Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 packing shipping δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Shopify Butcher store Έχει λήξει left

  ...delivery (εγκατάσταση app όπως , ρύθμιση locations από πελάτη) - Συνημμένο αρχείο στην φόρμα επικοινωνίας - Checkbox “Συμφωνώ με τους όρους” πριν το checkout Milestone 2 - Χρήση theme editor για ρύθμιση theme style και προσθήκη περ&i...

  €793 (Avg Bid)
  €793 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Αν κάποιος παραγγείλει μπαλόνια με ηλιον (για αττική) και εχει και αλλο προιον τοτε ισχυει τα 8€ με το υπάρχον shipping method αν καποιος παραγγειλει για αττικη &omic...

  €49 (Avg Bid)
  €49 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Υπάρχει ένα Shipping method και θα ήθελα να γίνει ρύθμιση όταν επιλέγονται περιοχές εκτός από μια να εμφανίζει μήνυμα ότι δεν θα γίνεται αποστολή εκτός αυτής της περιοχής. Επί&sigma...

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Εχω ήδη ξεκινήσει την κατασκευή του shopify store μου. Χρειάζομαι ενα fine-tuning απο κάποιον expert ώστε να βγώ στον αέρα σωστά. Κάποιες γραφιστικές προτάσεις και κάποιες ρυθμίσει&sigma...

  €213 (Avg Bid)
  €213 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Business, Accounting and Legal Έχει λήξει left

  Βοηθήστε με με την επιχείρησή μου Drop shipping

  €9 - €28
  €9 - €28
  0 προσφορές
  Fashion Guru Virtual Assistant Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...can give my business a competitive edge. - Building and maintaining relationships with suppliers. You must have fantastic communication skills and be able to negotiate with suppliers to ensure I have the best prices without compromising the quality of items. - Managing inventory and order fulfillment is another vital task. You'll need to keep track of sale items, new arrivals, and ensure that shipping is seamless for our customers. Ideal candidates should have a solid background in product sourcing, communication, order management, and a love for the fashion industry, particularly unisex fashion. This role is for those who can innovate and help a fashion business stay ahead in the fast-moving fashion world. Exceptional negotiation skills and a knack for understanding curren...

  €4 / hr (Avg Bid)
  €4 / hr Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Trophy icon Vibrant Lanyard Design Needed 6 μέρες left

  I'm seeking a designer who has a vibrant aesthetic to create a unique lanyard for IDs. Although there's no specific theme or pattern in mind, I emphasize on applying vibrant colors to the design. Here's what I'm looking for: - An experienced designer with a knack for vibrant, striking designs. Your portfolio should showcase similar previous works. - Cre...previous works. - Creativity and originality are key here. I encourage you to come out with out-of-the-box ideas. - There is no deadline for this project, which gives you the freedom to be creative and produce your best work. If this project sounds like it fits your skills and experience, I would love to see your portfolio and potentially work with you. Attached company Logo. Company is a shipping...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  Hello Forum Members, I am currently seeking a skilled freelancer who can assist with several modifications to an existing website. The project involves enhancing the functionality of the website to better meet our business needs. Below are the specific requirements: Automatic deduction of deposit refunds at checkout, reflected in both the total invoice amount and on the invoice and packing slip. Mandatory phone number input during checkout or account creation. Ability to offer customer discounts, with the discount applied exclusive of VAT and deposit fees. Capability to send reminder emails from the webshop. Variable products with different VAT rates (9% and 21%), allowing customers to input item details and prices. Ability to assign customers to payment t...

  €505 (Avg Bid)
  €505 Μέση Προσφορά
  127 προσφορές

  Hello, i want Design woocommerce invoice/quote/creditnote/shipping pdf

  €149 (Avg Bid)
  €149 Μέση Προσφορά
  94 προσφορές
  PrestaShop Shop Manager/Administrator 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ... including descriptions, images, prices, and inventory levels. Implement product categorization and tagging strategies to optimize navigation and searchability. Monitor product performance, analyze sales data, and make data-driven decisions to improve product offerings and sales. Order Processing and Fulfillment: Process customer orders, including order verification, payment processing, and shipping coordination. Monitor order fulfillment processes to ensure timely delivery and customer satisfaction. Address any order-related issues or discrepancies promptly and professionally. Customer Service: Respond to customer inquiries, requests, and complaints in a timely and courteous manner. Provide product information, assistance with order placement, and resolution of customer issu...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  E-commerce WordPress Specialist Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a freelancer who is an expert in the WordPress platform, particularly with building e-commerce functionalities. This project requires: - Developing an e-commerce platform for selling physical products. - Implementing both domestic and international shipping options. - Integrating membership login and creating custom forms. The ideal freelancer should have experience in WordPress e-commerce development. Familiarity with international shipping integration is an essential requirement of this role. Please include examples of similar projects you've worked on when pitching.

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  This is a 50-50 Partnership I will supply the amazon seller account and you will handle the business with your expertise and knowledge. 50-50 payment will be from profit, looking for serious candidates only. Key Responsibilities: • Handle complete drop-shipping process on Amazon. • Assist in finding the best-suited products to sell (exact category yet to be determined). • Aid in locating a reliable supplier or manufacturer. Ideal Candidate: • Proven experience in Amazon drop-shipping. • Familiarity with product sourcing and supplier management. • Quick and open communication is a must - availability for regular check-ins to ensure progress. • Strong knowledge of the Amazon platform, including it's selling policies and procedures. I...

  €176 (Avg Bid)
  €176 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  ERP-WordPress-Woo Integration + API 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Look for an experienced developer to assist our internal team with integration of ERPNext, WordPress, and WooCommerce platforms for an online business. Key Functionalities: * Customer Management * Inventory Management * Order Processing & Tracking API Integrations: I'm looking to have Payment gateway, Shipping and logistics, and CRM integrations. Payment Gateways: For the payment gateways, I would require the integration of both PayPal and Stripe. Future Plans Once the basic phase has been completed, the company would like to explore social media and GPT integration along with various other technologies including NFC and QR. Skills and Experience: The perfect candidate has in-depth knowledge and experience in ERPNext, WordPress, and WooCommerce platforms, as wel...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  99 προσφορές

  Looking for an expert to connect zohobooks with Interakt WhatsApp integration to communicate with customer on below events with pdf Customer payment Customer estimate Customer sales order Customer package Customer shipping order Customer invoice Additional birthday greetings on birthday

  €372 (Avg Bid)
  €372 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Design woocommerce invoice/quote/creditnote/shipping pdf 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hello, i want Design woocommerce invoice/quote/creditnote/shipping pdf

  €159 (Avg Bid)
  €159 Μέση Προσφορά
  118 προσφορές
  Trophy icon Multicolor Logo Design for GlobalMovers 5 μέρες left

  ...create a logo for a company named 'GlobalMovers'. My company aims to be our consumer's partner for stress-free international relocation. We specialize in making moves across borders easy and efficient. At GlobalMovers, we simplify the process of moving consumers' life to a new country. Our experienced team ensures a smooth transition for their belongings, guiding them through every step. From packing to customs clearance, we are committed to providing reliable and accessible international relocation services. Color Preferences: - Predominantly Blue, Green, and Red. - However, I am open to experiencing with all kinds of colors. Inclusions in the Logo: - Symbols like Globe, Arrow, and Suitcase should be included. - Apart from these, feel free to incorp...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  185 συμμετοχές
  Electronics Shipment from China to India 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...in my area. I am looking for someone who has experience assisting with international electronics shipments. Here's what you'll be helping with: • Packing and shipping a small quantity of goods from China to India • Applying for and managing any necessary shipment documentation Ideal skills and experience: • Knowledgeable about the best electronics shipping practices from China to India • Proven history of executing international shipping processes successfully • Detail-oriented, especially when it comes to understanding product specifications and identifying the best shipping options • Excellent English communication skills to provide shipping updates and for easy collaboration. I am open to discussin...

  €320 (Avg Bid)
  €320 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Trophy icon Logo Creation for LocalHaul Delivery 5 μέρες left

  I am seeking a skilled graphic designer to create a logo for LocalHaul Delivery. Our logo would ideally reflect our values and the nature of our services. We specialize in providing prompt and secure transportation solutions for all neighborhood shipping needs. Whether it's parcels within the city or suburban deliveries, our company is committed to ensuring the timely and safe arrival of packages. At LocalHaul Delivery, our emphasis is on simplicity and community connection. Our skilled team of drivers and logistics professionals prioritize punctual deliveries and customer satisfaction, contributing to the local economy. With a strong understanding of the area and a commitment to personalized service, LocalHaul Delivery guarantees the swift and precise delivery of your shipm...

  €46 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €46
  307 συμμετοχές
  Design a packing cover for snacks company 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Design a packing cover for snacks company 1) Design a cover 2) Same design with different names (Different Product) 2) Mockup Included

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  ...should also be structured to handle specific product categories, with a primary focus on the Food category. - For shipping options, the platform should ideally offer Standard Delivery. Skills & Experience: - Proven experience in e-commerce platform development. - Strong understanding of shipping functions within e-commerce, particularly Standard Delivery. - Knowledge and experience in categorizing items, ideally food products. - Excellent skills in UI/UX design. - An understanding of e-commerce trends and the ability to implement them in the project. This is an excellent opportunity for someone well-versed in creating e-commerce platforms. Your expertise in handling shipping functions and product categorization will be highly valued. Looking forward to seeing ...

  €1176 (Avg Bid)
  €1176 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  Experienced PHP Programmer for WordPress Project 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and curate a product catalog targeting the millennial demographic. Timeline: 3 months from project kickoff to launch. Project Requirements: Shopify Website Development: Custom Shopify theme development based on client branding guidelines. Responsive design to ensure optimal viewing across devices. Integration of essential Shopify apps for features like payment processing, order management, and shipping. Implementation of SEO best practices for improved search engine visibility. Setup of product categories, navigation menus, and filtering options for easy browsing. Product Curation and Hunting: Research trending fashion accessory products suitable for the target demographic. Identify unique or niche products with high market demand and profit potential. Ensure product selection ...

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  ...provided dimensions for canvas size. No deviation from the specified size will be accepted. - Propose a design sketch prior to the actual painting to align on final visual. Two rounds of minimal adjustments should be accommodated post sketch approval. - Maintain a consistent line of communication, keeping me informed about the project progress. - Completion within the agreed timeline, including shipping time if applicable. Ideal skills & experience: - A strong portfolio of previous work, preferably large-scale portrait artworks. - Exceptional capability in depicting realistic portraits. - Prompt, clear and professional communication skills. - Proven ability in timely project execution and delivery. - Positive reviews from previous clients, demonstrating dedication to high-q...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Pro Shopify Store Setup 5 μέρες left

  Calling all skilled Shopify experts! I'm seeking support for setting up my Shopify store and integrating essential apps. The aim is to elevate my store into a high-performing online shop for a highly targeted age group. Key tasks include: - Shipping API integration - Order status changes - enhance it - GST bills as per city state and Hsn - Multi vendor integration done. Help with setup - Few meta deployments The ultimate goal of the project is to elevate my store to a level where it can generate increased sales. Hence, I'm looking for professionals with: - Proven experience in Shopify store setup and design - Expertise in integrating apps to Shopify seamlessly - A knack for creating online retail experiences that drive sales - A thorough understanding of the consumer be...

  €119 (Avg Bid)
  €119 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Trophy icon Enhanced Brand Content Amazon Product Page 12 μέρες left

  ...to adhere to: Don’t reference your company as a seller or distributor. Don’t include any company contact information in the descriptions. Don’t compare or mention your competitor’s products. Seller reauthorization is not allowed, example “This product is a product only sold by authorized resellers” Don’t use pricing or promotion information, example “lowest price on Amazon” No information about shipping details or timelines. No copyright or trademark symbols. Don’t post information about customer reviews. content from third parties (such as quotes from magazine articles). Images must be high quality, no pixelated or low-resolution images. Don’t promise warranties or guarantees. Don’t include images or text th...

  €340 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €340
  25 συμμετοχές
  woocommerce POD & API Integration -- 2 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...operation by automating several critical processes. Here’s what I need: - **Shipping API Integration:** - Implement shipping solutions within WooCommerce for streamlined logistics. - **Inventory Management API Integration:** - Connect the system for real-time stock updates to avoid overselling. - **Print-on-Demand Services Integration:** - Integrate Printful, Printify, and PrintBest with WooCommerce. - Achieve real-time product catalog synchronization. - Ensure that new orders are automatically synced with POD providers. - Enable design mockup generation for products within eCommerce workflow. Ideal Candidate Skills: - Proven experience with WooCommerce API integrations. - Familiarity with Shipping and Inventory Management systems. - Experience...

  €327 (Avg Bid)
  €327 Μέση Προσφορά
  108 προσφορές
  ShipStation Integration & PDF Label Printing 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a proficient developer to dive into our ShipStation system. The primary feature I'm interested in is: - Integration of Shipping Label Printing: This feature should seamlessly produce shipping labels post-order. Furthermore, these labels ought to adhere to the following stipulations: - Format: The labels need to be generated in a PDF format for easy handling and consistency. - Delivery: After creating the labels, the system should be capable of automatically printing them via a connected printer. Ideally, I'm looking for someone with hands-on experience with ShipStation, as well as skills revolving around label printing and automatic PDF handling. This project requires an excellent understanding of order management systems and PDF generation....

  €484 (Avg Bid)
  €484 Μέση Προσφορά
  65 προσφορές
  Create drop shipping Shopify Store 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I would like you to create a Shopify drop shipping website I would like the theme and design to be minimalistic. I would want the products uploaded from AliExpress using the APP from Shopify to integrate it to AliExpress I would want custom descriptions or to reword the original descriptions transferred over from AliExpress. I would want maybe 300 different products uploaded from AliExpress on to the website. More details: The main product or niche I plan to sell on my Shopify store is Fashion and accessories specific design ideas Minimalistic design Key functionalities I would like integrated onto my Shopify store? Size guide

  €433 (Avg Bid)
  €433 Μέση Προσφορά
  203 προσφορές
  Detailed Residential Container Home Design 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Details: - The project involves designing a house using an 8x40 shipping container. - All dimensions must be noted on the plans, and a detailed 3D walk-through and exterior view are crucial. - It's important to include full electric, plumbing, HVAC, and appliance plans. - Additionally, the design should feature a deck which will be used when the doors at the end of the container are open. - We already have a CAD drawing with all dimensions in a PDF format that will be provided. Ideal Skills and Experience: - Expertise in modern architectural design - Proficiency in 3D rendering and walk-through creation - Comprehensive knowledge of house engineering aspects including electrical, plumbing, HVAC systems. - Work experience with shipping container homes design is a...

  €181 (Avg Bid)
  €181 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές

  I require an Amazon SP-API expert to help streamline my Order and Inventory management systems. Key tasks will include: - Developing robust order management facilities, - Implement...real-time inventory tracking capabilities. The ideal skills and experience necessary include: - Proven record of successful projects with Amazon SP-APIs, - Skillful knowledge of order management systems, - Expertise in inventory tracking systems. Unfortunately, I am not currently in need of additional functionalities such as automatic order processing, batch order updates or integration with shipping carriers. Your primary focus will be on order management and real-time inventory tracking. Experience with integrating these systems across multiple sales channels is not required, but would be considered...

  €21 / hr (Avg Bid)
  €21 / hr Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I am looking for a skilled Magento 2.4.3 professional who can immediately assist me with: **Bugs: 1. Make packaging weight add to the total weight work. It was added but the total weight is not changed, **Improvements: 2. Optimisation: This includes optimising the overall performance of my site to enhance user experience and conversion rates. It is approx 3 days of optimisation. That brings the site to GTMETRIX B level. a. Do code optimisation, CURRENT GTMetrix is performance F, worst b. Then add Varnis and Redis c. Add cloudflare 3. adding a parameter in two APIs that already is working + adding parameters/fields in a separate area in the admin menu. Change name in that

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  Woocommerce shipping method fix, fixing the email issue etc

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Customizable E-commerce Site - 28/02/2024 11:52 EST 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...range of products from clothing, merchandise to accessories, and make them personal. Key Features: - A space for logo upload - An assortment of customizable product options including T-shirts, Hoodies, Hats, Polos, Shipping Bags, Business Cards, and other Marketing Materials - Customization capabilities that involve adding text and uploading images - Landing page video that automatically plays - Users have the ability to provide their own clothing for a discount - Products available; embroidery, custom logo designs, custom graphic designs, custom table covers, custom shipping/poly mailing bags, additional marketing material is on a case by case basis Ideal Skills: - Web Development - E-commerce experience - User Interface Design - Security and Payment gateways inte...

  €476 (Avg Bid)
  €476 Μέση Προσφορά
  115 προσφορές

  I need a freelancer with intermediate level proficiency in Shopify, e-commerce, and ads campaigns, particularly in a dropshipping environment. Your scope of work will include: - Shopify website management: Keep my website running optimally, implement updates, troubleshoot any technical issues, and manage app integrations. - Order Management: Monitor orders, manage any drop-shipping concerns, handle shipping and returns procedures, and ensure overall customer satisfaction. - Ads Campaign Management: Oversee my ads campaigns, analyze the data for performance improvements, and ensure that the ads are reaching the right audience for optimal conversion. - Product Page Setup and Research: Assist in setting up my product pages, including product descriptions, images, and SEO. Al...

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I'm looking for an expert in Microsoft Dynamics and ANSI X12 EDI integration. The aim of this project is to streamline my business processes. Key Tasks: - Implementing EDI ANSI X12 standard into and out of Microsoft Dynamics. - Tailoring the integration to enhance inventory management, order processing, and shipping & receiving functionalities. You should not only have a solid background working with Microsoft Dynamics, but also a proven experience in ANSI X12 EDI integrations. Your ability to understand and improve business processes, as well as ensure data accuracy, will be vital for the success of this project.

  €2430 (Avg Bid)
  €2430 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Customizable E-commerce Site 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...range of products from clothing, merchandise to accessories, and make them personal. Key Features: - A space for logo upload - An assortment of customizable product options including T-shirts, Hoodies, Hats, Polos, Shipping Bags, Business Cards, and other Marketing Materials - Customization capabilities that involve adding text and uploading images - Landing page video that automatically plays - Users have the ability to provide their own clothing for a discount - Products available; embroidery, custom logo designs, custom graphic designs, custom table covers, custom shipping/poly mailing bags, additional marketing material is on a case by case basis Ideal Skills: - Web Development - E-commerce experience - User Interface Design - Security and Payment gateways inte...

  €537 (Avg Bid)
  €537 Μέση Προσφορά
  84 προσφορές

  ...dedicated to facilitating customer order placement. I necessitate an efficient and smooth functioning mechanism for customer registration and a well-structured interface that allows historical consultation. Moreover, the order placement process needs to be facilitated through dependent drop-down menus that alter dynamically according to previous selections. However, there's no need for a payment and shipping module to be integrated into the system. Here's what I'm specifically looking for in a developer: • Excellent proficiency in at least one of Python, PHP, or JavaScript, as I am open to these languages for the development of the web-app. • Proven experience in building web applications with sophisticated functionalities. • The capability to imple...

  €174 (Avg Bid)
  €174 Μέση Προσφορά
  54 προσφορές

  ...of an expert WordPress developer to create a business website specifically targeting consumers. The core functionalities required for this website include: 1. Shopping Cart: Customers must be able to add and remove products from their cart with ease. 2. Contact Form: A simple, but effective contact form is required for customers to get in touch and for me to respond swiftly. 3. Multi-Address Shipping Option: This is crucial as customers should have the option to ship items to multiple addresses. Wordpress is prefer , open to other.. also need this done in 4-10 days I'm looking to create a simple website for my cookie sales business. I need a design that can showcase about 5 to 20 items, with the option for customers to view images attached. I've also attached a samp...

  €228 (Avg Bid)
  €228 Μέση Προσφορά
  131 προσφορές
  Large Landscape Canvas Print 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled and talented artist to help me create a large framed canvas print. Here's what I need: - Print Size: The print size I'm interested in is large, specifically 24x36 inches. - Print Subject: The subject of the print will be a landscape. - Specific Image: I already have a specific image in mind for the project. The...task would have extensive experience creating high-quality prints, showcasing a strong ability to accurately recreate specified images and utilize color effectively. Experience with printing landscapes or similar artwork would be a plus. Attention to detail is a must, as the result should closely represent the image I have in mind. Your bid should include all related costs, such as materials and shipping. Thank you and I look for...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  Comprehensive E-Commerce Website & Mobile App 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...mobile platforms with complete readiness for launch. I have yet to decide on a design, therefore, I would require your web design expertise. Highlighting the features, the platform should incorporate: - User login and profile - Product reviews and ratings - Shopping cart and wish list - Advanced backend management - Promotion push notifications - Multi-language support, covering both RTL and LTR - Shipping cost calculation - Enhanced delivery tracking I seek a freelancer skilled in web development and design, fluent in different languages, with an understanding of backend management systems. Preference will be given to individuals who have vast experience in developing e-commerce platforms, monolingual proficiencies, and understanding of Stripe payment systems. I look forward ...

  €324 (Avg Bid)
  €324 Μέση Προσφορά
  129 προσφορές

  I need a SHIPPING expert for SHOPIFY PLEASE. I am in the process of transitioning my website from WordPress to Shopify and require professional assistance to finalize it. My primary focus is on setting up intricate shipping options, and enhancing the website’s mapping features to showcase retailer locations efficiently. my website is PLEASE quote the entire project price. I will not pay more. Here are the specifics: - **Shipping Configuration** - Implement weight/size and state-based shipping methods. - Products will vary up to 5-15kg in weight and 60mm X 45cm X 30cm in size and 45cm X 45cm X 30 Cm in size - **Google Maps Integration** - Embed a feature to display retailer locations on my site, ensuring it is user-friendly and accurate. **Skills ...

  €130 (Avg Bid)
  €130 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  I'm looking for an experienced market researcher to perform comprehensive analysis on the drop shipping market within India. The objective of this project is to provide a holistic view on the opportunities and challenges in this field, to help me assess the viability of venturing into the drop shipping business. Specifically, your tasks will include: - Competition Analysis: Evaluate the current competitors in the Indian drop shipping market. Your research should reveal the major players in the market and their strengths and weaknesses. - Target Audience and Demand: Identify the primary target audience for drop shipping businesses in India, and understand their needs, preferences, and buying behavior. It is important to take note of what products or ser...

  €269 (Avg Bid)
  €269 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ...in warehouse management systems to develop a comprehensive policy and set of procedures for my warehouse. The primary aims of these policies and procedures should revolve around three key areas: 1. Inventory Management: The project requires a strategy that optimizes holding stock, minimizes losses, and streamlines the inventory counting process. 2. Shipping and Receiving: Establishing best practices for receiving goods, storing them, shipping, tracking, and also documentation. Experience in developing systems that enhance efficiency and accuracy is a must. 3. Safety Protocols: The safety of employees and the warehouse environment is my utmost priority. Implementing procedures to prevent accidents and adhere to safety regulations is required. 4. Returns: A system for ...

  €231 - €692
  Επείγον Σφραγισμένο
  €231 - €692
  51 προσφορές
  Physical Products E-commerce Website Creation 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm searching for a talented web developer to create an e-commerce website for selling physical products. The website should: It should include the contact details, address, Terms and conditions, privacy policy, achievements, companies you dealt with have The link can be accessed through the browser The page does not show that it is under constructi...it is under construction, coming soon or require a login to enter. A link between the trading name and the legal entity name should appear in website (ie. in the terms or at the bottom of the page) The products/services have to be clearly displayed -A functional checkout flow (products need to be added to the card, etc)-Contact information (inbox address, mobile phone number, address) Refund, shipping policy Terms and conditions...

  €226 (Avg Bid)
  €226 Μέση Προσφορά
  184 προσφορές
  Firebase Developer for Virtual Mailbox Platform 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...authentication and authorization mechanisms to ensure secure access to user data. 4. Develop frontend components using web or mobile frameworks compatible with Firebase, ensuring a seamless user experience. 5. Implement features for mail reception, management, forwarding, and package handling using Firebase Realtime Database or Firestore. 6. Integrate with third-party APIs for postal services, shipping carriers, and payment gateways as needed. 7. Implement notification systems using Firebase Cloud Messaging (FCM) to keep users informed about incoming mail and package updates. 8. Perform testing, debugging, and optimization to ensure the platform's performance, reliability, and scalability. 9. Provide documentation and technical support to assist with platform deployment, mai...

  €1114 (Avg Bid)
  €1114 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές

  I'm looking for a skilled and experienced WordPress developer who's familiar with shipping API integrations. Here's what I need: - Creation of real-time shipping rates feature on my WordPress website. This feature needs to consider two key parameters when calculating rates: the weight and dimensions of the package, and the distance to be delivered. The timeline for this project is a month, so your ability to adhere to this timeline and deliver high-quality work is value added. Proficiency in API integrations, project management, and website development on WordPress platform are crucial. You should be quick in problem solving, proactive with updates, and open to feedback throughout the project. The successful freelancer will get a chance to handle more WordPr...

  €165 (Avg Bid)
  €165 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Perfect Your Woocommerce Shipping Rates 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an expert to handle the implementation of a Table Rate Woocommerce Shipping. The requirement is to achieve the following which should be doable by finding table rate shipping plugin ideally free one: Set standard table rate setup ie Wicklow Ireland to be €150 is heavy item or €100 if light. It charges only higher rate item ie if consumer about both it charge €150 for higher rate. This is standard setup which can be done in woo own shipping settings. However what we also need if if it consumer say 3 more heavy items it add X per each heavy item added ie say €15 but if consumer adds say 3 light items instead of 3 heavy if €10 per light so we end up with below: Set Delivery if 1 Item depending on weight class If 2 items it tak...

  €40 (Avg Bid)
  €40 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές

  I am looking for a qualified freelancer to help me develop an e-commerce Shopify Store. I have a product line of lighters, which I need a quality and professional online presence for. Key tasks include: - Building a Shopify store from scratch - Creating a user-friendly and attractive design for the site - Implementing the necessary features to facilitate drop shipping Ideal Skills and Experience: The ideal freelancer for this project not only has deep experience in developing successful Shopify e-commerce stores but also has a keen eye for design. I am prioritizing candidates with a proven track record in creating e-commerce stores that drive high conversion rates. Skills in SEO would be highly beneficial to ensure my store ranks high in search results. This is a big project an...

  €62 (Avg Bid)
  €62 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Build a E-Commerce Marketplace in FlutterFlow 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Seller & Admin. The Buyer will see the regular shopping platform interface. The seller will list the project through their dashboard and will get the necessary analytics. The admin dashboard will also get the necessary info about the platform running. ### Views Buyer - Mobile App + Website View Seller - Only Desktop View Admin - Only Desktop View ### Core Features Payment Method - Stripe Shipping Method - ShipRocket ### UI Design Interface should be simple & Minimalist as much as possible. 60% - White Color 30% - Black Color 10% - #5271ff ### Seller - After signing up for the seller, ask for basic info about the brand and owner. - Products should be sent for approval to the admin dashboard before displaying on Buyer’s side. - Ask for 2 different pro...

  €694 (Avg Bid)
  €694 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Shipping & Delivery Support (SDS) Έχει λήξει left

  Shipping & Delivery Support (SDS) is looking for a Delivery Customer Support Team to help pioneer new method of customer service. In this role, you will be managing a team of (15-20) In-Station Delivery Customer Support Associates who provide local customer service for Amazon customers serviced by Amazon Logistics Delivery Stations. Your team of associates will be based across multiple locations, and you will be responsible for the overall performance and operational delivery of our In-Station Customer Support Associates across multiple Delivery Stations. This is a remote position, However you must be willing to travel as needed (20% travel expected). travel bonus included. Key job responsibilities Support a remote team and champion the following competencies: - Bridge gaps be...

  €16 / hr (Avg Bid)
  Επείγον
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  19 προσφορές