Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  57,265 powerpoint δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Powerpoint slides Έχει λήξει left

  Γεια σου Zohaab I., είδα το προφίλ σου και θα ήθελα να σου προσφέρω την εργασία μου. Μπορούμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες στη συνομιλία.

  €332 (Avg Bid)
  €332 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Από χειρόγραφες σημειώσεις να φτιάξεις ένα powerpoint για παρουσίαση.

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  δαχτυλογράφηση Έχει λήξει left

  Θα έχω καποια αρχεία Pdf, το οποίο θα περιλαμβάνει screenshots απο powerpoint presentetion. Σε κάθε σελίδα θα έχει περίπου 3 διαφάνειες, και κάποιες σελίδες θα έχουν μόνο εικόνες. Θα ήθελ...

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Χρειάζομαι κάποιον που μιλά άπταιστα ελληνικά και ασχολείται με στατιστική ανάλυση, ακαδημαικό γράψιμο και powerpoint. Η εργασία έχει να κάνει με πως η ηγεσία και το &la...

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Ονομάζομαι Θεοδοσίου Ελένη και εκπροσωπώ την εταιρεία firstcall Α.Ε. Θα θέλαμε να αλλάζουμε το template του μηνιαίου newsletter της εταιρείας μας. Θα θέλαμε να υπάρχουν συγκ&epsi...

  €156 (Avg Bid)
  €156 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Δημιουργία μιας παρουσίασης για έναν πιλότο εκπομπής.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Εϊμαστε ένα Digital Agency που ασχολούμαστε με Συμβουλευτική και Διαφήμιση μέσω Διαδικτύοθ. Έχουμε ήδη το λογότυπο μας και θέλουμε να ολοκληρώσουμε την εταιρι&kap...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  Διερμηνεία από τα Αγγλικά στα Ελληνικά και το αντίστροφο (όπο...γικό συνέδριο, το οποίο θα συν-διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Αθήνα, κατά τις ημερομη&...

  €1016 (Avg Bid)
  €1016 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create a detailed and informative PowerPoint presentation on fire service activities. The purpose of the presentation is to provide information and educate the audience on various fire safety activities. Skills and experience required: - Strong knowledge of fire safety and fire service activities - Excellent PowerPoint design skills - Ability to create engaging and visually appealing slides - Experience in creating informative presentations with examples - Attention to detail and ability to provide accurate information The presentation should include: - A high-level overview of fire service activities - Detailed information on different fire safety activities - Examples and illustrations to support the information - Clear and concise explan...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  Summarize a research paper and make powerpoint 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  i have research paper would like to summarize it and make PowerPoint presentation please see the attched research paper deadline is 2 days Thank you

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  Trophy icon I need a Power Point Theme template Created 6 μέρες left

  I am in need of a skilled PowerPoint designer to create ageneral use theme template for an educational presentation. The purpose of the presentation is to educate and inform the audience about a multiple topics in related to Business Planning, accounting and finance. Design Requirements: - I have no specific color scheme or design elements in mind and am open to your creativity. - The presentation should have a professional and visually appealing look that aligns with the educational theme. - I need it to be versatile and allow many different stock page set ups It should include -my Busines Logo the training will be completed under the trade name "Oakbank Business Solutions TRAINING ACADEMY" Slide Count: - I anticipate the presentation to have 10-20 slides in total. ...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I am looking for a skilled freelancer who can help me embed a local video file into my PowerPoint presentation, and show me how its done. Here are the specific requirements for the project: - Embedding a local video file into PowerPoint - The video file should start and end at specific time stamps that I will provide - The freelancer should have experience working with PowerPoint and be familiar with embedding videos - Knowledge of PowerPoint 2010 or later versions is preferred, but not required - Show me how to do it myself as I will have many more powerpoint presentations to add video to, and I want to be able to do it myself. In other words, I am looking for someone who can do it and show me how to do it. If you have the necessary skills and experien...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  scorecard and KPI's PowerPoint 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  have case study for job offer i need someone to help me on things 1. Based on the attached, you must create score cards for all agents. 2. Based on the score card, you must create action plan & PIP to enhance missing KPIs ( CSAT, AHT, FRT). 3. You can create the plan in a way that best reflects their skills as supervisor and style of thinking.

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  PPT design 6 μέρες left

  I am looking for a skilled PowerPoint designer to create an educational presentation for me. The purpose of the presentation is to educate and inform the audience on a specific topic. Requirements: - The presentation will consist of 10-20 slides. - I already have specific content that needs to be included in each slide. - The freelancer should have experience in creating engaging and visually appealing presentations. - Knowledge of effective presentation techniques and design principles is a plus. If you have a strong background in PowerPoint design and can bring my specific content to life in an educational and engaging manner, please submit your proposal.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Powerpoint to Visio transpose 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can transpose a flowchart PowerPoint presentation into Visio. The project involves transposing 1 slide. Skills and experience: - Proficiency in PowerPoint and Visio - Experience in creating flowcharts and diagrams - Ability to understand and interpret existing PowerPoint slides - Strong communication skills to discuss specific formatting and style requirements with the client

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  powerpoint design 6 μέρες left

  I am looking for a PowerPoint designer to create an educational presentation for my project. Skills and experience required: - Experience in creating educational presentations - Proficiency in PowerPoint design - Ability to create visually appealing slides with clear and concise content - Familiarity with corporate design styles - Attention to detail and ability to meet deadlines

  €390 (Avg Bid)
  €390 Μέση Προσφορά
  120 προσφορές
  Presentación impactante de POWERPOINT de proyecto tecnológico 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Busco freelancer que hable ESPAÑOL con experiencia en power point con el propósito de crear una presentación de un proyecto tecnológico con sentido social que sea sobria pero impactante y que tenga videos cortos dependiendo del tema. Ya se tiene el contenido del mismo

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...am looking for a freelancer to create a PowerPoint presentation for our local fundraising project for a 501 c organisation. Theme and Style: - I am open to any theme or style suggestions from the freelancer. Number of Slides: - The presentation will require less than 10 slides. Skills and Experience: - Experience in PowerPoint animation and graphic design. - Ability to create visually appealing and engaging slides. - Understanding of the purpose and goals of a business or sales presentation. - Knowledge of effective storytelling techniques to capture the audience's attention. - Strong attention to detail and ability to deliver high-quality work within the given timeframe. If interested, please provide examples of your previous PowerPoint projects an...

  €100 (Avg Bid)
  €100 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές
  Google research and create five slider presentation on 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: Google Research and Create Five Slider Presentation I am looking for a skilled freelancer who can help me with my project of creating a professional and engaging presentation. Specific Information and Data:... polished, and visually appealing, while still adhering to a formal tone. - The use of charts, graphs, and other visual aids is highly encouraged to enhance understanding and engagement. Ideal Skills and Experience: - Strong research skills to gather and analyze relevant market data and case studies. - Proficiency in creating engaging and visually appealing presentations using software like PowerPoint or Google Slides. - Experience in designing presentations for executive audiences and understanding their expectations. - Attention to detail to ensure a...

  €64 (Avg Bid)
  €64 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...looking for a skilled PowerPoint designer who can create a visually appealing and modern presentation to showcase the features of my app. It is for an event where I want to share with students all of the features of the app so they can start idea is that it looks like this video but ppt version: Here is what I am looking for: Style: - Clean and modern design - Minimalistic approach with a touch of creativity Number of slides: - More than 20 slides Animations: - I have some specific ideas in mind for animations, but I am also open to your creative suggestions - The presentation should have a mix of my ideas and your expertise in creating engaging animations Editable: - I would like the PowerPoint presentation to be fully

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  ★★★ UNLIMITED REVISIONS at DISCOUNTED PRICE ★★★ ❶ Up to 15 slides presentation (please check bottom add-on if you want to add more slides) ❷ Custom designed presentation slides (no ready-made template used) ❸ Unlimited revisions until you are 100% happy ❹ Design and delivery of a PowerPoint presentation file ❺ Expedited delivery time. I work hard to keep my turnaround times as low as possible ❻ Branding with your guideline ❼ Custom Infographic and Chart Development ❽ Licensed Stock Photography as Needed *** To make a quick start on the presentation, I will need the following:*** ❶ Your text/content in the order required ❷ Brief on style required, colour palette (if any) and other ideas you may have ❸ Your website URL or branding guidelines, if you would like to stick to your corpo...

  €184 (Avg Bid)
  €184 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Cuda Small Task in C 6 μέρες left

  Transform MPI or OpenMP Code to CUDA for Parallel Processing in C & Write a Powerpoint following a sample template. We are looking for a skilled developer who can transform existing code written in MPI or OpenMP to CUDA. The code is of low complexity and the intended purpose of the transformed code is parallel processing. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in CUDA programming - Strong knowledge of MPI or OpenMP - Experience in code transformation and optimization - Understanding of parallel processing techniques - Familiarity with data processing and optimization techniques If you have prior experience in transforming code from MPI or OpenMP to CUDA and have a strong understanding of parallel processing, we would like to hear from you.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Presentation designing from powerBi Data 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a Power Bi presentation. (preferred) or PowerPoint presentation, built in our brand colours, with graphs, to share monthly marketing statistics.

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  ...x 33.1 inches). Skills and Experience: - Proficiency in Photoshop and graphic design - Experience in creating detailed and visually stunning map designs - Understanding of casino themes and visuals - Ability to incorporate elements of fantasy into the map design The game should have a Big Track and a Small Track, with specific design elements and layout as detailed in the attached Reference PowerPoint file. The game should be designed for a generic audience of adults from 23 to 50 years old, with a focus on creating an immersive and exciting experience. The game design should include the following elements: Big Track with 12 sector groups, each with 40 sectors Small Track with 24 equal size sectors, divided into 3 groups Chain symbolizing handcuffs/fetters/jail/rat cage/trap/...

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Ai powered website 6 μέρες left

  A website powered by Chatbot and DALL-E to transform text into PowerPoint presentations.

  €7372 (Avg Bid)
  €7372 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  ...looking for a freelancer who can beautify a single PowerPoint slide by improving its layout and design. Specific requirements: - The focus of the project is to enhance the overall visual appeal of the slide by making improvements to its layout and design elements. - The freelancer should have a strong understanding of PowerPoint and be able to create aesthetically pleasing slides. - I am open to suggestions for color schemes and font styles, so the freelancer should have a good eye for design and be able to provide recommendations. - The project has a tight deadline of 1-3 days, so the freelancer should be able to work efficiently and deliver high-quality results within the specified timeframe. Ideal skills and experience: - Proficiency in PowerPoint and experien...

  €28 / hr (Avg Bid)
  Επείγον
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  74 προσφορές
  presentation 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled freelancer who can create a PowerPoint presentation for an educational lecture. Software Preference: - The presentation should be created using PowerPoint. Project Scope: - The main purpose of the presentation is to deliver an educational lecture. - The freelancer should have experience in creating engaging and informative presentations for educational purposes. Slide Count: - The presentation is expected to have between 10-20 slides. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in PowerPoint and experience in creating educational presentations. - Strong design and layout skills to ensure the presentation is visually appealing and easy to understand. - Ability to incorporate relevant images, charts, and graphs to enhance the content....

  €206 (Avg Bid)
  €206 Μέση Προσφορά
  163 προσφορές
  Presentation builder 5 μέρες left

  I am looking for a skilled presentation builder who can create a highly detailed and visually appealing PowerPoint presentation on a specific topic. The ideal candidate should have experience in creating visually stunning presentations with intricate designs and graphics. The presentation should be engaging and captivating, capturing the attention of the audience. If you have a strong eye for design and can create visually stunning presentations, then this project is perfect for you.

  €109 (Avg Bid)
  €109 Μέση Προσφορά
  131 προσφορές
  Presentation design 5 μέρες left

  I am looking for a skilled presentation designer to create an informative presentation with a creative style. The presentation should include less than 10 slides. Skills and Experience: - Proficiency in presentation design software (e.g. PowerPoint, Keynote) - Strong graphic design skills to create visually appealing slides - Ability to convey complex information in a clear and concise manner - Understanding of the target audience and their needs - Attention to detail and ability to meet tight deadlines

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  I am looking for a skilled PowerPoint designer to create a presentation for a sales pitch targeting potential clients. Purpose of the presentation: Business Case Target audience: Potential clients Preferred design style/theme: Creative Skills and experience needed for this job: - Proficiency in PowerPoint and graphic design - Ability to create visually appealing and engaging presentations - Experience in designing sales pitches or marketing materials - Creativity in incorporating unique and eye-catching design elements - Understanding of the target audience and ability to tailor the presentation accordingly Responsibilities of the freelancer: - Collaborate with me to understand the message and goals of the sales pitch - Design and layout the presentation slides in a cr...

  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  106 προσφορές

  ...who can create an attractive PowerPoint presentation with a strong focus on financial interpretation. The purpose of this presentation is to impress potential investors and showcase our financial data in a visually appealing way. Preferred Style: The preferred style for the presentation is creative and colorful, helping to engage the audience and make a lasting impression. Data Visualization: We would like to incorporate bar graphs and pie charts to effectively represent our financial data. These visualizations should be eye-catching and easy to understand for investors. Skills and Experience: To successfully complete this project, the ideal freelancer should possess the following skills and experience: - Proficiency in creating visually appealing PowerPoint present...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...freelancer who can create power point slides for a case study interview in the technology industry. The intended audience for the presentation is executives, so the slides should be professional and visually appealing. Skills and Experience: - Strong knowledge of the technology industry, including technical aspects - Experience creating detailed and technical presentations - Proficiency in PowerPoint, with the ability to create visually appealing slides - Excellent communication skills to effectively convey complex information - Attention to detail to ensure accuracy in presenting technical aspects of the case study The presentation should provide a detailed analysis of the case study, including technical aspects, while still maintaining a professional and concise format. It s...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές
  Cần tìm 1 bạn viết proposal dự án gửi khách hàng 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Mình cần tìm gấp 1 bạn viết được proposal về trương trình quảng cáo branding gửi khách hàng. Mình cung cấp tài liệu và dịch vụ đã trao đổi. Yêu cầu thiết kế powerpoint , canva

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...research skills to conduct extensive research on the topic - Excellent writing and presentation skills - Proficiency in creating PowerPoint presentations Project Details: - The project requires the freelancer to write a report and create a PowerPoint presentation on IoT security, with a focus on network security. - Extensive research is required to provide in-depth insights and analysis on the topic. - The report should cover various aspects of network security in IoT, including best practices, vulnerabilities, and countermeasures. - The presentation should be visually appealing and engaging, with clear and concise information. - The preferred presentation format is PowerPoint. - The freelancer should have a thorough understanding of IoT security and be able to exp...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Redesigning a Presentation 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Redesigning a Creative PowerPoint Presentation - Current Format: PowerPoint - Specific Elements to Improve: Design and Layout - Desired Design Style: Creative Skills and Experience: - Strong proficiency in PowerPoint design and layout - Experience in creating visually appealing and engaging presentations - Ability to incorporate creative elements into the design - Understanding of the client's vision for a creative presentation - Attention to detail and ability to enhance the overall aesthetic - Knowledge of effective visual communication techniques - Familiarity with incorporating multimedia elements for interactivity and engagement We are looking for a talented PowerPoint designer to redesign our presentation, focusing on enhancing the design and layou...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  I am looking for a professional and experienced freelancer who can help me create an informative PowerPoint presentation. The purpose of the presentation is to provide information to the audience. Style: I am aiming for a formal style, as the presentation needs to be professional and polished. Color scheme: I do not have any specific color scheme or branding guidelines to follow. I am open to anything and would appreciate the freelancer's creativity in designing the visual elements of the presentation. Skills and experience required: - Proficiency in PowerPoint and ability to create visually appealing slides - Strong design skills, with the ability to create a cohesive and professional look - Attention to detail, ensuring all information is accurately presented - E...

  €52 (Avg Bid)
  Επείγον
  €52 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  turning word doc report into presentation report 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled freelancer who can turn a word document report into a visually appealing PowerPoint presentation report. Format: - The desired format for the presentation report is PowerPoint. Design Guidelines: - I do not have any specific design guidelines in mind. - I am open to the freelancer's design choices and creativity. Number of Slides: - The presentation is anticipated to be more than 20 slides. Skills and Experience: - Proficiency in PowerPoint and experience in creating professional presentations. - Strong design skills and the ability to create visually appealing slides. - Attention to detail and ability to convey information effectively through slides. - Creative thinking and the ability to transform a word document into an engaging ...

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  146 προσφορές
  Project pro powerpoint 4 μέρες left

  Want it 20 slides made with pro show .. you will take from this word all u need about the project to put in slides

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  create system in trello 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I want PowerPoint presentation to projects management system without WhatsApp messages in Trello

  €44 (Avg Bid)
  €44 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Presentation 4 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can create an informative presentation for my class. The purpose of the presentation is to inform and engage my clients about TEXTILES PRODUCT ANALYSIS. Ideal Skills and Experience: - Strong graphic design skills to create visually appealing slides - Proficiency in using presentation software such as PowerPoint - Ability to incorporate images and videos effectively to enhance the presentation - Excellent communication skills to convey the information clearly and concisely - Understanding of the target audience and ability to tailor the presentation accordingly - Attention to detail to ensure accuracy of information and visual elements Key Requirements: - Develop a visually appealing presentation with a professional and modern design - Incorporat...

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  139 προσφορές
  Simple PowerPoint for wedding rehearsal 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can create a simple PowerPoint presentation for my wedding rehearsal. The desired theme for the PowerPoint is classic. I will provide all the specific images and materials that need to be included in the presentation. The PowerPoint is expected to have around 100-150 slides, all of which will be various photos. The ideal freelancer for this project should have experience in creating visually appealing PowerPoint presentations with a classic theme. They should also have the ability to organize and arrange a large number of photos in a cohesive and engaging manner.

  €374 (Avg Bid)
  €374 Μέση Προσφορά
  120 προσφορές
  Powerpoint presentation 4 μέρες left

  I am looking for a PowerPoint presentation designer to create an informative presentation for my project. The purpose of the presentation is to provide information and educate the audience. The desired length of the presentation is 6 slides. I will provide all the necessary content for the presentation. I have created the presentation but would like it to look more professional. Skills and experience required for this job: - Proficiency in PowerPoint and graphic design - Ability to create visually appealing and engaging slides - Strong communication skills to effectively convey information - Attention to detail to ensure accuracy and clarity of content - Time management skills to meet project deadlines

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  129 προσφορές

  in the attached file i explain the requirement of this PPT

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  137 προσφορές
  Create Company Profile/Deck (ppt) 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Create Company Profile/Deck (ppt) Purpose: Sales/Partnership Presentation Brand Guidelines: No, I am open to suggestions Information: I need help creating the content Skills and Experience: - Proficient in PowerPoint and graphic design - Strong understanding of sales and marketing principles - Ability to create visually appealing and persuasive presentations - Excellent communication and collaboration skills - Experience in creating company profiles and decks for sales presentations - Familiarity with the target audience and industry trends - Creative and innovative mindset to deliver compelling content - Ability to work within tight deadlines and deliver high-quality results

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  Nous souhaitons corriger des bug sur notre template powerpoint, sur le masque des diapositives. Les logos/images sont de mauvaises qualités lors de l'export en PDF. PPT trop lourd

  €292 (Avg Bid)
  €292 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  PowerPoint Presentation 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  PowerPoint Presentation on Chemistry in the 19th century Project Details: - I am looking for a skilled PowerPoint designer to create an educational presentation on science and technology. - The presentation should be engaging, visually appealing, and informative. - The subject matter will focus on various topics within the field of Chemistry in the 19th century -Use as many slides (or other graphical material) as you see fit, and please include a title slide first. Please use an easily readable font such as Arial, Calibri, Helvetica, Trebuchet, etc. (sans-serif fonts work best). - Please try to use a consistent font size of 18-22 for legibility. - The designer should have a strong understanding of science and technology subjects to effectively communicate and present the in...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές
  Presentation 4 μέρες left

  ...I am looking for a freelancer who can create a PowerPoint presentation for a business meeting. I do not have any existing materials, so the freelancer will need to start from scratch. Skills and Experience Required: The ideal candidate for this project should have the following skills and experience: - Proficiency in creating PowerPoint presentations - Strong design and layout skills to create visually appealing slides - Ability to effectively convey information and key messages through the presentation - Understanding of business meeting dynamics and the ability to tailor the presentation accordingly - Attention to detail to ensure accuracy and professionalism in the final presentation If you have experience in creating engaging PowerPoint presentations for bus...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I am looking for a skilled Wordpress developer to revamp our existing website and optimize it for selling PowerPoint based infographics. The project is in its second phase and we specifically want to focus on functionality enhancements. Specifically, we are looking for better navigation on our site to improve user experience and make it easier for visitors to find and purchase our infographics. Additionally, we are open to suggestions and advice on incorporating specific plugins or tools that can further enhance the functionality of our site. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in Wordpress development and customization - Experience with ecommerce features and integrating payment gateways - Knowledge of user experience and design principl...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  Κορυφαία powerpoint Άρθρα Κοινότητας