Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 ruby on rails δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Edit traveler theme on wp Έχει λήξει left

  I have already Travel Booking WordPress Theme + host on Bluehost I have a website already that we can take all the text + images from .

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  Add a number to specific cell on excel and get back a value using PHP or javascript via team viewer. Specifically I need to tr excel to add below field "Ετήσια Αναπροσαρμογή (%)" 6% and get the new " Απαιτούμενο Αρχικό Ποσό Μηνιαίας Αποταμίευσης" value.

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Only Greek adiministrators .ΕΙΔΙΚΟΊ administrators πάνω σε επεξεργασία και ανάπτυξη προφίλς σε adult διαφήμιση στο διαδίκτυο . Άριστη γνώση αρχειοθέτησης κειμένου , φωτος , τηλεφωνικων αριθμών και u...

  €29 - €238
  €29 - €238
  0 προσφορές

  Eυθυγράμμιση διανύσματος Περιγραφή: Να βρείτε δύο μετασχηματισμούς (μητρώα) για την ευθυγράμμιση διανύσματος op με το μοναδιαίο διάνυσμα j του θετικού άξονα των y,...

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Full Stack Developer Έχει λήξει left

  Full Stack Developer Ζητoύνται Developers από StartUp Εταιρεία για την στελέχωση ομάδας. Πιο συγκεκριμένα,  1.Ζητείται Full Stack Developer  Με άριστες γνώσεις σε Css, Html, Javascript, JQuery για ανάπτυξη ιστοσελίδων με custom κώδικα & Back En...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Ένα μικρό site σε ιδιωτικό server με wamp με apache, php, mysql, wordpress.

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Αναζητάμε προγραμματιστή με γνώσεις seo για να αναλάβει υποστήριξη και αλλαγές σε wordpress site. Οι αλλαγές αφορούν προσθήκη νέων σελίδων, προσθήκη video σε κεντρική σελίδα, α...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  Σεταρισμα openwrt router για on line game.Να κατεβει το ping οσο περισσοτερο γινεται,να μειωθει το lag,βελτιωση hit detection κτλ.

  €7 - €27
  €7 - €27
  0 προσφορές
  SEO ON PAGE OFF PAGE Έχει λήξει left

  Ενδιαφέρομαι για κάποιον-α γνώστη ΣΕΟ με προϋπηρεσία για μακροχρόνια συνεργασια.. Για πανω από 7 σαιτ.

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Έχω συνεχιζόμενη εργασία που σχετίζεται με την προηγούμενή μου εργασία 'a presentation on an a scenario'

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Έχω συνεχή εργασία που σχετίζεται με το προηγούμενο μας πρότζεκτ 'create dns entries and private nameservers on dedicated server'

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm in need of an Odoo17 Accounting Trainer who can provide a hands-on training session on the accounting, Expense management, Purchase management, Project modules. Focus: general and analytic accounting. Training will be held in our testing environment already set up and running through remotes sessions. Before each session a list of specific queries/topics will be sent in order to prepare the meeting. There will be 2-4 trainings per week each during 1hr Payment up to 55 eur per hour depending on communication and technical skills The participants have an intermediate level of proficiency with Odoo's accounting module PLEASE NOTE: (MUST NOT) No payment in advance: we need a 1 hour trial to asses trainer No consulting package in hours after first session we...

  €36 / hr (Avg Bid)
  €36 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I'm seeking an innovative and budget-conscious interior designer who can transform my living room, bedroom and kitchen. The ideal freelancer for this job should have: - Expertise in modern interior design. - A track record of projects completed on a tight budget. As this project is less than $500, creativity in sourcing affordable, modern pieces will be key. Please share examples of your work, particularly where you had to adhere to a strict budget.

