Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 poster design δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ...πρεπει να φαινονται: -Προσφερουμε πληρες πακετο διακοπων με μεταφορα απο κ προς το λιμανι,ακτοπλοικα και ξενοδοχεια. -Ημερομηνια εναρξης πακετω&n...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Έχω συνεχή εργασία που σχετίζεται με το προηγούμενο μας πρότζεκτ '1 DAY: Create a Poster for an event'

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Minimalistic Jive Dance Line Art 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a graphic designer who can create a series of line art dancers in a minimalistic style. I want to put in maybe 8, single line images of couples in different Jive positions, similar to attached ones, into an A4 size poster, in a random order, maybe different sizes as well. It can then be printed onto the back of some T shirts for a dance class. Lines to be a Light gold colour. Thank you, Senan. Key requirements: - Minimalistic style - Understanding of Jive dance - Suitable for print materials

  €354 (Avg Bid)
  €354 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Eye-Catching A2 Product Advertisement Poster Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...graphic designer to produce an A2-sized poster (17 x 24 inches) for a product advertisement. The ideal freelancer for this project would have experience with designing product advertisement posters and know how to create designs that grab people's attention effectively, promoting the product successfully in a visually appealing manner. Skills and Experiences: - Expert in graphic design especially in poster creation - Experience in designing product advertisement - Great understanding of visual compositions and designs that drive customer engagement. - Ability to use software such as Adobe Illustrator or Photoshop. Expectations: - Design should be in A2 size. - Deliver a stunning, high-quality print-ready poster design. - Creativity an...

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  Website Poster Creation 6 μέρες left

  I'm in need of a de...around different products like bags, shoes, scarfs, clothes, abayas, and slippers. Key Requirements: - Poster designs must embody a modern and minimalist aesthetic. - The posters will emphasize both the quality and diverse range of products we offer. - Each poster's sizes vary, so being flexible with design ratios is crucial. Ideal freelancer should have: - Significant experience in modern, minimalist graphic design. - Knowledge in creating visually appealing e-commerce materials. - Adeptness at conveying marketing messages through designs. - Proficiency in adapting designs to different dimensions and ratios. This project requires a well-ornamented portfolio showcasing past minimalist design projects for e-commerce platforms o...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  I'm seeking a talented designer to create a modern-style poster for our graduation project, primarily intended for students and teachers. Key Responsibilities: - Create enticing and detailed poster in a modern style - Ensure that the poster is appealing to a student, teacher audience Ideal skills: - Experience in modern poster design - Understanding of student aesthetics and preferences - Proven record in designing for educational or graduation programs Purpose: - The poster should provide information about our graduation project in a compelling and engaging way. Your creativity and understanding of modern design principles will be key in delivering an end product that resonates with our target audience, sets the tone for our g...

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές

  I require a talented graphic designer to re-create a vintage movie poster, replacing Indiana Jones with a female character. The finished product should embody a vintage aesthetic while successfully showcasing a strong, adventurous tone. This will be a large portrait gift. Key Requirements: - The female character should be depicted as strong and adventurous. - The primary color scheme must consist of warm tones, such as reds, oranges, and yellows. - The design should incorporate essential elements from the original Indiana Jones posters, including action scenes, exotic locations, and historical artifacts. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design, particularly within the context of movie posters and vintage aesthetics. - A keen eye for detail and ...

  €141 (Avg Bid)
  €141
  44 συμμετοχές

  Hi Muhammad S., I Hope you had a pleasant Eid. I was hoping you could prepare a new poster similar to the previous one with a few amendments. We will use the same poster but change the logo on the top. Change the question (where is Andexanet Alfa kept in Altnagelvin ED to Where is Andexanet Alfa kept in Craigavon ED?) and the answer will be (The resuscitation area fridge) I'll send you the new logo separately.

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Trophy icon Professional Event Poster Design 1 μέρα left

  I'm in need of a skilled designer who can create a professional and corporate poster for an upcoming event. The poster will be used to advertise the event to a target audience of business professionals: Ultra Marathon "Run for Peace" 55 Km Galloping Goose Trail (JULY 1st) CANADA DAY This is a solo run by Z. Reisi to promote peace in the world- Add: The world craves peace now more than ever. Become a champion for a more peaceful Canada and world. Contact zahrareisiardali@ to sponsor this critical cause. Key Requirements: - The poster should be visually appealing yet maintain a professional and corporate style. - It should effectively communicate the event's details and entice the target audience to attend. - Previous experience in designing event ...

  €13 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €13
  65 συμμετοχές
  Social Media Manager and Poster Designer 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a professional to ...brand and business Instagram accounts with the ultimate goal of increasing brand visibility, website traffic, and sales of my products/services. Successful applicants will be tasked with the following responsibilities: • Design different types of posters including promotional, informative, and creative ones. • Steer the concpetualization and execution of posting schedules and content strategies for these accounts. • Analysis of engagement data to optimize social media outreach. Ideal candidates should have a strong background in social media management and graphic design. Previous experience in the e-commerce industry and proven track record of sales increase will be a major advantage. Highly creative and innovative freelancer...

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  86 προσφορές

  I'm launching a new enterprise that offers SAP ERP courses tailored for beginners. I am looking for a professional and sleek poster design that will attract college students and engineering freshers, my target audience. Key Requirements: - The poster should be designed in a professional and sleek manner - It should be engaging to catch the attention of college students and engineering freshers. - The design should reflect the nature of the course (SAP ERP for beginners) without being too technical - The poster should be digitally optimized for online advertising and distribution - No specific color schemes or imagery in mind, so I'm open to creative suggestions Ideal Skills and Experience: - Proven experience in designing engaging and profes...

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I need a skilled graphics designer for the creation of a poster to promote an event. The poster will be targeted towards an adult demographic. Please, bear in mind, the design has to be sophisticated and captivating enough to attract attention and generate interest in the event. Ideal skills and experience for the job: - Proven experience in poster design - Understanding of marketing and promotional strategies - Ability to create designs that resonate with adults - Strong attention to detail - Excellent communication skills to understand the specifics of the event - Ability to meet strict deadlines This is an important event and I am hoping to work with someone who is passionate about their work and can create a poster that will truly stand o...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Event Poster Design 5 μέρες left

  I'm in need of a skilled graphic designer for a project that involves creating a promotional poster for an upcoming event. - The primary purpose of the poster will be to draw attention to the event and encourage attendance. - The design should be visually appealing and well-suited to the event's theme. - The poster will need to include essential information about the event such as date, time, location, and any other key details.

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  102 προσφορές

  We are seeking a creative poster design for Vishu greetings to be shared via WhatsApp. The main focus of the design should be the text "Happy Vishu". Additionally, we require the inclusion of the text "C2C Projects & Services" as a company logo within the image. There should also be space provided for personal details to be added later, such as name and contact information (e.g., Sham, Banglore (India), (+91) 8xxxx 3xxxx, (±974) 3xxx 0xxx, Doha (Qatar)). The chosen font should be or match the style of the following: [Insert Font Name or Description]. The design must be unique and eye-catching. All source files, including an AI file, must be provided to allow for the addition of details afterward. Incorporate elements such as Lord ...

  €10 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €10
  39 συμμετοχές
  Trophy icon Flyer Poster Design - 1080px * 1920px 4 μέρες left

  I'm seeking a creative designer who is experienced in crafting engaging flyers with modern icons. Size 1080px * 1920px The logo and details are attached. The header section should include an image similar to the one attached. The services should have icons next to them. Color: 4f5d3d & 958865

  €47 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €47
  114 συμμετοχές
  Graphic Designer Needed For Branding -- 2 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  need designer who good in photoshop corel for my poster design i have created just a demo u need to convert it into professional design

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  Project for Sandesh H. 7 μέρες left

  I need again video of the poster as you made last time with this output: 1. 1152 x 720 px 2. 1056 x 576 px 3. 768 x 432 px Please check attachment for materials. Thank you

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Attached design is only a rough sketch. Looking for a designer that can turn the sketch into an actual design. I require an experienced and creatively inclined graphic designer to design an outdoor advertising poster for a business. The core objective of the poster is to highlight a special offer we have. Key Project Requirements: - The target audience for the special offer are businesses. The design must appeal to this demographic and effectively communicate the special offer to them. - The poster will be displayed outdoors. Therefore, the designer should take into account factors such as weather, readability from a distance, and outdoor aesthetics. - The design should be engaging and eye-catching, with the ability to draw attent...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές

  I am in need of a seasoned Graphic Designer with forte in minimalist designs and broad experience in creating advertising materials. The project entails the following: - Logo Design - Poster Design - Social Media Graphics Design Key Qualities: - A strong portfolio of minimalist design - Proficient in Adobe Suite or other graphic design software - Attention to detail and the ability to meet deadlines - Experience in creating content for advertising purposes Kindly share examples of your work in your proposals. Looking forward to collaborating with a creative who can help elevate my brand's advertising strategy through their designs.

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Trophy icon Poster review/edit 1 ώρα left

  I need you to to edit 3 versions of my current poster. Here are originals: Version 1: Version 2: Version 3: I need you to add the 2nd singer to this poster. 2nd singer is NOT main character - is "guest" character. I am attaching here some images that can be used. Text to be used is: OSMAN HADŽIĆ. If you need to make something smaller or move something to fit him in - you can make smaller DJ JOKER JOVI or move it. PLEASE EDIT IN .PSD!!!! DON'T EDIT JPG!!!!!! Final product has to be delivered in 3 versions - all versions have to be delivered

  €19 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €19
  19 συμμετοχές
  Graphic Designer Needed For Branding 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  need designer who good in photoshop corel for my poster design i have created just a demo u need to convert it into professional design

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές

  I'm seeking a skilled graphic designer who can create both brochure and poster designs keeping in theme with a minimalist and modern aesthetic. You should have: - A knack for clean, crisp and modern designs. - Experience with brochure and poster design. - The ability to grasp and execute specific concepts. Your task will entail the following: 1. Design a brochure: You will be given the content that should be laid out in a modern, minimalist format. 2. Create a poster: The design should be cohesive with the brochure design, again with a minimalist and modern feel. To be a right fit for this project you must have: - Demonstrable experience in minimalist design. - A portfolio containing brochure and poster work. - Timel...

  €45 (Avg Bid)
  €45 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  Text to be used in the poster: Utleie Vår storsal er plassert sentralt i Stavanger på De Døves Hus, som har en rik historie. Salen har kapasitet til å romme opptil 120 personer, eller 80 personer når det serveres måltider.

  €14 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €14
  46 συμμετοχές

  I'm looking for a skilled graphic designer to help me create a range of assets including logo, banner, poster, pamphlet, and menu card. Key Responsibilities: - Develop a unique and impactful logo that captures the essence of my brand - Design an eye-catching banner for online advertising - Create a visually appealing and informative poster - Craft a professional and engaging pamphlet - Design and format a stylish, user-friendly menu card Design Preferences: - Should be bold and colorful, yet elegant and sophisticated - A modern and unique touch will be appreciated Ideal candidates should have: - Proven experience in graphic design, particularly in creating logos and marketing materials - Strong skills in color theory and typography - Abili...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Water Baptism Poster Design 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...creative designer to craft a visually engaging poster for a Water Baptism event. The main message of this poster should focus on showing my half body normal pic but should look like i have just come out from the water the water effect splash. Key requirements: - Symbolism and meaning: The poster should effectively convey the significance of Water Baptism as a spiritual act through visuals, rather than text. - Creative depiction: The design should be visually striking and evocative, leaving a lasting impression on viewers. - Inclusion of specific elements: Incorporate water droplets and the image of a person as if they've just emerged from water. This imagery is meant to visually represent the concept of Baptism. Ideal Skills: - Graphic Design: P...

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  121 προσφορές

  ...hosting. This competition, themed "Industrial 5.0 : Shaping the future of manufacturing", is geared towards students. Key Requirements: - Poster Designs: I require captivating and engaging poster designs that can be used for both print and digital promotion of the competition. - Social Media Graphics: These will be used across various social media platforms to attract potential participants. - Website Banners: These will be placed on the competition's webpage and should seamlessly fit with the overall design of the site. Your work should be futuristic in theme, to appeal to the target audience. The ideal candidate will be able to make creative, innovative design decisions that present manufacturing in a forward-thinking and exciting way. P...

  €240 (Avg Bid)
  €240 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  ...skilled graphic designer to create a vintage/retro-style logo and poster design. The designs will be used for a variety of purposes including my website, social media platforms, and print materials. Key points: - Express Creativity & Innovation: The main theme of the design should be creativity and innovation. It'll represent my brand's image, so the design should be unique and capture my audience's attention instantly. - Preference for Vintage/Retro Style: I have a great fondness for vintage and retro designs. The aim is to have our logo and poster evoke a sense of nostalgia while still appearing fresh and current. Ideal Skills: - Strong understanding of retro and vintage design principles - Proficiency in modern graph...

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  I'm in need of an innovative and skilled graphic designer to create eye-catching logos and posters using Coral Draw. The project requirements include: - Proficiency in Coral Draw software - Experience in logo and poster design - A strong portfolio showcasing demonstrated talent and creativity As I did not specify a theme or style for the designs, I would be interested in viewing your past work to identify a style that aligns closely with my brand's personality. A keen eye for detail and the ability to take initiative in the design process will be greatly valued.

  €40 (Avg Bid)
  €40 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές
  Trophy icon asterix and obelix Style Cartoon Poster 15 ώρες left

  I am in need of a freelancer with good talent in illustration who can conceptualize and design a A4 cartoon portrait poster. The twist? The face of Astérix (small dude) & Idefix (the dog) need to be replaced with my friend face keep the same style of illustration. This is a joke for a friends wedding. The poster will be using this illustration from Astérix & Obelix: And you need to replace the faces with my friend face in «  illustration mode/carton » keeping the same style as Astérix & obelix. My friends face attached The outcome: we need to be able to recognise clearly that it’s my friend face in the illustration! Do not: Just stick my friend

  €15 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €15
  18 συμμετοχές

  ...and colorful poster that vividly presents our company's goals, values, and brand identity. KEY PROJECT REQUIREMENTS - A deep understanding of branding and creating visual impact - Exceptional skills in creative, colorful design - Familiarity with designing for print, particularly large formats, is necessary - An understanding of a 'Strategy House' layout as a way of presenting a strategy - Happy to follow branded guidelines and principles - A love of KFC would be beneficial! As an ideal freelancer, you should be able to effectively communicate corporate objectives in a visually engaging way. The poster design should not only convey our company values and goals, but also strengthen our brand identity. The audience is the restaurant manage...

  €377 (Avg Bid)
  €377 Μέση Προσφορά
  108 προσφορές

  ...sophisticated posters for my Instagram and Facebook pages. Needed qualifications: - Experienced graphic designer with a portfolio showcasing elegant and sophisticated style - Social media design experience, specifically Instagram and Facebook Project details: - The main objective of these posters is to promote my products/services, increase brand awareness, and drive engagement on my social media platforms - I am looking for an elegant and sophisticated aesthetic, to align with my brand Deliverables: - High-resolution, captivating, elegant and sophisticated posters suitable for Instagram and Facebook. Your design expertise will contribute significantly to ramping up my online presence. The perfect freelancer will fully understand the importance of maintaining bra...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  As a growing company, we're looking for a skilled designer who can create eye-catching and effective posters and leadgen forms. Our primary objectives are to both promote our products/services and to generate quality business leads. Seamless consistency in design and branding is crucial for these collaterals to keep our message unified and strong. Skills and Experiences: • Expert in print design • Proven track record on lead generation form design • Proficient understanding of branding • Aptitude for creating consistent, engaging designs

  €205 (Avg Bid)
  €205 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Graphic Designer 2 μέρες left

  I currently find myself in need of a highly skilled graphic designer. The exact nature of the design work is yet to be defined, however it could potentially involve tasks such as logo design, poster creation, or social media graphics crafting. Ideal Skills: - Versatility in creating various types of graphics - Clear communication and understanding of client vision - Ability to work in a structured yet flexible manner Your application should ideally include: - Samples of your past work, showcasing your versatility - Your experience in graphic design, particularly anything that would make you stand out - A detailed project proposal, outlining how you approach different design tasks The main aim of this project is somewhat ambiguous, as the specific ne...

  €8 - €17
  Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €8 - €17
  8 προσφορές
  Trophy icon Creative Brochure Designer Needed 2 μέρες left

  I'm in need of a skillful graphic designer to design a creative brochure for my business. Designer can create ( at least 2) posters on any of following Quotes : 1. Be positive like a Proton, which is never Negative. 2. Bad time is the best time to learn. 3. Tougher the Game, Sweeter the Victory. 4. Don't Stop Until you are Proud 5. Expert in anything was once a beginner. Key objectives include: - Developing a poster( landscape or portrait) with a creative theme that stands out - Proper insertion of our poster design creating a cohesive narrative The ideal freelancer for this project should have: - A solid experience in poster design - A knack for creative thematic design - An ability to blend poster design into...

  €22 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €22
  37 συμμετοχές

  ...looking for skilled Android and iOS developers to create a Utility Application for both platforms. The central feature of this application should be a Poster Design tool. Ideal candidate should have: - Proven experience in both Android and iOS development. - Proven experience creating a design tool application, with additional capabilities for customization, like a poster designer. - Ability to integrate this application feature across both Android and iOS platforms, maintaining consistent functionality and design. The utility app should include the following: - A user-friendly interface congruent with present design standards. - The poster design feature with advanced customization options. - Smooth operation on both iOS and And...

  €228 (Avg Bid)
  €228 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Security Company Collateral Design 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a designer capable of creating various materials for my security guard company. This includes a business card, poster, banner, hoarding, and pamphlets. The successful freelancer will have experience in designing business collateral and ideally will have some knowledge of the security industry to help convey our brand's message effectively. Key requirements: - Typography choice is important; it should be easy-to-read yet still appealing and suited to our industry. Ideal skills for this project include: - Graphic design - Layout design - Typography - Understanding of branding I look forward to receiving well-thought-out bids from talented freelancers who understand my requirements.

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  84 προσφορές

  I'm looking to have a visually striking A4 poster designed for my personal training business. The theme is all about achieving fitness goals. The design should cater to general fitness enthusiasts, so it should be motivational and captivating. Key Requirements: - Neutral and minimalistic color scheme, less is more - Convey the message of reaching fitness ambitions effectively - Aim to engage general fitness enthusiasts I would also like it to feature my own personal progress photos as well which can be sent once I’ve found a designer Ideal skills: - Graphic design - Experience in fitness industry designs - Outstanding creativity in minimalistic designs.

  €52 (Avg Bid)
  €52 Μέση Προσφορά
  106 προσφορές

  I am searching for a skilled graphic designer to create an eye-catching promotional poster for a Bike Bingo event at the Sea Otter Classic. The poster should tastefully incorporate the logos of the five co-hosting bike brands attached. Structure the post similarly to the attached image but instead of actual bike products, use the logos. Please include the words: - Play Bike Bingo and Win a Free Bike Plus rad prizes from the following brands (i'm open for you to tweak this to make it coherent but it is essential) The ideal freelancer for this task should have: - Expertise in modern graphic design with an ability to create clean, attention-grabbing visuals. - Proven experience in creating promotional materials for events. Bike industry preferred! - Proficienc...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  88 προσφορές

  I need a professional graphic designer to create a modern, sleek Eid wishes poster for my International Courier & Cargo company. Key components of the poster: - The design should be modern and not too traditional. - It should prominently feature elements relevant to my business — a cargo box, an airplane, and a world map. - The color scheme of the Poster should be in sync with our existing company logo. Skills & Experience: The ideal bidder will be an experienced graphic designer with a keen eye for modern design. Experience designing for businesses in the courier & cargo industry is a plus. A deep understanding of visual language, hierarchy, and typography is essential.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I need a promotional poster designed to exhibit a distinctive functionality of my app - a QR code that enables event guests to communicate directly with security. The poster design should: - Highlight the main focus: chatting with security - Incorporate a mix of text and visual elements to represent the chat functionality. This could be an engaging illustration or iconography process that clearly depicts person-to-person communication with security personnel. - Convey the ability of guests to make specific requests. This includes vehicle escorts and general assistance. Ideal candidate should have strong graphic design skills with a knack for integrating complex concepts into simplified visual communication. Previous experience in creating promotional mate...

  €13 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €13
  17 συμμετοχές

  I am seeking a skilled and creative graphic designer to create a modern informative poster. The objective is to communicate specific information effectively. Necessary Skills and Experience: - Expertise in modern design principles - Proficiency in software like Adobe Illustrator or Photoshop - An understanding of typography, color, and layout - Ability to interpret complex data into digestible visual representation - Proven experience with infographic or informative poster design - Excellent communication and time management skills. This is an exciting project and a fabulous opportunity for creatives with a knack for making information visually engaging and easy to understand. Apply if you think you got the chops. Please include your portfolio or previous...

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  84 προσφορές
  Infographic Poster 1 μέρα left

  I'm looking for a talented designer to create a technology-focused infographic poster. The exact aspect of technology to be covered hasn't been specified, leaving room for creativity. This project needs to be completed ASAP, with a maximum limit of 6 hours. - Ability to visually represent complex technology topics - Proficient in designing infographics - Time management skills to meet the tight deadline - Knowledge in technology topics would be beneficial The infographic must be visually appealing, engaging yet informative. Looking forward to seeing your creativity shine!

  €56 (Avg Bid)
  €56 Μέση Προσφορά
  95 προσφορές

  I'm on the hunt for a skilled graphic designer who can help create an engaging digital poster to promote a political campaign. EXPECTATIONS: • A keen understanding of how to utilize the digital platform for campaign promotions is crucial. • The final design must incorporate a specific photo of the candidate, a predetermined color scheme, and our campaign slogan. REQUIRED SKILLS: • Proficiency in graphic design software • Experience or interest in politics would be advantageous • Understanding of effective visual communication for digital platforms. By placing a bid, you affirm your confidence in creating a visually compelling digital poster that will perfectly resonate with our target audience and promote our political campaign ...

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  ...brand's seasonal greeting message. This design should: - Be geared towards advertising, enticing potential customers to engage with our business. - Specifically be developed for print media, so the final design should be high resolution and eye-catching. - Include our company's logo and a call-to-action that aligns with our brand's communication style. 1. Poster Eid Mubarak , 2. Seasonal Greetings Card Design 3. Business Card Design 4. Letter Head Design Ideal candidates will have: - A solid background in designing for advertising, preferably in the print media sector. - Proven experience in incorporating different elements such as logos and call-to-action. - A keen eye for detail and a creative mind to deliver a uniqu...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  I'm looking for an expert in graphic design to help me create an abstract-themed poster for promoting an event. Ideal skills of the freelancer: - Proficient in various graphic design softwares - Experience in creating abstract-themed designs - Knowledge and understanding in event poster design Responsibilities: - Develop an abstract and visually appealing poster layout - Ensure the design effectively promotes the event - Deliver a completion that meets the required timeline. I value creativity and uniqueness, so I want a fresh, original concept that could catch the audience's attention and make the event stand out. I look forward to seeing your portfolio, especially those related to poster designs.

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  ...skilled designer to design an engaging poster to launch a special promotion on social media. I'm open to color suggestions, please use your expertise! Key Requirements: - Creativity: As this poster will have to super eye-catching poster that will grab users' attention and make them stop scrolling to check out our package offerings. - Experience: I'm looking for a professional with previous experience in designing posters, preferably for tech or web-related businesses. In Summary: This task will require creativity, a keen eye for design, and professional execution skills. The poster should be (1200 x 1200 px). Feel free to experiment with different color schemes, as no specific colors were required for this task. I've inc...

  €19 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €19
  69 συμμετοχές
  Trophy icon An NGO Theme Poster Design 1 μέρα left

  I'm in need of a professional designer to create a poster that effectively communicates the theme for our organisation ofr the year ahead. The communication/poster is for INTERNAL use. It is meant for the staff / employees of our organisation Details: The poster will be used to communicate the 3 themes within our Organisation. The audience for this is the 100 odd staff of our organisation. This is NOT an external communication poster. The 3 Themes or focus areas for our NGO for the financial year is as follow Improving Patient care Collaboration Building an institution The idea is to improve patient care through collaboration within the organistion and outside while ensuring that we build processes in place for a long term. Completion time for t...

  €55 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €55
  55 συμμετοχές

  I'm looking for expertise in handling intricate back-end tasks. My start up project...integrations - Experience with payment gateway integrations - Proven expertise in third-party service integration - Knowledge of Zapier _ Key app/products to be integrated are Microsoft 365, Outlook, Calendly, Dropbox, and Payment integrations. Oh, and I need a favicon based on a graphic I created as a logo. By bidding for this project you accept that all IP remains the property of the poster, and that all information shared is confidential. This is a start up social enterprise with extremely limited budget but with big plans that will need more work down the track. Some collaboration on how key flows could best support the work now, and what could be set aside for down the track wo...

  €279 (Avg Bid)
  €279 Μέση Προσφορά
  91 προσφορές

  Need to Design Posters for Ads on Social Media as well as to share the travel details

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές

  Κορυφαία poster design Άρθρα Κοινότητας