Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 short stories δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Καλησπέρα, με ενδιαφέρει σε σταθερή βάση editing short video tik tok με transitions, subs etc. 30"-60" βίντεο κατά βάση και 30 βίντεο το μήνα.

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Ετοιμασία (βιντεοσκόπηση και editing) ενός βίντεο τύπου συνέντευξη. - concept: θα υπάρχουν συνολικά 5-6 ερωτήσεις που θα γίνουν σε 5-6 άτομα. Το κάθε άτομο θα απαντά την ερώτηση δ&iota...

  €349 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €349 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Δημιουργία 2d animation Έχει λήξει left

  Δημιουργία 2d animation stories.

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  We have a Laravel PHP based project for Short Term Office Rentals. We are looking several experienced Laravel PHP developers to create new features and fix some bugs in our applications. Our current staging site is located at: (view in Desktop Only)

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Short Form Content Editor **LONG TERM POSITION** 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Short Form Content Editor **LONG TERM POSITION** As I expand my business, I require an editor to join my team. I operate a full-stack marketing agency where short-form content creation is a core service. The videos are up to 60 seconds long, and I expect you to handle tasks such as editing subtitles, incorporating b-roll and stock footage, adding dynamic motion/graphics, and overall, ensuring the video is entertaining and highly engaging. I am seeking a dedicated individual to be my full-time editor for the next 6-12 months, with the potential for consistent pay raises as the agency grows. All videos are customized by me; you will receive the raw footage, edit it according to my specifications, and upload the edited videos to a separate folder. Additionally, I expect...

  €788 (Avg Bid)
  €788 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Comprehensive Plant Care Tutorial 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a knowledgeable gardener to create a series of short 15-second videos on plant care. These videos should provide valuable tips for beginners and experts alike and should touch on the following topics: - Watering techniques - Pruning and trimming - Soil and fertilizing The ideal freelancer for this project should have extensive knowledge and experience on the care of a variety of plants, specifically: - Indoor plants - Outdoor plants - Succulents Do take note of the brief length of the videos, as the information needs to be concise and readily actionable. If you've got the green thumb and the skills to educate others, I'd love to hear from you.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I am currently searching for a model to participate in an outdoor wedding photoshoot. Key Details: - The location of the photoshoot will be outdoor, so the ideal candidate should be comfortable with this setting. - I would like a elegante style. - It is important to note that the photoshoot won't last more than 3hours Ideal Skills and Experience: - Ability to adapt to differen...of the photoshoot will be outdoor, so the ideal candidate should be comfortable with this setting. - I would like a elegante style. - It is important to note that the photoshoot won't last more than 3hours Ideal Skills and Experience: - Ability to adapt to different styles of photography - Comfortable in outdoor settings - Punctuality and professional demeanor - Capable of effectively using s...

  €21 - €42 / hr
  Τοπικό
  €21 - €42 / hr
  0 προσφορές

  I'm in need of a freelancer to create a short video testimonial for a project. Your creative perspective and talents are welcome as we aim to showcase the following: - The main focus should be on providing feedback on the project. This feedback should be genuine and insightful for our viewers. Ideal skills and Experience: - I'd prefer if you have previously worked on video testimonials or have relevant experience in videography and storytelling. - Experience in content creation is also a big plus given the nature of the task. Length of video: - The video should be brief, not more than 40 Seconds, yet impactful in conveying the message. In your bid, please include examples of previous video testimonials or relevant work. I look forward to your amazing proposals.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Trophy icon Anime Accessories Promotional Video Ad 2 μέρες left

  I am looking for a talented editor to create a vibrant and engaging 25-second short reel ad for my anime accessories product line. The video ad should highlight the wide variety of options available in our collection. Ideal skills and experience for this project: - Experience in video editing, especially advertisements - Strong understanding of the anime genre, its aesthetics, and its culture - Capable of communicating the brand message effectively through visuals and sound Structure for the reel: - Showcase a broad range of anime accessories, capturing their unique details - Creatively package these visuals into a 25-second reel - As the main message of the ad is to emphasize variety, I want to see multiple accessories featured prominently and attractively in the reel. Please ...

  €29 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I need a skilled video editor who is proficient in Malayalam and has experience with short video production, less than 5 minutes in duration. This project will involve: - Cutting and splicing to create a smooth flow. - Adding dynamic elements like images and videos behind the subjects to create depth. The desired style should reflect a classic and elegant aesthetic, rather than modern or playful. An understanding of, and ability to work within this style is essential. The ideal freelancer will have experience in creative short video production, excellent skills in cutting and splicing, and a knack for incorporating images and video elements gracefully. Proficiency in Malayalam is a must.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  2D Animation Video 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Seeking a skilled individual for a concise, attention-grabbing 2D animation video: - **Duration: Less than a minute - **Deadline: ASAP **Requirements:** - Experience in short animation videos - Deadline-driven work ethic **Note:** Please do not bid if you disagree with the budget. Include the word "Pineapple" in your bid to indicate you've read the description. Looking forward to your creative proposals!

  €52 (Avg Bid)
  €52 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Spanish Recording Project -- 7 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Spanish Recording Project We have a project, that needs Native Spanish speakers, we will give you the text, and you need to record 874 short sentences. you just need to download our software, to read our text and record it, it's a very easy job. 1. You will need to record in a quiet place without loud background noise. and without an echo. 2. Each person Price is 13$ for 874 short sentences record. If you are interested please let me know sure. I will contact u. A Good Opportunity For New Freelancers For taking 5 Star Review after their completion of the project. Thanks :

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...resources with your audience, including individuals seeking personal growth, HR professionals, life coaches, and career-driven individuals. Together, we can make a positive impact in the coaching community and empower others to reach their full potential. Here's what you'll do: ? Create engaging content about our coach training programs on your social media platforms, blog, or other channels. ? Share stories of success, testimonials, and insights from our courses with your followers. ? Encourage your audience to explore our programs and enroll to unlock their full potential. ? Collaborate with us to develop exciting campaigns and strategies to reach even more people. What we're looking for: ✔️ Genuine interest in personal development and coaching. ✔️ Strong commu...

  min €46 / hr
  min €46 / hr
  0 προσφορές
  Captivating Costa Rica: Landscape, Heritage & Adventure 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for skilled Spanish-speaking writers to encapsulate the magic of Costa...writers to encapsulate the magic of Costa Rica in four Spanish language travel articles. Knowledge of the region is desirable, having traveled there is a bonus. Each piece is to focus on: * Beaches and Coastal Areas: Paint vivid images of the sun-kissed sandy beaches. * Rainforests and National Parks: Capture the essence of the rich biodiversity. * Cultural Heritage: Engage readers with riveting stories of historical sites. Key Requirements: * Each article should be concise and less than 500 words. * Writing should keep experienced travelers in mind. * Ensure accuracy of information and strive for engaging storytelling. Skills: Travel Writing, Spanish, SEO, Cultural Understanding, Knowledge...

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Python Coding Programmer & Blogging Specialist Needed 5 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...review/reputation This is how you will work & earn: You can work anytime, anywhere with full freedom to choose your hours. All you need to do is post your topic & earn 8 AUD for each post The rate would be incremented in the future based on quality and commitment towards the task. Answering format as following is provided to maximize your speed and save time: “Intro: (Why this Occurs? How to Solve it?<In short)” What is “this problem”? Why “this problem“ happens? Suggestions/Tips/Guidelines to write as follows: What were you doing and how did you get this problem (How to Reproduce the Error) What code or things you did do to get this error (For example how the error occurs) Code snippet Screenshot of Error/issue Error Message in t...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Comic Oasis Manager -- 2 6 μέρες left

  ...Order Processing:** - The ability to automatically process routine subscription orders while having the flexibility to manually handle special requests or adjustments. This hybrid approach will ensure efficiency without sacrificing the personal touch our customers love. **Flexible Subscription Models:** - A feature to offer subscriptions with customizable durations. Whether our customers want a short-term engagement or a long-haul commitment to their favorite series, we want to accommodate their needs without any restrictions. This flexibility is key to increasing subscriber numbers and satisfaction. **No Need for Real-Time Inventory Tracking:** - To keep the system streamlined and focused, real-time inventory tracking for comic books will not be necessary. We've got the p...

  €559 (Avg Bid)
  €559 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  I'm seeking a talented writer to bring my memoir to life. This project doesn't require transcription from existing documents or audio files, it needs to be crafted from shared experiences and stories. Here's what I'm looking for in a writer: - Expertise in memoir or biographical writing - Skilled in eliciting details and themes to flesh out my stories - Experience in writing about personal life journey The main theme of my memoir revolves around personal experiences. This project is an opportunity for a skilled writer to create a narrative that touches on personal life experiences, how the lifes decisions can shape the future. To do this successfully, understanding my experiences and translating these into a compelling memoir is key. Looking forward to ...

  €795 (Avg Bid)
  €795 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Russian Recording Project -- 31723 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Russian Recording Project We have a project, that needs Russian speakers, we will give you the text, and you need to record just 20 short sentences. you just need to download our software, to read our text and record it, it's a very easy job. 2USD For 20 short sentences recording. Every sentences is 2 word. If you are interested please let me know sure.I will contact u. A Good Opportunity For New Freelancers For taking 5 Star Review after their completion of the project. Thanks :

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I'm searching for a talented video creator and director who can produce engaging 30-second short reels for Instagram that focus on lifestyle and fashion themes. Your task will be to generate captivating and aesthetically pleasing content that effectively shows off a stylish and fashionable lifestyle. Key responsibilities: - Develop a concept and script for each reel, keeping the overall aesthetic and theme consistent - Film, edit and produce high-quality Instagram reels Skills and Experience: - Strong videography and video editing skills - Experience producing lifestyle and/or fashion-related content - Familiarity with Instagram and its audience - The ability to tell a compelling, visually-appealing story in a 30-seconds reel - Creativity and an eye for detail

  €84 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €84 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ... Design a similar layout for profiles, feeds, and stories. Ensure the design is intuitive but distinct enough to avoid legal issues related to direct imitation (Plagiarism concerns). The app will be multilingual, supporting 23 languages (same as Instagram), and available on both Android and iOS platforms. Incorporate machine learning algorithms to predict and identify potential fraudulent activity before it happens, enhancing platform security. Develop a referral program to encourage current users to invite new users, providing rewards or recognition for those who contribute significantly to the network's growth. There will be two types of users: content creators and supporters. Content creators produce various content (posts, stories, live streams) and can rece...

  €3795 (Avg Bid)
  €3795 Μέση Προσφορά
  78 προσφορές

  ...start-up project, you will feel a greater sense of accomplishment when you succeed through trial and error. ・We also allow students and housewives to apply, as long as they are interested and enthusiastic about the project, and we also allow side jobs, so anyone can try. ・We are also willing to pay an additional $6.5 to those who help with transcription, so you can earn a high unit price in a short period of time. [Requirements] ・Applicants must be able to conduct the interview in Norway. ・The candidate must be able to speak English well and have no difficulty in communicating. ・Those who can respond enthusiastically to correction instructions. ・Those who can meet deadlines. [Work Flow] (1) Receive the "Question Manual" and "Question List". (2) Conduct a...

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm looking for a talented video editor based in or near Delhi, with a knack for creating engaging short YouTube videos that promote products or services. Requirements: - Experience in editing YouTube videos - Proficiency in creating product/services promotion videos - Ability to condense content into a video of 5 minutes or less Ideal Skills: - Keen eye for detail - Creativity and storytelling skills - Proficiency in key editing software - Understanding of YouTube aesthetics and viewer preferences This role would suit someone with a good understanding of creating engaging, marketable content. If you can enhance raw footage into an enticing short video, I'd like to hear from you.

  €53 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €53 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...right fit. Please read through the below requirements carefully to ensure you possess both the right skills, and the necessary time in order to complete these tasks with desired quality. Responsibilities: - Edit 30-60 short-form videos monthly tailored for TikTok, YouTube, and Instagram, reflecting current trends and our brand ethos - Edit 2 long-form YouTube videos per month (10-15 minutes each) that are engaging and informative - Enhance storytelling and viewer engagement by incorporating suitable graphics, animations, and effects - Transform long-form content into short-form clips for diverse social platforms - Repurpose best-performing videos using fresh trends, creative text overlays, and new sounds - Apply color grading techniques for visual appeal and brand ...

  €314 (Avg Bid)
  €314 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I'm in...characters, setting, and plots that highlight our company's values, services, and notable achievements. Ideal Skills for this Project: 1. Prior experience crafting traditional 2D animations for promotional purposes. 2. Ability to translate company themes into engaging, entertaining animations that capture an audience's attention and drive interest in our business. 3. Demonstrable skill in telling stories through animation that can successfully highlight and promote a company's mission and services. Your job will be to bring the essence of our company to life, creating an animation that compels viewers to want to learn more about us. This is about more than just visuals - your animation should tell a story that captivates, engages and convinces. Can...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Australian Female Narrator Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a captivating female Australian voice-over artist to lend their talents for a narration project. This will be a quick and straightforward assignment, as it's less than 2 minutes in length. The feel of the recording should convey warmth and friendliness creating a comforting and engaging atmosphere for listeners. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in v...it's less than 2 minutes in length. The feel of the recording should convey warmth and friendliness creating a comforting and engaging atmosphere for listeners. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in voice-over work, specifically narration - Ability to convey warmth and friendliness in vocal delivery - Australian accent is a must - Able to deliver high-quality recordings withi...

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Artistic Perfume Posters & Banners Creation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Perfume: I will make all the products available for the shoot. It's essential that you authentically portray the perfumes in their best light. Ideal Skills: - Exceptional Photography: A background in commercial photography would be highly beneficial. - Artistic Vision: I'm looking for someone with an eye for the artistic and unconventional, able to turn simple objects into imaginative visual stories. - Detail-oriented: Attention to every tiny detail matters a lot in this project, as product portrayal is the key focus. - Experience in Product Photography: It's preferable if you've previously photographed perfumes or similar products. Become part of this creative journey and let's create some extraordinary visuals for my perfume line!...

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  87 προσφορές

  ...enhance the brand awareness of my upcoming ICO. As a client, I wish to ensure the following points: - Primarily, our goal is to enhance our brand awareness. I want you to create strategies and plans that will boost general recognition of our ICO and its value proposition. - I'm keen to harness the power of both Social Media Platforms and Cryptocurrency forums. If you have experience and success stories in using these channels for ICO marketing, you could be a good fit. - Importantly, your strategies should focus on engaging Individual investors. Relevant experience in targeting this specific audience will significantly raise your chances of selection for this project. Please demonstrate your experience in ICO marketing and your understanding of the blockchain environment...

  €380 (Avg Bid)
  €380 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  ...will give you the details needed to provide us a quote for the project. the candidates we consider seriously are the ones who are willing to view our site and select one of the products and provide us with a sample pargraph about that product. This will help us to see the style and techincality of your content writing. So what we need is a finall quote for completing the project as well as a short sample paragraph about one of our products in order for us to consider your candidacy. We thank you for your participation....

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I am looking for a talented video editor fluent in creating impressive Anime Music Videos (AMV). The project will involve: - Creating an action-packed AMV - Showcasing a storyline featuring girl edits - Keeping the video under 50 seconds long It's important that the material sparks interest and...interest and resonates with the viewers. Action sequences must be coherent and smoothly integrated into the music. Successful freelancers will ideally have a comprehensive understanding of editing AMV and being able to consider timing, pacing, and the music's message. Exceptional skills required in video editing, storyboarding, and a deep comprehension around anime culture. Experience with creating short, high-energy AMVs would be a plus. Please provide samples of previous work...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Trophy icon Short Informative Fitness Videos Editor 6 μέρες left

  I have a number of personal videos that discuss different aspects of nutrition and exercise. Each of these videos is about 30 to 60 seconds long. Key requirements: - Montage and edit these short videos to provide a professional and informative vibe. - Create smooth transitions and neat cuts. - Integrate text overlays, graphics, and other visual aids when necessary to help convey the information clearly. Ideal skills and experience: • Experience in video editing and post-production. • Proficiency in editing software. • Ability to create informative and professional videos. • Understanding of nutrition and exercise topics is a plus, but not necessary. • Excellent communication skills to ensure we're on the same page with the finished product.

  €18 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €18
  15 συμμετοχές

  We are seeking an experienced nonprofit fundraiser who can deliver exceptional results in a short period of time. As a fundraiser, your primary responsibility will be to raise funds for our charity organization through various channels that can be through events, online campaigns, donor outreach as well as your proven methods of fundraising. You should possess excellent communication and persuasion skills to effectively convey our mission to potential donors and secure their support. 

Relevant skills:

- Proven track record in nonprofit fundraising
- Strong knowledge of fundraising strategies and techniques
- Proficient in creating compelling fundraising campaigns
- Familiarity with fundraising platforms and online donation tools
- Excellent networking and relationship-building ski...

  €366 (Avg Bid)
  €366 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Microsoft-Focused RFP Specialist Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Questionnaires. - Must be knowledgeable on all Microsoft Dynamics 365 CE solutions (Field Service, Sales, Finance and Operations, Customer Engagement, PowerApps, Power Automate, etc.) Azure, AI, Data & Analytics. - Must have and be strong in Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and Adobe Acrobat Professional. Workload maybe heavy at times. (4-6 proposal per week.) - Must be able to produce work with short turn-around times. - Must be able to develop client-specific Cover Letters and industry-based Executive Summaries that speaks to client pain points. - Please share similar past work experiences and examples. - As a APMP-certified 13-year proposal professional, I am looking for experience over value. - Fakes freelancers can be and will be quickly identified. - Fluen...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...clients, possibly with case studies or examples. CTA: Prompt to contact you for more details or a consultation. 4. Industries If you specialize in specific industries, create a section that details how your services cater to the needs of these sectors. For example: 5. Resources Blog: Share insights, tips, and industry news to establish your expertise and help with SEO. Case Studies: Detailed stories of how you've helped clients overcome challenges and achieve their goals. FAQs: Answers to common questions about your services and working with an IT consulting firm. 6. Contact Us Contact Form: A form for inquiries, including name, email, phone number, and message. Contact Information: phone number, email address, and office location . Map: An embedded Google Map showing ...

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  108 προσφορές
  Rapid Cisco Packet Tracer Network Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I urgently need a professional to construct a computer network design using Cisco Packet Tracer. The primary purpose of this network will be to enable internet access. The exact number of devices to be connected isn't stipulated but it could be a significantly high number. S...address), followed by design and simulation of the network using Cisco Packet Tracer software. Ideal Skills and Experience: - Proficiency with Cisco Packet Tracer - Experience in network design and architecture - Understanding of network scalability - Fast, efficient, reliable and deadline-oriented The timeframe for this project completion is extremely urgent. You will need to work within a short timeline while delivering quality work. If your skills align with these requirements, I look forward to...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...of this promotion is to amplify our brand awareness. To excel in this, you need: - A good following on social media platforms - Ideally your followers will be from the construction, sports, fishing, hunting or building industry - Proficiency in brand promotion and marketing - Creativity and strategic thinking to convey our unique brand identity and product value effectively. Please send me a short video about yourself, your experience and how you could create exciting videos or picture content to promote us on your social media platforms. We are requiring these services starting March 20th. Our website - Our LinkedIn - A bit about us - Unicom Security is New Zealand's premier

  €40 / hr (Avg Bid)
  €40 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Looking for full time freelancer. Should be available for 9 hours per day. Price will be 12000 INR per month. Attach your sample work in the proposal. Looking forward to hearing from you. Thank you!

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I'm seeking a creative individual with ...overhaul. I'm looking for redesigns to both the visual elements, content structure, graphic inclusion, and layout. Key requirements include: - Designing with a professional and corporate theme - Overhauling the existing layout to be more aesthetically pleasing and appropriate for training purposes - Infusing interactive elements. These should be at a moderate level with the inclusion of quizzes and short exercises The ideal applicant should have a vast knowledge of PowerPoint, graphic design, content development, and experience in producing interactive training materials. Altogether, this project is about making our presentation more engaging, visually appealing, and educationally effective. Efficiency and attention to detail wi...

  €180 (Avg Bid)
  €180 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  .../ Question dynamically (with animations) given its timing. 3. Added Content page:  If an Added Content icon is clicked, display the Added Content information / media received from the backend 4. Question page:  If a Question icon is clicked, displays it with a challenge to the user. The right answer is then displayed Once the contract is signed, access to the Xamarin code as well as a short 4 min. demo will be provided (for inspiration). API documentation for the backend will also be provided....

  €2045 - €3408
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €2045 - €3408
  87 προσφορές
  Argumentative Essay Creation Unspecified Topic 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Instructions: Instead of an exam, your for this class mid-term requires you to write a short term paper. The minimum word count for this project is 1200 words. Choose one of the following topics and write a coherent, cogent argument using evidence from the text(s). All page number references must refer to the texts I assigned. You do not have to use outside sources, but if you do, use proper MLA documentation. Your essay must be properly formatted, double-spaced, well- edited, and offer a clear argument. 1. “Tower of Babylon” takes its inspiration from the Genesis story about Babel. Making reference to essential differences between the two stories, explain how Chiang’s story could be seen as offering a non-Christian theology. 2. Explore the role of free will...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  Diverse Facebook Video Ad Specialist Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...appeal to specific target demographics? Communication and Collaboration: How do you prefer to communicate with clients throughout the project? Are you open to feedback and revisions to ensure the final product aligns with the client's vision? Pricing and Turnaround Time: Could you provide an overview of your pricing structure and the expected turnaround time for a project like this? Success Stories: Do you have any case studies or testimonials from past clients, particularly those in niche markets or offering custom services? Our goal is to partner with a creative and results-driven video creator who understands the essence of our brand and can help us achieve our marketing objectives. If you believe your expertise aligns with our requirements, I would love to discuss th...

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I'm seeking a skilled professional who can create short-duration reels in multiple formats including video, audio, and images. These will serve dual purposes: as promotional material and as a portfolio showcase. Ideal Skills and Experience: • Expertise in creating engaging video, audio, image reels • Able to develop effective, sub-one-minute promotions • Prior experience in creating portfolio material will be advantageous Expect the end-product to be attention grabbing, concise and capable of showcasing my work effectively.

  €349 (Avg Bid)
  €349 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  AI-Driven Animated Short Film Creation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a talented professional with expertise in AI filmmaking to create an animated short film of 10 minutes (see doc for time description of scenes). Key Requirements: - The film should leverage AI technology to generate content based on the information I provide via documents and videos (see for design of car, videos and the doc, just scroll down on my page). - I prefer an animated style for the movie, making it engaging and captivating for our audience.

  €403 (Avg Bid)
  €403 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  This home is such a jewel and is located in a no short term rental gated community. This home was built by one of Walton county's premier builders, Randy Wise. Upon entering the home's foyer you will find ship lapped white walls and wide planked wire brushed oak open concept kitchen, living room, and extended dining area flow seamlessly together for friends and family to gather. The kitchen features a large island, pull out pantry shelves, and high end Fisher Paykel appliances. You will find a spacious front paver patio for gathering with the friendly neighbors, and a large screened porch off the back of the home. The porch features comfortable furniture, and outdoor tv/cable, surround sound, and security back patio has a gas grill connect and additional lighting. Also

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  A collage of my life story digital/AI artist 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...together personal stories and pivotal moments. This project is deeply personal and aims to translate various chapters of my life into a series of large digital paintings, each representing different facets and stories from my journey. The final artworks will be printed on acrylic frames, serving not just as decorative pieces for my apartment, but also as conversation starters that encapsulate memories, emotions, and experiences. **Project Requirements:** 1. **Artistic Style:** The artist should be proficient in digital art and have experience in creating complex collages. I am looking for a mix of styles that can effectively depict the depth and diversity of human experiences. The ability to blend realism with abstract elements would be ideal, allowing each piece to conv...

  €318 (Avg Bid)
  €318 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I am seeking a competent, talented editor who can not only modify my videos, which will typically range between 5-10 minutes in length, but also touch up photos. Your responsibilities will extend to determining when it is most effective to post based on audience engagement. Key Requirements: - Expertise in advanced video editing techniques, including the creation of special effects, ...optimal posting times. Ideal Skills & Experience: - Prior experience in a similar role is essential. - Familiarity with popular editing tools and software. - Understanding of social media dynamics and audience engagement. - Ability to meet deadlines and deliver high-quality work under pressure. Looking forward to receiving proposals from candidates passionate about editing and enhancing visual ...

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I am seeking expertise in developing an electrostatic sensor with specialized features. The core requirement for this sensor is to detect human presence, specifically behind curtains and walls. This should be achievable within a short range, up to 2 meters. Moreover, it should primarily be able to detect movement signals. Ideal candidates for this project should possess: - Profound knowledge in electrostatics and sensor design. - Experience in developing movement signal-detecting devices. - Skills in prototyping and testing sensor range and effectiveness. This project demands not only technical proficiency but also innovative and solution-oriented thinking. The end goal is a sensor that can accurately and reliably detect humans in close proximity, even through obstructions. Le...

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  helping people in need 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Title: "The Unseen Struggles: A Glimpse into the Lives of the Poor and Homeless" Dear Reader, In the tapestry of society, there exists a group often overlooked and underestimated—the poor and homeless. Their narratives unfold silently, echoing stories of resilience and challenges. Let's embark on a journey to understand their struggles, dispel stereotypes, and contemplate collective responsibility. Amidst the cacophony of bustling cities, countless individuals navigate life on the fringes, grappling with poverty's relentless grip. Economic disparities, insufficient access to education, and healthcare disparities intertwine to weave a harsh reality for many. Within this tapestry, homelessness emerges as a visible manifestation of systemic issues. Lack of...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I'm on the lookout for a skilled photographer, preferably with experience in portraiture, available for a job in Amsterdam. Here are what the project entails: - Date: The photo shoot is scheduled for Tuesday, 27/02/2024. Please ensure you are available on this date before applying. - Duration: This gig will be a short one, spanning only 1 hour. Time management will be crucial. - Theme: I require photographs of myself in various museums around Amsterdam. An eye for composition and the ability to capture spontaneous moments would be ideal for this gig. Building rapport and making the subject feel comfortable in front of the camera is a must. If you have experience photographing in a variety of lighting environments, particularly indoors, that's a big plus. Looking forward ...

  €12 - €18 / hr
  Τοπικό
  €12 - €18 / hr
  0 προσφορές

  I urgently need an expert to enhance and perfect my Sheets Template. As an existing user, I have encountered several issues that need immediate resolution. - Correctly format and adjust the years from 2022-2028 to 2024- 2029. Presently, it doesn't reflect these years. - There are inconsisten...reliability. - Lastly, all the detailed information from my business plan must be transferred correctly into the template. Ideal candidates are expected to have significant experience with Google Sheets, formulas, data validation, and spreadsheet formatting. Familiarity with business plans will be advantageous as understanding the information to be transferred is vital. You'll be working in a short time frame, so it is critical that you're able to deliver the changes and fixes...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I oversee an e-commerce business and I'm in need of a freelancer capable of significantly increasing sales in a short timeframe. The nature of my project requires immediate attention. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in e-commerce sales growth - Knowledge of effective sales and marketing strategies - Ability to deliver high-quality work quickly Freelancers should note: - I expect to see tangible results as soon as possible. - Though this is a fast-paced project, the quality of work is paramount. - Include relevant past work in your application. Please apply only if you're ready to meet these challenging but exciting demands.

  €276 (Avg Bid)
  €276 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Κορυφαία short stories Άρθρα Κοινότητας