Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  56,130 sports δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  θέλω να δημιουργήσω ένα λογότυπο που να έχει να κάνει με θαλάσσια σπορ. Η επωνυμία θέλω να είναι "Poseidon" "water sports" ίσως να φαίνεται ο Ποσειδώνας η τρίαινα η κάποιο σκάφο&sig...

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am interested in converting my site into a site where members can give tips for sports matches. In this site there should be a list of sports events of the day which will be automatically updated and from that list the members will choose the matches which they will give their tip. I also want to be able to lock some tips that only premium members can view. A corresponding site I have in my mind is

  €448 (Avg Bid)
  €448 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  optimization in python for sports betting 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Optimization in Python for Sports Betting The project aims to optimize odds selection for football betting using non linear optimization. The ideal candidate for the job should have experience in data analysis, machine learning, and sports betting. Specifically, the project requires the following skills and experience: - Strong proficiency in Python and its data analysis libraries (e.g., Pandas, NumPy) - Knowledge of statistical modeling and machine learning algorithms, particularly those related to optimization - Experience in sports betting, particularly in football - Familiarity with sports betting data sources and APIs The project will involve the following tasks: - Providing recommendations for optimizing the algorithm's performance - needs to b...

  €173 (Avg Bid)
  €173 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Professionally Laid Out Automated News Website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...should cover a wide range of topics, including Financial Markets, Sports, Weather and Natural Disasters, Technology and Gadgets, Politics and Government, Health and Medical Research, and Entertainment and Pop Culture. Additionally, the website should have the capability to generate affiliate links and monetize through Adsense and other suggested tools. It needs to be built using the Odoo website platform, which is based on the Python language. Requirements: 1. Professionally Laid Out Website: The freelancer should create a visually appealing and user-friendly website layout that engages visitors and provides a seamless browsing experience. 2. Topic Coverage: The website should have sections dedicated to Financial Markets, Sports, Weather and Natural Disasters, Technology a...

  €302 (Avg Bid)
  €302 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Sport bet website 6 μέρες left

  Hello, I'm looking to someone that could manage my marketing and social media for my sports bet website. I need someone the can produce the ads in Portuguese. My audience is in Brazil. I need someone to drive traffic to my website, using specific topics in landing pages. Also, I need content for my instagram periodically.

  €1017 (Avg Bid)
  €1017 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create a simple betting website that offers casino games. The website should have a focus on multiple sports, with no specific preference for any particular sport. Payment methods should include credit/debit cards only. The ideal candidate should have experience in website development and be able to create a user-friendly interface that is easy to navigate. Additionally, the candidate should be familiar with integrating payment gateways and be able to ensure the website's security. The project timeline is flexible, but I am looking for a professional who can complete the project within a reasonable time frame.

  €490 (Avg Bid)
  €490 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Hi Synaptic Technologies Pvt, As discussed please need to upgrade my website which you created before with the below actions 1- upgrade the PHP development language to latest update 2- web upgrade to friendly new design 3- add payment link and QR code option in the backend per champion 4- Solve the website problems and improve the performance and make it faster response

  €522 (Avg Bid)
  €522 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Logo Animator 6 μέρες left

  Hi! I request logo animation for INDIGO HOCKEY. It should be in a sports style (ice hockey) for a 6-10 sec video intro.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  I am looking for a freelancer to help increase sales for my sports academy that specifically targets teens. My goal is to focus on social media advertising as the primary marketing channel, with the primary goal of generating direct sign-ups. An understanding and proficiency in the latest social media marketing techniques is a must. I am looking for someone with knowledge and experience in this field who can help me maximize my returns and generate the best results. Must have excellent communication skills and be able to work independently to set up and monitor the campaigns. Please let me know if you are interested in this project and any relevant experience and qualifications that you have. Thank you.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  write sports article and press release 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a writer who can create engaging articles and press releases focused on football & sports betting you should also have . While I don't have a specific angle or theme in mind, I do have some general ideas that I would like the writer to incorporate. The target audience for these articles is general football betting fans, so the writer should be able to write in a way that appeals to a wide would also need to publish the written article on your blog/website with good number of readers/viewers Ideal Skills and Experience: - Experience writing sports articles and press releases - Knowledge of football and its current events - Ability to write in a way that is engaging and appeals to a wide audience - Familiarity with SEO best practices for content crea...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  I need an expert to sole a probability problem. 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an expert to help me solve a Rugby League Multi Bets probability problem. I am not sure about the specific method or formula to use, so I am open to any approach. The desired format for the solution is a written explanation. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in probability theory and calculations - Experience with sports betting or gambling - Strong analytical and problem-solving skills - Excellent communication and writing skills to provide a clear and concise explanation of the solution.

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Create 100 year logo 6 μέρες left

  ...for our cricket club that celebrates our 100 year anniversary. See the attached 100Y sketch for colours and inspiration. Keen to see the 100 worked in with the logo. The blue and yellow colours (can also use white, grey or royal blue) Ribbon or something with 1923 and 2023 in the logo Ideal skills and experience: - Graphic design with a focus on logo creation - Experience in creating logos for sports companies - A creative eye for modern design - Ability to incorporate the number 100 into the logo Requirements: - Submit past work samples that showcase your logo design skills - Collaborate with us to create a logo that embodies our company's values and history - Deliver a high-quality, original logo that can be used across all our branding materials We look forward to wor...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές
  Website Development -- 2 6 μέρες left

  I am looking for a website developer to create an informational website using WordPress as the preferred CMS. The main purpose of the website is to provide information about sports clubs. While I do not have a specific design in mind, I have a rough idea of how I want it to look and feel. The ideal candidate will have experience with WordPress development, as well as the ability to bring my vision to life through design and customization. Key skills for this project include: - WordPress development - Web design and customization - Strong communication and collaboration skills - Attention to detail and ability to meet deadlines

  €1949 (Avg Bid)
  €1949 Μέση Προσφορά
  330 προσφορές

  We are looking for a designer to do about 8 images of soccer goal designs. There is 4 different type of Goals - Standard x 2, StraighBack and Box. Also potential to do alot more work depending on how things go.

  €1023 (Avg Bid)
  €1023 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές
  Podcast production 6 μέρες left

  Support overflow of podcast production for clients. Experienced producer required. Sydney location and remote activity. Sports and healthcare

  min €31 / hr
  Τοπικό
  min €31 / hr
  0 προσφορές
  Cinematic video for the unveiling of a new football club's logo 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled video editor to create a cinematic video for the unveiling of our new football club's logo. The video should have an upbeat and energetic tone. I have s...our new football club's logo. The video should have an upbeat and energetic tone. I have some specific visual elements and themes in mind, so I am looking for someone who can work with my ideas and bring them to life. The video should be less than 1 minute in length. Ideal skills and experience for the job include: - Video editing - Motion graphics - Sound design - Familiarity with football/sports visuals and themes Please provide examples of your previous work in a similar style. I have some videos of the city I want to incorporate in to the video to build up to the unveiling of the ci...

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές
  Elite Valley Aces 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer to help me promote my project, Elite Valley Aces. The purpose is to launch a promotion to increase awareness of my sports team. This involves creating a logo and branding materials that will be appealing to my target audience - youth players and their families. Examples of logo and branding materials may include custom apparel designs, marketing/promotional materials, as well as content for our website and social media accounts. Above all, the logo and branding must stick out and be eye-catching. I am eager to hear what creative ideas you have in order to achieve this. I would like the ace symbol in it and elite in cursive, Valley aces in print.

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Trophy icon Logo Design 5 μέρες left

  We need a logo for our company All Play that specialises in sports activities for people - - see attached of some examples BUT we are open to any design PLEASE make sure the southern cross is in the middle of the logo and could i see the design in red and blue

  €31 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €31
  316 συμμετοχές

  Fundraiser for soccer team. Looking to add smoke stack demolition in accordance with “Bringing the boom” “Roll ‘Moes”. School colors are orange, black, white.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Trophy icon CL logo design 1 μέρα left

  I am looking for a creative and unique logo design for my sports/basketball company. The ideal designer should have experience in designing logos for sports-related brands. Style: The logo should have a modern, sleek, and minimalistic look. Colors: I have specific colors in mind that I would like the designer to incorporate into the logo. It only needs to be orange, black and white. Industry: The company belongs to the sports/basketball industry, so the designer should have knowledge of this industry to create a logo that reflects the brand's image. The design needs to incorporate the letters CL and a basketball as well. Your design must be 100% original. Ideas stolen from the internet will be deleted. I will need png (no background), a.i., jpeg, pdf and...

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €28
  87 συμμετοχές

  I am a sports photographer, and I need a page where competitors can find and buy their race photos by typing their bib number (using OCR to identify the race or bib number), payment gateway and download of purchased photos. An example could be: sportograf.com. On the page, several photographers should be able to upload their photos from different events and a summary of sales from each folder would be necessary.

  €1046 (Avg Bid)
  €1046 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Manchester United latest breaking news 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a writer who can provide me latest breaking and engaging news about Manchester United foitball club . The ideal candidate must have a deep knowledge of the team and be able to produce high-quality news articles on the latest breaking news. Skills and ex...me latest breaking and engaging news about Manchester United foitball club . The ideal candidate must have a deep knowledge of the team and be able to produce high-quality news articles on the latest breaking news. Skills and experience: - Excellent writing skills - Knowledge of Manchester United and the Premier League - Ability to provide real-time updates on match events - Experience in sports journalism - Ability to meet tight deadlines - Must be able to work on an as-it-happens basis to provide timel...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me purchase the necessary modules to create integrated websites that include live casinos, sports betting, and slot machines. Specifically, I am interested in purchasing the Live Casino module. I will require full integration support, so I need someone who is experienced in integrating these modules into websites. As for the timeline, I don't have a preferred completion date at this time. Ideal skills and experience for this job include: - Experience with purchasing and integrating modules for live casinos, sports betting, and slot machines - Knowledge of website development and integration - Understanding of online gambling regulations and requirements - Strong communication skills to ensure seamless integration with...

  €3844 (Avg Bid)
  €3844 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Trophy icon Logo Design - 04/06/2023 09:20 EDT 5 μέρες left

  I am looking for a modern and sleek logo design for my business in the boating and marine lifestyle industry. I am open to color suggestions and would like the logo to convey a sense of luxury and sophistication. Business Name: Dock Jones We are starting a new business selling Boating, water sports and marine products, along with apparel for outdoor water activities. In boating you always begin and end the adventure at the Dock. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing logos for businesses in a similar industry - Knowledge of color psychology and how to use it in logo design - Ability to create a unique and eye-catching design - Strong communication skills to ensure the final product meets my expectations.

  €47 (Avg Bid)
  €47
  360 συμμετοχές

  Hello there. Are you familiar with the process of hiring actors, athletes, models etc? Low budget. Please read the description before placing your bid. If requested to find portals and services for hiring fitness athletes and actors for movies, what would your answer to the following be. 1) To demonstrate your understanding, what do you think, in USD, EUR or GBP currency, is a low budget day wage for the service of an amateur athletic actor/expert? Low budget. 2) Which of the following formats, by your estimation, would be most useful for me in this search: Adverts, Social Media Profiles, Services with Footage, Service Portal, Fitness Enthusiasts, Film Studios, Modelling Agencies or Google search results? 3) Which of the following attributes (or features) would be least useful for...

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I am in need of a Sports Medicine Doctor to provide an expert review and endorsement of our sports exercise equipment. Our primary goal is to enhance performance and improve overall safety. We require both written and video testimonials for the endorsement format. The ideal candidate should have experience in sports medicine and be able to provide detailed analysis and recommendations for our equipment.

  €127 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €127 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Sportsbook with slots 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a developer to create a sportsbook with slots that features all major sports and progressive jackpot slots. I am open to software provider suggestions. The ideal candidate will have experience with sportsbook and slot development, as well as knowledge of available software providers in the industry. The project will require the following skills and experience: - Experience developing sportsbook and slot games - Knowledge of available software providers for sportsbook and slot development - Ability to integrate progressive jackpot slots into the platform - Understanding of the latest trends and features in sportsbook and slot development - Strong communication skills to ensure the project is completed to my satisfaction.

  €434 (Avg Bid)
  €434 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  marketing plan sports gears website 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to create a marketing plan for my sports gears website targeted towards sports enthusiasts. The ideal candidate should have experience in social media marketing and be able to focus on increasing website traffic. My main goal for this marketing campaign is to increase website traffic. The freelancer should have experience in content marketing and be skilled in creating engaging content. Email marketing skills would also be a plus.

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Outstanding Team Project 4 μέρες left

  Choosing a team that must be a real team and can be from any domain (sports, business, politics, etc). The team must be a team that most people would see as exceptional.

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Sports Designs 4 μέρες left

  I am looking for a designer to create a poster for my football team. The poster should be eye-catching and showcase our team's spirit and strength. Skills and experience needed: - Graphic design experience - Experience creating sports posters - Proficiency in Adobe Photoshop or Illustrator Design requirements: - Football theme - Bold, impactful design - Incorporate team colors and logo - Text to include: team name, players' names, and the phrase "We Are Stronger Together" Logo style: - Normal style preferred I am looking for someone who can bring my vision to life and create a poster that truly represents our team.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  Trophy icon Brand Logo Needed 4 ώρες left

  The brand name is ICON - It is a sports brand. Please keep in mind, we would like a logo with a text that says ICON under it. I'm looking for a designer to create a minimalist logo for my brand. I already have a name, and I don't have any specific color preferences. The ideal candidate should have experience in creating clean, simple designs that effectively communicate the essence of a brand. Attention to detail is a must, as well as the ability to create a logo that is both timeless and memorable.

  €18 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €18
  473 συμμετοχές

  I am in need of a logo for my sports bar and grill with a Skyebox theme. The primary color scheme for the logo is blue and white. I am looking for a design that incorporates a skyline or cityscape element, as this is a key aspect of the Skyebox theme. The style I prefer for the logo is vintage or retro, to give it a classic feel. Ideal skills and experience for this job include: - Graphic design experience with a focus on logo design - Knowledge of vintage and retro design elements - Ability to incorporate a skyline or cityscape element into the design - Familiarity with color theory and the use of blue and white in branding and design.

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  90 προσφορές
  Website for sports club 3 μέρες left

  My sports club is in need of a website that will be a source of information for potential members, sponsors, and fans. The primary objective of the website is to provide information about the club. I have a specific website layout or design in mind that I want to use. My goal is to create a modern and user-friendly website, with an organized layout and easy navigation system. Additionally, the website should present a professional image of my club to reflect our goals and values. I am looking for features that are essential for the website such as membership registration, event calendar, and a photo gallery. I want the website to help recruit new members and engage existing members by providing helpful resources such as documents, forms, upcoming event information, and members-o...

  €295 (Avg Bid)
  €295 Μέση Προσφορά
  109 προσφορές
  Sports Writers Required -- 2 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I run a blog repotring on matches, transfers, etc of Arsenal football club. I write the articles currently but don't have enough time to write enough articles. I am looking for experienced sports writers to write articles including match reports, club news, transfers, match previews. I will need evidence of previous work done and absolutely no Ai writer please.

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  I am looking for a creative and unique logo for my fishing company, "A Gear Tackle Shop". I have no preference for color, but would like to include fish or fishing gear as specific elements or symbols in the design. The ideal freelancer for this job will have experience in designing memorable logos for outdoor or sports-related companies. They should be able to provide multiple design options and be willing to make revisions until I am satisfied with the final product.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  117 προσφορές

  I'd like to create a live casino and sports website. I wnat to make an integrated site that can be used by connecting APIs such as Live Casino, Slots, and Sports. I want to purchase modules necessary for production or request production *All sources of the project. *I want a source made in c# , .NET language If you're interested, show us a demo.(admin and UI) If you have experience in developing and can demonstrate, please apply

  €4042 (Avg Bid)
  €4042 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  AI apps ideas 3 μέρες left

  As a freelance AI consultant, I want ideas that work on artificial intelligence in all fields, advertising, games, medicine, education, sports, and others, Please send the list off all AI Apps that you can develop . Thanks in advance,

  €427 (Avg Bid)
  €427 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  ...list Page 2 The selection tool on this page will be used to pick one element from a hierarchical tree of elements(nodes)…. parents, children, grandchildren and so in ...technically to infinity. The nodes will all be hobbies and interests, so they will be displayed as short strings, so one 7 tiered path might look like this....(All-Sports-Tennis-Doubles-Mixed-under 18's-Beginner). Most of the time users will not be considering the top nodes ”All” or "Sports" so don’t think in terms of categories (which may trigger thoughts of using appropriate icons etc), think only in terms of parents and children. To allow users to navigate through the structure of nodes, which will be thousands strong, I would like a 3 part display. 1) The ...

  €149 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €149
  8 συμμετοχές

  A brand new idea to create better supportive sports bras for larger-breasted women. It's a first-of-a-kind design and it's helped solve this issue for me for many years.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Logo Designer Needed 3 μέρες left

  I already have a Pilates page with a colour scheme based around my logo but I am also starting to advertise sports Massage on this page. My name is going from 222 Pilates to now 222 Align & Restore. I really like my original logo and want that same colour scheme but I’m struggling to make a new one I like just as much.

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  Online coaching website 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I want to create a website where it links professionals, mindset coaches and general coaches that provides sports coaching to individuals, teams or professional athletes. They are from all around the world so if you're travelling abroad, you can book a session within 24 hours. It can either be a monthly subscription or pay for a bundle of hours.

  €251 (Avg Bid)
  €251 Μέση Προσφορά
  150 προσφορές
  Sports Survey // Angola 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Sports Survey in Angola I am looking for freelancers from Angola who are interested in sports, mainly in football, for a survey. The survey is short, it will focus on understanding sports interests among the sports enthusiasts in Angola.

  €49 (Avg Bid)
  €49 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Home Entrance Sport Elements/Activity Wall Design 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  A 2.3 by 2.9 blank wall at the left side of my beach house entrance that need a full practical design, Would like a wall that will comprise sports element in it that anybody can use while leaving the house. The wall will feature the following: 1. Water sport activities: surfing board + wetsuit + flippers + bodyboard + paddle + Goggle 2. Outdoor/sand sport activities: mountain bike + helmet + volleyball + rugby ball + beach tennis + football + basket ball 3. A place for towels after use and a corner for shoes or slippers.

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Theme Icon Folders 3 μέρες left

  Looking to create folders that are round 200*200 pi...Icons we are looking for would represent the following Holiday Themes. 1. Christmas 2. Easter 3. Thanksgiving 4. St. Patrick's Day 5. Memorial Day 6. Nunavut Day 7. New Years 8. Canada Day 9. National Indigenous Day 10. Father's Day 11. Mother's Day 12. Halloween 13. Valentine's Day 14. Hanukkah 15. Emancipation Day 16. Ramadan 17. Diwali 18. Independence Day 19. Veterans Day 20. Cinco de Mayo. Sports Themes 1. NHL Hockey Teams (All) 2. NFL Football Teams (All) 3. MLB Baseball Teams (All) 4. Soccer Teams (All) 5. NBA Basketball Teams (All) 6. Nascar Teams (All). Emergency Services 1. Police 2. Fire Department 3. Ambulance. Country Flags (All). Cool White and Soft White. The pictures I've attached are sq...

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  94 προσφορές
  Tournament website/app 2 μέρες left

  I am looking for a freelancer to develop a tournament website and mobile app for sports tournaments. The website/app should be available on both web and mobile platforms. The ideal freelancer would have experience in sports website/app development. The essential features for the website/app would be: * Bracket and schedule management. The users should be able to view the schedule and status of the tournament. Additionally, the website/app should allow me to update the schedule and brackets in real-time. * Player age verification. (ability to upload, scan a birth certificate for eligibility date) * Ability for coaches to access/edit roster, view eligible players Other features that I would like to include are registration and payment for the tournament. This will enable the ...

  €2345 (Avg Bid)
  €2345 Μέση Προσφορά
  171 προσφορές

  I'm looking for a skilled freelancer to create a website for my sports streaming company. The website will need to feature live streaming of at least 8+ different types of sports from around the world. We want our viewers to be able to watch their favorite sports with content provided live. Other features desired include articles and news related to the sports we showcase. We have a budget that is flexible for this project, so we are interested in hearing from freelancers with different price points. We would love to review the options and decide what makes the most sense for our budget. Attached below is our concept for how we would like it to look like. is our current website, and as you can see it needs to be made modern.

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  127 προσφορές
  €93 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Print Design for T-Shirt (sports club) 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We need printable vectorized designs for t-shirts. The design should contain data from the respective sports club. For example, the year of foundation, a special slogan of the club or the club logo. We need two designs per club (=our customer). The designs should be one or two colors. In exceptional cases also multicolored. We provide the club logo, possibly a slogan and all the necessary information (e.g. t-shirt color). We also have sample designs for inspiration. We would like to pay per design/club. There are 50+ clubs (similar projects, but are created separately, but we are happy to stick with a fixed graphic designer.).

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  139 προσφορές

  Κορυφαία sports Άρθρα Κοινότητας