites contacted. 2. Specify a number of essential functional dependencies for each relation. Identify

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...so they can find an employee that matches their requirements Part I: 1. Explore some of the online staffing sites on the Web to collect the basic facts and requirements. Write down the information and requirements you gathered. Give the URLs for the sites contacted. 2. Specify a number of essential functional dependencies for each relation. Identify

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Write a report on Web Security Έχει λήξει left

  Write two pages report to answer the following questions: a. Explain two different types of client based, ( web) application based, and server based attacks? b. What is SQL injection? And how does it work? c. Research and write a paragraph each about how to protect against one type of attack

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...or SEO as well as ability to create SEO report. We need a professional that will help our websites achieve top ranks on all major search engines. - Monitor and study the needs of our clients and talk to them directly. - Proficient enough to create excellent logos, banners and icons. - To debug and also write Java Script and PHP Script. - To debug

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...or SEO as well as ability to create SEO report. We need a professional that will help our websites achieve top ranks on all major search engines. - Monitor and study the needs of our clients and talk to them directly. - Proficient enough to create excellent logos, banners and icons. - To debug and also write Java Script and PHP Script. - To debug

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...then be implemented. These relations need to be interconnected according to the strict rules of the relational model to be implementable. You also have to produce an executive report to justify your mapping. Subsequently, you have to create two of the tables in the MySQL RDBMS and create a simple PHP script to add data into it and retrieve data from it

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  advance communication technology Έχει λήξει left

  ...sessions. Your report should critically review literature related to a problem or research area you wish to discuss. Following the review, you need to write a technical report on how you will use PRTG or OpenNMS platforms to identify and/or diagnose the problems. There will be a demo/viva, where you should be able to justify the technical report. You are

  €173 (Avg Bid)
  €173 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I am looking for someone who is expert and has an IT background to write for me a report about SQL injection attack + doing demo and take screenshots with explanation for each step.

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...or SEO as well as ability to create SEO report. We need a professional that will help our websites achieve top ranks on all major search engines. - Monitor and study the needs of our clients and talk to them directly. - Proficient enough to create excellent logos, banners and icons. - To debug and also write Java Script and PHP Script. - To debug

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  DEVEXPRESS VISUAL STUDIO MVC Έχει λήξει left

  I have some development work that requires DEVEXPRESS , MVC , VISUAL STUDIO .NET C# , MS SQL with report write and dashboards. PLEASE !!!! Only persons who have a minimum of 5 year experience need reply

  €2070 (Avg Bid)
  €2070 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Database systems Έχει λήξει left

  Produce a conceptual data model & a logical data model following given specs. Write SQL and PHP to complete specific tasks. Produce a supporting report.

  €203 (Avg Bid)
  €203 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Project report (60 points in total) 1.1 Cover page (2 points): Including the topic, your full name, daily email, and phone number; 1.2 A description of the task, which demonstrates

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  SQL report porgram Έχει λήξει left

  Would like someone to write ONE reporting progam using any programming language - C , C++, SQL. Database is Microsoft Access RDBM. Schema will be provided. Report layout and format will be given. the program will have an input program output is a report . ========== If program is successful, there are other similar reporting programs needed

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...or SEO as well as ability to create SEO report. We need a professional that will help our websites achieve top ranks on all major search engines. - Monitor and study the needs of our clients and talk to them directly. - Proficient enough to create excellent logos, banners and icons. - To debug and also write Java Script and PHP Script. - To debug

  €302 (Avg Bid)
  €302 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Sql reports Έχει λήξει left

  we are a small point of sale company. we have a product that has a built in sql report writer but we do not have the ability to write custom reports.

  SQL
  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  Hi I need a ( POS - Point of Sale ) application which is write in visual studio 2012 by ASP.NET MVC and use Microsoft SQL SERVER for database data base and Use Bootstrap for application UI if you check this link [κάνε είσοδο για να δεις το URL] I need my applic...

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Simple POS - Point of Sale - Repost Έχει λήξει left

  Hi I need a ( POS - Point of Sale ) application which is write in visual studio 2012 by ASP.NET MVC and use Microsoft SQL SERVER for database data base and Use Bootstrap for application UI if you check this link [κάνε είσοδο για να δεις το URL] I need my applic...

  €216 (Avg Bid)
  €216 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Java Developer Έχει λήξει left

  ...Experience using MVC Java Frameworks such as Play Framework or Spring Framework ● Experience using Dependency Injection with Spring 4.2+ or Google Guice ● Proficient using SQL and designing Normalized Relational Database Schemas ● Can thrive within an Agile team. Open to mentoring others on the team and sharing knowledge/experience ● Comfortable

  €2599 (Avg Bid)
  €2599 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Build A Website Έχει λήξει left

  ...commercial use and expect no attribution of any kind. 10) You should write Unit Testing with PHPUnit with line coverage of at least 90%. You must provide the coverage report as well as the testing code. 11) The website should be secure against hacking attempts. This includes, at least, SQL Injection, XSS Scripting and Brute Force attempts. This will be

  €625 (Avg Bid)
  €625 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  ...or SEO as well as ability to create SEO report. We need a professional that will help our websites achieve top ranks on all major search engines. - Monitor and study the needs of our clients and talk to them directly. - Proficient enough to create excellent logos, banners and icons. - To debug and also write Java Script and PHP Script. - To debug

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...or SEO as well as ability to create SEO report. We need a professional that will help our websites achieve top ranks on all major search engines. - Monitor and study the needs of our clients and talk to them directly. - Proficient enough to create excellent logos, banners and icons. - To debug and also write Java Script and PHP Script. - To debug

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...or SEO as well as ability to create SEO report. We need a professional that will help our websites achieve top ranks on all major search engines. - Monitor and study the needs of our clients and talk to them directly. - Proficient enough to create excellent logos, banners and icons. - To debug and also write Java Script and PHP Script. - To debug

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές