Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  523 redshift δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  AWS Data Engineer - Proxy 6 μέρες left

  Looking for someone with strong skills in AWS Data Engineering. Candidates must be strong in AWS Redshift, Athena, Glue, EC2, S3, Python, EMR, Spark, PySpark and SQL

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Java developer 3 μέρες left

  DOOH company with 3 years of history. 40_000 requests per second. 4 backend devs, 3 frontend devs, 3 QA, product manager, project manager. Full time you: timezone from UTC+1 to UTC+6, russian language Tech stack: - main: Spring, Postgersql, Redis, AWS (Redshift, Elasticbeanstalk, ECS, Lambdas, CodePipeline, full Terraform coverage, SQS) - also: ElasticSearch, 10 other AWS services. Thank you.

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Bathroom High Tech Mirror - Product 3d Renders 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello, I need a 3d expert for ongoing work. For this project, the client has provided Cinema 4D files of the product but when I open the files I get a notification that plugins are mixing (Redshift etc.) I need somebody to work with the 3d files to provide renders similar to my attachments. Different features need to be highlighted, and different perspectives. I will discuss this with the winning bidder. Please bid for 5 different renders of the same product similar in quality to my attached files. Here is the link to my source C4d files . The next project will be a video (highlighting features of the product) so it's a bonus if you have experience with camera work in Cinema 4d or other software.

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I have scenario where i need to connect to redshift and get the Table A count, and also i need to connect to athena and get the table A count. Compare counts between athena and redshift and if they match success the job else fail and send email

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Hi! I'd like to hire a rendering artist to do a render in maya with Xgen for fur and do render with Redshift. I only need image renders! More details on chat. If you are rendering artist, this would be an interesting project. Could you please send some fur renders you did in the proposal. So, I can contact you. Thank you! looking forward to work with you.

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Hello Freelancers, I need assistance with the rendering of about 8 to 12 images to "clay renders." According to these videos, each image should take about 10 minutes to convert from image to clay render (). The clay renders must capture all details of the objects in the images. The Freelancer can use software of choice as long as you are able to achieve the desired results. Please inform of the file extension types that you can render these images in. Lastly, please provide an example of your work converting an image to a "clay render." The 8 to 12 images images for rendering will be provided to the Freelancer chosen for this job. Thanks, Prospective Client

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  We have a emr clusterbup and running inside vpc, We need to connect to other teams redshift cluster in differaws account and different vpc So we need to create similar thing in our account tonrepliacte and create connections established

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I need 15 seconds of Animation for this character I need dynamic cloth animation with redshift material I need the final result to be on the cinema 4d project to combine with the other elements. ============== The Animation should be as follows (the man is scanning a code from a screen stand, then he is opening the link and pressing multiple buttons on the phone) Please watch the attached video to know what the animation should look like. please attach the iPhone to the character's hand to follow up on the video. =========== I need this to be done within 36 hours

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Redshift partitioning Έχει λήξει left

  Need help with partitioning redshift cluster and distributing data

  €174 (Avg Bid)
  €174 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I would like to hire a rendering artist to render a character in maya using redshift or xgen. I already have the character with me. I need you to add few accessories and render it in maya using Xgen or Redshift. If you can render in other software like blender it is not a problem. Send your previous rendering samples in your proposal. So, I can check and award the work to right artist. Thank you!

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  ETL Developer -- 3 Έχει λήξει left

  Job description: · 5+ years of experience in ETL and Data warehousing · Should be able to handle the ETL team · Good Experience in AWS such as AWS Aurora, AWS Redshift & AWS S3. · Strong expertise in writing complex SQL Queries, Stored procedures and functions · Experience in Talend ETL and Agile Methodology. · Experience in Core Java and JasperSoft is a plus

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am looking for a job support for the skills below: Sql, python,AWS, Redshift

  €401 (Avg Bid)
  €401 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  AWS Redshift Power BI Έχει λήξει left

  need to connect Power BI to a Redshift DB. Having connection issues.

  €1131 (Avg Bid)
  €1131 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Content writter -- 2 Έχει λήξει left

  We are looking for a professional content writer for our website blog. We provide high configuration server for 3D software, render engine,... and training AI model. We want to have articles to share about technical issues in 3D animation, tips and tricks in the rendering process of render engines (especially Redshift, Vray, Octane, Houdini,...).

  €105 (Avg Bid)
  €105 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Content Writter Έχει λήξει left

  We are looking for a professional content writer for our website blog. We provide high configuration server for 3D software, render engine,... and training AI model. We want to have articles to share about technical issues in 3D animation, tips and tricks in the rendering process of render engines (especially Redshift, Vray, Octane, Houdini,...)

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  ...Native is preferred • Preferred experience with new generation of Web Programming - using Micro Service, REST/JSON, Component UI models • Expertise with data visualization flow development along with usage of modern charting and graphical java script library • Preferred experience with Docker based development/deployment platform • Preferred experience with AWS Cloud • Preferred experience with AWS RedShift or Postgress • React/Redux, RXJS, HTML, CSS, JavaScript (ES5, ES6), Data visualization and Chart Libraries ASP .net Developers: Looking to hire Full Stack .Net Developers with good communication skills and experience in ASP .net core, C#, SQL and Microsoft Azure. -Must be willing to work 40 hours per week during Pacific Time -Experience in devel...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Candidates are expected to have at least 5 years work experience ASP .net Developers: Looking to hire Full Stack .Net Developers with good communication skills and experience in ASP .net core, C#, SQL and Microsoft Azure. -Must be willing to work 40 hours per week du...Native is preferred • Preferred experience with new generation of Web Programming - using Micro Service, REST/JSON, Component UI models • Expertise with data visualization flow development along with usage of modern charting and graphical java script library • Preferred experience with Docker based development/deployment platform • Preferred experience with AWS Cloud • Preferred experience with AWS RedShift or Postgress • React/Redux, RXJS, HTML, CSS, JavaScript (ES5, ES6), Data visuali...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Full 3D animation production Έχει λήξει left

  Hello, I need a 3D animator or studio able to animate video similar in quality to my reference (Attached) around 45 seconds in length Script also attached I'll need all source files upon milestone release. Maya + Redshift Render users are preferred; please specify if you use this workflow. Thanks!

  €654 (Avg Bid)
  €654 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  AWS Developer with Oracle Know How Έχει λήξει left

  OBJECTIVE: - Realization Migration of Data Warehouses that is Oracle and Informatica based SKILLS: - Data Analytics (Glue, S3, RDS, RedShift, etc.). - Preferable ETL experience • Fluent English skill, German is a plus PROJECT: - Candidate should be located in the European Union - Start asap and duration 3+ months - Fulltime 8 hours / day, Monday to Friday (CET) - Assignment and Payment on Freelancer

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Amazon Quicksight developer Έχει λήξει left

  Hi! We need an Amazon Quicksight expert to develop a dashboard. It will be connected to a Redshift database and we’d like you to do the following things: - Initial setup - Develop a dashboard - Training to our technical team on how you did things - on-demand technical support Project will be payed by an hourly rate, for the amount of time it’ll take to finish all tasks Happy to provide any other info you need!

  €36 / hr (Avg Bid)
  €36 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Hello! I'm a producer based in London, UK, looking for new talent to expand fashion and luxury advertisement into the 3D realm.. We are looking for talented 3D artists who are able to produce hairstyles as close to photorealistic as possible. The We are currently doing a pilot campaign. The hair will be simulated in different poses and has t... UK, looking for new talent to expand fashion and luxury advertisement into the 3D realm.. We are looking for talented 3D artists who are able to produce hairstyles as close to photorealistic as possible. The We are currently doing a pilot campaign. The hair will be simulated in different poses and has to be able to render well. Ideally you would use XGen, Arnold, Redshift or Octane. We are using Cinema 4D with Redshift an...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  DataHub Implementation Έχει λήξει left

  DataHub was originally built at LinkedIn and subsequently open-sourced under the Apache 2.0 License. It now has a thriving community with over a hundred contributors, and is widely used at many companies. We would like to implement DataHub in our organization, data soruces are DataBricks, Mongo, MySQL, Redshift. We are looking for implementation consultant to walk us through the process in an isolated staging environment. Previous experience implementing DataHub is organizations is your responsce please detail your experience.

  €35 / hr (Avg Bid)
  €35 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I want a cinema 4D model (or obj / fbx will do also I guess) from a reference image. I would prefer the model to be rigged and ready for animation. Texturing is not necessary, but nice to have. (I use Redshift in Cinema 4D when I render).

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Data Pipeline S3 | Redshift Έχει λήξει left

  We need to build a data pipeline that extracts webinar data from the Zoom platform and stores them into S3 as JSON files. From S3 we need to load those files into Redshift. The pipeline needs to be robust enough to run regularly (once a day). Please let me know if this is up your alley and if it is how quickly would you be able to deliver this. If this goes successfully, we are looking at further opportunities to work together.

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Hello, Easy Payment & Finance is a financial Payment Institution licensed by the Bank of Spain. We're looking for a developer to help us create a PHP application that: 1. Upload a batch of transaction IDs via a CSV file 2. Accesses a postgres database to retrieve the relevant information 3. Through a PHP script, outputs a PDF per transaction with the information in i...2. Accesses a postgres database to retrieve the relevant information 3. Through a PHP script, outputs a PDF per transaction with the information in it Our existing reporting system already generates the PDF with the correct formatting, but only works on a single ID--we're looking for a way to submit a number of IDs to provide the same output, but in batches. The database is hosted on Amazon Redshift...

  €594 (Avg Bid)
  €594 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Trying to read redshift table from glue on Jupyter i have issue with connection refused

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  for data engineering projects. I am working on aws cloud platform and I need python expert who can understand lambda functions in aws and able to write code to load data into redshift tables and implement any kind of business logic using python .

  €178 (Avg Bid)
  €178 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Hi, We are team of 13 developers, and we are expanding. We are looking for Machine Learning Engineer with 3+ years of experience. Your main role and responsibility is to build an algorithm from scratch or modify existing algorithm for our SaaS Product. This backend work is not a common backend API development. It has complex flow and process to make i...Python and common machine learning frameworks - Has a good mathematical and theoretical understanding of machine learning fundamentals - Has significant experience building and deploying machine learning applications at scale - Has a solid understanding of computer science fundamentals like algorithms You are good at: - Python - Machine Learning - Big data and ETL Pipeline (AWS Redshift) - AWS for Machine Learning ...

  €472 (Avg Bid)
  €472 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  AWs AZURE GCP Trainer Έχει λήξει left

  ...of training, Evaluate the associates using an end-to-end case study at the end of the training. Training should be 30% theory and 70% practical. Proficiency in English communication. Below are the Training topics of Interest-  Terminology and concepts related to the AWS platform  How to navigate the AWS Management Console  Simple Storage Service (S3)  Lambda  DynamoDB  EMR  Redshift  Athena  Glue  Kinesis  Quicksight  ElasticSearch  Miscellaneous  Project - End to End GCP Trainer Job Description Google Certified Trainer, with Minimum 3+ Years of experience in Google Cloud Trainings for Corporates, with a good track record of customer feedback. Hands-on experience with Google cloud services in particular with Data Engineering, ML Engineering....

  €243 (Avg Bid)
  €243 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Hola que tal, estoy buscando una persona que me pueda ayudar y orientar con un proyecto de Ingesta de Datos en Python. 1. Extraer información de una BD de Postgress y llevarlo al S3 de AWS 2. Llevar el archivo de S3 a una tabla en Redshift. **Tengo un proyecto ejemplo ya moldeado pero necesito una persona(guía) para aplicar y probar cambios. Nota: Comunicación en Español. Saludos.

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I'm looking to chat with an expert on AWS+Glue+Redshift looking for advice. I'm currently working on moving our company data lake to S3 and I need to do some transformations and queries against data, so I'm looking to save it on on-demand redshift services.

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...engineering platforms (Preferably Cloud-based and Big Data Platforms) - Strong hands-on experience working on Data Modelling, Data Management (master, metadata management, dictionaries, data catalogues) - Exposure to a broad range of tools and technologies in the space (standard RDBS like Oracle, SQL and cloud/big data platforms like Hadoop Stack, Talend, SAP-BODS, Kettle, Ni-Fi, Google Big Query/RedShift etc.) - Expert in any Data Management Platforms like Microsoft Azure, AWS etc. & conduct POCs and implementation henceforth across the whole Enterprise Data portfolio - Experience in data extraction design from enterprise applications like SAP, CRM systems, manufacturing systems like MES, other enterprise data warehouses like SAP HANA/SAP BW and other unconventional data...

  €2398 (Avg Bid)
  €2398 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Requirement for AWS Trainer Έχει λήξει left

  Topics are- Current Technology (Tableau) – Migrated to Quicksight AWS Glue - AWS Glue | AWS Training and Certification Blog () AWS S3 - Getting Started – Amazon Simple Storage Service (S3) – AWS AWS Lambda - AWS Lambda | AWS Training and Certification Blog () AWS Redshift - Getting Started with Amazon Redshift - Cloud Data Warehouse - Amazon Web Services AWS Quicksight - Amazon QuickSight | AWS Training and Certification Blog

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Data Operations Engineer Έχει λήξει left

  ...using one or more of AWS data and analytics services ● Experience with AWS products (Redshift, EC2, EMR, S3, IAM, RDS, CloudWatch etc) and Databricks ● Bachelor's degree in Computer Science or a related field (or 4 additional years of relevant work experience) ● A strong understanding of data structures, algorithms, and effective software design Significant development experience with a major modern language (e.g. Java, Scala, Python, Ruby, Spark etc.) ● Significant experience working with structured and unstructured data at scale and comfort with a variety of different stores (key-value, document, columnar, etc.) as well as traditional RDBMSes and data warehouses ● Experience with or interest in AWS Glue, Redshift Spectrum and any other tools that enable data queryi...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Migration from s3 to Redshift Έχει λήξει left

  Need someone who has AWS Glue and Postgresql skillsets. Need to be able migrate data from s3 bucket to Redshift using Glue.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  We are looking for a Data Designer/ Data Modeler with strong experience in Data Modelling Below are the req...experience Experience building Data Warehouse, Data Mart SQL, Star Schema Business Facing Role experience with Good communications skill Team Player Cloud Environment (AWS preferred) Adhering to enterprise standards (naming conventions, design standards, design review) Documentation (Interface Agreements, Data Mapping Sheets) Agile Methodology Nice to have: Health Insurance experience AWS - Redshift, PostgreSQL, Apache Airflow, EMR, Lambda, Sage Maker PySpark / Apache Spark, Python, SQL, Snowflake Schema, Data Vault Modelling Teradata, SAS Analytics Jira, Confluence Enterprise Architect modelling tool Hours required : 40+ hours a week (Fixed time) Ongoing project Paymen...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Looking AWS DevOps Engineer/ Data Architect. We provides and manage data-driven digital advertising campaigns across various ad formats and devices. About the project: Solution for the job search in US. You will work with petabytes of data, data warehouse schema and building a CI/CD pipeline around it. Requirements: • AWS data related services (Redshift, Glue, S3, Kinesis) • Kubernetes • 2+ years of experience with AWS Nice to have kills: • Python • Java

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Looking a Data engineer Έχει λήξει left

  These skill set AWS glue Athena redshift , Matillion Some python.

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Maya Redshift Artist needed! Έχει λήξει left

  Hi, I have a blender file and I need to convert that into Maya with all textures in redshift! Let me know if you can!

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Looking for an experienced 3d generalist artist with attention to detail that can work off of provided concept art/storyboards to create a series of shots for a commercial. Requirements: Expertise in Cinema 4d. Expertise in Redshift Big plus, experience with Blender.

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...engineering platforms (Preferably Cloud-based and Big Data Platforms). - Strong hands-on experience working on Data Modelling, Data Management (master, metadata management, dictionaries, data catalogues). - Exposure to a broad range of tools and technologies in the space (standard RDBS like Oracle, SQL and cloud/big data platforms like Hadoop Stack, Talend, SAP-BODS, Kettle, Ni-Fi, Google Big Query/RedShift etc.) - Expert in any Data Management Platforms like Microsoft Azure, AWS etc. & conduct POCs and implementation henceforth across the whole Enterprise Data portfolio. - Experience in data extraction design from enterprise applications like SAP, CRM systems, manufacturing systems like MES, other enterprise data warehouses like SAP HANA/SAP BW and other unconventional data ...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  AWS RedShift/SQL consulting Έχει λήξει left

  Hi Kundan J., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Hi I need someone to turn my cinema 4d project into a GLB format. I am looking for someone to convert tbe 3d sculpture into a low-poly model and precisely bake the Redshift material to package into a .GLB or .GLT file format for an online 3d web platform. The total file size needs to be under 100mb - the cinema 4d file is currently 600mb

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Create a CloudFormation template that deploys: A VPC with a private subnet A Redshift cluster deployed to that private subnet A Lambda function that inserts a row in a Redshift table every time it runs (it should create the table if it does not already exist!) An EventBridge rule that invokes the Lambda function every five minutes

  €282 (Avg Bid)
  €282 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  REACT Frontend Engineer Έχει λήξει left

  ...company as much as we do. # Opportunity You will be working for a growing, open-minded company. You will have a seat at the table in our software engineering team. You will play a key role in developing our innovative stack: - Front end: React + Typescript - Back end: Golang - Data storage: result cache: Redis, data cache: Alluxio, persistent storage S3 - Query engine: mainly Trino but also redshift, pinot ... - ETL: Hadoop ecosystem with Spark - Containerized orchestration: docker swarm...

  €37 / hr (Avg Bid)
  €37 / hr Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  Quicksight support Έχει λήξει left

  I would like to have a quicksight dahsboard developed using aws redshift data source.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  We are an award-winning tech and media firm based in New York...upgrades and testing experience is added advantage. • 3 years experience building Scalable Pipelines for end-to-end enterprise integration using Snaplogic integration platform. • 2 years in at least one of the following programming languages, JavaScript, Java, Python. • 1 year experience in JSON, XML, XSLT, XSD and XPath and Hands On experience with writing SQL and relational databases such as Amazon Redshift. • 1 year experience in AWS platform. • Strong, provable knowledge about integration architecture and common integration patterns. • Good understanding of SOAP and REST services. • Provable experience in creating design documents explaining the integrations. • Understand the ...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Snaplogic Developer – LATAM Based Έχει λήξει left

  We are an award-winning tech and media firm based in New York....upgrades and testing experience is added advantage. • 3 years experience building Scalable Pipelines for end-to-end enterprise integration using Snaplogic integration platform. • 2 years in at least one of the following programming languages, JavaScript, Java, Python. • 1 year experience in JSON, XML, XSLT, XSD and XPath and Hands On experience with writing SQL and relational databases such as Amazon Redshift. • 1 year experience in AWS platform. • Strong, provable knowledge about integration architecture and common integration patterns. • Good understanding of SOAP and REST services. • Provable experience in creating design documents explaining the integrations. • Understand the...

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...platform to restructure as a scalable "white label" franchisable platform which the CTO will help drive the strategy for and implement. Developer Profile. Senior software developer with ruby on rails experience Have experience in back-end web development, with detailed knowledge of Ruby and the Rails framework Familiar with AWS cloud infrastructure and services such as S3, RDS and EKS, EC2 and Redshift Understand and practice software design principles Familiar with database design and data warehouses Willing to research and learn new programming tools and techniques Take a systematic approach to solving problems Have experience of using testing to validate solutions Understand agile environments and version control Have a good understanding about web security and ...

  €65588 (Avg Bid)
  €65588 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Serverless Deployment & Python code Έχει λήξει left

  I want help with Serverless deployment of python code to load JSON data from S3 to Redshift. Ideal solution I am looking here is, 1. Trigger Lambda when new JSON file is created in S3 bucket 2. Lambda Python code to load the new JSON data file into Redshift Table 3. Lambda should use role to access S3 & RedShift Let me know if you have done this before and if you can help me in this.

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές