Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  11,535 smtp server setup 2003 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Need Bulk Mail Solutions From Our Own SMTP Server 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Need a Solution For a website Bulk Email Services to Our Own Customers

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  IIS PHP Windows Expert 6 μέρες left

  Hello, we trying to send email from IIS windows 2012 R2 ...email from IIS windows 2012 R2 using PHP/CodeIgniter. its a local pc so its running on localhost. it dont have xamp as it ruining on IIS. we getting error Message: mail(): SMTP server response: 550 Access denied - Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.1.1) if any one can solve this let me know.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  WEBMAIL OR SMTP 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a guaranteed inbox delivery SMTP, or Webmail, that can deliver to all domain types for bulk email marketing.

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  We have been using the SMTP Gmail Wordpress plugin to fix an issue where we can't send contact form mail to Gmail or G Suite-based E-mails on multiple websites on a single server. The Gmail SMTP plugin I'm using required me to create a project in [login to view URL] It worked when I set it up for one domain but we are having trouble

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  unlimited smtp 5 μέρες left

  i want a dedicated smtp server set up that can send unlimited emails (with pdf catelogues and excel brochures as attachment) delivery inbox using very good emailing software you can provide. please indicate number of hours/days for set up and what is needed to start this project

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  provide bulk email blasting 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...blast a simple marketing email .eml file (with no image or attachment) to my 1 Mil B2B email address (no gmail yahoo hotmail). I have been doing email marketing with my own smtp for years with no problem but up until recently, my ip get blacklisted by spamhaus within first hour i started blasting, even with ip rotation. I cant use AWS because my email

  €197 (Avg Bid)
  €197 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...expire before they can pay). We want a pay registration button added and the trial to be limited to only 3 days. Test the payment system through. 4. Make sure that our site smtp works for alerts/registrations and notifications. For example, when registering, receive alert, if blocked receive alert, when trial expires receive an alert with the registration

  €481 (Avg Bid)
  €481 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Network Technology 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Packet switching, message switching, circuit switching Cal...switching Calculating tine taken to transfer data  under different switching schemes Application  layer protocols DNS, http, smtp, ftp Reliable protocols(sliding window schemes) TCP protocol details connection  setup and tear down RTT estimates flow control congestion control

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Internet Technology 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Packet switching, message switching, circuit switching Calcul...switching Calculating tine taken to transfer data  under different switching schemes Application  layer protocols DNS, http, smtp, ftp Reliable protocols(sliding window schemes) TCP protocol details connection  setup and tear down RTT estimates flow control congestion control

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Installation serveur de mail 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Instalation d'un serveur de mail complet sur VPS OVH - Centos - Postfix Mysql avec posfix admin (avec config autorepondeur) - Réglage Smtp slow (orange, yahoo, etc...), fichier "transport" - Roundcube (avec plugin changepassw autorepondeur) - Phpmyadmin - Opendkim (avec les clefs dans le répertoire /etc/opendkim, pas d'instal fantaisiste) - Spamassassin

  €119 (Avg Bid)
  €119 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Resolve the Apache software and mail server to get my email inbox 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who are expert in linux system admin and mail server. I have got a problem with apache software as it is not working correctly. I have changed the main domain in my account but when I changed the main domain there are alot of things that stop working especially in the "change ip address" the ip address did not show up under

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ..."unknown", the disk space usage showing "none", the smtp are not working as it show "SMTP Banner Check Reverse DNS does not match SMTP Banner", when I enable and disable the DKIM and SPF in the cpanel as it will show the warnings. I have tried to do the repair for apache but it give me the error: [root@server ~]# /scripts/rebuildhttpdco...

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  protect my contact page 2 μέρες left

  ...contact page by sending me much fake emails and i want to stop this because it make my smtp reach the limit and also i cant see my real customer emails because this abuse i need to stop by any solution because this all fake messages make high cpu in my dedicated server and also i think its script which make this auto send from my contact page please help

  €339 (Avg Bid)
  €339 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  We have Exchange 2010 environment and we want all emails to specific subdomain to be delivered to mailbox in Plain Text format an...so I am looking for a to build a separate Linux box(Ubuntu or CentOS) use fetchmail to download emails and use another tool to convert HTMl/RTF emails to Plain Text and then SMTP back to another email address on exchange.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Autoplay Media Studio - Expiration Reminder 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...email on his email address to renew his ID). - A button to run the script manually in case I want to send the reminder manually. - I have needed plugins for the work (SQL,SQL3,SMTP..) in case you needed them. - Attached Photo is only Example. ## Deliverables 1) Complete and fully-functional working program in executable form as well as complete source

  €119 (Avg Bid)
  €119 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...to pay Mailchimp much more. That's reason why I build my own email server. The problem is I've got 91% soft bounce. Only 9% of 30,000 subscribers receive my newsletter. Please look at the below URL to see if I miss out something (I purchased VPS-1): [login to view URL] I am using Interspire. I want to establish long-term relationship

  €45 (Avg Bid)
  €45 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  SMTP WEBMAIL SCANNER 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a smtp scanner, I have a list of email and password and I want to know which one has smtp service

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Configurar Dolibarr 8.0.2 8 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...corporativas que ya estamos utilizando. - Poder importar de manera masiva un CSV o XLS de manera que genere un "Órden de compra" - Terminar de configurar correctamente el servidor SMTP (ahora mismo funcionando y utilizando [login to view URL]) - Terminar de configurar la API que conecta a Prestashop (ya hemos importado productos, pedidos, etc) pero existen fallos

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  build a mass mailing app 8 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  i need a mass mailing application that can work with external smtp service. the app must be able to send 10,000 mails to inbox only message me if you can do the app and on time too

  €912 (Avg Bid)
  €912 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Fix CF7 form on wordpress site. 7 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  CF7 with WP Mail SMTP on WordPress site. This has worked fine for a year, and suddenly stopped working. Needs fixing.

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  I want a sending interface by using which i can send bulk sms and which will based on smtp

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  email issues with wordpress website Έχει λήξει left

  I transferred my clients website to a new host. Any enquiry on the contact forms fail to come through. It says it has been sent however we don't recei...enquiry on the contact forms fail to come through. It says it has been sent however we don't receive the enquiry via email. I think may have something to do with the WP Mail SMTP not setup correctly.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  I am looking for a freelancer who are expert in system administrator on a linux server and know how to configure on a mail server. I have got a problem with receiving my domain email on gmail, yahoo, outlook...etc as the email goes to spam folder. I found that my DKIM signture was not authentication and the DKIM was not valid. And I also found that

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  buy domain and setup smtp server Έχει λήξει left

  I want to buy a domain and setup smtp server and email account so that I can send and receive emails

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I want to send out email campaign to my 80,000 customers, and i want all emails delivered to their inbox guaranteed, using smtp.

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Email Deliverability Expert Έχει λήξει left

  We are looking for an Expert in Bangalore, specialized in Emailing Platform SMTP server setup Emailing Applications setup Email Deliverability Consultation Managing IP and Reducing Spam, Delivering to Inbox with less Bounce Rate. SMTP Settings

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Set up a SMTP server for me Έχει λήξει left

  Looking for a professional to set up an SMTP server. nothing to complicated, just getting it up and running and explaining to me how to use it. Must work efficiency. I would like to set it up from a gmail account.

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Hello I’m looking to get a smtp made

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  €22 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Code conversion Έχει λήξει left

  i have a php code to send mails using phpmailer, and smtp. Want the same to be done in node js using nodemailer, with all the authentication being passed irrespective the size of the custom header being passed. I wont be able to share the smtp credentials, so once the code is shared will send you test mails. Work will be considered successful only

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Hello, I’m look to get a smtp made for mass mailing service to send out newsletters to my subscribers without the problem of hitting spam

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Hello, I’m look to get a smtp made for mass mailing service to send out newsletters to my subscribers without the problem of hitting spam

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  how to make smtp server send out email inbox , not in rubish box

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  VPS plesk mail problems Έχει λήξει left

  Hi, I own a VPS server with some domains after a new server install I am having the following problems with the mailserver: 1. Mail marked as spam 2. Receiving spam on at least 1 emailaddress 3. one address isn't receiving mail 4. Error Reverse DNS does not match smtp banner 5. said: 452 4.5.2 Could not resolve sender domain. (in reply to MAIL

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...nor send the message that the customer would have written. This is despite all settings being correct with G Suite, and a Test Email being sent successfully from the WP Mail SMTP plugin in my WP admin console. Finally, when the customer selects any of the FAQs on the contact page, the whole page goes wild and adds spaces where they should not be. I

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  smtp reverse dns mismatch Έχει λήξει left

  need help to fix a problem with smtp setup.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I have a web hosting website where I want to add (SMTP) server for bulk emails sending purpose. Please keep in mind that only experts in SMTP servers field can place the bid on this project. [login to view URL]

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  edit my smtp api to new one Έχει λήξει left

  hi i want to edit my smtp in my script to new smtp api credential because i was use google smtp to sending the emails to my customers after they make purchase and for forget password but google smtp have limit in sending every day because that i want to change the smtp to paid smtp to not get limit

  €399 (Avg Bid)
  €399 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  Hello. My website is an e-commerce site with wordpress and woocommerce on a Centos server with nginx. Since i moved to Digital Ocean, the email does not work. (Everything, including new account and change password email) Digital Ocean said: __________________________________________ "Stopping spam is a constant fight and due to this, your account

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...help resolve a light issue of Plesk Windows VPS not sending Mail out through SMTP, The hosting provider has confirmed with me that there is no error from their end and all ports are open. Issue has been narrowed down to why Plesk not sending Mail through SMTP, a test PHP SMTP script was used for test and HTTP 500 ERROR is thrown. To confirm that every

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  i have magento store. that i need Custom SMTP configuration.. so any mail will go from the gmail account. also i need to solve ajax error.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Mass Email sending with interspire Έχει λήξει left

  I am looking for a intersperse sending service (start with about 100k emails a days), for my company. We need full setup of interspire sending servers, with smtp sending domain smtp domain etc. We provide clean Email lists, all we need is high open rates. We are looking for long term business agreement.

  €2616 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €2616 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Email delivery panel Έχει λήξει left

  I want to design SMTP panel, that capable for bulk emailing.

  €236 (Avg Bid)
  €236 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Add Newsletter to wordpress site Έχει λήξει left

  I have an existing website and need to add a newsletter. Subscription/Editing/Subscriber management/external smtp service provider compliant with GDPR

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  ...can run it on a Windows server in Hyper – V. Apart from having Discourse and RocketChat or Slack together (which is a must) I will need this installation to be safe, secure and robust. I can install these on my own but I need someone to be able to guarantee and be able to demonstrate knowledge of Linux OSs so that the whole setup doesn’t get compromised

  €527 (Avg Bid)
  €527 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Need help with setting the group policy of my domain managed on windows 2003 server. Want to set the policy to push a desktop background to all domain users on all client workstation WITHOUT any steps on the workstations. Also want to set the policy to push a homepage setting to all browsers on all domain users on all client workstation WITHOUT any

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Fix the smtp on my vps Έχει λήξει left

  I am looking for a freelancer who are expert with linux system administration that is include whm, cpanel and putty. I have got a problem with fixing stmp on my vps as I still get the warnings where you can see it here: [login to view URL] I have updated it on mailhelo, mailips and mail_reverse_dns, but I still get the three same warnings. I want you to fix it to solve it to allow me to send t...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  PHP SMTP Email & Authorisation Setting

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  This is a linux server, with mailwizz installed as CRM. OUTGOING (SMTP) : Emails seems to be sent (no error message / not rejected by server) but no messages are actually sent. INCOMING (IMAP) : no error message / seems to connect / no more email delivered

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Integrate Sendy with SendGrid SMTP Έχει λήξει left

  I am trying to integrate Sendy email marketing software with S...marketing software with SendGrid. It should be a simple matter of just entering the SendGrid SMTP details into Sendy. I have tried this but it doesn't work. Sp I must have done something wrong. I need someone who is familiar with Sendy and SendGrid to add the SMTP credentials correctly.

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές