Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  12,225 sap δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Θα ήθελα να κάνω mount ενα NAS share file system σε SAPhana linux

  SAP
  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  παροχη υπηρεσιων SAP Έχει λήξει left

  παροχη υπηρεσιων SAP σε εταιριες με εμφαση στο χαμηλο κοστος υπηρεσιων.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  SAP Security trainer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for freelance sap security trainer for one of our client . Sharing the toc with you please have a look and let us know if you are ok with technical training not the GRC one .

  €836 - €1671
  €836 - €1671
  0 προσφορές
  ERP SAP Facilitator 6 μέρες left

  ERP SAP Facilitator in the Gauteng / Mpumalanga Area (South Africa) Skills: - Strong knowledge and Facilitating experience in SAP modules, specifically in Finance, Sales and Distribution, Human Resources, Procurement and Supply Chain. Objective: - The client has specific goals and objectives for implementing SAP. Timeline: - The client prefers the project to be completed within a year or two. We are looking for an ERP SAP Facilitator with expertise in SAP modules, specifically in Finance, Sales and Distribution, Human Resources, Procurement and Supply Chain. The ideal candidate will have a strong knowledge and experience in SAP and will be able to assist us Online / On Site Facilitation with our specific goals and objectives for implementin...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  SAP Entry and Accounting 6 μέρες left

  Job Description 1. Purchase Booking 2. Service Booking 3. Vendor & GST Reconcilation 4. Provision Booking 5. Providing Audit Requirements & Samples 5. GST Rebate reversal Entries 6. Foreign exchange gain & Loss entries 7. Vendor Booking

  €246 (Avg Bid)
  €246 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Project for: @Bl1tz1t A web application designed to facilitate the creation of offers and their subsequent delivery to customers via email. The application will interact with SAP Business One for user authentication, product, and customer creation, utilize HANA as the database (as additional storage for application specific data), generate PDF offers, manage documents using the M-Files folder system, and automate the email sending process. For details please check the attached preliminary specificifations. Technology Stack: - SAP Business One - .NET: The preferred technology stack for the web application is .NET. Database: - Existing HANA database

  €2536 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €2536 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Job Title: Informatica Cloud MDM Architect/Senior Developer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...integrating diverse ERP systems (such as Salesforce, SAP) and implementing an effective, efficient, and easy to maintain batch/real time/near real time integrations. • Strong experience in Informatica SaaS Multidomain MDM components and their interaction for solutioning – Cloud Data Quality (CDQ), Cloud Data Integration (CDI), Cloud Application Integration (CAI), and other microservices. • Strong experience with MDM Solution Design, Data Integration, Data Modelling, Customization and Configuration, Data Governance, Performance Optimization, Collaboration and Documentation • In-depth knowledge of data integration, ETL processes, and data quality management. • Familiarity with Salesforce and SAP data struc...

  €1562 (Avg Bid)
  €1562 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I am looking for an experienced ABAPER or BASIS Consultant to help me with setting up the house bank URL in SAP. Specifics: - SAP module: Financial Accounting (FI) - Expected outcome: Streamline financial transactions by creating an open link for house bank setup - Number of house banks to set up: 1 Skills and experience required: - Strong knowledge of SAP Financial Accounting (FI) module - Proficiency in ABAP or BASIS development - Experience in setting up house bank URLs in SAP - Ability to streamline financial transactions and ensure seamless connectivity with banking partners If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal. Thank you.

  €17 - €139
  €17 - €139
  0 προσφορές
  SAP ABAP Support tasks 5 μέρες left

  SAP ABAP Support required on Tasks: 1. Date is not transferring in Excel sheet from custom report. 2. Quantity fields are appended with zero, it should not transfer with zero. 3. 5 Custom fields to be added in one existing report.

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Adobe Forms SAP 2 μέρες left

  Hi, I am looking to update my existing dynamic Adobe Form in SAP Here are the project details: Number of Fields/Elements: The Adobe form will need to include less than 5 fields or elements. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal. Thank you! Abhishek

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Sap work flow 2 μέρες left

  I am in need of an SAP expert who specializes in SAP FI (Financial Accounting) s4hana public cloud vendor payement and advancemt workflow knowledge. The project requires both process design and troubleshooting skills. Key Requirements: - Strong knowledge and experience in SAP FI module - Ability to design efficient processes within the SAP system - Proficient in troubleshooting and resolving issues in SAP FI module Ideal Skills and Experience: - SAP certified in SAP FI module - Previous experience in process design and troubleshooting in SAP FI module - Strong analytical and problem-solving skills - Excellent communication and collaboration skills Timeline: - The project has an immediate timeline and should be completed within 1...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Description of the Process and of the Event Dataset The dataset consists of an event log that refers to executions of instances of the purchase-order process as carried on by a SAP system at a German company. To ensure the anonymity of this dataset, the names of the employees, products and companies have been pseudonymized, that is, replaced with fictitious names. This has been done consistently: e.g., if the real name X of a company is replaced with Y, the replacement has been done for all instances of name X. The purchase order process enables to create, update, and send purchase orders, which can contain: 1. Stock materials, such as spare parts or raw materials 2. Non-stock materials, such as laptops or printers 3. Services, such as consulting or cleaning services 4. Expense...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ? Welcome to Saiteck SAP Consultancy! Company Name: Saiteck ERP Solutions Pvt Ltd, Location: Chennai, [Removed by Freelancer.com] ? About Us: Saiteck is a Chennai-based SAP consultancy delivering cutting-edge solutions for businesses. We thrives on innovation, ensuring our clients stay ahead in the dynamic business landscape. We excels in SAP implementation, customization, and support. Our expert team tailors solutions to meet business objectives, ensuring success. ? Job Opportunity: SAP Consultant (Freelance) We're expanding and seeking experienced SAP Consultants for collaborative freelance projects. Contribute your expertise to drive success for our clients. ? Requirements: Proven SAP Consulting experience Expertise in...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Sap abap development 1 μέρα left

  I am looking for a SAP ABAP developer to assist with an enhancement implementation project. Specific requirements include: - Implementing enhancements to an existing SAP ABAP program - Following detailed coding guidelines provided by the client The timeline for this project is immediate, with completion expected within 1 week. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in SAP ABAP development - Experience with enhancement implementations - Ability to adhere to coding standards and guidelines

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  SAP ABAP DEVELOPER -- 2 10 ώρες left

  ...looking for a Mid-Level / High - Level SAP ABAP programmer with no specific certifications required for a project that is expected to last more than 1 year. Skills and experience required: SAP Advanced Business Application Programming (ABAP) ODATA, JavaScript, HTML, CSS S4 HANA, CDS View, AMDP and FIORI UI5 - Mid-Level / High-Level experience in SAP ABAP programming - Strong knowledge of ABAP programming language and SAP modules - Experience in developing SAP solutions - Ability to troubleshoot and debug ABAP programs - Familiarity with SAP development tools and methodologies - Good understanding of integration between SAP modules and other systems - Strong problem-solving and analytical skills Responsibilities: - Develop, customize, ...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  SAP Architect 9 ώρες left

  I am looking for a skilled SAP Architect to assist my client (large utillity company) with specific modules, including SAP HANA, SAP ABAP, and SAP FI/CO. Requirements: - Extensive hands-on experience with successful track record in low level SAP IS-U design, specializing in Sales Processing for utilities. - Strong analytical skills with the ability to translate complex business requirements into effective SAP IS-U solutions, coupled with a proactive approach to troubleshooting and issue resolution. Certifications: - SAP certification is not necessary, but a strong emphasis is placed on experience and skill Duration: - The project is estimated to last for 12 months If you have a strong background in SAP modules and are experienc...

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  I need to someone to integrate WooCommerce to SAP 1 ώρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for someone with experience in integrating WooCommerce with SAP. The specific functionalities I need to be integrated are order, price, and customer data sync. I am using an SAP B1 do not have an existing WooCommerce store, so setting one up is not applicable. Ideal Skills and Experience: - Experience with integrating WooCommerce with SAP B1 - Knowledge of order, price, and customer data sync functionalities - Familiarity with the specific SAP system being used (Other: _______)

  €189 (Avg Bid)
  €189 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  sap CX -SPM Trainer Έχει λήξει left

  Hello everyone we are looking for trainer who can deliver training on SAP CX-SPM Trainer . Training - SAP CX - SPM Type - 3rd(old client) Mode - Onsite (Bangalore, Hyderabad, Chennai) Pax - 30-35 Freshers Training Days - Monday to Friday Training Duration - 20 days Evaluation - with CTS - 2 round video calls Training Timing - 9AM to 6.30PM Date - Asap in December Need - Profiles for each location+ courseware+ labs(if required) TOC - Attached below

  €1671 - €2785
  €1671 - €2785
  0 προσφορές
  Extract Info from Videos SAP Έχει λήξει left

  Project Title: Extract Info from Videos SAP Description: I am looking for a freelancer who can help me extract text information from a set of 1-5 videos. The extracted information should be organized and provided in a Word Document format. Requirements: - Experience in video data extraction - Proficiency in extracting text from videos - Expertise in organizing and formatting information in a Word Document Skills: - Video data extraction - Text extraction from videos - Word Document formatting

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  SAP ABAP : Bug fixes Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced SAP ABAP developer to fix functionality bugs in my system. The ideal candidate should have a strong understanding of SAP ABAP and be able to quickly identify and resolve bugs. Specific requirements for the project include: - Fixing functionality bugs in the existing system - Working with limited documentation as there is no detailed overview or documentation available - Completing the bug fixes within a tight timeline of 24 hours Skills and experience required: - Strong knowledge of SAP ABAP - Experience in identifying and resolving functionality bugs - Ability to work under tight deadlines and deliver high-quality results If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal along with relevant examples of p...

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I am looking for an experienced SAP ABAP developer to help with bug fixes and work on a report. Bug Fixes: - The project requires fixing 4-7 bugs, including syntax errors, logical errors, and performance issues. Report Work: - In addition to bug fixes, the project also involves working on a specific report that needs improvement. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in SAP ABAP development - Proficiency in identifying and fixing syntax errors, logical errors, and performance issues - Ability to work on and improve existing reports - Attention to detail and problem-solving skills to effectively address the identified bugs - Excellent communication skills to collaborate with the client and understand their specific requirements If you have the ski...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  We are looking for some Generative AI expert who can write a code which can convert SAP BO dashboards to Power BI. While we convert SAP BO to Power bi it has 4 major components,... ETL work, modelling, Formulas and visualisation any idea using tool how much conversion would be perfect 99%, 95%, 90% or what ? I have a plan of this project like below. 1. Data Source Identification - Use some way to identify and replicate data sources in Power BI. - Apply code generation for data modeling. 2. Formula Conversion - Leverage NLP for SAP BO formula identification. - Develop a mapping system and use code generation to translate formulas to Power BI DAX. 3. Visualization Conversion - Utilize NLP to recognize SAP BO visualizations. - Develop mappings and use code genera...

  €583 (Avg Bid)
  €583 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  SAP 4/HANA Έχει λήξει left

  Project Title: SAP 4/HANA Sales and Distribution Configuration and Troubleshooting - Ongoing Support We are looking for an experienced SAP consultant who can provide ongoing support for our Sales and Distribution module in SAP 4/HANA. The ideal candidate should have expertise in both configuration and troubleshooting to ensure smooth operations and resolve any issues that may arise. Skills and Experience Required: - Extensive knowledge and hands-on experience in SAP 4/HANA Sales and Distribution module - Proficient in both configuration and troubleshooting - Strong understanding of business processes related to Sales and Distribution - Ability to analyze and identify system issues, and provide effective solutions - Excellent communication skills to collaborate...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Linkedin marketing Έχει λήξει left

  ...goals for this campaign are to generate leads and sales for my business. My target audience consists of large corporations who work with SAP cloud ALM, so it is important to have experience in marketing to this type of audience. For this campaign, I want to focus on product or service promotions as the main content theme. This includes creating engaging and persuasive content that highlights the benefits of my offerings and encourages potential clients to take action. I expect you to be the creative person, and knows how to create a storytelling. My webpage is called I expect you to look at the services on the page, areas within SAP Cloud ALM, like Implementation, Operation, Services, Transitions. Ideal skills and experience for this job include: - Proven experience

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  I am in need of a Business Analyst with extensive experience in ERP, specifically with Oracle. The ideal candidate will be able to perform a complete analysis of our ERP system and provide recommendations for implementation and optimization. This is a long-term project with a timeline of more than 3 months. Skills and experience required: - Strong knowledge and experience with Oracle, Sap, MS Dynamics, and Other ERP - Must have knowledge of Fin, AP, and AR, very strong in Inventory, HR, and other modules - Proven track record in conducting ERP system analysis - Ability to provide recommendations for implementation and optimization - Excellent problem-solving and analytical skills - Strong communication and collaboration skills - Ability to work independently and meet deadlines If...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  SAP SAC Planning report development Έχει λήξει left

  I am working on SAP SAC Planning model and report development. Task is to develop a planning model with the actuals of current fiscal year. Source data is coming from SAP HANA CDS views. I developed model and report but has some issues and need help in fixing. Thanks, Raymond

  €47 / hr (Avg Bid)
  €47 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  A web application designed to facilitate the creation of offers and their subsequent delivery to customers via email. The application will interact with SAP Business One for user authentication, product, and customer creation, utilize HANA as the database (as additional storage for application specific data), generate PDF offers, manage documents using the M-Files folder system, and automate the email sending process. For details please check the attached preliminary specificifations. Technology Stack: - SAP Business One - .NET: The preferred technology stack for the web application is .NET. Database: - Existing HANA database

  €4295 (Avg Bid)
  €4295 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  SAP FICO Integration Expert Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced SAP FICO Integration Expert to integrate our solution with SAP. I have specific requirements for the integration and need the project to be completed within a week/month. Skills and experience needed: - Expertise in SAP FICO integration - Strong knowledge of the specific SAP modules and ABAP and Sandbox - Ability to understand and implement specific integration requirements - Efficient project management skills to meet the tight deadline If you have the necessary skills and experience, please bid on this project.

  €17 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον ΣΜΓ
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Consultor de SAP Business One Έχει λήξει left

  Necesitamos un consultor de SAP Business ONE; ahora mismo entre otros proyectos estamos con integración de CRM, y con Intercompany

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ...are in business of joining businesses that want to sell to the prospective buyers. My client is looking to acquire Software Development Company with 100-500 staff with a team of Software Developers with expertise in any of the below or mix. The expected level of experience for the resources is mix of junior / mid / senior level. - Application Development- Frontend or Backend, Full stack - ERP - SAP - AI - Cloud n Devops If interested, please provide the following: - Org name - Registered name (as per GST) - GST number - CIN number - Total resource count and break up basis above - Director Name - Director Contact Number - Org Point of contact Name - Org Point of contact number - Org Point of contact Designation - Balance Sheet for past 3 years Regards, Atik. Note:...

  €27857 (Avg Bid)
  €27857 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can create a SAP ECC Technical Architecture Diagram that showcases the communication between our invoicing system and the Tax Authority, generating an XML. Requirements: - The diagram should provide a high-level overview of the technical architecture. - I trust the freelancer's judgement when it comes to the style and format of the diagram. - A few key points should be included as annotations or descriptions in the diagram. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge of SAP ECC and its technical architecture. - Experience in creating technical diagrams that effectively communicate complex systems. - Attention to detail to ensure accurate representation of the communication flow. - Ability to condense information into concise annot...

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  We are looking for an Independent contributor, who can support us for 8 hours a day, 5 days a week, with the following requirements. Role- Low code Developer Exp Required - 4+ Yrs Contract -06 Months Timings : 10:30 am to 07:30 PM IST Location : Remote (India) 3+ years of .NET or JAVA development experience Experience with Outsystems and/or Appian for ...MYSQL  1+ years designing and developing REST APIs  Proficiency in C#, .NET, HTML, and/or Javascript  Exposure to JIRA and BitBucket/Git for source control a plus  Practical understanding of data structures, algorithms, and design patterns in a web environment  Cloud first architectures (AWS, Azure, Cloudera, etc.) a plus  Log aggregators (SumoLogic, Splunk) a plus  Experience with SAP, HANA, and/or Vistex a plus

  €1203 (Avg Bid)
  €1203 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  SAP PP implementation Έχει λήξει left

  Project Title: SAP PP implementation We are going through a large SAP S/4 Implementation at the moment and need people with SAP PP Business experience to help business users who have no prior SAP experience. • Will assist with training, helping the users day to day, as well as Data Mapping, Data Cleansing, data validation, systems test, and policy & procedure development. • This will include assisting with the setup of the Material Master, work centers, routings, PMMO (Project Manufacturing Management and Optimization), and MRP (material requirements planning). • Duration: - 12 months to start and can extend.

  €1046 (Avg Bid)
  €1046 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  SAP SD Quality Analyst Έχει λήξει left

  We are looking for a contractor with 6 - 9 years of experience in S4 HANA and SAP SD area including ECC versions, for Pune location, with hybrid work model. Title - SAP SD Quality Analyst Contract - 06 Months (Extendable) Location : Shivajinagar, Pune Hybrid Mode Client: Medline Industries India Pvt Ltd Requirements: • 6 - 9 years of experience in S4 HANA and SAP SD area including ECC versions. • Proven ability to analyze and assess the TESTING needs. • Ability to build the Regression / Functional Test Cases for various SD areas with appropriate input data. • Well coordination with Testing Automation Engineer to better walk-though on test cases to automate. • Knowledge on Zephyr tool is an added advantage. • Broa...

  €1511 (Avg Bid)
  €1511 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Logo for talk show Έχει λήξει left

  I am looking to get a logo designed for my upcoming talk show. The style I am aiming for is bold and colorful, with a few elements that I have in mind. My primary target audience are CIO,CFO,CTO, Solution architech of sAP , so everything should be designed keeping that in mind. I'm looking for someone who can create an eye-catching and unique logo that will be memorable and reflect the essence of my show.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  Hello, we need a new website - multi-language German, englisch, French, dutch, flemish. We can use translator tool. We have 3 main services: SAP Consulting, SAP Support&Outsourcing, Cloud Services and IT Recruitment. We need Home, About us, services, contact Here is the link of the theme. Design will be sent by me. DO NOT BID AND ASK WHAT IS YOUR BUDGET. GIVE ME A PROPOSAL AFTER READING THE PROJECT DESCRIPTION.

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  SAP trainer Έχει λήξει left

  I am in need of an experienced SAP FICO trainer to provide training sessions onsite. The complexity level prefered is Intermediate. I would like the trainer to have expertise and certifications for the particular module. Proven experiences in delivering high quality training session is also a must. Preference will be given to those who can provide references or samples of their work. Skills in developing and designing training materials and/or resources is also desirable. Looking forward to your bids!

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  sap abap freelance trainer Έχει λήξει left

  My name is [Nam...is [Name], and I am looking for a freelance SAP ABAP trainer. I have a beginner level of expertise in SAP ABAP and I am looking to focus on programming specifically. My desired training schedule would be daily rather than weekly or monthly. Whoever I work with needs to be very knowledgeable and experienced with the SAP ABAP suite of tools and should have prior experience as a trainer. I’m looking for processes, lectures, and hands-on exercises that can help me each step of the way as I learn to use the software. I expect my trainer to be available to answer my questions and provide personalized support. I want to be able to take my learning to the next level, so I am looking for someone with a high level of expertise who can guide me through the...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  SAP S/4Hana Cloud config Έχει λήξει left

  I am looking for an experienced SAP S/4Hana Cloud configuration specialist to help with my project. Specifically, I require configuration services for the Procurement module only. Data migration to the SAP S/4Hana Cloud system is not necessary at this time. Similarly, user training post-configuration is not presently needed, though this may change in the future. Need CDS config for external API consumption (Power BI)

  €453 (Avg Bid)
  €453 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  sap appeal letter for finanical aid Έχει λήξει left

  I am in need of a SAP appeal letter for financial aid. My academic performance has not been up to the required standards due to a valid reason or extenuating circumstance. I understand that this may be an issue legally, so I'm in need of help to determine what evidence can be used to support my claim. The cause of my academic issues is mostly due to a low GPA. I'm looking for the right letter that will impress the panel and increase my chances of being granted a successful SAP appeal.

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am seeking an experienced SAP Ariba expert who can provide comprehensive training on system configuration as well as guidance on best practices for using the software. My particular focus is on learning how to set up and customize the system to meet specific business needs in supply chain and procurement management. Requirements: Documented experience in configuring SAP Ariba and providing hands-on system training. Ability to explain technical concepts to a non-technical audience and apply them to real-world business scenarios. Provision of interactive training sessions with a focus on 'Hands-on Configuration Exercises'. Flexibility to provide training sessions that fit my time zone. Preparation of a customized training plan based on my current skill level and e...

  €191 (Avg Bid)
  €191 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Project Title: SAP Claims - Advanced Online Training Requirements: - I am seeking a highly skilled and experienced SAP trainer who specializes in SAP Claims module. - The training should be at an advanced level, catering to individuals with prior knowledge and experience in SAP Claims. - The preferred mode of training delivery is online, allowing flexibility and convenience for both the trainer and trainee. Ideal Skills and Experience: - Extensive knowledge and expertise in SAP Claims module. - Proven experience in delivering advanced level training in SAP Claims. - Excellent communication and presentation skills to effectively convey complex concepts. - Ability to provide hands-on exercises and real-world examples to enhance learning experience....

  €37 / hr (Avg Bid)
  €37 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking for expert support for SAP Sales and Distribution to close Service tickets through Service now Portal. The ideal freelancer will have a high level of experience in the Order Management;Pricing;Shipping and Transportation modules. This project is estimated to last 1-3 months.

  €242 (Avg Bid)
  €242 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Consultor/a SAP SuccessFactors Έχει λήξει left

  ...descubre el camino hacia el éxito! En serem estamos comprometidos con diversos proyectos y queremos contar con los mejores profesionales del sector. Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un/a Consultor/a SAP SuccessFactors con 5 años de experiencia en puesto similar. Requisitos y/o funciones: EL CANDIDATO/CANDIDATA DEBE ESTAR CERTIFICADO EN EMPLEADO CENTRAL DE SUCCESSFACTOR. Buscando un Consultor Senior experimentado y certificado en SuccessFactors (certificación de Employee Central) para brindar soporte integral a todo el equipo de TI de Personas con un conocimiento experto en SAP SuccessFactors. Contribuir al crecimiento del conocimiento interno del equipo en este ámbito. Contribuir a la minimización de riesgos y part...

  €36 / hr (Avg Bid)
  €36 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am in need of an experienced VBA programmer who can create code to automate processes in both Excel and SAP. This is a new project, so there is no existing code to be adjusted. The timeline for project completion is less than a week. Ideal skills and experience for the job: - Proficient in VBA programming - Strong knowledge of Excel and SAP processes - Experience in automating processes in both Excel and SAP - Ability to work quickly and efficiently to meet the tight timeline

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...help businesses reduce their carbon emissions. Here are the project requirements: Technology Stack: - I am open to suggestions for the technology stack. Functionality: - The main functionality of the platform should include both tracking carbon emissions and providing suggestions on how to reduce them. Integration: - The new platform needs to integrate with our existing systems. E.g CRM and SAP Ideal Skills and Experience: - Strong experience in developing SAAS platforms on the cloud. - Knowledge of carbon emissions tracking and reduction strategies. - Ability to integrate with existing systems. Further information: Expectations about the task or deliverable: - Develop a cloud-based SaaS platform that helps businesses track, measure, and reduce their carbon emissions. ...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I am looking for an SAP SE16N table expert who can merge excel data from two different SAP table reports. The specific SAP tables I am looking to merge data from are Table A and Table B. I have a specific criteria for merging the data, which is based on specific fields. I want the merged data to be directly in SAP. Ideal skills and experience for this project include: - Expertise in SAP SE16N table - Proficiency in merging excel data from SAP table reports - Ability to understand and apply specific criteria for merging data - Knowledge of SAP system and its functionalities

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές

  I am looking for a developer to create a SAP ECC2 MSSQL APBAP API for Product definition Bulk read, Customer Bulk Read Item Stock Nulk read and Invoice read when created. The API Generator will consumed by POS systems you are not to work on that. You have to work only on SAP side.

  €968 (Avg Bid)
  €968 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Dựa vào stock và các raw đã được đặt, và bảng thành phần để tạo nên một mã hàng, dùng Vba excel tạo template sao cho chỉ cần nhập vào tên mã hàng, có thể xuất ra mã hàng đó có đang bị thiếu raw không, raw nào thiếu, và những raw thiếu đó ảnh hưởng đến bao nhiêu mã hàng

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I am seeking an experienced SAP Ariba expert who can provide comprehensive training on system configuration as well as guidance on best practices for using the software. My particular focus is on learning how to set up and customize the system to meet specific business needs in supply chain and procurement management. Requirements: Documented experience in configuring SAP Ariba and providing hands-on system training. Ability to explain technical concepts to a non-technical audience and apply them to real-world business scenarios. Provision of interactive training sessions with a focus on 'Hands-on Configuration Exercises'. Flexibility to provide training sessions that fit my time zone. Preparation of a customized training plan based on my current skill level and e...

  €187 (Avg Bid)
  €187 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Κορυφαία sap Άρθρα Κοινότητας