Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  145,691 product sourcing δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Εχω κατάστημα και θέλω κάποιος που γνωρίζει καλά το θέμα να με βοηθήσει α) να φτιάξω υλικό για τα προϊόντα β) κανάλι και περιεχόμενο με το όνομα μου. Ευχαριστώ

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Χρειάζομαι το εξής: Σε Wordpress με woocommerce στην σελίδα εμφάνισης προϊόντος στον πελάτη, όταν συμπληρώνει τιμή για ένα πεδίο (πλάτος ή ύψος) που βρίσκεται σε μια φόρμα όπως αναφέρω π&alpha...

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Δημιουργια καταλογου στα Ελληνικα Product Catalogue in Greek language

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Θα ήθελα να ενσωματωθεί ο κώδικας που δίνει το Skroutz ώστε να εμφανίζονται οι αξιολογήσεις των προϊόντων στο site μου. Το site είναι σε Opencart έκδοση 2.3.0.2

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Αναζητώ μετάφραση από Ελληνικά σε Αγγλικά για τίτλους και περιγραφές προιόντων. Περισσότερες πληροφορίες κατόπιν επικοινωνίας. Greek to English translation for product title & descriptions. Contact me for further info & details.

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  Θα θέλαμε μια προσφορά για την μετάφραση manual, (20-30 pages & on average 6.000 words per manual) από την Ελληνική γλώσσα στα: - Γερμανικά - Αγγλικά - Ρουμάνικα Ευχαριστώ

  €288 (Avg Bid)
  €288 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο product page layout για ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο είναι πάνω σε opencart. Το layout έχει σχεδιαστεί σε Photoshop. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν όλο το κομ&m...

  €494 (Avg Bid)
  €494 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...style. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in commercial interior design, particularly in medium-sized spaces - Strong understanding of traditional design principles and the ability to incorporate traditional elements into the space - Proficiency in creating detailed floor plans, 3D renderings, and material selections - Knowledge of local suppliers and vendors in Bangalore for sourcing furniture, fixtures, and materials - Excellent communication skills to effectively collaborate with clients and other stakeholders - Ability to work within a given budget and meet project deadlines If you are a freelance interior designer in Bangalore with a passion for commercial design and expertise in traditional styles, I would love to hear from you. Please provide examples o...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  product catalogue 6 μέρες left

  Product Catalogue - I am looking for a freelancer to create a modern and minimalist product catalogue for my food products. - The catalogue will feature less than 20 food items. - The ideal candidate should have experience in designing sleek and clean catalogues. - Knowledge of food photography and layout design is a plus. - The catalogue should have a professional and elegant look, with a focus on showcasing the products effectively. - The freelancer should be able to provide samples of previous catalogue designs. - Attention to detail and the ability to work within tight deadlines is essential. - Please include your portfolio and any relevant experience when submitting your proposal.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Example: Shiprocket, NimbusPost Features 1. Integration with Shopify, Woocommerce to fetch orders. 2. Integration with courier companies like Bluedart, DTDC, Xpressbees, etc. 3. Ability to book orders by comparing prices. 4. Ability to process NDR 5. A Billing Section where entries need to be made for each order placed 6. A report section where user can download excel file 7. A settings section where user can add warehouse details, KYC, Bank details, label settings,

  €2096 (Avg Bid)
  €2096 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...who can assist me with sourcing candidates for multiple positions in a specific industry. Requirements: - Experience in recruitment and candidate sourcing - Familiarity with the specific industry I am recruiting for - Ability to source a large number of candidates (more than 7) - Strong communication and organizational skills Responsibilities: - Conduct thorough research and utilize various platforms to source potential candidates - Screen and assess candidates based on the specific industry requirements - Collaborate with me to determine the most suitable candidates for further consideration - Provide timely updates and reports on the progress of the recruitment process Ideal Skills and Experience: - Proven track record in recruitment and candidate sourcing...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...developer who can create a new feature on our WooCommerce website. We currently have the EAN for WooCommerce plugin installed and are using the Porto theme. Requirements: - Create a new feature that allows customers to scan product UPC barcodes - The barcode scanning functionality should work on both mobile and desktop platforms - Once the barcode is scanned, the customer should be directed to the product page - On the product page, the customer should be able to add the product to the cart - We may need additional features on the product page, besides adding the product to the cart Ideal Skills and Experience: - Experience working with WooCommerce and the EAN for WooCommerce plugin - Proficiency in coding for both mobile and desktop platform...

  €50 (Avg Bid)
  €50 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  We're seeking a designer who is able to create initial dimension images and then, if successful and easy to work with, many many images to show step by step assembly of our garden beds. We need the instructions for at least 3 products, perhaps 6 (there are 2 slightly different versions of each of 3 products). Initially we will provide a concept to work with (but we are happy to consider your better/unique concepts) and dimensions for one design. When we are happy with that, we will require graphics for a range of size and varieties, along with step by step instructions. The attachment serves as reference only. Thank you, Carolyn

  €5 - €9 / hr
  Σφραγισμένο
  €5 - €9 / hr
  33 προσφορές

  I am looking for a talented designer to create a product brochure for my startup. The brochure will be targeted towards consumers and will showcase our physical product. I am open to the designer's creativity and do not have any specific design elements or themes in mind. Skills and experience required for this job: - Graphic design expertise - Experience in creating visually appealing and engaging brochures - Understanding of consumer preferences and design trends - Ability to effectively communicate the product's features and benefits through visuals and text

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me scrape product specifications, descriptions, and images from top websites. Specifically, I would like to scrape product information from and bassproshops.com. The ideal freelancer for this project should have experience in web scraping and data extraction. They should also be familiar with the structure and layout of e-commerce websites. Specific requirements for this project include: - Scraping product specifications, descriptions, and images from and bassproshops.com. - Focusing on categories such as fishing, hunting, clothing, footwear, eyewear, and camping. - Initially updating the scraped product information once every six months, with the possibility of moving to a monthly update schedule. Skills and expe...

  €404 (Avg Bid)
  €404 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  Dropshipping manager 6 μέρες left

  ...and Experience: - Proficient in managing a dropshipping business on the Shopify platform - Experience with product sourcing, inventory management, and order fulfillment - Knowledge of marketing strategies to increase sales and drive traffic to the online store - Familiarity with Shopify apps and plugins to optimize the dropshipping process - Strong analytical skills to track and analyze sales data and make data-driven decisions - Excellent communication skills to liaise with suppliers, customers, and other stakeholders Responsibilities: - Manage product sourcing and selection for the dropshipping store - Monitor inventory levels and ensure timely order fulfillment - Optimize product listings and descriptions for maximum visibility and conversion - Imp...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Product attorney -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: USA Product Attorney, ONLY Licensed in USA Specific Type of Legal Assistance: - Trademark registration - Package review - Retailer package and product requirements Concerns or Issues Related to Soap Package Design: - Concern about packaging requirements - Concerns about FDA regulations - Concerns about retailer requirements Timeline for Legal Assistance: - Need assistance within the next week Ideal Skills and Experience: - Knowledge of USA laws and regulations related to products and soap package design - Familiarity with FDA and Gov regulations for soap products Project Description: We are seeking a product attorney to provide legal assistance for our soap package design. As a first-time product, we have no specific concerns but need the at...

  €322 (Avg Bid)
  €322 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can create a power point presentation on a fire service appliance, specifically focusing on firefighting equipment. The main purpose of the presentation is to inform the audience about the different types of firefighting equipment and their uses. For my Final Project in this class I will be instructing a 15 minute lesson on a fire service appliance, product, or activity. The instructor gave us a example of a power point presentation so we can follow it. We are to The download the attached presentation and edit the presentation to fit the needs of our own departments. Skills and experience required: - Strong knowledge of fire service procedures and equipment - Excellent research and writing skills to gather relevant information - Proficiency in cr...

