Psd2cms jobs angolaεργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  2,000 psd2cms jobs angola δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Ζητούνται προγραμματιστές στον Εύοσμο θεσσαλονίκης για πλήρη εργασία, ή και απομακρυσμένη (όταν είναι εφικτό). Απαραίτητα Προσόντα: - PHP, CSS, JavaScript - Java / C++ - Rest API Θα εκτιμηθούν γνώσε&i...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Ζητούνται προγραμματιστές στη θεσσαλονίκη για πλήρη εργασία, ή και απομακρυσμένη (όταν είναι εφικτό). Απαραίτητα Προσόντα: - PHP, CSS, JavaScript - Java / C++ - Rest API Θα εκτιμηθούν γνώσεις: - CMS (Wordpress, Drupal, Joomla) - GitHub...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...διαφορετικά επίπεδα μεταξύ πολλαπλών συστημάτων, servers και περιβαλλόντων - Κατανόηση συμμόρφωσης μεταξύ προσβασιμότητας και ασφάλειας - Ικανότητα δημιουργίας &omicro...

  €3954 (Avg Bid)
  €3954 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...8hrs per day). Your availability needs to be within Australian business hours - Monday to Friday, 9am to 5pm. Flexible working hours are available within the AEST business hours (more information to be provided). Full training will be provided.  The role involves the following main tasks:  - Responding to our client email/phone service requests (with template replies). - Assisting with scheduling jobs/technicians.   - Entering new service requests into our Field Service system. - Updating service requests in our Field Service system as they progress. - Organising mailboxes (Support & Accounts).  - Data entry, sales processing and invoicing in our CRM system.  - Updating all other sections of our CRM system (for example, Knowledgebase, Empl...

  €18 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €18 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Senior Developer for Hubspot-Enabled Webpage 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a seasoned developer who can create a simple webpage using a Figma design file. The webpage needs to be editable within Hubspot, with a focus on integrating a blog post section as well as ensuring its responsiveness. Key Responsibilities: - Transform a Figma design file into a functioning Hubspot-enabled webpage - Implement a blog post...level of expertise for a fast turnaround. If you meet the criteria and are confident in delivering a polished and functional Hubspot-enabled webpage, I'd love to hear from you. budget $300 *Note, most of the homepage coding is complete, so this can be leveraged to speed up development. There is already a coded navigation and footer with styles for buttons, colors, etc. Also, there will be more jobs to come in this proje...

  €230 - €689
  Σφραγισμένο
  €230 - €689
  64 προσφορές

  ...experience in content creation and distribution for websites related to jobs and education. Key aspects of this project include: - Guest posting: I need the freelancer to publish articles on relevant websites in this field, helping to build quality backlinks. - Word count: Each guest post should be between 500-1000 words. The freelancer should be able to create engaging and informative content within this range. The purpose of this project is primarily to build links back to my website. The guest posts should be well-researched, high-quality and adhere to the guidelines of the target websites. Ideal skills for this job include: - SEO knowledge - Proficiency in content creation - Experience in guest posting - Understanding of the jobs and education sector If you'r...

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I'm looking for a skilled Excel expert with a strong background in VBA Macros to assist with urgent task. The task is workflow design f...number of sheets is 6. Now when a row is marked as completed through a dropdown in one sheet the data is transferred to next sheet in a sorted way with the newest row which was marked as completed going to the top row in next sheet. Also when the job is marked as completed status cannot be changed back in that sheet but there is main sheet (sheet1) which records status of each job and completed jobs status can only be changed from there.. I am Available to connect to give a brief on the project. I am looking for someone who can help complete this job ASAP. Please write Cat at the start of your proposal to let me know that you have read the j...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I'm searching for a creative and experienced social media marketer who can create a captivating TikTok ad to boost my product sales. Key Goals: - Implement an advertisement strategy that directly aims at driving product sales - Highlight the pros of my physical goods targeted towards the working professionals Preferably, the freelancer should have: 1. A solid track record in Sales-...in Sales-focused Ad creation, specifically for physical goods. 2. Detailed understanding of TikTok's algorithm and the working professional demographic. 3. Exceptional creativity and originality to grab the viewer's attention instantly. Your primary role will be to help me increase my brand's visibility and consequently boost my sales with a magnetic TikTok ad. Prior experience handling ...

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm in need of a platform that can effectively connect contractors and builders to recruiters. This platform is mainly designed to streamline the recruitment process and ensure the right professionals are matched with the right projects. Key Features: - Job Posting and Search Functionality: Users should be able to post jobs and search for relevant opportunities based on their skills and preferences. - Messaging System: The platform should have an integrated messaging system that allows smooth communication between contractors, builders, and recruiters. This feature is crucial for facilitating the exchange of information, negotiating terms, and clarifying project requirements. - Project Management Tools: The platform should include project management tools that enable tracking ...

  €588 (Avg Bid)
  €588 Μέση Προσφορά
  86 προσφορές

  I have 131 million business emails and LinkedIn profiles database but there is no company website and no zip code. GOAL: Create a website column by simply taking the domain name from the emails addresses column. Example EMAIL ADDREES IS: AL @ You would create the website URL : www.SavingsSites.com...be quoted. PART 3 There are data rows with 2 phone numbers in a field. There is a comma after the first phone number. Just delete the second phone number and use the first The project needs to be done on your server not ours as we do not have the resources to do this project I have uploaded a sample of the data fields We do not mind if the winner of the bid uses the data to get new jobs. You are welcome to it, We just need the project done as soon as possible.

  €569 (Avg Bid)
  €569 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Virtual Assistant Needed 6 μέρες left

  Hey All, i am looking for a VA, sometimes i may not need nothing for a week or 2 sometimes you will be flat out with more to do then we both can handle. im looking for someone i can pass tasks to and get them done but please understand the work comes and goes, sometimes your busy sometimes its quite. The two jobs you must be good at is, Quickbook, book keeping. i need someone to keep my books up to date, make sure if you need invoices you ask me so i can send them over and everything is catagories correctly. Also to ask me for miles etc You must be able to login to a wordpress website and edit text, images, add products etc. As time goes on, i will have you responding to clients, making sure my listing are up to date etc etc but at the moment the book keeping is the one task i am...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  I am seeking a part-time job in the Education industry, and I would like to hire a freelancer to apply for jobs on my behalf. Key Requirements: - I need the freelancer to have relevant experience in the Education industry. This is a must for me. - You should be able to provide a comprehensive listing of your past work in your application. Please note: The focus of your application should be on your education-related experience and be targeted towards part-time roles in this field. I look forward to receiving applications from qualified freelancers.

  €254 (Avg Bid)
  €254 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  WordPress Website Customization 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...to help with a few key updates and customizations on my website. Key Requirements: - **Mobile OTP Integration:** I need Mobile OTP for user authentication on the site. This should be a seamless and secure process. - **Payment Gateway Integration:** I'd like to integrate JCC as the payment gateway, focusing on recurring payments for job posts. This means setting up a system where users can post jobs on a monthly basis. Additional Customization: - **Job Procedure:** I'm also looking to customize the job submission process on the site. This should involve streamlining the steps and making it more intuitive for users. Ideal Skills and Experience: - Proven experience with WordPress customization and plugin integration - Strong understanding of mobile OTP integration - P...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  90 προσφορές
  Job applications Expert Needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a seasoned professional with extensive experience in job application processes, Key Responsibilities: - Apply for remote jobs both within Saudi Arabia and globally. -Apply for in site jobs in Saudi Arabia - Understanding of the Saudi job market and global hiring trends would be beneficial. Your application should demonstrate: - Strong experience in relevant tasks - A deep understanding of the emerging remote job market. - Proven success in securing remote job opportunities. - Excellent communication and interpersonal skills. - Arabic / English language Please make sure to provide information on your experience in your application.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Need Help in Developing Puppeteer Web Crawler 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, I need help is developing a puppeteer crawler Based on the fallowing crawler: You can watch this video to see how it works: should be all the commerce website contents, which is mostly products, and the products information such as: (Product name, Product brand, Product category, Product options/variant/color, Product description, Product images (as links), Product price, Product shipping cost). - I just need it to be working on this website: only people with experience in this kind of jobs, will be accepted to work on this task. i need a cost estimation for this task based on the expected time it takes you to do this job in hours. Thank you, and Regards to all.

  €174 (Avg Bid)
  €174 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  ...require a skilled individual who can assist me in processing photos of flat and cambered boat decks. I will supply project photographs with Photomodeler targets which you will need to process. This project also involves designing deck outlines in AutoCAD. My primary goal is to have the final designs delivered in DWG (AutoCAD) format, and I need this done within 48 hours of project upload. Multiple jobs available per week. Key requirements: - Proficient in Photomodeling, specifically in processing photos of boat decks - Experienced in AutoCAD, capable of designing outlines for both flat and cambered boat decks - Able to deliver the final designs in DWG format - Strong attention to detail - Access to Photomodeler or similar photogrammetry software essential. The ideal candidate w...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Urgently Need Mid-Level Recruiters 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am currently in search of someone to assist me in posting jobs on Indeed. The job title and description will be provided to you. All I need you to do is to post these jobs on your own Indeed employer account and then export the candidates that apply and send them to me. I will not provide any indeed employer account. You must have your own Indeed employer account. This is also an ongoing project. Please send a screenshot of your already existing Indeed employer account with some jobs you have already posted on it.

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...drone shot which transitions into an AI render of the same drone footage. The AI footage is only a placeholder as an example, and needs to be replaced by the animations done by the freelance artist. The animations need to invoke the feeling of childhood memories/nostalgia. These stories being told are from people talking about the way they grew up, and the adventures they had. This is one of the 10 jobs necessary for this project. Please give answer of my both question and mention 1and 2. otherwise I will not reply you.... 1) Are you able to provide examples of your original art work? I am not looking for corporate animation portfolios, I am seeking an artist with a unique style to bring to this documentary. 2) Are you able to illustrate and animate different subjects ie; Peop...

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...drone shot which transitions into an AI render of the same drone footage. The AI footage is only a placeholder as an example, and needs to be replaced by the animations done by the freelance artist. The animations need to invoke the feeling of childhood memories/nostalgia. These stories being told are from people talking about the way they grew up, and the adventures they had. This is one of the 10 jobs necessary for this project. Please give answer of my both question and mention 1and 2. otherwise I will not reply you.... 1) Are you able to provide examples of your original art work? I am not looking for corporate animation portfolios, I am seeking an artist with a unique style to bring to this documentary. 2) Are you able to illustrate and animate different subjects ie; Peop...

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...drone shot which transitions into an AI render of the same drone footage. The AI footage is only a placeholder as an example, and needs to be replaced by the animations done by the freelance artist. The animations need to invoke the feeling of childhood memories/nostalgia. These stories being told are from people talking about the way they grew up, and the adventures they had. This is one of the 10 jobs necessary for this project. Please give answer of my both question and mention 1and 2. otherwise I will not reply you.... 1) Are you able to provide examples of your original art work? I am not looking for corporate animation portfolios, I am seeking an artist with a unique style to bring to this documentary. 2) Are you able to illustrate and animate different subjects ie; Peop...

  €11 - €28
  €11 - €28
  0 προσφορές

  I'm actively seeking a knowledgeable individual to assist with my job hunt in the engineering Manager role. I'm specifically looking to apply to Software Manager roles within the Computer Science subfield. Key tasks: - Identification of ...roles within the Computer Science subfield. Key tasks: - Identification of suitable job options. - Assistance with application submissions. - Possible review and feedback on cover letters and CVs. Ideal Candidate: - Proficient in navigating job-hunting platforms for related fields - Have good command over English language and could be able to follow basic guidance of searching and applying jobs. Ultimately, I hope to streamline my job hunt and increase my chances of landing my dream role. Your assistance in this journey would be...

  €209 (Avg Bid)
  €209 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...using Call Centers referral code, client Career Counselor communicate with candidates to determine skills sets , goals and finalize course according. About Product: Client skills development and Learning programs are suitable for ALL. -For students as career Counseling , jobs opportunities. -For an employee , as skill development in a concerned domain , side hustle etc. -For Housewife or stay at home personal , Entrepreneurship guidance, side hustle , Jobs opportunities , Learning and Earning opportunities in jobs and businesses. -For unemployed , get new job opportunities. Requirement: -Need to do cold calling. US shift (US client). -Fluent English speaking. Payout: -Bi-weekly payout -30-35$ per sale Duration of project: Minimum 1-1.5 years without...

  €205 (Avg Bid)
  €205 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I'm looking for a talented stop-motion animator to create multiple captivatin...alive and relevant. The right freelancer will breathe life into this project through their creativity, artistic skill, and attention to detail. In the attached example, there is a drone shot which transitions into an AI render of the same drone footage. The AI footage is only a placeholder as an example, and needs to be replaced by the animations done by the freelance artist. This is one of the 10 jobs necessary for this project. This contract will be a fixed price working in milestones. Each milestone will be representative of each animation that needs to be completed. Each animation can have up to 3 revisions (unless agreed upon differently) before either the freelancer or contractor can cancel...

  €362 (Avg Bid)
  €362 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Project for Taras M. -- 2 7 μέρες left

  Hi Taras, I hope all is well. Sorry, the last jobs never happened but is have a new rendering job I need done. Are you interested?

  €230 (Avg Bid)
  €230 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  NextJS Upgrade 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...user's experience and making the site more interactive and informative. Key Responsibilities: - Maintain existing site and improve - Prototype replacement site - Design and implement a range of new media formats, including videos or podcasts - Develop new tools and apps that will be useful to our audience, such as a news reader, stock market tracking app, or business networking tool - Introduce jobs-related tools or functionalities, such as a job search engine, resume builder, or career advice articles - Migrating away from Vercel Ideal Candidate Would Have: - Strong experience in web development and UI/UX design - Ability to create engaging and useful tools for our audience Please provide an example of your best NextJS site via DM and confirm your bid pricing. The sit...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  ...sheet that we can refer to. The form should include elements for: 4 Columns total 1st Column: Job Number 2nd Column: Job Name and Invoice Details 3rd Column: Space for comments each week, possibly from multiple people. Currently handle that with people changing the font color of their sentence. 4th Column: To enter a date when a Prelim is filed Will need to be able to insert and delete rows as jobs begin and end. Would like the table to be locked as my employees keep altering the layout. PS they open this document from a share link and are generally completing the form in the web version. Attention to detail skills are crucial for this task, as I need the form to be accurate and easily fillable. The final design should be delivered within a month. Previous experience in desi...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Web Scraper for Dubizzle Car Listings 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...search, filter, and notifications for changes in listings. 5. **Automation**: - Schedule the scraper to run at regular intervals using cron jobs or another task scheduler. - Ensure the system can handle frequent updates efficiently. 6. **Notification System**: - Set up a notification system (email, SMS) to alert users about changes in listings. #### Skills Required: - Proficiency in web scraping tools (e.g., BeautifulSoup, Scrapy). - Strong knowledge of backend frameworks (e.g., Django, Flask). - Experience with database design and management. - Frontend development skills (HTML, CSS, JavaScript). - Familiarity with task scheduling (e.g., cron jobs). - Good understanding of API development and integration. - Attention to detail and ability to handle dynamic web...

  €2053 (Avg Bid)
  €2053 Μέση Προσφορά
  139 προσφορές

  ...management field to help me across different areas such as: Maintenance and Repairs: - Assist with any plumbing, electrical, and HVAC repairs inquiries. Tenant Communication: - Handle phone calls, email and text messaging with tenants. Excellent communication skills and experience in customer service is a must. Admin Tasks: - Appointment scheduling to ensure smooth flow of maintenance and repair jobs. - Administration tasks as required. The ideal candidate should have at least 1 year of proven experience in a US-based Property Management company. Able to multitask and proficient in organizational and administrative duties. Urgently needed. Let's talk if you fit the bill. Please send your resumes and voice recording explaining your experience and skills to support at ...

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I need a capable team to build a unique mobile app that ...communication system for easy interaction between users. 3. **User Profiles:** Both homeowners and professionals should be able to create unique profiles, establishing credibility and trust. The app should cater to a wide array of home projects, such as interior design, home renovation, flooring installation and repair, deep cleaning, kitchen and bathroom remodeling, painting, landscaping, fencing jobs, and handy man interior works including electrician and plumbing tasks. Ideal candidates should be highly skilled in mobile application development, with a deep understanding of project management tools and systems. Experience in developing similar applications catering to the home improvement industry will be an added ...

  €1232 (Avg Bid)
  €1232 Μέση Προσφορά
  88 προσφορές
  Oracle 12c PL/SQL Developer Needed 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced Oracle developer with a strong background in PL/SQL development for a project that involves creating basic queries and procedures. Key Requirements: - Proficient in Oracle 12c - Strong expertise in PL/SQL development - Experience in creating basic queries and procedures - Have worked on toad ide - Have must a good knowledge of Jobs scheduling and email alert. The ideal candidate should have excellent problem-solving skills, strong attention to detail, and the ability to work well in a team. Prior experience in similar projects and a solid understanding of database design would be a plus.

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I'm looking for a skilled writer who can deliver daily Tech - Finance - jobs blog content for my website. SİTE : - The content should cover a mix of technology news, product reviews, and how-to guides. - Each blog post should be between 500-1000 words. The ideal candidate should have excellent writing skills, a passion for technology, and be able to consistently meet daily deadlines. Experience in tech blogging and SEO optimization is a plus.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  ...Final – Sat 21st Sep (Kambah Inn) Semi-Final - Thur 26th Sep (Hotel Queanbeyan) Grand Final - Sat 28th Sep (Harmonie German Club - ON THE MAIN STAGE) 1st Prize $3500 2nd Prize $1500 3rd Prize $500 Wildcard Prize $500 PLUS!!! I also need a Facebook square / cover photo for the competition that has a space for me to write the Heat date and venue location on it. There could be a few more little jobs to do with this poster and Cover photo for Facebook. Please see the attached file… At the bottom of each poster, it must look the same as the bottom of the attached file for the pull up banner example with the black and giving details of my business - Venue Events! Happy to pay a bonus if someone blows me away with an amazing poster!...

  €61 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €61
  40 συμμετοχές

  I'm seeking a freelancer with a knack for handwriting. I have a bulk task involving circa 3000 envelopes that I will provide. Your role will require you...envelopes that I will provide. Your role will require you to handwrite addresses only, no names are required. I'm essentially looking for a handwriting expert with a neat and beautiful handwriting style to give a personal touch to these envelopes. This project calls for precision and consistency in writing style throughout the project. Ideal skills and experience: - Proven experience in handwriting jobs - Excellent attention to detail - Neat and clear handwriting style. - Non smoking environment Please, apply if you think you can do justice to this project, ensuring each envelope retains the personal, handwritten t...

  €112 (Avg Bid)
  €112 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Intermediate Level Telecallers Needed 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...using Call Centers referral code, client Career Counselor communicate with candidates to determine skills sets , goals and finalize course according. About Product: Client skills development and Learning programs are suitable for ALL. -For students as career Counseling , jobs opportunities. -For an employee , as skill development in a concerned domain , side hustle etc. -For Housewife or stay at home personal , Entrepreneurship guidance, side hustle , Jobs opportunities , Learning and Earning opportunities in jobs and businesses. -For unemployed , get new job opportunities. Requirement: -Need to do cold calling. US shift (US client). -Fluent English speaking. Payout: -Bi-weekly payout -30-35$ per sale Duration of project: Minimum 1-1.5 years without...

  €282 (Avg Bid)
  €282 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...Networking Strategies 7) Interview Preparation 8) The Role of AI in Job Search 9) The importance of continuous learning and career growth The target audience for this article includes recent graduates, mid-career professionals, freshers, undergraduates, and job seekers primarily in the age group of 20-30, especially from India. The main focus of this article is to help job seekers find their dream jobs and understand various aspects of the job search process. The ideal candidate for this project should have: - A strong background in content writing, especially in the HR/Recruitment/Career domain - Experience in writing articles targeting a wide array of job seekers - Familiarity with the Indian job market and the job search tools used in the region - Should Write strategies on...

  €21 (Avg Bid)
  €21
  19 συμμετοχές

  As an individual targeting mid-level tech job opportunities, I need a robust, impactful and industry-specific resume that would make me stand out from the crowd. - I require a creative professional resume builder with significant experience in crafting resumes for candidates targeting mid-level positions in the tech industry. - Familiarity a...the tech industry. - Familiarity and understanding of the technological landscape is essential as the job specification may entail specific skills and experiences. - Exceptional skills in highlighting relevant experiences, tech skills, and qualifications in a clear and engaging manner are key. In essence, I am seeking a superiorly crafted CV that demonstrates my suitability for mid-level tech jobs while setting me apart from other job a...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I am a tourist in the United States, with a job offer to coach tennis at the intermediate level. I need aid in obtaining an O1 visa. I need support with writing the documentation and putting together all the paperwork for submitting it to USCIS. - Ideal Candidate: An experienced immigration attorney, with specific knowledge in securing O1 visas for jobs in the sports industry. - Task: Advise me in filing necessary paperwork and ensuring legal compliance throughout the process. - Key skill: Fluent in immigration law, especially for sports-profession related O1 visas. Please only submit a proposal if you meet the above requirements.

