Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  568 redshift δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Help with AWS Cloudformation code changes needed 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Help needed with updating AWS cloudformation template (yaml) related to RedShift, secrets, glue, lambda, etc.

  €32 / hr (Avg Bid)
  €32 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  RDS-Redshift-migrate-App 4 μέρες left

  Migration Project from AWS RDS MySQL to AWS Redshift.

  €569 (Avg Bid)
  €569 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Data Science work -- 2 3 μέρες left

  Hi I am a data scientist working in a travel company. I need help with my day to day tasks. So, this won't be a one time project but a daily support for my job. The tools I mainly work on - 1. Amazon Sagemaker 2. Amazon S3 and Redshift 3. Amazon Lambda 4. Google Colab notebooks And few others which we can discuss about later.

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Sharepoint to Redshift Έχει λήξει left

  Hi need a python script which can pickup data from a sharepoint list and push it to a redshift table.

  €165 (Avg Bid)
  €165 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  ETL movement Έχει λήξει left

  I need to move sample AdventureWork database from my SQL server to the AWS redshift or RDS using Airflow or kafka

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Amazon Seller API integration with third-party tools Key Skills: SP API AWS - EC2 , S3, IAM Amazon Redshift AWS Lambada We would discuss project details with a more suitable candidate

  €1 - €5 / hr
  Σφραγισμένο
  €1 - €5 / hr
  4 προσφορές

  Skill sets: Python programming language, Spark, Kafka / Kinesis, EMR / Glue, S3, Redshift, Airflow, Jenkins) Activities developers need to perform Load data in S3 Perform ETL functions in glue Data tiering on S3 Filter, join, aggregation Move data to Redshift EMR Apache Airflow for overall orchestrator They will use pipeline on Glue Python skill Move code from Dev to Production

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Looking for Data Engineer Full time Experience- 5-8 Years Primary Skills- S3, AWS Redshift, Pyspark, AWS Glue, Python, SQL Working Days - Mon to Fri Shift- Indian Shift

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  AMI or AEIMS members ONLY Hi, A small team of 3D animators is seeking an additional C4D animator, preferably with XP and Redshift knowledge. Seeking a medical illustrator. Please only apply if you are a professional medical illustrator AMI or AEIMS and/or have a specific degree in medical illustration. Work is primarily dental and orthodontic. Established workflow and library. Casual and friendly work from home environment. Detailed 3D storyboard and Skype based assistance provided. Gig will likely last one to two years, could be longer. Prefer someone with a PC workstation with a 3000 series RTX GPU or several 2000 series GPUs. High speed internet recommended.

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...promote them from Dev to QA to Prod Build and host API Services Build tooling to allow users to deploy Micro-services to production with a simple set of commands (Terraform) Profile: Bachelor's degree in Computer Science or related technical field. Software Engineer who is an expert in Cloud Infrastructure and Architecture (AWS) Experience with Amazon Web Services (AWS): Lambda, Amazon Redshift, Glue, EKS, Athena, API Gateway Programming experience with Unix/Shell scripting Hands-on experience with SQL and Python Hands-on experience with orchestration tools such as Airflow and DBT Strong problem-solving skills, research, and analytical thinking Poses solid troubleshooting skills Ability to work in a fast-paced and agile development environment Preferable exper...

  €9 - €19 / hr
  Τοπικό Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €9 - €19 / hr
  0 προσφορές

  You will find instructions in the PDF attached. For this data task, you are expected to write a piece of SQL code. If possible, stick to using Redshift SQL. Feel free to add any comments to your code to explain your procedure. process. The solving deadline is November 05th 10.00 AM (GMT+1)

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  This opening is for a stealth startup and is unpaid. It's only for experience and to help with developing a trillion dollar software idea! Currently seeking a part-time Full Stack Developer for this project. Contact only if you know the following requirements: We need to develop with a fast JavaScript framework! with Bun AWS S3, EC2, Redshift, Aurora, DocumentDB, DynamoDB and likewise Please message me for project details!

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  AWS Engineer / ETL Developer Έχει λήξει left

  Skillset Needed: Defect resolution and production support of Big data ETL development using AWS native services Create data pipeline architecture by designing and implementing data ingestion solutions Integrate data sets using AWS services such as Glue, Lambda functions Design and optimize data models on AWS Cloud using AWS data stores such as Redshift, RDS, S3, Athena Author ETL processes using Python, Pyspark ETL process monitoring using Cloudwatch events You will be working in collaboration with other teams We are looking for a engineer to resolve these issues described below in our AWS environment. Enable paging through data returned from each API using the offset field. Delta Load enablement for Dimension tables (16), Fact tables(6), and Derived Tables(4) Go back in time a...

  €8304 (Avg Bid)
  €8304 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  AWS Data Engineers Έχει λήξει left

  ...years solid experience in AWS data architecture, and building data warehouse, data lake, ELT/ETL, business intelligence projects. - Expertise on AWS data modelling, capable to build conceptual, logical and physical data models faster. - Strong knowledge and experience on AWS data products like S3, Athena, Redshift, Glue, EMR, Lambda, etc... - Strong experience on designing and developing the data processing and storage in AWS Redshift. - Efficiently managing data operations on AWS Redshift and its clusters. - Handling the AWS S3 with efficient storage, partitions, and retrieval techniques. - Expertise in SQL and NoSQL concepts and has vast experience on RDBMS and NoSQL databases. - Experience on the Python Programming Languages. - Technical Expertise in ETL/ELT pipe...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I'm looking for a project based animator to render who will render 8 animations with a total of 1851 frames combined. These animations are created with C4D and utilize Redshift. The projects are 30 fps. The deadline and resolution is somewhat flexible. Please do discuss this with me beforehand as the deadline is flexible by 1 or 2 days and I am able to compromise on the resolution so that it is finished on time. If this goes well, then we can work together soon as I will have another set of animations for rendering right away. Please let me know if this is something you are able to do and what would the cost be?

  €169 (Avg Bid)
  €169 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Overview: We are looking for a full time developer with experience building high load / availability SASS platforms from the ground up and experience building data analytics and marketing software. Technical Requirements - Full Stack Developer ● Lever...developments in web applications and programming languages. Desired Competencies: • Expertise in functional programming using JavaScript (ES5, ES6) • Expertise in UI framework - Angular / React/Redux, RXJS • Preferred experience with a new generation of Web Programming - using Micro Service, REST / JSON, Component UI models • Preferred experience with AWS Cloud • Preferred experience with AWS RedShift or Postgres • Angular / React/Redux, RXJS, HTML, CSS, Javascript (ES5, ES6), Data visuali...

  €14 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  64 προσφορές
  Looking for a Data Engineer Έχει λήξει left

  Requirements - Experience with creating S3 Datalake using Glue, Crawlers, Lakeformations - Experience with Redshift, DynamoDB, RDS, Aurora and Opensearch - Experience with querying SQL and NoSQL databases - Experience with creating relational data table schemas and partitions - Experience with building ETLs using Lambdas and Stepfunctions - Experience with big data processing via EMR and Spark - Experience with stream processing via Kinesis - Experience with CI/CD using CodePipeline, CodeCommit, CodeBuild - Experience with deployment framework such as AWS Cloudformation, CDK, Terraform and Serverless Framework Range of Experience - 3-5 years of related work experience building MLOps pipeline in AWS

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Talend Big Data Integration Έχει λήξει left

  Need Talend Big Data expert using Talend, AWS redshift and a snowflake integration

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Need a C4D and Redshift Expert Έχει λήξει left

  Hello! We are looking for a senior 3D animator who can dedicate full time on our project. You must have rich experience with motion graphic, Cinema 4D, Redshift, etc. Please don't apply if you are not C4D expert. Thanks!

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Need a C4D and Redshift Expert Έχει λήξει left

  Hello! We are looking for a senior 3D animator who can dedicate full time on our project. You must have rich experience with motion graphic, Cinema 4D, Redshift, etc. Please don't apply if you are not C4D expert. Thanks!

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ETL data processing expert with MongoDB to Redshift

  €211 (Avg Bid)
  €211 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  MongoDB change steam expert Έχει λήξει left

  Looking for mongoDB move data from mongo to redshift

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Need Mongo Change stream Python program expert task copy mongodb change events into redshift

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Looking for Data Engineer with experience with Databrick, Datalake, Spark, Redshift Job Title : Data Engineer with Databrick Location : Asheville, NC (Onsite) Experience :10Years Duration : - Long Term Contract US Work Authorization is must Job description: This job requires 8+ years within data engineering, experience with database and data lake development and/or management, understanding of cloud technologies such as IaaS and SaaS, understanding of security concepts around data lakes Responsibilities: · Data Onboarding – define onboarding procedures and work with business stakeholders to onboard new data sources. · This position is responsible for technical leadership of a team focused on the creation of a data lake repository and related...

  €47 - €47 / hr
  Τοπικό
  €47 - €47 / hr
  0 προσφορές

  Do you have AWS, Terraform, Cloudformation, Kubernetes and Python skills? Please apply to work on a full time basis. Other skills required CI/CD Redshift Database schema CI/CD

  €2555 (Avg Bid)
  €2555 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  Looking for ETL expert who can migrate data from Atlas mango to AWS redshift

  €195 (Avg Bid)
  €195 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Convert MySQL to Pyspark Έχει λήξει left

  Hello, the task is to convert the below SQL to pyspark (AWS Glue compatible). I need help converting a simple Redshift SQL statement to Pyspark (AWS Glue compatible). The query contains a join and nested sub-query. Please ping me to start work if you have the experience needed to resolve this task.

  €28 - €237
  €28 - €237
  0 προσφορές

  ...and clients. 5. Creating and atomizing systems to control errors in data retrieval, relevance, and consistency of data flow. 6. Creation of product documentation. What we expect from the performer: - 3-5 years of commercial back-end development experience and solving a large variety of tasks (Node.js preferred) - Experience in working with cloud SQL and building analytics in it (Metabase / Redshift / BigQuery) - Experience working with vast volumes of unstructured raw data (and having fun doing it) - Good understanding of modern architectures and methods for solving these kinds of problems; - Experience in full-cycle (end-to-end) development (from architecture design to production) - Fluent English communication skills. It will be a extra: - Experience and implementation of ...

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  DOP Data Repo & BI - Test Engineer Έχει λήξει left

  Location: - Mumbai, Pune, Bangalore, Chennai, Noida Experience Level: - 2 Years to 9 Years Skills 5-7 years of Data Repository – AWS, Glue, Step function, Lambda & Redshift services & Python Skills Good communication, presentation, reporting and leadership skills Problem-solving and conflict-resolution ability Tasks Testing various Data sources collection, build & design testing. ETL Testing and Cloud services & data network testing predominantly AWS (Glue, Redshift S3 and Data Catalogue) services. Testing BI Reports & dashboards built using Tableau & Qliksense. Testing the Implementation of data lifecycle (automated storage rules) & alerts, data process automation testing (Lambda with Python) Data validation testing of source & targe...

  €336 (Avg Bid)
  €336 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Using bitbucket there is a need for automated pipeline which gets executed by event ( DDL upload to s3) and lambda reads the SQL DDL query and executes it on redhsift clusters-- this should all be part of step function

  €177 (Avg Bid)
  €177 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  We are looking for a Data Engineer and Data Analyst to assist on a client based project. The Freelancers must have a track record of data warehousing using AWS RedShift and AWS tools. System Architecture and Project Map to be shared with selected freelancers. AWS Solutions Architect Certification and Data Analytics Certification will be an added advantage. Duration of Project is 6 months

  €37 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €37 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...tener conocimientos de animación 3D y aplicar las diferentes técnicas para solucionar los retos técnicos que se planteen en la escena. - Trabajo remunerado (sueldo bruto/mensual a negociar) con duración de Septiembre a Noviembre (incluido), con la posibilidad de darle continuidad en el 2023 para el resto de episodios. Requisitos imprescindibles: - Experto en software Cinema 4D y Motor de render Redshift (sólo presentarse candidatos con estos mínimos requisitos). Además, se valorará tener conocimiento en otros softwares y motores de render. - Dominio del paquete Adobe CC, principalmente After Effects. - Experiencia en animación, diferentes técnicas, eficiencia y optimización de escenas, VFX. - Acostumbra...

  €2010 (Avg Bid)
  €2010 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Data Engineer Proxy and Job support Έχει λήξει left

  Big Data Engineer with expertise in the Hadoop Ecosystem, including on GCP, AWS and Snowflake, GCP - Big Query Extensive experience deploying cloud-based applications using Amazon Web Services such as Amazon EC2, S3, RDS, IAM, Auto Scaling, CloudWatch, SNS, Athena, Glue, Kinesis, Lambda, EMR, Redshift, and DynamoDB. Worked on ETL Migration services by developing and deploying AWS Lambda functions for generating a serverless data pipeline which can be written to Glue Catalog and can be queried from Athena. Proven expertise in deploying major software solutions for various high-end clients meeting the business requirements such as big data Processing, Ingestion, Analytics and Cloud Migration from On-prem to AWS Cloud using AWS EMR, S3, DynamoDB Hands of experience in GCP, Big Query,...

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I have semistructured data in bigquery that I need to load into Redshift. I have got the data into AWS S3 no issues, but Redshift does not seem to support the same nested and repeated fields that BigQuery does. I need help converting the BigQuery DDL into the redshift CREATE TABLE and COPY sql commands so I can load the data in (see sample file, its NDJSON, and also see the attached SQL which is the DDL statement to create the table in BigQuery.

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  AWS Developer Έχει λήξει left

  Design, develop and maintain BI Solution using Redshift, Tableau & Alteryx  Optimize Redshift Data warehouse by implementing workload management, sort keys & distribution keys  Required Skills:  4+ years of experience using databases such as Oracle, MS SQL Server  1+ Must have hands on experience of Amazon Redshift Architecture.  1+ AWS Pipeline knowledge to develop ETL preferably using AWS Glue for data movement to Redshift  Strong knowledge on AWS environment and Service knowledge with S3 storage understanding  Strong knowledge multiple cloud technologies including VPC, EC2, S3, Amazon API Gateway, DynamoDB, SimpleDB, AWS Route 53  Should understand nuances of moving data from RDBMS sources to Columnar DB (Redshift)  Hands on experience...

  €1493 (Avg Bid)
  €1493 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Big Data support , Hadoop Έχει λήξει left

  ...years atleast two years of spark experience Salary : 40 lacs. Required Qualification: B.E/ Location- Hyderbad | Remote till covid end Timmings : 6:30PM-2:00AM IST Job Description: 1) 4-5 years of Hands-on experience on components of Hadoop Ecosystem like HDFS, Hive, Spark, Sqoop, Map Reduce and YARN 2) Handson Experience with data integration projects on AWS and database platforms (RedShift, Athena, Aurora). 3) Experience In AWS service like S3,IAM,EMR,EC2,AWS Glue, EMR 4) Experience in Azure service 5) Experience in Kafka,and steaming processes and real time jobs. 6) Experience work with cliets and requirement gatering in agile way. 7) Experience Airflow and control-M job shedule. 8) Good working experience with different databases like MS SQL Server/Oracle/MySQL. 9) Exp...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Need someone with good knowledge in sql to load the data from csv into redshift.

  €199 (Avg Bid)
  €199 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  Overview: We are looking for a full time developer with experience building high load / availability SASS platforms from the ground up and experience building data analytics and marketing software. Technical Requirements - Full Stack Developer ● Lever...developments in web applications and programming languages. Desired Competencies: • Expertise in functional programming using JavaScript (ES5, ES6) • Expertise in UI framework - Angular / React/Redux, RXJS • Preferred experience with a new generation of Web Programming - using Micro Service, REST / JSON, Component UI models • Preferred experience with AWS Cloud • Preferred experience with AWS RedShift or Postgres • Angular / React/Redux, RXJS, HTML, CSS, Javascript (ES5, ES6), Data visuali...

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  90 προσφορές

  Proficiency in SQL Writing, SQL Concepts, Data Modelling Techniques & Data Engineering Concepts is a must Hands on experience in ETL process, Performance optimization techniques is a must. Candidate should have taken part in Architecture design and discussion. Minimum of 2 years of experience in working with batch processing/ real-time systems using various technologies like Databricks, HDFS, Redshift, Hadoop, Elastic MapReduce on AWS, Apache Spark, Hive/Impala and HDFS, Pig, Kafka, Kinesis, Elasticsearch and NoSQL databases Minimum of 2 years of experience working in Datawarehouse or Data Lake Projects in a role beyond just Data consumption. Minimum of 2 years of extensive working knowledge in AWS building scalable solutions. Equivalent level of experience in Azure or Google Cl...

  €1769 (Avg Bid)
  €1769 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ...- Пример уровня картинок и 3д которые вы должны будете создавать - каждый сет делается от А до Я одним дизайнером.*Компетенции* - Грамотный письменный английский - Внимательность - Аккуратность - Стремление учиться новому и развиваться - Высокая внутренняя ответственность - Креативность - Трудолюбие - Профессионализм - Честность - Обязательное владение одной из этих программ: Cinema 4D, 3DMax, RedShift, Blender - Обязательное владение одной из этих программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw - Знание подготовки упаковки к печати (Prepress) Развертка - Большой плюс умение делать продуктовые фотографии в домашней фотостудии*Что мы предлагаем?* 1. Интересная работа в успешной, быстро развивающейся компании. 2. Получение уникального профессионального опыта который всегда...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Aws Redshift Development Έχει λήξει left

  Need to solve one error which are related to Redshift development

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  C4D & Redshift Έχει λήξει left

  may i ask are you capapable of making this kind of video? And how much. Video time 40-60s Please send your similar demo if you did before

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  build a data warehouse Έχει λήξει left

  we want a data warehouse engineer with MySQL+ aws redshift to build a data warehouse

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  SQL procedure to pyspark Έχει λήξει left

  SQL procedure to pyspark in glue before loading the data to redshift

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  AWS Data Engineer - Proxy Έχει λήξει left

  Looking for someone with strong skills in AWS Data Engineering. Candidates must be strong in AWS Redshift, Athena, Glue, EC2, S3, Python, EMR, Spark, PySpark and SQL

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Java developer Έχει λήξει left

  DOOH company with 3 years of history. 40_000 requests per second. 4 backend devs, 3 frontend devs, 3 QA, product manager, project manager. Full time you: timezone from UTC+1 to UTC+6, russian language Tech stack: - main: Spring, Postgersql, Redis, AWS (Redshift, Elasticbeanstalk, ECS, Lambdas, CodePipeline, full Terraform coverage, SQS) - also: ElasticSearch, 10 other AWS services. Thank you.

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Hello, I need a 3d expert for ongoing work. For this project, the client has provided Cinema 4D files of the product but when I open the files I get a notification that plugins are mixing (Redshift etc.) I need somebody to work with the 3d files to provide renders similar to my attachments. Different features need to be highlighted, and different perspectives. I will discuss this with the winning bidder. Please bid for 5 different renders of the same product similar in quality to my attached files. Here is the link to my source C4d files . The next project will be a video (highlighting features of the product) so it's a bonus if you have experience with camera work in Cinema 4d or other software.

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  I have scenario where i need to connect to redshift and get the Table A count, and also i need to connect to athena and get the table A count. Compare counts between athena and redshift and if they match success the job else fail and send email

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές