Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  11,222 postgresql δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Django Developer Έχει λήξει left

  Κατασκευή Web εφαρμογής με Django και με βάση δεδομένων την PostgreSQL

  €2226 (Avg Bid)
  €2226 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  API Data Integration to MySQL/PostgreSQL 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...com) into MySQL/PostgreSQL tables. Please review the API documentation from the link above and reply with your preliminary questions. We anticipate this project being in two phases. Phase 1) API sample ingest and table schema creation: You will make the preliminary API calls and review the returned JSON. You will create a database schema for the data produced, and we will inspect/correct it with our operational knowledge of the data itself. Phase 2) API Scripts & Database Ingest You will create the scripts needed, including instruction files, for us to perform the maintenance and allow us the ability to customize parameters as required, and give us the ability to run the processes self-service. You will setup the database tables (likely AWS (MySQL or Postgr...

  €461 - €921
  Προεξέχον Σφραγισμένο
  €461 - €921
  19 προσφορές
  Converting PostgreSQL queries to Snowflake 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We have PostgreSQL queries/codes that require to convert to in Snowflake equivalent.

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Expert I need an experienced and efficient back end developer that can help our current developer finish a project - Need to know Node.js and to be familiar with "express" package and all related concepts to it (HTTP methods, middlewares and routes). - Work with async/await instead of callbacks and to know how to use ES modules when working with Node.js. - Work with SQL databases (we will use PostgreSQL, but if he used other SQL database it is not a problem because the differences are not so much between majority of them, the concepts are the same). - Familiar with using Prepared SQL Statements and being able to write SQL queries by himself (so should know at least the basic operations like SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE). - know how to make JOINs in the SQL querie...

  €616 (Avg Bid)
  €616 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Video Meet 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are a software development company looking to bring in a new member of your team. The project you will be working connects individuals to their fans for video calls. This is a Typescript project which uses: Nextjs, the react framework for the frontend. tRPC, which is this a node server, similar to express but it is typescript based, if people have e...team. The project you will be working connects individuals to their fans for video calls. This is a Typescript project which uses: Nextjs, the react framework for the frontend. tRPC, which is this a node server, similar to express but it is typescript based, if people have expressjs and typescript experience they will be able to use this. Primsa, which is our database ORM and we are using a PostgreSQL database. TailwindCSS, fo...

  €4606 - €9213
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €4606 - €9213
  38 προσφορές
  Frappe and ERPNext- full stack developer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Frappe and ERPNext- full stack developer I want to make changes for the back side and front side in the application. I am looking for an experienced and fast developer in this field. The app will be a saas project. I am looking for a software developer that I can work with all the time. backend and frontend radical changes. virtualpos integration. I want to change database to postgresql. design change.

  €489 (Avg Bid)
  €489 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές

  I WOULD LİKE PEOPLE WİTH PREVİOUS EXPERİENCE TO JOİN THE PROJECT. PYTHON, NODE.JS, JAVASCRİPT, FLUTTER, FİREBASE, POSTGRESQL, Student bus tracking gps application-ANDROİD,İOS,WEB Super admin web panel, school web panel, bus driver and student mobile application. Super admin will check the monthly or annual subscriptions of the schools. Super admin will sell packages to school users as many as the number of bus drivers. Virtual pos or cash. And it will be able to extend the manual subscription period. As student service increases, the school will be able to purchase additional service packages. According to the selected package, the school management will start using the application. The school administration will form the bus driver and their families and students. ...

  €2679 (Avg Bid)
  €2679 Μέση Προσφορά
  101 προσφορές

  Need a DB command (or procedure) to save only the latest value when it has been changed. Whole purpose is to free up database space while still keeping all evidence about value flapping. For example, if input: clock | value ============= 1 | a 2 | a 3 | a 4 | b 5 | b ...be: clock | value ============= 3 | a 5 | b 6 | c 9 | a Output should NOT blindly erase duplicates and keep latest one. This is wrong: clock | value ============= 5 | b 6 | c 9 | a Ideally there should be same SQL command/script/one-liner for MySQL and PostgreSQL. If an unified solution is not possible, then I need two snippets to solve task on each DB flavor. Solution should work for MySQL 8, MariaDB 10.3+, P...

  €616 (Avg Bid)
  €616 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  There is a real state website that i need to scrape, and collect all the data to be saved into a PostgreSQL database. Main requirements are: - The script should be written with Node (puppeteer+cheerio) - The script should run every x time, configured with node-cron - It should have automated deploy, if we make changes or updates to the source code - Every time the script runs, it should save a summary with all data collected, to be queried later in the database. It would be great if you can do all this requirements to keep working on new features on the future, because there are much more to be developed from this project in the future. More details about requirements are here To ensure that you read my post

  €428 (Avg Bid)
  €428 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  FastAPI Developer Help 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have an inventory system backend using SQLAlchemy FastAPI PostgreSQL. I am working on storing sub site locations for every site. Zone / Aisle / Rack / Shelf / Bin Here is the models I am using: class Site(Base): __tablename__ = "sites" __mapper_args__ = {"eager_defaults": True} id = Column( Integer, Identity(start=100_000), primary_key=True, index=True, autoincrement=True, ) name = Column(String, unique=True, index=True) description = Column(String) addressLine1 = Column(String) class Site_Location(Base): __tablename__ = "site_locations" __mapper_args__ = {"eager_defaults": True} __table_args__ = ( UniqueConstraint("name&...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Hello there My name is Kemal. businesses I want to make software to manage things like income, expense, stock. Within 25 modules and features selected. clock as version. It may be erpnext but there are too many features and details. I want to rebuild with django but I'm undecided. I'm looking for friends to help me with this. django postgresql javascript react

  €385 (Avg Bid)
  €385 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  Hi Team, We need a team of experts with the following skillsets who will be able to create one billing application and they need to deploy the application and activate the application on our Linux Server. Skills: .Net Core PostgreSQL Note: Please bid if you have expertise on this.

  €1055 (Avg Bid)
  €1055 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  erpnext - full stack developer. I want to make changes for the back side and front side in the application. I am looking for an experienced and fast developer in this field. The app will be a saas project. I am looking for a software developer that I can work with all the time. backend and frontend radical changes. virtualpos integration. I want to change database to postgresql. design change.

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Requirement: Technology stack : PERN ( PostGreSQL), elasticsearch, chatGPT on AWS/AZURE/GC 1.A nice looking static one page website with Menu on top with submenu and associated html pages , Register functionality with proper security in place with data going in PostGreSQL ( RDS on AWS or similar in GC or Azure) a profile for the registered customer with a nice looking forms with fields like name,age,hobby, hometown etc. This profile will get saved in Elastic search one the HTML page, there will be a chatGP3 like interface where an user can put the prompts and the request will go to chatGP3 or Open AI API and get the results back and save that into elasticsearch should be text box where user can put some text and it will go to Database and fetch the data based

  €501 (Avg Bid)
  €501 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  ...including Git, Github, SVN, and Mercurial. Experience with AngularJS or BackboneJS. Familiarity with MVC, Mocking, RESTful, and ORM. Good understanding of front-end technologies including HTML5, JavaScript, and CSS3. Knowledge of server-side templating languages including Slim and Liquid. Familiarity with testing tools. Proficiency in writing distributed backend services using Ruby on Rails and PostgreSQL. Extensive experience with Sinatra, Django, Phoenix, Node, and mySQL will also be considered. Proficiency with testing frameworks such as RSpec, Cypress, Jest, QUnit or equivalent. Proficiency in building and maintaining fully automated delivery pipelines. Proficiency with cloud environments including AWS. Extensive experience with GCP and/or Azure will also be considered....

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Soporte Técnico informático 21 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Se requiere una persona para soporte técnico con horarios extendidos. Requisitos: 100% freelancer (indispensable) Idioma Español (Indispensable) Conocimiento en Linux, Windows, cpanel, virtualización (indispensable) Conocimientos en bases de datos MySQL, postgreSQL, SQL (deseable no indispensable) Conocimientos php y java (deseable no indispensable)

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  We are building an application that will be used to crowdsource data in a project focused on Music and AI. Required technologies: - Ruby on Rails (7) - React - PostgreSQL - Vite Nice to have: - Experience with building file-uploading mechanisms - Building charts and graphs with JS (D3 or similar) You have to prove your skills through a short test project for User management and CRUD operations.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Project for helios 3 μέρες left

  Hello Helios, We're an ecommerce site looking for a developer that can help us in the following areas: Python, Django, Scrapy, and PostgreSQL. We need something that also has good English communication skills. Please let me know if you are interested to learn more about the position.

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  I need a Postgresql Query Έχει λήξει left

  SELECT CASE WHEN multi_app_documentation.nsma1_code = 'DATE' THEN TO_DATE(multi_app_documentation.nsma1_ans, 'MMDDYYYY') END AS "Procedure Date", ' ' AS "Case Confirmation Number", ip_visit_1.ipv1_firstname AS "Patient First", ip_visit_1.ipv1_lastname AS "Patient Last", visit.visit_sex AS "Patient Gender", TO_CHAR(visit.visit_date_of_birth, 'MMDDYYYY') AS "DOB", visit.visit_id AS "Account Number", visit.visit_mr_num AS "MRN", ' ' AS "Module", ' ' AS "Signed off DT", CASE WHEN multi_app_documentation.nsma1_code = 'CRNA' THEN multi_app_documentation.nsma1_ans END AS "Primary CRNA", ' '...

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Ruby on Rails and JS developer Έχει λήξει left

  We are building an application that will be used to crowdsource data in a project focused on Music and AI. Core functionalities - Effort tracking based on uploaded files - Displaying statistical information and analysis of uploaded data - Sharing progress and providing feedback/kudos/motivation to other users Required technologies: - Ruby on Rails (7) - PostgreSQL - Javascript - CSS - Docker Nice to have: - Experience with building file-uploading mechanisms - Building charts and graphs with JS (D3 or similar) - Implementing visual designs provided by a graphics designer - Basic understanding of music theory - Experience working with the MIDI format - Interest in AI and Machine Learning

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  Consider the entities: - Users - Roles - Places You should create a...login, they can invite users of type 3 - Users of role type 1: can list, edit and suspend (not delete) their users - Users of role type 2: can list, edit and suspend (not delete) their users You should use the following technical requirements: - Python Flask, with models, views and templates fully separated - For user management, you should use Flask-Login - The database should be postgresql - You should use bootstrap design on your own Very important note: - If you lie about your identity or if you are using fake freelancer.com account, we will report you and cancel the project - Project should be delivered in 8 hours after awarded. - You should provide the full code and installation in...

  €227 (Avg Bid)
  €227 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Review database architecture Έχει λήξει left

  ...documentation for databases Developing and implementing policies and procedures to ensure the security and availability of the databases Collaborating with developers and other stakeholders to design and implement new systems and applications Requirements: A minimum of 3 years of experience as a DBA Strong experience with database management systems such as MySQL, SQL Server, Oracle, MongoDB, PostgreSQL, etc. Strong experience with database administration tasks such as backup and recovery, performance tuning, security, and disaster recovery Strong experience with SQL and database scripting Strong experience with Linux or Windows server administration Strong experience with Cloud platforms such as AWS, Azure or GCP Strong analytical and problem-solving skills Strong communication...

  €353 (Avg Bid)
  €353 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  Good afternoon, I want to make an administrable Electronic Commerce, with the following main characteristics: 1. Main web page with announcements of offers and list of products. 2. Sitemap 3. User registration for the purchase 4. Management of discount coupons 5. Shopping cart. 6. Payment by credit card, Paypal or others. 7. Integratio...the calculated sign. 11. Web in English and Spanish (have the option to change the language) Administator: 1. Creation of coupons. 2. Creation of new profiles. 3. Creation of additional users. 4. Uploading of new products with product code, description, barcode, QR, photos and stock. 5. Administrator login. 6. Management of Promotions. Programming language: Angular or Laravel Database: MySQL/Postgresql The service must include deployment on our A...

  €399 (Avg Bid)
  €399 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Required developer who have good knowledge of ASP.net Core with Entity Framework, Database : PostgreSql, Reporting : HTML Reporting. for short term project. (1 month) expertise in graphs and analysis

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Software Engineer java & Kotlin Έχει λήξει left

  Job Title: Software Engineer java Educational Qualification: BE, BTECH,BS Key skill Required: Java , ...AMQP and MQTT through RabbitMQSounddesign decisions around messaging architecture, protocols and interfaces • Backenddevelopment experience for web applications • Experiencewith maintaining products that are in production Experiencewith maintaining products that are in production Experience in some of these fields will give you a jump start • SpringBoot • RabbitMQ(MQTT and AMQP) • Redis,PostgreSQL, Cassandra, ElasticSearch • Docker,Kubernetes, AWS (EKS, ECS, RDS, EC2, S3, networking) • Ansible,Gradle, Jenkins • Prometheus,Grafana, PagerDuty, NewRelic, Mixpanel • Slack,Bitbucket, Jira, G-Suite • Knowledge ofcloud, ...

  €890 (Avg Bid)
  €890 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Looking for a data modeler for designing the database model in postgresql

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  SR DBA (PostgreSQL + Aurora) Έχει λήξει left

  Responsibilities: - Working with database software to find ways to store, organize and manage data troubleshooting - Keeping databases up to date - Helping with database design and development - managing database access - Designing maintenance procedures and putting them into operation - Managing database security/integrity and backup procedures - Implementing security measures - Defining objectives through a consultation with staff at all levels - Writing reports, documentation, and operating manuals - Testing and modifying databases to ensure that they operate reliably - Providing user training, support, and feedback - writing disaster recovery plans - Archiving data. Type of contract: Independent contractor Working hours: Full-time (8hrs from Monday to Friday) Time zone to work: PST D...

  €37 / hr (Avg Bid)
  €37 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  A REST API built with spring-boot and connected to a postgresql database. The project is initiated. I need your skills to complete it

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Fix broken website/application Έχει λήξει left

  Security application needs fixing. Server on AWS. DB on AWS RDS. python nginx django oauth postgresql

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Ansible Developer Έχει λήξει left

  ...around automation solution usage Provide assistant to the DevOps team to develop, configure and administer overall DevOps and IT automation solutions. Advantageous: Design, develop, and implement test automation with Ansible Automate daily tasks and improve overall test coverage using Python test frameworks and libraries. Communicate test strategies and document test plans. Deep understanding of PostgreSQL, Oracle, Apache, Tomcat and Nginx Expert level understanding and implementation of RESTful, SOAP and SDK APIs Broad and deep technical experience with one or more virtualization and cloud technologies like Red Hat OpenStack Platform, Red Hat Virtualization, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Amazon Web Services (AWS), or Microsoft Azure....

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  System Administration Έχει λήξει left

  ...normal business hours on demand. • Ability to create and maintain system documentation (policies, diagrams, etc.) • Strong knowledge of Windows Servers, Unix, and network/web/core subcomponents. • AWS, GCP backup, recovery and health monitoring practices. • Experience with PBX systems (FreeSwitch, FreePBX, Asterisk, etc.) What is good to have • Experience in managing Database servers (MsSQL, PostgreSQL, etc.) • Knowledge of scripting languages (PowerShell, bash, etc.) • Understanding of TLS/SSL and certificates chain use/distribution What is not required • Customer support • QA (Testing, bug tracking, etc.) • DevOps • User training Expected employment type: • Full-time (9a.m. – 6p.m. EST) with the ability to mig...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Java Technical Manager Έχει λήξει left

  ... Hibernate, Spring technology stack (Spring MVS, Spring Data, Spring Cloud, Spring Batch, Spring spiral, Spring security etc.) along with open source technologies. • Experience building web and mobile applications using frontend technologies Angular (Angular 1/Angular 2), Bootstrap, Material Design, UX/UI, JavaScript, HTML5, and CSS. • Demonstrated Experience on databases like MySQL, MS SQL, PostgreSQL, and Oracle. • An understanding on handling of large data sources. (Desirable) • Expertise on the Code Static Analyzer tools like SonarQube, PMD and, DevOps Tools. • Expertise in using any Unit testing Frameworks like Junit. • Knowledge in Security related to Web Applications and mobile applications. and other open source and commercial tools. • ...

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Database Architect Postgresql Έχει λήξει left

  I want to design a database in Postgresql. I have all the front end in React Js and backend in Python DRF ready.

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  need AWS export Έχει λήξει left

  Requirements & Qualifications - Expert in Python coding best practices - Significant experience developing REST APIs using the FastAPI framework or similar Python framework - Experience working with the Python AWS SDK (boto3) - Some experience working with AWS services like AWS EC2, S3, VPC, SES, ELB, ELS, RDS, Airflow etc. - PostgreSQL experience and familiarity with some ORM (Object Relational Mapper) libraries is a plus - Ability to design and implement low-latency, high-availability, and performant applications - Understanding the threading limitations of Python, and multi-process architecture - Familiarity with event-driven programming in Python - Knowledge of software development best practices: SCRUM, GIT, CI/CD, Test Automation, OOP Experience with Airflow and FastAPI i...

  €46 / hr (Avg Bid)
  €46 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  There is a real state website that i need to scrape, and collect all the data to be saved into a PostgreSQL database. Main requirements are: - The script should be written with Node (puppeteer+cheerio) - The script should run every x time, configured with node-cron - It should have automated deploy, if we make changes or updates to the source code - Every time the script runs, it should save a summary with all data collected, to be queried later - After all data was scraped, and saved into the database, we need an alert to be triggered to a specific discord channel It would be great if you can do all this requirements to keep working on new features on the future, because there are much more to be developed from this project. More details about requirements are here

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  ...Restful APIs Familiarity with best practices & design patterns (DDD, OOD, SOLID, YAGNI, KISS, DRY, etc) Familiarity with event-driven, distributed, scalable software programming Preferably experience in SaaS and high traffic applications Good knowledge of unit/integration testing and related frameworks/tools Working experience with CI/CD related tools like Git, Jenkins, etc. Experience with Linux, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MongoDB, Cassandra, etc. Experience in working with B2B, e-Commerce, CRM, ERP products Ability to write high-performance, maintainable and reusable code Go and/or NodeJS knowledge will be a big plus English knowledge enough to read technical documents and correspond The perfect candidate will also have: - Web/graphic design skills - Basic development...

  €2325 (Avg Bid)
  €2325 Μέση Προσφορά
  158 προσφορές

  We already have a previous similar project, the idea is to duplicate it and extract only the necessary code to connect with Shopify API in its latest version with generic functions. The points to cover are: Running the Laminas framework connected to a PostgreSQL database Updating product stock in Shopify Price update in Shopify Extraction of orders from Shopify (customer data, delivery address, billing address, products, prices, total quantities) and stored in the database Unit tests of each of the methods with simulated data Note: We provide you with Shopify API credentials, place test orders, and provide access to a test server It is important to apply with a real or final economic proposal

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  hello i have big problem in postgresql sql for big data and many simulation update creat select ... the server its big also have nvme but the problem its cpu be very high so we need someone pro to work in the best indexing and config

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...experience with KMIP v1.4 and be familiar with the following technologies: - Git - Java - Apache Struts - Apache Tomcat - Servlets - PostgreSQL - Development of RESTful APIs The main responsibilities of the freelancer will be to implement KMIP v1.4 specifications in the project and integrate it with the other technologies mentioned above. The freelancer will be working independently, but should be able to communicate effectively and collaborate with the team when needed. Qualifications: - Experience with KMIP v1.4 development () - Strong knowledge of Java, Apache Struts, Apache Tomcat, Servlets, PostgreSQL, and RESTful APIs - Experience with Git - Strong problem-solving and analytical skills - Ability to work independently and deliver

  €296 (Avg Bid)
  €296 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Accounting using Django Έχει λήξει left

  Hi their, I need help to develop a part of the accounting system, (compound journal entries). Django and postgresql have been used. it is better to some one who familiar with double entry accounting.

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  • Clusters installation that designed to have tow cluster Prod and DR each one has masters and replicators instances. • Replication mechanism between production and DR clusters to perform active passive approach. • Backups for each cluster to perform data retention for certain time. • Master-replicator failover to switch between master and any replicator in the same cluster in case of failure. • Connection pooling • Prepare the cluster for monitoring to allow the cluster to be integrated with monitoring tools Grafana and Elastic. • Migrate the current databases into the new cluster.

  €1092 (Avg Bid)
  €1092 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  Python Developer Έχει λήξει left

  Required - Python Flask backend - Strong in writing core functions in Python Good to have Skills or any other specific skill: - Electron, PostgreSQL database - Tools like Lamda Terraform and Puppeteer - A quick learner who should pick up from an already built modules by understanding the functionality to make changes to it If you have experience developing the latest python project using MySQl and django with MVC structure, please share the source code. Then we will hire that developer immediately. Start your proposal with "BANANA".

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  1. Payment Gateway Integration : Currently we have existing Razorpay Payment Gateway Integration. We want to add 1 more additional Integration with PayU/Stripe providing a configurable option to choose which gateway provider to be used. So scope to ...extend our Order Management process as currently we do not have 3rd party shipping integration 2. Configuration API to setup which Logistics Partner is selected by Seller and the Sellers Secret Key configuration storage of their account with the logistic provider 3. Integration - Authentication, Create/Update Order, Show Shipping Rates, Returns, Tracking, Fetch Labels/Manifest Database is on PostgreSQL and scope includes any table/query/indexation/optimized query. All API calls to DB will be using Stored Procedure Function Calls using...

  €565 (Avg Bid)
  €565 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  I have python and using postgresql Έχει λήξει left

  i have python with postgresql what i need to change sql to mongdb , im not going to award or milstone since ill see that everything work fine !

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  Data engineering project which can perform data pipeline and visualise the reports.

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Node expert needed Έχει λήξει left

  Making a small project need help with jest testing and authentication used node and postgresql- looking to work with programmer in real time and he would do do pair programming with me to troubleshoot the project

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Seeking a Python/Django Developer Έχει λήξει left

  Job Description: We are looking for a highly skilled web developer with experience in Django, Postgresql, and Stripe integration to join our team. The project is to establish a configuration database using Postgres, which will be referenced by external scripts to facilitate the receipt and delivery of SMS messages from third-party vendors. Key Responsibilities: Establish and maintain a configuration database using Postgres Work with external scripts to facilitate the receipt and delivery of SMS messages from third-party vendors Implement a user management system for the website manager to evaluate and integrate new accounts into both our own and third-party systems Comply with regulations for sending SMS messages to mobile carriers and prevent spam Implement a monthly billing fea...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  77 προσφορές
  parking sysytem Έχει λήξει left

  iam want make python app with postgresql database, menless system gate in, and loket with human in gate out, i mean gate in wuth raspberry or orange pi, for function push button print ticket with 2d barcode and for member with rfi reader scanner, for capture camera with ip cam hikvision

  €551 (Avg Bid)
  €551 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  ... client - v2.3.0 Less - v3.x - Electron-builder - v22.3.2 Electron-updater - v4.3.1 C++ - std-c11 - UDT - v4 - Crypto++ - v8.20 - SnapBit App-Server : NodeJS - v8.8.1, using Express 4.16.x as the web-server. PostgreSQL - v9.6.x, connecting to AWS RDS, using KnexJS 0.12.x as the SQL driver. - - server - v2.2.x SendGrid - v4.7.x - Stripe - v7.8.x - SSL is provided for free, by If you decide to take this project on how do you keep track of the work you do and the time you spend for

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  Web application for adding and searching mechanical parts. Each part belongs to a certain family and is identified metadata. Each part is associated with one or more logical "folders" containing images. To add a new part, users must first select the part family: - directly from a dropdown list if they already know the name - through guided visual pr...insert the required metadata from an input mask and complete the creation. The search follows a similar process: family selection, plus some metadata. The user can then graphically navigate the search result, select one or more parts, and do operations on them. This is a very basic description of the application; more information is available under NDA. Preferred technologies: C#/Entity framework/PostgreSQL on the server, Rea...

  €15294 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €15294 Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  Κορυφαία postgresql Άρθρα Κοινότητας