Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  2,022 quantum δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Υποτιτλισμος Έχει λήξει left

  Θα ήθελα να δημιουργήσω υπότιτλους για ένα ντοκιμαντέρ (Quantum Revolution με τον Nassim Haramein). Εχω τα επεισόδια και έχουν ήδη αγγλικούς υπότιτλους. Θα ήθελα κάποιον να παράξει το&u...

  €262 (Avg Bid)
  €262 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  logo para empresa 2 μέρες left

  quiero un logo moderno y llamativo para la empresa Quantum Cuant. Nos dedicamos a la gestión y administración de portafolios de inversión en bolsa de valores y criptomonedas. Todos nuestros análisis y toma de decisiones para la compra de activos se basa en datos cuantitativos y también tecnología cuántica.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  €46 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Trophy icon Sleek & Professional Logo for Trading Company Έχει λήξει left

  ...professional design, in line with the image I aim to project. - I need the logo to include an abstract symbol related to technology. This symbol should be modern and recognizable, but still minimalistic. - For the company header, I want a black and white color scheme. The header should be simple and not too busy, as the focus should be on the company name and logo. My Company is Named: Qingdao Quantum Techology Trading Co. Ltd 青岛博远骏业贸易有限公司 The Chinese characters need to be included underneath the logo. The ideal freelancer for this job should have experience in: - Creating logos for professional and corporate clients. - Incorporating abstract symbols related to technology into logos. - Using minimalist and modern design elements in their work. - Working with black an...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €9
  163 συμμετοχές

  I’m currently a bachelor’s student in physics, but I have a very specific theoretical interest which I want to be presented as a viable, publishable research paper. I am interested in the design of a dyson sphere, capable of utilizing the sun’s energy to manufacture a sizeable quantity of antimatter. I need to present this as a research paper with numerical data from previous experiments regarding energy output, antimatter mass etc. I have certain specifications as well towards the design of said instrument which I will reveal as we continue.

  €417 (Avg Bid)
  €417 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  Erstellung einer Broschüre (2-Fach gefalzt) zur Druckvorstufe. 6 Seiten à 21x21cm. Texte werden geliefert. Logos und notwendige Bilder ebenfalls. Es handelt sich um eine Kleinauflage. (250) Farbwirkung: Hell und warm. Thema QHHT (Quantum Healing Hypnosis Technique®) kommt mit Nina S. Doerr in den DACH-Bereich xxx KOMMUNIKATION IN DEUTSCH ERFORDERLICH xxx xxx COMMUNICATION IN GERMAN IS REQUIRED xxx

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  I need a quantum algorithm created in Python for an Amazon-related task. The algorithm will be responsible for identifying number patterns and removing numbers. Key Details: - Pattern Complexity: I'm looking for the algorithm to be adept at identifying moderate complexity number patterns. This will require some level of sophistication in the algorithm's design. - Number Source: The numbers will be provided in a database. The algorithm should be able to interact with this database, extract the relevant information and make the necessary computations. Ideal Skills: - Proficient in Quantum Computing: I need a freelancer who has experience with quantum computing and can implement quantum algorithms using Python. - Database Management: A good understand...

  €396 (Avg Bid)
  €396 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές

  I'm looking for a skilled Go Language developer to work on a blockchain project. The main focus of this project is to make it post quantum secure and implement a push method. Key Features: - Make the blockchain project post quantum secure - Implement a push method We need 2things 1 - In our blockchain tx tracing method is not vailable and evm is not updated (push method is not available) - we provide reference source code, so you can make it easily 2- in our blockchain we want to make post quantum secure our blockchain , you have to epmliment the whole algorithm but we dont have refrence for it

  €3518 (Avg Bid)
  €3518 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I'm looking for a skilled individual who can help me implement Quantum Natural Language Processing (NLP) for Edge AI and HQQ. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Quantum Computing Frameworks: Qiskit, Q#, Cirq - Strong background in Natural Language Processing - Solid understanding of Edge AI and HQQ - Experience with sentiment analysis, text summarization, and language translation Key Objectives: - Enhance the processing speed of our NLP algorithms - Ensure high accuracy and reduce resource consumption - Implement the algorithms for voice and image classification - Integrate with IoT devices using transformers Your role will be pivotal in advancing our AI capabilities and ensuring we're at the forefront of the industry. Qiskit, Q#, Cirq, PennyLane

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I'm seeking a professional logo designer for my IT company, "Quantum Coder." The logo should reflect a futuristic and abstract style, with a color scheme primarily centered around blue. Specific imagery I'd like included in the design is code symbols and digital network icons, as well as elements representing Blockchain, Mern stack, Mobile development, and Mean stack. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating futuristic and abstract logos - Proficiency in using blue as the primary color - Knowledge of code symbols and digital network icons - Familiarity with Blockchain, Mern stack, Mobile development, and Mean stack to incorporate these elements creatively Please include samples of your previous work in your proposal. Thank you.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  I'm searching for a seasoned Python/Quantum developer to aid in optimizing a variety of programs. These programs are spread across different sectors, including Finance, Healthcare, and Education. Ideal Skillsets: - Proficiency in Python programming, Quantum computing, Machine learning, and AI. - Prior experience in optimizing existing programs. - Familiarity with various industries and their corresponding requirements. Your role will encompass: - Working on a series of existing programs in the Finance, Healthcare, and Education sectors. - Enhancing the performance, efficiency, and accuracy of these programs. I'm looking for someone who can understand the nuances of each industry and can contribute to the optimization process effectively. Your role will be pivo...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  84 προσφορές

  I need a skilled freelancer to craft an illustrative design banner for my Wattpad account and story. The banner should depict a specific imagery related to ...design banner for my Wattpad account and story. The banner should depict a specific imagery related to the theme. Key Features: - Exceptional work in illustrative design. - Capture the cosmic, intellectual and poetic atmosphere of my writing. - Ability to create a scenery which revolves around Quantum mechanics. - The power to tell a story through your design. Ideal candidate must possess proven experience in illustrative design. Understanding of and ability to portray complex themes such as quantum mechanics is a major plus. Above all, I'm seeking someone with an eye for poetry and intellectual concepts to conv...

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  75 προσφορές
  3D Mattresses in Room Settings Έχει λήξει left

  I have a mix of 3D mattresses and flat images of others, and I'm looking for a professional who can take my existing 3D models and put them into various room settings. Key Tasks: - ...and I'm looking for a professional who can take my existing 3D models and put them into various room settings. Key Tasks: - Create 3D models for the mattresses for some mattresses. We do have 3D files for majority of the mattresses. - Place the mattresses into specific room settings or scenarios that we have examples for. 5 Collections: - Youth & Guests - TMM Essential - TMM Hybrid Plus - Quantum by Texas Mattress Makers ⭐️⭐️⭐️ - TMM Memory Foam All Details with examples are found in this sheet:

  €2923 (Avg Bid)
  €2923 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I'm currently seeking a skilled ghostwriter to help me pen a 100-page book. This book will focus on the intriguing topics of consciousness and spirituality. The aim is to create a reflective and personal piece, suitable for intermediate learners in the field. YOU MUST HAVE A GOOD KNOWLEDGE OF BUDDHISM, HINDUISM, CONSCIOUSNESS, QUANTUM MECHANICS AND OTHER SPIRITUAL TOPICS Key Project Requirements: - The writing should strike a balance between being personal and reflective in nature. - Avoid the usage of personal stories or anecdotes. The book is intended to be more general and conceptual in its approach. - The tone of the book should be inclusive and engaging, catering to readers with some existing knowledge on the topics of consciousness and spirituality. Ideal Skills and Exp...

  €393 (Avg Bid)
  €393 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I need three logos to be designed using an existing design (attached in .ai) Logo 1: Existing 'Quantum' logo with subline 'Data Platform' Logo 2: Existing 'Quantum' logo with subline 'Disclosure Hub' Logo 3: Use design features of 'Quantum' logo but instead use word 'Pathfinder' This should be a simple design process and looking to complete this process in under 2 hours from selecting a designer. Our company is ESG+F with our website:

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές

  I'm looking for a skilled developer to create a bot for QuantConnect (QC). This bot is meant to perform multiple functions: - Backtesting Strategies: The bot needs to be intelligent and capable of backtesting various trading strategies, analyzing the data outcome and accurately predicting potential results. - Executing Trades: The bot should be equipped with the ability to execut...possess excellent knowledge in data analysis. Experience in creating efficient bots for trading-related tasks is highly preferred. Proficiency in python or C# could be an advantage, as QC supports both. Get in touch if you think you are the right fit for this project. I look forward to working with a professional who will help the project meet its full This project includes connecting IBKR API to Quan...

  €375 (Avg Bid)
  €375 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Advanced Ai Stock Trading Program Έχει λήξει left

  I'm searching for an experienced developer to create an advanced AI stock trading program. The program should have features similar to Quantum AI, focusing on real-time data analysis, risk assessment, and AI trading intelligence programming. Ability to trade demo money free account Ability to trade real client money in crypt o currency. The way the ai will trade is per client on best trade with a lower percentage margin to ensure guarantee positive trading.. Key Requirements: - Real-time Data Analysis: The program should be capable of efficiently analyzing real-time stock data. - Risk Assessment: Implement a risk assessment feature that can evaluate various risk factors. - AI Trading Intelligence Programming: Develop trading intelligence programming that can make informed dec...

  €1563 (Avg Bid)
  €1563 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  ...our sales team and general Rosenberger Group LinkedIn account Case Study: Content for Rosenberger Create engaging social media posts for one of our sales representatives and use the same topic for a general social media post for our Rosenberger Group LinkedIn channel. (A total of two posts will do - if we use your posts, we will pay you for them, of course!) Topics could be megatrends such as quantum computing, IIoT, eVtols... Please show us how you work and research. Please send us a quote for eight posts for our sales team plus four posts for our company LinkedIn channel + one edit round per month and one to two meetings, to start our cooperation. Please provide us with a quote detailing how much time you need to complete the work....

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Teal Themed Vet Van Wrap Design Έχει λήξει left

  I am searching for a talented graphic designer with experience in vehicle wraps. I need a design for my mobile veterinary van - a teal-based color sche...Key points for the design: - There should be an illustration of a vet with a dog. - Include the text: 'Talk to me about once a year tick and flea prevention'. I also want to feature the services I offer, so potential clients can see what's on off at a glance. Services being; Health checks, Vaccinations, Desexing, Heartworm prevention, Once off yearly flea and tick prevention, - A Bravecto Quantum logo needs to be visible somewhere on the wrap. Effective experience in van wrap design and a good understanding of incorporating brand identity into design are advantages. I look forward to seeing your creative skills ...

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές

  I am seeking an A-Level physics tutor who specialises in Quantum Physics. The ideal candidate will have experience in tutoring students in this area and demonstrate a thorough understanding of the topic. Key Requirements: - Expertise in A-Level Quantum Physics - Proven record in academic tutoring - Availability for twice weekly sessions Your role will be to guide me through the principles of Quantum Physics, explaining complex notions in a clear and concise manner, and providing additional resources where necessary. I expect structured and informative sessions tailored to my learning speed and style.

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Trophy icon Futuristic Logo Design Urgently Needed Έχει λήξει left

  ...for our new quantum cryptography project named "TANIA". This logo will be a central part of our branding and marketing efforts, symbolizing our commitment to cutting-edge security and technology. Design Requirements: 1. **Logo Name:** The logo must incorporate the name "TANIA". The name should be easily readable and stand out as the primary element of the logo. 2. **Symbol Integration:** Incorporate a stylized key into the letter 'T' of TANIA. This key should not only represent the traditional concept of encryption and security but also blend seamlessly with the modern and technological feel of quantum cryptography. (see picture attached) 3. **Style and Theme:** The overall style of the logo should be modern and sleek, reflecting the advan...

  €28 (Avg Bid)
  €28
  356 συμμετοχές
  Physics PhD Project: Lighting Focus Έχει λήξει left

  As a dedicated researcher, I'm looking to engage a scientifically skilled volunteer with keen expertise in Physics, particularly Lighting. I need a devoted mind who can contribute substantially to my PhD project (150 pages). I need help proof reading and going through details...of Lighting and how it applies to Physics - Commit to meet milestones within the assigned timescale, which is within a month. This project is an excellent opportunity for individuals with a background in Physics or related disciplines to apply and further develop their knowledge and skills in a high-level research context. In-depth familiarity with three main categories of Physics such as Quantum Physics, Classical Mechanics and Thermodynamics will be considered highly advantageous. I look forwar...

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm currently studying at an advanced level in quantum physics and am looking for an experienced tutor who can guide me through unchartered territories. The specific topics I need to cover are not defined yet, hence flexibility and depth of knowledge will be key. Ideal candidate: - Degree in Physics or related field - Extensive experience in advanced quantum physics - Expertise in various quantum physics topics - Proven record of effective tutoring Please note, the deadline for this project is flexible as I'm focusing on comprehensive understanding rather than fast-paced learning. Your availability and commitment to the project will be important. Let's help me dive deeper into the world of quantum physics.

  €494 (Avg Bid)
  €494 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Law and Economics Essay Έχει λήξει left

  I am seeking a professional who can write an in-depth theoretical analysis essay on Law and Economics. The focus of the essay should be on the impact of economic efficiency on legal rules. Key requirements: - The essay should be a complete in-depth theoretical analysis. - You should have a background in both law and econom...economic efficiency. Your answer should address, but need not be limited to, materials covered in this module. Your answer should consider: (i) (ii) (iii) the choice between an injunction and monetary relief; the choice between different forms of monetary relief (damages for pecuniary loss; release-fee awards (a.k.a. ‘negotiating damages’) and accounts of profits); and the determination of the quantum of a release-fee award, if that form of relief w...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  I'm working on a paper that involves implementing a passivated carrier selective contacts silicon-based solar cell in Silvaco TCAD Atlas. My goal is tofirst implemet the paper and then optimize the ...passivated carrier selective contacts silicon-based solar cell in Silvaco TCAD Atlas. My goal is tofirst implemet the paper and then optimize the efficiency of this solar cell. I need someone who can help with analyzing the current-voltage (I-V) characteristics, quantum efficiency, and power conversion efficiency of the solar cell. Ideal skills and experience: - Proficiency in using Silvaco TCAD Atlas - Background in solar cell technology - Experience in optimizing solar cell efficiency - Ability to analyze current-voltage characteristics, quantum efficiency, and power ...

  €137 (Avg Bid)
  €137 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Round Robin Scheduling Gantt Chart Έχει λήξει left

  ...chart of round robin scheduling. However, the chart needs to consider the following parameters: - Number of Processes - Arrival time - Burst time - Wait time (I/O) - Second burst time - Time quantum The aforementioned factors should reflect on the Gantt Chart with respect to every process scheduling. Expertise in C language and operating systems is important for task completion. The major aim is to improve system performance and resource allocation, thus in-depth knowledge in thread scheduling is required. The sample output should resemble: Enter the number of processes: 3 Enter the time quantum: 3 Enter arrival time, CPU burst tine, 1/0 burst time, and second CPU burst time for each process: Process 1: Arrival time: 0 CPU burst time: 6 i/0 burst time: 10 Seco...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Quantum Έχει λήξει left

  Fixes and Optimize the code for faster execution

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm in search of a talented and experienced individual who can assist in developing a Quantum Machine Learning model with a particular focus on optimizing computational time. Key Requirements: - Proficient in Quantum Machine Learning: You should have prior experience in developing ML models using quantum computing techniques. - Python Programming: Solid understanding and experience with Python are essential as you'll be implementing the model predominantly using this language. - Numerical Data Handling: The model will be working specifically with numerical data, so prior experience in this area is a plus. The primary aim of this project is to reduce the computational time of the Quantum Machine Learning model. Your expertise in this area is crucial, ...

  €188 (Avg Bid)
  €188 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  ...requirements of the latest Android version (version 13). 5) App Icon Design: Design a new app icon that adopts a contemporary, minimalistic style. Dashboard Redesign: Revise the dashboard layout to enhance its simplicity and user-friendliness, with a focus on maintaining a professional look. 6) Prompt Completion: Ensure that the redesign is completed promptly. Additional Note: For testing on non-Samsung Quantum phones, adjust the device file from /dev/qrandom to /dev/random. The ideal candidate will have: Proven experience in Android app development 1) Android Development Proficiency: Expertise in Android app development, well-versed in Android SDK and lifecycle management. 2) Programming Languages: Proficiency in Java and Kotlin, capable of adapting and enhancing existing co...

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές

  I'm currently studying at an advanced level in quantum physics and am looking for an experienced tutor who can guide me through unchartered territories. The specific topics I need to cover are not defined yet, hence flexibility and depth of knowledge will be key. Ideal candidate: - Degree in Physics or related field - Extensive experience in advanced quantum physics - Expertise in various quantum physics topics - Proven record of effective tutoring Please note, the deadline for this project is flexible as I'm focusing on comprehensive understanding rather than fast-paced learning. Your availability and commitment to the project will be important. Let's help me dive deeper into the world of quantum physics.

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...resources more accessible and informative, with the addition of helpful hints and appropriate subtopics to each question. Details: - You will be provided with the questions in an organized tabular format. - You will add meaningful hints and suitable subtopics for each question, adhering to the JEE syllabus norms. - You should have extensive knowledge of all sub-disciplines of JEE Physics, including Quantum mechanics, Thermodynamics, and Astrophysics. Ideal Skills: - Expert level comprehension of JEE Physics - Previous experience in educational content creation or tutoring - Meticulous attention to detail - Excellent organizational skills - Strong written communication skills. Your role will be instrumental in aiding JEE aspirants through their study journey, making understand...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Physics Paper Review Έχει λήξει left

  ...improve my paper. The paper primarily focuses on the fields of Quantum Mechanics and Electromagnetism. Your expertise in these areas is crucial to ensuring the accuracy and relevance of the content. The primary goal of the review is to: - Identify any errors, inconsistencies, or inaccuracies within the paper. - Provide valuable suggestions and feedback for enhancing the quality, clarity, and impact of the content. Despite the need for thorough review, the review does not require any specific formatting style. Your main task will be to focus on the content itself and its adherence to the physics principles covered. Ideal candidates should have: - A strong academic background in physics, with a profound understanding of Quantum Mechanics and Electromagnetism. - Previou...

  €54 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον ΣΜΓ
  €54 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I'm seeking an expert knowledgeable in both Physics (with a specific interest in Quantum Physics) and Electronics. This is the key expertise required to aid me in understanding some complex physics concepts. Key responsibilities: - Explaining and simplifying complex quantum physics concepts - Providing expert knowledge on electronics and circuit design Ideal freelancer: - Must possess a deep understanding of advanced Physics, preferably Quantum Physics - Demonstrated experience in Electronics, particularly Circuit Design - Exceptional communication and teaching skills to simplify complex concepts This exciting project can help nurture your teaching abilities while honing your expertise in Quantum Physics and Electronics.

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Simulate electron confinement that could occur in the nanopores created from anodizing aluminum foil, and placing the foil in an oscillating dc-bias electric field orthogonal to the plane of the foil, and an oscillating magnetic field orthogonal to the plane of the foil. Develop model of nanopore likely to occur from anodization of alumin...oscillating magnetic field orthogonal to the plane of the foil. Develop model of nanopore likely to occur from anodization of aluminum foil Develop model of nanopore in electromagnetic fields Simulate and provide means for optimization of fields Bonus - develop model for parametrizing the anodizing for optimizing characteristics of nanopores nanotechnology, simulation of electron behavior in quantum wells, simulation of electromagne...

  €338 (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €338 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  ...smooth transition between different cryptocurrencies. - Central Bank Digital Currencies (CBDCs) Integration: The software should be capable of supporting CBDCs transactions. - Peer-to-Peer (P2P) Transactions: To support transactions among individual investors and cryptocurrency enthusiasts. - Crypto Trading Platform: For buying and selling of cryptocurrencies. - Wallet Creation with Quantum Key Distribution (QKD) Security: Wallets must have the highest level of security, backed by QKD to guarantee user funds are safe. The software should cater to individual investors, cryptocurrency enthusiasts, financial institutions, and businesses. It needs to be compatible across all platforms including web browsers, mobile devices (iOS and Android), and desktop computers (Window...

  €4184 (Avg Bid)
  €4184 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I am seeking a highly experienced developer to create a quantum encrypted crypto wallet, cbdc exchange, and p2p transactions. The core feature of this wallet will be its ability to securely make transactions with cryptocurrencies. The wallet needs its functionality to be accessible both as an app and a website. The app should be compatible with both Android and iOS platforms, thus requiring proficiency in cross-platform app development. Key quantum encryption technologies for integration include: - Quantum Key Distribution (QKD): To ensure secure encryption keys are used. - Quantum Side-Channel Attacks Protection: To ensure robust defense mechanisms against potential quantum attacks. - Quantum Secure Direct Communication (QSDC): To allow...

  €4227 (Avg Bid)
  €4227 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Quantum Encryption Python Developer Έχει λήξει left

  ...experienced Python developer with advanced knowledge in quantum encryption and the Qiskit library for a project that involves implementing quantum encryption, integrating the Qiskit library, and developing algorithms. Key responsibilities include: - Implementing quantum encryption to ensure secure data transmission. - Integrating the Qiskit library to leverage its capabilities for quantum computing. - Developing cutting-edge algorithms to enhance the project's efficiency and security. requirements are: 1- create multiple python code for the below: A- encrypt a file with rsa and calculate the needed time and resources. B- encrypt a file with ecc and calculate the needed time and resources. C- decrypt the encrypted files using two quantum algorith...

  €269 (Avg Bid)
  €269 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  ...experience, we are looking to integrate multiplayer functionality using Photon Quantum. Position Overview: We are seeking a seasoned Unity developer with experience in Photon Quantum to join our team and assist with the implementation of multiplayer functionality in our game. The ideal candidate will have a strong background in Unity game development, a deep understanding of networking concepts, and hands-on experience with Photon Quantum. Real time quantum sample will be provided. - Responsibilities: Collaborate with the game development team to understand project requirements and objectives. Implement multiplayer functionality using Photon Quantum, including real-time synchronization of game states, player interactions, and networked

  €657 (Avg Bid)
  €657 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I'm currently in search of a python developer who has hands-on experience implementing quantum algorithms with Qiskit. I anticipate this project to be a little complex, so a solid understanding of quantum computing concepts and algorithms is absolutely necessary for this role. - Ideal Skills and Experience: - Previous work with Qiskit. - Strong understanding of quantum computing and the Qiskit library. - Proven experience with implementing quantum algorithms. In your application, please make sure to mention: - Your past work with Qiskit. - Your experience with implementing quantum algorithms specifically. Take this opportunity to join us if you love a challenge, and understand the ins and outs of the Qiskit. I look forward to hearing fr...

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I need someone to calculate and show me simply the difference between different computer systems: 1) standard 32 bit computer 2) standard 64 bit computer 3) 32 qubit quantum computer 4) standard 256 bit super computer 5) standard 1024 bit super computer 6) a hypothetical system that uses hex instead of bits I will give 2 simple calculations and i simply need to understand how many combinations ie how long it would take to perform simple calculations for each of the 6 systems. Will lead to more work

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  ...children online and have excellent testimonials. We can send an info pack to interested clients. Your ad should have a strong Call to Action that will drive parents to complete the Enquiry form on our website. You can find ideas for the content by searching the net with the key words: MIDBRAIN ACTIVATION that will bring up companies that promote similar programs: 1) Seeing without eyes 2) Quantum Speed Reading. We plan to place the ads on Florida Newspapers The key message to convey is the fun and educational activities for children. A successful copy should be able to: - Effectively communicate the benefits and joy of our children activities - Connect and resonate with parents - Encourage them to discover more about our offerings resulting in

  €204 (Avg Bid)
  €204 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές
  Trophy icon Logo design - 28/03/2024 08:15 EDT Έχει λήξει left

  Quantum Leap is a tuition company providing science lessons to teenagers. Please you design us a logo that is modern yet simple. Something that is professional yet striking. Please use illustrator or corel draw (vector based) No photoshop

  €34 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €34
  542 συμμετοχές

  I am searching for a skille...experience in constructing intricate scientific equipment - Detailed knowledge of collision of particles and quantum entanglement. Requirements: - The collider must exhibit capabilities in demonstrating collisions of particles and quantum entanglement events. - It should be sturdy with moderate precision capabilities allowing detailed investigations. - This project entails only the construction of the mini collider. Lab set up and subsequent particle analyses fall outside of this job's scope. Remember, the primary aim of this project is to propel my ongoing particle research work. I anticipate a functional and reliable mini hadron collider that can underline the fascinating aspects of quantum physics. Thanks in advance for your int...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Abstract: Quantum Key Distribution (QKD) stands as a promising avenue for secure communication, leveraging principles of quantum mechanics to establish secure cryptographic keys. However, QKD protocols are susceptible to errors induced by various noise sources inherent in quantum systems. This article delves into the application of error correction techniques to bolster the security and reliability of QKD protocols. Through a technical exploration of error correction methodologies such as syndrome decoding and cascade concatenation, this paper elucidates their role in mitigating errors and enhancing the robustness of QKD systems against eavesdropping attacks. Introduction: Quantum Key Distribution (QKD) has emerged as a revolutionary cryptographic paradigm, exp...

  €239 (Avg Bid)
  €239 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm seeking a proficient Arab physicist with a strong understanding of theoretical astrophysics, specifically in relation to black holes. This project requires sufficient knowledge and experience in the following areas: - Theoretical Astrophysics: A solid foundation is needed in incorporating principles from quantum mechanics and general relativity to study the physical properties of black holes. - Creative Science Communication: The project involves translating intricate scientific concepts into understandable terms in Arabic. - Interpretation Skills: Ideally, you can help me comprehend the theoretical aspects of black holes, and relay these concepts in an easily digestible manner. The successful freelancer will ideally be an Arabic-speaking scientist with a robust backgro...

  €56 (Avg Bid)
  €56 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...for talented individuals to create an engaging and dynamic video presentation for Quantum Emperor, the unparalleled trading tool that's revolutionizing the GBPUSD pair trading on the MQL5 marketplace. Inspiration Video: Dive into the essence of what makes Quantum Emperor extraordinary by drawing inspiration from this video: Capture the spirit, the innovation, and the success stories that Quantum Emperor embodies. Your Mission: Craft a compelling video that takes viewers through an awe-inspiring journey, highlighting Quantum Emperor's exceptional features, groundbreaking strategies, and the real success stories of our community. From the initial awe of the Quantum Emperor Logo to the triumph of turning $10,000 into a staggering $135,000,000...

  €919 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €919
  78 συμμετοχές

  ...toy to accompany it. I’m in need of a talented professional capable of designing a custom LED sphere similar to an existing design, which can be found here: However, it is important to note that I prefer the sphere to be designed with LED strips rather than individual LEDs to simplify the construction process. I want to educate people on quantum computing, but please do not be intimidated - the rules are simple. I want it to be possible to hit two spheres together and change their state. This means the spheres should be able to detect accelerometer impacts. The spheres should also be sturdy enough to survive such impacts. Perhaps we can cast them in rubber, similar to a light-up bouncy ball. Key Objectives: - Dimension: Compact with

  €2253 (Avg Bid)
  €2253 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I'm needing an expert in Hyperbolic Geometry, preferably with a grounding in astrophysics, quantum mechanics, and particle physics, for my project revolving around the Real Projective Plane. Key Requirements: • Deep Understanding of Hyperbolic Geometry: Your knowledge in this area should allow us to dive deep into real-world applications, presenting a clear picture of how these theories are used practically. • Interest in Projective Plane: You should be fascinated with the Projective Geometry environment and starting up on research based on duality in projective geometry needs to be your forte. I'm particularly interested in individuals who are able to contextualize their knowledge, and those who can bring forth new ideas to the table. Communication skills...

  €679 (Avg Bid)
  €679 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  ...skills Expected to be completed by Jul 31, 2027 Request details and possible pay Darknet artificial intelligence s a web-based platform that allows users to buy and sell crypto new ai cryptocurrencies and games and markets in darknet ai built features. Which will coincide with further ai for robotics involves in depth research in building ai , darknet ai or meta trained ai for could include quantum computing or thermodynamics computing advanced please apply within the skills limit These includes also sora like open ai as well a it’s training and aswell for humaioid robots company meta ai game meta health care and visual / sound effects company. Also this could operate a separate health research field with meta healthcare. The ability to work personally in teams is also ...

  €483639 (Avg Bid)
  €483639 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Quantum Algorithm for Forex Trading Έχει λήξει left

  I'm seeking an expert in quantum computing to create a unique forex trading algorithm focused on using quantum algorithms to add a modern touch to the forex trading landscape. The successful candidate will have an in-depth understanding of quantum algorithms and their application. Key Duties: - Develop a quantum algorithm with forex trading in mind - Test the functionality and accuracy of the algorithm in a forex market setting Desired skills and experience: - Strong understanding of quantum algorithms - Background in forex trading system development - Previous experience in developing trading algorithms - Ability to troubleshoot and correct errors in algorithms. My goalset is to acheive: 1. 200 trade opportunities daily across all pairs 2. 80% mi...

  €15777 (Avg Bid)
  €15777 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Κορυφαία quantum Άρθρα Κοινότητας