Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  4,793 port existing ios app android δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Reading serial port data and send commands to control Flir Camera using C#, Skills: Software Development, Software Architecture, C# programming, programming, .NET

  €161 (Avg Bid)
  €161 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  Looking for someone reliable + AVAILABLE in need, to manage simple h...tasks. In this case, the host had maintenance. Probably the ports are closed now. Are you familiar with virtuozzo? Please have a look at the following link with codes to open port via ssh: [login to view URL] Longterm relationship...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Block HGDMI Port Έχει λήξει left

  I need Python code to block HDMI port. Code preferable in Python.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Linux ip smtp scanner ( port 25 ) Έχει λήξει left

  SMTP Scanner IP LINUX -> PERL/PYTHON for PEN TESTING. Need a smart Solution with following Features: - ip smtp pen testing u&p combinations - very fast , many parallel threads - check open relay for each, support all smtp auth modes ( noAuth , login , plain , md5 , ssl v2,3, tsl 1 , 1 exp ... all ) and output for good user&pass combination , and auth type... - CLI only... output ...

  €28 / hr (Avg Bid)
  €28 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Build printed circuit from a blueprint drawing project of the item attached. PCB file requested. Possibile request to build an hardware prototype with USB port (not LPT port like the original): request of MOB Excel file. I already have a PDF file of the original blueprint.

  €172 (Avg Bid)
  €172 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Hey, I need people who know how to open Port Forwarding with Dyndns and Dinamy IP. All about in chat.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Hello, I just bought a cloud host or vps im not sure. I need someone to login and install apache 2 and create an ftp a...a cloud host or vps im not sure. I need someone to login and install apache 2 and create an ftp account that I can use to upload files from another server to it with. I need port 43601 to work for the uploads from the other server.

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Port Forwarding Open Έχει λήξει left

  I need one people who will open Port Forwarding by Dynamic IP

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I need to connect vb.net with arduino mega using serial port and i want my form to read data from arduino which when temperature is between 20 celcius to 35 celcius and PH value is is between 6 to 9 will be display in form 1(refer [login to view URL]) other value will be display as alert in alert form(refer [login to view URL]) and all the data will be save in access database

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I am looking to create my own port forwarding solution, the idea is to Expose the local PC to Internet from behind firewall and without a real IP address. Some examples are: [login to view URL] : [login to view URL] . This is for remote connection for My RASPBERRY devices and ESP8266 DEVICES. The reason is for not openning PORT on router, so we need to penetrate

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  So I built this laravel CLI app, it's about 150 lines of code. It converts xml files into csv using a few parameters. Here is a demo of the laravel CLI app. [login to view URL] Here is the source code of the CLI app [login to view URL] You can download the

  €422 (Avg Bid)
  €422 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  VPN port forward windows7 pc Έχει λήξει left

  I activated VPN port forward. but my windows 7 pc not working. can u help me

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ...and MPLABX environment. This could be a port of the Arduino LCD library 'U8g2'. See ttps://[login to view URL] There are details on how to port to other microcontroller platforms. See [login to view URL] Or you could write a custom library, or port another open source library. The result must

  €197 (Avg Bid)
  €197 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Should turn in plots of complete schematics and HSPICE waveforms showing correct operation. Must also show LVS and DRC checks with no errors

  €236 (Avg Bid)
  €236 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Port ucrypt.py to Javascript Έχει λήξει left

  Please port userify's [login to view URL] to Javascript. [login to view URL] This will require use of NaCl. For example, [login to view URL] And also, zlib or gzip, such as: [login to view URL] (buffers) [login to view URL] (streams) This is *not* a browser-side project

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Port C++ app to VS210 Έχει λήξει left

  Port MFC VC++6/BCG 7 to VS2010 C++ with BCG 24 ([login to view URL] )

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...application is based on Ruby on Rails and is already running in production with live users. The current application is basically a monolith using mysql as database. We want to port the project into two separate project: One standalone API based on latest .Net Core and one client-side front-end based in either React, Angular or simular. Preferable we

  €1435 (Avg Bid)
  €1435 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  Would like to have an Alexa Skill created that accepts a half-dozen voice commands and based on those commands send a single byte to a TCP port.

  €216 (Avg Bid)
  €216 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Port Elizabeth Businesses Έχει λήξει left

  Please extract 400 business contact emails - one per business. Use [login to view URL] . The keyword phrase should be "Port Elizabeth" .

  €72 (Avg Bid)
  €72 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  ...someone to port our open source extensible speech recognition bridge, Spokestack to iOS. Spokestack includes a variety of built-in speech processors for Voice Activity Detection (VAD) and Automatic Speech Recognition (ASR) via popular speech recognition services, such as the Google Speech API and Bing Speech API. Spokestack for Android: https://github

  €2178 (Avg Bid)
  €2178 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Domain name for Port Sharing Έχει λήξει left

  I need network administrator who will setup domain name to work with port sharing. All info in Messages.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  C# application or web - comm port Έχει λήξει left

  I will provide the sdk and you need to modify the sdk. Will provide more details.

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I have my project set up on the staging server and can successfully pass the user through the Gocardless sign-up API by using the back-end (nodejs). However, when I initiate the flow from the front-end (vuejs), I cannot make the "redirect_url" supplied by the gocardless API redirect properly I need someone who knows how to configure NGINX to pass the flow to and from the front end to t...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I have a daemon that is a port listener. It listens for incoming connections and routs them through a specific port. The connection thought winsock then passes onto and external application DLL. The issue is that this website has heavy usage. We have about 10 to 30 denial of service attacks on the website. This causes the daemon to stop running

  €991 (Avg Bid)
  €991 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Restrict by folder (Library) the upload files/create folder habilites from user, i have the source code for the solution but for all the library, i need to change to works by Folder independent. The code is in Sharepoint 2013 please code to Sharepoint 2016. Must give to me the modified source code and documentation. ---- the solution creates 3 configuration lists to set the url of folder, permi...

  €288 (Avg Bid)
  €288 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Joomla PHP Port from SAM to RDJ Έχει λήξει left

  I want to port a PHP app designed to integrate SAM Broadcaster with Joomla CMS over to a different Radio Automation software called RadioDJ. SQL, Joomla and PHP skills required.

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I have had enough problems with some computers and I would like them to restart if the device stops emitting power for 30 seconds after it has been turned on. "The first 25 seconds the device does not emit current through the usb, the other 5 seconds of margin, and if the device does not reach current then send the pulse to restart"

  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Use attached file - need to make sure FIT to page function works as the current format had to be set 'fit to page' in order to print correctly

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  NEED HELP TO SOLVE TWO SIMPLE QUESTIONS FOR TWO PORT PARAMETERS. BUDGET 3 USD. SIMPLE IF YOU ARE KNOWLEDGABLE FOR THIS TOPIC.

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Need a developer who can develop an Automatic Meter Reading for Prepaid Electricity Meters Using the IEC 62056-21 Optical port on the meter. The reading of the meter should happen using a WinCE 6.0 and Compact framework 3.5 /4.0. Source code should be supplied preferably in a [login to view URL] language like vb.net or c#. Information that needs to be read is simply

  €430 (Avg Bid)
  €430 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I wish to open a port in Ubuntu 12.04 lts operating system which is installed in my laptop. I request you to give me source code to open a port of my choice. You should allow me to change the port no. in the source code itself. I normally work from terminal. This program should work even if I exit from terminal. It is preferable if it works even

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I want to use a proxy server and not go through Cox because they monitor and Block port 25. And so I need to set up the SMPT to coordinate with DNS to integrate with my email blasts software.

  €124 (Avg Bid)
  €124 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Port .NET app to Node.JS Έχει λήξει left

  The project NETNODE (create project in github) is to port an existing .NET application ([login to view URL]) to Node.JS. I can provide details about inner working of the .NET app to the prospective coder. For testing: two small web apps (angular or other) exchanging context by calling PORTER pubsub interface

  €535 (Avg Bid)
  €535 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I would like to use this Arduino library with my ESP8266: [login to view URL] I am using the current NON_OS SDK for the ESP8266 The library should basically be able to connect to AWS Iot like in this Video. Please let me know if you need some further information.

  €35 (Avg Bid)
  €35 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  configure power mta to use diferent smtp port to send emails rather than 25 on softlayer network, they have recently blocked port 25 and we need to change the port from 25 to any other port. this is a urgent project and needs to be completed within few hours

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  We need you to add listen port on linux server please share proposal and discuss

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  We are running a droplet in digital ocean platform, which is linked to a doma...contains a webrtc application has 2 ports 9001 and 9002, In which SSL already installed to 9002, now we are looking for freelancer to upload any one year free / lesser prize SSL to port number 9001, Also it can be wildcard too... Those who are have expertise can contact me

  €69 (Avg Bid)
  €69 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I need someone with great experience in working with odoo docker to help me redirect the url from port 8069 to 80 Thanks

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Port a Solidworks design to Freecad Έχει λήξει left

  I have a simple assembly done in Solidworks, which I want to be converted into Freecad. It has like 10 elements, most of them rectangular wood planks.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές
  Communication VHDL Comm port Έχει λήξει left

  Implement Communication VHDL Comm port on Xilinx FPGA part

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Fix AWS port issue Έχει λήξει left

  Hi We have just uploaded a python model onto aws and now want to upload our sql database as well. However the python model is occupying port 80 which is the default port for https so we apparently cant upload the sql database ?

  €84 (Avg Bid)
  €84 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  We need to port existing game on appropirate cross platform solution ( real-time quiz game 1-1 ). Native applications for Android, IOS and Flash have been published on store a long time ago. There is server part of the game which is written in Java. Clients app (Android, IOS clients and Flash) communicate with server using socket and AMF messaging

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  26 προσφορές

  I need to have a mobile app developer, port a HTML5 code and reskin it to fit for a mobile app. May include some design editing and changes to source code.

  €387 (Avg Bid)
  €387 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές

  just open a port on dedicated server windows aws

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  I already have a working C code which works on Zynq PS. I need to get it working over PL.

  €123 (Avg Bid)
  €123 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I would like open port on dedicated server windows for receive streaming data. need to install audio inside too. if it s possible with the ip and the port listen audio from any browser. little budget

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Port simple C# website to PHP Έχει λήξει left

  We have developed an API so customers can use our product as a service (see [login to view URL]). To demonstrate how the API can be used we created a basic website (see [login to view URL]). The target for this website is developers who will then integrate the API into a business website. We supply the website code as well as user manuals t developers so they can build their own integration. The w...

  €329 (Avg Bid)
  €329 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Port allow Έχει λήξει left

  Hi i need help to allow the tcp port for my airtel data card. Note- using prepaid sim in data card it is dynamic

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I am using GMS 32 PORT BAILING MODEM for this internet connection, I opened the GPRS connection and received data from the site, however I do not know how to connect 3G, i want to open 3G connection, send and receive data. I need code c#

  €439 (Avg Bid)
  €439 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές