Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  8,322 simple coding in vb δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  I need to create a database software mainly calculating daily Expenses and income and portraying it in a nice looking dashboard. Budget: $50

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I need to create a database software mainly calculating daily Expenses and income and portraying it in a nice looking dashboard. Budget: $50

  €11 - €17 / hr
  €11 - €17 / hr
  0 προσφορές

  We have a VB 6.0 project with back-end in Oracle. Now that project is to connect in cloud environment. We have an Oracle instance in AWS RDS. We want to have a DBConnect to connect our VB project to the Oracle instance in AWS RDS.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Continue development VB 6.0 1 day left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  we look for VB developer, to continue a development. It is an industrial system for stock control. We can send all the documentation and source

  €49 / hr (Avg Bid)
  €49 / hr Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  I need some calculations done in VB EXCEL. I will provide more details later.

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  ...located in Singapore and we are in the automation industry. We starts from designing to manufacturing and installing and lastly software programming according to our customers' requirements. Currently we are short of manpower on the software programming. We would like to hire software programmer that are familiar with either PLC or C++ or C# or VB. (removed

  €2493 (Avg Bid)
  €2493 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  €123 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  Scripting assistance required. VB and PoweShell skills are a must. Scripts utilized for software deployment being triggered by a third party control agents as well as part of GPO/Active Directory strategy as startup scripts as well as part of logon scripts. Scripting to be utilized for software deployments as well as other tasks(software package startup

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...variables that will be text characters defined in Worksheet E, C13 and D13 Column L has variables that will be defined in Worksheet E, C14, D14, E14, F14, G14 Column M has variables that will be defined in Worksheet E, C15, D15, E15, F15, G15 Currently, this is a single cell argument that must be run in the sequence provided Column P IF([@K]=E!C13,IFNA(IF([@L]=E

  €274 (Avg Bid)
  €274 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  From this site: [login to view URL] , with government services and goods providers, for the cathegory described in the "Rubro" field, get this four fields: Número de CUIT/CUIL/NIT, Número ente, Razón social, URL (for the company) The output could be written on an XML, JSON, CSV, or any other format. Later will

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Добрый день, разрабатывается проект усовершенствования производственной линии, для которой необходимо написать приложение на Visual Basic. Вот примерное описание системы: Клиентская часть: ПК для обработки изображения, хранения и передачи данных на сервер • на компьютере задаются критерии оценки и анализа изображения (несколько типов изделий с индивидуальными критериями) • изделия при...

  €2642 (Avg Bid)
  €2642 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Hello Guys, I am looking for the Macro Man who can scrap data from 3 websites and give me tentative results. I will provide you websites name, field needs to be scanned. I have hundreds of websites but I would like to select only 3. And only those 3 websites which are suitable to my Macro Man. If you are expert then consider this project as a life time job.

  €631 (Avg Bid)
  €631 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  i need a programmer to fix an existing program of mine there is some program caused by the incompletion of a former freelancer i have enclosed the archive in the project detail

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I need a macro for solidworks that saves open drawing to PDF file. File name and path of PDF to be same as file name/path of drawing, but with component 'revision' property added to end of name. I need someone for on-going work so please only bid if you're available for more projects

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  hope you understand full . already we chat on freelancer over 2days. i am going to now its hr project . it will be essay configure for your account. you will start up all . full budgets 350 usd . time as you taken .

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I have a visual basic based application that works on a local PC of IT administrator of a...application that works on a local PC of IT administrator of a company. I need to convert it to a cloud based application. I am looking for a back end developer who has experience in building cloud based applications (Azure, Python, Mongo / MySQL & Visual Basic)

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I currently have an agent application that has to be made available to users at all times. Windows run key is not a solution as with Windows 10 the run key is not always being activated after shutdown. So a service should run that checks if the process is running for the logged on user, if not, start it with user credentials.

  €479 (Avg Bid)
  €479 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  I need to integrate a bitcoin payment gateway in my ASP.NET VB website, the code that calls the api should be written in VB.NET. the invoices should be on the api's website. Coingate is a good example. project budget 50$

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  i want to make vb Style as the design in my uploaded files its very eazy design how much ???

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Website and application development and application testing is required

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I have a vb program . need to modify with our current gps systems. need to someone specialist corrected with new protocol . and placed it our server . my derver is windows x64 2012 server . work of scope of the project : qualify developer show me on server, my exe program taken all tcp or upd protocol from server[all protocol coming gps navigation

  €166 (Avg Bid)
  €166 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  €20 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  I have a software build by VB.NET. ALL IN MY OWN SERVER . NEED TO FIXED MY VB PROGRAME . FRERLANCER HAVE KNOWLEDGE MUST PROTOCOL INTEGRATION...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Program developed in Visual Studio VB NET, and based on Entity Framework to load a Person Table (SQL) from a basic Form (with Name, Last Name, Gender, etc.)

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...charts . 1) Currently the charts are not dynamic and if the of items required to be shown in the chart increase, the chart can not adjust the size and the file will crash. This report currently required manual changes when a new piece of equipment (item) is brought in. The charts are not dynamic and have a fixed number of series. 2) Need to enter the month

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...source code of running crystal report vb. net VS2010 msaccess to be website I have built desktop app using VS 2010 vb. Net, I need to run only one crystal report as same as desktop app I will provide the developer with the source code of crystal report of desk top, finaly the same database fields which exist in desktop app is existing on web version

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  i need a console program, written in VB. dotnet which will resize all jpg and png files in a certain folder to a standard format

  €61 (Avg Bid)
  €61 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Hello All, I need a small vb form which has two buttons (Add new set and delete new set). 2 Text field () and dynamically generated column of 2 text boxes if add button is clicked and the last 2 columns should be deleted if the delete button is selected Something similar to the document attached. Needs to be done asap.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I have an existing VB .NET Winforms Application. I drag and drop files to a ListView - Columns are populated and it includes the FileType Icon. My code is poorly written and slow. I need: VB .NET application (Solution Including Source Code) Single Form Virtual ListView: Columns Filename Filepath

  €161 (Avg Bid)
  €161 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  We need developers for a project involving creation of VB/C# based Training Manual. Knowledge of SQL server will be preferred to handle the database requirement.

  €282 (Avg Bid)
  €282 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I need a vb script developer to make a simple.script. Details in chat

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Buongiorno, attualmente ho uno script in Vb che parte all'accesso di ogni utente quando si logga in active directory. Questo script crea una firma in ogni outllok dell'utente prendendo le informazioni dall'active directory (numero, mansione, etc).Io ho creato lo script ma non esce correttamente? Verrà fornito il layout grafico e lo script vin qui f...

  €150 (Avg Bid)
  €150 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I'm using simple dns and it has a blacklist feature that reroutes users to an IP address. The problem with that is that the browser now throws an error because the browser is looking for an ssl for site the user wanted to go to but it is showing the ssl for the end site - and so errors out. What I need is for the blacklist plugin to reroute to a new

  €162 (Avg Bid)
  €162 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...be up to 100.000 rows.(starting from 1000 Rows) We need to create a SW to import the files and store the data inside in order to compare stored data with new data, do some processing on the new data such as identifying what is new in the newly updated data based on some filters and create a template for printing large amounts of filtered data The SW

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  I want a VB programme for control of .NET a testing system

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  i have problem with my outlook. it seems very easy but i dont want make something wrong Failed to register VB Script DLL .. its says Reinstall or run Regsvr32,exe [login to view URL] to self register.

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...documents based on fields information in table also some formula example Starting date is as of today and due date is 90 days, would like to system to do calculate 90 days from today, and also calculate few more formula payment based on interest rate, and send reminder via email after 80 days payment is due in 10 days. I have 3 fields if field 1 is

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Necesito que desarrollen un software para mí. Me gustaría que este software sea desarrollado para Windows utilizando VB6 Y ACCESS

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  Necesito que desarrollen un software para mí. Me gustaría que este software sea desarrollado para Windows utilizando VB Y ACCESS

  €25 - €212
  €25 - €212
  0 προσφορές

  Need Move a web siet from normal php to Wp and move the vb fuorm as well with all date

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I already have a spreadsheet with dashboard and user forms and worksheets for Stock In, stock Out, Returns etc but need to get more customization to dashboard, userforms and create extra reports and invoicing based on current spreadsheet. New reports will (1)create a report for stock levels on a certain date which can be selected and name the sheet

  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  I need some vb scripts to use with Match3 cnc controller software. I have scripts some what similar to what i want that can be edited or used as a reference.

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I am hiring on behalf of a web agency in Norwich/UK. We are looking to hire a dedicated full-time developer for a minimum 1 month period. We are yet to find a reliable outsourcing partner, and we hope that you will be able to help. Having had many bad experiences in the past (ranging from poor levels of English, exaggerated levels of expertise and

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  I am hiring on behalf of a web agency in Norwich/UK. We are looking to hire a dedicated full-time developer for a minimum 1 month period. We are yet to find a reliable outsourcing partner, and we hope that you will be able to help. Having had many bad experiences in the past (ranging from poor levels of English, exaggerated levels of expertise and

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I need you to develop some vb code for excel for me . It will generate a report from my stock on hand so i can consolodate pallets into locations . My locations hold 2 pallets each ..... and over time i have single pallets in location with the same use by date spread throughtout the warehouse . I need to be able to consolodate these pallets to free

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I need someone to edit and Excel VB script that we use to refresh query data. We need to insert code to also update pivot tables at the same time. We believe we have found the correct code at: [login to view URL] We just don't have the inhouse expertise to add

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...that will create a new sheet and display to me all locations where there is only ONE pallet of type '3' (All this will be discussed moving forward). This list should be sorted in location order and presented cleanly. More details presented when we discuss For a well experienced programmer (I am a programmer too).....this project should take no more than

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές