Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 property law δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  CREATE A LOGO FOR A LAW FIRM Έχει λήξει left

  I WANT A LOGO FOR A LAW FIRM, CONTAINING GRREK LETTERS Π Μ

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Trophy icon Δημιουργία Λογότυπου Έχει λήξει left

  Δημιουργία λογότυπου. Η εταιρεία ονομάζεται bluebrick properties και είναι μια εταιρεία real estate agents and property management. Το λογότυπο πρέπει να δίνει το κύρος της μεσιτικής εταιρείας, να δείχνε&io...

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €28
  43 συμμετοχές

  Μετάφραση κειμένου αγοραπωλησίας ιδιοκτησίας 4095 λεξεων από Ελληνικά στα Αγγλικά

  €48 (Avg Bid)
  €48 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Project for giannisdallas81 Έχει λήξει left

  ...το μετατρέψουμε και σε εφαρμογή για android και iOs. Στο wordpress συνδέεσαι και αν είσαι ιδιοκτήτης ή manager του site προσθέτεις αφαιρείς και πειράζεις τα ακίνητά σου, τις διαθ&epsilon...

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for safebits Έχει λήξει left

  ...το μετατρέψουμε και σε εφαρμογή για android και iOs. Στο wordpress συνδέεσαι και αν είσαι ιδιοκτήτης ή manager του site προσθέτεις αφαιρείς και πειράζεις τα ακίνητά σου, τις διαθ&epsilon...

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Project for zixy Έχει λήξει left

  ...το μετατρέψουμε και σε εφαρμογή για android και iOs. Στο wordpress συνδέεσαι και αν είσαι ιδιοκτήτης ή manager του site προσθέτεις αφαιρείς και πειράζεις τα ακίνητά σου, τις διαθ&epsilon...

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...το μετατρέψουμε και σε εφαρμογή για android και iOs. Στο wordpress συνδέεσαι και αν είσαι ιδιοκτήτης ή manager του site προσθέτεις αφαιρείς και πειράζεις τα ακίνητά σου, τις διαθ&epsilon...

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Project for dimkazakos Έχει λήξει left

  ...το μετατρέψουμε και σε εφαρμογή για android και iOs. Στο wordpress συνδέεσαι και αν είσαι ιδιοκτήτης ή manager του site προσθέτεις αφαιρείς και πειράζεις τα ακίνητά σου, τις διαθ&epsilon...

  €105 (Avg Bid)
  €105 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Wp Rentals Προετοιμασία Έχει λήξει left

  ...το μετατρέψουμε και σε εφαρμογή για android και iOs. Στο wordpress συνδέεσαι και αν είσαι ιδιοκτήτης ή manager του site προσθέτεις αφαιρείς και πειράζεις τα ακίνητά σου, τις διαθ&epsilon...

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  PROPERTY-DEVELOPMENT Έχει λήξει left

  ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ.ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ 3Δ - ΦΟΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ( ΟΧΙ ΑΜΕΣΗ ) ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΞΟΧΙΚΩΝ &Kapp...

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...able to manage. That is, the Ads” text should be "break down" in columns eg Type: Apartment, Area: Kolonaki, sqm: 200, Bedrooms: 3 etc and also offers a tracking to User. That means to record a call activity, to check if the phone is already registered, if the Homeowner has given an assignment to User etc.. Also is important for the user to be able to filter the listings by region, type of property etc....

  €627 (Avg Bid)
  €627 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I urgently require a capable, creative and experienced website developer to create a visually appealing and user-friendly website for selling a variety of properties, including residential, commercial, as well as lands and plots. Properties Listing Information: - Each property listing should concisely feature specific details and thorough description. - Provision should be made for uploading floor plans and layout. - Also, there should be an option for including high-quality images to help potential buyers make better informed decisions. Skills & Experiences: - Experience in real estate website development is advantageous. - Proficiency in using engaging and interactive User Interface(UI) designs is required. - Extensive HTML/CSS skills plus knowledge of SEO practices and web ...

  €225 (Avg Bid)
  €225 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I'm seeking a developer with a strong grasp of content privacy law and web security best practices to help implement CPL compliant user management features on my website. Key Responsibilities: - Implementing user login and registration system on the site. - Ensuring all user data is protected in accordance with CPL standards. Your skills and experience should include: - Proficiency in HTML, CSS, PHP, SQL, JavaScript and Ajax. - Proven experience with web security and data protection. - Familiarity with best practices for user data privacy and compliance with content privacy laws. Please note that I am not able to provide detailed 'specific measures' you need to take to ensure CPL compliance. This is why I am seeking a professional to handle this critical aspect of ...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am seeking a talented landscape designer to transform my existing 2D floor plans into a stunning 3D landscape plan. My property is small, less than 500 sqm, and needs an innovative and creative eye to maximize the use of space. Ideal candidates should possess: - Advanced skills in landscape design - Expertise in transitioning 2D floor plans to interactive 3D designs - Creative solutions for small spaces - Proven portfolio of similar projects Since I did not specify any particular elements to be included in the landscape design, I'm open to your creative suggestions. However, the focus should be on maximizing the limited space. Your bid should include your approach towards this project, your proposed timeline, and any questions you might have.

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Looking for an experienced contract lawyer to help draft a legally binding partnership agreement related to Project Management. #Located In Saudi Arabia Key responsibilities: - Understand business objectives - Ensure agreement meets legal requirements Ideal freelancer: - Experience in contract law - Knowledge of project management industry - Strong attention to detail Your task is to draft an agreement that clearly outlines the terms of our partnership. This will include details on profit sharing, responsibilities, dispute resolution, and termination conditions. The document should be clear, concise and protect our interests. Expertise in the specific industry is a high advantage.

  €347 (Avg Bid)
  €347 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I am in need of a freelancer who can provide me with the data of Indian lawyers dealing with property matters or loss of share certificates. This data will be used for the purpose of publishing public notices. Key Requirements: - Collect the data of Indian lawyers - Focus on lawyers who deal with property matters Specifics of Data Required: - Name of the lawyer - Contact information Quantity: - I require data for approximately 100-500 lawyers. Ideal Freelancer: - Experience with data collection - Familiarity with the Indian legal system - Prior experience in handling data related to the legal field, especially property matters, would be an added advantage. Note: Please only apply if you can commit to providing accurate and up-to-date data.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Law firm Data collect.....1 need 7k data 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need to collect immigration Attorney (firm name, Address, city, state, Attorney name if available) in USA. I need 7k data. Thanks gor bid Key deliverables: - Extraction of specified text data from the web - Timely delivery of the collected data Ideal skills and experience: - Proficiency in web scraping tools - Previous experience with collecting text data Please only bid if you can complete this project urgently.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Law SEO Specialist Needed for Long-term Partnership 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in search of an experienced SEO specialist who can work on a long-term basis with a focus on my law niche website. I require 20 keywords and 500 backlinks to be implemented by July 30th. As a separate project, I'm also looking to improve my Domain Authority (DA) and Domain Rating (DR) through Moz. Key Objectives: - Increase website traffic - Improve search engine rankings - Generate more leads and sales I have two payment preferences: - Payment based on milestones, either on a monthly basis or once per project Ideal Candidate Profile: - Proven experience in SEO, specifically within the law niche - Expertise in keyword research and implementation - Proficiency in generating quality backlinks - Experience in improving DA and DR through Moz - Ability to meet dea...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές
  Legal Consultation expetrt in English and Indian Law 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking a legal consultant for our company RCUG Consultancy Private Limited who is expert in English and Indian Law as well as have extensive experience in consulting and handling legal cases The desired candidate should have LLB and LLM degree from a recognised institution

  €412 (Avg Bid)
  €412 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...background in accounting and finance, with specific expertise in QuickBooks. Responsibilities Account Setup: Configure QuickBooks specifically for our property development company, including setting up and modifying a comprehensive chart of accounts tailored to property development activities, bank feeds, customer and vendor profiles, and project tracking. Chart of Accounts: Review and modify the existing chart of accounts provided by Spanish advisors to align with our property development operations. Ensure it includes categories specific to property development such as land acquisition costs, construction expenses, development costs, property management, project-specific income and expenses, and capitalization of development costs. Proper Allocation...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I'm in need of professional ...actions concerning it. Key tasks include, but are not limited to: 1. Completing all necessary bankruptcy paperwork 2. Anticipating and navigating any potential student loan challenges I already have the following documents in hand: - Credit counseling certificate - Pay-stubs for the last six months - Tax returns for the last two years Ideal candidates will be: - Extremely familiar with bankruptcy law, particularly Chapter 7 - Experienced in handling student loans within bankruptcy cases - Detail-oriented with excellent paperwork skills This is a nuanced case that will require both attention to detail and broad knowledge of how student loan debt is treated within Chapter 7 bankruptcy cases. Should you possess these skills, I look forward to he...

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  ...seeking a skilled lawyer with extensive knowledge in international real estate law to meticulously review a lease agreement (excluding the addendum). The focus is on identifying potential pitfalls in the agreement's terms and conditions, rent payment schedule, and security deposit requirements. Key Responsibilities: - Thoroughly analyze the agreement and pinpoint any areas with legal risks or potential issues - Provide detailed suggestions, including specific language modifications, on how to rectify the identified pitfalls - Rewrite the agreement in a manner that aligns with Texas real estate law standards and best practices The ideal candidate should have: - A strong background in real estate and property law, with a focus on international jurisdict...

  €249 (Avg Bid)
  €249 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  For this particular project, I'm on a quest to find a skillful photographer who can capture the appealing aspects of my Airbnb apartment. The areas to be covered include: - Living room - Bedroom - Kitchen - Bathroom While there are no specific features or amenities to highlight, I'm expecting the photos to bring out the charm and allure of the spaces captured. The purpose of this photography project is to create engaging images for my listing on Airbnb. Hence, experience in interior photography, particularly for short rental properties, will come in handy. Creativity, attention to detail, and proficiency in photo editing are also useful skills for this project.

  €30 - €250
  Τοπικό
  €30 - €250
  0 προσφορές

  I am currently looking for a proficient Certified Public Accountant (CPA) based in Thailand to help in the incorporation of a Limited Liability Company (LLC). The industry of operation is yet to be decided. Key...Familiarity with Thai incorporation laws and rules with a particular focus on LLCs. - Flexibility: The exact industry of operation is to be discussed, so a versatile background would be ideal. - Experience with foreign shareholders/directors: The company will have foreign shareholders or directors, so experience in this specific area is important. Skills and Experience: - Expertise in Thai corporate Law - Background in business incorporation set up - Experience with businesses having foreign shareholders or directors. Please provide examples of prior experience if ...

  €137 - €411
  €137 - €411
  0 προσφορές

  I'm looking for an expert to create specific PDF forms on my WordPress website. -Purpose: The primary aim is to collect user data from my real estate agents. -Information Collected: The forms will accumulate details pertaining to a real estate transaction. Specifically, it includes both property details and client information along with the ongoing transaction status. -Informative: These forms will connect my real estate agents with my team, facilitating a seamless exchange of data. -Required Skills: Ideally, I am seeking a person with a firm understanding of WordPress and PDF creation. A background in real estate would be beneficial, but is not obligatory. A successful freelancer would be able to deliver user-friendly forms that satisfy our requirements.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  75 προσφορές

  ...estate application that should be available on both Android and iOS platforms. Key Features: - Property Search: Users should be able to effortlessly search and filter property data. - Property Listings: The app should facilitate easy addition, editing and management of property listings. - Mortgage Calculator: Integration of a calculator to help users easily evaluate mortgage costs. Additional Elements: - Map View: Integration of interactive maps visualizing different properties is essential. - Saved Searches: Users should be able to save their searches and preferences for future reference. - Agent Contact Information: Each listing should provide detailed contact info of the property agent for seamless inquiries. Ideal Skills: - Having ex...

  €288 (Avg Bid)
  €288 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...developer to create a Real Estate App for iOS and Android platforms. The ideal candidate must have prior experience in real estate or similar app development, with a strong understanding of integrating the following key features: • Property Search: The app should enable users to make in-depth searches for properties, with filters for location, price, size and more. • Map Integration: Alongside regular searches, the application must allow users to locate properties on an integrated map. • User Profiles: Option for users to create their own profile, saving their property preferences and contact information for seamless interaction. Additionally, I would like these unique features to be incorporated into the app: • Virtual Tours: Potential buyers sho...

  €281 (Avg Bid)
  €281 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Google Maps Integration with Location Filters & Area Highlighting 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Key Project Details: - Map Type: Google Maps - Functionalities Required: Location filters, Area highlighting, API points - API Usage: The API points will be used specifically to display property locations on the map / per filtered location Exactly as in this example: urgent

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  ...students understand the basic concepts and solve practice questions related to specific topics necessary for the law entrance exam (CUET PG, MHCET). Key Details: - I did not specify the topics or subtopics in advance, thus a general understanding of Algebra, Geometry, Arithmetic and Statistics is desirable. - I anticipate each session would last approximately 30 minutes, focused on one specific topic during that time. - Each session should involve explaining the basic concepts of the chosen topic/subtopic and solve at least 2 related problems. Ideal Skills: - Proficient in Algebra, Geometry, Arithmetic and Statistics - Teaching or tutoring experience. - Familiarity with law entrance exam (CUET PG, MHCET) curriculum is a bonus. The entire math plalist (all topics) mu...

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Legal Advice & Australian Import Assistance 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Applications. We are seeking a highly motivated and detail-oriented individual to join our team as a Legal Assistant. This position is ideal for law students with a high GPA who specialize in regulatory affairs related to the Therapeutic Goods Administration (TGA) and the Office of Drug Control (ODC). Key Responsibilities: Review and prepare documents for license and permit applications. Ensure all required qualifications and documentation are complete and accurate. Manage and expedite application processes. Communicate with regulatory authorities to inquire about and follow up on application statuses. Qualifications: Currently enrolled in a law program with a strong academic record (high GPA). Knowledge of TGA and ODC regulatory requirements. Excellent attention to...

  €222 (Avg Bid)
  €222 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I'm seeking a freelancer to compile a comprehensive list of leads in Faridabad's Sector 07, 08, 09, 10, 11 & 14. This project involves creating an XLS file with detailed contact information for each lead. The data should i...Compilation: Accurate recording and presentation of the data. Ideal Skills: - Lead Generation Experience: Previous work in the real estate sector would be advantageous. - Data Management: Proficiency in organizing and presenting data in XLS format. - Attention to Detail: Ensuring accuracy and completeness of the information gathered. - Understanding of Real Estate Market: Knowledge of residential property market dynamics in Faridabad is a plus. Please ensure that the quality of the work is high as remuneration will be based on the accuracy and c...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...Requirements: Ad Design: Create a visually appealing advertisement for real estate promotion. Ensure the design complies with Facebook’s graphic algorithm. Platform Optimization: Design must be optimized for both Facebook and Instagram. Ensure the ad displays correctly on different devices (mobile, tablet, desktop). Target Audience: Develop two versions of the ad: - One targeting investors for property sale. - One targeting potential buyers for personal use. Deliverables: High-quality ad graphics optimized for Facebook and Instagram. Two versions of the ad targeting different audiences. Files should be delivered in formats suitable for direct upload to social media platforms. Skills Required: Proficiency in graphic design software. Experience in creating social medi...

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  web application 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...*Appointment and Court Dates:* - Calendar view of court dates and appointments - Appointment booking and rescheduling options - Integration with legal calendaring tools 3. *Billing and Invoicing:* - Time tracking for billable hours - Invoice generation and management - Payment tracking 4. *Legal Research Tools:* - Access to legal databases and resources - Case law search - Legal document templates 5. *Document Management:* - Secure document storage and sharing - Templates for common legal documents and forms - Digital signatures 6. *Task Management:* - To-do lists - Deadline tracking - Case management tools ### Additional Features for Both 1. *Messaging System:* - Secure messaging with clients - N...

  €1308 (Avg Bid)
  €1308 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  Property Manager 5 μέρες left

  Property Manager full time Job Type-Remote job Location- Hello! We’re excited to reach out to you regarding a position we’re currently hiring for: Here are the details: Work from home: Enjoy the flexibility of remote work Hours: Between 10-30 hours per week (4-8 hours per day) Salary and Shift: To be discussed via direct message Paid training period: Get started on the right foot! Tasks: Gather data from Google Drive and input it into document management systems or partner websites. Review documents for accuracy and completeness. Attach supporting files to the document management system. Search for additional information to complete incomplete documents. Verify, correct, and delete unnecessary data. Qualifications: Previous experience in property management o...

  €29 / hr (Avg Bid)
  €29 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...professional and hospitable manner. Manage booking requests, process reservations, and handle any changes or cancellations. Provide guests with clear instructions and helpful information regarding their stay, including check-in/out procedures, house rules, and local recommendations. Scheduling and Coordination: Organize and schedule cleaning services before and after guest stays, ensuring the property is always in pristine condition. Coordinate with handymen or maintenance personnel for any necessary repairs or upkeep, arranging appointments that do not interfere with guest stays. Keep track of inventory and reorder supplies as needed, liaising with suppliers and managing deliveries. Administrative Tasks: Maintain organized records of bookings, payments, and expenses. Assist ...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  I am in need of a professional writer who has a knack for engaging storytelling and a firm understanding of legal requirements. My project is specific; it's about my life story written for two main reasons. 1. Personal reflection 2. To serve as evidence in an ongoing case The right fit for this task will have a background in law, preferably with some experience in document preparation for court proceedings. This project requires the ability to write precisely, accurately and confidentially about personal and legal details. Experience in the following fields is ideal: • Legal writing • Biography or memoir writing • Non-fiction storytelling • Data protection and confidentiality This is a sensitive project that demands professionalism, empathy, and a high ...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  I need a detailed sitemap of my residential property to support construction and renovation planning. - Your task is to create a comprehensive layout of my property, including: - All rooms - Gardens - Boundaries - Landscaping details - Small structures - Utility lines - Elevation changes Ideal Skills: - Proficient in property mapping and sitemap design - Experience with utility line mapping - Understanding of construction or renovation planning Please include any relevant previous projects in your proposal. ATTACHED is an example of how I want it to look

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Bus Depot & Parking Lot Design 1503 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking to acquire a property and need to verify that local building codes and space can accommodate our needs for a bus depot and parking area. I am working with the municipal seller and have city contacts. I just need a rough design for the proposal. Needs to fit within building guidelines from multiple agencies. Ideal candidate has ability to seek out restrictions and pit falls and avoid them with a design that can accomplish the business needs. If rough design meets government approval formal design and plans maybe ordered.

  €918 (Avg Bid)
  €918 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  I'm in need of a real estate assistant with some experience in the field. This role is commission-based and would include tasks ranging from managing property listings, assisting with client inquiries, and organizing paperwork. Ideal candidates should be proficient in MLS and CRM software. Skills required: - Able to manage property listings - Assist with client inquiries - Organize paperwork Experience required: - Some real estate experience is preferred Software proficiency: - MLS (Multiple Listing Service) software - Customer relationship management (CRM) software

  €69362 (Avg Bid)
  €69362 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm currently separated and in need of someone proficient in legal documentation preparation to assist me in preparing my divorce paperwork. Key requirements include: - Knowledge of divorce procedures and documentation - Strong attention to detail - Ability to maintain client confidentiality - Prompt and clear communication Ideally, I'd need the project completed within a...requirements include: - Knowledge of divorce procedures and documentation - Strong attention to detail - Ability to maintain client confidentiality - Prompt and clear communication Ideally, I'd need the project completed within a month. I currently have my marriage certificate available for reference, but no prenuptial agreement or financial documents on hand. Freelancers experienced in family la...

  €383 (Avg Bid)
  €383 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  I'm seeking a skilled exterior designer to help enhance the curb appeal of my residential property, shifting the aesthetic towards a modern style. Key responsibilities will include: - Coming up with a thoughtful design that uniquely combines functionality with aesthetic appeal. - Implementing a modern theme that complements the existing infrastructure. -The existing brick will stay and I would like to paint the brick, the rest of the material can be changed out for something else -the windows will be replaced with higher windows You need to have: - Proven experience with exterior design, particularly with modern residential properties. - Exceptional creativity and a keen eye for detail. - Ability to balance beauty and practicality. Looking forward to your breathtaking ...

  €36 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €36
  29 συμμετοχές

  This project involves building a robust and intuitive property inspection app on Windows Powerapps. The successful freelancer will combine expertise in PowerApps app development with property management insights. Key Requirements: - Develop an app for property inspections - The app should feature property information input, photo capture, and an inspection checklist - The app should seamlessly sync and save data on Office 365 Ideal Skills: - Extensive experience with Windows Powerapps - Knowledge of property inspection workflows - Proficiency in designing intuitive user interfaces - Experience with Office 365 integration.

  €2249 (Avg Bid)
  €2249 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I'm in need of a property manager who can handle several key responsibilities. You'll be working with our client properties, making sure they're well-maintained and properly showcased on HousingAnywhere.com. Key Responsibilities: - Correcting and reviewing property information - Posting listings on - Keeping the calendar regularly updated - Forwarding guest information to your supervisor - Ensuring high acceptance rates by managing accounts effectively Qualifications & Skills: - Strong attention to detail - College degree - Access to email and familiarity with computer or phone use - Skilled in basic software tools, particularly Microsoft Office (Word & Excel) This role is ideal for someone who can manage multiple tasks at once, communicate effectiv...

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Trophy icon Logo & Business Name Design 5 μέρες left

  I'm looking for a creative designer to help me create a modern and minimalistic logo and unique business name for a property management call centre solution. - The core purpose of the business will be to focus on scheduling property maintenance, therefore the logo and business name should reflect this. - The logo should be of modern and minimalistic design. - The preferred color palette for the brand and logo should be cool tones such as blues and greens. Ideal skills and experience for this job: - Proven experience in logo design and branding - Understanding of minimalistic design - Ability to be creative and think outside the box - Experience in property management or similar industries would be a plus - Excellent communication skills for understanding and ...

  €29 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €29
  27 συμμετοχές
  Trophy icon Urgent Landing Page for Property Management 3 μέρες left

  I'm in need of a highly skilled and creative web developer to create a landing page for a waiting list. The page will serve to introduce landlords and estate agents to a streamlined property management solution, potentially including a 24/7 call center function. Key Features: - Registration form: This will be a crucial element for interested parties to sign up for the waiting list. - Countdown timer (6 weeks): An engaging and interactive feature to build anticipation and encourage sign-ups. - Information about the solution: A clear and concise description of the property management software, highlighting its benefits and unique selling points (Call centre solution). Your target audience will be both landlords and estate agents. As such, the design and content should a...

  €29 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  ...cohesiveness. Section Breakdown: AI Solutions: The Future is Here Enhance business efficiency and productivity Boost profitability with AI-driven insights Streamline operations and save valuable time Develop custom AI solutions tailored to your needs Provide comprehensive AI training for your team Offer CPD accredited courses to upskill professionals Deliver bespoke AI courses for companies and law firms Ensure seamless integration of AI technologies Facilitate data-driven decision-making processes Stay ahead of the competition with cutting-edge AI Speaking on Stage in the UK and Internationally Gain visibility with showreel opportunities Access paid speaking engagements in the UK and internationally Sell your products or services to a packed audience Build and enhance your c...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  23 συμμετοχές

  Particularly looking for experts in property planning. I have a disused barn and other buildings previously used for commercial purposes. I intend to transform these spaces, with last resort being used for holiday lets. Specifically, I need: - Professional advice on repurposing said buildings for residential use. - Knowledge on multiple dwelling planning, with an aim of 5-20 individual units. - Expertise on change of use if necessary from commercial to residential. Ideal freelancers should have experience in property planning, especially for redundant buildings. Experience in planning for multiple dwellings would also be beneficial. A keen eye to see potential usage of older buildings would be a plus. Preferable if advice comes from a certified architect or a professional p...

  €2192 (Avg Bid)
  €2192 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Real Estate Video Editing Expert Needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm on the lookout for a skilled video editor with a knack for creating cinematic property tour videos. Key Responsibilities: - **Editing** property tour videos in a **cinematic** style Ideal Skills: - Proven experience in video editing - Strong understanding of real estate visuals and aesthetics - Proficient in creating cinematic video content - Strong communication skills and ability to take direction In your proposal, please include a portfolio or links to previous real estate videos you've edited, and highlight your experience in creating property tour videos.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές