Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  7,402 perl write text δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Write HTTP parser using Perl scripting 5 days left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a Perl dev who can write some HTTP parser using Perl. Data should be parsed from the URL [login to view URL] Input: Domain names from the plain text file Output: Domain name appraisal price AND prices of related domain names

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Help required parsing HTML in Perl, I'm currently using Mojo::DOM but am having problems finding out how to update inline styles. No rendering is required, this is parsing exercise only. Typical tasks are as follows; 1) Find All [id^="conTaID"] Update style width:100% and max-width:600px; 2) Find All [id^="conTaID"] Remove one class 3) Find All [id^="conTaID&q...

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I have source code for webapplication written in perl on a linux platform from a vendor with out any documentation . I need help with setting up the code to be able to compile for updates

  €302 (Avg Bid)
  €302 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  i have two perl functions need to convert them in to php or different language

  €99 (Avg Bid)
  €99 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...an encrypted Linux LUKS partition whose password I have forgotten. However, I have a list of possible passwords as a text file. One password candidate per line. There are about 100 password candidates in this file. I need you to write a script I can run in Linux that will try to open the USB hard drive, which is at /dev/sde1, using each of the passwords

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I need you to inspect a website and some problems ! I want to find out what they detect as a returning user

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Develop python script. The script should login to AWS docker instances and execute the below command . The drawback of below is that it can be run at container level not at the service level. Since each of docker container runs difference services how can we make sure we can add latency specific to service instead of the entire container box. sudo tc qdisc add dev eth0 root netem latency 1000ms...

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  , the dircetory and file name are using international character and have multiple words

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Here is the script I want you to write : comma delaminated output Capture text in single line Add hash to array Add to csv output

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  From the file uploaded. Need Perl scripts to count frequency of desired occurrences and extract information in a separate text file. More details will be later

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Hi there, There is an exiting perl script, that makes a Java job run on my Ubuntu machine. However, somehow I don't manage to make it run (on a daily basis) via cronjob. So the 'only' thing you need to do: make the cronjob run. Thanks!

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  we have a GET function which pulls all records. Now we need new endpoint for filtering those records based on date, type etc DB is Mongo

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  create endpoint/API to filter notifications based on Read/unread, type, date range. we already have an api to GET all Notifications. but no api for filtering PERL, MONGO Get ready with team viewer plz

  €26 - €213
  €26 - €213
  0 προσφορές

  1. Script will be long polling every one hour during 24 hours and change this duration to 15 mins between the hours set by time variable t1 and t2. Eg : t1=0500 t2= 0730. Or t1= 1330 t2=1600 . 2. In a folder location set by variable “folderpath” , When script finds a file set by variable “completionfile” , parse this file and assign values to elements of array...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  hey ! i have a project of perl programming used in bioinformatics. For this assignment you need to provide the following things: A rough outline that clearly shows how the problem can be broken down into subproblems. Pseudo code that describes how the problem can be implemented. A Perl program that implements the program according to the instructions

  €66 (Avg Bid)
  €66 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Need to write a simple script to unlock the user on Oracle and Sql Server databases using perl script..

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Need to write a script to unlock the user on Oracle and Sql Server databases using perl script..

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am looking for the scripts that can induce latency between two micro services deployed on AWS.

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Revise Practice Tests... Provide Counsultation

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Нужен кодер знающий XFilesharing Pro (Perl), для разных доработок на данном скрипте. Оптала договорная.

  €26 / hr (Avg Bid)
  €26 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Requiero programadores para darle mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades a un ERP desarrollado en Linux, Perl y MYSQL. El trabajo es por objetivos y completamente freelance la forma de pago a convenir. Se busca en primera instancia el mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades. En segunda etapa el mejoramiento de la UI y finalmente

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I have installed ActivePerl on centos and from command line work . When i start same command from task cron job of plesk i have this error Can't locate XML/[login to view URL] in @INC (you may need to install the XML::Twig module) (@INC contains: /opt/ActivePerl-5.26/site/lib /opt/ActivePerl-5.26/lib) at [login to view URL] line 8. BEGIN failed--compilation aborted at [login to view URL] lin...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Hey, I am looking for Perl Developer who can work on a simple CGI script on forms. I will give you more details

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  Ok, let try, I am new to these tech issues. I created a blog with blogger, actuall...paypal for subscriptions, but paypal has a function where they will generate usernames and passwords for clients subscribing to my subscription but I would need to install a perl script, well anyways I have attached a file where you can actually read the instructions.

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  if you have rich experience in perl and CGI ,please contact to me and i will give you some detail about my task.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Need to fix some small issues after migration.

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Need to fix some issues after migration. Only expert need to contact , do not waste my time. I need this in 1 hour .

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...is number) to pull a data set( few lines of data ). Write these outcome in a text file. In short , we are able to pull this data in command line(within Telnet) by giving individual commands. we need these as batch file/script so that we can automated this . the batch file can be VB script or Perl script or anything that can be executed in window machine

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I have one website which have written by Perl. Now, I want to move this site to a new hosting. Only bid if you are a Perl expert and have experience with hosting.

  €317 (Avg Bid)
  €317 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  Hi, I have a perl 5 issue with Taint. This sub is called before main code in script to check if script is already running or not. Please advise on how to make secure, or a better approach. Errors: Insecure dependency in open while running with -T switch at /usr/share/perl5/vendor_perl/File/[login to view URL] Insecure dependency in unlink while running with -T

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Hi, i want someone to know about scripting languages. I need 3 tasks to be done. Task 1 is PERL SCRIPT Task 2 is PHP Task 3 is JAVASCRIPT All tasks and detailed info are attached. Message me if interested.

  €162 (Avg Bid)
  €162 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Hi, i want a cgi perl script developed by you. All info you will need is on the file attached. Also, test data is included and results should be same as on the pdf. If you need anything else contact with me. PLEASE READ THE PDF CAREFULLY.

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...PEM keys using Linux OpenSSL, then with public/private PEM keys, use PERL's Crypt::RSA or Crypt::OpenSSL::RSA modules encrypt a 1k text string. Using Java, decrypt string with private PEM simply printing decypted text (do not use keystore to hold the private key). Solution should include commands needed to create keys, source code to encrypt/decrypt

  €158 (Avg Bid)
  €158 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  My team is looking at adding different vulnerability scanners to our vulnerability assessment toolkit, but we want to continue providing our clients with a version of our parsed results workbook as one of our deliverables and we want to continue using the workbook as the input for another tool that automates our data analysis and visualization. My vision is to replicate the script's current f...

  €1948 (Avg Bid)
  €1948 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  Skilled perl coder required to create a perl xml integration module based upon a detailed specification. Only skilled individuals should apply as this needs to be done professionally and accurately.

  €152 (Avg Bid)
  €152 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am looking for an experienced Perl Programmer to work on an online system that works to a Postgres database.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  We have a website which use CGI programming with Perl programming language, which used to work before it was moved. There must have been something in the old environment which is not provided in the current, VPS environment. Linux, Apache and MySQL skills also needed.

  €375 (Avg Bid)
  €375 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  ...consisting of PHP, Perl programs and MySQL on a Westhost server, in the reseller's area. The reseller retired and moved us to a shared-host environment, but he couldn't get it working. We tried using a VPS, but still get errors. I've had some programmers try to remedy things, to no avail. I need an expert. Skills required: expert in Linux, Perl programming

  €378 (Avg Bid)
  €378 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  I am in need for a online, web based HTML form page which has various input values. These values should be replace variables within a template text file and output generate either on a web page or as a notepad. To get an idea, I need something like this but preferably with Python. [login to view URL]

  €44 (Avg Bid)
  €44 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  ipostfix can be installed easily that's not the issue i need the following also: 1- a page to see in real time the log content queue (sent, bounces, deffereed etc..) + st...sending 2- manage bounces and unssubscribes and complaints on postfix of course a mailer to send emails postfix is not a mailer it's only an ta mta (use scripts croned like perl..)

  €159 (Avg Bid)
  €159 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Need to create a perl script that invokes a RESTAPI end point and parse the nested JSON to extract some fields and export it to CSV.

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I'm searching for a multithreaded perl script that calls a phonennumber mutiple times with predefined sip-accounts and 4 additional functions.

  €198 (Avg Bid)
  €198 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  At first it's an easy job on this script Step I : read existing script STep II : change some variable in grabbing and and it a a mysql This job is a little job but next project will be more big

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  we have tryed in PHP and its not working... i have a similar script already done in PERL which open on server a broswer to do it ...save html page, and parse it to create a CVS :) we can talk about it . I need the job for thursday morning

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Scripting a very lightweight web-frontend which has following types a user needs to fill in: - Person's name - a selection field from where a expiration date can be selected After supplying these fields and pressing submit the frontend inserts those fields into a MySQL database, including a self-generated password and a username and gives those back.

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Experience: 5+ years Technical skills: Perl, XSLT, XSD, XML, OOPs, JavaScript/jQuery, HTML, CSS MySQL/Oracle query writing, Shell Scripting, Apache webserver, Mod PERL and Linux Job Description • Hands-on experience on Core Perl, CGI, DBI, JavaScript, HTML, CSS, jQuery, MySQL • Module Creation, Deployment and Enhancement. • Good exposure to each phase

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  explain me perl and python codes advanced skills needed

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I am just migrating a Perl script that exports data to xero. Migrating to move to TLS1.2 as required by Xero. But now I have "invalid signature" error and cant fix it. The same script works on the old machine - but not on the new one. Fixed price to sort it anyone?

  €224 (Avg Bid)
  €224 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  €25 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές