Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 speech writing δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Χρειάζομαι έναν ειδικό στη μηχανική μάθηση, που θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την εκπαίδευση και την βελτίωση ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης. Απαιτήσεις Εργασία&sig...

  €1040 (Avg Bid)
  €1040 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  In the context of a research project I would like to write an abstract of a ~500 words scientific article on a bioethics issue, which would concern the bioethical dimension of the use of artificial intelligence applications in the field of theranostics. The language of writing will be English. The abstract should state the topic and its importance, the questions asked and the research methods/tools. Most importantly, a search of databases of authoritative literature (Pubmed, Scopus) should be carried out in order to find recent developments in the introduction of artificial intelligence in the field of theranostics (perhaps some concretisation will be done afterwards) and where the regulatory framework is currently located. The deadline is 3 February 2023.

  €314 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €314 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  Θα πρέπει να γίνει χρήση τεχνολογίας Node JS . Η υπηρεσία αναγνώρισης φωνής που θα χρησιμοποιηθεί είναι της google speech-to-text όπου ο χρήστης μέσω μιας web εφαρμογής θα παραγγέλνει φ&omega...

  €381 (Avg Bid)
  €381 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Eυθυγράμμιση διανύσματος Περιγραφή: Να βρείτε δύο μετασχηματισμούς (μητρώα) για την ευθυγράμμιση διανύσματος op με το μοναδιαίο διάνυσμα j του θετικού άξονα των y,...

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Context writing Έχει λήξει left

  Συγγραφή ποιοτικού κειμένου με στόχο την ανάδειξη των έργων της εταιρείας μας μέσω της εταιρικής μας ιστοσελίδας.

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Writing Έχει λήξει left

  Χρειάζομαι να γράψετε κάποιο περιεχόμενο για μια ιστοσελίδα.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Writing Έχει λήξει left

  Χρειάζομαι να γράψετε κάποιο περιεχόμενο για μια ιστοσελίδα.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...για μετάφραση online περιεχομένου στα Αγγλικά. Τα links που θέλω είναι: Προτιμώ κάποιον που να γνωρίζει άριστα Ελληνικά και Αγγλικά. Για να αποδειχθεί αυτό, θα χρεια&si...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Θέλω κάποιον να γνωρίζει συγγραφή κειμένων για content writing για seo, επίσης να μπορεί να διαχειριστεί τα κείμενα από joomla και να κάνει μερικές αλλαγές σε σελίδα με διαχειρι&si...

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Κατασκευή μιας Ιστοσελίδας με text to speech για ατομα με προβληματα ορασης

  €376 (Avg Bid)
  €376 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  content writing για το website μου.

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Write a tag line/slogan Έχει λήξει left

  Looking for a free lancer for creative writing in greek language

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  We need to find a content writer in Greek, highly skilled, no mistakes, juicy stile

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Το μεγαλώνει & ψάχνουμε part time βοήθεια για το web administrative κομμάτι μας! Αν σου αρέσει να κάνεις τους ανθρώπους χαρούμενους με τις γνώσεις και την εμπειρία σου, και αν &the...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Ξεκινάμε ένα διαδικτυακό ποδοσφαιρικό portal, και αναζητούμε συνεργάτες από όλη την Ελλάδα. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι λάτρης του ποδοσφαίρου, ι&kapp...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I need a cartoon of 3 bulls in human form The setting is a hospital or field hospital -1 Bull is a dying sick patient -The 2’nd bull is a nurse -The 3’rd bull is a doctor and at a distance from the other 2 There is a cartoon speech bubble of the bull nurse telling the bull patient “ Don’t upset the doctor by telling him your dying” I'm in need of a talented illustrator who can create a cartoonish style illustration. The illustration should depict three bulls in human form, engaged in a conversation within a hospital or field hospital setting. - The illustration should be engaging and entertaining, with a focus on the bulls' expressions and interactions. - The setting should be clearly recognizable as a hospital or field hospital. -...

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Freelance Blog Writer. 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...blog posts and articles using WriteSonic. Develop content that is informative, engaging, and tailored to our target audience. Ensure all content meets the highest standards of quality and is free from spammy or low-value elements. Collaborate with our team to align content with our brand voice and marketing strategies. Requirements: Proven experience in content writing, particularly for blogs and articles. Proficiency in using AI writing tools like WriteSonic. Strong knowledge of SEO best practices and content optimization techniques. Experience with keyword research tools, especially Ahrefs. Ability to produce high-quality, engaging, and well-researched content. Excellent written communication skills. Self-motivated and able to work independently. Who are we looking for...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  89 προσφορές
  Comprehensive Content Creation & Ads Management 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...manager to expertly handle critical aspects of my business' digital presence. 1. **Content Writing Services:** I need tailored, effective content for my website, along with engaging pamphlet copy. Given our target audience of young professionals, the ideal freelancer should have a knack for crafting compelling content that resonates with this demographic. 2. **Social Media Ads Management:** Strong capabilities in social media ad management, spanning platforms like Facebook, Instagram, Snapchat, and LinkedIn, are required. The aim is to optimize these platforms to drive business results. Ideal skills and experience: - Proven copywriting and content creation skills - Familiarity with writing for young professionals - Prior successes in managing and optimiz...

  €1124 (Avg Bid)
  €1124 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Workbook Design for Online Writing Workshop 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled graphic designer to create a workbook layout for a course I'm developing. Requirements: - This workbook is 16 pages long and requires a creative, artistic a masculine look - You will need to source suitable stock images to complement the content. - The primary goal of the workbook is to be motivational in nature. Ideal Skills: - Extensive experience in graphic design, particularly in creating workbooks or similar educational materials. - Proficiency in incorporating stock images effectively to enhance a message. - An understanding of motivational design elements to ensure the workbook's purpose is conveyed effectively. Your design should inspire and engage the reader, helping to bring the course content to life and encourage motivation.

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  103 προσφορές

  ...compelling scripts for my Spanish Geopolitics Channel. As this is a radio format, the writing should be engaging and thought-provoking. Key Requirements: - **Geopolitics Scriptwriting Experience**: It's essential that you have experience in this field. This includes a deep understanding of global political events and the ability to translate this knowledge into engaging content. - **Controversial Viewpoints**: I am looking for scripts that present controversial viewpoints. The goal is to engage the audience through thought-provoking content, so your ability to write in a way that stimulates discussion is crucial. - **Spanish Language Proficiency**: As this is a Spanish channel, fluency in Spanish is a must. Your writing should be culturally sensitive and resonate wit...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Comprehensive UI/UX, Print Marketing, and Website Redesign 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a strong UI/UX designer for a broad range of design tasks including: - UI and UX design assistance for some of our SaaS offerings - Complete overhaul of our website design ...record in UI/UX design - Extensive experience in complete website design overhaul - Strong portfolio in designing marketing materials - Ability to effectively communicate design choices and rationale All design work should have a consistent look and feel across the products, website, and marketing materials. Experience with SCSS a must. Vue3 experience a plus. Must be proficient at speaking and writing English. U.S. Citizenship a plus. Your input will be critical in creating an engaging user experience across our product, service and marketing offerings. If you have a keen eye for design, pl...

  €31 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  81 προσφορές
  Creative $5M Crowdfunding for NGO 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Deliverables: Campaign Strategy Document: Detailed strategy outlining the steps, timelines, and resources required for the fundraising campaign. Content Calendar: A content calendar detailing the schedule for social media posts, email newsletters, blog posts, and other communications. Crowdfunding Campaigns: Set up and manage crowdfunding campaigns on multiple platforms, including creating campaign pages, writing compelling descriptions, and producing multimedia content. Donor Outreach Plan: A comprehensive plan to identify and approach potential high-net-worth donors and organizations. Monthly Reports: Regular reports tracking the progress of the fundraising campaign, including metrics on engagement, funds raised, and donor feedback. Need: Experience: Proven track record in fun...

  €1285 (Avg Bid)
  €1285 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Write a 300-500 word health article with clarity and expertise. Showcase your experience in health content writing and research skills. Submit your portfolio and let's create engaging content together!" - Reiterates the word count and topic - Emphasizes the need for expertise and research skills - Encourages applicants to submit their portfolio - Ends with a collaborative tone, inviting writers to work together

  €340 (Avg Bid)
  €340 Μέση Προσφορά
  78 προσφορές

  ...create a compelling and informative radio script that educates patients about Diabetes in a clear and engaging manner. Key Requirements: - Deep Understanding of Diabetes: Prior knowledge or experience in the healthcare field, particularly about Diabetes, is crucial. The script should not only inform, but also provide comfort and reassurance to patients. - Radio Scriptwriting: Proficiency in writing for radio is essential. The script needs to be concise, engaging, and suitable for oral delivery. - Patient-Centered Approach: The content should be tailored for patients with Diabetes, using accessible language and addressing common concerns in a supportive and empathetic manner. Skills and Experience: - Previous experience in healthcare scriptwriting, particularly for radio, is hi...

  €387 (Avg Bid)
  €387 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  I'm seeking a talented copywriter to assist with the creation of an eBook that recounts my life story. Key Responsibilities: - Craft engaging content: ...engaging content: I need someone who can write in a captivating, inspirational tone. - Understand the target audience: The eBook is aimed at professionals, so the copy needs to resonate with this demographic. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in writing inspiring and engaging content. - A portfolio that showcases your ability to write for a professional audience. - Excellent command of the English language. - A keen eye for detail and strong editing skills. - Understanding of narrative structures in writing. Your work will be essential in helping me share my life journey with an inspiring and ...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I'm searching for a versatile Business Analyst with strong understanding in business requirement documents (BRD), project charters and SQL queries. Main responsibilities include: - Conducting thorough business analysis - Creating a comprehensive BRD - Developing an insightful project charter - Writing SQL queries The ultimate goal of this project is to develop a software solution that optimizes database performance. Ideal candidates must possess excellent communication skills, as correspondences and project discussions will be primarily via email. Experience in software development, and database optimization will set you apart from others. Proficiency in SQL is a must. Your task will be crucial in improving our business processes. Looking forward to seeing your bids.

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  106 προσφορές
  Engaging Auto News, Reviews, & Features 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled writer well-vers...reviews on the latest cars to hit the market The content should cater to both car enthusiasts and industry professionals, making it informative whilst retaining an entertaining tone. It's significant that the writer holds proficiency in automobile language, has prior experience in writing about cars, and understands the trends and dynamics of the industry. Skills and experience: - Knowledgeable in automobile technology and trends - Previous experience writing for automotive blogs or print publications - Engaging writing style retaining an entertaining yet informative tone - Familiarity with the tastes and interests of car enthusiasts and industry professionals - Ability to research and stay informed about upcoming...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Content Writer Needed-4 6 μέρες left

  Tasks 100 to 200 words contain - short description about what is it game type ( adventure , action , shooting ..etc) - game controls - how to play - any tips or other thing about the game Avoid - Avoid embellishing - Avoid creative writing - No spelling errors, correct grammar. - Original content, avoid copying from other websites. - We use an AI detector to ensure that made by human

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  .htaccess URL Redirection Code Writing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a skilled developer to help me write a robust .htaccess file for my website. The main purpose of this project is to ensure a smooth redirection of all the old URLs on the site to their corresponding new URLs. Key Requirements: - Writing a Redirect code: The primary task is to write the necessary code that will facilitate the URL redirection. - Redirecting old URLs to new URLs: The primary objective of the redirection is to ensure that all the old URLs on my website are automatically directed to the new URLs. - Applying the redirection to the entire website: The code should be designed to apply the redirection to every single page on the website, ensuring a consistent user experience across the board. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in .htaccess file management...

  €8 (Avg Bid)
  €8 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Cambios en plataforma MAGICAI 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Busco experto en PHP, Lavarel y manejo de APIs de Openai y Gémini. Adquirí pero necesito realizar unos cambios, ya que casi toda la plataforma la maneja con la API de Openai y deseo que algunas funcionalidades las realice con Gemini. Como tal necesito que las Chat AI que traen por defecto puedan leer imágenes y mantener la conversación con memoria. Actualmente lo realiza con diferentes modelos y pierde la memoria al pasar de un modelo a otro.

  €462 (Avg Bid)
  €462 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Survey Completion 9 μέρες left

  I am writing to confirm my interest in completing the full survey as requested. I understand the project requires the completion of a survey within 2-3 days. I am available to start immediately and can ensure timely delivery of the completed survey. I have attached my hourly rate of $10 as requested. I am confident in my ability to complete this project accurately and efficiently. Please do not hesitate to contact me if you require any further information. Thank you for considering my proposal.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm looking for a skilled writer to create engaging and informative blog content for my legal service startup, Mobister. The blog will serve as a platform for offering ...and formal tone while being engaging and insightful - Conducting thorough research on legal topics to deliver accurate and up-to-date information Ideal Candidate: - Proven experience in legal writing, preferably with prior experience in the online legal service sector - Excellent research skills and the ability to translate complex legal information into easy-to-understand content - Ability to maintain a professional and formal tone in writing, while keeping the content engaging - Understanding of SEO principles and how they apply to content creation Please include samples of your previous legal wr...

  €61 (Avg Bid)
  €61 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  ...design control documents; ensure the accuracy, adequacy and consistency of documents. - Collaborate with multidisciplinary teams to understand different aspects of Product Development and provide writing knowledge to the Design Control documents to ensure compliance with IVD standards. - Work with Subject Matter Experts (SMEs) to gather information to create or revise documents. - Assist with maintaining the design history file (DHF) to ensure Documentation is up to date and accurate. - Ensure all technical documentation is clear, concise, and compliant with regulatory requirements. - Manage multiple writing projects simultaneously, ensuring timely completion and adherence to project deadlines. Networking/Key relationships : Mainly with R&D/Manufacturing, Regulatory A...

  €2408 (Avg Bid)
  €2408 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Seeking a detail-oriented professional to manage email communications and handle copywriting tasks. Responsibilities include:nn1. Timely and accurate response to emails.n2. Writing clear and professional copies for internal and external communication.

  €138 - €275 / hr
  €138 - €275 / hr
  0 προσφορές

  I am in need of an exceptional writer, proficient in Excel, to assist with the creation of my book. This technical writing task will involve: - Data entry and formatting - Formulas and calculations - Creating charts and graphs - Implementing advanced formulas The book's genre is based on Excel, aiming to educate readers from the basic to intermediate level about this tool. Therefore, your skill in data analysis, data management, and reporting is paramount. As an ideal candidate, you would have significant hands-on experience with Excel, along with a knack for turning complex information into engaging, digestible content. Be ready to simplify everything Excel, including its purpose and specific tasks in a language understandable to beginners and intermediate level users.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  86 προσφορές

  I need a translator who can efficiently translate a speech from French to Turkish. Ideal skills and experience: - Fluent in both French and Turkish languages - Prior experience in speech or verbal content translation - Understanding of context, slang and idioms in both languages - Ability to accurately convey tone and emotion from the original speech in the translated version - Availability to complete this task promptly Please contact me if you can deliver high-quality translation in a timely manner.

  min €46 / hr
  Τοπικό
  min €46 / hr
  0 προσφορές
  Gujarati Speech Data operations -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for: Native speakers who can read, understand and record the text using an Android mobile phone. You will be provided paragraph/text where the objective is to record every line word to word by following the guidelines. Expectations: Expected time/utterance- 20 Secs - Quality Expectation - 90%+ (Based on a sample of 5%) - Budget - INR 3 /Utterance (Average time/utterance should not exceed 20 seconds) Total - 235 Utterances to be successfully captured - Eligibility to qualify for payment is meeting quality & average handling time targets. For e.g. For if you achieve the quality of 85% vs 90% target, you will not be awarded the payment. Training Process: Assessment 10-15 min Qualifier Classroom Training 15 mins In total 30 minutes of tra...

  €7 - €7
  Τοπικό Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €7 - €7
  2 προσφορές

  I'm seeking a capable copywriter with experience in the travel industry. You will be writing for solo travelers, thus your writing needs to be engaging, detailed, and professional. Key Task: - Create compelling content that showcases our travel packages and provides important destination information. - Develop dossier for each destination based on accurate and pertinent vacation details. - Maintain a formal and professional tone throughout the content. Ideal Skills: - Previous experience with travel copywriting is preferred. - Understanding of the solo travel market is a must. - Ability to write structurally sound, grammatically correct information. - Excellent research skills to write accurate, detailed dossier.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  79 προσφορές

  ...problems, or optimizing their network. - Each article should be around 1700 words in length. This is flexible, but your content should be detailed, comprehensive, and actionable. Your responsibilities will include: - Conducting thorough research on relevant technology topics. - Writing engaging, valuable, and SEO-optimized content. - Ensuring all content is accurate, well-researched, and free from plagiarism. Ideal Qualities: - Expertise in technology and a passion for writing. - Proven experience in SEO writing, particularly in the technology space. - Ability to write in a clear, concise, and engaging manner. Please respond with some examples of your previous work, your proposed rate per hour, and any unique skills or qualifications you believe would make you...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Content Writer for Online Games 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced content writer to write a descriptions for online games. Tasks 100 to 200 words contain - short description about what is it game type ( adventure , action , shooting ..etc) - game controls - how to play - any tips or other thing about the game Avoid - Avoid embellishing - Avoid creative writing - No spelling errors, correct grammar. - Original content, avoid copying from other websites. - We use an AI detector to ensure that made by human.

  €324 (Avg Bid)
  €324 Μέση Προσφορά
  135 προσφορές

  I'm in need of a skillful Wikipedia writer, who can craft a biography page for a subject that is steadily gaining notability. This will be an in-depth page,...will be an in-depth page, covering the key areas in their life. Key Requirements: * The biography should cover all these aspects: Early life and education, career and achievements, personal life and influence. * The writer must have prior experience in dealing with subjects who are notable for their steady prominence in their respective fields. * Fluent in English and proficient in the Wikipedia writing style. Ideal Experience: * Experience in publishing Wikipedia pages about people. * A good understanding of the notability guidelines set by Wikipedia. * Familiarity and experience in researching subjects who are slowl...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  I need a legal professional to review and rewrite an addendum to a lease agreement within the next 24 hours. The addendum is intended for c... - New provisions: Add new clauses that are necessary for the agreement to be complete and effective. - Formatting and grammar corrections: Ensure that the document is properly formatted, easy to read, and free of any grammatical errors. I'm looking for a freelancer who is: - Experienced in reviewing and drafting lease agreements, with a focus on commerciall properties. - Proficient in legal writing and can ensure the document is legally sound. - Capable of working under tight deadlines without compromising on quality. In your application, please include a detailed project proposal outlining your approach to reviewing and rewriting the ...

  €293 (Avg Bid)
  €293 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Engaging Website Content for Young Adults 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a talented content writer to develop engaging and compelling w...visitors. It should be interesting, engaging, and encourage the audience to explore the site further. - A good understanding of SEO best practices is preferred. While the primary goal is to engage the audience, some knowledge of SEO will be beneficial. - Prior experience writing for a young adult audience is a plus. Ideal Skills: - Proficient in English with a strong grasp of grammar and style. - Experience in writing engaging and interactive website content. - Understanding of SEO and its application in content writing. - Experience in crafting content for a young adult audience. If you can deliver high-quality, engaging content that resonates with our target audience, we would be e...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Preserving Chamorro Chanting Tradition 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a talented writer to help me put together a book that focuses on the preservation of the ancient Chamorro chanting tradition. The book is aimed at the general public and ne...text-based. Your job will be to: - Write engaging and informative content that not only explains but also showcases the beauty of Chamorro chants. - Ensure that the book is accessible and engaging for readers who may not be familiar with the Chamorro culture. - Create a narrative that is both educational and preserves the essence of the tradition. Ideal skills and experience for this job: - Excellent writing and storytelling abilities. - Experience or knowledge in Chamorro culture or similar indigenous traditions. - Understanding of how to make complex cultural information accessible to g...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I'm looking for an experienced freelancer who can implement a Speech-to-Text technology for a radio script. Key Requirements: - The primary goal of this project is to convert spoken words from a radio script into text. The accuracy of this conversion is crucial. - The technology used for this conversion should be Speech-to-Text. I'm not interested in other technologies, such as speaker identification or automatic speech recognition. Your Proposal: As a potential freelancer, you should submit a detailed project proposal. This proposal should include: - Your experience with similar projects. - How you intend to approach this project, while ensuring high levels of accuracy. - Any ideas on how to implement the technology effectively in the context of a radio s...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  In-Depth Evolutionary Analysis: Clinical Dashboards 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...dashboards in healthcare, emphasizing their inception to current status. - Detailed case studies of specific clinical dashboards that have played a significant role in shaping the field. - A keen focus on academic journals, providing a research-rich foundation for the analysis. The ideal candidate should have a strong background in healthcare technology, with previous experience in academic research writing. Please ensure the produced content is engaging, evidence-based, and provides deep insights into the evolution of web-based clinical dashboards. Total task will be around 20 pages including pictures and evolution table in IEEE format with the 20 font size. budget is 60-80 euros and please bid if you want to do this for this budget, no spam messages. Work should be done in ...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Multi-Platform Educational Test Series App Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Need an educational Test series android + ios app Features list is following: *Admin panel features :* 1) *Multiple choice Questions :* Can be categorize into Subject,Topic & Subtopics can add Explanations both HTML & Simple Text editor for Question writing (In HTML editor I can directly paste image) 2) *Practice Mode & Exam mode* Practice mode- Explanations will be visible after each question while attempting Exam mode- Mock Test with start & end date, Rank after exam,explanations will be available after the end date of exam,detailed analysis of exam 3) I *can upload Notes* in HTML/Text editor as well as pdf format & Notes can be categorized into Subjects & Topics simply means as wordpress posts & their categorization feature. 4) I can m...

  €739 (Avg Bid)
  €739 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές
  Adult Content Writer for Informative Website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a proficient content writer for my adult website. The prima...couples, singles, adults interested in learning, and call girls. Key Responsibilities: - Develop high-quality, engaging, and informative content - Cater the content to a diverse adult audience - Ensure the content is suitable for a variety of subjects within the adult industry Ideal Skills and Experience: - Proven track record in writing for adult websites - Ability to create informative content while maintaining interest - Understanding of the nuances of writing for different adult audiences - Familiarity with SEO best practices in adult content - Excellent research and communication skills - Sensitivity to the subject matter of adult content - Previous experience working with adult websites is...

  €225 (Avg Bid)
  €225 Μέση Προσφορά
  83 προσφορές
  Native German Sales Support Specialist 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...our leads over the phone. This will include introducing our services, following up on email communication, and addressing any concerns they might have. - Lead generation: We're looking for an individual who can proactively identify and target potential clients. You'll need to have a good understanding of our services and be able to communicate their value effectively. - Writing sales emails: Your role will also involve writing sales emails. The ability to craft persuasive, articulate and engaging sales pitches is essential. Ideal candidate: - Native German speaker: You must be a native German speaker with a high level of proficiency in the language. - Sales experience: Previous experience in sales, particularly in the IT industry, is highly desirable. - Excellen...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Diverse Sports Content for Website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As a sports enthusias...expected to include detailed statistics and career history, as well as personal interviews and quotes. This will require strong research skills and the ability to present information in an engaging and readable way. The ideal candidate for this project would have: - A passion for and knowledge of a variety of sports, particularly football, basketball, tennis, cricket, NFL, and baseball. - Strong writing skills and experience in sports journalism or content creation. - Proven ability to deliver engaging and informative content on tight deadlines. - The ability to conduct interviews and research to gather information for player profiles. If you are a sports content creator who can deliver high-quality, diverse, and engaging content, I look forward to hearing...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Κορυφαία speech writing Άρθρα Κοινότητας