Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  264,794 pcb layout δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Brochure Design Έχει λήξει left

  Αφορά εκπαιδευτικό έντυπο 80 σελίδων (χωρίς τα εξώφυλλα). Μέγεθος Α5 έγχρωμο. Το έντυπο είναι έτοιμο σε Word και χρειάζομαι την μεταφορά του σε κατάλληλο φορματ γι&...

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Custom plugin for wordpress website Έχει λήξει left

  Χρειάζομαι ένα custom plugin για wordpress website με αστρολογικές προβλέψεις. Το plugin θα πρέπει να τραβάει δεδομένα καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία και έτος και οι προβλέψεις να είναι &s...

  €222 (Avg Bid)
  €222 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  website banners & design Έχει λήξει left

  Χρειαzόμαστε banner για ανακατασκευή ενός eshop καθώς και μία πρόταση για το layout γραφιστικά.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  λογοτυπο - Έχει λήξει left

  θελω δημιουργια λογοτυπου και ενα layout

  €115 (Avg Bid)
  €115 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  web app και hybrid mobile app Έχει λήξει left

  ...στον πελάτη. Υπάρχει επίσης calendar στο οποίο σημειώνονται διάφορα σχόλια και ορόσημα για την πορεία υλοποίησης της εργασίας του πελάτη (όπου πάλι ο admin ορίζει τι είν&alp...

  €2040 (Avg Bid)
  €2040 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο product page layout για ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο είναι πάνω σε opencart. Το layout έχει σχεδιαστεί σε Photoshop. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν όλο το κ&omicron...

  €494 (Avg Bid)
  €494 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  horizontal timelines wordpress Έχει λήξει left

  Το layout της αρχικής σελίδας θυμίζει facebook: 1. πάνω κομμάτι με 2 φωτογραφίες(cover και προσώπου) και μενού ως έχει 2. μορφή χρονολογίου γεγονότων σαν την γραμμή του μετρό Έναρξη &chi...

  €570 (Avg Bid)
  €570 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  ...7. Η λειτουργικότητα της βιβλιοθηκής δεν χρειάζεται αλλαγή. -Να ενσωματωθεί η δυνατότητα trial και σχετική λειτουργικότητα -Να ενσωματωθεί η δυνατότητα για έν&alpha...

  €902 (Avg Bid)
  €902 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I am looking for a skilled designer to create a pamphlet for social media like Facebook, instagram specifically for Instagram. The primary message or theme of the pamphlet is product promotion. I am open to the designer's creativity and do not have any specific design elements in mind. Skills and experience required for this project: - Proficiency in graphic design and layout - Experience designing for social media platforms, particularly Instagram - Creativity and the ability to create visually appealing and attention-grabbing designs - Knowledge of current design trends in the digital marketing industry.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am looking for a talented designer to create a business card for my business. The design style I prefer is minimalist. I am open to the designer's suggestion for the color scheme, as I do not have any specific preferences. Similarly, I am open to sugge...business card for my business. The design style I prefer is minimalist. I am open to the designer's suggestion for the color scheme, as I do not have any specific preferences. Similarly, I am open to suggestions for the information or elements to be included on the card. Skills and experience required: - Proficiency in minimalist design - Creativity in suggesting color schemes and information layout - Strong portfolio showcasing previous business card designs - Excellent communication skills to understand and implement...

  €37 (Avg Bid)
  €37 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can assist me with the PCB component layout using EasyEDA. The project involves the following requirements: Size of the PCB: Medium (up to 10cm x 10cm) Components: I have a list of specific components that need to be incorporated into the PCB. Layout preference: It's up to the designer to come up with the best layout for the components. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in using EasyEDA for PCB component layout - Knowledge of different circuit board sizes and their limitations - Ability to work with a list of specific components and integrate them into the layout - Creativity and problem-solving skills to come up with an efficient and functional layout...

  €1 - €4 / hr
  €1 - €4 / hr
  0 προσφορές
  Newsletter designing 6 μέρες left

  ...for this project include: - Designing a professional and visually appealing newsletter template that aligns with our brand image and promotional goals. - Incorporating eye-catching graphics, images, and text that effectively communicate our promotional messages and offerings. - Ensuring that the newsletter is easy to navigate and read, with a clear hierarchy of information and a user-friendly layout. - Optimizing the newsletter design for both desktop and mobile devices, ensuring a seamless user experience across different platforms. - Implementing an easy-to-use content management system that allows us to update and customize the newsletter content as needed. - Providing support and guidance in selecting the most effective call-to-action buttons and links to drive customer enga...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  OBD to OBDII PCB Adapter -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Good morning, evening and afternoon from Australia. I am looking for a PCB Engineer who can create an OBDI to OBDII Adapter PCB for me to use. The ideal candidate should have experience in PCB design and be familiar with OBDI connectors from 2001 or earlier. Requirements: - Must understand that the OBDII Standard was not adopted in Australia until 2001 - Must own a Ford Festiva, regardless of the model - The adapter should be able to convert my cars OBDI port to OBDII. - I am open to suggestions for the PCB design, but I can provide specific requirements if needed. - The project timeline is flexible, and I am open to completing it at any time. Skills and Experience: - Must have Ford experience in Tuning ECUs. - PCB design - Knowledge of OBD connectors ...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Full stack web development -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...: my budget not more 10$ I am looking for a full stack web developer who can create a social website for me. Here are the project requirements: Design and Layout: - I do not have a specific design or layout in mind for the website. I am open to suggestions and would like the developer to provide their expertise in this area. Functionality: - The website should have social networking features, allowing users to connect, share, and communicate with each other. Ideal Skills and Experience: - full stack web development - Knowledge of social networking functionalities and features - Ability to recommend and implement design and layout ideas for the website If you have the skills and experience in full stack web development and social networking functionalities, I ...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Architecture Designs (with Engineer Knowledge) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Remodeling Architecture Designs for an Entire Home (Interior and exterior) Project Plan: Living Room 4 Bedroom & 3 Bathroom Kitchen Backyard (Barbecue Area + Fireplace) Front Designs and Landscape (with waterfalls) Floating walls and Ceilings Requirements: - I am looking for an experienced architect to design a residential house. - I have some ideas but need a professional to apply them. - Layout and floor plans are 80% done; please see the attached file. - Need help with a colour combination that fits the materials. - Knowledge of all the materials. - I wanted the house to be a smart home with Alexa, lighting, a Sliding Door System and 3d Panels. - The ideal candidate should have experience in residential architecture and be able to provide creative suggestions and ...

  €1378 - €2756
  Προεξέχον Σφραγισμένο
  €1378 - €2756
  10 προσφορές
  product catalogue 6 μέρες left

  Product Catalogue - I am looking for a freelancer to create a modern and minimalist product catalogue for my food products. - The catalogue will feature less than 20 food items. - The ideal candidate should have experience in designing sleek and clean catalogues. - Knowledge of food photography and layout design is a plus. - The catalogue should have a professional and elegant look, with a focus on showcasing the products effectively. - The freelancer should be able to provide samples of previous catalogue designs. - Attention to detail and the ability to work within tight deadlines is essential. - Please include your portfolio and any relevant experience when submitting your proposal.

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Edit document Text -- 2 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can help me edit a document of PDF. The document is 1-5 pages long. I do not have a specific deadline for the editing, as it depends on the freelancer's availability. Skills and Experience: - Proficiency in editing PDF documents - Attention to detail and strong proofread...am looking for a freelancer who can help me edit a document of PDF. The document is 1-5 pages long. I do not have a specific deadline for the editing, as it depends on the freelancer's availability. Skills and Experience: - Proficiency in editing PDF documents - Attention to detail and strong proofreading skills - Ability to meet deadlines and work efficiently - Familiarity with formatting and layout design in PDFs - Strong communication skills to ensure clear instru...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  FIX WEBSITE 6 μέρες left

  ...Title: Website Design and Layout Fix Description: I am in need of a skilled web developer who can help me fix the design and layout issues on my website. The specific issues I am experiencing are related to the design and layout of the website. Requirements: - Experience in web development and design - Strong knowledge of HTML, CSS, and responsive design - Ability to identify and fix design and layout issues - Attention to detail and ability to follow design specifications - Familiarity with website optimization techniques to improve loading speed - Strong communication skills to understand my requirements and provide updates on progress Tasks: - Identify and fix design/layout issues on the website - Make necessary changes to the color scheme, refor...

  €87 (Avg Bid)
  €87 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές

  I am looking for a designer to create a professional business report for my project. The report should be between 10-20 pages in length. While I do not have any specific design elements in mind, I want it to have a professional look. I am open to the designer's creativity in bringing this report to life. Ideal...report should be between 10-20 pages in length. While I do not have any specific design elements in mind, I want it to have a professional look. I am open to the designer's creativity in bringing this report to life. Ideal skills and experience: - Experience in designing business reports - Strong graphic design skills - Attention to detail - Ability to create a visually appealing and professional layout - Excellent communication skills to understand and incorpo...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  JasperReport 6 μέρες left

  Project Title: JasperReport Description: The project involves creating a JasperReport that will display moderately complex data in the form of text. The layout for the report is open to interpretation, as the client is open to anything. Skills and Experience: - Proficiency in JasperReports - Strong understanding of report design - Ability to handle moderately complex data in a clear and concise manner - Creativity and adaptability to create a visually appealing layout for the report

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  CV Editing and Design I am looking for a freelancer who can help me with editing and designing my CV. The ideal candidate should have experience in formatting and layout to ensure that my CV looks professional and visually appealing. Specific requirements for the project include: - Formatting and layout: The freelancer should be able to organize the information on my CV in a clear and logical manner, making it easy for potential employers to read and understand. - Creative design: I am looking for a unique and creative design style for my CV that will help me stand out from other applicants. The freelancer should be able to incorporate visually appealing elements and graphics to enhance the overall design. - Timely delivery: I need the edited and designed CV within 48 hou...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Civil 3D model creation - House (Only Outside wall and Top) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking person who can create 3D models and drawings of House using layout drawing and the google 3D map. Only OUTSIDE of the House required ( Not required Inside ). It has 2 floor building (Top , outside wall and Stair case ) , another small buildings ( Top and Outside wall) and another 2 portion ( Only top). that's all .

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I am looking for an experienced engineer to create plans for a 40m2 house with a modern architectural style and a cathedral style roof. Architectural Style: - The desired style for the house is modern, with clean lines and minimalist design elements. Internal Layout: - I have precise requirements for the internal layout of the house and would like the engineer to incorporate these into the plans. - The engineer should be able to work with my specific requirements and ensure that the layout maximizes space and functionality. Cathedral Style Roof: - The specific need for the cathedral style roof is a specific design that complements the overall architectural style of the house. - The engineer should have experience in designing and implementing cathedral style roofs ...

  €254 (Avg Bid)
  €254 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές
  presentation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a PowerPoint presentation designer who can create a visually appealing and professional presentation for my business proposal to present to our management team. The ideal candidate should have experience in creating engaging presentations wi...storytelling - Ability to create custom graphics and charts to enhance the presentation - Attention to detail and ability to work within a given timeline - Experience in designing business-related presentations is preferred. The presentation is expected to have 10-20 slides, and I will provide the content and key points that need to be included. The designer should be able to create a visually appealing layout, use appropriate fonts and colors, and incorporate relevant images and graphics to enhance the overall message of the...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  82 προσφορές

  ...and rendering software - Ability to create a modern and realistic design for the bedroom - Knowledge of current interior design trends and styles - Attention to detail and ability to accurately incorporate specific dimensions and layout provided - Familiarity with the use of specific colors and materials as per my preferences Skills and Experience: - Strong portfolio showcasing previous 3D modeling and rendering projects, preferably in the field of interior design - Proficiency in software such as AutoCAD, SketchUp, and 3ds Max - Experience working with detailed layout plans and translating them into 3D models - Understanding of color schemes and material selection to achieve the desired aesthetic If you are a talented 3D modeling and rendering expert with a keen eye for...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Full stack web development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...: my budget not more 10$ I am looking for a full stack web developer who can create a social website for me. Here are the project requirements: Design and Layout: - I do not have a specific design or layout in mind for the website. I am open to suggestions and would like the developer to provide their expertise in this area. Functionality: - The website should have social networking features, allowing users to connect, share, and communicate with each other. Ideal Skills and Experience: - full stack web development - Knowledge of social networking functionalities and features - Ability to recommend and implement design and layout ideas for the website If you have the skills and experience in full stack web development and social networking functionalities, I ...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Redesign and Hosting of Website Overview: I am looking for a skilled web designer/developer who can revamp and host my website, WalletHunter.xyz. The preferred platform for this project is WordPress, as it offers the flexibility and ease of use that I require. Specific Requirements: 1. Design/Layout: - The main focus of this project is to improve the design and layout of the website. I want to create a visually appealing and user-friendly interface that enhances the overall user experience. - The current design elements that need to be changed include the logo, color scheme, typography, and overall visual aesthetics. - I envision a design style that incorporates "Space Vibes" - a modern and minimalist approach with a touch of futuristic elements. The des...

  €52 (Avg Bid)
  €52 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές

  I am looking for a freelancer to create a website for my existing lending business and manage my customer database. Here are the details of the project: Design and Layout: - While I do not have a specific design in mind, I have some preferences that I would like the freelancer to consider. - I am open to suggestions and would appreciate the freelancer's expertise in creating an appealing and user-friendly website. Functionality: - I require advanced functionalities for the customer database management. This includes integration with other systems, automated tasks, and the ability to perform complex operations. - The freelancer should have experience in developing and implementing these advanced functionalities. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in website developmen...

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  I am looking for a freelancer who is experienced in implementing Syncfusion Angular and can specifically work on the Data Grid feature. Design/Layout: - I have a detailed plan for the data grid design and layout. Functionalities: - The data grid should include pagination functionality. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Syncfusion Angular - Strong understanding of data grid implementation - Experience with designing and implementing pagination within data grids.

  €527 (Avg Bid)
  €527 Μέση Προσφορά
  57 προσφορές
  Website for a recruitment company 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a web developer to create a website for my recruitment company. Specific Features: - Resume upload functionality, allowing candidates to easily submit their resumes through the website - Candidate search functionality, enabling users to search and filter through the database of resumes - candidates should be able to complete forms on the website and submit. - Design and Layout: - I have a specific design in mind for the website Timeline: - I expect the project to be completed within 1-3 months Ideal Skills and Experience: - Experience in web development, specifically creating websites for recruitment companies - Proficiency in implementing resume upload functionality and candidate search functionality - Ability to work within the specified timeline and deliver...

  €713 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €713 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  Creation of education templates 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...levels. The project requires the creation of 20 worksheets. Skills and Experience: - Experience in creating educational materials - Strong knowledge of the curriculum for elementary, middle school, and high school levels - Ability to design engaging and interactive worksheets - Attention to detail to ensure accuracy and alignment with educational standards Standard Question and Answer: This layout features a list of questions on the left-hand side of the page, with a lined area on the right for students to write their answers. Matching Columns: Two columns are presented, one with terms or questions and the other with corresponding answers or definitions. Students draw lines to match items from one column to the other. Multiple Choice: Questions are listed, each followed by s...

  €381 (Avg Bid)
  €381 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές

  Project Description: Need a sales catalogue creator I am looking for a sales catalogue creator who can create both a printed and digital catalogue for my products. Skills and Experience: - Experience in creating both printed and digital catalogues - Ability to work with both ready product descriptions and images, as well as create new ones - Proficiency in designing catalogues with a traditional layout The ideal candidate should have a strong eye for design and be able to create visually appealing catalogues that showcase my products effectively.

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  office plan 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a freelancer who can create an office layout for me. I have details with me it just need to be in AutoCAD. I need this project completed as soon as possible. Skills and experience required: - Proficient in creating office layouts - Knowledge of modern office design - Ability to work quickly and meet tight deadlines

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can provide training on Adobe InCopy/InDesign for a small group of beginners. We are specifically interested in improving our skills in ...contributors to /editors of a magazine for a not for profit). We are looking for an introductory session of 2-3 hours in person in Sydney (Crows Nest) on or before 21 December. We may then do some ad hoc follow up with the trainer online and our designer may also need some follow up support Thanks! Skills and experience required: - Advanced proficiency in Adobe InCopy/InDesign - Experience in layout design - Strong skills in text editing - Ability to collaborate on projects If you have the necessary skills and experience, please bid on this project for an initial 3 hours session and then an hourly rate for...

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me scrape product specifications, descriptions, and images from top websites. Specifically, I would like to scrape product information from and bassproshops.com. The ideal freelancer for this project should have experience in web scraping and data extraction. They should also be familiar with the structure and layout of e-commerce websites. Specific requirements for this project include: - Scraping product specifications, descriptions, and images from and bassproshops.com. - Focusing on categories such as fishing, hunting, clothing, footwear, eyewear, and camping. - Initially updating the scraped product information once every six months, with the possibility of moving to a monthly update schedule. Skills and experience

  €399 (Avg Bid)
  €399 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  Trophy icon New Company LOGO 2D 3D Trendy Design 6 μέρες left

  New Company Logo 2D 3D design. Company Name: SomaLifeMD Domain: Looking for something trendy. Company is in Healthcare Sector. I have included ideas for styles but not set on this layout! Looking forward to seeing logo ideas!

  €37 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €37
  185 συμμετοχές

  I have a client website that uses Divi Theme. Require a experienced Divi Theme freelancer to apply the following changes: They have 40 projects (previous post type: Page) I have converted these 40 projects to Post Type: Projects (Divi) - Add featured images to each project - Add categories to each project - Adjust portfolio layout design to match existing grid - Add any PHP or CSS code to child theme - Default grid order to match brief document Freelancer will be provided staging site login details: and SFTP if required.

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Android app 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a person to develop an android mobile application using firebase and android studio together. Design: - The client has a detailed plan for the design and layout of the application. Functionalities: The application must display the file or files located in firabase storage. Skills and experience: - Ability to work with a detailed plan provided by the client.

  €167 (Avg Bid)
  €167 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές
  Create a floorplan 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled professional who can cre...looking for a skilled professional who can create a floorplan for an industrial space based on my detailed specifications. I will provide the measurements needed for accurate representation. It is a single-story open plan warehouse that we need a scale floorplan for. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in floorplan design software - Knowledge of industrial space layout and design principles - Attention to detail and ability to accurately represent specifications - Strong communication skills to understand and interpret client requirements If you have previous experience in creating floorplans for industrial spaces and can bring my vision to life, please reach out with your portfolio and relevant e...

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  55 προσφορές
  FLYER FOR RETREAT 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  FLYER FOR RETREAT - Adventure and Exploration I am looking for a talented graphic designer to create a captivating flyer for our upcoming retreat. The purpose of the flyer is to promote the specific event and attract participants who are seeking adventure and exploration. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design and layout software - Previous experience in creating promotional materials for events - Creativity and ability to design visually appealing and engaging flyers Key Information to Include in the Flyer: - Location: We want the flyer to prominently feature the location of the retreat, showcasing its natural beauty and highlighting the adventurous activities available. - Date and Time: It is important to include the dates and times of the retreat so that ...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές

  We are seeking an experienced and skilled PCB Design and Casing Engineer to design a Cloud Sensor Gateway for our project. The Cloud Sensor Gateway plays a pivotal role in collecting data from various sensors and securely transmitting it to the AWS IoT platform for further analysis and processing. This is a critical component of our system, and we are looking for a talented engineer to bring it to fruition. Key Responsibilities: PCB Design: Create the PCB board for the Cloud Sensor Gateway. This encompasses schematic design, PCB layout, component selection, and ensuring the PCB meets the specified requirements. Bill of Materials (BOM): Develop a comprehensive BOM for the PCB design, encompassing all required components, quantities, and su...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Trophy icon I need a Power Point Theme template Created 6 μέρες left

  I...look that aligns with the educational theme. - I need it to be versatile and allow many different stock page set ups It should include -my Busines Logo the training will be completed under the trade name "Oakbank Business Solutions TRAINING ACADEMY" Slide Count: - I anticipate the presentation to have 10-20 slides in total. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in PowerPoint design and layout. - Creativity in designing visually appealing slides. - Understanding of educational content and how to present it effectively. - Ability to create custom graphics and visuals, if needed. If you are confident in your PowerPoint design skills and have experience in creating educational presentations, I would love to hear from you. Please provide samples of your previous wo...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  35 συμμετοχές

  I am looking for a skilled PCB designer who can create PCBs based on a biological research paper. The desired size of the PCB should be medium, between 2-5 square inches. I have a specific component in mind. I would like to have a PCB designed that is based on the paper that you will find attached. 1) A "needle" array in a hexagonal pattern as described in the paper. See figures 1 and 4. The difference to the paper would be that the needles need to be a standard, gold coated, round contact pin (Digikey ED1082-ND, 3128-5-00-15-00-00-08-0). The needle array must be divided into 3 electrical subsets as described. The array must fit into one well of a 24 multi-well cell culture plate (see attached technical drawing). The original PCB is shown in the at...

  €184 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €184 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a freelancer to configure my WordPress website using a specific theme. Skills and Experience needed: - Proficienc...looking for a freelancer to configure my WordPress website using a specific theme. Skills and Experience needed: - Proficiency in Elementor WordPress and theme customization - Knowledge of modern design principles and aesthetics - Ability to work with text-only content and create an engaging layout - Attention to detail and ability to follow instructions accurately The ideal freelancer for this project should be able to create a modern and visually appealing website, using the provided text content. The layout should be clean, easy to navigate, and reflect a modern design aesthetic. Experience with theme customization and proficiency in Wor...

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  83 προσφορές
  Trophy icon New House Architect 22 μέρες left

  New House Architect I am looking for a rustic contemporary architectural style for my new house. House Layout: - I have some requirements for the house layout. - The architect should be able to work with my specific requirements and incorporate them into the design. Timeline: - The project completion will likely take 2 or 3 months. The initial contest deadline is three weeks and three days. Ideal Skills and Experience: - Strong expertise in rustic contemporary architectural design. - Experience in working with clients who have detailed requirements. - Ability to create innovative and functional house layouts. - Proficiency in CAD software for creating detailed architectural plans. - Strong communication skills to collaborate effectively with the client and other stakeho...

  €459 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €459
  1 συμμετοχές

  I am looking for a skilled professional who can format my 180-page book from Word to standard PDF. The book will be published on Amazon print-on-demand format. Requirements: - Experience in formatting books for print-on-demand publishing - Proficiency in converting Word documents to PDF - Attention to detail to ensure proper formatting and layout - Familiarity with Amazon's publishing guidelines Additional Information: - No additional design elements are required, only formatting is needed - The contents of the book have already been proofread, so no further proofreading is necessary If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal.

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές

  I am looking for a freelancer to help me with the repair and upgrade of my framer template website. The specific requirements for this project include design improvements and layout restructuring. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in framer template website development - Experience in design improvements and layout restructuring - Ability to understand and implement the client's clear vision for the design changes - Knowledge of color scheme changes and content presentation changes If you are a talented developer with a keen eye for design and the ability to bring my clear vision to life, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work in framer template website development and design improvements.

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  OBD to OBDII PCB Adapter 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Good morning, evening and afternoon from Australia. I am looking for a PCB Engineer who can create an OBDI to OBDII Adapter PCB for me to use. The ideal candidate should have experience in PCB design and be familiar with OBDI connectors from 2001 or earlier. Requirements: - Must understand that the OBDII Standard was not adopted in Australia until 2001 - Must own a Ford Festiva, regardless of the model - The adapter should be able to convert my cars OBDI port to OBDII. - I am open to suggestions for the PCB design, but I can provide specific requirements if needed. - The project timeline is flexible, and I am open to completing it at any time. Skills and Experience: - Must have Ford experience in Tuning ECUs. - PCB design - Knowledge of OBD connectors ...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  ...to create a visually appealing and highly converting landing page for my ecommerce website. The primary goal of this landing page is to generate sales for my physical products. Design Requirements: - The landing page should have a clean and modern design that aligns with my brand identity. - It should effectively showcase the featured physical products in an attractive and compelling way. - The layout should be user-friendly and intuitive, guiding visitors towards making a purchase. Key Elements: 1. Hero Section: - A captivating and attention-grabbing section that highlights the main product or product category. - Use compelling visuals and persuasive copy to instantly engage visitors. 2. Product Showcase: - Display the featured physical products in an eye-catching manner. - I...

  €142 (Avg Bid)
  €142 Μέση Προσφορά
  94 προσφορές