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create a detailed and informative PowerPoint presentation on fire service activities. The purpose of the presentation is to provide information and educate the audience on various fire safety activities. Skills and experience required: - Strong knowledge of fire safety and fire service activities - Excellent PowerPoint design skills - Ability to create engaging and visually appealing slides - Experience in creating informative presentations with examples - Attention to detail and ability to provide accurate information The presentation should include: - A high-level overview of fire service activities - Detailed information on different fire safety activities - Examples and illustrations to support the information - Clear and concise explanations of the ...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  100 προσφορές
  AI video for product placement 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an experienced freelancer to create an AI video that showcases multiple products in a realistic style. The video should be between 1-3 minutes in length. Skills and Experience Required: - Expertise in AI video creation and animation - Strong proficiency in creating realistic visuals - Ability to effectively showcase multiple products in a concise and engaging manner - Experience in video editing and post-production - Attention to detail and ability to meet deadlines This project requires creativity and a keen eye for detail to effectively showcase the products in a realistic and visually appealing manner. I am looking for a freelancer who can bring my vision to life and create a high-quality video that will captivate viewers and promote the featured products.

  €442 (Avg Bid)
  €442 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  Duration: 1 min Resol: 1920x1080 @ 24 fps. Free royalty music. According to attached storyboard. In the following link you can find a reference regarding brand image, dynamism and quality: Solid 3d files are provided for animation with Keyshot or similar software. The video must be delivered in final format with texts and music included. Check storyboard for examples of effects. Se desea realizar una animación para presentación de producto de 1 min 1920x1080 a 24 fps. Musica free royalty. Según storyboard adjunto. Se debe respetar la calidad, el lenguaje y el dinamismo del siguiente video: Se proveen archivos sólidos 3d para realizar animación con Keyshot. El video debe entregarse en formato final con textos y música incluida. Verificar en...

  €114 (Avg Bid)
  €114 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  ...and would love to give her a gift she’ll love. Theme: Friendship Image Sourcing: While I have a rough idea of the specific images I want to use, I need assistance in sourcing high-quality images that match the concept and theme of friendship. The freelancer should have experience in finding and selecting appropriate images that evoke the feeling of friendship. Style and Mood: The final image should have a romantic and heartfelt vibe, capturing the essence of our friendship. The freelancer should be able to use their creative skills to add elements or effects that enhance the overall sentiment of the collage. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software and tools - Experience in image sourcing and selection - Ability to create visu...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Style our Product List 6 μέρες left

  Style our Product List I am looking for a freelancer to help me style my product list in a vintage and rustic theme. I want the design to have a nostalgic and aged feel, with a touch of elegance. Color Scheme Although I don't have specific colors in mind, I would like the product list to match my brand colors. My brand has a warm and earthy color palette, so the design should complement this. Format The product list should be delivered in PDF format, as this is the most convenient for me to print and distribute to my customers. Skills and Experience To successfully complete this project, the ideal freelancer should have: - Experience in graphic design, with a strong understanding of vintage and rustic aesthetics - Proficiency in color theory and the abi...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  We are going to build AI Review Summary Plugin for WordPress. Smiliar plugin has already released on Alpus Landing Website. () Please check this plugin first and let me share your idea for the better plugin develop. We are seeking the best WP developer and AI Engineer for eCommerce. So we will hire 2 developers for this project. If you have enough experience for it, please share your idea at any time. This will be a contract job for 12 months until release project. After release, we will decide to wheather hire you as full time employee as following result of plugin and platform. Skills: - WordPress, PHP, Javascript, CSS, HTML, MySQL - AI, Data Stream, Data Management, NLP, LLM, Deep Learning, Python

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  Need a Draw a Food Product Brand Name 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: I am looking for a skilled artist to create a detailed sketch of my brand name. The sketch should be in a detailed style, showcasing the intricate details of the letters and overall design. Color Preferences: I have a specific color scheme in mind for the sketch. Please use the designated colors to bring the sketch to life and make it visually appealing. Size Requirements: The final sketch should be in medium size, suitable for use as a poster. This will ensure that the sketch can be displayed prominently and attract attention. Ideal Skills and Experience: To successfully complete this project, the ideal freelancer should possess the following skills and experience: - Proficiency in sketching and illustration - Attention to detail, especially in capturing the intr...

  €8 (Avg Bid)
  €8 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...individual who can help me achieve the best possible results in my e-commerce venture. This project requires expertise in product selection, pricing strategy, and website development. Specifics: - I want to sell physical products through the website. - While I have a general category in mind, I am open to suggestions for specific products that will perform well in the market. - I need assistance in determining the pricing strategy for the products. Skills and Experience: - Proficiency in e-commerce website development, including designing user-friendly interfaces and implementing secure payment gateways. - Knowledge of market trends and consumer behavior to identify profitable product categories. - Experience in pricing strategies and the ability to analyze market resea...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  71 προσφορές

  Project Description: Brand identity with logo for new sweetener product, it's called sugerles. I have $10 for this project, only bid if you agree to work on this budget. - I am starting a new enterprise and I need a brand identity and logo for my sweetener product. - I prefer a minimalist design style for the logo. - I do not have any specific color preferences for the brand identity, I am open to the designer's suggestion. - The ideal freelancer for this project should have experience in creating brand identities and logos. - They should be skilled in minimalist design and have a portfolio showcasing their previous work in this style. - The freelancer should be able to understand the concept of the sweetener product and create a logo that represents it effe...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  ...solution. The project entails adapting our product for customization and rebranding by different clients. Key Responsibilities: White-Label Transformation: Reconfigure our current mobile app and web platform into a white-label format to enable easy customization and rebranding. Deployment Options: Option A: Prepare the white-labeled product for deployment on official app stores (iOS and Android) and set it up on a server. Option B: Configure the product for direct installation on Android and iOS devices, bypassing official app stores, with secure hosting from our server. Please include both options in the bid. Customization and Setup: In your bid, please include the cost of: Initial conversion of the white-label product. Customization of product, ...

  €648 (Avg Bid)
  €648 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές
  Content writers .linked in . Interiors product company 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Content writers needed for LinkedIn profile Specific type of content required: - Job Descriptions | New position SEO keyword optimization: - I'm not sure Desired tone of the content: - Formal/Professional Ideal skills and experience for the job: - Experience in writing job descriptions - Familiarity with SEO keyword optimization - Ability to write in a formal and professional tone

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  €29 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Low Budget HR Need 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Need Recruitment Assistance for Less than 5 Full-time Employees - I am in need of HR assistance specifically for the recruitment process. - I am looking to recruit less than 5 full-time employees for my organization. - The ideal candidate should have experience in HR recruitment and be able to efficiently attract and screen candidates. - The tasks involved will include creating job postings, sourcing candidates, conducting interviews, and providing recommendations for final selection. - The candidate should also have excellent communication and interpersonal skills to effectively interact with potential candidates. - Knowledge of HR best practices and legal requirements regarding recruitment is highly desirable. - The project will require the candidate to work remotely and coll...

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I have products with two default variants A &B . and I'd lilke the product card in collecion page shows the status bases on one of the variant A. If A is out of stock , product card shows Out of Stock even B is avaliable.

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές

  I am looking for a human resource executive (recruitment) to assist me with the following tasks: - Candidate sourcing: I need assistance in finding suitable candidates for the specific role I have in mind. Ideal Skills and Experience: - Experience in candidate sourcing and recruitment - Familiarity with various sourcing platforms and techniques - Knowledge of the specific industry or role I am looking to fill - Strong communication and organizational skills I am open to any industry or role, but I have a specific role in mind that I would like to fill. Additionally, I am looking to hire more than 5 candidates for this role. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Product designer 6 μέρες left

  Product Designer - I am looking for a skilled product designer to help me create a physical product. - I have a specific concept and theme in mind for the product design and would like someone who can bring my vision to life. - The product will be made using materials other than plastic or metal. - Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in product design and development - Ability to translate concepts and ideas into tangible designs - Experience with working with various materials - Strong attention to detail and ability to meet deadlines

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Logo Design for Elegant Product - I am looking for a logo design for my product that needs to be elegant and visually appealing. - I am open to suggestions and would like the designer to come up with creative ideas. - The main element I would like to see incorporated into the logo is my brand name written in a unique way. - The preferred color scheme for the logo is black and white. - The ideal designer should have experience in creating elegant and visually stunning logos. - Strong typography skills are essential to create a unique and eye-catching logo. - Knowledge of color theory and the ability to create a visually balanced design is important. - Prior experience in designing logos for high-end products or luxury brands would be a plus. - Attention to detail and the abil...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  I am looking for a person who can make the some Christmas product. 363 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled freelancer who can create Christmas gifts out of wood. I have a specific preference for wood as the material for the gifts. However, I am open to the freelancer's creativity when it comes to the design and theme of the gifts. Skills and experience required: - Experience in woodworking and crafting - Creativity in designing unique and attractive Christmas gifts - Knowledge of different types of wood and their characteristics - Ability to work with various tools and equipment required for woodworking - Attention to detail to ensure the gifts are of high quality and visually appealing

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me get my Amazon product details pages reinstated. The pages were removed due to a violation of Amazon's policies. I am very familiar with Amazon's product listing policies and have already contacted Amazon's support for assistance. Skills and experience required for this job include: - In-depth knowledge of Amazon's policies and guidelines - Experience in resolving issues with Amazon product listings - Ability to communicate effectively with Amazon's support team - Familiarity with the process of relisting products on Amazon

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am looking for a freelancer to help with a sourcing project. The project involves sourcing a flare air blower motor and flare actuator unit. The company is based in South Sudan, Juba, therefore quotations need to account for shipping costs. If the items can be sourced in neighboring countries such as Uganda or Kenya and it makes more sense in terms of pricing then in that regard it should be sourced from one of those countries. Preferred Brand: As shown in the attached document. Technical Specifications: I will provide specific technical specifications for the freelancer to work with. Installation Services: No installation services are required for this project. Ideal Skills and Experience: - Experience in sourcing industrial equipment and components - Knowle...

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Content writer & product tour video 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and informative video content - Ability to refine and improve existing scripts - Creative thinking and storytelling abilities - Knowledge of the product and its features Main Purpose of the Product Tour Video: - To demonstrate how the product works Script for the Video: - I have a rough script that needs refining I am seeking a freelancer who can effectively communicate the functionality and benefits of my product through well-written content and a visually appealing product tour video. The ideal candidate will have experience in both content writing and video production, and be able to refine and improve upon an existing script. Sample product tour videos:

  €364 (Avg Bid)
  €364 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Package design for a Batter product 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a packaging design for my batter product in the form of a large pouch with a 1 liter capacity. I have specific color preferences and themes in mind but I am open to creative suggestions. With your help, I am confident I can bring a beautiful product to market.

  €45 (Avg Bid)
  €45 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Sourcing agent 5 μέρες left

  Project Description: I am looking for a sourcing agent to help me find electronics products in the international market. Preferred Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in sourcing electronics products - Familiarity with the international market and sourcing processes - Excellent communication and negotiation skills - Ability to identify reliable suppliers and negotiate favorable terms - Proficiency in market research and product analysis - Ability to meet deadlines and work within a timeline of more than 3 months.

  €46 / hr (Avg Bid)
  €46 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Product Catalogue 8 μέρες left

  I will provide you 2-3 pages draft layout after the approval you will provide me a pictures and pricing & after that will complete the 12 page catalogue.

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  <Overview> Please collect product information on vehicles or service information that have or will have the technologies described in the “Technology Description” section below. <Technology Description> This technology is used for updating vehicle software using OTA technology (OTA is a technology that uses wireless communication to transmit and receive data). The software installed in a vehicle is generally executed using the values set or learned uniquely for the vehicle (examples of the values: the operating mode designation, the user's preferred air conditioning set temperature, etc.). These set and learned values must be processed so that they can be used even after the software is updated. To solve these problems, this technology writes a new v...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Excel Product Costing 5 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can help me with product costing using a dynamic Excel model. I already have all the necessary data and formulas ready. Product- Industrial valves with multi-variants and sizes. Skills and Experience Required: - Proficiency in Excel and advanced knowledge of formulas and functions - Experience in creating dynamic Excel models for costing purposes - Strong analytical and problem-solving skills - Attention to detail and the ability to work with complex data sets - Knowledge of product costing principles and methodologies

  €65 (Avg Bid)
  €65 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Woocommerce help Custom Product 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...I need help to upload these 4 fonts and make them selectable. (I have the .woff files) I need all the products in the store to have the same selection options to customize. (Color and Typography) I am looking for a WooCommerce expert who can help me with functionality and customization for my custom product. Specific requirements for the project include: - Implementing the specific functionality that I have in mind - Ensuring seamless integration with WooCommerce - Customizing the product layout and design to align with my brand Skills and experience required: - Strong expertise in WooCommerce and WordPress - Proficiency in PHP, HTML, and CSS - Experience with customizing and extending WooCommerce functionality Timeline: - This project is urgent and I need it to b...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Product Photo Editing 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Product Photo Editing Description: I am in need of a skilled photo editor to enhance and edit my product photos. The specific edits and enhancements required for this project include: - Background Removal: I need the backgrounds of the product photos to be removed, creating a clean and professional look. I have a total of 1-10 product photos that need to be edited. These photos will need to be edited within a week, so a quick turnaround time is essential. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in photo editing software such as Adobe Photoshop or Lightroom. - Experience in background removal and creating a clean, professional look for product photos. - Attention to detail to ensure the edits and enhancements are seamless and natural...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  <Overview> Please collect product information on vehicles that have or will have the technologies described in the “Technology Description” section below. <Technology Description> This technology is a technology to improve easier when changing with a switch the content of a car's driving assistance (for example, maintaining a distance between vehicles or keeping the vehicles within the lane). One of the problems that can be anticipated when operating a switch that can change the content of a car's driving support is that it may not be possible to grasp the content of the switch operation, which may lead to incorrect operation. To solve this problem, this technology displays the content of driving assistance so that the driver can confirm it, and th...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  <Overview> Please collect product information on vehicles that have or will have the technologies described in the “Technology Description” section below. <Technology Description> This technology is a technology to restrain an occupant by using an armrest, a console, or the like in the event of a side collision of a vehicle. One of the problems that can be anticipated when a seat is placed near the lateral center of a vehicle is that the occupant may not be restrained in the event of the side collision, because the distance between the occupant and the side door is long. In order to solve this problem, this technology moves the adjustable armrest or the adjustable console installed on the side of the seat to a position that overlaps with the occupant lateral...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I am looking for an experienced developer to help me with writing web APIs and designing a product that can achieve optimized performance. Programming Language: .Net core Performance Requirements: - High performance is critical for the web APIs. Design Pattern/Architecture: - Preferred design pattern: Model-View-Controller (MVC) Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in writing web APIs using .Net core - Expertise in designing products for high performance - Familiarity with the Model-View-Controller (MVC) design pattern If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  €733 (Avg Bid)
  €733 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  <Overview> Please collect product information on vehicles or service information that have or will have the technologies described in the “Technology Description” section below. <Technology Description> This technology is a technology to improve a performance of autonomous vehicle such as ADAS. During driving supports are provided by autonomous driving, a failure may occur in some vehicle system including the brake system or steering system. However, constant attention to system status may complicate planning of driving support. To solve this problem, even if a failure occurs in one of the vehicle systems, this technology allows other systems with no failures to take over the driving support tasks of the failed system. That is, the tasks of the failed sys...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  Κορυφαία product sourcing Άρθρα Κοινότητας