Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 product design δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Εχω κατάστημα και θέλω κάποιος που γνωρίζει καλά το θέμα να με βοηθήσει α) να φτιάξω υλικό για τα προϊόντα β) κανάλι και περιεχόμενο με το όνομα μου. Ευχαριστώ

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Χρειάζομαι το εξής: Σε Wordpress με woocommerce στην σελίδα εμφάνισης προϊόντος στον πελάτη, όταν συμπληρώνει τιμή για ένα πεδίο (πλάτος ή ύψος) που βρίσκεται σε μια φόρμα όπως αναφέρω π&alpha...

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Δημιουργια καταλογου στα Ελληνικα Product Catalogue in Greek language

  €153 (Avg Bid)
  €153 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Θα ήθελα να ενσωματωθεί ο κώδικας που δίνει το Skroutz ώστε να εμφανίζονται οι αξιολογήσεις των προϊόντων στο site μου. Το site είναι σε Opencart έκδοση 2.3.0.2

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  (SCROLL DOWN FOR GREEK LANGUAGE) - Site should be responsive in mobile and tablets. - Professional template. (I do not have landing page and product page design) - SEO. - One or Two text languages, main language: Greek. Project scope is: 1. Marketing the services 2. Giving information 3. Prompt clients to comunicate. I will provide more specifications to the right developer. Thank you. Το site θα πρέπει να ανταποκρίνεται καλά στα κινητά και τα tablets. - Επαγγελματικό template. - SEO. - Μία ή &...

  €242 (Avg Bid)
  €242 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Αναζητώ μετάφραση από Ελληνικά σε Αγγλικά για τίτλους και περιγραφές προιόντων. Περισσότερες πληροφορίες κατόπιν επικοινωνίας. Greek to English translation for product title & descriptions. Contact me for further info & details.

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  Θα θέλαμε μια προσφορά για την μετάφραση manual, (20-30 pages & on average 6.000 words per manual) από την Ελληνική γλώσσα στα: - Γερμανικά - Αγγλικά - Ρουμάνικα Ευχαριστώ

  €289 (Avg Bid)
  €289 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο product page layout για ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο είναι πάνω σε opencart. Το layout έχει σχεδιαστεί σε Photoshop. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν όλο το κομ&m...

  €496 (Avg Bid)
  €496 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...βίντεο banners με φωτογραφίες και λίγο κείμενο τίτλους νέων/ειδήσεων - search engine: φίλτρα για ενότητες/κατηγορίες/θέματα/προορισμούς (και με χάρτη)/συλλογές/κλπ βασισ&mu...

  €979 (Avg Bid)
  €979 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...competition, ultimately leading to increased profitability. • Optimizing my Amazon product listings. This should involve conducting keyword research to ensure the listings are reaching the optimum audience and converting effectively. • Managing eBay and Amazon dropshipping. You should have experience with coordinating between the two platforms, ensuring that stock levels are maintained, and orders are dispatched on time. The perfect candidate for this project is someone who has significant experience with Amazon FBA, eBay sellers, dropshipping, and retail arbitrage. They should have a deep understanding of the Amazon marketplace, e-commerce SEO, and possess excellent research skills. Previous experience in product sourcing and listing optimization is a must. Pro...

  €23 - €292
  €23 - €292
  0 προσφορές

  I'm in search of product testers who can work on a variety of items. Given the different types of products, flexibility and versatility are key. I didn't specify any product in particular so it could range from electronic devices, beauty and skincare products, to food and beverages. Successful applicants will ideally have: - Experience in product testing, regardless of industry - Comprehensive knowledge of industry standards and regulations - Ability to provide detailed project proposals including methodology and expected outcomes Don't hesitate to include any relevant past work in your application. No specific qualifications are required but an attention to detail and a critical eye would be advantageous.

  €9 - €28
  €9 - €28
  0 προσφορές
  Customised Portfolio Website on Wordpress 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and Experience: - Proven expertise in WordPress theme customisation - Advanced proficiency in implementing layout changes and functionality enhancements - In-depth knowledge of modern design trends and ability to apply them effectively - Excellent understanding of site navigation and header/footer adjustments Please include examples of previous WordPress portfolio sites you've worked on in your bid. Must have understanding of basic UI/UX for better experience. The company is into Import of goods and wish to showcase the products without ecommerce. There are seven products & 20 sub products. Each product will have separate page that includes details of sub products. Reference website: We will provide images and content. The website will be of 5-7 pages...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I'm seeking a competent copywriter who specializes in drafting formal and informative product descriptions. My target audience is primarily middle-aged people, aged between 28 to 60 years old. Ideal Skills Needed: - Proficiency in formal, informative writing - Solid understanding of tone and style needed for product descriptions - Ability to write effectively for a middle-aged demographic - Exceptional attention to detail - Previous experience with product descriptions is a plus I look forward to receiving your bid and reviewing your portfolio. The winning bidder will have a strong grasp of how to convey product features and benefits in an understandable, relatable, and engaging manner suitable for our targeted demographic.

  €228 (Avg Bid)
  €228 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  React Web Development Virtuoso 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...assist with my website project. Key tasks include: - UI design: Crafting a dynamic, user-friendly interface is fundamental. Your designs should be clean, intuitive and visually engaging. - Front-end development: Develop a seamless user experience, ensuring the website operates smoothly and is accessible across all browsers and devices. - React JS: Expertise in React JS is essential to build interactive UIs efficiently. The main functionalities desired for my website include: - User Registration and Authentication: Implement a secure user registration and login system. Your design should prioritize user ease, accessibility, and data protection. - Ecommerce Capabilities: Ecommerce functionality is key. Develop seamless navigation, product pages, shopping cart, c...

  €439 (Avg Bid)
  €439 Μέση Προσφορά
  70 προσφορές

  I need a layout plan for my small electronics store, which is less than 500 square feet. The store is set to sell all things tech, specifically focusing on the following sections: 1. Computer & Accessories: This section...logically and engagingly. 2. Mobile Devices: This area will host a variety of mobile devices and their accessories. A designer familiar with tech and the high turnover of mobile device showcases will be beneficial. Ideally, you should have experience in layout planning for small retail spaces and a good understanding of electronics product display. Your design should utilize the space efficiently and foster smooth customer movement. Include provision for strategic product display to boost sales. Please, also consider aesthetics, as I aim for a ...

  €118 (Avg Bid)
  Επείγον
  €118 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  This project is for the Homepage Design ONLY, if designer does well then we can also ask for the other pages to be designed and populated after good work on the homepage. We are reaching out to discuss a freelance opportunity for designing and building an Homepage focused on smart home devices and pet solutions. The project aims to provide a seamless shopping experience for our customers, following the aesthetic appeal of , and will be developed using WordPress and Beaver Builder. . Project Scope: Design and build an engaging e-commerce platform using WordPress and Beaver Builder. Mirror the aesthetic appeal of to maintain brand consistency. Focus on a clean, modern, and user-friendly design with easy navigation. Implement the main call to action:

  €45 (Avg Bid)
  €45 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Trophy icon Modern Logo for Kindling Business 6 μέρες left

  ...looking for an amazing logo design for my new business that sells firewood kindling. The business name is QuickFire. This logo is for a kindling product, so it should ideally incorporate elements symbolic of wood, fire, and heat. Here are a few key parameters you should know: - Style: I'm fond of minimalistic designs. They communicate the message effectively without being overbearing. - Color Scheme: The logo must primarily contain warm colors such as red, orange, and yellow. They will mirror the heat and intensity of a burning fire. - Representation: The logo should clearly depict wood, fire, and heat, as these are intrinsic to my product and brand. Skills and Experience Required: The ideal freelancer for this project should have a solid experience in ...

  €11 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €11
  40 συμμετοχές
  E-commerce Multi Vendor App UI/UX Designer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a skilled UI/UX designer to create an appealing design for our multi-vendor e-commerce mobile application, built as a collation of various brands. Your role will include: - Designing an intuitive interface for user registration and login. - Conceptualizing the architecture of product listing to promote smooth navigation and user-friendly experience. - Planning and implementing the design of the shopping cart and checkout feature to ensure secure and effortless transactions. - Integrating a link within the user interface that leads to each individual store's website, providing a seamless shopping experience. Ideal candidates should have substantial experience in UI/UX design for e-commerce mobile apps, an understanding of the needs of div...

  €408 (Avg Bid)
  €408 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  Playful Retail Paper Bag Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...to create a playful and creative paper bag design for retail packaging. Main Responsibilities: - Design a paper bag that combines both the logo and brand name in an engaging, playful, and creative way. - The final design must resonate with the brand's image and be suitable for retail packaging. Requirements: - Proficiency in graphic design software like Adobe Illustrator or CorelDRAW. - Previous experience in packaging design, preferably retail packaging. - Great understanding of color schemes and design elements to create a playful and attractive product. - Portfolio showcasing previous design work that includes playful and creative designs. I look forward to collaborating with a talented designer who can bring my bra...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  Minimalist Product Promotion Banner 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...banner for promoting a specific product. The banner's dimensions should be 900x900. The only visual element to include is our company logo and a list of services on text. Here's what I'm expecting: - A Minimalist Design style: The banner should be clean, modern, and without unnecessary distractions. The focus should be on our logo and the communication of essential information. Skills and Experience Required: - Proficiency in graphic design software like Adobe Illustrator or Photoshop. - Experience in creating minimalist designs. - Excellent understanding of branding principles and strategies. Please ensure your portfolio showcases relevant samples, particularly with minimalist design styles. Anticipate potential edits/updates along the wa...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές
  Prestashop Product Migration & Duplication -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a gifted IT professional with proficiency in Prestashop and web scraping. The task at hand involves the copying and uploading of specific product information from another website to my Prestashop store. What I require includes: - Product descriptions - Product images - Product pricing - Product mini videos Rest assured, I have the necessary permissions to utilize these product details from the origin website. I'm hoping to have this project completed as soon as possible, so a quick turnaround time would be highly appreciated. Key Skills: - Prestashop expertise - Web scraping - Quick data entry - Efficient time management - Respect for intellectual property laws

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Minimalist MVP Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...features based on product vision. Ensure the platform is scalable, secure, and maintains user privacy. Create an intuitive and user-friendly interface for data visualization and analysis. Requirements: Proven experience in developing web applications and analytics tools. Strong proficiency in front-end and back-end technologies (JavaScript, React, Node.js, Python, etc.). Experience with database management and data processing (SQL/NoSQL, Big Data technologies). Knowledge of cloud platforms (AWS, Azure, Google Cloud) for hosting and scaling the application. Familiarity with data privacy laws and best practices in data security. Excellent problem-solving skills and ability to work independently. Responsibilities: Collaborate with our team to define the MVP scope and feature set...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Prestashop Product Migration & Duplication 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a gifted IT professional with proficiency in Prestashop and web scraping. The task at hand involves the copying and uploading of specific product information from another website to my Prestashop store. What I require includes: - Product descriptions - Product images - Product pricing - Product mini videos Rest assured, I have the necessary permissions to utilize these product details from the origin website. I'm hoping to have this project completed as soon as possible, so a quick turnaround time would be highly appreciated. Key Skills: - Prestashop expertise - Web scraping - Quick data entry - Efficient time management - Respect for intellectual property laws

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...packaging design. Our brand reflects eco-friendly and natural vibes as we are directly dealing with a product originating from a palm tree farm. The logo design should incorporate elements like palm tree, date fruit, and the farm landscape which are essentially symbolic of our product. The same ecological theme should also reflect in our packaging design. This project would be ideal for someone who has experience in creating nature-based branding elements and has a sleek understanding of balancing between text and symbol so that these complement each other seamlessly. Requirements: - Skilled in logo creation and packaging design - Proven experience in eco-friendly/natural style design - Understanding of the balance between text and ic...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Enhance Shopify Product Page Layout 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We need an experienced Shopify developer to rearrange our product page details. The scope of Work: • Modify the current layout based on provided example files. Ideal Skills & Experience: • Proficient in Shopify platform. • An impressive portfolio of previous Shopify stores worked on. • Ability to quickly understand our business and apply the ideas from the example files. Timeline: We require this project to be completed as soon as possible. Please mention your earliest possible start time in your bid.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  I'm looking for a talented designer to create an elegant and classy packaging design for my sweet box product. The design will be featured on cardboard material and my company's logo needs to be prominently displayed in the overall design. Ideal skills & experience: - Proficient in graphic design and packaging design - Experience with cardboard material is essential - Portfolio showcasing classy, elegant design work - Familiarity with incorporating logos in a prominent and tasteful way Will give Keyline for 250 gms and 500 gms boxes

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I need an experienced researcher with a knack for identifying and engaging suitable platforms to contact parent groups, organizations, and influencers in the preschool demographic. The primary goal is to promote our children's product - a recordable attachment for books - and to establish potential partnerships. We will provide promotional materials and our website with more product information. Key Responsibilities: - Identify potential parent groups, organizations, and influencers who would potentially be interested in our product and would likely to promote it. Create a list of these groups and their contact info, and send initial introduction messages/emails. - Reach out to identified groups in a professional but friendly manner. - Gather contact info, and k...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Logo Design for an Enterprise SaaS Product Analytics Platform 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking a talented graphic designer to create a logo for our Enterprise SaaS company, which specializes in developing a cutting-edge Product Analytics platform. Our platform provides comprehensive insights and analytics to help businesses enhance their products' performance and user experience. We aim for a logo that reflects our core values of innovation, reliability, growth, and user-centricity. Key Requirements: Design Aesthetic: The logo should be modern, clean, and professional, capable of resonating with our target audience of businesses and product managers in the technology sector. Color Palette: We prefer a palette that includes shades of blue (representing trust and reliability), green (symbolizing growth), orange (for innovation), with accents...

  €53 (Avg Bid)
  €53 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Scrape product information from multiple websites -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need to scape product information from multiple websites, and put it into one single database. The database should be updated automatically on a daily basis.

  €245 (Avg Bid)
  €245 Μέση Προσφορά
  102 προσφορές
  WP - eCom, POD, DS, Affiliate mktg site 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...provider for this and upcoming project sites. This is what I expect to be done: 1) start with a fresh wp install 2) install and configure preferred theme. Basic with no custom design or custom content needed unless it just comes with it. 3) install and configure necessary plugins like: woo, cjdropship, printful/printify, seo, amazon affiliate, ebay affiliate, seo, etc. if you know what you’re doing you’ll know which plugins and we will discuss that early on. 4) setup a couple parent/sub categories, taxonomy/tag structure and search 5) create at least 1 example product for each product type. Like to see customizable product examples 6) checkout must work with stripe, paypal, apple pay 7) provide a zip of the completed setup with files and db e...

  €1066 (Avg Bid)
  €1066 Μέση Προσφορά
  81 προσφορές

  ...professional and creative web designer to design a business website specifically geared towards individual consumers. Here are the major tasks required for this project: - Create an engaging and user-friendly business website design that strongly appeals to individual consumers. - Develop a catalog of products or services, clearly showcasing what my business offers. - Implement an online sales system to sell these products directly from the website. Ideal Skills and Experience: - Proven experience designing & developing business websites. - Strong experience in e-commerce, particularly with creating product catalogs and implementing online sales systems. - Excellent understanding of what appeals to individual consumers. - Profound user experience (UX) de...

  €416 (Avg Bid)
  €416 Μέση Προσφορά
  103 προσφορές
  Studio Product Photography Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of photography services for marketing purposes. Specifically, I prefer a studio product photography style that will showcase 3 packets of my biscuits in the best possible light. Important aspects of this project involve: - Creating high quality, professional-grade studio photographs. - Showcasing each product to its full potential. - Campaign shoot of sorts with Packaging and biscuits on a table setting or background. - Close up of the biscuits and the packaging as well - Ensuring that the marketing material is visually appealing and informative for potential customers. Ideal candidates for this project should: - Have extensive experience in studio product photography. - Be able to understand and reflect the brand identity in the photographs. - Be de...

  €139 - €417
  Τοπικό
  €139 - €417
  0 προσφορές

  I'm looking for a skillful video editor to transform raw footage into a compelling, cinematic, and professional short-form content. Here's what you need to know: - The final product will be a video that is under one minute long. Experience in creating concise yet impactful narratives will be crucial. - The purpose of this video is promotional. Therefore, a keen sense of branding and ability to engage potential clients within the first few seconds will help. - Although the content is short-form, we are aiming for a cinematic and professional style. Your repertoire should include a rich understanding of pacing, sound design, grading, and narrative storytelling. Ideal candidates will have experience in promotional video editing, bringing a touch of cinema into short...

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  ...user-friendly, attractive, and efficient e-commerce website for my business. With a product list of more than 100 items, the website design should emphasize easy navigation, quick loading times, and a secure shopping experience. Key Requirements: - Robust Shopping Cart: The site should have an intuitive shopping cart system that allows users to easily add, remove, or adjust quantities of items. - Secure Payment Gateway Integration: Ensuring the security of our customer transactions is a top priority. You will need to incorporate a secure payment gateway into the site design. - Customer Reviews: I believe in the power of customer feedback. Incorporating a feature that allows for customer reviews on product pages is essential. Ideal Skills and Experience: ...

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  ...user-friendly, attractive, and efficient e-commerce website for my business. With a product list of more than 100 items, the website design should emphasize easy navigation, quick loading times, and a secure shopping experience. Key Requirements: - Robust Shopping Cart: The site should have an intuitive shopping cart system that allows users to easily add, remove, or adjust quantities of items. - Secure Payment Gateway Integration: Ensuring the security of our customer transactions is a top priority. You will need to incorporate a secure payment gateway into the site design. - Customer Reviews: I believe in the power of customer feedback. Incorporating a feature that allows for customer reviews on product pages is essential. Ideal Skills and Experience: ...

  €185 (Avg Bid)
  €185 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am currently in need of a talented and versatile freelance mobile app developer to join my project. As a freelance mobile app developer, your task will be to transform design and product requirements into a functioning, well-crafted mobile application. Your responsibilities will include: - Translating design and wireframes into high quality code - Designing, building, and maintaining high performance, reusable, and reliable code - Ensuring the best possible performance, quality, and responsiveness of the application Ideal Skills and Experience: The ideal freelancer for this job should have a strong knowledge and experience in mobile app development. You are familiar with a variety of programming languages and development frameworks. Understanding the standards ...

  €386 (Avg Bid)
  €386 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ...creative professionals specializes in transforming your vision into visually stunning marketing materials that grab attention and leave a lasting impression. Whether you're promoting a new product, announcing an event, or simply enhancing your brand's visibility, our designs are tailored to suit your specific needs and objectives. From bold and eye-catching posters that command attention from across the room to sleek and informative brochures that convey your message with clarity and elegance, we have the expertise to bring your ideas to life. Our attention to detail ensures that every aspect of your design, from layout and typography to imagery and color scheme, is meticulously crafted to resonate with your target audience. With our services, you can unleash t...

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm in search of a skilled web deve...registration and login to navigate and make purchases. - Payment processing to facilitate smooth transactions. - Product listing and browsing section, for a great customer journey. Additional Functionalities: - A robust product search and filters mechanism to improve product discovery. - Wishlist functionality enabling users to save and keep track of desired items. - Reviews and ratings for products to facilitate informed purchase decisions. Design Aspects: - The design needs to be clean, modern and user-friendly. If you have significant experience in eCommerce website development, particularly with the stated features, please place your bid. Proficiency in modern web technologies and UX design is high...

  €507 (Avg Bid)
  €507 Μέση Προσφορά
  110 προσφορές

  I need a skilled graphic designer to create a minimalist and clean package design for our wet wipe product. This product will cater specifically to babies and toddlers so it should be appealing to both parents and children. The design should speak to the product's focus on sensitive skin care. Key requirements: - Experience with minimalist design concepts - Knowledge on how to design with a toddler audience in mind - Previous work on creating product packaging designs is ideal - Understands how to visually reflect product usability for sensitive skin

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  ...information about a specific product/service to the general public. Key Responsibilities: - Conceptualize and design a modern, minimalist brochure. - Understand and accurately portray the details of the product/service. Ideal Candidate: - Solid experience in graphic design with a strong portfolio of past minimalist design projects. - Excellent understanding of effective communication for a diverse, general audience. - Able to interpret and translate product/service information into engaging visual content. - Has a keen eye for aesthetics and meticulous attention to detail. By joining this project, you'll have the opportunity to showcase your design skills and creativity in creating a brochure that can captivate the general pub...

  €231 - €692
  Σφραγισμένο
  €231 - €692
  85 προσφορές

  ...collection of my wife's recipes for mums, along with accompanying snaps and content that will be provided in the future for the winner to use in book design, all needing to be compiled into a flavorful, lively, and colorful cookbook. - The final product will please the eye with a design that is rich and vibrant, just like the recipes it contains. - The dishes represented span a broad spectrum of global cuisine. As such, your proficiency in striking a balance across different culinary styles is necessary. - The cookbook will be in A4 size with a landscape layout to best manifest the mouthwatering meals. - Skills necessary: Professional writing, graphic design, book format & layout, knowledge of various cuisines. A strong portfolio of similar work i...

  €23 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  OpenCart Product Details CSV Export 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an experienced programmer who can assist with exporting product details from OpenCart to a CSV file. Key Tasks: - Extract product details exclusively from the OpenCart platform. - Save the extracted information in a CSV format. -and upload it to woocommerce total 1.700 products Ideal Candidate: - Familiar with OpenCart platform and woocommerce - Experienced in data extraction and conversion. - Knowledgeable about CSV file formatting. Your task will be concluded once I have a fully functional, ready-to-use CSV file containing all my product details.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I am in need of a talented graphic designer for my e-commerce business. As a part of this project you can expect to be creating product images and social media graphics. Key Responsibilities: - Designing minimalist-style product images for my e-commerce website - Crafting equally minimalist-themed social media graphics - Ensuring overall visual cohesion between product images and social media graphics The ideal candidate will have: • Proven experience in graphic design, preferably within the digital and e-commerce sectors • Proficiency in Adobe Creative Suite or comparable design software • A keen eye for minimalist aesthetics • Ability to deliver cohesive design across different media platforms Your main task will be to crea...

  €10 (Avg Bid)
  €10 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I'm looking for a creative freelance designer that can understand and interpret my brand's aesthetics. I want to create a unique and engaging label design for my house cleaning essentials. A successful freelancer should be experienced in: - Creating detailed graphic designs. Please provide examples of past work that showcases your skills and creativity in this area. - Designing product labels, preferably in the home care product segment. - Understanding branding and consumer psychology to ensure that the design aligns with our business goals and engages customers effectively. Let's create a package design that tells my brand story. Looking forward to seeing your applications and embarking on this creative journey!

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...identical, with the only variation being the product label, which will read 'Limited Edition' on one and a normal product name on the other. The purpose of the dual design is to be used in a experimental survey, so it is crucial that the product in the picture is identical, as well as background color and positioning of the product. The product label is the only thing that should be different. Key Project Details: - The designs should strictly adhere to a 1:1 square aspect ratio. This is important as I want the basis for the designs to be uniform in shape. - A natural/neutral background theme should be incorporated in both designs. It should serve to highlight the makeup product rather than divert attention from it. - It i...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  ...hunt for a talented designer who can create a vintage-style cover design for organic soap. The selected freelancer will need to: - Focus primarily on the graphic representation of the brand rather than the product specifics. - Though the main theme touches on organics, imbue the design with an alluringly catchy aspect to attract customer attention. - Use colors that resonate with nature such as earth tones–browns, greens e.t.c The perfect candidate for this job is one with a mix of experience in vintage-style design and an appreciation for organics. A good aesthetic sense and adaptability to requests will also be preferred. Being a brand-focused project, familiarity with branding elements and their application in the design will give you an...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...physical products. In terms of organization, all of my products belong to the same category, so there is no need for extensive categorization. For the design style, I'm aiming for a minimalist and modern look that aligns well with my brand image. This should be reflected in all aspects of the store design such as the product layout, color scheme, typography, and user experience. Skills and Experience desired: - Experienced in setting up Shopify stores - Good understanding of modern and minimalist design principles - Ability to incorporate a consistent style throughout the store - Excellent understanding of user interface and user experience design - Prior experience in successfully selling physical products through Shopify Your task will be t...

  €265 (Avg Bid)
  €265 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές

  ...electronics and gadget market. Here's what I'm particularly looking for: 1. Domain Expertise: - I already have a domain name and now need it to be linked to Shopify. If you have experience in doing so, that will be a huge plus. 2. Product Categorization: - I'll be dealing in a variety of electronics and gadgets. You should be equipped with the necessary Skills to sort and categorize these products properly. 3. Store Layout and Design: - The design of the store is something I value highly. I'm looking for a freelancer who can provide a minimalist design which aligns with the theme of the products being sold. Looking forward to partnering with someone well-versed in Shopify, who also mirrors my sense for detail and organiz...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  We want to do a product photography and videography in Sydney. This for social media marketing. We need the person to do a photoshoot of the product. A promo video for the product itself, a video for owners talking about the product and another video for customer testimonial. The photographer/videographer is expected to advise us about the location and timing other things like props, lighting, backdrop and background needs to be managed by the person. We also need creative directions from the person which he/she needs suggest us whats best for the overall shoot. We also want to get edited photos and videos as a final piece. We also would need raw footage for these shoots

  €150 - €450
  Τοπικό
  €150 - €450
  0 προσφορές

  Κορυφαία product design Άρθρα Κοινότητας