Photostack black firefox safariεργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  242,944 photostack black firefox safari δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Create my consulting logo Έχει λήξει left

  My logo is COUNT ON ME ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ in black and white

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  design logo 6 μέρες left

  I am looking for a talented designer who can create a logo for my...and act as a visual representation, so it's important that it stands out and is recognisable to my customers - and high quality 1200 dpi, fit for building sites and billboards with multiple versions e.g. clear background, reverse colour schemes, etc. For imagery, we want to keep the Thai temple (Wat) frame, with a lotus flower, and easy-to-read font for the lettering. Our colours we want are black, grey, white, gold, and teal. However, very open to design suggestions and colours at this early stage to make it fit both a professional building company, but also a company offering luxury design/architecture, accommodation, eco-tourism, and possibly and also property development. Thank you!!! Need completed with...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές

  Hi, I'm looking for a logo to represent my motorcycle adventure community. I want the logo to be vintage and retro to reflect the classic nature of the club. Our motorcycle club name is Banat Riders, estimated in 2023, we are based in Vrsac, Serbia. The city is known for a hill with a small castle on top, would want these details on the logo. Colors are open, though black and white is preferred. In one sentence, my club can be described as a group of thrill-seeking riders exploring the open road. I'm excited to see what creative logos can be made to represent this adventurous spirit. AI file please

  €23 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €23
  121 συμμετοχές
  Trophy icon Company Logo 20 ώρες left

  Company Name: Paramount Civil Group Abbreviated to “PCG” I’d like to see both as different logos No particular colour, but would like black in it It is an excavation Company so an excavator or arm of some sort in the logo may be an option.

  €60 (Avg Bid)
  Επείγον Εγγυημένος
  €60
  395 συμμετοχές

  We are a young, family driving school from Germany. In order to expand our team, we would like to display a job advertisement on posters and post it on our social media channels. The project result should show our company logo on a black background and a photo of one of our vehicles. Perhaps the car can be cropped from the original photo and repositioned on the job ad. The design should be straight-lined and in the company's colors: red, green, black and white The following text should be in the advertisement: headline: Fahrlehrer Klasse B/BE (m/w/d) in Vollzeit gesucht text: Wir, die LOGO Fahrschule Kraus, sind eine junge Fahrschule im Zentrum von Landau und einer Zweigstelle in Edenkoben und bilden die Klassen B/BE, sowie alle Zweiradklassen aus. Zur Unterstü...

  €20 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €20
  19 συμμετοχές
  Modifications and designs 6 μέρες left

  I'm looking for an experienced freelancer to help me with modifications and designs, specifically a unique logo. I have specific ideas about what I want the logo to look like, as I've already given some thought to the concept. Specifically, I'm interested in using black and gold as the primary colors in the logo, and only need someone to turn my vision into reality! If you have experience in logo design and think you can help bring this project to life, please get in touch and let me know.

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Create a Snakes and Ladders game board (PNG File) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to create a Snakes and Ladders game board in PNG format. The board should have a size of 420 x 300cms. I need to be able to import it into Canva for me to add questions to the board. Design Preferences: - The client will provide the design details for the game board. Color Preferences: - The game board should be in black and white. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design and creating PNG files. - Experience in creating game boards or similar designs. - Ability to follow design details provided by the client.

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  Logo Design 6 μέρες left

  I am in search of a talented freelancer who can create a logo for my business that is reflective of our services. Although I prefer not to disclose my business's exact name until the right person is found, I can tell you we provide Health Hub services to Medium-Large Business. Color is important in this design - I would like to see a logo using Black and White (clean and simple). If you have experience creating professional logos that convey the message of the business you are working for and believe you have the skills to create something suitable for my needs, I would love to hear from you.

  €180 (Avg Bid)
  €180 Μέση Προσφορά
  97 προσφορές
  MIDWEST ONLY, Print something out and send it in the mail... 13 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...proof that the letter is received by NO LATER than Friday September 22 or Saturday September 23 and send me the confirmation from the post office or a picture of the tracking number for the letter. This is a straight forward and easy job if you are in close proximity to a post office and you're familiar with sending letters from the post office that are expedited. You just need a printer with black ink and may need regular letter sized envelopes. Midwest residents only. DETAILS: I live in rural Midwest and need to send 3 letters to the same address (but different people) overnight to arrive to Los Angeles Ca by no later than Saturday September 23rd with proof from the post office that it was received, They should provide you with a tracking number which I want you to ...

  €77 (Avg Bid)
  Τοπικό Επείγον ΣΜΓ
  €77 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Trophy icon Logo Design 6 μέρες left

  Hi All, I am looking for a logo designer to create a personalized logo for my son's Basketball team. The Basketball teams name is the "Bin Chickens" Their colours are Black, Yellow & White and I would like the following incorporated into the Logo image of a Australian White Ibis team name Bin Chickens the team was Established 2020 (this can be shortened to either "Since 2020, Est. 2020) 4.A Basketball Inspiration and information on the Australian White Ibis can be found https://www.spreadshirt.com.au/shop/design/aussie+national+bird+bin+chicken+two-tone+mug-D60540db084ef6333cc8efb83?sellable=wQ3JoXVlApfj5MgZgn9d-268-32

  €48 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €48
  225 συμμετοχές
  reaper design for clothes 6 μέρες left

  I am looking for design services for a reaper based on an abstract style to be featured on multiple types of clothing. I am specifically asking for the design to feature black, gray, and white colors only. I am seeking a creative and modern design and look forward to seeing your ideas!

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Logo Design portrait 6 μέρες left

  ...and this business is in honour of him. The business name will be Tolka's Treasures. Dad was a woodworker so while the business will handle timber products, it will also sell antiques and collectables. The logo needs to be a respectful caricature of his face with the text "Tolka's Treasures". it should be suitable for use on Etsy and should be capable of being 'reversed out' or rendered in solid black or solid white for use as a physical burned brand on timber as well as normal website and print use. A circle design would be advantageous but not completely necessary - I'm open to any ideas. I don't mind if there is a push to the woodworking side, but I don't want to see a ''pine trees' motif. I could live with a 'c...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Logo designer -- 2 6 μέρες left

  I am looking for an experienced logo designer to create a logo for my new business. The name of my company or brand is Nails By the Bar. I'm hoping for a modern and minimalistic design, preferably in pink, white and black. The perfect logo would meld these colors and create an eye-catching yet professional look that customers would remember. I'm looking forward to seeing what ideas a talented designer can come up with!

  €51 (Avg Bid)
  €51 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I’m looking for a tee shirt design featuring a modern and edgy pin-up girl with a modern fighter jet. I would like it to have a black and white color scheme, and I want it to have a specific aircraft model included in the design. I want this to be a unique design, with an innovative approach to the classic pin-up girl image. This design should be bold and exciting, ready to stand out on a fabulously designed tee shirt!

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  61 προσφορές
  Trophy icon Business Logo 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer to create a business logo for my laser engraving company. I am open to suggestions for colors and design elements. The logo should convey innovation and creativity, think outside the box. I have attached some ideas I hand drew, and some other elements that I liked. I like the logo to be flowy, the letters cannot be simple, and try to submit one black and white and another on metal or wood. The logo should also try to be enclosed, with some border such as hexagon, round or if the logo looks good without the border then still submit your ideas. Business Name: Zaga's Creations LLC Type of Business: Laser Engraving

  €38 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €38
  233 συμμετοχές
  T shirt design 6 μέρες left

  More details: What is the theme or concept for the t-shirt design? Sports Do you have a specific color scheme in mind? I prefer black and white How many designs are required? 1-3

  €283 (Avg Bid)
  €283 Μέση Προσφορά
  80 προσφορές
  Trophy icon company logo 2 μέρες left

  I am looking for a talented designer to create a logo for my company, Dienst360. The logo should have a modern and minimalist style, reflecting the contemporary nature of our business. Our company offers many different services for B2B customers. Color preferences: - I have specific colors in mind for the logo design. black and blue. Required file types: Vector file social media kit source file 3d mock-up transparent file High-res printable file Skills and experience required: - Strong graphic design skills - Experience in creating modern and minimalist logos - Ability to incorporate specific colors into the design - Understanding of branding and the ability to create a logo that represents our company's identity.

  €27 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €27
  162 συμμετοχές

  I am looking for a talented graphic designer to create a modern logo for my new enterprise. The logo should have: Design a logo for our website focusing on herbs, leaves, and natural remedies. Use vibrant, modern colors that evoke freshness and vitality. I...vibrant, modern colors that evoke freshness and vitality. Incorporate earth and forest themes, such as leaves and trees. Maintain simplicity and elegance for versatility across platforms. Pay attention to legible and complementary typography. Prominently feature our brand name, Salwale Herbal Haven Strive for a unique design that stands out from competitors. Ensure the logo works in both color and black and white. Appeal to our target audience interested in natural remedies. Collaboration and feedback are encouraged for design ...

  €23 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €23
  87 συμμετοχές
  Hot Rod Ed Roth Style Art 6 μέρες left

  Hot Rod Ed Roth Style Art - Looking for an artist who specializes in the Rat Fink style of Hot Rod Ed Roth art - The art can be in color or black and white, there is no specific preference - The intended use of the artwork is for commercial purposes Ideal Skills and Experience: - Experience in creating Hot Rod Ed Roth style art, specifically in the Rat Fink style - Strong understanding of the style's unique characteristics and elements - Ability to create eye-catching and attention-grabbing artwork - Proficiency in both traditional and digital art techniques - Familiarity with commercial art and its requirements - Strong portfolio showcasing previous work in the Hot Rod Ed Roth style

  €290 (Avg Bid)
  €290 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές
  Trophy icon Logo for my various handmade items 13 μέρες left

  ...for something vintage, earthy and minimalistic. I want the logo to communicate my creativity and passion for handmade items. In terms of colors, I am drawn to neutral tones. I don't want anything too flashy or bold - I would like the logo to be subtle in tone, to reflect the crafts/recipes that I hold so dear. I’d also like it to be something that would easily look good being transferred into black/white for certain instances where only one color is accepted. Finally, I am looking to include specific elements or symbols in my logo. I already have ideas in mind, but I am open to hearing your suggestions and creative interpretations. Whether it be using my initials, nature-inspired elements or something entirely new, I am excited to see what you come up with! I origi...

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €28
  46 συμμετοχές

  I am looking for a talented graphic artist to create a black and white drawing of a pinup girl mixed with a female yakuza, holding a katana (please see the image reference for more details). Additionally, I will provide specific details and the desired size of the drawing should be medium (up to 18x24). If you think you have the skills to complete this task, please contact me!

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές

  I am looking for a talented artist who can create custom artwork in the Ed Roth style. Specifically, I need hot rod illustrations that are in black and white. The artwork should be small, with dimensions up to 8x10 inches. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in the Ed Roth style - Strong illustration skills, particularly in hot rod designs - Ability to create detailed and visually appealing black and white artwork - Experience working with small canvas sizes (up to 8x10 inches) If you have a passion for the Ed Roth style and can create captivating hot rod illustrations in black and white, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work in a similar style.

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  create a new Logo 6 ώρες left

  I am looking for a talented designer to create a new logo for my technology company. Company Name: [Client inputs the name] Industry: Technology Color Preferences: [Orange and Black] All details to be shared privately. Needed within 2 days. Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Experience in creating logos for technology companies - Knowledge of current design trends in the technology industry - Ability to incorporate color preferences into the logo design

  €73 (Avg Bid)
  Επείγον
  €73 Μέση Προσφορά
  78 προσφορές

  My vision is to create an alluring and unique skyline showcasing three of the world's most iconic cities - New York, Detroit, and Las Vegas - together in one image all blended together. I have a specific order in mind; New York, Detroit, and Las Vegas. I'm looking for a classical black and white image that will capture the beauty and complexity of these three cities in a single breathtaking photograph. You'll be sure to give your viewers a unique perspective, evoking a feeling of nostalgia and awe with this powerful image.

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  Trophy icon Logo Design for Electric Tire Shop 13 μέρες left

  I am looking for a talented logo designer to create a unique and impactful logo for my new enterprise. Company Descriptions - Name: EV Tires - Modern shop that specializes in changing tires for electric vehicles. Color Preferences: - Black Files needed - PNG, JPEG, PSD, & PDF If you are a skilled logo designer who can bring my vision to life and create a visually stunning logo for my new enterprise, I would love to see your work.

  €56 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €56
  511 συμμετοχές
  Trophy icon Logo for occupational therapy clinic 6 μέρες left

  Hi. We want to get a logo redrawn and vectorized inspired by our old logo. See attached. It is a child swinging in a hammock playing with a ball. All suggestions and changes are welcome. It is going to be used for printing on black tshirts with vivid fluorecent one color print.

  €47 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €47
  81 συμμετοχές
  Trophy icon Logo + business card + letterhead 2 μέρες left

  Hello , i need a logo with the initials: SC and slogan : own your tomorrow. The colors of the logo to be : Black & gold or as attached files . I need also after doing the logo same as the logo theme and colors . Business cards Letterhead

  €47 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €47
  220 συμμετοχές
  logo design 6 μέρες left

  I am looking for a logo design that combines text and icon elements. I have a general idea of what I want when it comes to colors/themes but am ope...who can bring my ideas to life and create the perfect logo for my business. The designer should be creative, have strong skills in graphic design, and be able to produce quality work efficiently and effectively. The ideal designer should also be able to follow instructions and express unique ideas that align with my brand. Please reach out if you can provide this service! 1. a black and white version and a black and green version. 2. I need the monster type font 3. a monster head with smoke coming out the mouth or ears (no devil horns) 4. two hands/claws holding vapes 5. not too simple or too detailed attached is few insp...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές

  ...good the way it is and new look fresh feeling part I will send you something else. Needs to be two sides. Point #1 the first side needs to be the boy which is the first picture. Point #2 the black lady which is the fifth picture needs to be second. Point#3 remove the word extra & keep only hot towel as third picture I will send you the picture i want you to put for hot towel no need to change the background. Point #5 make all the pictures a rectangle shape. Point # 6 try to make walk-ins welcome in neon pink dark neon pink if possible. For the backside I want the same thing just picture number 2 the black man first then picture 4 the white man and then hot towel the picture I will send you otherwise it will be the same. Follow guidelines from Barber shop Banner at...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Trophy icon BALI Travel Tshirt Design 4 μέρες left

  BALI Travel Tshirt Design Theme: Balinese Culture and Beach - The design should incorporate elements of Balinese culture and traditions, such as traditional dance, temples, and Balinese symbols. Color Preferences: Bright and Vibrant - The design should utilize bold and vibra...and energetic design. About Design - The designs should be unique and creative, offering different perspectives on Balinese culture and traditions. - Creativity and the ability to think outside the box to provide unique and captivating designs. Sample Designs Attached - I attached my last travel design for Aruba. I love simple, yet creative and custom - I would love to incorporate a sunhat or black lady silhouette into the design - I love the beautiful tropical flowers in the design attached if it can be i...

  €42 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €42
  145 συμμετοχές
  Custom Object Learning 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a custom object learning for snooker, which allows to determine the snooker ball in colors, pockets, the inner edge and outer edge of the snooker table. Required Object: 1. 00-White 2. 01-Red 3. 02-Yellow 4. 03-Green 5. 04-Brown 6. 05-Blue 7. 06-Pink 8. 07-Black 9. 10-Pocket 10. 11-Inner Edge 11. 12-Outer Edge For the learning, I prefer to have at least 2000 images to train, in order to get the weight files for object detection. Annotation: 1000 images Training: 1000 images The complete project is required the following: I will play a .mp4 video on your test script, and your script should be able to play the mp4, and each live frame must be able to label each defined objects (snooker ball) with the trained objects. I need to training source and the complete t...

  €441 (Avg Bid)
  €441 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές

  Design a simple label for an evidence bag. The label should be in black and white, with just text. We need only one label for this project. Size needed 7.5 inch x 4.5 inch or 190mm x 115mm White background with black text. I want 3 propositions for the layout, with possibility of modification upon request. I have attach photo of exemple of evidence bag. I have attach in excel some of the information in french with 2 different style. Do not copy the format, it is ugly and looks like excel spreadsheet. All text must be in french. I can translate any text needed. Skills and Experience: - Graphic design - Typography - Minimalistic design - Experience in label design

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές
  SEO Uzmanı 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  CASİNO VE BAHİS SEO UZMANI (Only iGaming black hat techniques experienced in Turkey) Kara ve gri hat SEO/Reklam tekniklerinde uzman Google PPC ve sosyal medya platformlarında reklam çıkabilecek, projeyi ve kampanyayı baştan sona yönetebilecek SEO Uzmanları arıyoruz. -tg: segujohnson Gereksinimler SEO Yöneticisi olarak +2 yıllık deneyim Farklı SEO yöntemleriyle organik trafiği artırma konusunda kanıtlanmış deneyim. (örnekler gereklidir). Web sitesi analiz araçları konusunda deneyim (ör. Google Analytics, Search Console, Google Data Studio) HTML, CSS ve JavaScript geliştirme ve kısıtlamaları hakkında çalışma bilgisi SEO'daki en son trendler ve en iyi uygulamalarla güncel Bahis ve casino alanına ilgi veya deneyim Affiliate e...

  €300 (Avg Bid)
  €300 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  Hi, I'm looking for a logo for my sports coaching business. We work in Primary schools delivering PE, and before and after school sessions. The name of the business is Fitt4kids and I'm looking for a minimalist logo design with a black, white, grey, and orange colour scheme. I'm confident that with your help, we can create a logo that looks great and accurately reflects the mission and values of my business. Please let me know if you have any questions about the project. Thanks in advance for your help! I have attached our current logo which we don't like as its confusing. I have attached Change for Life logo which we originally wanted similar. Any ideas would be greatly appreciated.

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  98 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer who can switch the color of an adjustable fan in a photo. The ideal candidate will have experience in photo editing and color manipulation. I have attached the photos and colors I need manipulated. it is the black fan that needs the color change. The logo needs to remain the same (black circle with white logo). Specific requirements: - Switch the color of the adjustable fan to beige, vetiver, pink, and blue. - Ensure that the color change looks realistic and seamless. - Pay attention to details such as shadows and highlights to maintain the photo's authenticity. - I need the origianl photoshop file, if I need to adjust the color further. Skills and experience: - Proficient in photo editing software such as Adobe Photoshop or GIM...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  78 προσφορές

  Need a Clean Logo for a Taxi Service - ApniCabey Colors: - Black, white, and green Symbols or Icons: - A cab with a smile Style of Logo: - Clean and beautiful - Easy on the eyes Ideal Skills and Experience: - Graphic design - Logo design - Creativity and attention to detail - Knowledge of the taxi service industry - Ability to incorporate symbols and icons into the logo - Understanding of color psychology for branding purposes

  €14 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €14
  424 συμμετοχές

  ...and complement the luxury brand image. - Iconography: - Incorporate elements that symbolize travel, luxury, or exclusivity, while subtly referencing the initials "TLC." Logo Usage: The logo will primarily be used for: - Website and Social Media - Business Cards and Stationery - Brochures and Marketing Materials - Signage and Banners Deliverables: - Primary Logo: - Full-colour version - Black and white version - Secondary Logo: - Simplified version for smaller applications - Icon or emblem derived from the primary logo - Logo Variations: - Horizontal and vertical orientations Timeline: Initial Concepts: Provide initial logo concepts within two weeks of project commencement. Revisions and Finalization: Allow for feedback and revision iterations, with a ta...

  €94 (Avg Bid)
  €94 Μέση Προσφορά
  98 προσφορές

  I am looking for a new logo for my business, PSG Holdings (Salford) Ltd. I would like it to have a modern and minimalist style, using neutral tones, and I am open to the designer's ideas when it comes to incorporating images and symbols. The logo should create a strong visual impact, helping to create an immediately recognizable brand identity. I am looking for a high-quality design th...to the designer's ideas when it comes to incorporating images and symbols. The logo should create a strong visual impact, helping to create an immediately recognizable brand identity. I am looking for a high-quality design that captures the essence of what my company stands for. The logo should be professional and be able to stand the test of time. The Main Colours for the Logo should be Red, ...

  €59 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €59
  701 συμμετοχές

  Are you a creative designer looking for a challenge? Then, come show your creativity in this logo design contest for "LMSL," a cutting-edge law firm specializing in sports and media. Concept: We envision a logo featuring a balanced ...incorporate iconic sports symbols such as footballs and other sports-related imagery, representing our expertise in sports law. On the right side, symbolize our proficiency in media law, online projects, and emerging technologies with elements like www, gaming symbols, and crypto imagery. Colors: The primary color palette should include deep navy blue, with variations of dark blue, white, and black to create a modern and professional look. Let your creativity shine and submit your designs for a chance to shape the identity of this dynamic ...

  €19 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €19
  136 συμμετοχές

  ...will thus focus on the type and size of the font characters. Requirements: • File formats to be provided: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, a print-ready PDF file, and a PNG file. • Text: integrated or converted into vector graphics and provide font files • Please design in 1200px x 1200 format (using a resolution of 96 DPI, commonly used for screens) • Preferred main colors : blue, grey, black, white General layout: Large title: WORLD-CONNECT RECRUTE World-Connect est à la recherche d’un Administrateur Systèmes et Réseaux (à plein temps) Contact : jobs(@) Make sure to include the World-Connect logo (see attached files). You have some freedom in incorporating the logo into the image; you may use a fully colored ve...

  €75 (Avg Bid)
  Εγγυημένος Κορυφαίος Διαγωνισμός
  €75
  103 συμμετοχές
  Logo designer 5 μέρες left

  I am looking for an experienced logo designer to create a logo for my new business. The name of my company or brand is Nails By the Bar. I'm hoping for a modern and minimalistic design, preferably in pink, white and black. The perfect logo would meld these colors and create an eye-catching yet professional look that customers would remember. I'm looking forward to seeing what ideas a talented designer can come up with!

  €43 (Avg Bid)
  €43 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Resume generator using gpt (open ai) , html , css -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a skilled developer to create a resume generator using GPT (Open AI), HTML, and CSS. The ideal candidate for this project should have experience with AI-powered language generation and be proficient in HTML and CSS. Specific features of the resume generator should incl...AI-powered language generation and be proficient in HTML and CSS. Specific features of the resume generator should include: - Basic template with editable sections - Customizable design options - AI-powered language generation for personalized content, providing moderate levels of customization Additionally, the resume generator should be compatible with all major browsers, including Chrome, Firefox, and others. If you have the necessary skills and experience for this project, please submit your...

  €45 (Avg Bid)
  €45 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Vector logo 5 μέρες left

  I am looking for a freelancer to create a vector logo for me that is black and white with a minimalistic style. I am including specifics such as the symbols and imagery that I would like to include in the logo, so I am expecting someone who is experienced in creating these types of logos. If you think you can come up with an amazing vector logo that fits my specifications, please let me know. I am open to creative suggestions - let's discuss how you can help me create the perfect logo.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  88 προσφορές

  This is the character we have developed, and we created an animation out of this main character, so the character is based on NFT collection which should be transferred to a Game ! Now I wanted to create a scene of the main character against another developed character such as a war scene where 2 armies facing each other 2 leaders battling each one has his own skills ( I believe the artist can get a magical idea that might be better ) cannot send the animation we have made because it’s not released to public yet , but I can show you few seconds of it You can see this as close to what I imagine Out of this project we are going to work on , the game will be based on this character and trailer ! The animation should be top tier 3d , with smallest details like hand movement...

  €2351 (Avg Bid)
  €2351 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Sketch drawing for a Vanity Sink With Dimensions 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Description: Sketch drawing for a Vanity Sink With Dimensions Skills and Experience Required: - Proficiency in technical drawing and blueprint design - Attention to detail to accurately depict sink dimensions - Ability to create black and white sketches Project Requirements: - Create a technical/blueprint sketch of a vanity sink - Include only the sink dimensions in the sketch - Sketch should be in black and white Additional Information: - The sketch should be realistic and accurately represent the sink dimensions - No color is required in the sketch - The focus is solely on the vanity sink, not the surrounding fixtures or bathroom layout

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Color of illustration 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need this black and white colored …. I need 25 different colors and their names next to the numbers. Also attached is the original colors. I want the colors tweaked a little . Like the reef crowns on their head I want it brown . And change the color of the close to not too much

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  84 προσφορές

  ...Pratt Blvd Ste 106 Longmont CO 80501 Details to be added on final production for back side include: Medical and Aesthetic Neuromodulator applications Botox presale event Botox, Xeomin and Dysport Discounted packages Free injections for first 100 RSVPs Giveaways, Raffles Complementary charcuterie and champagne Free consultations QR Code for RSVP Site Theme should be luxury and upscale Colors: Black, Gold, White, Blues & Greens - any combination (PLEASE use our webpage for our design aesthetic and color palette and our injection room photo below) Attached is our company brochure and some cheesy canva examples for inspiration We will provide logos and more details on the final product Skills and experience required: - Graphic design: The freelancer should have experti...

  €47 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €47
  92 συμμετοχές
  Trophy icon Logo for shirt 1 μέρα left

  I want something similar to this flag with the deer removed and the attached image in the flag. I need it in white , black, and pink

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  - 95 words - Urgent: Must be done by quickly, asap by today - Black bold texts are rankings, no need to translate - Gentle reminders are repeated, same for all - Only change is the line for each rank, please prepare....

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  We need a logo designed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As the owner of Studio 23, I am looking to get a distinctive logo designed that will make our brand stand out and be remembered. We would like the logo to be primarily black and white, with other accent colors being used if necessary. We also have specific design elements and symbols that we would like incorporated into the logo. Therefore, we are looking for a skilled designer who can create a unique and professional-looking logo that will accurately reflect our brand. We have attached an inspiration photo and we want the exact same text and we would like that exact text but want it to say Studio 23.

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  124 προσφορές