Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  651,506 research writing δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  For research purposes of my master thesis, I am looking for a scanned version of a Greek Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) certificate for individuals. You will need to help me google it. I also need assistance of a Greek speaker to understand the structure of the document.

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  In the context of a research project I would like to write an abstract of a ~500 words scientific article on a bioethics issue, which would concern the bioethical dimension of the use of artificial intelligence applications in the field of theranostics. The language of writing will be English. The abstract should state the topic and its importance, the questions asked and the research methods/tools. Most importantly, a search of databases of authoritative literature (Pubmed, Scopus) should be carried out in order to find recent developments in the introduction of artificial intelligence in the field of theranostics (perhaps some concretisation will be done afterwards) and where the regulatory framework is currently located. The deadline is 3 February 2023.

  €316 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €316 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  Hello, We are looking to find the SMEs (small-medium enterprises) in a specific geographical area, to collect data. 1) The SMEs should be (cafe, hotels, restaurants, bars, beach bars) 2) The area is designated on the attached google map. 3) Those SMEs could be inside a city or at the countryside. We are focusing to the countryside mainly so we want quality and thorough research (for example a restaurant on the mountain). 4) They have their own parking for customers 5) The SME is located to an autonomous or semidetached building (for example a café on the basement of a multistore building doesn't interests us) 6) Deliverable is the location of the SMEs on a google maps list for our android phones as per picture. If at any case that is not feasible inform us before the...

  €67 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €67 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Internet Research Έχει λήξει left

  OBTAIN PRICES OF MEDICAL OPERATIONS IN FOREIGN COUNTRIES You will need to search in foreign google pages by using foreign key words i,e, cost price (name of the operation) maybe the country capital You must be very skilled in using google translate and to put key words (medical operations) in various languages into various google searches You need to have Chrome "translate this page" installed to understand what is says on the foreign pages, ALL PRICES MUST BE CONVERTED TO BRITISH POUND KEY WORDS EXAMPLES: England (London) HIP REPLACEMENT OPERATION LONDON PRICE COST Sweden (Stockholm) HÖFT BEREDNING DRIFT STOCKHOLM PRISKOSTNAD Greek (Athens) ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕ&Io...

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  Eυθυγράμμιση διανύσματος Περιγραφή: Να βρείτε δύο μετασχηματισμούς (μητρώα) για την ευθυγράμμιση διανύσματος op με το μοναδιαίο διάνυσμα j του θετικού άξονα των y,...

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Context writing Έχει λήξει left

  Συγγραφή ποιοτικού κειμένου με στόχο την ανάδειξη των έργων της εταιρείας μας μέσω της εταιρικής μας ιστοσελίδας.

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Writing Έχει λήξει left

  Χρειάζομαι να γράψετε κάποιο περιεχόμενο για μια ιστοσελίδα.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Writing Έχει λήξει left

  Χρειάζομαι να γράψετε κάποιο περιεχόμενο για μια ιστοσελίδα.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...για μετάφραση online περιεχομένου στα Αγγλικά. Τα links που θέλω είναι: Προτιμώ κάποιον που να γνωρίζει άριστα Ελληνικά και Αγγλικά. Για να αποδειχθεί αυτό, θα χρεια&si...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Θέλω κάποιον να γνωρίζει συγγραφή κειμένων για content writing για seo, επίσης να μπορεί να διαχειριστεί τα κείμενα από joomla και να κάνει μερικές αλλαγές σε σελίδα με διαχειρι&si...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  content writing για το website μου.

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Write a tag line/slogan Έχει λήξει left

  Looking for a free lancer for creative writing in greek language

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  We need to find a content writer in Greek, highly skilled, no mistakes, juicy stile

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Το μεγαλώνει & ψάχνουμε part time βοήθεια για το web administrative κομμάτι μας! Αν σου αρέσει να κάνεις τους ανθρώπους χαρούμενους με τις γνώσεις και την εμπειρία σου, και αν &the...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Ξεκινάμε ένα διαδικτυακό ποδοσφαιρικό portal, και αναζητούμε συνεργάτες από όλη την Ελλάδα. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι λάτρης του ποδοσφαίρου, ι&kapp...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Social Media Manager needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Social Media Manager who can help me manage my social accounts. I need ...social accounts. I need assistance in developing a content strategy and creating engaging posts on a daily basis. Ideal skills and experience for the job include: - Proven experience in managing social accounts and growing followers - Knowledge of current trends and best practices in social media marketing - Ability to create visually appealing and engaging content - Strong communication and writing skills to craft compelling captions and posts - Familiarity with scheduling tools to ensure consistent posting - Analytical skills to track and measure the success of social media campaigns. - Excellent spoken and written English skills Happy to pay up to $8 per hour. Bids for more will be...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  YouTube Scripts -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Responsibilities: As a Script Writer for our YouTube crime channel, you will be an integral part of our creative team. Your responsibilities will include: Script Creation: Craft compelling and well-researched scripts for our crime videos. These scripts go beyond mere narration, incorporating detailed information, insights, and emotional resonance that capture our audience's attention. Footage Research: Thoroughly research and gather relevant video footage, audio clips, and interviews that align with the script's content. Provide clear instructions for incorporating these elements into the final video. Time Stamps and Guidance: Provide precise time stamps and directions to guide our video editors in synchronizing the script with visual elements. Ensure seamless tr...

  €28 - €232
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €28 - €232
  5 προσφορές

  Looking for a skilled professional to assist with a 13 question quiz on GIS. The ideal candidate should have advanced knowledge in GIS and be familiar with geocoding. Requirements: - Advanced understanding of GIS concepts and principles - Experience with geocodi...principles - Experience with geocoding and mapping tools - Strong problem-solving skills to tackle complex quiz questions - Attention to detail to ensure accurate responses - Ability to work independently and meet deadlines Skills and Experience: - Proficiency in GIS software and applications - Knowledge of geocoding techniques and tools - Familiarity with spatial data analysis and mapping - Strong research and analytical skills - Excellent communication and collaboration abilities to discuss quiz requirements and provi...

  €123 (Avg Bid)
  €123 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  CREATE AI podcast 6 μέρες left

  ...looking for a freelance podcast creator to help me produce a series of AI-focused episodes. The ideal candidate should have experience in creating scripted podcasts, with each episode being less than 30 minutes in length. Skills and experience needed: - Expertise in AI and its application in everyday life, AI in business and AI in health - Strong writing and storytelling skills to create engaging and informative scripts for each episode - Ability to research and gather relevant information on AI topics - Proficiency in audio editing and production to ensure high-quality sound - Familiarity with podcast hosting platforms and distribution channels The podcast will delve into various aspects of AI in everyday life, exploring its impact on different industries and sectors. T...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  We require an expert to help us write PostgreSQL functions and stored procedures. we are currently migrating from MySQL to PostgreSQL and are rewriting the tables and store procedures, functions, triggers. we need an expert to work on ad-hoc basis,to be on stand by when asked to write a function or a stored procedure, that he can quickly do so.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...design patent and create a design using AutoCAD based on the discussion. Key Requirements: - Expertise in conducting patent searches and analyzing existing patents in the technology field - Familiarity with patent databases and search tools - Ability to identify and analyze potential infringements or similarities with existing patents - Strong knowledge of patent law and regulations - Excellent research and analytical skills - Ability to design in AutoCAD - Attention to detail and ability to provide clear and concise reports Responsibilities: - Conduct a thorough search of existing patents in the technology field to identify similar concepts or designs - Analyze and compare our design patent with existing patents to determine potential infringements or similarities - Provide...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Financial Analysis 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can provide a comprehensive financial analysis report. The analysis will focus on specific companies...should be in PDF and Excel formats. Specific requirements for the project include: Analyzing profitability ratios Strategic analysis on future price structures Conduct a retrospective financial analysis to determine peak product Lifecyle and patterns of profitable product. Ideal skills and experience for the job: - Strong knowledge of financial analysis and ratios - Proficiency in conducting research and gathering financial data - Ability to analyze and interpret financial statements - Experience in creating professional reports in PDF format If you have expertise in financial analysis and can deliver a high-quality report, please submit your...

  €228 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €228 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  digital marketing 6 μέρες left

  Responsibilities: Develop and implement comprehensive digital marketing strategies to drive online traffic and lead generation. Manage and optimize online advertising campaigns across various platforms (Google Ads, Facebook, LinkedIn, etc.). Conduct market research to identify trends and opportunities for growth. Create and manage engaging and shareable content across social media platforms. Analyze and report on the performance of digital marketing campaigns using analytics tools. Collaborate with cross-functional teams to ensure cohesive brand messaging and alignment with business goals. Stay current with industry trends and best practices to continuously improve our digital marketing efforts. Requirements: Proven experience as a Digital Marketer or similar role. Solid understan...

  €392 (Avg Bid)
  €392 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Newsletter Editor Writer Assembly 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...looking for a skilled writer and editor to assist me with creating industry insights for my monthly newsletter. Requirements: - Aviation knowledge required Strong writing skills and ability to create engaging and informative content - Experience in editing and proofreading to ensure high-quality content - Familiarity with the industry and ability to provide insights and analysis - Ability to work with specific sources provided by me for the newsletter content - Attention to detail and ability to meet deadlines Responsibilities: - Researching and gathering information from specific sources for the newsletter content - Writing and editing industry insights that are informative and engaging - Collaborating with me to ensure the content aligns with the desired tone and st...

  €17 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I would like to create a logo for a tshirt. Front should be: like the one I add here, but instead of a chalice use a typical glass provided. Back should have a grape like the one provided and at the top for one tshirt the writing "GIO" for the second one the writing "SEBA" (instead of the writing maveriks that you see in the image). I need high details PNG or Vectorial image of at least 1800x3000 at 300 DPI, transparent background. Thanks.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  Review services over G2, Producthunt, Capterra,ambtionbox -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a reviewer to help me with my technology product. I would like a mix of both specific features and general overview to be included in the review. The review format I prefer is a written review. Ideal skills and experience: - Experience in reviewing technology products - Strong writing skills - Ability to provide a balanced and unbiased review - Familiarity with the technology industry and trends review for g2 and capterra You must have verified accounts.

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Ongoing content role for healthcare comms agency 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...services and develop compelling content for patients and healthcare staff alike. You'll do this by: • Getting stuck in with all our current communications campaigns and projects. • Writing and designing communications and marketing content for our clients ranging from website articles and newsletters to posters and short videos. • Co-ordinating our social media channels and website with fresh, engaging content. • Managing our Hello mailbox and directing enquiries to the relevant team members. You'll know a thing or two already about: • Using tools like Wordpress, Canva, Microsoft applications and video editing. • Writing in accessible, plain language as well as creative copywriting. • Understanding, delivering, advising and ma...

  €20 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  reserch paper editing -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced editor to help me with my research paper in Theology. The paper is less than 1000 words and I need assistance with grammar and punctuation. Skills and Experience: - Strong editing skills, with a focus on grammar and punctuation - Knowledge of Theology or related subjects - Attention to detail and ability to enhance clarity and coherence in writing - Familiarity with academic writing and citations, specifically Turabian Notes-Bibliography Style submitted documents. I need all the citations in the uploaded paper formatted. To Turabian Notes-Bibliography Style according to the specification list on pages 91-98 of the guide, I am also uploading.

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές
  Native Spanish Copywriter 6 μέρες left

  ...have a strong understanding of market research and be able to write persuasive and engaging content in Spanish - Targeted audience will be in Latin America This role will involve conducting thorough market research to identify target audiences, their pain points, and create compelling copy that drives conversions. Please write you favorite animal with your replay. The copywriter will work closely with our marketing team to understand our brand voice and develop content that aligns with our messaging. Strong attention to detail and the ability to meet deadlines is essential. Skills required: - Spanish and native language - Proven experience in direct response copywriting - Knowledge of market research principles - Excellent writing and e...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Results Section of a Research Project 20 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to help me with the results section of my personal research project in the field of psychology. Skills and Experience: - Background in psychology research and analysis - Familiarity with statistical analysis software - Ability to analyze and interpret data from 1-3 variables or factors - Previous experience in writing results sections for research projects The ideal candidate should have excellent analytical skills and be able to provide clear and concise explanations of the data. They should also be able to work independently and meet deadlines.

  €58 (Avg Bid)
  Επείγον
  €58 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  Everything has been discussed via the chatbox

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a skilled freelance writer to create a 1500-word argumentative research essay on the benefits of socialized dental insurance. The essay should be around 6-8 pages in length. Specific Sources and References: - I will provide the specific sources and references that need to be included in the essay. Citation Style: - The essay should be formatted in APA style. Stance on the Topic: - I will provide the specific stance that I want the essay to take on the topic. Ideal Skills and Experience: - A strong background in academic writing and research. - Proficiency in APA citation style. - Ability to present a well-structured and persuasive argument. - Familiarity with the topic of socialized dental insurance. - Attention to detail and ability to follow guid...

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  ...no specific script provided, the freelancer should have the ability to research and develop engaging and informative content for the recordings. Guidelines: - There are no specific guidelines for creating the script. I trust the freelancer's judgment and creativity in delivering high-quality content for the recordings. Recording Length: - The total audio recording time required will be approximately 5 hours. Ideal Skills and Experience: - Strong writing and communication skills to create engaging and informative scripts. - Knowledge or interest in lifestyle topics to ensure relevant and valuable discussions. - Experience in audio recording and editing to deliver high-quality recordings. - Ability to conduct research to enhance the content of the recordings. ...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Need spss expert for survey analysis 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an SPSS expert to help with the analysis of my research study. The job requires expertise in quantitative data analysis and the ability to provide in-depth analysis with interpretations. Skills and experience required: - Proficiency in SPSS software - Strong knowledge of quantitative data analysis techniques - Experience in conducting in-depth analysis with interpretations - Excellent communication skills to effectively present the findings and interpretations Responsibilities: - Conducting statistical analysis using SPSS - Analyzing quantitative data and providing in-depth analysis with interpretations - Collaborating with me to understand the research objectives and goals - Presenting the findings in a clear and concise manner - Ensuring the accuracy and...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Digital Marketing 6 μέρες left

  I am looking for a digital marketing expert to help me with my project. Here are the details: Specific digital marketing services required...Marketplace: - Google - Amazon - Wayfair Primary goal for the amazon project: - Follow the guidelines and recommendations for Amazon Project. Primary goal for the SEO project: - Need to work on SEO projects and need to work on technical seo, ON Page and OFF Page. Ideal skills and experience: - Proven experience in SEO - Knowledge of SEO best practices and techniques - Familiarity with keyword research and analysis - Ability to optimize website content and structure - Strong analytical and problem-solving skills - Excellent communication and reporting skills If you have the expertise and skills needed for this project, please submit your...

  €202 (Avg Bid)
  €202 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Youtube videos 6 μέρες left

  Project Description: I am looking for a skilled freelancer to create educational/instructional YouTube videos with a desired length of more than 10 minutes. The videos will be in a documentary style, providi...freelancer to create educational/instructional YouTube videos with a desired length of more than 10 minutes. The videos will be in a documentary style, providing informative content to the viewers. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in video editing software - Experience in creating educational/instructional content - Knowledge of storytelling techniques for documentaries - Ability to research and gather relevant information for the videos - Understanding of YouTube's content guidelines and best practices for engagement - Strong attention to detail and ability to...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Write articles 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled writer to create informative articles for my project. The articles should have a word count of 250...that need optimization. All articles will be about reviews of softwares. I am looking for : Ideal Skills and Experience: - Strong writing skills and the ability to write engaging and informative content - Experience in conducting research and incorporating it into articles - Knowledge of SEO and the ability to optimize articles for search engines - Attention to detail and the ability to meet deadlines But most of all. All articles must go through the true original test. If the text is AI-written then I will not approve it. So you must google and find unique information to write in the reviews. I hope you can give me a price on about 2500 words in...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  86 προσφορές
  SEO Optimization 6 μέρες left

  SEO Optimization I am looking for a skilled SEO specialist to improve the current sta...website's visibility and ranking on search engine results pages. Desired timeframe for improvement: - I expect to see noticeable improvements in my website's SEO within 1-3 months. Ideal skills and experience: - Proven track record in successfully improving keyword rankings for websites. - In-depth knowledge of search engine algorithms and best practices. - Experience in conducting thorough keyword research and analysis. - Ability to optimize on-page and off-page factors to enhance SEO performance. - Familiarity with tools and techniques for tracking and analyzing SEO progress. If you are confident in your ability to deliver tangible results within the specified timeframe, please s...

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Custom work for survey 6 μέρες left

  I am looking for an experienced freelancer to help me with custom work for a market research survey targeting the general public. The survey should have less than 10 questions. Skills and Experience Required: - Experience in designing and creating market research surveys - Knowledge of survey platforms and tools - Ability to analyze survey data and provide insights - Excellent communication skills to effectively gather and interpret survey results

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Freelancers 6 μέρες left

  Looking for a freelance writer with expertise in creative writing. The ideal candidate should have a strong command of language and the ability to create engaging and captivating content. Skills and Experience: - Proficiency in creative writing - Strong storytelling abilities - Excellent grammar and punctuation skills - Ability to meet deadlines Type of Writing: The freelancer will be required to produce creative writing pieces. This may include short stories, poetry, or other forms of creative expression. Expected Length: The length of the writing pieces will vary depending on the project. It could range from less than 500 words to more than 1000 words. Flexibility and adaptability are important qualities for the freelancer to possess.

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  lor writter 6 μέρες left

  I am looking for a professional writer to help me with a formal letter for a university/college. The letter should highlight my specific skills and how they align with the requirements of the institution. The ideal candidate should have experience in writing formal letters and be able to effectively convey my personal and career achievements.

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  WORDPRESS DEVELOPER 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for Web Developer for an Open-Access Journal of Science and Medicine Website We are seeking a talented and experienced web developer to create a new website for our "Open Access Journal of Science and Medicine." This platform will serve as a hub for the academic community to publish and share research freely. This is my Reference Website :

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  Technical Report for Computer Security Lab (THM) - The...The focus of this project is on Network Security. - The required format for the technical report is specified by the client. - The expected length of the report is not specified. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Network Security. - Proficiency in conducting research and writing technical reports. - Familiarity with various formats for technical reports, including IEEE and ACM. - Ability to adhere to the client's specified format for the report. - Excellent communication and writing skills. - Attention to detail and ability to provide thorough analysis and recommendations. Note: The expected length of the report will be determined by the client and should be discussed further du...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Make garments cool or hot 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...to create garments that can keep the wearer cool in a temperature range of 15-20°C. Ideal Skills and Experience: - Expertise in textile engineering and fabric technology - Knowledge of heat and moisture management in textiles - Experience in developing cooling technologies for garments - Familiarity with cotton fabric properties and its behavior in different temperatures - Ability to conduct research and experiment with different cooling techniques - Proficiency in creating prototypes and testing their effectiveness - Understanding of comfort and breathability factors in clothing - Strong problem-solving skills to address any challenges in achieving desired cooling effects - Ability to work collaboratively and communicate effectively with the project team If you have the e...

  €20 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Need a Wikipedia Page for myself 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: I am looking for a skilled Wikipedia editor to create a Wikipedia page for myself. I have notable achievements and accomplishments that should be included in the page, and I have reliable third-party sources that can be used for reference. Requirements: - Experience in creating Wikipedia pages, particularly in the field of personal profiles - Strong research skills to gather information and references from reliable sources - Proficient in using Wikipedia's formatting and guidelines - Ability to organize information in a clear and concise manner - Familiarity with creating pages in chronological order Deliverables: - A well-written and properly formatted Wikipedia page that highlights my achievements and accomplishments - References and citations from re...

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Simulation using Arena Software 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a freelancer who is experienced in process simulation using Arena Software. The ideal candidate should have knowledge a...expertise in the following areas: - Process simulation using Arena Software - Ability to work with detailed data provided by the client - Familiarity with academic and research purposes for simulation The main objective of this project is to develop a process simulation using Arena Software for academic and research purposes. The simulation should be able to provide insights and analysis to identify potential issues and optimize the process. The client will provide detailed data for the simulation. If you have the necessary skills and experience in process simulation and are interested in working on an academic/research project, plea...

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  YouTube video script 6 μέρες left

  I am looking for a talented freelancer to help me write a script for a YouTube video. The video will be educational in nature and will have a length of 5-10 minutes. I have some ideas for the content, but I am open to suggestions from the freelancer. Skills and Experience: - Strong writing skills - Great ability in storytelling - Experience in scriptwriting for educational videos - Creativity and ability to come up with engaging and informative content - Knowledge of YouTube trends and best practices

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  ...master dentist thesis focused on Dental Implants and other things. I am looking for writing assistance to help me complete my thesis, which needs to be between 50-100 pages in length. Ideal Skills and Experience: - Strong background in dentistry and knowledge of Dental Implants - Excellent writing skills and experience in academic writing - Familiarity with conducting research and gathering relevant data - Attention to detail and ability to proofread and edit the thesis for clarity and accuracy The main tasks for this project include: - Collaborating with me to develop a comprehensive outline for the thesis - Conducting thorough research on Dental Implants to gather relevant information - Assisting in writing the content of the thesis, ensur...

  €423 (Avg Bid)
  €423 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  Κορυφαία research writing Άρθρα Κοινότητας