Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  38,209 photography δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Web development Έχει λήξει left

  Χρειάζομαι μια νέα ιστοσελίδα Σχεδιάστε και χτίστε το Προσωπική ιστοσελίδα I would like to present my photography work and update it daily

  €485 (Avg Bid)
  €485 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Product manipulation, lifestyle photo placement. 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello, I'm looking for a creative photographer to bring tangible products to life in a lifestyle setting. I need help adding lifestyle elements to products, while still highlighting the product's details. This project requires technical proficiency and creativity, so I have a specific creative direction in mind. Although it'd be helpful to have someone skilled in product photography, this isn't essential. If you can help me achieve my desired outcome - adding lifestyle elements to a product while still highlighting the product's details - then I invite you to apply! Thanks for your interest, and I look forward to reviewing your applications.

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  My project requires the design of a photography site on Wix. I have existing imagery that I'd like to use, and I'm looking for an elegant, professional design. The photography I'd like to showcase on my site is primarily Architecture, Landscape, Panaromic view . I'm interested in having a modern design which is both visually appealing and user-friendly and tailrored. The design needs to be website and also app freindly.

  €179 (Avg Bid)
  €179 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Social media management 6 μέρες left

  Looking for a social media manager to manage photography page in all social media platforms update the website timely.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  5 - 6 page WordPress site 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to build a 5-6 page WordPress site for the purpose of starting a Photography site. I am open to the use of a template, but do not require any custom design work. I do not need any additional features such as an e-commerce platform. . Any assistance in developing this website would be much appreciated. I require image gallery Home page Photography Page Videography page Contact page

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  112 προσφορές
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  Requirements Design and develop my website We are a wedding photography company Link it to my social platforms insta, fb, youtube, whenever we post it should reflect on website and on google itself. Note We require its code so no library included no wordpress or any other site builder no tailwind css no bootstrap We want a html css javascript website.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  Hi, We are a furniture brand very new and we are displaying at Clerkenwell design week which is a 3 day furniture and design exhibition from 23-25 may - we are looking to hire someone who can capture some event shots as well our displayed pieces in those 3 days.. We would like a mix of photos and videos that can be later edited and used for various marketing purposes as well as instagram

  €772 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €772 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Ya sceneries -- 2 6 μέρες left

  Iam a high school student . Interested in photography . I take the pictures of my surroundings in a spectacular manner with coverings of nature and beauty .

  €47 (Avg Bid)
  €47 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  photography -- 2 6 μέρες left

  Hi, my name is samuel and I'm looking for a talented photographer. I am in need of 1 to 3 portrait photographs. I am open to suggestions on locations, so you could use your creativity to come up with the perfect image. I am confident that a professional photographer like you will capture the shots that I need, so please reach out if you are interested in taking this project. I look forward to hearing from you!

  €100 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €100 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Website/Portfolio for photography services 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need my LandingPage/site/portfolio for my brand which specializes in culinary photography. I already have my logo/illustration from which the color scheme could be taken. The site must be manageable by me, in the sense that I can upload new photos or even add a new section like a blog using the pre-existing design. I am not an expert in WordPress, but it is not alien to me, in fact, I made a provisional site, which I currently use as my portfolio to present to potential clients. https://Ajidulce.pt. However, as you can see, the site is quite lacking and frankly, I want to concentrate my efforts on developing my photography and more importantly, video skills; which is the next service I want to offer. The idea is to have a site that works as a landing page to capture n...

  €250 - €750
  Σφραγισμένο
  €250 - €750
  80 προσφορές
  Upgrade Instagram with Posts & Story highlights 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  As a freelancer working with us, your primary responsibility will be to upgrade our Instagram account with high-quality posts and story highlights featuring our models. You'll need to have experience in photography and graphic design to create visually appealing content that will attract our target audience. All images must be in HD and have watermarks to protect our agency's intellectual property. You'll also need to have a good understanding of Instagram algorithms and be able to create posts that will increase engagement and followers. If you're interested in this position, please let us know your availability and your experience with Instagram marketing.

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  We are currently seeking American law students, like yourself, to collaborate with us and provide valuable insights into the use and role of photography in the US legal system. Your expertise and understanding of American law can significantly contribute to the development of our innovative tool, which aims to become an integral part of litigation in the United States. We are particularly interested in learning about: - The role of photography in American law and its usage in various court cases - Legal standards and procedures related to the admissibility of photographic evidence - Challenges surrounding the authenticity of photographs in court - Potential ways to integrate our tool into the American legal landscape Thank you for considering this opportunity, and we look ...

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Event photography editing 4 μέρες left

  I'm looking for experienced help with an event photography editing project. Specifically, I need someone to perform color correction on photos from a wedding event. Time is of the essence, as I have a tight deadline for the finished photos. The ideal candidate for this project should have extensive experience with editing wedding photos in particular, as well as a mastery of the tools and techniques needed for color correction. Furthermore, their ability to manage time effectively and handle the pressure of tight deadlines is essential. If you believe you are the right fit for this project, please reach out to me and let me know why you think so. I look forward to speaking with you!

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές

  We're looking for someone who can alter the colours of our product photography for Furniture Items. We will provide high resolution JPG images of product which requires manipulation as well as High Resolution sample images of the finish we require the image(s) to be altered to. The frequency of work will be sporadic, however at times, there could be around 100 images which require colour retouching. Generally a 24-48 hour turn-around time is required and budget of USD1 per image to be colour retouched. Attached are some examples of colour retouching requests. Please try the 5 images provided and send back so we can review the accuracy of colour retouching. Any Questions, please let me know. Giulia

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  HIstorical Organic Keywod rankings 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to help me generate historical organic keyword rankings for the past year. I require only, June 2022 - Feb 2023 for 5 keywords. 1 best wedding photogrpahy alexandria 2 wedding photography package alexandria 3 wedding photography sydney 4 best wedding photogrpahy sydney 5 wedding photography packages sydney needed today, urgent if possible - thank you

  €53 (Avg Bid)
  €53 Μέση Προσφορά
  90 προσφορές
  product photography -- 2 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello! I'm looking for a freelance photographer who can help me with a product photography project. Specifically, I need the images to be product photographed, presented in lifestyle photos, and full Amazon listings. The expected delivery timeline is more than 7 days. I'm looking for a freelancer who has significant experience with product photography, and a portfolio of past work to validate. I'm expecting detailed project proposals that highlight the creative vision of the projects, comprehensive quotations, and an understanding of the project timeline. If you're the perfect candidate for this project, don't hesitate to apply.

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  In-store photography project -- 45448 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are looking for freelancers who are living in Ohio, USA or near by, to take in-store photos of products. This project is for an up-and-coming online food-delivery start-up. This project will require that you to: - Have an Apple device (iOS version 14.4 or later) with good quality camera built-in - Basic understanding of Google Drive/Sheets - Able to take basic photos - Able to download an app to your phone - Able to drive/move around to visit stores where the shoot will take place - Follow a set of instructions (training will be provided) to take photos of products in the store The rate is $30/hour + commuting time paid Please let me us know if you are interested to work with us and we can discuss further details.

  €23 - €46 / hr
  Τοπικό Σφραγισμένο ΣΜΓ
  €23 - €46 / hr
  0 προσφορές

  I am looking for someone with professional photography skills to take pictures and provide a portfolio of images within a one week period. My budget is between $500 and $1000. This task will require the freelancer’s creativity and experience, as well as post-production editing and quality assurance tests. Given the nature of the project, I am looking for a freelancer who is reliable, knowledgeable in the field, and produces high-quality work. Delivery will be made in digital form. If interested, please list relevant qualifications and experience, as well as portfolio samples from prior projects. I look forward to seeing your proposal!

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  The beauty is the world. 4 μέρες left

  My project is all about bringing beauty to the world. I'm looking for an event that will help represent my vision of beauty. Although I haven't specified which type of event I'm looking for, any sort of painting, photography, or essay writing contest would be considered. If a specific theme is desired, I'm open to any ideas and suggestions, but if a general theme would work better, I'm open to that as well. There is no particular type of artwork that I am limited to; I'm open to any and all types of art that can bring beauty to the world. All ideas are welcome and appreciated!

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Gaming books 4 μέρες left

  Hello! I am looking for someone to author a gaming book for me. The project entails creating an instruction manual that is under 20 pages long, and including photography as illustrations. The target audience is gamers who are familiar with the gaming industry. This project requires great organizational and writing skills, a command of the gaming industry and culture, and an eye for detail. This project also requires proficient photography skills. I look forward to finding the right freelancer to join me on this project. Thank you.

  €52 / hr (Avg Bid)
  €52 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  AI based website need for model shoot 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for someone to develop an AI based website for a model shoot. I need the website to use AI Platform, be mobile-friendly and need additional Graphic Design services. This website is to showcase some of our models' photography, videography and graphic design work. The website must be able to provide information about the models’ experience and the type of work that they can do, as well as a photo gallery of their work. In addition, I would like for the website to have an integrated payment system and be able to handle large media files such as videos and images. It's critical that the website has a modern design, is user friendly and can be easily updated. Model need to make through AI which is not real person exist but look similar like models 100%, produ...

  €286 (Avg Bid)
  €286 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Jewellery Photographer 3 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can assist in photographing a wide range of jewellery including necklaces, earrings, rings and bracelets. We have special requirements for the photography, and require an e-commerce shoot with jewellery and a model shoot with jewellery. In total, I need more than 500 products photographed. The ideal freelancer should have the necessary skills and expertise to complete the task with the utmost care and attention. If you think you have what it takes to complete this project, we'd love to hear from you and discuss the details further. Instagram: Website:

  €3 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό
  €3 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  photographer 3 μέρες left

  I am seeking an experienced photographer to take food photos over a short-term period of 1-2 days. The photos will need basic editing, such as cropping and color correction. Attention to detail is a must; I will need vivid, precise images that depict the food accurately and creatively. Experience with food photography preferred, and a portfolio of samples would be greatly beneficial. If you have the technical proficiency, creativity and attention to detail needed to capture stunning food photos, please get in touch and show me your work!

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Photographer with a Cat for a cat wall shelf 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a photographer with experience taking pictures of products who also owns a cat / wants to turn their kitty into the face of cat wall shelf product that I am making. The product is a corner wall shelf/perch with steps designed for a cat to hang out on. This requires installing the shelf in your home or somewhere where y...your home or somewhere where you can take pictures of it with the cat hanging out on it and using it. The photos must be high quality (2000x2000) with high resolution. This item is to be sold on the Amazon marketplace and will require a main hero image with an all white background. Attached, please find a sample of the style shelf we will use. Please include your portfolio or previous cat photography experience in your submission. Thanks for ...

  €336 (Avg Bid)
  €336 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  One of the most required skillset is blending images using mask luminosity with bracketed Equirectangular images. We will shoot 3 images with EV-2, EV0, EV+2 and we expect you to blend images to hide shadows and mask over-exposed areas. Visit Link See Point no.2 - World Class Editing () for better understanding.

  €90 (Avg Bid)
  €90 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Trophy icon create a logo 3 μέρες left

  I am a photographer and would like a logo but I have zero clue of what I'm looking for. My company name is Christopher George photography.

  €28 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €28
  251 συμμετοχές
  Communications Consultant 3 μέρες left

  ...managing social media strategies using a variety of platforms Experience in communicating to various audiences (various industries, organization/team sizes, various management levels including senior executives, various departments including human resources and marketing, etc.) Experience in creating and implementing marketing strategy Experience with creative direction, including print, digital, photography, and video A proactive self-starter with the ability to work independently Exceptional interpersonal skills and the ability to work with a variety of team members, clients and colleagues in all capacities Strong ability to think creatively, solve problems, set priorities, and work under pressure. ...

  €38 / hr (Avg Bid)
  €38 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  ABC new website 3 μέρες left

  I am looking to create a new website for my existing business, ABC. I do not plan to require regular maintenance of the website, so I need it to be an effective, attractive, and reliable platform that I can use with minimal upkeep. What I am really looking for is a unique design with stunning graphics. Graphic design, photography, and illustration elements should be featured prominently in the design, creating a memorable and eye-catching site. At ABC, we are dedicated to providing exceptional customer service and creating the best possible user experience. We need a website that reflects our commitment to excellence and fully conveys what sets us apart from the competition. With your help, we can create an amazing website that meets our needs and will bring us more customers. Tha...

  €576 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €576 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  Trophy icon Create a logo for my photography business. 3 μέρες left

  Hello! I'm looking for a creative designer to create a logo for my photography business. I've chosen a text-based logo, and while I don't have any particular colors in mind, feel free to be creative and make it stand out! Whether you choose to create original artwork or go with a template is up to you – I'm open to both options. I'm excited to see what ideas you come up with! My company name is Shutter Click Sion. I would like only an "S" and a "C" as the logo. I want the logo to be modern and elegant.

  €22 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €22
  224 συμμετοχές

  We are wanting to hire a photographer for some professional marketing ideas we have in relation to our future Amazon Listing. The product is a pet supply, of which we need so quality (white background) images, along with an interactive video with a dog using said product. The photographer needs to own a dog, or have a close friend or family who owns a dog, purely for convenience purposes and to meet our requirements for this project.

  €150 (Avg Bid)
  €150 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am looking for a photographer to capture all the special moments of my wedding day. I have specific requirements in mind so I need an experienced and professional photographer. I am in need of someone who specializes in wedding photography and has done weddings of up to 10 people before. I'm looking for someone who can exactly fit my vision and who knows how to create beautiful and lasting memories of the day I get to marry my soulmate. I am open to hearing proposals and portfolios from experienced freelancers. I look forward to seeing the work of the talented individuals available here on Freelancer and selecting the best of the best for my wedding photograph needs.

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Logo design 2 μέρες left

  New photography business. Name: Lovers x Ryan. Inspo would be old school trad tattoo style with eagle or hawk in the logo

  €46 (Avg Bid)
  €46 Μέση Προσφορά
  105 προσφορές
  Photography and video creations for a website 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a photographer to come and take a stylish and relevant picture of my skincare products as well as a few short silent dynamic videos showing the products off in a stylish and tasteful manner. There are 6 products in total. The skincare range is medically led. I am based in Harrow and am within walking distance from west harrow station and near Harrow on the hill. Alternatively, I can come to you. I am looking for someone the start in 2 weeks. thank you

  €30 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I am looking for a simple ad to convey what we do, some work sample photography and contact info. (Provided below.) I don't have specific dimensions in mind. The ad will most likely be used on Facebook if that helps. You don't have to use all 7 photos. I just included several for your consideration. Thank you in advance. - J.R. The Pool Guy (logo attached) (502) 500-9084 What We Do: Openings Closings Liner Replacement Salt Water Conversions Leak Repair Weekly Maintenance Sand Changes Safety Covers Serving the Louisville & Surrounding Area 20 Years Experience “Louisville’s go-to swimming pool service”

  €23 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €23
  92 συμμετοχές
  WhoShotYa Media 2 μέρες left

  I need a logo for my photography company I'm creating. I don't really have an image all the way in mind yet but would like a camera or lens in it. Something clever but not to overboard. on top of the logo, I would like to get teh image as a watermark as well.

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Photography with arpit 1 μέρα left

  A photo editor is responsible for the visual style and images in magazines, newspapers, product packaging, and websites. As a photo editor, you select and order photos, and you may also be responsible for retouching images and managing a photo archive. If you’re applying for a job as a photo editor, you may be asked to provide a portfolio of your work

  €8 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €8 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Contest Creator 1 μέρα left

  ...something unique - the opportunity to create unique and fun contests like Mr. Beast, with the potential to earn big bucks. If your contests become popular, we'll even help you attract sponsors to offer cash prizes. You'll also have the opportunity to keep all of the money you collect from participants through registration fees. Whether your interests lie in sports, eSports, education, arts, music, photography, programming, science, or even offbeat challenges like pet costume contests or standing on one leg, Tournaman provides all the tools you need to create and manage your own competitions. With your creativity and social media following, you can attract participants and make great money in the process. We're currently seeking 100 contest organizers, preferably ...

  €8615 (Avg Bid)
  €8615 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Trophy icon logo and business card design 1 μέρα left

  I am looking for a talented designer to create a logo and business card design for my property photography business. The logo should contain the initials EDS as the name of the company is EDS Sleaford Limited (EDS stands for Estate Display Solutions) I am open to any ideas that the designer may have and look forward to a fresh and professional design. the logo for Keyway 360 (see our website ) should also appear on the business card. (Keyway360 is a trading name of EDS Sleaford Limited) Please let me know if you have any additional questions or ideas. Thanks. as well as looking at the website, you should look at the attached flyers for Keyway360 as the new logo for EDS should probably not be too different.

  €57 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €57
  195 συμμετοχές
  Trophy icon Logo for a photography company 4 μέρες left

  Hello, I am looking for a logo for a photography company and would love to hear your ideas. The name of the company is Raw & Reel Through the Lens. I'm open to an abstract, modern or classic style logo and I have some color ideas (purple and/or gold) that I'm open to changing if you have better suggestions. Conceptually, I have a few ideas, but I'm also open to creative input to ensure the logo reflects the brand of my photography company. I’m curious to see if there’s some way to incorporate a small butterfly into the logo. I look forward to hearing your ideas, and thank you for considering this project!