  €826 (Avg Bid)
  €826 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Job Site Data Scraper Έχει λήξει left

  ...extract detailed information from a variety of job sites. Key requirements: - The tool must be able to extract data from different job sites and compile it in a CSV format. - The extracted information should include: Job titles, Company names, Locations, Salary, Job Type, Occupation, Post date and application closing date, Job Description, Apply link, Images, Eligibility (if available), Other jobs posted by the same employer (or similar job listing). Skillset and experience required: - Proficiency in web scraping and data extraction. - Knowledge of job site structures and data extraction from them. - Ability to compile and organize the extracted information in a readable and logical manner. In your proposal, please include: - Your experience with similar projects and Wordpres...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Job Site Data Scraper -- 2 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...extract detailed information from a variety of job sites. Key requirements: - The tool must be able to extract data from different job sites and compile it in a CSV format. - The extracted information should include: Job titles, Company names, Locations, Salary, Job Type, Occupation, Post date and application closing date, Job Description, Apply link, Images, Eligibility (if available), Other jobs posted by the same employer (or similar job listing). Skillset and experience required: - Proficiency in web scraping and data extraction. - Knowledge of job site structures and data extraction from them. - Ability to compile and organize the extracted information in a readable and logical manner. In your proposal, please include: - Your experience with similar projects and Wordpres...

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  I'm urgently in need of a professional resume for the role of Department Supervisor. The resume should be in Word document format. Key Requirements: - Urgent Completion: I need this ASAP so that I can start applying for jobs immediately. It's a priority for me. - Industry-specific: The resume should be tailored towards a department supervisory role, it should demonstrate my leadership skills and experience in this area. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Resume Writing: The freelancer must have experience in creating resumes, particularly for similar roles in the Technology industry. - Fast Turnaround: Given the urgency, the freelancer must be able to deliver high-quality work quickly. - Understanding of the Job Market: A strong understanding of what employers...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  Senior & Mid level Programmer / Coder Jobs Apply on my behalf, Indeed, Etc.. Project Details - 20.00 I am seeking an experienced freelancer to apply to over 200 job opportunities for me. I am extremely busy and need a virtual assistant to help me with submitting my resume and application online. I'm looking for roles that involve programming based on all relevant skills on my resume - The roles should be mid level or senior-level - I'm only interested in remote, hybrid, or jobs located in Orange County or LA County in California. - You will need to send my resume to each application. - I expect a comprehensive excel list of all applications made.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  I am looking for a competent developer to create a PowerApps web application which would serve as database for contacts, clients, creating and assigning work quotes and managing all necessary information regarding assigned jobs (like type of work, materials needed, personal, etc..). First part would be creating multi-level relationships database of clients and contacts which can have their own clients and contacts and so on. That will be serving as database for system of assigning and managing work quotes and jobs in IT hardware installation company. We are interested only in development in powerapps with custom forms.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  101 προσφορές
  Market Analysis in London 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Please find 50 jobs similar to the job description attached located in the London area Key responsibilities include: - Identifying and analyzing the current job trends in London. - Examining factors that influence job growth or decline in the region. - Conducting a competitive analysis of job opportunities in various sectors. - Identifying potential areas for growth or investment within the job market. Ideal candidate should: - Demonstrate strong market research and analysis skills. - Have experience in conducting market analysis in the UK. - Possess excellent understanding of job market dynamics. - Be able to provide actionable insights and recommendations based on the research. - Show excellent attention to detail in data collection and analysis. This project requires a proact...

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Magento Cron Setup & PHP Fix 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...understanding of PHP. I've had issues with Cron jobs on our Magento setup, likely due to PHP configuration problems. Here's what I need help with: - Troubleshoot PHP Setup: Identify and solve issues related to PHP setup, particularly in versions 5.6 and 7.4. - Install Missing Modules: Ensure all necessary modules are present and correctly installed for the system to function effectively. - Configure Cron Job: Set up and configure Cron jobs on both Magento 1.9 and 2.3 to ensure they're running smoothly and efficiently. Ideal freelancers for this task should: - Have extensive experience with Magento 1.9 and 2.3 - Possess strong troubleshooting skills - Be knowledgeable in PHP, particularly in versions 5.6 and 7.4 - Have a good understanding of Cron jobs...

  €177 (Avg Bid)
  €177 Μέση Προσφορά
  110 προσφορές

  I am looking for a skilled developer who can create UI/UX design for an ad...applicant tracking system. - An interactive platform for companies to manage their recruitment process effectively. Companies should have all the following functionalities: • Posting job vacancies • Screening applicants • Scheduling interviews • Leveraging AI to streamline the application process - A user-friendly interface for applicants which provides: • A portal for applying for jobs • Tracking job application status • Different pages for the applicant to complete the tests, interviews, and other necessary steps. For this project, the ideal developer will have extensive experience in UI/UX design and the capacity to create a comprehensive,...

  €1104 (Avg Bid)
  €1104 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  I am looking for a professional to work with adults who have learning disabilities, preparing them for employment in Leeds. Key skills to be imparted include: - Customer service skills - Computer literacy skills - Communication skills The focus will be on preparing these adults for a variety of job opportunities including: - Office/administrative jobs - Retail/hospitality jobs - Manufacturing/warehouse jobs Experience working with adults with learning disabilities and a background in vocational training or job coaching is highly desirable. Your approach should be patient, supportive, and tailored to the unique strengths and challenges of each individual.

  €1356 (Avg Bid)
  €1356 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Advanced VA for Bookkeeping & Email Management 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a highly skilled Virtual Assistant with advanced bookkeeping proficiency and excellent...Advanced bookkeeping tasks, including: - Maintaining accounts receivable - Reconciling bank statements - Content creation - Efficiently organizing work schedules - Email management on a daily basis Ideal Skills & Experience: - Proficient in advanced bookkeeping software - Excellent communication skills - Prior experience with email management - Strong organizational skills - Ability to estimate jobs and create content is a plus The ideal candidate should be highly organized, detail-oriented, and able to work effectively in a remote setting. Experience in bookkeeping, content creation, and email management are key requirements for the role. Use work TEMP so I know yo...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  85 προσφορές
  Comprehensive Trunk Restoration 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a skilled craftsman to restore my trunk. The task involves three forms of repair: - Scratch Fixing: The trunk bears minor scratches that need seamless buffing. - Hinge Replacement: ...involves three forms of repair: - Scratch Fixing: The trunk bears minor scratches that need seamless buffing. - Hinge Replacement: Unfortunately, the hinges are completely broken and must be replaced. - Paint Restoration: Peeling paint is a major issue that I would like addressed. Ideally, the freelancer hired for this project should have experience in restoration work, particularly with similar jobs. Proficiency in paint restoration is a must, as the end goal is a smooth and flawless paint job. Mastery in handling basic repair tools will be beneficial for hinge replacement and scrat...

  €16 - €137
  Τοπικό
  €16 - €137
  0 προσφορές

  As an individual targeting mid-level tech job opportunities, I need a robust, impactful and industry-specific resume that would make me stand out from the crowd. - I require a creative professional resume builder with significant experience in crafting resumes for candidates targeting mid-level positions in the tech industry. - Familiarity a...the tech industry. - Familiarity and understanding of the technological landscape is essential as the job specification may entail specific skills and experiences. - Exceptional skills in highlighting relevant experiences, tech skills, and qualifications in a clear and engaging manner are key. In essence, I am seeking a superiorly crafted CV that demonstrates my suitability for mid-level tech jobs while setting me apart from other job a...

  €31 / hr (Avg Bid)
  €31 / hr Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  Magento 2.3 Plesk Cron Jobs Setup 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm currently struggling with getting cron jobs to work on my Magento 2.3 store hosted on a Plesk server. Key Details: - I need assistance in setting up 3 specific cron jobs: 1. Order notifications 2. Catalog price rules update 3. Customer reminder emails 4. Automated emails including Review Follow ups - These cron jobs should run every 5 minutes. - We also notice when the abandoned cart email does send, the template appears broken. Current Situation: - There are no specific errors occurring, the cron jobs are just not functioning as expected. Required Skills: - Proficiency with Magento 2.3 and Plesk server configurations. - Deep understanding of cron jobs and their setup. - Problem-solving skills to identify why the current se...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  68 προσφορές