Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 pinterest δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Project for Vasiliki Olga S. Έχει λήξει left

  Γεια olgastergiou, παρατήρησα το προφίλ σου και θα ήθελα να σου προσφέρω την εργασία μου σε καμπανια PINTEREST. Μπορούμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες στο chat.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Cooktreat1 Έχει λήξει left

  Καλησπέρα σας ζητάμε επαγγελματία για να αναλάβει το Social Media Pinterest.

  €8 - €29
  €8 - €29
  0 προσφορές

  ...(Αγγλικά/Ελληνικά) Άνεση στη χρήση τεχνολογιών web, MS OFFICE Ταχύτητα διεκπεραίωσης Επικοινωνιακός χαρακτήρα Ομαδικό πνεύμα Επιθυμητά Προσόντα: Ευχέρια στη χρήση μέσων &kapp...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Multi-Platform Social Media Marketing Guru 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I’m searching for a talented digital marketi...experience across a diverse range of social media platforms. Marketing Platforms: • Focus predominantly on Facebook and Instagram • Expand our brand visibility on Twitter • Establish our presence on LinkedIn and Pinterest • Look into additional unnamed platforms - suggestions are welcome Campaign Goals: To sell my books: And 20 more books to come in the next months. Required Skills: • Proven social media marketing experience, especially with Facebook and Instagram • Knowledge of Twitter, LinkedIn, Pinterest, and other platforms • Strong track record with increasing brand awareness • Expertise in lead generation strategies Profit sharing basis.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Social Media Traffic Generation & Design 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled social media and graphic designer to help elevate our online presence. This project involves: - Social Media Management: I'm looking to focus on Instagram, TikTok, and Youtube. Your role will be to create engaging content, promote the brand, and consistently engage with our audience. - Traffic Generation: The primary goal of our social media presence is to drive tra...record of driving traffic through social media. A good understanding of Instagram, TikTok, and Youtube is essential. Simply: You need to make posts to Instagram and TikTok. (Copies will be send to Facebook and Twitter. We also might make longer videos to YouTube.) I will provide base material and texts. Please give some examples of social medias you have done previously. I'm also intere...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  85 προσφορές
  Inicio de sesión social para ReactNative 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Necesitamos un freelancer para implementar el inicio de sesión social en ReactNative para: - Facebook - LinkedIn - Google - Apple - Pinterest - Amazon Necesitamos que se devuelva el auth_token para todos los mencionados anteriormente. El freelancer puede usar paquetes de código abierto, o un único paquete para OAUTH con todas las plataformas implementadas. El código tiene que funcionar en ReactNative 0.73.6 sin Expo. El presupuesto para este proyecto es de 60 USD.

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  social media expert 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for a social media expert to focus on Facebook, Instagram and Pinterest. The main goals are to Increase brand awareness, Drive website traffic. We are an ecommerce business based in the US and we currently do not have any activity on social. We are looking for a passionate individual who can both post and engage on these platforms. Our target audience are bakery owners and dessert chefs in the US. In addition, it would be great if you had experience in influencer marketing. Native English speaker is a must with ability to write creatively.

  €325 (Avg Bid)
  €325 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές

  I am looking for a Social Media Manager to work on our renovation company based in Italy. Your primary goal will be to engage with our audience through the content you create and share on our social media platforms - Facebook, Instagram, Google My Business, Pinterest, and LinkedIn. Your main tasks will include: - Crafting engaging posts and banners: I need someone who can create visually appealing and informative content that will resonate with our target audience - homeowners in Italy. - Monitoring and analyzing competition: You will be required to keep an eye on our competitors in the industry and help us stay ahead of the curve. - Crafting compelling copy: You should have a way with words and be able to make our posts stand out with the right messaging. - Enhancing post quality...

  €105 (Avg Bid)
  €105 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  As a passionate entrepreneur, my aim is to create an influential presence across several social media platforms including Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest, and TikTok. I'm seeking a gifted social media strategist who can cultivate a compelling brand narrative and drive results for my business. Key Responsibilities: - Develop an innovative and consistent brand message across all platforms - Implement strategies to boost brand awareness, engender audience engagement, increase website traffic, and generate leads - Regularly monitor, analyze, and report on page metrics and adapt strategies as necessary Building videos & picture slides through canva & capcut and other videos we showcase for products Snipping other video content educational and howto and vi...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  ...so that we can understand how the functionality will work. 6. We have yet to connect today on social media to the ezbrandz. We need you to connect the online store to the social media platforms. Register, Setup and connect to the various stores on the following platforms: a. Facebook b. Instagram c. Whatsapp d. TikTok e. Google ( and if possible, connect to Google reviews and our reviews) f. Pinterest g. Youtube 7. Setup payment options: a. Stripe We already have this, just need you to set up. 8. Connect WooCommerce to Zoho (stock inventory, books for sales, Bigin for customers). There are many ways to do this, do it to each, go via one of Zoho platforms like Inventory and do the rest on the Zohop platform, or direct to each of them. Its up to you to suggest two different ways b...

  €199 (Avg Bid)
  €199 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  .../ week. 4 days / 3 hours daily. You get paid weekly $22. This is you NET payment, meaning, what you will take away home in full (no fees). Work days: From Monday to Thursday, from 9:00AM to 12:00PM CET. What you will be doing: -Upload and format and publish blogs using WordPress - Create social media images using Canva - Create schedule and post content on social media (Facebook, Instagram, Pinterest) - Use AI to generate different types of content - Help with various daily administration tasks The candidate should have: - Great knowledge of Canva - Knowledge WordPress - Great English and communication skills - background in social media marketing - On-time, reliable Bonus points if you know how to use other relevant software (example: Illustrator, photoshop etc), know how to...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  70 προσφορές

  ...increase , and so will your position and your salary. You will be needed for 12 h / week. 4 days / 3 hours daily. You get paid weekly $22. Work days: From Monday to Thursday, from 9:00AM to 12:00PM CET. What you will be doing: -Upload and format and publish blogs using WordPress - Create social media images using Canva - Create schedule and post content on social media (Facebook, Instagram, Pinterest) - Use AI to generate different types of content - Help with various daily administration tasks The candidate should have: - Great knowledge of Canva - Knowledge WordPress - Great English and communication skills - background in social media marketing - On-time, reliable Bonus points if you know how to use other relevant software (example: Illustrator, photoshop etc), k...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I'm seeking a skilled and versatile social media manager to handle my social media presence across multiple platforms - Facebook, Instagram, Twitter, Meetup, Yelp, and Pinterest. Your primary responsibilities will be: - Creation of engaging and brand-aligned content - Regular updates and active management of all platforms - Utilization of strategies to increase brand awareness and drive website traffic - Generation of leads through social media engagement - Continuous interactions and engagement with the audience to encourage brand loyalty The ideal candidate will have experience in managing social media platforms for businesses and a knack for creating engaging content. The right mix of creativity, strategic thinking, and understanding of different social platforms will he...

  €9150 (Avg Bid)
  €9150 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  I need an expert graphic designer who is experienced with Canva, to create engaging and professional social media posts for Instagram with a focus on generating sales leads from my existing customers. You'll have: - Proven experience in graphic design, particularly involving social media content, - Strong proficiency in Canva, - Understanding ...sales leads from my existing customers. You'll have: - Proven experience in graphic design, particularly involving social media content, - Strong proficiency in Canva, - Understanding of lead generation techniques, - Knowledge of Instagram formats and guidelines. It's important to me that the posts are visually compelling as well as effective in driving customer engagement and sales. I have Pinterest folders and exisitin...

  €13 / hr (Avg Bid)
  €13 / hr Μέση Προσφορά
  126 προσφορές

  ...marketing strategy on multiple channels. Your primary responsibilities will include: - Leading and managing marketing campaigns through Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest), Email Marketing, and Search Engine Marketing. - Focusing on all three main goals of our campaign: increasing our brand awareness, driving website traffic, and generating leads. - Utilizing various social media platforms according to our company's needs. The ideal contractor should have: 1. Proven experience in multi-channel digital marketing. 2. Strong knowledge of social media platforms (Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest) 3. Excellent skills in Email Marketing, Influencer Marketing, Google Adword, and Search Engine Marketing. 4. Knowledge of current trends for runnin...

  €187 (Avg Bid)
  €187 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  Trophy icon Visual Social Media Branding 10 μέρες left

  I am looking for an expert in social media strategy who can create impactful and visually compelling social media posts. This project will span three platforms: Facebook, Instagram, and Pinterest. The aim is to increase my brand's awareness. Your goal will be to create posts that not only match our brand aesthetic but also potentially increase our brand's visibility. I am looking for something fresh and clean looking. This is an opportunity for the right person to work with our company on a regular basis. Create 2 social media visuals for each of these headings. Total of 4 visuals. I do not want the text in the visuals unless you are using one or 2 key words out of it. Nothing more. kickstarting your journey as an online business owner today. Our all-in-one course t...

  €7 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  ...person will be motivated by results, with their fee determined by the success of their campaign in increasing monthly sales. If there's no boost in sales, no payment is required. Consider it a successful venture as we both grow and succeed. Desired Skills and Experience: - Expertise in social media advertising, creating engaging content for platforms like Instagram, Facebook, Tiktok, X and Pinterest, targeting a young adult audience. - Proficiency in email marketing, effectively using this method to reach potential customers and ensuring our brand stays at the top of our minds. - Experience working with fashion clothing and accessories is a big plus. - Creative and competitive, ignited by the challenge of boosting sales through successful marketing strategies. - Mu...

  €143 - €428
  Σφραγισμένο
  €143 - €428
  35 προσφορές

  Engage with my followers, create hype around my clients brands Which social media platforms do you want the assistant to manage? Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube Which tasks do you want the social media assistant to handle? Engaging with followers What is the primary goal for your social media efforts? Increase brand awareness

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  41 προσφορές
  Social media marketing Έχει λήξει left

  More details: Which social media platforms would you like to focus on for your marketing campaign? Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest What is the main goal of your social media marketing campaign? Generate leads Who is your target audience for this campaign? Professionals (25-40) Someone to manage my social media accounts

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  102 προσφορές
  Modern Interior Design Revamp Έχει λήξει left

  I need an experienced interior designer with expertise in modern design. The focus will be on revamping two rooms in my home: the living room and bedroom. **. Key Tasks: ** - Provide advice on changing the overall layout to enable a more streamlined, modern look - Create custom made closets for me. - Advice on lighting - Dimensions of closets - Based on Pinterest - Provide expert opinion on choice and placement of furniture to create a stunning visual appeal Skills and Experience: - Evidence of previous work in modern interior designs - Excellent sense of aesthetics, especially in relation to furniture selection and arrangement - Ability to translate ideas into functional and aesthetically pleasing space layout - Creative and innovative thinking is important to achieve extrao...

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  110 προσφορές

  I'm in need of an experienced digital marketer who can assist with developing a robust marketing strategy that includes social media marketing, email marketing, and SEO strategies. Key Responsibilities: - Create, manage, and monitor performance of campaigns across several social media platforms, including Facebook, Instagram, Twitter, Quora, Reddit, LinkedIn, and Pinterest. - Develop effective email marketing strategies and campaigns. - Improve website SEO to increase visibility on search engine results. Ideal Experience and Skills: - Proven experience in all areas mentioned - Strong understanding of SEO principles and practices - Proficiency in managing and optimizing social media campaigns - Ability to create compelling email marketing content - Proven ability to drive web...

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I'm in need of a professional to download content from my Pinterest account and sort the images by theme for personal use. Their primary duty will be to segregate the images, ensuring they are carefully differentiated and organized. Subsequently, all the pictures should be stored in JPEG format. The ideal freelancer for this project should: - Have experience with Pinterest image downloading - Know how to organize digital photos effectively - Be adept in managing files, particularly JPEG file type With proper categorization by theme, I anticipate easy accessibility and improved personal usage of the images.

  €60 (Avg Bid)
  €60 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  ...full time digital marketer for our wealth management startup. In this role, your primary focus will be the strategizing, executing and maintaining of our online presence on various social media platforms to achieve our specific goals. Key Responsibilities: - Prioritize primary platforms: Facebook, Twitter and LinkedIn. - Also manage our presence on secondary platforms: Google, Instagram and Pinterest. - Expand our reach on platforms outside India. Goals: - Creatively increase our brand awareness. - Generate relevant leads to expand our clientele. - Drive enhanced traffic to our website, subsequently contributing to our conversions. The ideal candidate will have expertise in digital marketing strategies, experience with wealth management firms is a plus but not required. They ...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I'm in need of a robust system that will streamline my social media management process across multiple platforms: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Youtube, Pinterest, and LinkedIn. Highlighted Features: - Scheduling and publishing posts: An intuitive interface for planning, scheduling and publishing to multiple social networks. - Social media analytics: Ability to consolidate and digest analytics across all platforms. - Content curation and discovery: An integrated tool for finding and sharing quality content. -Sendible was our choice however open to other alternatives. In terms of CRM, I would like the system to integrate seamlessly with Flowlu, but I'm open to other CRM platforms. The project would be ideal for freelancers with experience in API integration, soc...

  €123 (Avg Bid)
  €123 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές
  Content Creator - German Έχει λήξει left

  Wir sind ein renommiertes Unternehmen, das auf der S...innovative Ideen zu entwickeln, um unsere Produkte in verschiedenen digitalen Formaten zu präsentieren. Fotografie und Bildbearbeitung: Erfahrung in der Produktfotografie und Bildbearbeitung ist ein Muss. Wir erwarten hochwertige Bilder, die die Qualität und Vielfalt unserer Produkte widerspiegeln. Social-Media-Expertise: Kenntnisse über Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und Pinterest sind von Vorteil. Sie sollten in der Lage sein, Inhalte zu erstellen, die unsere Online-Präsenz stärken und die Interaktion mit unserer Zielgruppe fördern. Kommunikationsfähigkeiten: Eine klare Kommunikation ist für uns entscheidend. Sie sollten in der Lage sein, Ihre Ideen effektiv zu vermi...

  €15 / hr (Avg Bid)
  €15 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...across various digital platforms by utilizing AI-driven strategies for content creation, lead nurturing, and ads management. Below is a detailed outline of our requirements: 1. **Market Insights and Content Creation**: - Implementation of tools to gather market insights that inform AI-driven content production for omnichannel distribution. - Platforms include Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, WhatsApp, Email, Google My Business, YouTube, and Telegram. 2. **Analytics and Engagement Scaling**: - Analytics tools to track performance metrics, engagement rates, and ROI. - Use of AI-driven analytics to refine content strategies and enhance lead generation efforts. 3. **Omnichannel Lead Generation and Conversion**: - Creation of a seamless lead funnel from initia...

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Monthly SEO for 15 keywords Έχει λήξει left

  Monthly seo for 15 keywords as follows for the region of " Victoria" or "Victoria BC" (British Columbia , Canada) Victoria electrical contractor Victoria electricians electrician Victoria electrical technician electricians near me Electrical contractor in Victoria BC Electrical service upgrade Electric...Da Quality Links ✅ 60 + Da Quality Links ✅ 50 + Da Quality Links ✅ Social Bookmarking ✅ Classified Ads ✅ Article Submission ✅ Web 2.0 ✅ Forum Posting ✅ Blog Promotion ✅ Blog Comments ✅ Image Sharing ✅ Directory Submission ✅ Profile Link Creation ✅ Pdf File Sharing ✅ Guest Posting ✅ Video Submission ✅ Citation/ Business Listing ✅ Syndication ✅ Facebook Link ✅ Twitter Link, ✅ Tumblr Submission ✅ Pinterest Submission ✅ Reddit Profile ✅ Quora Posting

  €174 (Avg Bid)
  €174 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm in search of a skilled social media marketer for my clothing brand. 1. Platforms: - My brand is currently active on Facebook, Instagram, Pinterest, and LinkedIn. The professional I hire should be savvy on these platforms, knowing how to boost engagement and sales effectively. 2. Demographics: - My products are unisex, appealing to both male and female customers. - The target age range is from 26 to 35. - Freelancers bidding on this project should have experience in marketing towards this audience and be able to demonstrate a depth of understanding of their interests and purchasing habits. Ideal skills and experience include: - Social Media Marketing - Audience Targeting - Digital Sales Strategies - Experience in Clothing or Fashion indu...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I am seeking a skilled Pinterest marketer with fashion industry experience, specialised in adults' bohemian style marketing strategies. My project's goals are: - Develop a Pinterest profile as a marketing platform, targeting adults interested in bohemian style fashion. - Create engaging, visually-appealing pins that generate traffic and interest. - Implement marketing strategies that boost visibility and engagement. - Monitor and update the platform to maintain interest and attraction. Strong background in social media management, fashion industry expertise, specifically in bohemian style and strong visual design skills are pivotal for this project. Leader attitude and experience in Pinterest marketing platforms are crucial too.

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  ...long-term partnership, so please read all of the details of this posting before submitting a proposal!! Also, please review all of the key word we have included in regards to marketing and advertising on Instagram, Facebook, Google and Pinterest! PLEASE ATTACH THE PROFILES YOU HAVE HELPED, METRICS/RESULTS YOU HAVE BEEN ABLE TO ACHIEVE AND ANYTHING ELSE THAT SHOWS YOUR SKILLS! We require an expert, creative and unique Social Media Marketer that is fluent in English and well versed in Marketing/advertising on platforms such as Facebook, Instagram, Pinterest and Google. Require a professional that is adept in knowing how to extend outreach, increase followers, comments, shares and likes. We are a startup, so we are not looking for big companies or individuals that have high...

  €284 (Avg Bid)
  €284 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Trafficker Digital desde casa Έχει λήξει left

  Experiencia en manejar cuentas cuentas publicitarias de este tipo: ✅ Facebook Ads ✅ Google Ads ✅ Youtube Ads ✅ Twitter Ads ✅ Linkedln Ads ✅ TikTok Ads ✅ Pinterest Ads ✅ SEO On y Off page REQUERIMIENTO: ✅ Creación de estrategia digital para marcas. ✅ Análisis de objetivos a alcanzar. ✅ Segmentación detallada / selección de palabras clave para llegar a la audiencia correcta en el momento correcto ✅ Creación de textos e imágenes atractivos para tus campañas (Esto lo hacemos nosotros). ✅ Ejecución y optimización de campañas. ✅ Entrega de reporte de resultados. Requisitos Indispensables: Experiencia Comprobable. Disponibilidad de: Lunes a Viernes de 9:00 am a 7 pm y Sábado de 9:00 am a 2:00 pm. El trabajo es ...

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...long-term partnership, so please read all of the details of this posting before submitting a proposal!! Also, please review all of the key word we have included in regards to marketing and advertising on Instagram, Facebook, Google and Pinterest! PLEASE ATTACH THE PROFILES YOU HAVE HELPED, METRICS/RESULTS YOU HAVE BEEN ABLE TO ACHIEVE AND ANYTHING ELSE THAT SHOWS YOUR SKILLS! We require an expert, creative and unique Social Media Marketer that is fluent in English and well versed in Marketing/advertising on platforms such as Facebook, Instagram, Pinterest and Google. Require a professional that is adept in knowing how to extend outreach, increase followers, comments, shares and likes. We are a startup, so we are not looking for big companies or individuals that have high...

  €309 (Avg Bid)
  €309 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  I require a creative mind to generate and upload promotional social media content for my business, with the specific intent of driving traffic to my website. Here's what you'll need: - Proficiency with Pinterest, Instagram and TikTok platforms. - Strong background in designing promotional posts. - Proven strategies for audience engagement and website traffic increment. - An understanding of my brand to create posts that will effectively represent us. I will provide images of the products, so for the most part you won't have to design anything, just publish. If you have experience in creating reels out of images, that would be a plus. In your proposal, please include examples of previous social media projects and strategies you used to increase website traffic.

  €151 (Avg Bid)
  €151 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I need a Shopify expert skilled in plugin integration and custom coding. The job mainly involves installing multiple plugins and establishing an auto response system. Key Responsibilities: - Integrating all social media plugins (Facebook, Instagram, Pinterest) into my Shopify store. - Adding all sales channel plugins (Amazon, Google Shopping, eBay). - Setting up an auto respond system. Qualifications: - Exceptional skills in Shopify customization and plugin/installation. - Proven experience with social media and sales channel plugins. - Proficient in creating auto response systems. - Reliable and efficient with excellent communication skills. Note: Please share your previous experiences in Shopify customization and plugin integration. You should be available for consultation be...

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  ...fully automated, Web-based Pinterest automation SAAS tool. Essential functionalities must include: - Pin Creation: from A Website's Article - Auto-pinning: Enabling regular and consistent uploading of pins without manual intervention. - Scheduling posts: Should allow posts to be scheduled at specific times and dates. - Bulk uploading images: The system should support high-volume image uploads in one go to streamline the process. Sample Website: (I just need mimic of this website, if you can do this, just write "Pin Generator" in your cover letter.) The ideal candidate will be proficient in full-stack development, with substantial experience in developing fully automated, web-based SAAS platforms. A specific understanding of Pinterest algorithms, ...

  €542 (Avg Bid)
  €542 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  ...looking for a skilled web developer capable of creating an e-commerce site in the style of Pinterest. The purpose of this site is not just to foster social networking, but also to facilitate the sale of affiliate products gleaned from another website. Particularly, I am interested in incorporating affiliate listings from Amazon. The successful candidate should ideally have: - A strong background in web development, specifically with experience in building e-commerce sites. - Familiarity with Pinterest's user interface and experience. - A strong understanding of how to effectively pull product listings from an external site. The end product should successfully combine the appealing layout of Pinterest with the e-commerce capabilities of an affiliate site to create a...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I'm seeking a proficient Pinterest manager to help drive traffic to my website. I have various Pinterest boards already set up for different categories, and now I need a knowledgeable professional with demonstrated experience in generating website traffic via Pinterest to join the team. Key Responsibilities: - Create and post 8 amazing pins everyday on Pinterest account - Saving 5 third party pins everyday - Follow an account once per week - Implement effective strategies for increasing website traffic Requirement: -2hr per day, 40 hrs per month - Good knowledge of designing pins - Must know how Pinterest works Ideal Candidate: - Hands-on experience in managing Pinterest accounts - Proven track record in generating website traffic via ...

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  34 προσφορές

  Do you have a popular blog/youtube channel/instagram/pinterest, then kindly review and post an article on my app : Either do not install the app and if you do be a genuine user and keep the app permanently on phone or at least for one month. Post screenshots and URLs of where you posted the link for promotion to win rewards. No post must go against Google Policies. I don't need installs, but promotions to wider REAL audience. Multiple winners possible so keep posting!! :)

  €6 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  I am looking for a multi-talented virtual assistant who can assist me in executing some online b...social media management and content writing. [Removed by Freelancer.com Admin] Please note that this postion is a full time job Responsibilities include: - Constantly following our competitor's followers on Instagram, Pinterest, and Facebook. It will be your responsibility to send them our marketing content. - Crafting unique and engaging blog articles relevant to our business industry. The ideal freelancer for this job should possess strong written communication skills, be reliable, organized, have excellent knowledge of social media platforms - especially Instagram, Pinterest, and Facebook, and have experience in content writing and reaching out to potential customer...

  €303 (Avg Bid)
  €303 Μέση Προσφορά
  59 προσφορές

  ...searching for a seasoned social media marketing expert in fintech to manage our multiple projects. We are aiming to tap into and significantly grow our presence on multiple social media platforms. Key Responsibilities: - Focus heavily on Facebook, Instagram, and Twitter to generate leads, boost brand awareness and drive our website traffic. - Extend our social media presence onto LinkedIn, Pinterest, and Snapchat. - With use of savvy marketing strategies, labor to transform our social media platforms into a thriving, lead-generation community. Ideal Expertise: - Proven adeptness in handling multiple social media accounts. - Ability to develop and implement lead-generating strategies for the business. - Applied knowledge of social media trends and best practices. - Experience ...

  €2933 (Avg Bid)
  €2933 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I am currently facing challenges with pinning restrictions on my Pinterest account specifically regarding my website-related content. I urgently need a proficient freelancer with excellent troubleshooting skills and rich experience in social media management, specifically Pinterest, to help rectify this issue. The perfect candidate would have a deep understanding of Pinterest regulations and algorithms to best advise on the ideal way forward. The expectation from this project is to have the pinning restriction problems fully resolved to allow seamless pinning of my website's content.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I'm looking for an experienced social media marketer to focus on increasing brand awareness and generating leads for our brand across four platforms: Facebook, Instagram, Pinterest, and TikTok. Our target audience is predominantly millennials, thus the campaign should resonate with their interests, desires and values. I need a strategic combination of engaging written and visual content to not only attract, but also actively involve this generation. Key Requirements: - Understanding of millennial preferences and behaviours on social media. - Proven experience in managing campaigns across Facebook, Instagram, Pinterest, and TikTok. - Ability to create engaging content that will drive brand awareness and generate leads. - Knowledge of social media trends and best practice...

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  ...need of a skilled and proficient social media manager. The main focus will be on Facebook, Instagram, Tiktok, and Pinterest. Expertise in these platforms is crucial for success in this role. Key Responsibilities - Create and implement an engaging and consistent content strategy across all platforms. - The majority of the content should revolve around our product details, special offers, promotions, and anything else that will capture the audience's attention and drive web traffic. - You should aim to drive website traffic & brand awareness which is our primary social media goal. Ideal Experience and Skills - Proven experience managing Facebook, Instagram, Tiktok, and Pinterest accounts - Demonstrable success in driving website traffic through strategic so...

  €74 (Avg Bid)
  €74 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...need: 1. 4- 6 ads need to be created for social media (currently there is very competitive market on facebook in my area. Image, Text or video ads. I DO NOT want to do what everyone else is doing. Hopefully something different and better 2. Do market research in my area and see if it is beneificial and affordable to use ANY OTHER Social media platform for marketing such as: Instagram, ticktock, pinterest, youtube. All of these account are created but I don’t know if people use them because it is mostly older people and they may not use these platforms. I am trying to do something different than competition 3. Tell me what is a good budget for social media per month to get quality leads. Goals is $200 per month or less for social platform fees. Poosibly $100 per month to som...

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές

  I'm seeking a proficient Social Media Manager to handle my website, Facebook, Instagram, and Pinterest accounts. The core responsibility lies in creating and scheduling promotional content for my book and speaking. This role specifically caters to a Christian audience. The ideal freelancer will be creative, detail-oriented, have solid knowledge of social media promotions, with a strong understanding of Christian values: - Handle Management of website, Facebook, Instagram, Pinterest - Create Engaging Book Promotions - Target Christian Audience Prior experience in managing social media for authors and speakers with an understanding of Christian content is highly appreciated.

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  ...will be to expand our product's reach and sales through efficient and passionate affiliate marketing. Tasks include: - Lead Generation: Finding new potential clients/customers. - Email Outreach: Pitching the product to potential affiliates. - Social Media Management: Handling and promoting our product on various social media platforms. - Find influencers on platforms like Instagram, YouTube, Pinterest, or a personal blog that are willing to join the affilliate program and earn money for every refferal sale. - Write at least two blogs per week to increase product awarness on our websites - Three times a week social media posting in our SM pages and find the right Hashtags to increase more visibility. The assistant should be able to devote at least 40 hrs per week to the...

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  ...will be to expand our product's reach and sales through efficient and passionate affiliate marketing. Tasks include: - Lead Generation: Finding new potential clients/customers. - Email Outreach: Pitching the product to potential affiliates. - Social Media Management: Handling and promoting our product on various social media platforms. - Find influencers on platforms like Instagram, YouTube, Pinterest, or a personal blog that are willing to join the affilliate program and earn money for every refferal sale. - Write at least two blogs per week to increase product awarness on our websites - Three times a week social media posting in our SM pages and find the right Hashtags to increase more visibility. The assistant should be able to devote at least 40 hrs per week to the...

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  This is a , monthly committment A makeup ecommerce site that slowly will start making way to the market. Awaiting the mobile app to be done. You must have experience with fashion and makeup to do this job. Please do not apply if you do not have it. Work to do: 1. post images for makeup on instagram and pinterest every week. Currently 2 pw, should increase when the app is ready. 2. Find images and make suitable text and follow others and interact on the social media platforms The above list is not exhaustive and you as an EXPERIENCED marketing person should know what to do here. Please show references of growing platforms.

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  Trophy icon Vibrant Street Art Zip-Up Hoodie Illustration Έχει λήξει left

  ...seen increasing interest in lately, and we would like to emulate elements of it's design. Namely, the gradient of the design, which goes from a light blue at the top to a hot pink at the bottom. The design for the hoodie should follow the same gradient, as well as having 3 thick bars on the upper half of each sleeve which follow the same gradient. - this is a link to a pinterest board with some concept designs from which to draw inspiration. The next image is the full black colour logo for the brand. We would like for this logo to be placed on both drawstrings for the hoodie, slightly above the aglet. The following image is the "splash" logo for the brand. The splash effect on the logo here represents the colour of the fabric the design will be placed on, so in...

  €113 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €113
  252 συμμετοχές
  Pinterest Ad Guru for Fashion Έχει λήξει left

  I am keen to find a Pinterest advertising expert. Primarily, the objective of the campaign will be to boost sales. I own a women's clothing brand and I am eager to use Pinterest as a platform to maximize visibility and revenue potential. An extensive understanding of Pinterest advertising strategies, as well as professional expertise in analyzing and improving campaigns, are both pivotal to fulfil this goal effectively. Skills and Experience: - Proficient in Pinterest advertising - Familiar with the fashion industry - Proven experience with a similar audience (working women who live in the UK and Australia, aged 24 - 39,) - Ability to strategize and analyze campaigns The target audience includes women with a broad age range. Therefore, an understandi...

  €517 (Avg Bid)
  €517 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  Κορυφαία pinterest Άρθρα Κοινότητας