  €184 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €184
  1574 συμμετοχές
  Sports photography 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Need a female photographer to shoot swimming photos in Harrogate for a swimming event. Needs to be comfortable with using a 70-200mm lens and be able to deliver photos on day of the shoot. Date is 16.04.23 Rate and expenses is paid for

  €199 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €199 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  - +10 years experience in graphic design (I've got 10+ but it might not be a thing if the person is fast in learning or just smart and talented -> obviously time spent on studying doesn't necessary equal high quality) - avalability of doing: - photography, retouch & photomanipulations - creating web & print materials including brochures, posters, clothing print outs, packaging, raster & vector illustrations, social media graphic materials, web banners & other materials, diagrams, infographics, and literally EVERYTHING else that might be related to the graphic design DTP & Web world - UI/UX (planing & designing web based & mobile apps interfaces, UX flows, websites designs) - 3D modeling & rendering - creating videos & animations ...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  52 προσφορές
  Need a Photoshoot @ Gardens By The Bay, Singapore 21 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  My project is looking to capture the beauty and life of Gardens by The Bay in Singapore through a photoshoot. I need someone with experience in photography to take pictures of groups of friends and/or family, with an emphasis on capturing the unique atmosphere of this amazing outdoor location. I'm looking for someone who can capture the candid beauty of the people in the photos while also taking advantage of the amazing nature and lush gardens in the area. The focus should be on capturing stunning real-life photos at the Gardens. I also require any post-production work to enhance the work.

  €52 / hr (Avg Bid)
  Τοπικό
  €52 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  ...be appropriate for that demographic. In other words, the design should be professional, modern, and creative. I'm looking for the designer to come up with innovative ideas in the form of sketches and illustrations. Furthermore, the design should reflect my brand identity, and help me to stand out from competitors in my industry. I'm open to all ideas, including illustrations, 3D imagery and photography, as long as there is a consistency to them in terms of style and quality. The designer should be able to deliver both the bottle label and poster in high-resolution, file formats including .AI, .PDF, .PNG, etc. Ideally, the end product should be both eye-catching and high-quality. If you feel like you have what it takes to help me bring my design project to life, ple...

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  ...appealing and engaging manner. As a freelance photographer and videographer, you will be responsible for capturing high-quality images and videos of our kanduras, and helping us create a visual story around our brand. You will be working closely with our team to ensure that your work accurately represents our brand's essence, heritage, and values. The ideal candidate will have experience in both photography and videography and be able to provide a strong portfolio of previous work. You should be familiar with the Emirati culture and aesthetics, and be able to infuse them into your work. You should also be able to work independently, take direction well, and be able to meet tight deadlines Responsibilities: •Attend product photoshoots and collaborate with our team to und...

  €690 - €1380
  Τοπικό
  €690 - €1380
  0 προσφορές
  Photographer 13 ώρες left

  I want to create a simple website for my photography business

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  The domain name is: I already have the WordPress theme and need the following features: - Customization & plugins - Installation & theme setup - Bug fixes - Other I have a website to host my photography portfolio. I want a plain style with a black background and one page per location. For each page, I want a tiled gallery. For each continent, I want a parent page that is accessible through a navigation bar at the top of the website, with a dropdown menu to navigate to countries or other locations in that area. I had been using Wordpress to host my photographs for more than a decade, but recent updates and themes have ruined some of the legacy content such that pages are no longer appearing under the parent page and tiled galleries are much smaller. Given these

  €505 (Avg Bid)
  €505 Μέση Προσφορά
  85 προσφορές
  Trophy icon I need a Logo for Photography Company 9 ώρες left

  Company Name: UpShot Photo I'm looking for a modern logo for my photography company and I'm hoping to find an experienced designer that can create the perfect logo for me. As far as style, I'm looking for something modern; not abstract, retro or anything else. Additionally, I do not need a tagline included in the logo as it wouldn't fit into the overall design. Finally, I would like the colors to be bright or bold. That being said, I'm also open to creative ideas that the designer may have in order to really make the logo pop. I'm confident that I can find the right designer to bring my ideas to life!

  €37 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €37
  859 συμμετοχές
  New Website Wordpress design 4 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a professional capable of designing a website with Wordpress. I already have web hosting setup and am looking for a unique and functional theme design. This project must be used as a long-term platform and as such, I am looking for someone with creative ideas and a background of experience for this project. I need a comprehensive solution that is visually pleasing a...project must be used as a long-term platform and as such, I am looking for someone with creative ideas and a background of experience for this project. I need a comprehensive solution that is visually pleasing and easy to navigate. I am also open to suggestions on furthering the functionality of the website, so any experience you can bring to the table would be greatly appreciated. Website is a photograph...

  €71 (Avg Bid)
  €71 Μέση Προσφορά
  56 προσφορές
  Couple photography Έχει λήξει left

  Hi any availability of a photographer today? Tonight for a couple shoot 30mins with the eiffel.

  €30 - €250
  Τοπικό
  €30 - €250
  0 προσφορές

  Κορυφαία photography Άρθρα Κοινότητας