Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  296,511 sales δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Hotel Online Sales & Rev. Manager Έχει λήξει left

  To Ξενοδοχειακό Συγκρότημα SEAROCKS RESORT στην Καλαμάτα επιθυμεί να προσλάβει ΑΜΕΣΑ Online Sales Manager για τα Γραφεία Αθηνών για πλήρη ή και μερική απασχόληση Απαραίτητα προσόντα: • Καλή &ga...

  €489 (Avg Bid)
  €489 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ---GREEK--- Αποστ...Συσχετιζόμενο Τύπους Παραστατικού: Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο Μπορώ να καθοδηγήσω τον προγραμματιστή για ότι χρειάζεται γνωρίζω καλά τη...

  €482 (Avg Bid)
  €482 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Θέλω να ανοίγει το Amazon,να έχει όλες τις κατηγορίες και να επιλέγω εγώ ποιες θέλω, να ψάχνει με βάση το sales rank που θέλω,από το μικρότερο στο μεγαλύτερο π.χ 500-1.000 ή 0-300.000 να δια&beta...

  €29 - €238
  €29 - €238
  0 προσφορές
  Sales and Marketing Έχει λήξει left

  Βρείτε μου πελάτες Εμπορικη επιχειρηση με προμηθεις 35% επι του συνολικου τζιρου για πωλητες που εχουν ετοιμο πελατολογιο

  €162 (Avg Bid)
  €162 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Sales and Marketing Έχει λήξει left

  Βοηθήστε με με διαδικτυακό marketing Elevator company

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Sales and Marketing Έχει λήξει left

  Βρείτε μου πελάτες proothisi proionton

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Sales and Marketing Έχει λήξει left

  Βρείτε μου πελάτες Πωλήσεις στο Facebook και google

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  €282 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Sales and Marketing Έχει λήξει left

  Βρείτε μου πελάτες Αναλαμβάνω προώθηση προϊόντων και εύρεση πελατών.

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Sales and Marketing Έχει λήξει left

  Προώθηση προϊόντων μέσω instagram

  €169 (Avg Bid)
  €169 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Sales and Marketing Έχει λήξει left

  Βοηθήστε με με διαδικτυακό marketing Boost hotel kamelo syros greece

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Sales and Marketing Έχει λήξει left

  Πουλήστε κάτι για μένα

  €27 - €225
  €27 - €225
  0 προσφορές
  Greek sales executive needed Έχει λήξει left

  Ψαχνω Έλληνα συνεργάτη, φιλόδοξο και ικανό να εργαστεί ως πωλητής, είτε εξωτερικά (επισκέπτοντας τις επιχειρήσεις που στοχεύουμε), είτε μέσω τηλεφωνικής ε&...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Web Company Sales Reps Έχει λήξει left

  Νεοσύστατη εταιρία (επιχορηγούμενη από το ΕΣΠΑ) στον χώρο της παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών, αναζητά συνεργάτες – πωλητές για τον νομό Αττικής. Παρέχεται αντα&gamm...

  €2698 - €4497
  €2698 - €4497
  0 προσφορές
  Dutch speaking salesman for follow up warm lead by telephone 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Service Level of Dutch fluency required: - Basic conversational Dutch Skills and experience required: - Fluent in Dutch, with basic conversational skills - Excellent telephone communication skills - Sales experience, preferably in a similar industry - Strong customer service skills - Ability to build rapport and establish relationships with potential customers - Goal-oriented and able to meet sales targets Responsibilities: - Contact potential customers who have shown interest in our digital product - Provide information about the product and address any questions or concerns - Close sales and process orders - Maintain accurate and up-to-date customer records This is a remote position, and the candidate must have access to a reliable phone and internet connectio...

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Setup Zoho Zapier and Tax Jar 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who has experience setting up Zoho Zapier and Tax Jar integration specifically for Zoho Inventory. Ideal skills and experience: - Proficiency in Zoho applic...freelancer who has experience setting up Zoho Zapier and Tax Jar integration specifically for Zoho Inventory. Ideal skills and experience: - Proficiency in Zoho applications, particularly Zoho Inventory - Experience in setting up and configuring Zapier integrations - Familiarity with TaxJar and its integration with Zoho - Knowledge of automating sales tax calculations between Zoho, Zapier, and TaxJar The main task for this project is to automate the sales tax calculation process between Zoho Inventory, Zapier, and TaxJar. If you have the necessary skills and experience, please apply ...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  ...create a short animated slideshow for my sales team. The slideshow will feature a football team, with the sales team representing the offense and the service team representing the defense. The main concept of the slideshow is to show the defense getting tired when the offense (sales team) does not perform their job effectively. Style of Animation: - The preferred style of animation is 2D. Length of Slideshow: - The slideshow should be between 1-3 minutes in length. Imagery and Symbols: - As the client, I am open to the animator's suggestions for specific imagery or symbols to be included in the slideshow. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in 2D animation. - Creativity in visually representing the concept of a tired defense due to the sales t...

  €349 (Avg Bid)
  €349 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Amazon Account Manager 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...analyse data to garner more online sales at a sub category level. The candidate must main a copy of all our listing in an Excel file. 2. Complete knowledge on how to list products and how to process orders on online portals and channels like amazon seller flex , Flipkart, Myntra, Jio Mart, Shopify etc. The candidate must know how to add simple and variation listings, modify , delete listings and maintain good listing health and quality on the portal. The candidate must be able to maintain uniform product information, stock , price accross all portals for the brands handled. The candidate must be able to inbound stock and maintain a return record as well as file safety claims as deemed necessary. 3. The candidate must maintain and report daily sales data at sub catego...

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Ecommerce Landing Page Design for Generating Sales of Physical Products Overview: I am looking for a skilled designer to create a visually appealing and highly converting landing page for my ecommerce website. The primary goal of this landing page is to generate sales for my physical products. Design Requirements: - The landing page should have a clean and modern design that aligns with my brand identity. - It should effectively showcase the featured physical products in an attractive and compelling way. - The layout should be user-friendly and intuitive, guiding visitors towards making a purchase. Key Elements: 1. Hero Section: - A captivating and attention-grabbing section that highlights the main product or product category. - Use compelling visuals and persuasive copy ...

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  96 προσφορές

  ...restaurants. Skills and experience required: - Experience in online advertising, specifically in driving software sales - Expertise in creating effective online marketing strategies to increase brand awareness and drive sales - Knowledge of the retail and restaurant industries and their specific advertising needs - Ability to develop and implement targeted online advertising campaigns to reach potential customers in these industries The goal of this advertising campaign is to drive software sales and increase revenue for my business. The freelancer should have a proven track record in delivering successful online advertising campaigns that have resulted in increased sales for similar software products. They should also have a deep understanding of the targ...

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am in search of freelancer who will work for us on commission based. Role will be:- Finding email of Descsion maker from there company website and reaching them via email. On every sales closed you will be rewarded by 10℅ of the sales amount. For example if you close a sales for $500 than you will get $50 as 10℅

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...creation and posting - Account management and growth Specific goals to achieve: - Increase sales Frequency of updating the TikTok shop: - Monthly Ideal skills and experience: - Extensive knowledge and experience in TikTok shop creation and optimization - Proven track record in increasing sales through TikTok shops - Expertise in content creation and posting on TikTok - Strong understanding of account management and growth strategies - Ability to update the TikTok shop on a monthly basis We are looking for a professional TikTok shop and account handler who can help us create and optimize our TikTok shop, create and post engaging content, and manage and grow our account. The primary goal is to increase sales through our TikTok shop. The ideal candidate should have...

  €161 (Avg Bid)
  €161 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  ...automated email sequences using Aweber. copywrite roughly written blurbs for weekly marketing--good non-fiction writing skills, speaks clear English. Occasionally set up software--easy type. Good attitude, weekly reports and assessment of finished projects. - Amazon PPC marketing: Managing Amazon PPC campaigns, optimizing keywords, monitoring performance, and implementing strategies to increase sales. - Social media marketing: Creating and scheduling posts, engaging with social site followers, managing social media accounts on platforms like Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, and Twitter. - WordPress updates: Updating and maintaining WordPress website, ensuring plugins and themes are up to date, fixing any issues that may arise. Preferred Platform for Social Media Market...

  €372 (Avg Bid)
  €372 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Project Title: USA, Australia customer database I am looking for someone to help me create a customer database for the USA and Australia. The database should focus on customer purchase history and be specific to a particular industry. The main purpose of this database is for sales and marketing purposes. Skills and Experience: - Proficiency in data collection and analysis - Knowledge of customer segmentation and targeting - Strong understanding of sales and marketing strategies - Familiarity with the specific industry chosen for the database

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Leads needed: Car Sales Dealers & Sellers 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for leads of car sales dealers and sellers starting locally, with a maximum budget of less than $5 per lead. Ideal Skills and Experience: - Experience in lead generation - Knowledge of the car sales industry - Ability to find and verify contact information of car sales dealers and sellers - Strong research and data mining skills - Attention to detail to ensure accuracy of leads

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Amazon Affiliate sales by using Social Media Plateforms 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Amazon Affiliate Sales by Using Social Media Platforms Social Media Platforms: - Facebook Products Promoted: - Electronics Requirements: - I am looking for a freelancer who can help me increase my Amazon affiliate sales by leveraging social media platforms. - The ideal candidate should have experience in running successful affiliate marketing campaigns on Facebook. - They should possess strong knowledge of the electronics industry and be able to create engaging content and advertisements related to electronics products. - The freelancer should have a proven track record of driving sales and generating high conversion rates through social media marketing. - They should be familiar with the Amazon affiliate program and have a good understanding of its rules and regula...

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Google analytics expert 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...implementation. Goals and Objectives: - Track website traffic and measure conversions and sales - Analyze user behavior and engagement Skills and Experience: - Strong knowledge and experience with Google analytics - Expertise in tracking website traffic and measuring conversions and sales - Ability to analyze user behavior and engagement to optimize website performance Reporting Requirements: - Specific interest in user demographics to better understand my target audience and tailor my marketing efforts - Knowledge of traffic sources and bounce rate analysis This project requires ongoing management of Google analytics implementation, with a focus on tracking website traffic, measuring conversions and sales, and analyzing user behavior and engagement. The ideal ...

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  custom sales dashboard along with qr code scanner using php 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled PHP developer to create a custom sales dashboard for my business. The dashboard should have the following features: - Inventory management: The dashboard should allow me to track and manage my inventory efficiently. Integration: The dashboard needs to integrate with my existing server and data Timeline: Doesn't matter. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in PHP and web development. - Experience in creating custom dashboards and integrating it with existing sql tables in server - Creating qr code scanner and integrating with server - If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal. About us :- We already have a running app in playstore and a website . Front end is in flutter and backend is in PhP. So we...

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to create a cloud-based POS + ERP solution for my business. The ideal candidate will have experience with Laravel and MySQL. Features needed: - Inventory management - Sales tracking - Employee management -Expense -Accounting -Reports and etc User interface preference: - Modern and interactive design I am seeking a developer who can create a user-friendly and efficient system that will streamline our business operations. The solution should have a clean and modern interface, with the ability to manage inventory, track sales, and handle employee management. If you have experience with Laravel and MySQL, and are familiar with creating cloud-based POS + ERP solutions, please reach out to discuss this project further.

  €1044 (Avg Bid)
  €1044 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  2 Million Complete USA Business Database This is a complete database of 2 million USA verified homeowners. This database includes: homeowner first and last name, home addresses, verified cellphone and email address information. This list contains 30 states. All in Excel Spread Sheets. I will pay you 40% commission on sales.

  €1970 (Avg Bid)
  €1970 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  tele caller 6 μέρες left

  Project Title: Tele Caller for Sales Calls Description: I am in need of a telecaller who can make sales calls on a daily basis to expanding our network. The main goal of the calls is to generate sales leads and close deals. Skills and experience required: - main skill required is fluent Hindi. - experience in making sales calls and achieving targets - Familiarity with the sales process and techniques - Ability to follow a script and adapt it as needed - Script: I will provide a script for the calls, which will outline the key points to be covered during the conversation. The telecaller should be able to confidently deliver the script while also being able to handle objections and provide additional information when necessary. Daily Call Volume: The ...

  €267 (Avg Bid)
  €267 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Hubspot Data Mining (Segementation and Cleaning) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hubspot Data Mining (Segmentation and Cleaning) - I am looking for a freelancer who can mine and clean sales data in Hubspot. - The specific data that needs to be mined and cleaned is sales data. - The intended use for the mined and cleaned data is customer base segmentation. - The project is urgent and needs to be completed immediately. Ideal Skills and Experience: - Experience with Hubspot data mining and cleaning. - Strong proficiency in data analysis and segmentation. - Knowledge of customer base segmentation strategies. - Attention to detail and accuracy in data cleaning. - Ability to work quickly and efficiently to meet tight deadlines.

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create a PowerPoint presentation ...fundraising project for a 501 c organisation. Theme and Style: - I am open to any theme or style suggestions from the freelancer. Number of Slides: - The presentation will require less than 10 slides. Skills and Experience: - Experience in PowerPoint animation and graphic design. - Ability to create visually appealing and engaging slides. - Understanding of the purpose and goals of a business or sales presentation. - Knowledge of effective storytelling techniques to capture the audience's attention. - Strong attention to detail and ability to deliver high-quality work within the given timeframe. If interested, please provide examples of your previous PowerPoint projects and your proposed approach t...

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές
  Digital marketing 6 μέρες left

  Project Title: Digital Marketing Services Needed: - Social Media Marketing Target Audience: - Teens and Young Adults Primary Goal: - Boost product sales Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in social media marketing - Ability to create engaging content targeted towards teens and young adults - Understanding of the latest trends and platforms popular among this demographic - Proven track record of successfully increasing product sales through social media marketing - Analytical skills to track and measure the effectiveness of the marketing campaign - Ability to adapt and adjust strategies based on audience response and feedback

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Trophy icon CSS Loading Animation Needed 2 μέρες left

  Hello, there. We are searching for the best CSS loading animation that we can use on the loading page before people see the main sales page. And it should be related to our brand in one way or another. You task is to design it by using CSS only and our logo. (here is a page with CSS loading animation and codes if you are still not sure what do we need - ) If we choose your CSS design, we will need the code from you. Make sure to stick to our brand colors when designing it. Our brand is - The logo is attached.

  €18 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €18
  24 συμμετοχές
  Odoo Point of Sales specialist 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an Odoo Point-of-Sales specialist who can help us to install a cashier solution in a restaurant using Odoo ERP.

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...page of our Kids Clothing E-Commerce App. The main focus of this project is to update the featured products and promotions section. Specific Updates: - Change layout and design of the home page to make it more visually appealing and user-friendly - Add new product categories to showcase a wider range of products - Update featured products and promotions to attract customer attention and increase sales Featured Products and Promotions: As the client does not have specific products or promotions in mind, the developer will be responsible for suggesting suitable options based on the target audience and market trends. Timeline: The client wants this update to be completed as soon as possible. The developer should be able to work efficiently and deliver high-quality results within...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Trophy icon Award Ceremony Event Logo and Color Palette 6 μέρες left

  Our company is planning to host an annual event for it's top performing sales people to present them with awards. The company name is MCA (approved logo variants in attachments). The idea is to call the event the "Circle of Excellence". So the logo we need created will be the "MCA Circle of Excellence". In addition to the logo design, we'd also like you to come up with a color pallet that we will use to brand the events websites, banners, and print materials. The design should involve a circle, and possibly at least two colors in the palette should be a gold and dark navy blue, though you can deviate from that if you think you have a better concept. Color palette should include 5-7 colors (one should be a call to action color - one that fits in the colo...

  €138 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €138
  390 συμμετοχές
  Retention manager 6 μέρες left

  ...customers and increase their loyalty to the company; - Manage existing customer relationships and play an active role in developing and building advocacy; - Resolve issues such as payments troubles, account questions and so on; - Troubleshooting with extraordinary customer care cases; - Receive and gather feedback, reviews and service satisfaction; - Make upsales and reach set targets in terms of sales plan; - Cooperate with colleagues from other departments and escalate complex issues; - Work in a CRM system: update the information about existing customers, track and manage communication with them, log the information about the customers, etc. Demands: - Good command of English (both written and spoken), at least level B2; - Analytical skills (ability to analyze customers'...

  €1045 (Avg Bid)
  €1045 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I need a sales legend who will generate leads and convert them via email. You'll be marketing a new Web Design agency, who's mission is to provide affordable low cost websites to small businesses who don't have the means to spend too much on a website, but who's business will benefit from one. Think independent businesses like builders, plumbers, carpenters. Maybe someone selling cakes from their house, or a local musician trying to find gigs. I want you to identify these potential clients and contact them on behalf of the agency. Ideally clients will be UK based, but some international ones are fine if they need Web help. Pay will be a very generous 10% commission in $ value on each successful lead conversion! Our prices start at £500 so this is at the...

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Brand Coordinator 6 μέρες left

  ...plans/schedules Capable of reviewing large amounts of video (sales calls, interviews, etc.) then piecing them them together in a way that's organized and interesting to our target audience Seeking a long-term employer AND will ideally have suported a personal brand or influencer launch a successful campaign (Ie. helped a client launch their book, or at a minimum will have helped a client launch a course or podcast) BONUS (but NOT required): located in/near the Windsor, CO area (80550) What we’re REALLY looking for: We would love our marketing to be something fresh & unique, similar to Taylor Swift (talk about inspo!) We want beautiful, elegant, inspirational, non-chaotic content that still has ample color and movement We are focused less on sales and more ...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Real estate sales 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer to help me with a real estate sales project. I'm looking to sell a residential property, in a specific location, and it's currently ready to move in. I'm looking for someone with experience in the real estate industry who is confident and knowledgeable in this area. The freelancer must be willing to work with me to identify suitable potential buyers, determine the value of the property, list the property in an effective manner, and manage the details of the closing process. I am eager to find the right freelancer to make this project successful.

  €52 (Avg Bid)
  €52 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  php site installation and modofocation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...freelancer with experience in PHP site installation and modification to help me with my project. I need someone who can work quickly and efficiently as the project needs to be completed in less than a week. Website Type: - ERP Ideal Skills and Experience: - Experience in PHP site installation and modification - Strong knowledge of ERP systems NEED TO TRANSLATE TO ARABIC ADD LOCATION TO EACH CUSTOMER SALES PERSON CAN OPEN THE APPLICATION IN THE PLACE OF CUSTOMER FOR EACH OTEM CAN GENERATE QR CODE INVOICE MUST HAVE QR CODE IN INVENTORY MODULE I CAN GET ALL DETAILS OF THE ITEM ONCE I SCANNED QR CODE Application Requirements: - Past work examples showcasing PHP site installation and modification experience

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  website for car and van sales 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled freelancer to create a car and van listing website for my business. The ideal candidate should have experience in designing and developing websites for car sales. Website Type: Car and van listing website Payment Gateway: Not required Design and Features: - The website should have a modern and user-friendly design - I have specific design ideas in mind and would like the freelancer to incorporate them into the website - The website should have a search feature that allows users to easily find cars and vans based on their preferences (make, model, price, etc.) - Users should be able to view detailed listings for each car or van, including specifications, images, and contact information for the seller - The website should have a user registration and l...

  €610 (Avg Bid)
  €610 Μέση Προσφορά
  308 προσφορές

  Hi, Are you a professional telesales or an expert of sales representative? Right now, our company are looking for some telesales to close the deal for our products and services over the phone by just giving and explaining those detailed information to our customers. Normally, those customers are warmed up by our cold emails sent already. It means that we have only picked up the customers having a tendency to buy our products and services approximately 80-90%. It is super easy for you to close sales and deals with them by giving them information provided from us. Right? For this task, we only pick expert or professional telesales to help us to close the deals with commission for 10-15% for each of the closing deal. If you are interested to joint this project, please kind...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for an experienced Amazon advertising and optimization specialist to help me increase sales for my physical products. Advertising Budget: - I am willing to start with a budget of $500 for the first 3 months. - If the results are satisfactory, I am open to increasing the budget to $1000 or more. Main Goal: - My main goal for this advertising campaign is to increase sales. duties including • Listing and Listing Optimization • Complete Management of Amazon Advertising • Deals & Coupons Management • Weekly & Monthly Analysis Report • Advanced Keyword and Competitor Research through thrid party software like Helium Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successful Amazon advertising campaigns. - In-depth knowledge o...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Facebook & Instagram Ad Management 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can manage my Facebook and Instagram ad campaigns. My budget for ad spend is INR 15000 per month. Skills and Experience: - Proven experience in managing Facebook and Instagram ad campaigns - Strong understandin...experience in managing Facebook and Instagram ad campaigns - Strong understanding of ad targeting, bidding strategies, and campaign optimization - Ability to create compelling ad creatives that align with my brand and drive conversions - Proficient in analyzing ad performance and making data-driven decisions to optimize campaigns - Experience in increasing sales or lead generation through ad campaigns Advertising Goals: - Increase sales or lead generation If you have the expertise and skills required for this project, please subm...

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  search engine Optimization 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled search engine Optimization specialist On Page and off Page to help me achieve my primary goal of increasing conversions/sales, website traffic, and improving brand visibility. Specific requirements for the project include: - Assisting in creating a list of keywords to target - Implementing effective search engine marketing strategies to drive traffic and increase conversions/sales - Optimizing campaigns to improve brand visibility Ideal skills and experience for the job include: - Proven track record in search engine marketing - Extensive knowledge of keyword research and targeting - Experience in optimizing campaigns for maximum performance If you have the expertise and skills required, please submit your proposal outlining your relevant exp...

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  I am looking for a skilled developer to assist me in creating a system using Rukovoditel in Jakarta. The main focus of the system will be on Customer Relationship Management. Key features required for the system include: - Task Management - Customer Relationship Management - Project Tracking - Sales and Marketing database and Tracking - Database Reporting - Etc The project has a specific deadline of 1 month, so it is crucial that the developer is able to work efficiently and meet this timeline. I prefer to have in-person meetings for communication throughout the project, as it allows for clearer communication and better collaboration. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in Rukovoditel - Strong understanding of Customer Relationship Management systems ...

  €171 (Avg Bid)
  €171 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Ecommerce Google Merchant Centre and Shopping/PMax setup 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  50 USD for this Job. I am looking for a freelancer to help me set up my Ecommerce Google Merchant Centre , clean and prepare and optimise our csv product feed and setup a Google Shopping/PMax campaign. Platform: - My ecommerce website is built on a CMS called k...campaigns and be able to provide advice on budgeting. Ideal Skills and Experience: - Experience with setting up Ecommerce Google Merchant Centre and Shopping/PMax campaigns. - Familiarity with CMS. - Knowledge of Google Merchant Center and its features. - Ability to provide budgeting advice for a Shopping/PMax campaign. - Highly experienced in running ecommerce campaigns to generate sales and hit KPIs for a Car Parts Company selling products online. - If results are there, we can create a monthly rolling contract.

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  Κορυφαία sales Άρθρα Κοινότητας