  €232 (Avg Bid)
  €232 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Rebuild Leadpages Page on WordPress 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Job Title: Freelance WordPress Developer for Rebuilding Leadpages Page using Elementor Description: We are seeking an experienced WordPress developer to rebuild an existing Leadpages page from our website, , using Elementor. The task involves starting with a new WordPress theme and ensuring that all styles, colours, and fonts are correctly implemented in the child theme. Responsibilities: Recreate the Leadpages page in WordPress using Elementor. Start with a new theme and set up a child theme. Ensure that all styles, colours, and fonts from the original Leadpages page are accurately replicated in the child theme. Maintain the functionality and responsiveness of the page. Optimise the page for performance and SEO. Requirements: Proven experience in WordPress development and using Eleme...

  €278 (Avg Bid)
  €278 Μέση Προσφορά
  186 προσφορές
  Mobile CSS Design & Email Funnel on Existing Website 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled web designer. Mobile CSS Design: - Optimize the layout and spacing of my site for a mobile-friendly experience. Email Funnel: - Modify the current email sequence. Ideal skills and experience include: - Proficiency in CSS to optimize the mobile design. - Experienced in email marketing and creating effective email funnels. - Ability to perso...am looking for a skilled web designer. Mobile CSS Design: - Optimize the layout and spacing of my site for a mobile-friendly experience. Email Funnel: - Modify the current email sequence. Ideal skills and experience include: - Proficiency in CSS to optimize the mobile design. - Experienced in email marketing and creating effective email funnels. - Ability to personalize email content based on audience seg...

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  136 προσφορές

  ...Understanding how CO2 is absorbed through the stomata significantly impacts plant growth and health. • This fundamental process is key to photosynthesis, which drives the energy production necessary for plant development. ________________________________________ The Role of Stomata in Plant Physiology What Are Stomata? Visual: Diagram of a leaf with zoomed-in sections showing stomata. Text: • Tiny pores on leaf and stem surfaces. • Gas exchange - intake of CO2 and release of O2. Structure and Function Visual: Detailed diagram of guard cells and stomatal pores. Text: • Guard Cells: Control the opening and closing of stomata. • Stomatal Pore: The actual opening for gas exchange. ________________________________________ How CO2 is Absorbed Through the...

  €30 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Theoretical Research Proposal on Qualitative Analysis 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Proposal Topic: Investigating the Rights of non-eu Persons in Europe with Migrant Status and the Challenges of Integration 1. Abstract: - A concise summary of the research proposal, including the research objectives, methodology, and significance. 2. Introduction: - Background of the Study - Rationale and Significance - Research Problem and Questions - 3 Objectives of the Study 3. Literature Review: - Overview of Existing Research - Theoretical Framework - Identification of Gaps in Literature 4. Research Methodology: - Research Design - Data Collection Methods - Legal Analysis - Qualitative Research (Interviews and Focus Groups) - Case Studies - Data Analysis Techniques - Ethical Considerations - Make a chart at the end of Methodol...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  ...for an experienced web automation freelancer to develop a bot that automates form filling and scheduling, as well as vacancy monitoring and alerting on the E-Visa Portugal platform. The project includes: Reading data from a CSV file. Filling out forms with the read data and saving them as drafts. Periodically monitoring the availability of appointments. Sending alerts (email/SMS) when appointments become available. Automatically booking appointments when detected. Support for Chrome, Firefox, Safari, and Edge browsers. Adding logs and retry mechanisms in case of failures. Ensuring the security of client data. Providing detailed documentation on the bot's setup and execution. Requirements: Proven experience with Python and Selenium. Knowledge in web automation and da...

  €175 (Avg Bid)
  €175 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Trophy icon Multi-Carrier Shipping API Integration 2 μέρες left

  I'm in need of a developer to integrate a shipping website that has...with all the info such as Name, Address, order # etc. i will also want the sheet to be a live tracker for all the tracked packages from the google sheet. it might even be possible to do this on Key Requirements: - Integrate with FedEx, UPS, and DHL - Ensure real-time tracking, shipping rates calculation, and label printing are fully functional - Knowledge of PHP, Ruby on Rails, or Node.js for the API integration Ideal Skills: - Experience in integrating shipping APIs, specifically with FedEx, UPS, and DHL - Proficiency with one or more of the following languages/frameworks: PHP, Ruby on Rails, or Node.js - Strong understanding of real-time tracking, shipping ra...

  €9 (Avg Bid)

  Seeking an experienced Ember.js developer with knowledge on backend ROR with postgreSQL tail. I have an open-source community forum built with Ember.js as the front end and need some modifications to the existing code and also need to modify existing CSS template to tailwind.css. I'm looking for someone proficient in Ember.js to make a few adjustments (not major) to meet my requirements and also change the theme from existing standard css to tailwindCSS as a Fixed project.

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  Tech Sales Manager on project basis for US and Australia Region 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a tech-savvy sales manager to focus on selling our various software solutions and IT consulting services. Your primary focus will be on CRM software, Inventory management software, Custom app Development, Application integration with any zoho applications, Recruitment Management Softwares and Project management software. Key Responsibilities: - Research, identify, and engage medium-sized businesses and large enterprises in the US and Australia. - Present and demonstrate the benefits of our software solutions and IT consulting services. - Close deals and maintain long-term client relationships. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in B2B tech sales, particularly in the software industry. - Strong understanding of CRM software and Inventory...

  €404 (Avg Bid)
  €404 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  iOS ARKit Virtual Try-On Development - 18/07/2024 13:05 EDT 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Developing a Prototype iOS App Using Augmented Reality for Card Management and Discovery (Different User Accounts) Project Overview: I am looking for an experienced iOS developer to create a prototype of an application that incorporates augmented reality and specific features aimed at cost reduction. The first user can create a card, add details, and place it in a specific location using the camera. The second user can then open the application and see the card in the same location. If you have the necessary skills to complete the remaining details, please reach out to me. Requirements: - Experience in iOS App Development. - Proficiency in Augmented Reality Technologies. - Skills in Geolocation Services. - UI/UX Design Skills. - Backend Development Experience. - Comprehe...

  €720 (Avg Bid)
  €720 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  cherche à créer un robot capable de suivre les grandes transactions de crypto-monnaie, également connues sous le nom de baleines, sur bubullmaps.io. Concrètement, j'en ai besoin pour me concentrer sur une sélection de 200 gros porte feuille créé une alerte sur 10 qui achète la meme crypto en un laps de temps limite. Objectifs clés : - Réaliser le traçage quotidien des crypto-baleines - Extraire et suivre les adresses de portefeuille - Surveiller et enregistrer les volumes de transactions Le candidat idéal pour ce projet devrait avoir : - Forte expérience dans la technologie blockchain, notamment avec Ethereum - Maîtrise du développement de systèmes robotiques pour l�...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...Evaluation Expert for qualitative data analysis using to evaluate a School Literacy Programme and write a comprehensive report. Key Aspects: - Programme Description & Context - Programme Outcomes & Recommendations - Recommendations for Vocabulary Training - Programme Improvements Data Sources: - Survey: The report should feature an in-depth analysis of the survey conducted. Responses captured on Excel spreadsheet. - Interviews: Opinions and feedback gathered should be analyzed to provide a well-rounded evaluation. - Programme Documents: Existing programme documents should be used as an additional source of data, with insights extracted and analyzed. Please keep in mind that the purpose of the evaluation report is to assess the effectiveness of our School Literacy Pro...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  Create a formula to create a table in an excel spreadsheet to calculate percentage on time by division See attached image

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Local & National News Blogger on WordPress -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled blogger to manage a news section on my WordPress website. The focus will be on local and national news, and I'm looking for someone who can create engaging content on a weekly basis. Key Responsibilities: - Craft informative and engaging news articles on local and national events. - Ensure that the content is timely, well-researched, and accurate. - Optimize the articles for SEO. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in news writing, preferably in local and national news. - Strong understanding of WordPress. - Ability to deliver high-quality, engaging content on a weekly basis. - Knowledge of SEO best practices. - Excellent research and writing skills.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  ...me loads of money... The budget is set correctly on the project and over it will rate your bid and close it. GPT : To develop a parcel delivery app with live tracking for iOS and Android, you can follow these key steps and features: Key Features: User Registration and Authentication: Users can sign up and log in using email, phone number, or social media accounts. Implement OTP verification for security. Parcel Booking: Users can book a parcel delivery by entering pickup and drop-off locations. Option to schedule deliveries for specific times and dates. Calculate and display delivery charges based on distance and parcel weight. Live Tracking: Real-time tracking of parcels using GPS. Display the current location of the delivery vehicle on a map. Estimated time...

  €6 - €18
  Σφραγισμένο
  €6 - €18
  12 προσφορές
  Social Media Marketer (Need Traffic On Directly Whatsapp) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...for a social media marketer that can help boost my brand's presence on Facebook and Instagram. The primary objective of this campaign is to increase brand awareness and drive traffic directly to our WhatsApp account. Key Responsibilities: - Plan and execute a comprehensive social media strategy on Facebook and Instagram - Create engaging and relevant content that resonates with teenagers, young adults, and middle-aged adults - Implement strategies to drive traffic to our WhatsApp account directly - Monitor and analyze the effectiveness of the campaign through insights and analytics - Suggest and implement improvements based on performance data Ideal Candidate: - Proven experience in social media marketing, particularly on Facebook and Instagram - Fami...

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Daily Articles on Metaphysics for Facebook 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...can write engaging articles specifically on Astrology, Numerology, Energy Healing, Angels, Divinity And The Power Of Prayer, and Equality of All Religions. Key Requirements: - Proficient in Metaphysics: You should have a deep understanding of the subjects within metaphysics that the articles will cover. - Content Creation Skills: You must be able to create engaging, thought-provoking articles that are suitable for daily posting on Facebook. - Reliability: You will be expected to post daily, so reliability is key. This is an ongoing project; therefore, I'm looking for someone who can commit to providing daily articles on these topics. If you're a metaphysics enthusiast with strong writing skills, I'd love to hear from you. In order to be accepted ...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I'm looking for a professio...Help us migrate our existing WordPress and React application to Docker containers. Your expertise in this area will be crucial in ensuring a seamless transition while maintaining the performance of the application. - AWS Integration: We are interested in integrating our Dockerized application with Amazon EC2. We're looking for someone with prior experience in deploying and optimizing applications on Amazon EC2. Ideal Skills: - Proficiency in React and WordPress development - Strong knowledge of Docker and containerization - Experience with AWS services, particularly Amazon EC2 - Prior experience in enhancing application scalability and performance through Dockerization - Effective communication and collaboration skills to work closely with o...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  122 προσφορές
  Target 100k followers on instagram 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Starting from zero Insta account and have a target to get to 100K. Looking for a professional to help me to get there and help me to gain followers and also engagement with users. My target is aggressive and my timeline is short. Please let me know if you can help, how you would do it and costs involved. Thanks

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  I require a statistician or epidemiologist who can show evidence of expertise/specialization in prediction modelling. I require this professional to: - analyze the results of the systematic review: performance of models, robustness of development/validation methods - give advice on how to present it in terms of possible application to clinical practice - give advice on future research in the topic

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I need your research expertise to delve into the role of breakfast habits in weight loss success. Key Objectives: - Uncover the relationship between breakfast and successful weight loss - Identify factors that significantly contribute to successful weight loss Expected Outcomes: - Provide insightful findings that could help individuals in their weight loss journey. Timeframe: - The research project needs to be completed in less than 1 month. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in conducting scientific research, particularly in health or nutrition studies - Strong analytical skills - Excellent writing and presentation skills to deliver a comprehensive research report.

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Role on Admin 6 μέρες left

  Role on WOO, acf thanks Role on WOO, acf thanks Role on WOO, acf thanks

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  java based. The form takes input of 5-10 parameters. Data from the form is converted to XML format for just one or 2 field. then the input is stored in a csv file which has defined headers. Now this csv is part of input for a task on sailpoint . so csv must be copied to unix or windows servers. This program must be deployed as a website on apache tomcat which is where sailpoint is also deployed Also if needs to be run from window computer . solution should be simple. sailpoint has REST api to invoke operations on it.

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  So the PHP code is already there in the Laravel layers. No need to take it from there and put into Laravel. The current website is using WPML and Yoast SEO plugins. So the functionality of these plugins needs to be made a custon code in Laravel. Then the next question is the CMS? When we bring the current Wordpress pages to the Laravel, do we need to build a new CMS for that? Or we can continue to use Wordpress? All together there are currently 5 websites, which are 100 % the same, just in different domains. They all should be maintained with the same CMS.

  €165 (Avg Bid)
  €165 Μέση Προσφορά
  108 προσφορές

  I'm looking for a freelancer who's skilled in setting up Commento on a Linux VPS specifically to work with my WordPress site. Key Skills: - Proficient with Linux OS - Experienced in setting up Commento - Knowledge of WordPress integration The task is not complex and won't require additional features or plugins, just the core setup. Your efficiency in this process and ability to ensure the integration with WordPress is crucial. Please provide your estimated timeline for completion and any relevant experience you have with similar tasks.

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  Hola! Tengo una tienda de moda sustentable y quisiera crear una web en la que mis proveedoras de ropa puedan consultar el estado de las prendas que me dieron en consignación Me recomendaron el lenguaje “ruby” para este tipo de webs. Adjunto captura de pantalla de un sitio de referencia.

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Feature Article on S. Florida Scandal 7 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...seeking a skilled writer to produce a feature article on a specific topic - South Florida Real Estate, Government and Legacy Media Scandal. Ideal freelancers should have: - Expertise in technical writing, with a solid understanding of real estate, government, and media scandals, preferably in the Southern Florida context. - A repertoire for producing business-style articles, with a formal and informative tone. - An ability to engage readers with professional writing while accurately and thoroughly covering the given topic. This project requires in-depth research and a well-structured, detailed article. Your work must reflect the seriousness of these topics. Familiarity with similar subject matter is a big plus. In-Depth Investigative Piece on Corruption in West Palm...

  €1037 (Avg Bid)
  Επείγον
  €1037 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  I'm in need of an expert in Ansys to help me create a detailed finite element model f...building. The model should include connections between structural elements and be primarily made of concrete and steel. Ideal skills for this project include: - Proficiency in Ansys software - Previous experience with detailed building modeling - Strong understanding of structural engineering principles - Familiarity with working on residential projects I would like the person to walk me through preparing the geometry and up to applying the loads on mechanical via a call. The final model should be accurate, detailed, and optimized for stability. This project is crucial for my planning and decision-making process, so I'm looking for someone who can deliver high-quali...

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I need an experienced digital marketer to increase my Shopify sales to 4-5 lakhs/month in India. You should possess: - Minimum 1 year of experience in digital marketing. - Proficiency in advertising on different platforms including Facebook, Google, Instagram, and YouTube. - Specialization in Facebook Ads, Google Ads, SEO, and social media marketing. This is an opportunity to earn a competitive salary with performance bonuses. Your work will directly impact the growth of my business in the Indian market. Being able to demonstrate previous success in a similar role will be highly advantageous.

  €188 (Avg Bid)
  €188 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  We have worked on the setup of Kubernetes on your Azure.

  €37 / hr (Avg Bid)
  €37 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...me loads of money... The budget is set correctly on the project and over it will rate your bid and close it. GPT : To develop a parcel delivery app with live tracking for iOS and Android, you can follow these key steps and features: Key Features: User Registration and Authentication: Users can sign up and log in using email, phone number, or social media accounts. Implement OTP verification for security. Parcel Booking: Users can book a parcel delivery by entering pickup and drop-off locations. Option to schedule deliveries for specific times and dates. Calculate and display delivery charges based on distance and parcel weight. Live Tracking: Real-time tracking of parcels using GPS. Display the current location of the delivery vehicle on a map. Estimated time...

  €6 - €19
  Σφραγισμένο
  €6 - €19
  11 προσφορές

  ...agency employees. The MVP will focus on automation, integration with project management tools, data privacy, and user-friendly interface. Responsibilities: Develop and implement core features of the MVP, ensuring high performance and scalability Implement necessary integrations with project management and communication tools Ensure compliance with data privacy regulations (NDA required for full details) Collaborate closely with our team to refine features based on user feedback Maintain clean, efficient, and well-documented codebase Requirements: Proven experience in developing SaaS products, particularly in time tracking or project management domains Strong proficiency in modern programming languages and frameworks (e.g., JavaScript, Python, Ruby on R...

  €1648 (Avg Bid)
  €1648 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Implementing Interactive Animations on a React Landing Page 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a React expert who can implement an animation-rich interaction for the la...animation-rich interaction for the landing page. Here are the project details: - The core functionality centers around a drag-and-drop feature where users can move icons into the central part of the screen. - The icons should serve as an initiation point for displaying various processing tasks with visual feedback. - Text Animation Effect - "About" page should feature animations where clicking on a team member’s photo enlarges it and displays their details dynamically I'm looking for a developer with experience in React and Animation to create a seamless and engaging user experience. The ideal candidate should be able to take my vision and bring it to life with c...

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  I'm looking for a talented AR developer to create an engaging and user-friendly AR application using Google ARCore. The aim is to provide a virtual 'try-on' experience for clothing items. Key Requirements: - Expertise in Google ARCore and experience with creating AR visualization applications. - Proficiency in 3D modeling and rendering, particularly for clothing items. - Prior experience with similar 'try-on' projects is a plus. This application should be accessible and engaging for users of all ages, so a keen understanding of user experience design and intuitive interface are essential. If you're interested in working on a creative project that can cater to a wide audience, I'd love to hear from you.

  €496 (Avg Bid)
  €496 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  On-Site Audit for Test Center - Prince George, BC 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for someone to perform an in-person audit at a testing center in Prince George, BC. This audit is being conducted to assess if the staff on site is following the rules and regulations and are monitoring test takers to ensure there is no cheating going on. This is a great opportunity to help improve standardized test administration. We provide full training. Date is flexible, pays for 2 hours but you are only required to be on site for about 1 hour. Please let me know if you are interested. ***PLEASE NOTE: Once you are booked the audit cannot be postponed or assigned to a different freelancer.***

  €14 - €23 / hr
  Τοπικό
  €14 - €23 / hr
  0 προσφορές
  SALESFORCE DEVELOPER -- 2 4 μέρες left

  ...for clients in Europe and North America. ROLE OVERVIEW: Supporting and implementing new features in a financial platform, designed to provide embedded financial services, offering banking as a service through a unified API. Integrating with other industry-leading banking and fin-tech platforms and offering seamless connectivity to the banking rails. KEY RESPONSIBILITIES: • Design, develop, test, and deploy custom Salesforce solutions based on business requirements. • Maintenance, support, and troubleshooting for existing Salesforce implementations. • Manage the overall design, layout and build of the Salesforce applications and all integrated systems. • Ownership for user stories, provide effort estimates for customer requirements and actively pa...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I want to develop a Algo trader based on API data.. 1) it will read data from brokers API ( Broker Name " Kotak Neo ) 2) as per strategy it will place orders Please refer attachment for more info. It should be desktop type application. For additional info. please connect.

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...animator to create a dynamic animated logo for my Wix Studio website for the Mobile Site !The animation should include movement, color changes, and size adjustments. Key Requirements: - Customize the animation according to a selection of colors, rather than just the brand's fixed colors. - Ensure the animation triggers when the site is loaded, providing a professional appearance upon first access on a mobile device. - Optimize the animation for a seamless, engaging and user-friendly mobile experience. Ideal Skills: - Proficiency in animation software and techniques for web design. - Knowledge of Wix platform would be a plus, but not mandatory. - Creative design skills to bring life and vibrancy to the logo. - Ability to code for triggering the animation upon loading the w...

  €99 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €99
  124 συμμετοχές

  Κορυφαία ruby on rails Άρθρα Κοινότητας