Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  157,137 print δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  €2172 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  Κατασκευή Shopify Έχει λήξει left

  ...το κατάστημα έχει έκπτωση 10% - Όταν ο users κάνει εγγραφή εκεί που βάζει τα στοιχεία του να βάζει αν θέλει τα κρέατα να είναι συσκευασμένα σε χασαποκολες η σε δισ&kappa...

  €3220 (Avg Bid)
  €3220 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  e-shop canvas print Έχει λήξει left

  Παρακαλώ θέλω να ενσωματώσω στην ιστοσελίδα μου εκτυπώσεις σε καμβά e-shop. Κάτι σαν και αυτό

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Σχεδιασμός Μόδας Έχει λήξει left

  ...σε πρόγραμμα gerber technology accumark. (καθώς η ραφή δεν θα γίνεται στο χέρι αλλά σε μηχάνημα που υποστηρίζει αυτό το πρόγραμμα μόνο) - Γραφίστα για : 1) δημιουργία μοναδικών prints και τη σωστή τ&om...

  €409 (Avg Bid)
  €409 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Print form Android Έχει λήξει left

  Η εφαρμογή τρέχει στο παρασκήνιο. Της έχουμε ορίσει έναν φάκελο από τον οποίο τραβάει αρχεία κειμένου ( τα οποία έχουν ελληνικούς χαρακτήρες και δημιουργούν&...

  €565 (Avg Bid)
  €565 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Vectozire an image 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled freelancer to vectorize an illustration for print. Skills and Experience: - Proficient in Adobe Illustrator or similar software - Experience in vectorizing illustrations - Knowledge of print design and file formats - Attention to detail and ability to replicate the specific style/reference image provided by the client

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  ream.designs 6 μέρες left

  Logo Design for Personal Use Skills and Experience Required: - Proven experience in logo design - Ability to create unique and visually appealing designs - Strong understanding of brand identity ...should have a strong portfolio demonstrating their experience in logo design. - The logo should be unique, visually appealing, and reflect the client's personal style and preferences. - The freelancer should have a strong understanding of brand identity and visual communication. - The logo should be delivered in a high-resolution format suitable for various applications (e.g., website, social media, print). - The freelancer should be able to incorporate any specific requirements or preferences provided by the client. Note: The client is open to creative ideas and suggestions from t...

  €327 (Avg Bid)
  €327 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  catalogue designer 6 μέρες left

  I am looking for a catalogue designer who can create both a printed and digital catalog for my company. The primary purpose of the catalogue is to showcase our company branding. The catalog should have less than 20 pages. Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Experience in catalogue design - Proficiency in both print and digital design - Understanding of branding and marketing principles - Ability to create visually appealing and cohesive designs - Attention to detail and ability to meet deadlines

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Trophy icon logo creation 6 μέρες left

  Logo Creation for a New Property Management Enterprise Industry: Property Management - we rent out premium rooms to high earning professionals Preferred Color Scheme: Ivory and Dark Brown Skills and Experience: - Graphic design expertise - Experience in creating professional logos - Knowledge of property management industry and its visual representation - Ability to incorp...logo that stands out and represents my new enterprise effectively. - I am open to different design concepts and ideas that align with the property management industry and my business goals. - The selected candidate will be expected to provide multiple design options and revisions until the final logo is approved. - The final deliverable should be provided in various file formats suitable for both print and di...

  €59 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €59
  295 συμμετοχές
  logo design 6 μέρες left

  Logo Design for Personal Use Skills and Experience Required: - Proven experience in logo design - Ability to create unique and visually appealing designs - Strong understanding of brand identity ...should have a strong portfolio demonstrating their experience in logo design. - The logo should be unique, visually appealing, and reflect the client's personal style and preferences. - The freelancer should have a strong understanding of brand identity and visual communication. - The logo should be delivered in a high-resolution format suitable for various applications (e.g., website, social media, print). - The freelancer should be able to incorporate any specific requirements or preferences provided by the client. Note: The client is open to creative ideas and suggestions from t...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  Custom Logo Design for Website and Print Use I am in need of a modern logo design that can be used for both my website and print materials. I have a rough idea of what I want the logo to look like and I am open to incorporating specific design elements and colors. Skills and Experience Required: - Strong portfolio showcasing previous logo designs - Proficiency in modern logo design techniques - Ability to incorporate client's rough idea into the design - Familiarity with creating logos for both web and print use Want to use black and white coulours

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Researcher in Kaohsiung and Tainan, Taiwan 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...looking for a consumer researcher to complete a store audit in Kaohsiung and Tainan, Taiwan There is 3 stores and 25 products to audit in Kaohsiung and 1 store in Tainan with 18 products to audit. The payment for this project is 90 euro. All necessary training material will be provided. Products to audit include Baby Diapers and Feminine Hygiene products. The auditor will need to print measuring tools on transparency paper.- A PDF will be provided. Necessary Skills Good level of English is required as the training material is only in English and all communication is in English only. Able to complete the project in short amount of time- a day. Responds effectively and in a timely fashion to all emails. An Android device is required for this project, unfortuna...

  €80 - €90
  Τοπικό
  €80 - €90
  0 προσφορές
  Graphics Designer -- 3 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a graphics designer who specializes in print design. I have specific elements and themes in mind for the project and I am open to creative suggestions as well. I only need one design concept for this project. Ideal Skills and Experience: - Strong portfolio showcasing previous print design work - Proficient in graphic design software such as Adobe Photoshop and Illustrator - Attention to detail and ability to follow design briefs and instructions - Creative and able to think outside the box - Excellent communication skills to understand and incorporate client's vision

  €7 - €11
  Σφραγισμένο
  €7 - €11
  15 προσφορές
  Mukes Tarde 6 μέρες left

  Project Title: Mukes Tarde Project Type: Graphic Design Style: Bold and Colorful Description: I am looking for a talented gra...design software such as Adobe Photoshop, Illustrator, etc. - Attention to detail and ability to meet deadlines Project Details: I am completely open to the designer's creativity and would love to see unique and innovative design ideas for Mukes Tarde. The project requires the creation of various design elements that will be used across different platforms, including social media, websites, and print materials. If you are a creative and skilled graphic designer who can bring my vision to life with bold and colorful designs, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work that showcase your ability to create visually st...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  To make a product catalog 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...copper utensils. The catalog will be in print format, specifically a PDF file. Requirements: - Expertise in designing and formatting print catalogs - Proficiency in creating visually appealing layouts - Ability to showcase the unique features and benefits of copper utensils - Experience in designing catalogs for home goods or kitchenware - Attention to detail to ensure accurate representation of each product - Knowledge of typography and graphic design principles The catalog will feature less than 50 copper utensils, including various types such as pots, pans, and utensil sets. The goal is to create a visually appealing catalog that effectively showcases the quality and craftsmanship of our copper utensils. If you have experience in creating print catalogs, speci...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  The bride and groom do not have a single "print worthy" photo. They did not get a simple background full dress image. Key items will be adding in the bride's full dress, placing them in a neutral outdoor background, straightening bride's necklace. Stock images of the dress are in this link

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Project Description: Add rawkeyboardlistener in Flutter app Skills and Experience Required: - Proficiency in Flutter framework - Familiarity with rawkeyboardlistener functionality in Flutter - Experience in implementing text input functions in Flutter apps Project Overview: Modify flutter program to get keyboard inputs( enter, backspace, characters) and print corresponding codes in the screen using rawkeyboardlistener in android. Modified program must be bug free. Bidders may submit apk file for review before source code submission. Program file attached.

  €121 (Avg Bid)
  €121 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  grand opening flyer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Modern and Minimalist Grand Opening Flyer Description: I am looking for a talented graphic designer to create a modern and min...to detail and ability to meet tight deadlines Requirements: - Incorporate the modern and minimalist theme into the flyer design - Include the essential information of the event, such as the location and time - Create a visually appealing design that captures the attention of the general public - Ensure the flyer is easy to read and understand - Deliver the final design in a high-resolution and print-ready format If you have a keen eye for modern and minimalist design and can create a visually striking flyer that will make our grand opening event stand out, I would love to work with you. Please provide samples of your previous work in your...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  sticker for food truck ! 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ?Design Opportunity: Help Create the Vibrant Look for Super Corn Food Truck! ? Are ...space on each side of the truck to work your magic. Your Mission: Create a design that incorporates our rocket-shaped corn logo, evokes a sense of excitement and energy, and showcases our love for all things corn. Vibrant colors, imaginative graphics, and a playful vibe are right up our alley. Timeline: We're in a hurry to get this show on the road! Ideally, we'd love to have the design ready for print within the next two weeks. Interested? If you're up for this cosmic challenge and ready to make Super Corn's food truck the talk of the town, shoot us a message! Share your portfolio or any relevant designs that showcase your style and creativity. Let's blast off together...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  140 προσφορές

  I am looking for a skilled designer to create a marketing brochure PDF for my business. The project requires expertise in graphic design and branding. WE WILL NEED UNLIMITED REVISIONS FOR THIS PROJECT. WE WANT TWO SEPERATE DOCUMENTS - (1) A STANDARD ONE PAGE PDF AND (2) A HORIZONTAL BIFOLD DOCUMENT, WITH MEDIA AND DATA ON ALL SIDES THAT WE CAN PRINT ON PAPER TO FOLD UP AND DISTRIBUTE TO OUR CUSTOMERS. Target Audience: - The brochure will target B2C (Business to Consumer) audience. Primary Goal: - The primary goal of the brochure is to promote our products and services. Branding Materials: - I have a logo and specific colors that should be incorporated into the design. - our website is Skills and Experience: - Proficient in graphic design and branding - Familiarity

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  100 προσφορές

  Project Description: I am looking for someone who can help me make my photos sharper as they were either taken on a phone camera or on an old DSLR and aren't high quality enough to be blown up to print in large format and hung on a wall. I have both portrait and landscape photos that need to be enhanced. The ideal candidate for this job should have experience in photo editing and be able to deliver high-quality results. Requirements: - Experience in photo editing and enhancing both portrait and landscape photos - Ability to sharpen photos to improve clarity and detail - Attention to detail to ensure the final images look professional - Proficiency in photo editing software such as Adobe Photoshop or Lightroom Project Details: - Number of photos: Less than 10 - Deadline: No sp...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές
  Trophy icon A logo for a movement and energywork studio 6 μέρες left

  ...represent both the movement (dance) aspect and the energetic (spiritual) aspect of my business. The main colour of my logo is RGB nr. 74A4AB The support colour in my communication is RGB nr. debc65 I Already have a current logo that has undergone many changes already. Now I am moving to another space (near the sea) and the logo and housestyle should be renewed. Please make it timeless and easy for print since I do not want it to change for the coming 5 years. Oh and I only need the words Flow by Fleur, so no pay of... Ideal skills and experience for this job include: - Experience in designing elegant and sophisticated logos - Creativity in incorporating simple but refinend dance and movement elements into the design - Knowledge of color theory and the ability to create visual...

  €70 (Avg Bid)
  €70
  314 συμμετοχές
  Packaging Stickers on Illustrator 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled Illustrator designer to create packaging stickers for my products. The purpose of the stickers is to provide product information to customers. Design Elements/Style: - While I don't have specific design elements or style in mind, I have a rough idea of what I want. - I am open to suggestions and creative ideas from the designer. Print-Ready Design: - I need the design to be print-ready, so it can be easily transferred onto packaging materials. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Illustrator and graphic design. - Experience in creating packaging designs. - Strong attention to detail and ability to follow design guidelines. - Ability to communicate effectively and incorporate client's ideas into the design. If you are a talent...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  I am looking for a graphic designer to create and print my business cards. The preferred design style is bold and colorful, and I would like the cards to have a glossy finish. I need assistance in creating the necessary elements for the cards, including logos, taglines, and contact information. Ideal skills and experience for the job include: - Graphic design expertise with a focus on bold and colorful designs - Experience in creating unique and eye-catching business card designs - Proficiency in creating logos and taglines that align with the overall design style - Knowledge of printing techniques and materials, particularly with glossy finishes If you are a creative and experienced graphic designer with a knack for bold and colorful designs, I would love to work with you to b...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  94 προσφορές

  I have several pictures of a tattoo (attached) it is a UPS truck & Mickey Mouse, & Palm Trees & Sunshine We will be using the design for embroidery so we want it to be simple, not overly detailed. Just need the artwork, not a digitized embroidery file as we will send it out for digitizing once we get the artwork. This will be on the back of a jacket so about 9 x 9 inches Please keep it to 4-5 colors for ease of embroidery I do NOT want the exact design. Just a creative representation of the idea. Can be simple outlines or simplified ideas - just the UPS TRUCK, PALM TREES, Mickey - But DOES NOT NEED TO MATCH the tattoo. Just the "idea" . Basically that she is driving UPS truck until she can retire to Florida. SIMPLE IS BEST!!

  €139 (Avg Bid)
  Επείγον Εγγυημένος
  €139
  147 συμμετοχές

  I am looking for a skilled freelancer who can create a composite image by combining two photos. The purpose of this project is to create a visually appealing final imag...candidate should have experience and expertise in photo editing and be able to accurately execute the desired effects. The final image should have a high resolution suitable for print. This means that the freelancer should have the necessary skills to ensure that the image will maintain its quality and clarity when printed. Overall, the ideal candidate for this project should have the following skills and experience: - Proficiency in photo editing software - Ability to create seamless composite images - Knowledge of various effects and techniques in photo editing - Experience working with high-resolution images ...

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές
  Quick Poster Project 9 μέρες left

  I need you to recreate this for me so I can print in a 11x17 inch size. It is just a white poster with some text on it. I need to recreate it for me until we can completely redesign it in the future to look like the others we did last year.

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  The task here is to add new features into existing web portal built using Vaadin. The portal allows user to view vehicle information uploaded from android device. Two new features need to be added to the portal: 1. Allow user to view vehicle engine number (image) and input the correct engine number and have it save into database. 2. Print a report (vehicle info) for a selected vehicle.

  €493 (Avg Bid)
  €493 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές

  ...is Canada, then check province name, and assign tax based on province listed in customer's profile 7) admin notes not showing correctly on client page unless we click edit. go to any account, create admin note with multiple lines, save it and take a look at it, you'll see all text is written like a paragraph, not separate lines. 8) on the invoices, i may need to modify very minor things in the print design, nothing complicated. we can discuss details. 9) customer signature, try to open any invoice > click Preview, then scroll down to the bottom of the invoice, you will see large white space, in this area, the customer can sign, if you're using a computer, you can sign using your mouse clicking in the area. if using your mobile phone, you can sign using your fi...

  €91 (Avg Bid)
  €91 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Book cover 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to design a book cover for my personal use. The genre of the book falls under the "Other" category. I have specific elements in mind that I would like to incorporate into the design. Skills and experience required: - Graphic design expertise...12 stages. I have a title and an author name selected. The purpose is to give a book A4 sized to our son and daughter-in-law for them to create a record of their first child’s progress and development from birth through to potentially being married/ in a for life relationship and so the process may replicate for the child. I want the completed design to be made available as files that I can print from and edit in part. The design is not to be cartoon like nor academic The 12 stages of develo...

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  102 προσφορές
  photo edited 6 μέρες left

  Project Title:...Background Removal Description: I am looking for a skilled photo editor who can remove the background from 2 photos for an obituary and memory card ASAP. It's the guy on the left I need in photo with woman. I only need a headshot of him for this photo and the other photo he is the guy in the Under Armor shirt, second to the left. I need a headshot from that as well. Need it to be clean and nice for print and digital copy. Skills and Experience: - Proficiency in photo editing software - Expertise in background removal techniques - Attention to detail to ensure clean and accurate removal - Ability to meet deadlines and work efficiently with multiple photos If you have previous experience in background removal and can deliver high-quality results, please submit...

  €271 (Avg Bid)
  €271 Μέση Προσφορά
  79 προσφορές
  computer reparing 6 μέρες left

  Microsoft Windows 2016/2012/2008/2003/2000/NT Server- Active Directory, File Server, Print Server, Proxy, DNS, WINS, DHCP installation, configuration, maintenance, fine tuning, backup and troubleshooting as well as in client roles for servers, packages installation, disk management and quota management, monitoring system performance. Implementation and troubleshooting of Wifi Routers, Firewall, Access points, VPN and VLAN and Fiber connectivity Expertise in Mail Systems like Microsoft Exchange Server, Lotus Notes, G-suit, Outlook configuration and troubleshooting. Repairing and troubleshooting Experience for all types of Desktops and Laptop (Lenovo, HP, Dell, etc) Hardware and Printers (Line, Passbook, Dot Matrix, LaserJet, Inkjet)

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Need someone who is proficient in Python 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...websites: static, dynamic, suitable for sites which contain captcha , detect automation tool or require complex logic. Set up Automation System so that Data can be labelled 5 Ways: Admin Only Data; Sales Data; Service Data; Resource and Workers 5 different types of users: Admin, Sales Manager, Service Manager, Resource, Worker. Admin sees and accesses all. The Only person that can print or download any data. Must be able to download list in both CSV and Excel formats. The Only person who can change login credentials: username and password Sales Manager sees only Sales Data Service Manager sees only Service Data Resource sees only Resource Data Workers sees what Admin determine Once the above is completed. Create a database of companies that offer white label ser...

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Graphic Designer 5 μέρες left

  am looking for a professio...for my company. . My niche is belongs to skin products so it will be about cosmetic and etc. If you are passionate and having years of experience than apply for this job. Now mentioning Below requirements about my logo. Scope of Work: Company Logo: Develop a distinctive and versatile logo that encapsulates our brand identity. Ensure the logo is suitable for application across both digital and print media. Collaborate on multiple design concepts, with the flexibility to iterate based on feedback. Banners: Design visually engaging banners for online platforms, including our website and social media channels. Create banners of different sizes and formats to accommodate diverse advertising spaces. Incorporate our brand elements seamlessly into the banne...

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές

  I am looking for a designer to create a bold and colorful design for an oversize t-shirt. I will be using puff print, so I need a design that will work well with this technique. I have given few degine idea inspired by this Specific Requirements: - The design should be bold and colorful, with vibrant and eye-catching elements. - I have specific elements and themes that I would like to be included in the design. - I am open to any colors for the design, so the designer has creative freedom in choosing the color palette. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating bold and colorful designs for apparel, particularly t-shirts. - Knowledge of the puff print technique and how to optimize designs for this printing method. - Ability to incorporate specific elements ...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Project Title: Mascot Design and Text Editing for Web and Print Use Description: - Our highest priority is to blend the mascot with the whirl inside the monitor, separating it from the text, and making the text easily editable within the .psd file. - The client has a clear idea for the design and concept of both the mascot and text. - The final design will be used for both web and print purposes. - We are looking for a talented designer with experience in mascot design, graphic design, and Photoshop skills. - The ideal candidate should have a strong understanding of branding and be able to create a cohesive design that seamlessly blends the mascot with the whirl inside the monitor. - They should also have expertise in separating the mascot from the text and making the text e...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  fix my dropdown 5 μέρες left

  My dropdown must not print VIP, Backstage in an options and there must not be duplicates it does this if there is a multi value in the database

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  logo ample 5 μέρες left

  ...can create a visually appealing and memorable logo for my company or brand, Logo Ample. Requirements: - The logo should accurately represent the essence and values of my company or brand. - It should be eye-catching, professional, and unique. - The design should be scalable and easily recognizable in different sizes and formats. - The logo should be versatile and suitable for both digital and print media. - I prefer a color scheme that is bright and vibrant, but I am open to suggestions and ideas. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in graphic design, particularly in creating logos. - A strong portfolio showcasing past work and creativity. - Excellent knowledge and proficiency in using graphic design software such as Adobe Illustrator or Photoshop. - Understanding...

  €187 (Avg Bid)
  €187 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  Create one comic page standard size suitable for print and digital distribution (with the possibility to work on subsequent comic pages for additional milestones)

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  ...showcasing modern and visually appealing designs. - Proficiency in graphic design software and tools. - A keen eye for detail and ability to create a unique and memorable logo. - Understanding of branding principles and ability to create a logo that aligns with the company's values and target audience. Deliverables: - A high-resolution logo file in various formats (e.g., PNG, JPEG) suitable for both print and digital use. - Clear and concise communication throughout the design process, with timely revisions and updates based on feedback. Timeline and Budget: - The project should be completed within [insert timeframe]. - The budget for this project is [insert budget amount], but I am open to discussing it further based on the freelancer's experience and expertise The ...

  €93 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €93
  309 συμμετοχές

  I am looking for a Shopify expert who can create a winning online store for me. I need someone who can handle everything from design to imple...Experience in integrating the store with social media platforms Specific requirements: - Custom design for the Shopify store - SEO optimization to improve visibility and rankings - Integration with social media platforms for seamless sharing and promotion of products Shopify store Develop & Design General / Niche-based Shopify Store Shopify Dropshipping / Aliexpress / Obrelo / DSers / -Cjdropshipping Print on demand Shopify Store Klaviyo Marketing / Automation / Funnels Apps integration / upsell / reviews/custom cart Product Management UI/UX design Shopify Marketing If you are interested in this project, please message me with y...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  ...What kind of feel would you like your logo to portray? Your answer: Traditional, Kampung (village) vibes, homey Requirements: - Colours preferably either green, yellow, brown, maroon. Able to mix and match. - logo should be simple and easy to remember - style is traditional, kampong vibe - need to look premium and customized (not generic or from some template) - logo will be used for signage, print, card etc so it needs to be simple yet traditional Please see samples for references we like. Final files required: - all logo variations (icon only, wordmark only, etc) - all colour variations (monochrome, black, white, etc) - png, jpg, eps and PSD files - font file (if applicable) - colour pallete (usage guide) Moodboard aesthetic:

  €34 (Avg Bid)
  €34
  207 συμμετοχές
  Logo alteration 5 μέρες left

  I am looking for a designer to make specific text modifications to my logo. I have specific fonts and styles in mind for the changes. The altered logo should be compatible with both digital and print formats. Ideal Skills and Experience: - Logo design - Typography - Graphic design - Proficiency in various file formats for digital and print use

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  113 προσφορές

  ATTACHED BELOW IS A WORD DOCUMENT FOR THE CONTENT OF THE MENU. 1. General Overview: • Menu Size: Letter size (8.5 x 11 inches) • Number of Pages to work with: 5 • Purpose: For print • We already have a front cover so the focus is on the inside pages 2. Inside Pages (1-5): • Page 1: Section heading - "Chinese Cuisine"; Subsections for appetizers, main courses, etc. • Pages 2-5: Section heading - "International Cuisine”; Subsections for appetizers, main courses, etc. AND Section heading “Desserts”. 3. Design Elements: The menu should exude a sense of elegance and sophistication • Font: Choose a clean, easy to-read font • Imagery: Incorporate high-quality images where appropriate (I do not like pictures o...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  100 συμμετοχές
  Painting pictures 5 μέρες left

  I am looking for a skilled artist to create a realistic painting/print for me. The subject matter of the painting/print is a custom purple water lily scene with a heart incorporated in the sunrise or sunset and the word "mother" written in Tagalog. The Tagalog word for mother would be “Nanay”. I would like the painting/paint to be either 5x7 or 8x10 in size . Skills and experience needed: - Proficiency in realistic painting/print techniques - Experience in creating custom scenes with specific elements incorporated - Knowledge of Tagalog language and writing - Ability to work with small canvas sizes

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  Convert either two OR four images into cartoon figure images. See cartoon Camden image for reference. I also included the 4 regular photos I am considering for this project.

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  92 προσφορές

  Project Description: I am looking for a skilled designer to create book covers for a series of 5 books. The covers should have a similar style to each other and should reflect the theme of how to deal casino table games. Requirements: -...illustrative, or typographic style - Creativity and the ability to come up with unique ideas for the covers Timeline: The book covers need to be completed within 1 month. Note: As the client is open to suggestions and does not have any specific ideas, the designer will have creative freedom to come up with concepts for the book covers. Other ongoing projects may follow including website design, print ads, mural paintings, etc. Budget is $100 to $300 per book cover. Must be able to send different file types as needed by the printer (jpg, png,...

  €136 (Avg Bid)
  €136 Μέση Προσφορά
  96 προσφορές
  Trophy icon Design Flyer for Islamic Event 1 μέρα left

  I am looking for a talented graphic designer to create a vintage and artistic flyer for promoting an event (Trust in Allah). The ideal candidate should have experience in creating visually appealing designs wit...in designing flyers for events or promotions - Creative thinking and ability to bring ideas to life The flyer needs to be created from scratch, as the client does not have any specific content, text, images to include. Therefore, the designer should be able to come up with an original concept and incorporate relevant information about the event. The final deliverable should be a high-quality print-ready file that can be easily distributed and attract the target audience. The client is looking for a visually stunning and attention-grabbing flyer that effectively promotes ...

  €23 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €23
  62 συμμετοχές

  Κορυφαία print Άρθρα Κοινότητας