Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  10,458 scripts php workflow δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Need a Python developer to build Scraping Scripts 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a professional python and java developer to build scraping and automation applications. Need some one experienced and relaible who can scrape websites or develop applications.

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Workflow based management system in Asp.Net, C#.Net, MVC, MSSQL 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, I am looking readymade workflow based management system for converting paperwork to electronic management for following requirements: 1. Document approval 2. Leave Request 3. Loan Request 4. Expenses/ claims request As of now I have in mind, if you have anything extra, please share me demo. I need live demo details with your bid will be appreciated

  €490 (Avg Bid)
  €490 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Help adapt Python scripts to wordpress plugin 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...[login to view URL] The Python scripts I have help me autoblog. They download a bio, pictures, some links, then they generate text for me to copy and paste, as well as some RSS feeds. But the scripts aren't entirely complete. Here is the relevant demo as it stands: [login to view URL]

  €145 (Avg Bid)
  €145 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I want two small edits for my scripts that I myself don't know how can I write it... I have one script for saving my game weapons and now I add new weapons in my project and I don't know how add that new weapons for saving in script and I have one script for craft but that doesn't work well and need some edits. I want those who 100% sure can write

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  We custom developed a workflow system for a client and are now required to maintain and enhance it

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Wordpress scripts 4 μέρες left

  I need a couple of scripts for a wordpress website that is using Divi theme and woocommerce. The scripts required are: 1. Display a different top menu to logged in users. 2. After buying a virtual woocommerce product, the website allows users to submit two sets of data via a form. Access to the page containing the form must be restricted and users

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I need someone to perform this task. Find the C4D project attached 1. Create the UV map to be able to import it in Zbrush 2. Import it in Zbrush and set subdivisions to 5 or 6 3. Design a simple hair as a subtool, something that can take you 1 or 2 minutes, just for demonstrative purposes 4. Generate the displacement map using the Multi Map Exporter 5. Back in C4D, create an Octane material where...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  We need someone who is really good at .LUA to help us out making some scripts for GTA:V FiveM Roleplay servers. The person need to be really good in LUA and also familar with esx wich is the system we use on our server. You need to know how to make scripts for FiveM.

  Lua
  €164 (Avg Bid)
  €164 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  FiveM Scripts 3 μέρες left

  We need someone who is really good at .LUA and Java to help us ou...need someone who is really good at .LUA and Java to help us out to make some scripts for GTA V FiveM Roleplay server. The person need to be really good in LUA and Java, and also familar with esx wich is the system we use on our server. You need to know how to make scripts for FiveM.

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Simple workflow script 3 μέρες left

  I need a simple Workflow 3 or 4 levels of steps in php. A person sends a request about 6 fields. It goes to the first employee for verification , he can reject the request or send it to the next employee after adding comments on 3 fields. It goes to the second employee who approves or deny the request, an email should be sent to the person who sent

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  We are having a requirement of web application which will involve following modules/process: CRM Recurring alerts and schedules to both customer and company for service and payments Quotations generation involving trivial calculations and robust market rates

  €2666 (Avg Bid)
  €2666 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  SMS scripts 2 μέρες left

  I need some fashionable English SMS texts of high school ages. friendship, love, comedy, any genre is okay. But it must be only about boys and girls in high school. So ideal freelancer should be high school student. *Please give me your budget per article.* Thank you.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Send iffer only if you have paytm and you can edit LiveChat app with Apk Editor Pro, It will take less than 2 min to edit.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I have my website up and running but I have some issues in scripts and SSL certificate, I need it fixed, I have spotted the problems and i need someone who can fix them.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  €125 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  For two explainer videos I'm working on, I need to add the voice tracks. The voice-over should be recorded professionally by an English (US) speaker - based on the scripts I will provide. The recordings will match the two videos and they will have approx. 30 seconds and 2:00 minutes, respectively. Please let me have your bids and the output format of

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Editable Online banking Scripts Έχει λήξει left

  Features: - Ability to create, edit, and delete accounts - A state-of-the-art design that meets the banking...- Successful transfer of funds. - Internal messaging and ticketing system. - SEO optimization - Unlimited number of accounts - SMS notification The Project is Coded In - PHP - MySQL - HTML5 - CSS - Bootstrap - jQuery With Customer Support

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  build a scripts. Έχει λήξει left

  hello i would like to know how much will cost me to create a script like [login to view URL]

  €554 (Avg Bid)
  €554 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  muvie scripts Έχει λήξει left

  Im looking for someone who can write muvie scripts. If your intrestet, you have to send a script in english using your imagination base on this: " A 24 years old american girl, that lives alone. Descripe one day in her life." Thats all you have to do. Send your script base on the above. Write what ever you like, i just want to see how good you are.

  €1818 (Avg Bid)
  €1818 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Workflow Management Medical Billing - Home Health 7 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I own a medical billing company, and we need a programmer to develop an access database driven program to that will manage our work flow. We need the ability to track our clients billing, track claim auditing via questionnaire, import claim files, export claim files, invoice & receive payments, and quickbooks integration and/or ability to export to IIF file type. We also need robust reporti...

  €54 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό ΣΜΓ
  €54 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...(autoresponder service) workflow. I need to TAG subscribers that visit an URL (not passing through a link in the newsletter). This is the method to attribute the TAG to a subscriber that that does not pass through a link in the newsletter: [login to view URL] I need a php page that use a gaSetUserId

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Hi, I am looking for Training with a small Workflow project with User Login and Registration using Node, mysql or mongo. Please contact 96OOO15474 to discuss in detail. Thank you,

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Develop two scripts (AutoHotkey or similar) to automate the retrieval of data from a web application, based on input variables. Script one: Automate the export of multiple CSV files from a web application Script two: Automate the scraping of data from the same web application

  €215 (Avg Bid)
  €215 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Looking for slackbot on windows using python and powershell scripts

  €186 (Avg Bid)
  €186 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Edit teleprompter scripts Έχει λήξει left

  I have already created teleprompter scripts for 29 videos, 11 of which must be 4-6 minutes and 18 of which must be 2-3 minutes. I already have text (see attached files). All you need to do is edit the text into something that flows well for reading on a script. This may involve moving pieces around, deleting some things, changing terms to be more colloquial

  €382 (Avg Bid)
  €382 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  The R scripts are required to undertake univariate exploratory statistical data analyses and output visual presentations of data (numerical and spatial): 1. Charting and plotting of numerical and categorical data to produce: scatter plots; line plots; histograms; time-series plots (Shewhart or x charts); cumulative frequency plots; probability plots

  €8233 (Avg Bid)
  €8233 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I need someone familiar with the revit api to turn my dynamo scripts into standalone C# code so i can run them as a revit plugin and not through the dynamo player.

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...agency working on behalf of a Bahraini telecom operator. We seek for a female Urdu professional in order to translate and voice record short IVR (Integrated Voice Response) scripts in Urdu so as to be used by the operator's automated IVR platform. The voice should be professional (no background noise, clear voice) and enthusiastic. IMPORTANT NOTE: In

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  ...agency working on behalf of a Bahraini telecom operator. We seek for a female Bengali professional in order to translate and voice record short IVR (Integrated Voice Response) scripts in Bengali so as to be used by the operator's automated IVR platform. The voice should be professional (no background noise, clear voice) and enthusiastic. IMPORTANT NOTE:

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ****Please read everything, then only bid. I have about 6 websites where i wanted to scrape data for about 17 columns for each record. 8 columns ...addresses. remaining 8 columns are price, year, etc.. Some websites needs some search criteria by cities and some needs filters to select and scrape. Note: Either you give me 6 scripts or data. 20*6 = 120

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  write me webinar scripts Έχει λήξει left

  I have created an application that allows me to deliver online webinars. I need a person to write my scripts.I am an Australian Taxation accountant, so the webinars will be on topics like, " how to save money at tax time" "tips you can use tio get better tax refunds or pay less tax when filing your tax return" There should also be a promotional webinar scrip to get people to u...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Hi We are looking for someone to write few simple nose test unit tests for CKAN helper and action extensions. [login to view URL] CKAN is an open source tool and all the extensions and code is available on CKAN website The script will not take more than a couple hours to write. Along with the test script we need clear instructions to run how to run it our environment. Looking to get it done today...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  convert Perl scripts to PHP scripts Έχει λήξει left

  I have set of perl scripts requesting on API > collecting data > create sql tables > dumps data into tables > group data and create dynamic tables. I need to convert these scripts into PHP scripts.

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Provide support on ZOHO Scripts Έχει λήξει left

  We need a few hours per week on ZOHO Scripts We want a partner. Specs will be made by us. Communication will be done with ZOHO CLIQ This is a long term offer. Write [login to view URL] at the begining of your asnwer or your answer will be trashed. We want only expert. A test will be done to avoid "so called expert". You will need to create a fee ZOHO

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  La mission : Le développement d'un script ou add-ins (de préférence), fonctionnant pour l'interface de Fusion 360 via leurs API dans leur langage de prédilection qu'est le Python. Il est simple et rapide à réaliser, demande pas +1h de travail. L'usage : L'add-ins/script, permet de sélectionner l’ensemble des faces qui...

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  We have some swf files. We want to decompile it to get code used in action scripts. Please note that we have lost action script code so we want to compile generated swf and get code from it. then want to make some changes in code and again generate swf OR if it's is easlier to get html5 controls. Please read instructions very carefully and then apply

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...wordress se ha de hacer con template y logo, menu, creación de zonas publicitarias etc según un mockup que le pasaremos. También es necesaria que la empresa nos realice unos scripts (o instale y configuré los plugins si existen a tal efecto) para que podamos subir automáticamente desde una carpeta local: -cada imagen en su sección -cada meta tag...

  €520 (Avg Bid)
  €520 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  google sheets scripts Έχει λήξει left

  need to automate a couple of Google sheets: the script should look at the rows existing in a sheet at given intervals and, if they match a certain criteria, copy them to another worksheet of the same file.

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I need someone to deploy my scripts on a server. Do you know a server that doesen't interrupt? Python anywhere stops the script after 24 hours.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Linux scripts for data processing Έχει λήξει left

  I have a large volume of zipped JSON files on a Linux virtu...code. After this, I would like to select limited columns from the csv files and load & append all of them into one SQL database table. I'm hiring someone who can write Linux scripts to realize the objectives above. The virtual machine has SQL, Python, R, and can be accessed with my account.

  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Workflow automation Έχει λήξει left

  Developer needed to create a solution read and sort inquiries, parse information, scrap data, and automate general processes from legacy systems or from admins

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  Need infopath form to be developed

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I have 15 meditation scripts that need to be voiced and recorded. Male/Female voices are welcome. The only requirement is that your voice needs to be clear, calming, and trustworthy. Relatively new freelancers are welcome.

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Shell Scripts for RHEL Έχει λήξει left

  Only interested in shell scripting to easy daily tasks

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  ...microsoft flow workflow "email attachment to onedrive" with a few if->then conditional statements. I have a Microsoft Office 365 Business Premium subscription. I will e-mail the freelancer that will get the job the exact details. In my description I will use @[login to view URL] e-mail adresses in my workflow description. Microsoft Flow Workflow: I have a ...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I have a task that requires a 7 stage multi screen registration form process. All screens / forms are to be in ASP.NET MVC using Razor and CSHTML forms. Data is to be captured and parsed valid into a medium complexity defined c# data class (provided). A full bootstrap compliant web template is to be used (provided). State is to be held during the flow. The user will be required to navigate back in...

  €326 (Avg Bid)
  €326 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  A Product design: an apparatus to support normal circulatory system for people sitting for long time. Must be done by Monday 12pm Eastern Time US.

  €232 (Avg Bid)
  €232 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  workflow and infopath Έχει λήξει left

  expert on workflow and InfoPath

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Building a trading support workflow Έχει λήξει left

  Building a python based on CLI tool in Ubuntu and package the entire project and environment as a docker image. The tool needs to do the following: 1) CLI commands to fetch market data from trading brokers API. 2) Need to create and feed real time market data into MySql DB 3) Connect to zipline backtester 4) Accepts trade orders from zipline and pass it to broker API 5) Store all the trades into D...

  €420 (Avg Bid)
  €420 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές