Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 remote sensing δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Το ζητούμενο είναι η εκπόνηση της άσκησης στο πρόγραμμα erdas και τα παραγόμενα αρχεία του. Αναλυτικότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται . ENGLISH: You must do the ortorectification of panchromatic and multispectral images. You must also do a datafusion image and cr...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  -This project is for Greek developers only- Ψάχνουμε για frontend developers σε τεχνολογίες PHP, JavaScript με 3 έτη τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Το άτομο/α που θα επιλεχθούν θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας ...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Αναζητούμε Full Stack Developer για συνεργασία σε αναπτυξη API driven, RNG-based παιχνιδιού για online gaming project. Tα product specs θα παρασχεθούν με όλες τις λεπτομέρειες. Πολύ ενδιαφέρον project και δυνατότητα μόνιμης α&...

  €47 / hr (Avg Bid)
  €47 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Remote γραματέας για μόνιμη 4 ωρη καθημερινή απασχόλιση . Γνώσεις erp ,crm θα βοηθούσαν καθώς το project αφορά τη δημιουργία και παραμετροποίηση καταστήματος ηλεκτρονικού εμπ&...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Προγραμμιστης MS SQL Έχει λήξει left

  Η Βελγική εταιρεία πληροφορικής ζητα Προγραμματιστές για εργασία με δυνατοτητα remote working. Απαραίτητα προσόντα: - εμπειρία σε MS SQL Server Profile (DBA) -γνώσiες SQL Server 2005-2016, SSIS, SSAS, SSRS, T-SQL, MDX, DAX -καλή γνώση τη&sigm...

  €916 (Avg Bid)
  €916 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Χρειάζομαι μία εφαρμογή σε windows που θα διαβάζει τα δεδομένα που εισέρχονται σε μία COM ενός υπολογιστή , θα ψάχνει να βρει κάποιες τιμές και όταν τις βρίσκει θα τις &p...

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...infrastructure. The project is a one-time task which involves the following: - **Connection Setup**: You'll be responsible for configuring load balancer, and connecting 2 sources of fibre internet to it, along with correct IP configurations. - **Configuration of Devices**: This includes setting up IP configurations for routers, switches, CCTV cameras, and TVs. - **Central Management**: - **Remote Access & Management**: I need the ability to remotely access and manage the routers. - **Network Monitoring & Analytics**: Setting up the system to provide insights on network performance and usage. - **Automatic Updates & Maintenance Tasks**: Enabling automatic updates for the system and configuring maintenance tasks. **Ideal Skills and Experience**: - Pr...

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Windows Group Policy Configuration & Print Storage 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...policy should ensure that only my POS application can be accessed and run by the user. This is crucial for security and efficiency reasons in my store. - Print Storage: Every print job that occurs on this PC needs to be saved as an image file (JPEG, PNG) in a specific drive. The purpose of this is to maintain a record of all the transactions and receipts generated at the POS. I do not require remote access for monitoring or changes. The ideal candidate for this project should have: - Proficiency in Windows OS, particularly in setting up and configuring group policies. - Experience in print job management and storage on Windows. - Strong attention to detail to ensure the system runs smoothly and securely. Please let me know your approach to this project and your previous exper...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Male Bollywood Singer Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a talented male singer with a unique and versatile voice for an upcoming Bollywood project. However, I’m flexible about the specific vocal range. Key requirements: - Genre: Bollywood-style singing - Gender: Male - VOCAL RANGE: Similar to Kumar Sanu's Past Bollywood...Bollywood project. However, I’m flexible about the specific vocal range. Key requirements: - Genre: Bollywood-style singing - Gender: Male - VOCAL RANGE: Similar to Kumar Sanu's Past Bollywood singing experience is preferred. Enthusiasm for the genre is highly valued. Any samples of previous work in the Bollywood style will be highly beneficial. The successful applicant should be comfortable with remote work and willing to record in their own studio space. Need to recreat...

  €6 (Avg Bid)
  €6 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Sales Manager with Strong Communication Skills Wanted 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...hit revenue targets. The ideal candidate will: - Have prior experience in sales or a customer-facing role. - Demonstrate a solid track record of closing deals and meeting targets. - Display exceptional communication, negotiation, and interpersonal skills. - Be a self-starter, able to work independently and as part of a team. - Be passionate about the tech industry and eager to learn. This is a remote position with flexible working hours. If you're looking to grow your sales career and drive revenue in the world of web development, apply today!...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Data Engineer for UGC Indexation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Overview We are developing an AI-powered search engine focused on User-Generated Content (UGC) related to events, businesses, and articles. The goal is to create a robust backend infrastructure for efficient UGC indexation, leveraging the Morphic repository () as a template. The focus will be on data engineering, AI/ML integrati...PostgreSQL, or Elasticsearch. - Expertise in building and optimizing data pipelines. - Knowledge of AI models and their integration, particularly for NLP and embedding-based databases. - Familiarity with the Morphic repository or similar projects is a plus. - Ability to complete the project within the specified 1-month timeframe. - Excellent communication skills and ability to work collaboratively in a remote team environment

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Urgent Salesforce Customization & Integration 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an experienced Salesforce developer who can help me with a few different aspects of my Salesforce instance. 4 to 5 years of experience. Remote work - The main goal of this project is to streamline and optimize my business processes. So, you would need to have a good understanding of how to use Salesforce to help a business run more efficiently. - I need help with customization, integration, and reporting. You should be comfortable working in these areas and have a proven track record of successful Salesforce projects in the past. Please note: Time is of the essence. I need this project completed as soon as possible. So, if you can't commit to rapid turnaround times, please do not apply.

  €1227 (Avg Bid)
  €1227 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Make a video Remote Description: This task will require to critically evaluate a sport organisation's (i.e., athlete, team, sport, league, event or brand) employment of social media platform (Instagram/facebook/twitter/tiktok). Length & Submission: Vodcasts are to be no longer than five (5) minutes in length. While addressing the over-arching question regarding the use of social media is mandatory, how this is achieved. That is, no script or format must be followed. You are encouraged to BE CREATIVE. The use of music, visuals and (tasteful) humour to illustrate your point and accompany your argument are strongly encouraged. A successful vodcast is a compelling vodcast, and a compelling vodcast is creative. Criteria for the vodcast assessment are highlighted below:...

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  PCB Design for Audio Signal Passthrough and RCA Input/Output 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an Electrical Integration Engineer who can design a PCB in EasyEDA to enable 8 RCA audio input/outputs from/to signal cables. Pinouts are known, documented, and included. Connectors included in EasyEDA file as a starting point. Objectives: -Convert pinned cable format to standard RCA output for use with any...from/to signal cables. Pinouts are known, documented, and included. Connectors included in EasyEDA file as a starting point. Objectives: -Convert pinned cable format to standard RCA output for use with any RCA compatible audio amplifier. -Receive input signal from RCA connectors and output to pinned cable for use with existing amplifier. -If no signal input or output signals simply pass through. -"Remote" screw terminal to signal external aud...

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Senior-Level Remote Job Expert Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a seasoned professional with extensive experience in job application processes, Key Responsibilities: - Apply for remote jobs both within Saudi Arabia and globally. -Apply for in site jobs in Saudi Arabia - Understanding of the Saudi job market and global hiring trends would be beneficial. Your application should demonstrate: - Strong experience in relevant tasks - A deep understanding of the emerging remote job market. - Proven success in securing remote job opportunities. - Excellent communication and interpersonal skills. Please make sure to provide information on your experience in your application.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  AI SaaS Quality Assurance Specialist 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and implemented changes. Required Skills and Qualifications: • Proven experience in quality assurance, preferably within the SaaS industry. • Strong project management skills with a high level of follow-through. • Excellent problem-solving abilities and attention to detail. • Effective communication skills, both written and verbal. • Ability to work independently and collaboratively in a remote environment. • Familiarity with AI technologies and legal tech (preferred but not required). Desired Traits: • Proactive and self-motivated with a passion for continuous improvement. • Customer-oriented mindset with the ability to handle complaints professionally. • Strong organizational skills to manage multiple projects simultaneo...

  €1040 (Avg Bid)
  €1040 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Arduino Mega IoT Remote Control 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As per attached Arduino code, i will use esp32 (38pin) for *control 8 relays outputs (on-off), *receive the telegram message , if any 8 output status changes, *update the status of 13 input pins , *receive the telegram message , if any 13 input status changes *check the status of all 13 input and 8 output pins , all above control and status monitored by telegram bot. I need the above all same control and function by using Arduino mega with esp8266-01(generic) in the place of esp32.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Mega Arduino IoT Control and Logging 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an IoT expert with extensive experience in Arduino Mega and WIFI communication protocols. This project encompasses two key features: - Remote Control: The device should be fully controlled remotely via WIFI. I'd like a user-friendly interface where I can manage the different functionalities of my system effectively. - Data Logging: Another critical functionality is data logging. The IoT device should be capable of collecting, storing and transmitting data over WIFI. Familiarity with robust and efficient data handling approaches will be essential. Suitable freelancers should have a solid background in Arduino Mega, WIFI connectivity, and data management. Proficiency in designing user-friendly interfaces will be an added advantage. Showcasing pr...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I'm in need of an HR professional to assist with recruiting a mid-level Dutch speaking candidate proficient in customer service and translation. Key requirements include: - Profound HR experience to engage ...experience to engage in the recruiting process thoroughly and efficiently. - Strong understanding of Dutch communication and business culture to effectively assess candidate suitability. - Familiarity with customer service and translation roles. - Experience recruiting for mid-level positions is a plus. I prefer conducting the interviews online, so the ideal candidate should be comfortable with remote recruitment processes. This is a crucial role, and I need someone who is not only experienced but also has the skills and knowledge to find the best match for our compan...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for a full time professional video editor with 1-3 years of experience for full-time, remote work. The editor will be responsible for producing sophisticated and professional content for Facebook and TikTok ads. The ideal candidate should: - Have 1-3 years experience in video editing - Posses excellent creative editing skills - Understand how to craft a professional and sophisticated tone in ads - Be able to work 2-4 days a week from a home office - Monthly Payment Immediate start.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  We are seeking enthusiastic and motivated salesmen to onboard grocery stores, restaurants, and malls onto our cutting-edge billing and inventory management web app. This position is completely remote, allowing you to work from anywhere in India. There is no requirement to come to the office, and the job offers flexibility in working hours. Key Responsibilities: Identify and reach out to potential clients such as grocery stores, restaurants, and malls. Demonstrate and explain the benefits of our billing and inventory management web app. Assist clients in understanding how to use the app on Android devices and basic computer systems. Onboard new clients and ensure they are comfortable using the app. Maintain relationships with clients to ensure satisfaction and address any issue...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm on the hunt for an HR recruiter who can help me land a mid-level/senior level sales or online business manager role. Key Requirements: - Industry: Sales - Experience Level: Mid-level/Senior level - Position: Doesn't matter - Role: Remote/Onsite (Doesn't matter) This role is perfect for a recruiter with a keen eye for matching candidates with their perfect roles. Your job will be to find and recommend suitable roles, in the Sales or Shopify industry, to me and alter my resume as necessary. Whether it's an entry-level, mid-level, or senior-level job, I'm looking for the perfect fit for my skills and experience.

  €2738 (Avg Bid)
  €2738 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Bitcoin to Cash Converter and Deliverer Needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a freelancer who is adept at converting Bitcoin to cash securely and ensuring it's delivered to recipients. The job is primarily remote, but there will be occasional in-person tasks. Ideal Skills and Responsibilities: - Proficiency with Bitcoin and cryptocurrency markets - Experience with cash handling and delivery - Understanding of legal and regulatory requirements around Bitcoin and currency exchange - Excellent attention to detail and trustworthiness This is a one-time project involving a modest amount of Bitcoin. You will be required to convert this to cash securely and deliver it to a designated recipient. Kindly apply with your resume.

  €2755 (Avg Bid)
  €2755 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Urgent! Halo kami dari global marketing talent management sedang mencari freelance 1 time project Content creator - video producer untuk platform trading legal. Kami hanya mencari model dan bisa shoot video, dengan kualitas minimal HD. Ide dan contoh video sudah disiapkan, tanpa perlu editing (akan diedit tim kami). scheme; Remote-working (kerja darimanapun, kapanpun) project hanya berjalan selama 3-5 Hari kerja. 

Tanpa interview tayap muka/online, tetapi akan ada contoh pembuatan video singkat perkenalan. fee flat rate di 50$ (sesuai rate usd-idr, akan dikonversikan saat pentransferan). Kami hanya membuka lowongan untuk 5 orang. Terimakasih! Mohon diingat, Kami tidak menerima Talent ghosting / cancel ditengah jalan / tidak santun dan tidak bertanggung jawab. Sehingga mohon se...

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Property Manager 5 μέρες left

  Property Manager full time Job Type-Remote job Location- Hello! We’re excited to reach out to you regarding a position we’re currently hiring for: Here are the details: Work from home: Enjoy the flexibility of remote work Hours: Between 10-30 hours per week (4-8 hours per day) Salary and Shift: To be discussed via direct message Paid training period: Get started on the right foot! Tasks: Gather data from Google Drive and input it into document management systems or partner websites. Review documents for accuracy and completeness. Attach supporting files to the document management system. Search for additional information to complete incomplete documents. Verify, correct, and delete unnecessary data. Qualifications: Previous experience in property management o...

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  REMOTE/ Looking for a subcontractor producer/manager/ With company status preferably German company (or in EU compagny EXCLUSIVELY!!!!) that could receive and manage a regular salary (Contract already signed with the client/ Work from the month of August/September) from an emerging French composer working internationally. Languages: English: essential French: a plus Skills: Production Manager Executive Project Music Manager Film producer For more information and details please send me an email with your information. PLEASE CHECK THE AD BEFORE ANY CONTACT: German company (or in EU company EXCLUSIVELY!!!!).

  €63 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό
  €63 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  We are seeking a highly organized and detail-oriented Virtual Assistant to support our dynamic Airbnb business. This remote position is essential to ensuring seamless operations and exceptional guest experiences. The ideal candidate will be responsible for managing communications with guests, coordinating with cleaning and maintenance staff, and maintaining an efficient workflow. We value hardworking individuals who exhibit excellent communication skills in both written and spoken English. Key Responsibilities: Guest Communication: Promptly respond to guest inquiries and messages in a professional and hospitable manner. Manage booking requests, process reservations, and handle any changes or cancellations. Provide guests with clear instructions and helpful information regarding th...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  67 προσφορές
  RGB-IR Implementation on NVIDIA AGX XAVIER 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled professional to implement the RGB-IR on NVIDIA AGX XAVIER. Although specific ISP functional...de-Bayered data.(milestone 1) -The final objective of the project is to save the de-Bayered RGB data and the IR data as separate files. -When the rgb-ir camera is ready, the camera stream will work to replace the file data (Milestorne 2) -Milestones 1 and 2 should be consecutive. -Need remote work due to use nvidia agx xavier Prior experience in implementing ISP functionalities for RGB-IR systems and a proven track record of enhancing image quality, enabling night vision capabilities, and depth sensing will be highly valued. The project's success will depend on how well these principles can be integrated into the final product, so a strong atte...

  €506 (Avg Bid)
  €506 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  ...offered - Ingredients used in the products Experience in web research and the ability to extract information from various sources will be necessary to complete the task. The ideal freelancer should have a high level of accuracy and ability to present data in an organized and easy-to-understand manner. The ability to meet deadlines is also a crucial requirement. Lead Generation Specialist Location: Remote Job Type: Commission-based (Payment upon verified leads) Role Overview: We are seeking a highly motivated and detail-oriented Lead Generation Specialist to identify and acquire 100% accurate and verified email leads within the Dietary Supplements and Cosmetic industry. Your primary goal will be to generate business opportunities by sourcing high-quality leads that align with...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  .net background worker for github (abc credentials) which will be pulling remote repo master branch and then pushing new commits into different github repo (xyz credentials) master branch Key requirements: - Develop a .NET background worker using C#. - Credentials/SHA key should be stored in - Implement an automated synchronization process. - Monitor a remote GitHub repository for new commits hourly Ideal skills: - Proficiency in C# and .NET development. - Experience with background worker development. - Good understanding of code synchronization. This project is vital for maintaining an up-to-date backup of the source code and ensuring data integrity. If you have the required skills and experience, please provide your proposal.

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  This project involves setting up a wireless cellular network VPN for a small to mid-size organization, aimed primarily at bolstering secure remote access. The ideal candidate will have experience implementing a VPN with robust security systems, including: - End-to-end encryption: As a priority, the VPN should incorporate advanced end-to-end encryption. This feature will secure the integrity of our data during transmission, minimizing our vulnerability to potential cyber threats. Skills and experience desired for this job include, but are not limited to: - Understanding of VPN protocols - Solid networking fundamentals and security expertise - Experience configuring end-to-end encryption and wireless networks - Proven ability to work within an organizational cont...

  €2000 (Avg Bid)
  €2000 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  The Smart Plug IoT project aims to develop an intelligent and connected plug that allows users to remotely control and monitor their electrical appliances. The smart plug will provide features such as remote on/off control, energy consumption monitoring, scheduling, and integration with smart home systems.

  €214 (Avg Bid)
  €214 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  The Smart Plug IoT project aims to develop an intelligent and connected plug that allows users to remotely control and monitor their electrical appliances. The smart plug will provide features such as remote on/off control, energy consumption monitoring, scheduling, and integration with smart home systems.

  €220 (Avg Bid)
  €220 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...Knowledge of ranking factors and search engine algorithms. Excellent analytical and problem-solving skills. Strong organizational and time-management abilities. Outstanding communication and collaboration skills. Bachelor’s degree in Marketing, Communications, or a related field (preferred). SEO certification (preferred). Benefits: Competitive salary based on experience and expertise. Full-time remote position with flexible working hours. Opportunity to make a significant impact on the growth of our business. Collaborative and supportive team environment. How to Apply: Interested candidates are invited to submit their resume and a cover letter outlining their relevant experience and why they are interested in this position. Please include examples of successful SEO projec...

  €164 (Avg Bid)
  €164 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές

  I'm facing trouble connecting my MAC OS to a remote MySQL server. The error 2059(hy000): authentication plugin 'dialog' cannot be loaded keeps popping up. Key Points: - The remote MySQL server is on macOS. - I have MySQL 8 installed. Could you help me resolve this issue? It seems to be related to the authentication plugin. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in MySQL and its authentication mechanism - Experience with MySQL on macOS - Troubleshooting network connection issues - Strong understanding of authentication plugins - Previous experience in resolving error 2059 specifically

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Alaska-Based IT Engineer for Server Maintenance 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and securely. - Hardware Replacements: In case of hardware malfunction, you'll be responsible for replacing the damaged parts. Expectations: - Response Time: I expect the IT Engineer to address any issues within 48 hours. - Anticipated Frequency: I anticipate needing your services 5 to 10 times annually. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in maintaining servers, particularly in remote locations. - Proficient in troubleshooting and resolving hardware and software issues. - Excellent communication skills and ability to provide timely responses. - Experience with various server systems and software upgrades. I'm looking for a long-term relationship and ideally, we'd agree on a yearly retainer and a per-job fee plus travel fee and we will also provid...

  €50 - €300 / hr
  Τοπικό
  €50 - €300 / hr
  0 προσφορές
  Digital Marketing Specialist - Lead Generation 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello All, We are looking for a highly motivated Digital Marketing Specialist with expertise in remarketing email setup. The ideal candidate will be responsible for creating, managing, and optimizing email marketing campaigns that target our diverse audience. This role requires a combination of technical skills, creative thinking, and data-driven decision-making to ensur...automation and remarketing strategies. ● Excellent copywriting skills and experience with A/B testing. ● Familiarity with email deliverability best practices and compliance regulations. ● Ability to analyze data and metrics to optimize campaign performance. ● Experience with HubSpot CRM integration. ● Strong communication and problem-solving skills. ● Ability to work independently and as part of a remote team.

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  Job Responsibilities: ·Create ACGN-related content, including but not limited to social media posts, fanfiction, and game development. ·Utilize our website’s advanced AI tools to enhance efficiency in your creative process. ·Publish content and participate in rankings to earn corresponding revenue....familiar with various ACGN themes. ·Strong writing skills and creativity. ·Good team spirit and communication skills. Benefits: ·Advanced AI creation tools to support your creative journey. ·Opportunity to participate in rankings and earn up to $1000 per month. ·Support for setting up subscriptions, allowing users to pay to view your content and earn revenue. ·Flexible working hours and location, remote work supported...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...to revamp an outdated app, designed to interface with a proprietary device named Magic TV. The app currently works up to Android 8, and my goal is to make it compatible with Android 9 and beyond. Key Features to Retain: • User login • Payment integration • Social media sharing • Wifi connectivity with the Magic TV device Expected Additions: • Live TV Streaming • Channel guide functionality • Remote control features Freelancers with previous experience in hardware-based Android apps, particularly involving streaming technologies, would be highly preferred. Strong knowledge of current & future Android OS architecture is a must for ensuring forward compatibility. I have attached the old file here. I have previously contacted the manufactur...

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  I am seeking the development of a comprehensive platform for K-12 classes that not only facilitates live streaming but also analyzes video data. The primary goal is to fortify student engagement, ensuring interactive and productive remote learning experiences. Key Features: - Live Streaming: Incorporate key capabilities like an interactive whiteboard for lessons and annotations, screen sharing functionality for better demonstration, and a real-time Q&A feature to address student doubts promptly. - Video Analytics: The platform should track viewer engagement to understand student interaction, monitor regular attendance, and analyze video performance to ensure content quality. Ideal Skills and Experience: - Previous experience in developing ed-tech platforms - Proficiency in ...

  €4278 (Avg Bid)
  €4278 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I'm using Azure NextCloud server (V12) on a Linux (ubuntu 22.04). I'm currently facing an issue where I'm unable to access the bro...explain the issues and the solution effectively If you're interested in this project and have the relevant expertise, I look forward to discussing further. Error Details: Internal Server Error The server was unable to complete your request. If this happens again, please send the technical details below to the server administrator. More details can be found in the server log. Technical details Remote Address: Request ID: XcQZwp1Wm3pivJE28a4l URL: Public IP: Log txt file attached: Home Address.

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Role Definition: Title: Business Development Manager (BDM) for Bookkeeping Services Location: Remote, but should have experience or connections in the US and UK markets. Primary Objective: Secure 10 clients per year from the US and UK for bookkeeping services. Responsibilities: Market Research: Identify potential clients in the US and UK, focusing on industries that can afford the service fee. Lead Generation: Develop and execute strategies to generate leads through networking, cold outreach, and leveraging existing connections. Client Acquisition: Conduct meetings and presentations to convert leads into clients, emphasizing the USPs of the services. Client Retention: Ensure client satisfaction during the risk-free period to secure long-term contracts. Reporting: Provide regular u...

  €1333 (Avg Bid)
  €1333 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Company Overview: Join our dynamic team at Impact Solutions, a leading BPO agency specializing in chat moderation services for various social media platforms. Position Overview: We are seeking passionate and dedicated individuals to join us as ‘Chat Support Executives’. This is a full time remote opportunity. Role Responsibilities: · Provide live chat support on various social media platforms. · Engage with customers and provide an appropriate resolution. · Pitch for sales as per the training provided. Role Requirements: · Excellent English communication skills. · Must have a good internet connection. · Flexible to work in shifts. · Candidates with 6 month...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  ...### Detailed Requirements #### 1. Infrastructure Provisioning - **Terraform Modules**: - Create reusable Terraform modules for different infrastructure components. - Modules should include Kubernetes cluster setup, VPC configuration, load balancers, DNS management, gateways, authentication mechanisms, and a private Docker container registry. - **State Management**: - Use Terraform remote state storage (e.g., DigitalOcean Spaces, AWS S3) to manage the state files securely. #### 2. Kubernetes Cluster - **Cluster Configuration**: - Provision a DigitalOcean Kubernetes cluster with at least 3 nodes. - Enable autoscaling for the node pool. - **Networking**: - Configure a private VPC for the cluster. - Set up Kubernetes networking with Calico or Cilium. ##...

  €29 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  SCADA ABB DCS 800 XA Automation Engineer Needed 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...system. This task may involve creating new programs, updating existing ones, or optimizing them for better performance. - Troubleshooting: The engineer should be able to diagnose and resolve any issues that may arise while working with the system. This is especially true for data analysis and reporting, which I am currently facing problems with. Access to the System: I am able to provide both remote and physical access to the system, as needed, for the engineer to effectively fulfill their tasks. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience with SCADA ABB DCS automation, particularly on the 800 XA system with the P13 controller. - Proven track record in programming and troubleshooting in this field. - Ability to effectively analyze and report data. - Good comm...

  €1899 (Avg Bid)
  €1899 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Advanced Virtual Assistant Needed 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Job Title: Personal Assistant for Online Tasks and Development Projects Location: Remote Wage: $9 AUD/hour About Me: I am an entrepreneur with a diverse range of projects and interests, seeking a highly skilled and versatile Personal Assistant to support me in various online tasks and development projects. If you are tech-savvy, adaptable, and eager to take on new challenges, I would love to hear from you! Key Responsibilities: Manage and develop eCommerce stores, including product listings, inventory management, and customer service. Assist with programming projects, including coding, debugging, and testing. Design, develop, and maintain websites, ensuring they are user-friendly and up-to-date. Conduct research and provide insights on various topics as needed. Handle administr...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  PLEASE READ THIS AND THEN APPLY. WE ARE WANTING DIRECT MARKETING WORKS. Job Description: Direct Marketing Specialist Location: Remote (Perth, Western Australia) Industry: Building and Construction Compensation: Retainer + Commission on Successful Sales About Us: We are a dynamic company focused on innovative solutions within the building industry. Currently, we are working on an exciting project involving the creation of a lightweight concrete composite geopolymer mixture from mining waste and fly ash. To expand our market reach, we are seeking a skilled Direct Marketing Specialist to join our team on a freelance basis. Role Overview: As a Direct Marketing Specialist, you will be responsible for creating and executing direct marketing campaigns targeting various companies w...

  €307 (Avg Bid)
  €307
  8 συμμετοχές
  Trophy icon Emergency Response Arial Drone Design 4 μέρες left

  I'm in need of an expert in drone design and manufacture. I'm looking to create an innovative Emergency Response Arial Drone (EMRAD) that can be used in critical situations. Key Features: - Capable of flying 200 miles from a ground remote pilot van station - Able to carry up to 230 pounds - Must fly at top speeds of 100 miles per hour - Have a battery life of at least 10 hours Essential Functions: - Real-time video streaming - Autonomous navigation - Weather resistance Communication System: - Long-range communication - Secure communication - Multi-channel communication The ideal candidate should have extensive experience in designing and manufacturing drones, especially with a focus on emergency response. A proven track record of creating drones with similar capabiliti...

  €28 (Avg Bid)
  Ansible Deployment for Web Apps on Debian or Ubuntu Linux Server 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled professional to use Ansible to deploy around five web applications on a Debian or Ubuntu server. These are most common apps like seafile, etc. You will be provided the domains for each of the applications and the server IP and access credentials. The tas...well. Once it's done, I should be able to access each app using the domain provided. Key responsibilities include: - Using Ansible to deploy a web application on a Debian or Ubuntu server. It's preferable that you have: - Proficiency with Ansible. - Experience with deploying web applications. - Knowledge of setting up high availability configurations on servers. The job needs to be done using remote control on our computer. You should prepare the ansible/debops script and then use our compu...

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Ongoing Flutter/Dart Assistance for Social Gaming App 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am currently developing a social gaming app using Flutter/Dart in Android Studio. I need a competent freelancer who can provide ongoing assistance and answer any questions that arise during the project. Key Responsibilities: - Providing tr...implementation Ideal Skills and Experience: - Proficient in Flutter/Dart, with a solid understanding of mobile app development - Prior experience in creating social or gaming apps - Strong troubleshooting and debugging skills - Ability to clearly explain complex coding concepts - Familiarity with Android Studio - Excellent communication skills and patience for teaching - Experience with Anydesk for remote assistance Please note that assistance is required on an ongoing basis and payment will be on an hourly basis at a rate of 10 GBP...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  79 προσφορές

  Κορυφαία remote sensing Άρθρα Κοινότητας