Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 proofreading δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Proofreading Ελληνικά Έχει λήξει left

  Ψάχνω άτομο να κάτσει να καθαρογράψει και να διορθώσει συντακτικά λάθη σε κείμενα, απλά ελληνικά (εώς πολύ απλά). Σύνολο περίπου 30,000 λέξεων.

  €206 (Avg Bid)
  €206 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Χρειάζεται proofreading μια μετάφραση από Αγγλικά σε Ελληνικά 200 σελίδων. Μόνο με μητρική γλώσσα τα Ελληνικά!

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  Χρειάζεται proofreading μια μετάφραση από Αγγλικά σε Ελληνικά 200 σελίδων.

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  Proofreading 7 σελίδων για 30 ευρώ

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Μπορεί να έχει κάτι μικρά λάθη ακόμα, αλλά γενικά θέλω μια γνώμη για την ιστορία και το στυλ και συμβουλές για ενδεχόμενες αλλαγές.

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  English text proofreading Έχει λήξει left

  Έλεγχος (συντακτικός, κατανόησης) κειμένου 40-45 σελίδων Α4 μεταφρασμένου από τα Ελληνικά στα Αγγλικά.

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Ψάχνω Έλληνα freelancer με τεκμηριωμένα άριστη γνώση Αγγλικών, για μακροχρόνια συνεργασία. Ενδιαφέρομαι για κάποιον ο οποίος θα είναι σε θέση: - Nα μεταφράζει άρθρα σχετι&kappa...

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Proofreading -- 2 Έχει λήξει left

  Πρόκειται για δύο έγγραφα στα Ελληνικά (Ελλαδικά), συνολικά 12 σελίδων Α4 (κανονικό κείμενο, όχι πυκνογραμμένο). Το ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί ότι είναι εκφρ&al...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Proofreading Έχει λήξει left

  Πρόκειται για δύο νομικά έγγραφα στα Ελληνικά, συνολικά 12 σελίδων Α4 (κανονικό κείμενο, όχι πυκνογραμμένο). Το ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί ότι είναι εκφρασμέν&alp...

  €14 - €14
  €14 - €14
  0 προσφορές
  English-Nepali Translation Proofreading 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled proofreader to verify the accuracy and quality of a technical document that has been translated from English to Nepali. A meticulous eye is required to ensure the translation is error-free and maintains the original meaning and technical terminology. Key Requirements: - The document will be provided in a PDF format, so proficiency in navigating and editing PDFs is necessary. - The ideal candidate should be a native Nepali speaker, to ensure the translation is culturally and linguistically accurate. The proofreader will need to cross-check the translation against the original document in English, identifying and rectifying any errors, inconsistencies or inaccuracies in the Nepali version. A background in technical translation or familiarity with technical Fi...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Professional Spell Checker for a Canva document 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm currently in need of a highly meticulous and detail-oriented individual who can review a large Canva document for spelling errors, grammatical mistakes, and typographical inconsistencies. The do...any specialized terminology or jargon Key responsibilities include: - Carefully reviewing the document to identify and correct spelling errors, grammatical mistakes, and typographical inconsistencies - Ensuring the overall quality and accuracy of the document before finalizing it Ideal candidate characteristics: - Strong attention to detail - Proficiency in English language - Experience with proofreading and editing - Familiarity with Canva is a plus, but not mandatory I am looking forward to working with someone who is dedicated to delivering high-quality work and has a keen ...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  92 προσφορές

  Check the completed translation, certify it by the standard of the official translation of Greece or the Netherlands and send it by post. ISO 27001 standard! The document has 2,5 pages of original text in Greek (photo format) and 2 pages of translation (1158 Words). The translation needs to be certified and sent by post. Inquiries that do not fit the project description will not be answered. Please read the project terms and conditions carefully.

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Perfect my 50 page paper 5 μέρες left

  I need a professional to go through a 50-page paper and correct any errors that might be present. You don't have to do any research or write new content. I need following services: Proofreading Editing (fixing sentence structure, grammatical errors and academic writing tone etc.) Formatting

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Norwegian Proofreading for Website Content 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a fluent Norwegian speaker to review the content on a specific page on my webs...review the content on a specific page on my website, I don't need help with subtle grammar changes, but would like you to identify and correct any spelling mistakes, bad wording, or obvious grammar errors. Key Requirements: - Fluency in Norwegian - Attention to detail to catch spelling mistakes, wording issues, and grammar errors - Experience in proofreading is a plus, although not required The work can be done at your convenience, and there is no strict timeline for completion. Just make sure that any corrections are clearly marked for my reference. If you believe you have the required skills and experience for this task, please get in touch.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  I'm in need of a meticulous proofreader for my memoir, which is about 72,508 words in length and 150...words in length and 150 pages. The story reveals an inspirational journey overcoming adversity and dealing with a chronic disease. Ideal Skills and Experience: - Experience in proofreading long-form content - Knowledge of nuanced storytelling, specifically in dealing with personal struggles - An understanding of the needs and expectations of a general readership There are no specific formatting or style guidelines for this project, except that I don't know how to format the dialogue correctly. The utmost attention to detail and ability to respect the emotive power of the narrative are vital. Please have past proofreading experience and demonstrate a strong comma...

  €245 (Avg Bid)
  €245 Μέση Προσφορά
  103 προσφορές

  In this project, I need a professional freelancer who can work in a large scale data entry job accurately. This involves: - Typing text from scanned documents - meticulous attention to detail...The volume of this job is larger than 500 entries/documents. Hence, an experienced data entry specialist who can maintain accuracy even with large volumes of data is preferred. As the accuracy level required is very high - no mistakes are allowed, the freelancer should have excellent proofreading abilities. The ideal candidate is someone who has previously worked on large scale data entry jobs and has delivered precise and error-free results. An eye for details, skills in excel or similar software, proofreading abilities, and perseverance for this extensive work demanded in this pro...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  113 προσφορές
  Comprehensive Book Edit 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a highly skilled editor to help me with my non-fiction book. My goal with this book is to educate readers, so I need a professional who can enhance the content, correct any factual inaccuracies, and ensure that the overall structure is clear and coherent. Key requirements: - Extensive experience with copyediting, content editing, and proofreading - Strong understanding of non-fiction writing and structure - Ability to provide constructive feedback and suggestions for improvement - Detail-oriented with exceptional grammar and spelling skills - Familiarity with the educational genre is a plus Your work will be vital in making sure my book is not only error-free but also engaging and informative. I'm looking for a freelancer who shares my passion for educating readers an...

  €387 (Avg Bid)
  €387 Μέση Προσφορά
  113 προσφορές

  I'm looking for a skilled Quran teacher for women and children, as well as a language editor and proofreader. - Quran Teaching: I require instructors who are well-versed in teaching the Quran to both children (ages 5-12) and teenagers/adults. The ideal candidate should be patient, engaging and able to adapt their teaching methods to suit different age groups. - Language Editing and Proofreading: Additionally, I need someone with a background in Arabic language studies (preferably with a Master's degree) to review and edit written content. A solid understanding of Arabic grammar, morphology, and prosody is essential for this role. I anticipate a significant time commitment for the Quran teaching aspect, so please only apply if you can dedicate more than 10 hours per week...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  I'm seeking a sharp and competent web designer proficient in crafting mod...scratch and renovating an existing one, handling everything from design to content presentation. Key areas include: - Developing 2 fresh sites using a unique, striking design - Revamping the existing site with attention to homepage design, site navigation, and content presentation. - Skilled proofreading of current content, correcting errors, and enhancing language usage where necessary. The proficiency to translate a modern, bold aesthetic into web design is crucial. Experience in web proofreading, correction, and restyling is indispensable. Samples to emulate will be provided. Your ability to bring creativity to structure, navigation, and content layout will be a key determinant of su...

  €586 (Avg Bid)
  €586 Μέση Προσφορά
  123 προσφορές
  Creative Writing Editor & Proofreader Needed 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a talented editor and proofreader for my creative writing pieces. Key Responsibilities: - Correct grammar and punctuation errors - Ensure the content is free from any spelling mistakes Feedback: I would like the feedback to be provided in the form of 'track changes' in the document. Ideal Candidate: - Experience in editing and proofreading creative writing - Strong knowledge of English grammar and punctuation - Attention to detail - Proficient in using 'track changes' feature in word processing tools - Creative writing background is a plus

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  87 προσφορές

  I'm in need of an experienced proofreader to look over various energy-related documents including research reports, environmental impact assessments, and policy papers. The total word count of these documents collectively falls under 1,000 words. Ideal candidates will have: - A keen eye for detail - Prior experience with proofreading technical documents, specifically around energy - Understanding of industry-specific terminology - Excellent command over English language, grammar and punctuation Given the nature of these documents, familiarity with energy sector or related fields are highly appreciated. Your role will mainly involve checking for errors, ensuring consistency and enhancing the text's readability while preserving accuracy of information.

  €1907 (Avg Bid)
  €1907 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές
  Fiction Editor and Copywriter 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  All professional writers: As a new blog we are...to use my writing as a Portfolio. Also, we have several books. I need to edit and proofread them. I'm looking for someone who can: - Assist with copywriting for my fiction piece. - Implement proofreading to ensure the text is error-free. - Apply content editing to enhance the overall quality of the story. The project involves: - Less than 1000 words for blogs. It's a short piece. - The theme is fiction, so experience in this area is crucial. Ideal freelancer for this project: - An experienced fiction editor with a strong background in copywriting. - Previous experience in editing and proofreading fiction. - Skilled at content editing to enhance the story. - Can also provide ghostwriting services. - Familiarity wi...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  I need a freelancer with exceptional data entry and copy typing skills to support me in my daily work. I have a variety of tasks that span across different formats, including PDF and handwritten documents. Key Requirements: - Proficiency in dat...across different formats, including PDF and handwritten documents. Key Requirements: - Proficiency in data entry and copy typing - Ability to work quickly and accurately - Experience with data entry and copy typing in different formats including PDF and handwritten documents Ideal Skills: - Fast typing skills - Attention to detail - Familiarity with different data entry software - Excellent proofreading skills I'm looking for a professional who can help me with efficiency and accuracy, turning around tasks quickly without compromis...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  188 προσφορές

  I am in need of a talented writer with a knack for historical accuracy and captivating st...task would be to research and produce enriching articles around various topics and provide compelling narratives that our audience will appreciate. - Writing Type Required: Article Writing - Primary Topic: History (World Wars related) Your Skills & Experience should ideally include but not limited to: - Proficient in historical research and fact-checking - Exceptional writing, editing and proofreading skills - Prior experience in writing historical content or a degree in History would be a plus - Ability to adhere to deadlines and produce quality work consistently. Please share samples of similar work if available and your approach to this task. Looking forward to some engaging World...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές

  ...Requirements: - Conversion: The task involves converting a number of PDF files into Word documents. As such, you should be proficient in using tools for this kind of conversion. - Proofreading: This project also requires proofreading to ensure that the content is accurately translated from the PDF to Word. - Formatting: It is important that the converted Word documents are identical to the original PDF files in terms of layout and formatting. - Translation of key sections into swahili with accompanying caption in the local context. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in PDF to Word conversion tools. - Proofreading skills. - Attention to detail. - Previous experience with document conversion and layout matching. Please provide a quote based on a per docume...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  ...narcissistic abuse and how it entailed the fight of a lifetime for both my daughter and myself. - Writing and Editing: I need your expertise to assist me with writing and editing this bio manuscript. The base of the story will be provided, but your creativity to turn it into an engaging and inspiring story is crucial. Proven experience in writing about psychological matters is preferred. - Proofreading and Formatting: I highly value accuracy and readability. I would appreciate your efforts in ensuring no grammatical errors and maintaining a smooth, easy-to-understand flow. - Book Cover Design: Finally, I believe the first impression of the book is obtained from its cover. Therefore, I need someone with a sense of art and understanding to create a cover that subtly conveys the...

  €808 (Avg Bid)
  €808 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I need a skilled typist with experience in typing academic papers. Time is of the essence for me, as I need to start earning money immediately. You should have a strong background in typing, with experience in the field. I am particularly interested in your experience with academic papers. Proficiency with proofreading and formatting will be a huge plus. The turnaround time for each project should be quick without compromising on quality. I'm looking for someone who is reliable and can deliver quality work consistently. Please include your past experience in your application. Your ability to type with speed and accuracy will be a key consideration in my selection process.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  73 προσφορές

  I'm in need of a skilled proofreader to assist me with numerous creative writing projects. Ideally, you'll have a talent for refining style and tone. Key Responsibilities: - Proofreading creative writing pieces - Refining style and tone while maintaining the author's voice - Correcting grammar and spelling errors Skills and Experience: - Proven experience in creative writing editing and proofreading - Excellent understanding of grammar and punctuation - Ability to refine style and tone without losing the author's voice - Attention to detail and commitment to quality

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Advanced Proofreading 6 μέρες left

  This project involves advanced proofreading. The proofreading should include Mainly, word choice, sentence structures, punctuation, spelling (UK), academic professional tone and provide feedback on content where possible. Feedback on tables and analysis and any other areas you would like to comment on.

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I require someone with expertise in academic writing and knowledge of the Harvard citation style. Given the complexity of the task, a background in higher education proofreading or editing would be ideal. My key requirements are: * Compile a thorough Harvard- style reference list at the end from the publications referenced in the comments throughout my dissertation (95,000 words). * Completion by October 2023. This is a meticulous task requiring keen attention to detail and excellent organizational skills. Candidates who have previously worked on academic projects or dissertations will be preferred.

  €487 (Avg Bid)
  €487 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  240256: AR-IT 6 μέρες left

  Hi, we need the proofreading and verification of the attached already-translated certificate, from Arabic to Italian, destination Switzerland. Deadline: tomorrow

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm looking for a Native American proofreader to meticulously examine my industry-specific blog articles. Key points: - The content is targeted towards patent attorneys. As such, your fluency and un...the English language and legal terms are paramount. - You must have a keen eye for detail and the ability to ensure that the tone and style of the content remain consistent. - It's crucial that the proofreader is a native American English speaker and has expertise in the industry the blog articles are about. Skills and experience required: - Native American speaker with proven experience in proofreading. - Experience with Legal/Intellectual Property technical terms. - Understanding of the nuances of the English language. - Strong attention to detail. - Familiarity with the...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  I am seeking an experienced editor to undertake a comprehensive overhaul of my 97,000 words BDSM-themed erotic fiction book. Key tasks include: - Identification and correction of plot inconsistencies - Character development feedback and suggestions - Proofreading for grammar and punctuation - Copy editing for style and continuity The ideal freelancer should: - Have significant experience editing erotic fiction and should be comfortable with the BDSM genre - Be familiar with character development strategies - Exhibit meticulous attention to detail Please include examples of similar work in your bid. I'm looking forward to working with you on honing this tale.

  €123 (Avg Bid)
  €123 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I'm looking for a skilled native proofreader with experience in iT to review my academic paper of 1000-2000 words. Key Requirements: - Native English speaker - Background in IT - Proven experience in academic proofreading, ideally in the AI field. The ideal candidate will not only check for grammar and spelling errors, but also ensure the document is coherent, well-structured and that the content is appropriate for an academic audience in the IT field.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I need an experienced LaTeX professional who can efficiently convert my Word document to LaTeX, create a table of contents, and ...Additionally, I require the creation of a new LaTeX theme on Overleaf for my company. Key Requirements: - Efficiently convert a Word document to LaTeX - Create a table of contents - In-depth proofreading for clarity and flow - Develop a new LaTeX theme suitable for use on Overleaf Ideal Skills: - Extensive experience in LaTeX - Strong proofreading skills - Ability to create a visually appealing LaTeX theme - Proficient with Overleaf You should include past experience and examples of your LaTeX work in your application. Please ensure that your application reflects your experience and expertise in LaTeX and proofreading. The deadline for t...

  €31 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €31 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...content. I need the translated document to mirror the tone, style, and context of the original English document. Key Requirements: - Expertise in translation, particularly in legal content - Proficiency in English and all four target languages: Arabic, French, Spanish, and German - Ability to accurately convey the tone and intent of the original document - Attention to detail and excellent proofreading skills The ideal candidate should have prior experience in translating legal documents, ensuring precision and attention to detail. The translated documents should be accurate, professionally formatted, and ready for use in an international legal context. Your work will be key in maintaining the integrity and clarity of the original document. Please provide samples of your pre...

  €335 (Avg Bid)
  €335 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  We are looking for clients for academic projects. We provide top-quality academic and content writing services to students and researchers. Our team of experienced writers delivers customized content tailored to meet your needs. Services Offered - Research Papers - Essays - Theses and Dissertations - Coursework and Assignments - Editing and Proofreading - Literature Reviews - Content writing - Question papers - Academic content Subjects: - Management - Marketing - Healthcare - Nursing - Finance - Accounts Why Choose Us? - **Quality Assurance**: Expert writers ensure accuracy and originality. - **Affordable Pricing**: Competitive rates for high-quality work. - **Timely Delivery**: On-time submissions guaranteed. - **24/7 Support**: Always available to assist you. - **Confident...

  €241 (Avg Bid)
  €241 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I'm looking for a Japanese native speaker to assist with proofreading a machine manual. - The main task would be to review the text for grammatical errors and typos, ensuring the manual reads well and is error-free. - Experience with technical writing and manuals is a plus, although not mandatory. - You should be able to suggest improvements to the text, making it clearer and more coherent. Your attention to details and commitment to delivering high-quality work will be highly valued for this project.

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I'm in the process of finalizing a romance novel and would like to hire a professional proofreader to review its overall quality, coherence, and engagement. Ideal Skills and Experience: - Previous experience with proofreading novels, particularly in the romance genre. - Strong understanding of grammar, punctuation, and narrative flow. - Attention to detail and ability to identify inconsistencies in the plot. - Excellent command of the English language. Please provide a brief overview of your experience and approach to proofreading novels, and let me know your availability for taking on this project.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm in need of a skilled proofreader to assist me with numerous creative writing projects. Ideally, you'll have a talent for refining style and tone. Key Responsibilities: - Proofreading creative writing pieces - Refining style and tone while maintaining the author's voice - Correcting grammar and spelling errors Skills and Experience: - Proven experience in creative writing editing and proofreading - Excellent understanding of grammar and punctuation - Ability to refine style and tone without losing the author's voice - Attention to detail and commitment to quality

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  I have a sci-fi book with a word count between 50,000 and 100,000 words. I'm looking for a professional editor who can give comprehensive feedback on the plot and character development. Key Responsibilities: - Proofread the manuscript for grammar and punctuation. - Provide in-depth feedback on the story's plot and character development. - Suggest updates, additions, or changes to the story that will enhance its overall quality. I need the feedback in a written report. Please ensure you have experience in the sci-fi genre and can provide detailed, constructive criticism. A keen eye for the overall narrative is crucial.

  €270 (Avg Bid)
  €270 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  ...tracking changes and using the Chicago Manual of Style. Please only apply if you are experienced with CMOS. • Handle quick turnaround projects effectively and maintain quality under tight schedules. Sometimes we need different things edited on a whim. • Collaborate with our team to meet project requirements and deliver polished content. Qualifications: • Proven experience in copy editing and proofreading, with a portfolio showcasing your skills. • Excellent communication skills to efficiently manage editing requests and project updates. • Ability to work under pressure and deliver accurate results promptly. Additional Information: • The project is divided into three books, each book to be edited in three parts. • The book's estimated tota...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  ...my website. The website is designed for both selling physical goods and providing information about my company. Key Responsibilities: - Proofreading the website content, ensuring it is grammatically sound and reads naturally in Spanish - Identifying and correcting any errors in spelling, punctuation, and grammar - Ensuring that the tone and style of the content are suitable for the target audience Ideal Skills and Experience: - Native Spanish speaker - Previous experience in proofreading website content is highly desirable. - Knowledge of the e-commerce sector would be a bonus. Please bid on this project if you're confident in your proofreading skills and are able to work with a quick turnaround. This is for 2500 Words and for a website selling Tablet...

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  ...product descriptions and other related content. I aim to ensure the descriptions are not only accurate but also appealing to our target audience. The task involves proofreading and editing product descriptions and other company-related texts. Key responsibilities: - Ensuring the text reads fluently in French - Confirming the accuracy of the translated text - Making certain the product descriptions are appealing and engaging - Ensuring the description is comprehensive, including features, dimensions, use cases, and benefits. Ideal skills and experience for the job: - Native French speaker - Previous experience in proofreading - Strong understanding of product descriptions - Excellent attention to detail - Creative thinking - Understanding of the business context is a ...

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές

  I'm in need of a proficient proofreader to help refine and enhance the clarity of an educational document. Key Requirements: - Excellent command of English language - Proven experience in proofreading educational content The ideal freelancer for this task will be someone who can not only correct grammatical errors and typos, but also someone who can suggest ways to make the document more coherent and impactful. Your feedback on the overall flow and structure of the content will be highly valued.

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Tamil Translator Needed for Proofreading 23 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a skilled Tamil translator to proofread a 500-word document. I require a professional who can review the document and make any necessary corrections to ensure it reads accurately and fluently in Tamil. The document is of a general nature, so no specific industry knowled...review the document and make any necessary corrections to ensure it reads accurately and fluently in Tamil. The document is of a general nature, so no specific industry knowledge is required. Budget is 100 INR. Ideal Skills: - Native Tamil speaker or fluent in Tamil - Proven experience in translation and proofreading - Meticulous attention to detail - Proficient in English (for cross-referencing) I look forward to working with someone who can provide quality, accurate proofreading w...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Academic Proofreading for Tamil, Telugu, Malayalam 21 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a proficient proofreader to check the grammar and punctuation, as well as the overall readability and flow of a 500-word academic document translated into Tamil, Telugu, and Malayalam. Key Requirements: - Proofreading of Tamil, Telugu, and Malayalam - Focus on grammar and punctuation - Ensuring the academic content's readability and flow Ideal Skills: - Native proficiency in Tamil, Telugu, and Malayalam - Proven experience in academic translation proofreading - Strong command of grammar, punctuation, and academic writing conventions. Please bid with your relevant experience and qualifications. Thank you.

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Typist for Start-Up Business Documents 19 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...content is mainly comprised of business documents. The ideal candidate for this job would not only have exceptional typing skills, but also experience in working with startups or other business sectors. A professional approach, confidentiality, accuracy and keen attention to detail are essential. Since this is for a new enterprise, anyone with a basket of skills such as document formatting and proofreading, would be greatly appreciated....

  €329 (Avg Bid)
  €329 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  Κορυφαία proofreading Άρθρα Κοινότητας