Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  125,444 shopping δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Χρειάζομαι τον επανασχεδιασμό του shopping cart, εισαγωγή εργαλείων για παρακολούθηση μεσώ google analytics, έλεγχο του mail γιατί πολλοί πάροχοι όπως η hotmail μας απορρίπτουν τα μηνύματ&...

  €227 (Avg Bid)
  €227 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...place and we would like to add it to Smartphones (ipnone & android). the site is not online yet, but we hope it will be the next 2 weeks. It will be like so we would like an app like: Through the app the customer will view and buy products, review his shopping list, and change his account. Preferably we would like to buy the apps from one person, but we know that in order to develop them you need different programs and languages. So, feel free to send us your offer even if you can develop an app in iphone or android only. Please send us your offers and how long it will take about to develop one or both of them. We are open to suggestions and comments

  €1120 (Avg Bid)
  €1120 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Prototype Application mobile IOS et ANdroid 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As part of the upcoming development of a mobile application in ios and android I need to create a prototype of the application to convince our partners. It is only after validation of our partners that we can start the development of the application. Many customers get lost or have trouble finding their way in public places such as shopping malls, museums and shopping streets. This can lead to delays, frustration and a negative customer experience. To address this problem we offer an easy-to-use and intuitive navigation system that guides customers through public facilities in real time. Our system uses a combination of technologies, including geolocation, augmented reality and beacons, to provide accurate and detailed instructions to customers about their current location a...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Add some features to our chatbot 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We want to fine tune our bot so that users can narrow down their message categories using text links or form elements. We also want to parse the bot's replies so we can provide links to our detailed information, shopping cart and checkout pages as well as icons that show if the replies fit into certain categories.

  €463 (Avg Bid)
  €463 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές
  Reward Points Redeemption Flutter App Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...food etc as freebies against the shopping amount they pay on shops and malls. Payment will be made in milestones. 25% after finishing home page with functionalities +25% after finishing complete functionalities +50 after app is live. Daily reporting is mandatory. Your working timings will be 10-6 Monday to Saturday. Source code of the project should be handed over to us whenever we ask. You can't deny for source code/ APIs in any condition. After downloading app, there should be a beautiful signup page, app should fetch user's current location and address and show it on their home screen like it shows on cab booking app. Source code and playstore or app store signing key should be handed over to us whenever we need. Suppose you want to go for shopping, movi...

  €594 (Avg Bid)
  €594 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Create a WordPress Website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for someone to create a...feature. Although I am not requesting any additional services (Content Creation, SEO Optimization, Social Media Management), I may require these in the future. Therefore, I would prefer someone who could also offer these other services in case they become necessary. The website should be professional looking and include features that I can manage easily with WordPress, such as product listings, shopping cart and payment gateways integrated into the eCommerce store. Keep in mind that I would like to be able to maintain parts of it after completed myself, so any features added should be relatively easy to manage. Completion time is negotiable and I am open to suggestions and/or audit of what I am proposing. I am looking forward to seeing your ...

  €423 (Avg Bid)
  €423 Μέση Προσφορά
  122 προσφορές
  Google Shopping Ads Specialist (PPC Management) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  My company requires a Google Shopping Ads specialist with extensive experience in PPC management. We currently have an existing account that needs to be managed for the long-term – more than 3 months. My company needs someone who can efficiently manage and optimize our Google Shopping Ads campaign to maximize our return on ad spending and reach our strategic business objectives. The ideal candidate would be an experienced professional, skilled in delivering effective and meaningful results. The Google Shopping Ads specialist will be responsible for optimizing ads to reach our target audiences, monitoring results and adjusting bids and budgets as needed, for maximum ROI. The specialist should have expertise in reading and analyzing data to uncover insights and m...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Build a website 6 μέρες left

  We need a website for our new business where we will need to include online shopping and payment and basic info about our business

  €316 (Avg Bid)
  €316 Μέση Προσφορά
  151 προσφορές
  Complete Flutter App 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking to develop a shopping app using the Flutter framework that can be used on both iOS and Android devices. The app must also be able to integrate with an existing service, making it possible for users to access the app more easily. I am open to suggestions about the design and functionality of the app, but I am looking for a completed project that meets my specifications. Experience in building apps using the Flutter SDK and Google ml kit are requirements. If you are interested, please don't hesitate to reach out and provide me with some examples of your past work. I look forward to working with you!

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  82 προσφορές
  Copy Shopify Site to HTML, CSS, JS 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...header, remove the our story and team slider half way down the page, remove the Don't Take our Word for It section, no need for pop-up discounts / codes, on the drop down nav menu - remove the gray side nav of each drop down, remove the phone number remove the search. Remove the Footer, we will add a new one. Change: In the Nav header change the link for the Person Icon to , leave the shopping icon alone. --- (only include these 4, remove Vitamin D3, Curcumin ES, Bosmeric-SR)

  €335 (Avg Bid)
  €335 Μέση Προσφορά
  151 προσφορές
  OPTIMIZACIÓN Y GESTIÓN DE CATÁLOGOS EN MARKETPLACE -- 4 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  IMPRESCINDIBLE HABLAR ESPAÑOL El Gerente de Cuentas Clave de Marketplace se encarga del desarrollo comercial de un espacio de ventas online basado en el modelo de un mercado de comercio electrónico que conecta a compradores y vendedores, generalmente en una variedad de cate...- Capacidad para estar en observación activa en nuevos modelos o mercados para explorar - Buena experiencia en marketing digital. - Conocimientos técnicos de plataformas de comercio electrónico. - Cómodo con los números, buenas habilidades analíticas - Experiencia en gestión logística con plataformas fulfillment Se valorará experiencia en implementadores de feed como Lengow, Channable, Shopping Feed, ChannelAdvisor, ... In...

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...waitlist) • HOMEPAGE (as on the current website; with main banner as per , new arrivals & bestsellers, two mini ad-sets, and at bottom blog display) and the blog at the end • SEARCH (to be functioning &filtering exactly as on the current website) • ACCOUNT (CREATE ACCOUNT/SIGN IN – PASSWORD FORGOTTEN&RESET PASSWORD - WELCOME - PROFILE - ADDRESSES - ORDERS ) • CHECKOUT (SHOPPING BAG MINI - SHOPPING BAG PAGE – “CREATE ACCOUNT, SIGN IN, OR CONTINUE AS GUEST” PAGE - CHECKOUT PAGE - ORDER CONFIRMATION PAGE) • AUTOMATIC INVOICE & RETURNS FORM CREATION UNDER THE SPECIFIC ORDER IN ADMIN PANEL (invoice & returns form design provided via Figma) • EMAILS (all relevant emails that are not marketing ...

  €2786 (Avg Bid)
  €2786 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...waitlist) • HOMEPAGE (as on the current website; with main banner as per , new arrivals & bestsellers, two mini ad-sets, and at bottom blog display) and the blog at the end • SEARCH (to be functioning &filtering exactly as on the current website) • ACCOUNT (CREATE ACCOUNT/SIGN IN – PASSWORD FORGOTTEN&RESET PASSWORD - WELCOME - PROFILE - ADDRESSES - ORDERS ) • CHECKOUT (SHOPPING BAG MINI - SHOPPING BAG PAGE – “CREATE ACCOUNT, SIGN IN, OR CONTINUE AS GUEST” PAGE - CHECKOUT PAGE - ORDER CONFIRMATION PAGE) • AUTOMATIC INVOICE & RETURNS FORM CREATION UNDER THE SPECIFIC ORDER IN ADMIN PANEL (invoice & returns form design provided via Figma) • EMAILS (all relevant emails that are not marketing ...

  €232 (Avg Bid)
  €232 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...website will include an ecommerce platform, and I am looking for someone who has experience building similar websites. Here are some of the project requirements: Coding: The website and application should be built using coding, and the technology stack should be based on best practices for ecommerce websites. Ecommerce functionality: The website should include ecommerce functionality, including a shopping cart, payment gateway integration, and order management. Design and layout: The website should have an attractive and user-friendly design, with a layout that is easy to navigate. Mobile responsiveness: The website should be optimized for mobile devices, including smartphones and tablets. Search engine optimization (SEO): The website should be optimized for search engines,...

  €203 (Avg Bid)
  €203 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  It is an shopping website , which my client wants me to make it look like zara.

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  shopping app 5 μέρες left

  i want to nbuild an app for mt shop and a website to run my bissuss

  €369 (Avg Bid)
  €369 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I need a WordPress website built for a company called Absolute Audio Visual. They specialize in audio/video equipment for classrooms, courtrooms, and dentist training centers. They sell microphones, cameras, screens, etc. There will NOT be a shopping cart on this website or an E-commerce solution. The website will consist of 6 pages: Homepage, Industries, Solutions, Services, About Us, and Request a Quote. I already have WP set up. Just need some help designing.

  €398 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €398 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές
  Reward Points Flutter App Development 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...parking, snacks, food etc as freebies against the shopping amount they pay on shops and malls. Payment will be made in milestones 25 after finishing home page +25 after finishing functionalities +50 after app is live. Daily reporting is mandatory. Your working timings will be 10-6 Monday to Saturday. Source code of the project should be handed over to us whenever we ask. You can't deny for source code/ APIs in any condition. After downloading app, there should be a beautiful signup page, app should fetch user's current location and address and show it on their home screen like it shows on cab booking app. Source code and playstore or app store signing key should be handed over to us whenever we need. Suppose you want to go for shopping, movie, restaurants, ...

  €267 (Avg Bid)
  €267 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  need to get this up and flying have to be able to work on weekends site is wp wooo shopping cart postal and payments only one product to look after

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Build me a merchant style website 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking to build a website. We have a logo, need a shopping cart style. Probably have 20 products to start but want something that we can grow. Also...lol something fairly easy to update/modify. Thank you.

  €450 (Avg Bid)
  €450 Μέση Προσφορά
  130 προσφορές
  Logo Design for Signed Sealed Delivered 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  About Signed Sealed Delivered: we are a very popular gift shop that specializes in greeting cards. We are known for our carefully curated selection of greeting cards and are known to be the best greeting card store in Vancouver, BC. we are located at a very popular shopping strip right next to big name stores like Lulu Lemon, Patagonia, etc. We recently renovated our shop and the results where amazing. Check us out as signed sealed delivered in 1988 West 4th Avenue in Vancouver, Canada. Project Description: We want a logo that stands out, that is stylish, friendly/playful but with good taste at the same time. The interior of the store has been renovated and came out to be very very stylish and with good taste. The front facade of the store is also very unique and recognizabl...

  €216 (Avg Bid)
  €216 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές
  5 sites 7 μέρες left

  there will be 5 websites to design and add shopping cart feature.

  €1073 (Avg Bid)
  €1073 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Icons & pictures for categories 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...We need for our categories icons and mockups to describe the category clearly. Categories are: (for example) Promotional Gifts Giveaways Printing Products Business cards, catalogues, brochures, flyers, folded, 1 fold flyer, 2 fold flyer, Occasion Products Hair Saloon Products Nail Saloon Products Restaurant Products Club and Event Products Promotional Pens, Promotional USB Sticks, Cotton bags, shopping bags, keychains, and ... A nice mockup with our logo, and our our preferred colors. How many are day? - It might be the first question you are thinking about it, so what I can say for answer: Try to give me an offer, let's say each 50 pcs. 50€. create me some samples, if I liked it, I will hire you for the first 50, then hire you for the next 50. Important points: - Ma...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  I am looking for a versatile and experienced freelancer to help me improve the product image by making it appear in front of a plain white background. The background should be in a neutral shade of grey for the best results. Additionally, the size of the product must be 800 x 600 pixels to be suitable for shopping sites. Finally, I would like the product to be distributed to multiple sites. If you are able to accomplish these tasks, please let me know. Thank you.

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Tours travel site develop 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a freelancer to develop a tours travel website on a WordPress platform with shopping cart and content management system (CMS) features. The website needs to be well-designed, secure, and SEO friendly. I need the freelancer to provide complete setup and customization of WordPress, including the plugins and themes required. The site will be integrated with a payment gateway and should have secure processing of payments. 1. I have decided the theme 2. I want to be able to post Tours, users can buy and the tour operator will get an email confirming transaction. 3. Tour operator will have a time to accept or decline the transaction

  €477 (Avg Bid)
  €477 Μέση Προσφορά
  149 προσφορές
  Bing Ads Expert 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and optimizing our ad campaigns to maximize ROI Conducting keyword research and identifying new targeting opportunities Collaborating with our marketing team to align ad campaigns with overall marketing strategy Implementing shopping campaigns and tracking their performance Staying up-to-date with the latest trends and best practices in Microsoft Ads and PPC advertising Requirements: 2+ years of experience in managing Microsoft Ads campaigns Proven track record of driving results and improving campaign performance Expertise in creating and managing shopping campaigns Strong analytical and problem-solving skills Excellent communication and collaboration abilities Ability to work independently and manage multiple projects simultaneously Bachelor's degree i...

  €80 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €80 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Convert a html website to HTML5. Create CCS for 20 pages. Add a shopping cart.

  €425 (Avg Bid)
  €425 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Search Engine 3 μέρες left

  I want a program to search certain words on shopping sites. Words that not come up with a regular search request.

  €459 (Avg Bid)
  €459 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Migrate wordpress website. 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We need to migrate a simple wordpress shopping site to another pre-existing site. This include: - migrate theme - Migrate content pages - Migrate from Ecwid shopping cart to Woocommerce shopping cart. - Migrate orders. Note this is not a simple migration as the pre-existing site has settings we do not want to wipe out. Please only apply if you can work to these specifications :)

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  138 προσφορές
  mobile browser shopping cart 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are currently seeking a developer who can create a simple raw PHP 2-screen shopping cart system that can be used for our e-commerce website. Our main requirements are for the system to be fast loading and mobile-friendly, as well as integrated with a local payment gateway. The system should have the following functionalities: The first screen should have the option to either go directly to the products page or ask for the shop ID, check the location, and confirm the shop. The second screen should allow the user to select their desired products and proceed to payment. After payment is made, the system should display a success message. We already have a MySQL database design ready, so the selected bidder will only need to focus on the PHP development. We are looking for the l...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  mobile 2 screen shopping cart php --4 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are currently seeking a developer who can create a simple raw PHP 2-screen shopping cart system that can be used for our e-commerce website. Our main requirements are for the system to be fast loading and mobile-friendly, as well as integrated with a local payment gateway. The system should have the following functionalities: The first screen should have the option to either go directly to the products page or ask for the shop ID, check the location, and confirm the shop. The second screen should allow the user to select their desired products and proceed to payment. After payment is made, the system should display a success message. We already have a MySQL database design ready, so the selected bidder will only need to focus on the PHP development. We are looking for the l...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Trophy icon create online store - 17/03/2023 07:18 EDT 2 μέρες left

  I want an example of a page for my online store, how should the main page look, where to put the shopping basket, the search bar, the product categories. I want to create an online store where at the beginning I will have several products from several categories but the main products will be from the sport and fitness category, can you help me with the search for a simple name that will be remembered by everyone?

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Changes in woo commerce settings shop page 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We need some help related to changes in woo commerce settings on our shop page. We can see 1 product image at a time on screen (of mobile) on shop page while scrolling We want to see 2 products at a time on mobile while shopping we will provide reference link also

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Google Ads Optimisation -- 2 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are already setup google ads , remarketing tag setup, google merchant setup with shopping ads we needed to optimise our google ads setup to get relevant leads our website

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  expert in google shopping ads 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  expert in google shopping ads..................

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  OPTIMIZACIÓN Y GESTIÓN DE CATÁLOGOS EN MARKETPLACE -- 3 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  IMPRESCINDIBLE HABLAR ESPAÑOL El Gerente de Cuentas Clave de Marketplace se encarga del desarrollo comercial de un espacio de ventas online basado en el modelo de un mercado de comercio electrónico que conecta a compradores y vendedores, generalmente en una variedad de cate...- Capacidad para estar en observación activa en nuevos modelos o mercados para explorar - Buena experiencia en marketing digital. - Conocimientos técnicos de plataformas de comercio electrónico. - Cómodo con los números, buenas habilidades analíticas - Experiencia en gestión logística con plataformas fulfillment Se valorará experiencia en implementadores de feed como Lengow, Channable, Shopping Feed, ChannelAdvisor, ... In...

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Mailing List 2 μέρες left

  I am looking for someone to help me develop a mailing list. The list needs to contain postal addresses that meet certain criteria that I will provide. This is not a task that I can do alone and so I'm shopping for the help I need. This is an ongoing project and may require updates and changes over time, so I'm looking for someone reliable who can stick with me over the long haul. Specifically, I need help compiling a mailing list of postal addresses that meet the criteria I provide. I'm looking for someone with experience in data entry, so they will know how to create a complete, accurate mailing list. This mailing list should also be easily accessible, so I need help with whatever system will be best to use for this purpose. The successful applicant should also ...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Instagram Shopping Page Designing 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello, We are looking for a digital marketing expert. Who can create our Instagram Page and List our products to sell on Instagram. Candidate will have to ensure that we will receive good organic traffic on our Instagram Page and will get orders too. If you have good experience in Digital marketing, Instagram ads only then bid here.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  HTML Web maintenance 1 μέρα left

  After transferring my hosting to a new platform my shopping cart is not responding when it comes to finalising the inline payment. I also want to disable the requirement to sign up before you can place an order. I want the customer to go straight to purchase.

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές
  Update my wordpress website 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, I need to completely redesign and update my existing wordpress website, including adding a shopping cart. I need someone to build the site and ensure I do not lose my Google ranking. I want the site to be easy to update myself. I'm looking for something similiar to this site:

  €335 (Avg Bid)
  €335 Μέση Προσφορά
  198 προσφορές
  Wordpress shipping 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Need shipping configured so that a shipping rate can be entered for each product and be able to set a shopping cart total order if reached is free shipping. Also need some alerts checked out.

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  116 προσφορές
  USA Reshipper needed for package forwarding -- 2 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need someone on the mainland USA to receive packages, that can only be delivered within USA. I then need this product repacked (supplier parcel removed) and then sent to Ireland. The products would be something like clothes, electronics, cosmetic items. I will do the shopping, provide the item's details and have the item sent to your address. I need your help to ship the item to my address which I will provide. Things you need to do: * Provide me your name & address and receive the package(s) (Sign if needed) * Send a pic of the sender info to me for verification and pic of the item received * Apply shipping label(s) that I provide * Deliver the package to my address in Ireland, you may need to drop the package to your nearest shipping facility. Af...

  €25 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €25 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Security cameras 22 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We have 12 ‘Magic’ SVI security cameras around the shopping center. Some are not functioning. We need them repaired or possible the entire system replaced with an NVR and ip camera system. The location is Anahrim, Ca

  €557 (Avg Bid)
  €557 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I want an e-commerce website, the following pages are typically included: Home Page Product Category Pages Product Detail Page Shopping Cart Page Checkout Page Order Confirmation Page User Account Page Login/Register Page About Us Page Contact Us Page

  €600 (Avg Bid)
  €600 Μέση Προσφορά
  86 προσφορές
  Website Development 18 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a website development expert to create a robust and attractive online catalog for my business. The catalog should be easy to navigate and have customer-friendly features such as search filters, product reviews, and high resolution product images. The goal is to ensure my customers have an enjoyable shopping experience. Additionally, I do not need any hosting services, but I am interested in incorporating an e-commerce feature. This will allow customers to easily purchase my products with a secure payment process. If you believe you can build the perfect catalog website that is engaging, functional, and efficient, then I want to hear from you. If successful, this project will pave the way for future projects working together.

  €183 (Avg Bid)
  €183 Μέση Προσφορά
  162 προσφορές

  I am looking for an experienced writer and researcher to create and or/edit: - license agreement for software use - license agreement for trademark use - online shopping rules and regulations for customers rules - regulations for partners privacy policy cookies - independent contractors and W-2 employees agreement templates

  €350 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €350 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  ...hurting, or something wasn’t right. Never once will I ever stop thinking about you. I miss you already, I still can’t imagine my life without you. You were more than my mom. You were my Best friend and a great listener, too. You always made me feel special and loved. I will miss your laugh, and just seeing and spending time with you. Oh, how I'm going to miss our special talks, going to lunch, shopping, and just hanging out with you. Getting lost in Salt lake just to have more time alone with you. And the fun things we used to do. Mom, I can never say goodbye to you, Because I could never bear the pain. it hurts so much that you’re not here. I don’t think I will ever be the same. So.. Instead, for now I will say I love you, Mom; Until we meet an...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  build a website Λήγει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a professional to bui...setting this up as well. The domain name has already been claimed, so the freelancer will be building on top of that. This website should be of the highest quality, and able to meet all necessary requirements. I am looking for a modern and intuitive design that is easy to navigate. Furthermore, it needs to be secure and able to scale with my business. The website should include features such as shopping carts, shipping options, payment plans, and other features to make the customer experience enjoyable. The website also needs to be optimized for all devices, including mobile. Lastly, I will require ongoing maintenance and support for my website, so please provide a quote for these services as well. I look forward to finding the best person fo...

  €1242 (Avg Bid)
  €1242 Μέση Προσφορά
  305 προσφορές
  Product Photography Λήγει left

  Hello I want a photographer who click and edit photos of my product. My product is Jute Shopping Bags

  €10 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Add subscription plan and one-time payment modules to Wordpress website Έχει λήξει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Integrate stripe subscription plan and one-time payment modules to Wordpress websit... 1.1 Bespoke Subscription Payment Plan pages to be created -Subscription payment plan page -Payment methods pages -Payment checkout pages -Failed payment page -Successful - Thank You page 2. One-time payment method: To allow user pay for digital product only once without recurring auto billing. 2.1 Bespoke One-time payment pages to be created -Product catalogue page -Product detail pages -Shopping Cart page -Checkout pages -Failed payment page -Successful - Thank You page Please bid, ONLY if you have extensive Wordpress website, Stripe and PayPal payment integration experience. This project is not for Wordpress junior developers or development agencies with little payment integration experi...

  €441 (Avg Bid)
  €441 Μέση Προσφορά
  175 προσφορές

  Κορυφαία shopping Άρθρα Κοινότητας