Optical character recognitionεργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  97,330 optical character recognition δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Zητείται εικονογράφος για 10 σχέδια τα οποία θα αποτελέσουν τμήμα παιδικού βιβλίου. - O ίδιος χαρακτήρας θα αλλάζει ανά σελίδα. An illustrator is required for 10 drawings which will be part of a children's book. - Τhe character, will be the same and it will change in any pag...

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Plain Text Decoding Έχει λήξει left

  To decode a plain text file and let me know what the encoding is, including how to decode it on my end (I am using a Mac). The fol...xπ˙◊”≤© ø≥º∏fl±£∫‚…– ÈÕÕÃÔ¿…÷–≥ºÀÔ∆Êπ‚¬ª«‰÷±√ÿ∏Û≥º¡÷“⁄µ»…œx This excerpt is part of the text file of ‘The Inauguratory Classic of Acupuncture and Moxibustion’《针灸甲乙经》, which I have and to know if you happen to decode the text correctly, I believe ƒÍ∑›£∫π´‘™256ƒÍ should be 年份:公元256年 or ...

  €80 (Avg Bid)
  €80 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Ψάχνω designer για εναν 3d character rigged χωρίς χαρακτηριστικά προσώπου (μορφή "τέρατος") μορφή αρχείου .fbx for game στο unity

  €337 (Avg Bid)
  €337 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  ...ανοίξτε ένα λογαριασμό και βρείτε το λινκ "Ζωντανό Καζίνο" Ανοίξτε ένα τραπέζι Blackjack και πατήστε κάτω classic view. Θα βγείτε σε mode όπου τα τραπουλόχαρτα φαίνονται σαν καρικατ&omicr...

  €2422 (Avg Bid)
  €2422 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  I need an Animator/Animation Team 2D -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We're looking for a team to produce a small 26-30seg commercial via animation 2D, anime style, with 1 character, quality can be discussed but because its a short commercial and we're starting as well, we're looking for cost-benefit. A little bit about the script, this should all be done in 2D: A little girl sees a star dying, as she enters the star, reality starts to bend, as she transverses to the heart of the star, new things start to grow because after every end, every destructive process there's a new beginning... lot of psychodelic colors are requiered on the journey and the very heart of the start, the core of it is the little red star, our brand... Now We're looking for an animation team in 2D that could pull off this commercial, it has to have th...

  €988 (Avg Bid)
  €988 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  I need an Animator/Animation Team 2D 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We're looking for a team to produce a small 26-30seg commercial via animation 2D, anime style, with 1 character, quality can be discussed but because its a short commercial and we're starting as well, we're looking for cost-benefit. A little bit about the script, this should all be done in 2D: A little girl sees a star dying, as she enters the star, reality starts to bend, as she transverses to the heart of the star, new things start to grow because after every end, every destructive process there's a new beginning... lot of psychodelic colors are requiered on the journey and the very heart of the start, the core of it is the little red star, our brand... Now We're looking for an animation team in 2D that could pull off this commercial, it has to have th...

  €905 (Avg Bid)
  €905 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Mobile Developer with Tensorflow Video classification -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for the right person to help bring my idea to life. I need a mobile developer with experience in Tensorflow to create an app that can do action recognition on videos. My project requires a cross-platform developer, since I want it to be compatible with both Android and iOS. I already have an idea of the kind of code and libraries I want to use, but I'm open to suggestions and improvements. I'm looking for someone skilled in Tensorflow's video classification who can effectively implement my vision in a usable and efficient app.

  €382 (Avg Bid)
  €382 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Need a concept artist 6 μέρες left

  need an artist to do character concept art for a fantasy genre book. simple project but multiple hirings will be needed

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  Javascript Augmented Reality in MindAR 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I want to create a .js with MindAR which is in order to do 1 scene with multiple targets recognition (from 20 to 40 or more images). OPTION 1. After recognized by the camera, each target reproduces on top of it it's own 2D video. OPTION 2. After recognized by the camera, each target would lead to their own specific html link to an experience that would continue in spark AR or other AR online engine. I hope to hear from experiences .js developers for a beta simple solution to test with payrate and tiem estimated. Thanks in advance, Jo Watson

  €27 / hr (Avg Bid)
  €27 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Project for William L. 9 μέρες left

  Hi William L., I noticed your profile and would like to ask you can you create me a anime character theme song for my Manga. And sorry for the Spam earlier. I was just wondering if the genre could be Hip-Hop and Pop Punk from the 90's-00's.

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Hello, we are looking for a person of good character who can set up a complete installation procedure for an openvpn server which is configured as follows: - forward ports 80 and 443 to client A ( if the user tries to access the local web server he can easily do so ) - forward ports 53 and 22 to client B Server and client A and B are running on Ubuntu Server 20

  €141 (Avg Bid)
  €141 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Looking for a professional rigger to build a realistic rig in maya for a ready model, that will work well with NCLOTH simulation. Attached is a picture of the character

  €317 (Avg Bid)
  €317 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές
  Qt creater+ Opencv+raspberry pi model 3b+ c++ 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Detection and recognition traffic signs

  €119 (Avg Bid)
  €119 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  bionic man 8 ώρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I would like to gift my husband for his 50th bday, a caricature of an inside joke between him and his cousins when they were kids. Each person was a character in the Bionic Man (4 characters in total- Bionic Man, Bionic Woman, Bionic Boy and Bionic Dog). I would like to provide photos of each family member and a description of which character they played so their faces can be on the bodies of the bionic people. I am open to some interpretation of the artist, but I want it to have a retro feel.

  €326 (Avg Bid)
  Επείγον
  €326 Μέση Προσφορά
  92 προσφορές

  Hi everyone don't all of you know what is logo? A logo is a graphical representation or symbol that represents a company, brand, or product. It is a vital element in building brand identity, recognition, and loyalty. A well-designed logo can communicate the company's values, personality, and mission in a concise and memorable way. The design of a logo typically includes a combination of typography, color, and imagery. The typography refers to the font or style of the text used in the logo. The color scheme is also essential as it can evoke certain emotions and associations, and the imagery can include shapes, symbols, or illustrations that represent the brand.

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  48 προσφορές

  Παρακαλούμε Κάνε Εγγραφή ή Κάνε Είσοδο για να δεις λεπτομέρειες.

  Προεξέχον Επείγον Σφραγισμένο ΣΜΓ

  ...animation elements. 2. Creating semi realistic character sketches for new animations based on design and coloring. 3. Developing storyboards for animation projects 4. Designing backgrounds, sets, and other elements of the animated environment 5. Working with the story editors to merge the various layers of animation 6. Recording dialogue for the animation, where necessary 7. Excellent Knowledge in Illustration (Line/ Coloring Artist) and freehand drawing. 8. Making 2D Character, Backgrounds Animations in Flash. Well Verse with Flash Software and use of Pen Tab. 9. Creating appealing illustrations (for kids, school books, YouTube videos etc....) 10. Coloring Sketching Characters and Freehand Drawing. 11. Knowledge of model sheet, understand character animation concep...

  €241 (Avg Bid)
  €241 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  FRONT-END DEVELOPER NEEDED 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Introduction We need a desirable team member who possesses adaptive, proactive, persistent dependable & loyal character attributes that is always willing to go for to extra effort to accomplish and DELIVER. Doing the right thing the right way the first time. As we shape our business, we want for each team member to be both very accurate and precise in everything that they say and do. Do you possess what it takes? Job Description We are looking for a FULL-TIME FRONT-END Developer with an eye for fine details for both FUNCTIONAL and AESTHETIC interactive website design. We require someone with good experience optimising such for both Desktop & Mobile devices, as we are a SaaS application development company, so require exceptional ability, ambition & skillsets. Join us an...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  69 προσφορές
  Need a logo character 6 μέρες left

  Need a logo character of south indian cooking , Preferable with moustache and old man with vintage look depicting traditional cook with mundas(turban)

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  Work as a part of a small team of engineers developing mobile and wearable solutions in healthcare Develop state of art algorithms to analyze and model various physiological data (prediction, detection, recognition, and classification) Able to learn and evaluate new technologies Degree in EE, EEE, CS, or Bio-Medical preferred or demonstrated interest in healthcare Biomedical modeling and/or computer vision and biosignals like ECG and PPG Biomedical engineering applications/machine learning/statistical modeling Strong C, and C++ background Android and IoS programming a plus Scripting with Python and/or Matlab Strong research writing skills Excellent communication skills Exposure to healthcare data collection and statistical analysis a plus

  €172 (Avg Bid)
  €172 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can help me design a Camera Filter App UI/UX configuration. This project requires the capability of creating a simulated touchscreen or analog experience with voice recognition, as well as the ability to offer a variety of masking, editing and augmented reality features. The desired level of complexity could range from basic to advanced, depending on the project. I am in need of a complex interface that is user-friendly and offers a unique design that stands out from the crowd. If you are an experienced and skilled UI/UX Designer, then I invite you to consider this project. I am interested in making sure the project is successful and look forward to hearing from you.

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Sound design for 3d running game 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking to hire a talented sound designer to create sound effects and original music for a 3D running game with an approximate length of 2-5 minutes. The game will need realistic sound effects such as ambient sounds, character actions and explosions. Additionally, I am looking for some original music to be composed that fits the tone and mood of the game. This project requires someone experienced in creating sound effects for video games and a passion for creating immersive experiences. If you think you have the skills and talent for this job, please submit your proposal.

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  German Transcription 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Create German subtitles based on sound recognition (the audio is in german)

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  36 προσφορές
  Remote Development Team Manager (performance manager) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...understand tasks and optimize processes. Set up a management organization for planning, task management, performance improvement, score carting, profit calculations, and employee management. Requirements: Strong verbal communication skills in English. Excellent organizational and prioritization skills. Attention to detail and ability to manage multiple tasks simultaneously. Ethical-minded and strong character. Experience working with Agile working toolings like Jira/atlassian and Scrum way of working. Long-term experience in managing remote development teams. Ability to work independently and take the initiative . If you meet the requirements and are interested in this position, we offer the opportunity to set up a management organization that will grow with the company. Please ...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Hello Arif. We have a new job to deep etch 21 photos. All on clean green backgrounds. Please provide deep etched character on separate layer. Thanks. Images are here.

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Optical engineering 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a need for a refractor, and there are 4 projects that will need this item.

  €367 (Avg Bid)
  €367 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές
  edit 9 second video to show 6 frames with title 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Freelancer to edit a 9 second video that needs to show 6 frames with a title. There are 6 characters in the video and I need you to create a zoom effect on each character, then their name shows up (a bit like the introduction to the movie "Snatch" where all the characters are introduced) Like this The video should be in 1080p resolution upon completion and the chosen individual should submit past work as part of the application. Upon completion of the project, it should be emailed to me. If you are interested in this project, please reach out with any past work or detailed project proposals that you feel may be relevant. Thank you for your interest!

  €248 (Avg Bid)
  €248 Μέση Προσφορά
  72 προσφορές
  Artist needed. 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need this character drawn as one of the 300 Spartans holding a spear and shield with the Gm⚡️Gn logo on it ready for battle.

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  Our team want to embedded the face detection library called dlib-face-recognition(), written by rust. We want to find someone have experience integrate the face detection library with flutter (both ios and android) through method platform. You have to create the demo project in ios and android to prove of concept and research and development. Demonstration Flow will as below: 1. Flutter mobile application take photo through camera / pick photo from gallery 2. click verify button 3. image through the method channel pass to rust to return whether there are face exist in the image yes or not and corresponding face position

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Video analytics/CCTV 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Design and develop a technological solution that can accurately perform the Automatic Number Plate Recognition (ANPR) along with Facial Recognition from the available CCTV feeds. The solution should be able to recognize number plates that are written in typical non-standard ways using varying font styles, sizes, designs, symbols, languages etc., i.e. difficult to recognize by existing ANPR Systems.

  €33 (Avg Bid)
  €33 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Our team wanna hire someone help us label the image with corresponding tag correct and precisely. Working Schedule: Help us label 3000 images within 5 to 6 days. And there will be a pen...someone help us label the image with corresponding tag correct and precisely. Working Schedule: Help us label 3000 images within 5 to 6 days. And there will be a penalty mechanism in place for late deliveries or uncompleted projects. Successful candidates notice for future cooperation - Higher compensation will be provided. Skills preferred as below: - required basic English - required object recognition ability to identify iPhone, phone, android, samsung, front camera and back camera from images - have laptop or pc able to work individually with fast change environment - able to go online wi...

  €63 (Avg Bid)
  €63 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Subtitles - Transcription 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  The goal is to create German subtitles based on sound recognition (the audio is in german). The total length of the video is about 9 hours. It is divided into about 700 files. Attached to this project is an example of such video. A bonus would be if you can also translate the subtitles to english.

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές

  sebelumnya kita sudah ada aplikasi dan sudah terupload di IOS dan android... kita hanya minta jasa menambahkan membuat face recognition absen karyawan app yang kira pakai flutter

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Using python image recognition to identify color of image , just need to indentify 2 colors RED/BLUE , within specific box on image . There will be 90 box ( 6 Column x 15 Row ) within 337x138 image , some of them will have RED/BLUE stamp within the box . Identify the numbers and order of those stamp .

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  One Piece unique facts 4 μέρες left

  Anime One Piece is one of the most popular and well-known anime worldwide. The anime follows the adventure of a pirate named Monkey D. Luffy and his crew, named the Straw Hat Pirates, in their search for a legendary treasure known as One Piece. Along the way, they encounter various unique characters and experience various adventures...his crew, named the Straw Hat Pirates, in their search for a legendary treasure known as One Piece. Along the way, they encounter various unique characters and experience various adventures and conflicts. However, apart from its main story, anime One Piece has many unique and interesting facts that can be known. Some of them include the history of the anime's production, unique and creative character designs, as well as a complex and detail-rich ...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Gesture control 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi Team, I am looking for a resource who can do gesture control or recognition (like swipe to play, pause, like , dislike, increase volume) to be incorporated to an existing mobile app. Gesture control using flutter would be great. Please ping for more details. Thanks KayGee

  €103 (Avg Bid)
  €103 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Build me a mobile app for taking notes 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Something like nebo, or good notes...good notes, or notability Mobile app with extremely large or infinite scrolling pages (either is ok) To take notes and link ideas. Less DRAWING though, and more place oval, or square for an idea, add text label inside. Create notes related to that square or oval. Link these ovals with lines that automatically click and join as a group. Ability to use stylus pen to create these Handwriting recognition. Ability to select areas and resize. Ability to save pages Ability to save pages to collection Ability to backup and restore eg to google drive Ability to password protect certain collections. Visually very appealing Maybe later have ability to style or them, eg change the way all the ovals/rectangles look to have a certain width or sha...

  €572 (Avg Bid)
  €572 Μέση Προσφορά
  37 προσφορές
  Dragon Vexvern 4 μέρες left

  I need this it be cake topper for my sons 13th b-day I want to convert his drawing into 3D live character. Vexvern is the name of this dragon and would require this by no later than 26th of March. First of all can this be done? If so how much to create and how long to receive?

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Our team want to hire someone help us to collect images from Yahoo, Google and Pinterest with Fatkun Batch Download Image. Skills preferred: - Required Basic English - Basic Object Recognition Ability to identify the iPhone, Android, front camera and back camera - have laptop or pc - able to work individually with fast change environment - without academic requirement - able to go online with website

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Multipurpose Agency Web Template Design for Themeforest 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a professional web template design for an agency website for Themeforest. The design should have a modern minimal look and feel, with a few special features included. Specifically, I am looking for contact forms, photo galleries, and membership login. Professionalism and attention to detail are key, as this template must be ...design should have a modern minimal look and feel, with a few special features included. Specifically, I am looking for contact forms, photo galleries, and membership login. Professionalism and attention to detail are key, as this template must be of very high quality. I want to create a web template that stands out from the competition, and showcases our company values. It will help build brand recognition and make a lasting impression on our ...

  €111 (Avg Bid)
  €111 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I need a character sheet coded in Html and CSS that will be compatible with the Roll20 in browser system. I have a PDF of the desired Design/ Function. Not really sure of the scope of the coding needing to be down, so please, make me an offer.

  €126 (Avg Bid)
  €126 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές

  Our team wanna hire someone help us label the image with corresponding tag correct and precisely. Skills preferred as below: - required basic English - required object recognition ability to identify iPhone, phone, android, samsung, front camera and back camera from images - have laptop or pc able to work individually with fast change environment - able to go online with website

  €61 (Avg Bid)
  €61 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Your BID PRICE is FINAL. No LATER CHANGE is ALLOWED. I need an experienced person in JavaScript and Greensock Library or Vanill...BID PRICE is FINAL. No LATER CHANGE is ALLOWED. I need an experienced person in JavaScript and Greensock Library or Vanilla JavaScript. The job is to take any free characters available from internet, upload it in browser and then define a path inside a box/canvas by mouse like right, left, up, down, curve, wave. zig zag, circle, box etc as well any points like from Point A to B to C and then character moves in that path. Can control Speed. It would be better if we can drag image inside box to any position and move more than one image simultaneuosly in different directions. Image should not got outside box. Budget 2K Lowest bidder will win. I need full sou...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Trophy icon Anime Character Design 4 μέρες left

  I would like a chibi anime character modeled after our logo man. Please try to include a chef hat, some sort of cooking utensil, and a chef coat.

  €23 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €23
  41 συμμετοχές

  ...illustrator, animator who is skilled at copying a sketch drawing and animating it digitally as a realistic 2D animated character that has very good detailing and is in high definition, not one-dimensional, but it seems quite real. My logo design has been Copyrighted, and the freelance animator, by accepting this job, must agree that the design is my own Copyrighted, original work and I own all rights to my logo that I want mastering and digitising by a freelance artist designer. The artist must be good at bringing humour, character and personality to the fictional creature I’ve designed. The logo I’ve designed has one monkey and the funny but weird animated monster character so the artist would need to draw/animate both of those from my sketch for th...

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  49 προσφορές

  1. automatically control the game character Attack zombies with pistols Attack zombies with melee combat 2. Use the skills and movement methods close to the zombie to avoid the zombie attack. 3. kill zombies more effectively, such as encountering a barrel zombie, melee kill him better, and then attack zombies with melee 4. implement fully automatic multi-strike mode 5. there are three specific zombies need to write a different method to automatically control the character to avoid zombie attacks, while writing the corresponding attack method (see video) Use c# to complete, with source code

  €228 (Avg Bid)
  €228 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  **CONTEXT** I currently have an React web app Chatbot using GPT-3 API ( davinci-003) like this: Basically: this current app has (fake) conversations with an AI, where the AI plays a persona of a character and responds back and forth with the user acting like that persona. **GOAL** I want to now add a "Talking Head' to the interface, similar to how it has been done here: I also attached a image to show you how I want project to look. **TASK** Implement the (already written) code from the StyleGAN open-source model [ ] —> into the existing app [ ] /// I will provide you the repo code for this existing app **REQUIREMENTS** - TalkingHead receives input

  €461 (Avg Bid)
  €461 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  Employee Engagement Έχει λήξει left

  I’m looking to work an employee engagement specialist who can provide me with behind the scenes support for a variety of projects I am leading for my client in the financial services industry in South Africa. Some of these projects have included surveys, recognition initiatives, performance management conversations, manager development, and DE&I. I haven’t attached any further details however am happy to share more in a exploration conversation. Skills broadly required: great at project management and driving towards deadlines, good writing skills, Knowledge on employee engagement best practises, crafting plans and strategies. I own my own business consulting to financial services companies. I am also a coach who works with women leaders. The reason why I need ...

  €816 (Avg Bid)
  Επείγον
  €816 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  ChatGPT companion App 4 μέρες left

  I'm disabled, housebound, profoundly deaf and now diagnosed with early onset Dementia. There are lots of people out there, like me, that would love someone to chat away their day with. My idea is based on the, Hal 9000 AI character in the 1968 film, 2001, A Space Odyssey.

  €776 (Avg Bid)
  €776 Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Κορυφαία optical character recognition Άρθρα Κοινότητας